Tax.lt narys Tiesi

Tax.lt narys nuo
2003-08-28
Miestas / vietovė
Vilnius
Tiesi
forume parašė 4093 žinučių

Tiesi naujausios žinutės:

2003-09-02 15:22 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #28006
O kodėl Tu užvedi IT kortelę ir rašai įvedimo į eksploataciją aktą dabar o ne pvz užpraeitą mėnesį? :) Mano nuomone turėtų matytis dokumentai, kodėl ir kada prekė virsta IT.


Loreta rašė:

Tai kad čia ir dokumentuoti nieko nereikia. Tas auto iš karto buvo "Regitroje" įregistruotas įmonės vardu, užvedžiau IT kortelę ir įvedimo į eksploataciją aktą surašiau. Tai ir visa reikalinga dokumentacija. Manau, to pakanka. Be to, tai jau ne pirmas karta pas mane, tik anksčiau nereikėdavo grąžinti PVM.

2003-09-02 15:12 Bendra » Klausimas iš GPM » #28001

Natalija1 rašė:

Prie kokios klasės priskirti tokias gyventojo pajamas?
a) gyventojui - 5000 Lt už iš jo įsigytą automobilį:A klasė - registruotinas turtas


Natalija1 rašė:

b) konsultantui - 3000 Lt už jo suteiktas paslaugas
??? kokiu pagrindu gauna pajamas?Natalija1 rašė:

c) gyventojui, turinčiam patentą - 500 Lt už jo suteiktas paslaugas.


B klasė
2003-09-02 15:06 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #27997
Loretai. Būtinai dokumentuok kaip iš prekių automobilis virsta ilgalaikiu turtu ir nesuk galvos. Manau jei apkrausi popieriais, kodėl buvo prekė, o dabar nebe, ir matysis aiški virsmo data, niekas nesikabins :)
Mano nuomone VMI irgi sušnekėjo nesąmonę :( Tai gal jei pirkau auto IT, o paskui paverčiu tą auto preke, irgi PVM atskaitą darau įsigijimo, o ne paskirties keitimo datai? Juk įmonė tai nuskriausta :)
2003-09-02 14:02 Pelno mokestis » Prizas 2 » #27971
Manyčiau kad reiktų braukt. Nuo 2003/01/01 tai nėra esminis požymis :)


Ekfin rašė:

Visiškai sutinku. Nors šiame forume buvo priešingų nuomonių.
Patark, gas Kapitanovui pateiktame klausime išbraukti "...Televizorius su įmonės simbolika...?" Bus užuomina į 3.5 ir 3.6 Tvarkos punktų išėmimo iš kriterijų?

2003-09-02 13:41 Bendra » Ilgalaikio turto inventorizacija » #27957
PVM deklaraciją tikslinčiau pagal faktą: nustačiau trūkumą, gaunu iš direktoriaus įsakymą ką su tuo trūkumu daryt ir įsakymo gavimo mėnesį tikslinu PVM (laikau, kad tada nustatytas trūkumas). Ir PVM sumą atstatau nuo nesudėvėto turto.


Loreta rašė:

O PVM deklaraciją, manau reikia tikslinti to mėnesio, kada akcininkai patvirtino metinę atskaitomybę ( bet negarantuoju). O PVM atstatyti imant nuo 2003m. sausio mėn. kiek likolaiko iki galutinio nusidėvėjimo.
Jei ką ne taip išdėsčiau, pataisykite mane.

2003-09-02 13:32 Bendra » Minimalus DU » #27954
"pagal šią tvarką dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už skaičiavimo mėnesį teisės aktuose ar įmonės kolektyvinėje sutartyje (jos nesant - darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms ... darbams minimalų valandinį (dienos) atlygį"

Žiūrint ką laikom "skaičiavimo mėnesiu"? Ar mėnesį, kurį skaičiuojam, ar mėnesį kada skaičiuojam atostoginius.
Jeigu kurį, tai perskaičiavimas būtinas, jei ne, nėra reikalo perskaičiuot. Bet - kas yra tas "skaičiavimo mėnuo", niekur nenustatyta :(IrenaR rašė:Loreta rašė:

Jola, aš aiškiai rašiau - jeigu žmogus išeina atostogauti nuo rugsėjo mėn. Pas tave jis išėjo rugpjūtyje, todėl nesuk sau galvos. Tau rugsėjo mėn. MGL padidėjimas čia ne prie ko.


O aš manau, kad už rugsėjo mėn. atostogas žmogus turėtų gauti ne mažiau, negu paskaičiuota pagal naują MMA. Juk kitu atveju, sudėjus atostoginius su rugsėjo mėn DU, jis gaus mažiau, negu nustatyta MMA. Kokia kitų nuomonė smile

2003-09-02 13:03 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27939
Ačiū :) Dabar supratau.

[quote=wolf]


Tiesi rašė:


5 straipsnio 4 dalies nuostatos 3.5 ir 3.6 punktams negalioja, t.y. PVM privalėtų būt atstatytas? Išdėstyk prašau kaip supranti situaciją?Stop, stop, stop. Jūs tikrai neteisingai traktuojat Nutarimo 861 2 p.
"2. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5 straipsnio 4 dalies nuostatos gali būti taikomos perduotoms ar sunaudotoms prekėms, kurios atitinka bent vieną iš nurodytųjų kriterijų (šie kriterijai netaikomi, jeigu prekės perduotos ar sunaudotos 3.5 ir 3.6 punktuose nurodytais būdais):"

Paskaitykite dar karta, punktams NEGALIOJA KRITERIJŲ TAIKYMAS, o ne
2003-09-02 12:57 Apskaita & Auditas » Automobilis » #27936
Šis įsakymas - tai tik rekomendacija
"Čia pateikiama rekomenduojama kuro normų nustatymo metodika automobiliams...."
Taigi kaip suprantu, visiškai neprivalau naudotis tomis normomis.
Ar klystu? :)


[quote:6eb191e50b="Svečias"="Svečias"]Turi būti patvirtinta automobilio kuro norma, vadovaujantis LR susisiekimo ministerijos 1995-10-12 įsakymu Nr. 405, žr.
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=21747&Condition2=[/quote]
2003-09-02 12:48 Apskaita & Auditas » legalios programos » #27932
Programos (programinė įranga) - nematerialus turtas. Todėl žinoma atskirai :)
2003-09-02 12:42 Pelno mokestis » Prizas 2 » #27929
Nenusibodo :)

Į darbą - į namus mano supratimu bus labai abejotina. Nebent įrodyt, kad kito transporto į namus neegzistuoja. Jei egzistuoja, tai maršrutas "darbas - namai - darbas" yra gyventojo pajamos natūra (vietoj to, kad pirktų bilietuką ir važiuotų miesto transportu, gauna firmos - nes panaudos būdu gautas automobilis tuo metu "priklauso" firmai - automobilį ir firmos degalus). Kiek žinau pajamomis natūra tai dar nepripažįstama. Bet kad tai bus neleistini atskaitymai (važiuoja ne firmos reikmėmis) tai faktas.

Pereikvojimas mano supratimu automatiškai neleistini atskaitymai. Įmonė pasitvirtina, kokios kuro sąnaudos būtinos atlikti veiklai (pravažiuoti 100 km reikia tiek litrų degalų). Ta prasme įmonė pati nustato, kad tas kiekis būtinas. Vadinasi kitas kiekis (virš) nėra būtinas. Be to, jei kiauras bakas, tai nereiškia, kad ištekėję važiavimo metu degalai bus leistini atskaitymai.

Dėl PVM - jei ne sąnaudos, tai ir PVM neleistini atskaitymai? Ar ne?Ekfin rašė:

To: Tiesi:
Visiškai sutinku
Jei dar nenusibodo - apie tą patį, bet kitas pvz.(forume jau buvo):
Panaudos nuosavu automobiliu:
- vadybininkas kelionės lape rodo "į darbą - į namus";
- vadybininkas kamščiuose pereikvojo kurą.
Kur čia įmonės veikla, kur ne? Ar reikia atsatyti PVM? O jei atstatėme - ar tai leidžiami atskaitymai?

2003-09-02 12:06 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27919
Atsiprašau kad perkopijuoju, nesinori rašyt tą patį:

Kabini ant stulpo televizorių ir po litą pardavinėji bilietukus lipantiems. Ant stulpo nekabės niekas - kvailių, kurie į tą stulpą lips, nebus nė vieno. Kuo brangesnį daiktą pakabinsi, tuo daugiau lips, tuo daugiau uždirbsi. T.y. nuo prizo (?) tiesiogiai priklauso pajamos.

Tai kas yra tas televizorius? Dovana? Reklama? Prizas? Ar asmens fizinis pasirengimas (protiniai sugebėjimai) irgi yra " sėkmės principas"?

Nutarimo 861 3.5. punktas kalba apie prizus. VMI teigia kad 250 Lt PVM neatstatomas. 861 nutarimas aiškina, kad 5 straipsnio 4 dalies nuostatos 3.5 ir 3.6 punktams negalioja, t.y. PVM privalėtų būt atstatytas? Išdėstyk prašau kaip supranti situaciją?wolf rašė:

Manau reikia pradėti nuo pradžiu ir vėl padiskutuoti kas yra reklama. Reklamos objektai turi būti prienami viešai visiems be jokių apribojimų ar išankstinių nustatymų t.y. Svarbiausias reklamos požymis yra jos viešumas, ir kiekvienas nepriklausomai nuo to ar jis klientas ar ne gali gauti reklamos, objektas - apie tai plačiai kalbėta AMA NR. 6 2003 Nutartis 2002 09 27.

O komentare pakratuotas nutarimo Nr. 861 3.5 p.
"3.5. perduotos neatlygintinai PVM mokėtojo organizuotų konkursų, loterijų, varžybų ir kitų renginių laimėtojams, o vieno laimėtojo laimėtų prekių apmokestinamoji vertė neviršija 250 litų;"
Loteriju ir panašių žaidimų principas ir yra "sekmės principas" - tai būtent jūsų variantas. VMI teisi.

2003-09-02 11:04 Pelno mokestis » Prizas 2 » #27907
Vienas kitam netrukdo. Įmonei tai veikla, gyventojui (prizas >290*2 ) - pajamos, nes taip numatyta . Esmė - kokiais tikslais daliju dovanas ir prizus. Jei iš širdies gerumo - ne veikla, jei skatinu produkto pardavimą - dar ir kaip veikla.


Ekfin rašė:

Suprantu ir sutinku su Danguole su Tiesi. Provokuoju dėl 58str. skirtingo supratimo: reklama ir prizai - įmonės veikla. Bet dar yra nuomonių, kad jei tas prizas-televizorius >250.00, tai jau asmens pajamos ir ne įmonės veikla.
Ką galvojate?

2003-09-02 10:52 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27901
Artui. :)

Padiskutuojam toliau.

www.vmi.lt/Aktualijos/Naujoves/PVM/Komentarai/20030107_5.doc
10 puslapio punktas 6.5 ir 6.6. Išaiškinimo pataisymai yra jau po 2003/01/01. Tačiau:
6.5. perduotos neatlygintinai PVM mokėtojo organizuotų konkursų, loterijų, varžybų ir kitų renginių laimėtojams, o vieno laimėtojo laimėtų prekių apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 250 litų. Šios nuostatos taikomos, kai laimėtojas nustatomas ir dovanos teikiamos “sėkmės principu”
Mes neteisingai traktuojam 861 nutarimą ar VMI nežino, ką rašo savo puslapyje?
2003-09-02 10:29 Mokslas » Komandiruotė, kai žmogus dirba ne vienoje darbovietėje » #27888
Norėčiau prisidėt prie klausimo dėl komandiruočių, tabelių ir kelių darboviečių. Situacija:
Žmogus dirba trijose darbovietėse po 4+4+2 valandas, realiai grafikas laisvas. Taigi jei komandiruotė vienos dienos popietė, kitos rytas (komandiruotė Lietuvoje), realiai gaunasi normalu. Tačiau ką daryti su tabeliu ir popieriniais darbo grafikais? Jei asmuo kurioje nors darbovietėje į komandiruotę vyksta savaitei, tai ką kitos darbovietės turi žymėti tabelyje? Be to dar ir Sodra kabinėjasi, kad darbuotojas, dirbantis puse etato, komandiruotėje Sodros nuomone dirba 8 valandas :(
Gal kas žinot kokią išeitį iš šios situacijos?
Gal kartais žinote, kur apibrėžta sąvoka "laisvas darbo grafikas"?

Mirai. O kaip su siūlomų "laisvų dienų" apmokėjimu? Jei komandiruotės kiekvieną savaitę?
2003-09-02 09:57 Pelno mokestis » Prizas 2 » #27878
Ekfin. Taigi būtent įmonės veiklai.

Aiškinu:
Kabini ant stulpo televizorių ir po litą pardavinėji bilietukus lipantiems. Ant stulpo nekabės niekas - kvailių, kurie į tą stulpą lips, nebus nė vieno. Kuo brangesnį daiktą pakabinsi, tuo daugiau lips, tuo daugiau uždirbsi. Tai kodėl tas mano prizas - televizorius - nesusijęs su mano veikla ir su mano pajamomis?? :(
2003-09-02 09:33 Pelno mokestis » Prizas 2 » #27859
Galima, toliau padiskutuosim apie prizus? Pagal pateiktą kitame puslapy klausimą.
1.Kirk žinau, simbolika nuo 2003/01/01 nebūtina? Ar klystu?
2 - iš dalies teisingas 2: 500*18 (neegzistuoja prievolė PVM skaičiuoti nuo dalies). Bet nerandu priežasties, dėl kurios 90 būtų neleistini atskaitymai :(
3. Neteisingas nė vienas. Turi būt 590*33 proc. (mokestinama vertė, ne vertės dalys)
Sodra mokestinamos su darbo santykiais susiję pajamos. Jei gaunantis prizą nėra įmonės darbuotojas, Sodra tikrai neprisikabins.
2003-09-01 13:07 Bendra » Nedarbingumo pažymėjimas » #27729
Asmuo gavo pajamas 2002 12 mėn, vadinasi tada buvo prievolė išskaičiuoti ir sumokėti FAPM. Perskaičiuoji, vadinasi tikslini 2002 m. 4 ketv. deklaraciją, ir turbūt gauni mokesčio skolą, kurią sumoki 2003 m. Jei sumokėta 2003 m. 1 ketv, tai turbūt dar prisieis patikslint ir 1 ketv. deklaraciją?


viki rašė:

Bet vat su vienu žmogum nelabai gerai išeina. Jis gavo pašalpą 12 mėn ir jam nei sodra nei aš neišskaičiavmo pajamų mokesčio. Jei aš dabar jam minusuosiu tą sumą, ar reikės vistiek man tikslinti tų metų deklaraciją apie išmokėtas pajamas ir sumokėtą pajamų moketį?

2003-09-01 12:05 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27707
:) Pataisiau ir nemačiau Šarūno patikslinimo.
2003-09-01 11:51 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27702
Šarūnui, Wolf. Dabar ruošiat formą FR0453B VMI. Už metus. Iš kur 33 langelio duomenys? Imat buhalterines pažymas ir blusinėjat, kiek kam priklausė mokėt, sumokėta ir pan? Man kažkaip nepatinka mintis, kad GPM apmokestinimo objektas (590 Lt ) apskaitoje niekur nesimato :( Na jei tai 3 prizai per metus, tegu juos velniai, bet jei 15-25 prizai per mėnesį ir sumos nuo 50 Lt iki 1000? Ir apskaitoje duomenų nulis, viskas buhalterinėse pažymose?

Dar pastabėlė.
D614 -165
K 4703 - 165

Čia mokestinama 500, ne 590 Lt. Bet teisės aktai teigia:

20. Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas

. Gaunant turtą arba paslaugas pajamos, gautos natūra, įvertinamos:
5.3.1. perduodamo turto tikrąja rinkos kaina turto perdavimo momentu (jei jis perduotas nuosavybėn neatlygintinai)

Įdomu ar Pačiolis apsiriko, ar yra dar kažkoks išaiškinimas?
2003-08-31 23:30 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27669
Užvedėt ant teisingos minties...
Ačiū.
Vat kaip negalima pasitikėt VPP (viena ponia pasakė) iš VMI pusės :(

Grįžtant prie GPM ir prizų: kaip kontuotumėt visą šią operaciją (nuo pirkimo iki prizų įteikimo ir apmokestinimo GPM)?
2003-08-31 23:24 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #27668
Dėl 63 tikrai nesutikčiau. Ten konkrečiai apibrėžta, kad pagal kreditinį ar debetinį dokumentą.

Dėl privačių poreikių VMI paaiškinimas "kai pirktas ar importuotas prekes, kurių pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, arba savos gamybos prekes, kurių gamybai įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM buvo įtrauktas į atskaitą, pats PVM mokėtojas sunaudoja bet kokiu kitu būdu, kuriam skirtų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba) importo PVM pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą negalėtų būti atskaitytas, už šias prekes, kaip suvartotas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti, apskaičiuojamas pardavimo PVM.

galima teigti, kad jis tampa galutiniu šių prekių vartotoju, todėl jam turi tekti PVM sumokėjimo našta"

Tavo atveju PVM negali būt atskaitytas pagal 62 straipsnį. (Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM bei pirkimo ir importo PVM, kurio atskaita apribota)

Daryk kaip Tau atrodo geriau. Esmės langelis nekeičia :)

p.s. Lengvojo automobilio PVM neatskaitomas būtent todėl, jog laikoma, kad automobilis nedalyvauja PVM apmokestinamo produkto kūrime (vežioji ne krovinį ar keleivius, bet firmos direktorių). Kai vežioji keleivius, juk atskaitoma :) Tik tiek, kad įstatyme išskyrė atskiru straipsniu.Loreta rašė:

To Tiesi:

Ačiū už atsakymą, bet nemanau, kad čia 23 eilutė. Visų pirma, tai ne privatūs poreikiai, ir apie neapmokestinamą veiklą čia neina kalba. Man Ekfin pasufleravo apie 63 langelį su +. Ir man taip atrodo, kad reikia ten rašyti.

2003-08-31 22:13 PVM » importo PVM nuo transporto priem. » #27658
5 straipsnis. Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems poreikiams tenkinti
Atitiktų antro str. antrą punktą. Kaip manai? Deklaracijos 23 langelis. Arba gal traktuoti kaip nenaudojamą PVM apmokestinamai veiklai? (65)?
Bet ten jau turėtų būt esamo ilgalaikio turto naudojimo pakeitimas.


Loreta rašė:

Padėkit surikiuoti PVM, nes visai galva nebedirba.
Už importuotą lengvąjį auto, kurį pirkome praėjusių metų gale perpardavimui, buvo sumokėtas importo PVM ir padaryta PVM atskaita. Jo nepardavėme. Dabar šefas nusprendė jį persivesti į ilgalaikį turtą. Kadangi pirktiems lengviesiems auto kaip ilgalaikiui turtui PVM atskaita negalima, turime grąžinti jo PVM. Kur PVM deklaracijoje turėčiau parodyti šią operaciją? Skubiai reikia.

2003-08-31 21:42 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27654
Ką tik pažiūrėjau. 5 str. 4 dalis kalba apie dovanas reklamos tikslais, ne apie prizus.

Klausėm VMI, prizus pripažino normalia reklama. T.y. dalindami prizus, mes skatinam savo gaminio pardavimą.


Ekfin rašė:

Artas gerai patikslino, dar norėčiau pasitikslinti ar gerai suprantu 5str. 4 dalies "apribojimus" (2002.06.12 Nr.861):
- jei prizas yra įmonės prekė ar su įmonės simbolika ir iki 250Lt., atstatyti (priskaičiuoti mokėtiną) PVM nereikia. Jei ne - PVM-as į neleidžiamus atskaitymus.

2003-08-31 21:34 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27653
Artui71. Pala pala, visai nieko nesupratau :( D 6 14X aišku, K 200X irgi aišku. Bet kodėl D 619X ir juolab K 470X?? Kai užsakai reklaminį bukletą, PVM nepriskaičiuoji. Tai kodėl darydamas sau reklamą prizų pagalba priskaičiuoji PVM?

Ir kaip į šią schemą įsipaišo GPM?


artas71 rašė:

Labai paprastai - papildomas įrašas iš buh. pažymos.

D 614X - prizų sąnaudos - priskirti konkrečiam piliečiui/kontrahentui
D 619X - nemažinantis apmok. pelno PVM - priskirti konkrečiam piliečiui/kontrahentui
K 200X - prekės savikaina
K 470X - priskaitytas pardavimo PVM.

Ir bazė niekur nedingo -sąskaita 614X ir mokestis apskaitytas 619X.

2003-08-31 19:59 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27646
Ekfin. Ar tikrai taip? Juolab per ketvirtį gali būti išdalinta n+1 prizų, apie kuriuos privaloma pranešti VMI, nuo kai kurių ir GPM teks priskaičiuot ir mokėt. Apskaitoj stovės 500 Lt, pranešinėsiu apie 590? Galai nesusieina :( Ir mokesčius skaičiuosiu nuo 590, o apskaitoj 500? Tai kaip tada mokesčius skaičiuosiu, jei bazė, nuo kurios mokestį skaičiuoju, apskaitoj neatsispindi?
2003-08-31 11:01 Gyventojų pajamų mokestis » GPM ir pajamų gautų natūra rinkos kaina » #27631
Ačiū. Mano nuomone irgi taip turėtų būt. Bet pas Tave sandėly juk irgi stovi prekė be PVM? Kokį kontavimą darai? Kaip 500 Lt sandėly virsta 590 Lt, įteikiamu pirkėjui? 90 Lt įteikimo momentu fiksuoji savo pajamas ar kaip?artas71 rašė:

Susidūrėm - šiuo atveju pajamos natūra yra visa turto/prekės kaina su PVM (o ne vertė).T.y kiek turėtų SUMOKĖTI vartotojas.

2003-08-30 16:58 Bendra » Išlaidos reklamai » #27620
Wolf. Gerai, tarkim dėl IT įtikinot :) Tačiau pagrindinė problema būna ne įrodinėjime, o įrodinėjimo kainoje :( Bet čia jau ne visai į temą.

"Bet jei yra pavyzdziai kurie skirti rodymui - mano manymu tai paprastas naudojimas. " Pagal mane esmė kokiu tikslu gaminau: gaminau parduoti, tai bus prekė, gaminau parodyti - vadinasi skleidžiu informaciją. Bet galima traktuot ir kitaip. :)
2003-08-30 15:49 Bendra » Išlaidos reklamai » #27605
Loretai ir Nieko sau :) Remiantis normalia logika - žinoma taip. Bet pagal įstatymo formuluotę aš suabejočiau. Nes daiktas yra arba ilgalaikis, arba trumpalaikis turtas. Negalima ilgalaikio turto grupių dar skirstyt į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą :( Tai irgi pagal normalią logiką. VMI ir FM traktavimą žinau. Bet man būtent ir nepatinka, kad tai yra traktuojama, o ne konkrečiai nurodyta :( Puikiai žinau kaip keitėsi įvairių įstatymų traktavimas per visus 12 metų. Visada lieka rizikos laipsnis, kuris paskui įmonei virsta nemaža suma pagal aktą. Ir prasideda skundų - atsirašymų maratonas :(
Mano nuomonė būtų tokia: nors tuos ekspozicinės salės baldus įstatymiškai būtų galima įkelti į sąnaudas, bet pas save turbūt nedaryčiau, jei sumos per metus būtų ženklios. Mažos sumos - tingės užsiimt. Didelės - gali ne tik kad pamėgint, bet ir gerai prigadinti nervų. Didesniuose miestuose įstatymų traktavimai dar būna maždaug vienodi. Užtat rajonuose... :((
2003-08-30 14:42 Bendra » Išlaidos reklamai » #27597
Nieko_sau. Tai kad aš skaitau įstatymą kaip parašyta: ilgalaikio turto grupė - baldai. Paskaityk atidžiai 1 priedą. Ten neteigiama, kad turto grupės yra tokios, ten teigiama ilgalaikio turto grupės. Jeigu baldai yra ilgalaikio turto grupė, koks skirtumas, kokia suma bus nustatyta? Analogija - jei aš teigiu, kad tai sviestas, koks skirtumas, tas sviestas 90 proc ar 95, tai vis viena sviestas.
Galbūt jie rašydami įstatymą turėjo omeny visai ką kita, tačiau dabar įstatymiškai įtvirtino ilgalaikio turto grupes :(
2003-08-30 13:41 Bendra » Išlaidos reklamai » #27595
3. Ilgalaikis turtas – tai turtas, kuris naudojamas vieneto pajamoms uždirbti (ekonominei naudai gauti) ilgiau kaip vienerius metus ir kurio įsigijimo kaina ne mažesnė už vieneto pagal šio Įstatymo 1 priedėlyje išvardytas ilgalaikio turto grupes nustatytą kainą.
1 priedėlis: Baldai, išskyrus naudojamus viešbučių veiklai - 6 metai.

Atitinka abu ilgalaikio turto kriterijus ir mano nuomone VMI patikrinimo metu bus laikoma ilgalaikiu turtu.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR