Tax.lt narys Girele

Tax.lt narys nuo
2005-05-13
Miestas / vietovė
Panevėžys
Profesija
patobulėjęs buhas
Pomėgiai
kišti nosį kur nereikia
Girele
forume parašė 9582 žinučių

Girele naujausios žinutės:

2019-08-01 11:00 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1415787

Jolanta02 rašė:


Sveiki, darbuotojas iki 2019 04 30 d dirbo per savaite 5dd po 4val., nuo 2019 05 01 pakeistas darbo laikas per savaite 4dd viso 18val o atlyginimas tas pats. Isena atostogu nuo 2019 07 17-07 30. Kaip skaiciuoti Darbo uzmokesti ir atostoginius liepos men?


Jūs turite pasitvirtinti skaičiavimo metodiką savo įmonės Darbo apmokėjimo sistemoje.
VDI REKOMENDUOJA skaičiuoti taip, kaip skaičiuodavom anksčiau (iki 2017-07-01) taikydami koeficientą.
2019-07-31 11:05 Bendra » atskaitingi asmenys » #1415755

Indrepac rašė:


Laba diena,
Kaip protingai reikėtų susitvarkyti. 2018.12.31 diena atskaitingam asmeniui, kuris atleistas 2018.12.21 dieną, liko nesumokėta 11,84 € pagal avansinę apyskaitą. Tą sumą dėti į pajamas ar mažinti sąnaudas?


Sumokėti, jūs gi likote skolingi žmogui.
2019-07-30 12:29 Bendra » Ligos pasalpa » #1415722

ausyte rašė:


Sveiki,
darbuotojas pradėjo dirbti liepos 25d. Nuo liepos 29 jau nedarbingumas. turiu jam skaičiuoti už 2 d.d. ?Sodroj rašo jo darbo stažas per 12 mėn. 10 mėn. 5 d., per 24 mėn. 21 mėn. 27 d. tai jau priklauso pašalpa už tas 2d.d.?
Ačiū


Žr. Kas gali gauti išmokas? 5 p.

www.sodra.lt/lt/situacijos/informacija-gyventojams/susirgau-arba-slaugau-seimos-nari/ka-daryti-jei-susirgau
2019-07-30 12:27 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1415721

Atimk rašė:


Sveiki, noriu pasitikslinti, jei kaip nustatomas dienos VDU, jei darbuotojas pusę metų sirgo, o iškart po ligos eina atostogų. Jam nustatyta 600 Eur alga, atostogos nuo 2019-08-01 iki 2019-08-29. Dienos VDU- 28,13 Eur (600*3/64dd.) ar reikia 600/21=28,57 Eur??


Skaitote VDU tvarką, ten parašyta: "5.15. Pagal Aprašą apskaičiuotas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką."
Tai kokia šį mėnesį MMA? smile
2019-07-30 08:45 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1415712

Lenule rašė:


Įmonė sumokėjo darbuotojui už profilaktini sveikatos patikrinimą, sąskaitoje jokių pavardžių. Ar leidžiami atskaitymai. Darbuotojas tik pradėjo dirbti..ačiūDarbdavio pareiga apmokėti periodinius sveikatos patikrinimus, jie ir yra leidžiami atskaitymai, jei sąskaita turi visus būtinus rekvizitus.
Jei darbuotojas tikrinosi sveikatą dėl priėmimo į darbą - šios išlaidos yra tik darbuotojo. Be šitos pažymos darbuotojas net negali būti įdarbintas. Todėl įmonė jų neturėtų apmokėti, o jei apmoka - išlaidos apmokestinamos kaip pajamos natūra.
21 str. www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4/asr
www.vdi.lt/AtmUploads/PrivalomiejiDarbuotojuSveikatosTikrinimaiRekomendacijosDarbdaviams.pdf
2019-07-26 08:48 Darbo teisė » Darbuotojo persekiojimas??? » #1415692

Ilina rašė:Dargana rašė:


Įmonės vidaus tvarkos taisyklėse gali būti numatyta įvairių dalykų, galbūt ir kokios nors darbuotojo elgesio ataskaitos numatytos. Bet priimant darbuotoją į darbą su taisyklėmis turi būti supažindintas.


Bet čia kaip suprantu ,t.y bandomuoju?Nes zmogus dirba 4 metai


Tikrai ne tik bandomuoju.
Jei įmonėje nustatyta tokia tvarka, vertinami visi darbuotojai, arba - gali būti vertinami atskiri darbuotojai, kurių darbo kokybė kelia abejonių.
2019-07-24 11:24 Darbo teisė » Darbo laikas » #1415651

Safira rašė:


Sveiki,
perskaičiau pusę darbo kodekso.
Direktorius baigia iš proto išvaryti.
Gal galite nurodyti straipsnį DK kur būtų nurodyta kas neįsiskaičiuoja į darbo laiką?
Kas įsiskaičiuoja randu, o kas ne nerandu.
Priežastis ar įsiskaičiuoja į darbo laiką kelionė į objektą iš darbovietės. (atsakymas taip). Direktorius klausia, o kada neįsiskaičiuoja?
Padėkit kol nesuprotėjau galutinai. smile


Elementaru - randate, kas įskaičiuojama į darbo laiką, vadinasi - viskas, kas ten neparašyta - neįsiskaičiuoja.
O jei direktorius to nesuvokia - paaiškinate - į darbo laiką neįsiskaičiuoja laikas, kai jis su kolege į restoraną eina, kai su pavaldiniais boulingą žaidžia, ar kai su klientais ežere žvejoja.
2019-07-23 12:24 Darbo teisė » Papildomas darbas » #1415634

nebaika rašė:Ačiū jums.
o jei šioje situacijoje, dirbantis pagal papildomą darbą, išeina trumpų atostogų, ir jam pagal grafiką jo atostogų metu nereikia dirbti papildomo darbo. Ar tokiu atveju vistiek skaičiuoti atostoginius pagal papildomą darbą? Ir kai pasibaigs aplinkybės, dėl kurių sutarta dirbti - vėliau skaičiuojant atostoginius, į VDU įskaičiuoti jo užmokestį už papildomą darbą?


Užklausa VDI ir jų atsakymas:

Interesanto klausimas
„Darbuotojas dirba pagrindine funkcija ir turėjo papildoma susitarimą (funkcijų jungimas) dėl kitų pareigų atlikimo nuo 2019-01-02 iki 2019-05-31. Darbuotojas išeina kasmetinių atostogų nuo 2019-06-20. Ar skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį atostoginiams - skaičiuojama tik nuo darbo užmokesčio už galiojančios pagrindinės funkcijos, ar pridedamas ir darbo užmokestis už papildomą (pasibaigusią) funkciją? Pagal LRV nutarimo Nr.496 8 punktą - VDU reikia skaičiuoti atskirai pagal funkcijas. Tačiau einant atostogauti papildoma funkcija jau pasibaigusi, o ji - atostogų nekaupia. Ar skirtųsi VDU skaičiavimas, jei papildoma funkcija būtų gretinimas?“
KONSULTACIJA Į PAKLAUSIMĄ

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) Informavimo ir konsultavimo skyriaus specialistai susipažino su Jūsų paklausimu ir vadovaudamiesi VDI nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-316 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-595 redakcija), 8.3.5. papunkčiu, teikia konsultaciją darbo įstatymų vykdymo klausimais.
Informuojame, kad VDI specialistai nepasisako fakto klausimu, taip pat neatlieka įmonės, įstaigos ar organizacijos buhalterinės apskaitos specialistų funkcijų, t. y. neskaičiuoja darbuotojui tenkančio darbo užmokesčio, vidutinio darbo užmokesčio, priklausančio kasmetinių atostogų skaičiaus, kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, neatlieka kitų skaičiavimų. Toliau Jums teikiama konsultacija susijusi tik su teisės normų reguliavimu paklausimo dalyko atžvilgiu ir jų aiškinimu.
Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 35 straipsnis reglamentuoja susitarimą dėl papildomo darbo. Darbo sutarties šalys susitarimu dėl papildomo darbo, kuris tampa darbo sutarties dalimi, gali susitarti dėl darbo sutartyje anksčiau nesulygtos papildomos darbo funkcijos atlikimo. Tokia veikla gali būti atliekama laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku (susitarimas dėl darbo funkcijų jungimo) arba atliekama tuo pačiu metu kaip ir pagrindinė darbo funkcija (susitarimas dėl darbo funkcijų gretinimo), arba susitariama dėl projektinio darbo (susitarimas dėl projektinio darbo). Jeigu atlikdamas susitarime dėl darbo funkcijų jungimo numatytą papildomą darbo funkciją darbuotojas dėl to įgyja teisę naudotis DK ar kitose darbo teisės normose nustatytomis papildomomis teisėmis ar pareigomis (ilgesniu poilsio laiku, trumpesniu darbo laiku, atostogomis ir kita), jos šiam darbuotojui taikomos tik tada, kai atliekama papildoma funkcija, ir tik tiek, kiek ji atliekama.
Dėl kasmetinių atostogų apmokėjimo paaiškintina, kad kasmetinių atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis (atostoginiai) (DK 130 straipsnio 1 dalis). Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką reglamentuoja „Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 (toliau – Aprašas). Aprašo 5.1. punktas numato, kad skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, apskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas Aprašo 3.1–3.4 papunkčiuose, ir mėnesines premijas, mokamas už mėnesio darbo rezultatus.
Vidutinis darbo dienos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį dienų skaičiaus (įskaitant dirbtas poilsio ir švenčių dienas). Vidutinis darbo valandos užmokestis apskaičiuojamas taip: skaičiuojamojo laikotarpio darbo užmokestis dalijamas iš faktiškai dirbtų per tą laikotarpį valandų skaičiaus (įskaitant viršvalandžius). Paminėtina, kad vidutinis darbo valandos užmokestis skaičiuojamas, kai darbuotojo faktiškai dirbama darbo diena (pamaina) yra skirtingos trukmės, palyginti su normalia darbo laiko trukme.
Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį už kasmetines atostogas, laikomasi Aprašo 5 punkto nuostatų (Aprašo 6 punktas). Darytina išvada, jog konkrečios vidutinio darbo užmokesčio už kasmetines atostogas apskaičiavimo tvarkos Aprašas nenumato, t. y. skaičiuojama vadovaujantis bendrosiomis nuostatomis.
Atkreipiame dėmesį, jog Aprašas taip pat nereglamentuoja atvejų, kaip turėtų būti apskaičiuojami darbuotojo atostoginiai, jeigu keitėsi darbuotojo darbo laiko trukmė (pvz., dirbo 8 val./dieną, 5 d. d. / savaitę, o susitarus dėl papildomo darbo – 10 val./ dieną, 5 d. d. / savaitę). Atitinkama apskaičiavimo tvarka galėtų būti nustatyta darbo tvarkos taisyklėse, darbo apmokėjimo sistemoje ar kituose darbdavio lokaliniuose (vidaus) teisės aktuose.
Tuo atveju, jeigu konkrečios tvarkos nėra ir darbuotojo darbo laiko norma už laikotarpį, už kurį suteikiamos kasmetinės atostogos, keitėsi, vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas taip pat pagal Aprašą, tačiau laikas, už kurį mokami atostoginiai, galėtų būti apmokamas proporcingai darbuotojo darbo laiko normai už tam tikrą laikotarpį. Pavyzdžiui, galėtų būti apmokama vidutiniu darbo užmokesčiu atitinkamai (proporcingai) atskirai už atostogų dalį, sukauptą darbo metais, kuriais darbuotojas dirbo visą darbo laiką, be susitarimo dėl papildomo darbo (pvz., 40 val. savaitės norma, dirbant 5 d. d. ir 8 val. per dieną) ir atitinkamai (proporcingai) atskirai už kasmetinių atostogų dalį, sukauptą darbuotojui jau dirbant sudarius susitarimą dėl papildomo darbo (pvz., 50 val. savaitės norma, dirbant 5 d. d. per savaitę, 10 val. per dieną.).
Kaip jau minėta, nei DK, nei Aprašas konkrečios atostoginių apskaičiavimo tvarkos nenumato, taigi atitinkama tvarka galėtų būti numatyta įmonės vidaus (lokaliniuose) teisės aktuose.
Tarp šalių kilęs ginčas dėl kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos ar apmokėjimo galėtų būti sprendžiamas kreipiantis į darbo ginčų komisiją DK IV dalyje „Darbo ginčai“ nustatyta tvarka.
Informavimo ir konsultavimo skyriaus specialistų konsultacijos darbo ginčus nagrinėjantiems subjektams neprivalomos.
Taip pat informuojame, kad konsultacijas bei aktualią informaciją dėl Darbo kodekso galite rasti skiltyje „DUK“.
2019-07-17 23:04 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1415490

Whagati rašė:


darbuotojas padirbo kelis mėnesius ir paskui 4 mėn. buvo ligoje, po ligos parašė prašymą išeiti savo noru. Skaičiuojant nepanaudotų atostogų kompensaciją, ar imamas tas laikas visas, kai buvo biliotenyje? smile


žr. LTV nutarimą Nr. 496, VDU tvarka, 5.13 p.
2019-07-17 10:14 Bendra » Atostoginiai » #1415447

domior rašė:


Dar ta pačia tema - ar galima išskaityti permokėtus atostoginius, jei išeitinė yra mokama darbdavio iniciatyva atleidžiant darbuotoją dėl įmonės likvidavimo? Nes DK 150 str. 2p. 4 d. kalbama apie kitus atleidimo atvejus.


Atleidžiant pagal nurodytą straipsnį - negalima.
2019-07-17 09:02 Bendra » Atostoginiai » #1415439

domior rašė:


Sveiki, turiu klausimą, ar darbdavys gali permokėtus atostoginius išskaičiuoti iš išeitinės išmokos atleidžiant darbuotoją?


Taip.
DK 150 str.2 p. 4 d.
2019-07-10 08:29 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1415241

Kristiana__ rašė:


... Tingiu skaityti. ...Fui, kokia... tinginė... smile smile smile
smile
2019-07-08 14:39 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1415196

lllaima rašė:


Patarkit, ar darbuotojui atostogaujančiam nuo liepos 1 d. atostoginiams imu vidurkį 4,5,6 mėn. Nors šiaip atostoginius reikėt išmokėt 06.30, bet yra prašymas mokėt su DU. Jei atostoginių skaičiavimo data 07.01 ar čia taip negalima ir imti 3,4,5 mėnesius.
KĄ MANOT LABIAU PATYRĘ? smile smile smile


Manyti kitaip negalim, yra juodu ant balto parašyta LRV nutarimas Nr.496, 5.1 punktas "(...)kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis(...)"
2019-07-08 14:36 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #1415195

Paulina7 rašė:


sveiki, darbuotojui skaičiuojama NAK visą birželį sirgo ar galiu imti 04, ir 05 mėn.? nepamenu kaip darydavom.


Daryti reikia taip, kaip reikia smile
Žr. VDU skaičiavimo tvarką, LRV nutarimas Nr.476, 5.1 p.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/76731a705b4711e79198ffdb108a3753
2019-07-05 13:07 Bendra » Antraeilės pareigos » #1415140

Snaiga rašė:


...norėčiau paprastesnio varianto....


Paprastesnis variantas galimas tada, kai abi įmonės susitaria. Jūs rašote - kad nesusitariate, vadinasi teks forminti dokumentus...
2019-07-05 13:04 Bendra » Atostoginiai » #1415139

IrenaU rašė:


Sveiki,
taikoma suminė darbo laiko apskaita. Darbuotojas atostogavo nuo 06 14 iki 06 30 imtinai. Esant suminei darbo laiko apskaitai, atostoginiai skaičiuojami kaip kad butų dirbama 5 d. dienų savaitę. Tai gaunasi tuo laikotarpiu 10 d.d.. Už tiek turim sumokėt atostoginių?
Pas man programą skaičiuoja už tiek dienų, kiek turėjo dirbt per tą laikotarpį pagal grafiką. Neteisingai programa skaičiuoja.
Gal kas galėtų pakonsultuot šiuo klausimu. Ačiū :)Nuo 2017-07-01 - NĖRA norminiuose aktuose nustatyta, kaip turi būti skaičiuojama.
Jūs savo įmonės Darbo apmokėjimo sistemoje apsirašote skaičiavimo būdą ir visiems jį taikote.
Galite - pagal 5d.d. savaitę, galite - pagal grafiką.
2019-07-05 08:36 Bendra » Antraeilės pareigos » #1415134

Snaiga rašė:


Sveiki,

ar žmogaus grafiką, žymėjimą tabeliuose dirbtas valandas, suderinate su pagrindine darboviete?
Koks turi būti žymėjimas pirmoje darbovietėje, kai žmogus kitos įmonės vardu keliauja tą dieną dirbti? Abi įmonės susijusios. Kartais darbuotojui tenka dirbti vienos įmonės vardu, o kitą pvz savaitę antros... iki šiol pirma darbovietė žymi visas pilnas valandas, antroje darbovietėje tiek valandų kiek išdirba... bendrai susumavus būna ,kad žmogus dirba 16 val per parą ir 80 val per savaitą kas yra nerealu. Kaip jūs tavrkotės?


Nuo 2017-07-01 nebėra formalaus reikalavimo derinti darbo grafikus tarp darboviečių.
Jei žmogus "mėtomas" tarp darboviečių - yra atitinkama darbo sutarties rūšis - DARBO KELIEMS DARBDAVIAMS SUTARTIS, ja ir pasinaudokite.

Tačiau - kiekviena darbovietė privalo tvarkyti darbo laiko apskaitą TEISINGAI, t.y. kiek faktiškai žmogus dirbo.
Jei FAKTIŠKAI žmogus dirba kiekvienoje darbovietėje taip, kad per dieną išdirba 16 val. - tai tik to žmogaus asmeninis reikalas (pasikartosiu, - su sąlyga, kad darbovietės teisingai apskaito jo darbo laiką ir jis nesidubliuoja).
2019-07-04 15:30 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1415124

citrus rašė:


Laba diena, darbuotojui birželio mėnesį už 2019 I ketvirtį buvo išmokėta premija. Liepos mėnesį eina atostogų. Pasimečiau: ar premiją traukti į vidurkio skaičiavimą?
Ačiū smile


Priklauso nuo to, KOKIA premija - už kokius nuopelnus, buvo nustatyta apmokėjimo tvarkose ar "už gražias akis"?
Žr. VDU tvarką LRV nutarimas Nr.496, 5.9 p.
2019-07-04 08:50 Bendra » Atleidimas is darbo » #1415106

Gita1 rašė:


Jei teisingai supratau atleidžiant pagal 57 straipsnį mes turim sumokėti 2 algas. Ar priklausytų dar kažkas jei darbuotojui dirbant pas mus sukako pensijinis amžius. Tartis dėl mažesnių išmokų negalim? Nes dabar išeitų, kad jis nori išeiti, dėl savo priežasčių, o mes dar jam turim mokėti kelias algas..hmm..


Pagal darbo kodeksą - privalote mokėti.
Nebent šalių susitarimu susitarsite ir žmogus išeis pagal kitą straipsnį (bet tai jau slidu, žmogus gali skųstis...) smile
2019-07-04 08:47 Bendra » Sodra » #1415105

Serebro rašė:


06 mėn gale buvo pateiktas 2sd. Prieš pateikiant 2sd įmonė turėjo įmokų permoką, tačiau po 2sd suvestinėje, kur matosi preliminari skola, ta permoka sudengta jau su 2sd nurodytais sodros mokesčiais. Permoka buvo tam, kad galėčiau pateikti pt formą. Gal kas praktikoje susidūrėte, ar man tą pt priims, kai tos permokos nelikę toje suvestinėje. Nes pagal 2sd sumokėti reikia iki 07.15 dienos smile


Kiek esu teikusi PT - jei įmokų terminas dar nesuėjęs, priimdavo.
Blogiausiu atveju - pasiskambinkite konsultantei, manau paaiškinus situaciją - sutvarkys
2019-07-03 15:57 Bendra » Atostoginiai » #1415092

serapo rašė:


Laba diena,

susidūriau su keista situacija.

Dirbu įmonėje pusę etato (4 val. per dieną).
Paskutinių trijų mėnesių atlyginimo vidurkis ant popieriaus yra 902 EUR.
Šiuo metu išėjau apmokamų atostogų 10 darbo dienų.

Gavau 276 EUR atostoginių, tačiau pagal mane turėčiau gauti daugiau, ar klystu?

Ačiū.


Bandykim paskaičiuoti - jei vid. DU per 4,5,6 mėn. buvo 902 eur, vid.d.d. 20,67, vadinasi 1 d.d. VDU 43,64 eur.
10 d.d atostojų 10x43,64=436,40 eur.
Pasinaudojam tax skaičiuokle į rankas (be pensijų kaupimo) 324,02 eur, su 3 proc. kaupimu - 310,93 eur.
Jei nebūtų taikomas NPD - (be kaupimo) 264,02 eur, su 3 proc. kaupimu - 250,93 eur.
Rinkitės :)
Negalima tiksliai atsakyti - gerai ar negerai- nežinome visų jūsų aplinkybių.
2019-07-02 17:48 Bendra » Atostoginiai » #1415077

Serebro rašė:


Girele, o kur aš rašiau, kad atostoginiai skaičiuojami už dirbtą laiką?
O antra Jūsų žinutės dalis parašyta apie tai, apie ką ir aš rašiau-reikia lyginti su mma.


Na jau na jau smile
"...Gi būna, kad žmogus atostogauja už laikotarpį, kai dirbo kitokiu grafiku-tada dažniausiai įmonė moka mažesnius atostoginius, nes turi tokią teisę... "
Tiek to, kaip jau paklausėja suprato, taip...
2019-07-02 13:35 Bendra » Atostoginiai » #1415064

Serebro rašė:Nereikia pritemti. Reikia lyginti tik vdu su birželio mma vdu, kuris yra 555/19 ir lygus 29,21 eur pilnam etatui. jei vdu dienos yra didesnis už 29,21 eur ir skaičiuojant nesusidaro mma, pritemti nereikia. Gi būna, kad žmogus atostogauja už laikotarpį, kai dirbo kitokiu grafiku-tada dažniausiai įmonė moka mažesnius atostoginius, nes turi tokią teisę.


Pripynėte ir parašėte neteisingai.
Ne atostoginai skaičiuojami už dirbtą laiką, o atostogų DIENOS (jei įmonė yra nusistačiusi taikyti koeficientą).
O VDU - vienareikšmiškai NEGALI šiaip sau būti mažesnis už MMA, arba MVA to mėnesio, nuo kurio išleidžiama atostogauti. smile Mažesnis gali būti tik dirbant ne pilnu krūviu (etatu) - tada MVDU persiskaičiuoja proporcingai.
LRV Nutarimas Nr. 496, "5.15. Pagal Aprašą apskaičiuotas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio vidutinį dieninį darbo užmokestį ar vidutinį valandinį darbo užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką."
2019-07-01 13:52 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #1415031

lllaima rašė:


Kai darbuotojas atsisako papildomo kaupimo, tai papildomas kaupimas nebesiskaičiuoja nuo sekančio mėnesio nuo SODRAI pranešimo datos. Bent SEBe tai taip. smile


Tikrai ne - SEBe penktadienį nuėjo darbuotoja ir nutraukė kupimo sutartį. Šiandien sodros suvestinė jau rodo, kad jos pensijų kaupimas už BIRŽELIO mėn, - 0 (NULIS) procentų.
2019-06-29 19:28 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1415007

Sita rašė:


Darbuotojas atleistas 2018-12-31, o kompensacija išmokėta 2019-01-02. Kadangi keitėsi GPM, tai reikia perskaičiuoti? smile
Bet net nežinau nuo ko pradėti smile


Dėl GPM - ne, dėl NPD - taip.
" 1. Koks pajamų mokesčio tarifas bus taikomas darbo užmokesčiui?
20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau."
www.vmi.lt/cms/gyventoju-pajamu-mokescio-istatymo-pakeitimai/-/asset_publisher/1HB8RLTN6mTM/content/mic-link
2019-06-28 15:35 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #1414992

kertmeda rašė:


Ar yra galimybė Cento programoje koreguoti kuro likučio datą? Perkėliau likutį į kitą sandėlį ir nepasrinkau datos. Ją automatiškai sugeneravo šios dienos. Dabar negaliu padaryti nurašymo už ankstesnį laikotarpį. Iš anksto dėkinga. smilePašalinkite perkėlimą- Peržiūra-vidinės sandėlio operacijos
2019-06-27 14:00 Darbo teisė » Mamadieniai » #1414948

vitiokas rašė:


Sveiki,jeigu darbuotojas dirba slenkaciu grafiku ir jis pasiims mamadieni sekmdn ( ispuola jo pamaina ) ar jam privalo apmoket uz ta diena ?
Ar svarbu savaitgaliai ar ne?Apmokama DARBO diena, visiškai nesvarbu, kokia tai savaitės diena.
DK 138 str., 3d.
2019-06-27 10:37 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1414935

Borga rašė:


Ačiū. Bet ar galima visiems darbuotojams skaičiuoti vidutinį valandinį DU? Ar reikia atrinkinėti tuos, kurie dirba pastoviu grafiku it jiems skaičiuoti vidutinį dienos DU?


Skaičiuojate taip, kaip nusistatėte savo įmonės Darbo apmokėjimo sistemoje.
2019-06-27 10:36 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #1414934

lmviktorija rašė:


Norime įspėti darbuotoją apie darbo sutarties nutraukimą, bet darbuotojas pasiėmęs nedarbingumą. Girdėjau, kad įspėjimą dabar galima įteikti ir nedarbingumo metu, bet kur tai įstatymuose galėčiau perskaityti? Nuogirdomis, juk nesivadovausi :) AČIū


O Darbo kodekse sudėtinga pažiūrėti? 64 str.
2019-06-27 09:51 Gyventojų pajamų mokestis » Vidutinis darbo užmokestis » #1414928

Borga rašė:


Sveiki, įmonėje vieni darbuotojai gauna valandinį atlyginimą, kiti fiksuotą mėnesio atgą. Ir vieni ir kiti kartas nuo karto dirba viršvalandžius. Skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, ar galima visiems darbuotojams faktiškai gautą atlyginimą dalinti iš faktiškai dirbtų valandų? Ar darbuotojams kurie gauna fiksuotą algą reikia dalinti iš faktiškai dirbtų dienų?


Žr. LRV nutarimą Nr.496.
Atkreipkite dėmesį į 5.6 punktą.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR