Tax.lt narys VITE

Tax.lt narys nuo
2005-07-28
VITE
forume parašė 89 žinučių

VITE naujausios žinutės:

2006-09-18 08:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Maisto sandėlio patikrinimas » #318821
Pas mus pasibaigė auditas, ypatingą dėmesį auditorė skyrė maisto produktų apskaitai. Sandėlininkė sandėlio knygose užsipajamuoja produktus pagal gautas sąskaitas-faktūras, o išdavimą nurašo pagal važtaraščius reikalavimus, mėnesio pabaigoje buhalterijai pateikia ataskaitą, kurioje parodo likutį mėn. pradžiai, gavimą, išdavimą ir išvedą likutį mėn. pabaigai. Darant patikrinimą, sandėlininkė turi būti atidavusi ataskaitą patikrinimo dienos datai į buhalteriją, patikrinimo metu komisija tikrina maisto produktus natūra ir surašo seno pavyzdžio inventorizacijos aprašus. Buhalterijoje aprašai sutikrinami su apskaitos dokumentais.
2006-09-06 19:59 Mokslas » Kur mokėtės/mokotės? » #314724
Gaurylius buvo mano diplominio darbo vadovas. Kaip vadovas labai daug padėjo, bet kaip dėstytojas buvo reiklus. Matematinės analizės įskaitą gavau tik iš septinto karto.
2006-08-23 16:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #308795
Mūsų įstaigą jau tikrina vidaus auditas iš savivaldybės ir tai truks mėnesį. Prieš gerą savaitę iki audito pradžios pateikė sąrašą kokius dokumentus paruošti. Atvykusi pasiėmė tik vieno šių metų mėnesio visus dokumentus, be to sąmatas, finansinės atskaitomybės formas, asmens bylas, ilgalaikio turto apskaitos dokumentus, įsakymus ir kitus veiklos valdymo dokumentus.
2006-07-20 08:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kasos patikrinimas » #297607
Šio nutarimo 3 punkte rašoma, kad įmonės , išskyrus biudžetines įstaigas, privalo inventorizuoti ne rečiau kaip kartą per metus prieš metinės finansinės atskaitomybės sudarymą.
2006-07-20 08:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kasos patikrinimas » #297603
Biudžetinėse įstaigose pinigai kasoje inventorizuojami kiekvieną mėnesį.(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimo Nr.719 "Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo 4 punktas).
2006-05-13 20:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #275595
Formoje Nr.1-m rašome finansavimą per mėnesį ir nuo metų pradžios, parodome išlaidas per mėnesį ir nuo metų pradžios bei lėšų likutį banko sąskaitoje (tik biužeto lėšų, jeigu turite kelias sąskaitas banke).
2006-05-13 20:03 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #275591
Aš kiekvieną mėnesį pateikiu tik formą Nr. 6 ir Nr.1-m, nes jų prašo savivaldybės finansų skyrius.Taip pat finansų skyriaus specialistės atsiuntė ir nurodymus kokias formas ir kokiais terminais pristatyti.
2006-05-13 08:33 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #275544
Įsakymus nurodote naujus, o formas ne pagal tuos įsakymus.
2006-05-12 17:56 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #275497
DaivaJ pasiimkite formą Nr. 2 ir pasižiūrėkite ar ten rašoma, kad šį forma sudaroma mėnesinė?
2006-05-11 11:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #274871
Kas mėnesį teikiu formą Nr. 6 (po ataskaitinio mėnesio iki 10 dienos),
formą Nr. 1-m (iki kito mėnesio 5 dienos).
2006-05-11 10:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #274860
Forma Nr.2 yra ketvirtinė ir metinė. (LR finansų ministro 2006 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 1K-048 redakcija).
Finansų skyriui ataskaitą pateikiu po ataskaitinio ketvirčio iki kito mėnesio 10 dienos.
2006-05-02 15:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #272540
vitajon@mail.lt Ačiū
2006-04-28 22:16 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #272113
Alvyda, būtų labai malonu , kad Jūs patalpintumėte čia exelio variantą. Labai didelis dėkui.
2006-04-12 19:28 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #268001
Už nelaimingą atsitikimą buityje turite mokėti už 2 dienas, nereikia mokėti jeigu nelaimingas atsitikimas pakeliui į/iš darbą arba darbe.
2006-03-29 08:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kasinės ir faktinės išlaidos? » #263345
Būčiau labai dėkinga jeigu ir man tą programėlę atsiustumėt. El.p. vitajon@mail.lt Ačiū
2006-03-27 11:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » 19 sąskaita-biudžetinėse įstaigose » #262687
LR finansų ministro įsakymo Nr.1K-184 naujoje redakcijoje 2005-09-29 įsakymas Nr.1K-280 "Dėl LR valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo" pakeitimo rašoma: "Į darbo užmokesčio pinigais (2.1.1.1.1.1.) straipsnį įtraukiamas užmokestis darbuotojams pinigais už suteiktas paslaugas, neatskaičius mokesčių bei socialinio draudimo įmokų. Darbo užmokestis pinigais apima tokias darbo užmokesčio rūšis: pagrindinį darbo užmokestį, papildpmą užmokestį už viršvalandžius, naktinį darbą ir darbą savaitgaliais, priedus ir premijas, metinį papildomą atlyginimą, atostoginius."
2006-03-24 06:55 Įvairūs » biudžetinių įstaigų programų sąmątų vykdymo ataskaitų pateikimo terminai » #262057
Mums finansų skyrius išdalino raštus dėl finansinės atskaitomybės sudarymo pateikimo, kuriame nurodė konkrečių formų pristatymo terminus.
2006-03-24 06:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » 19 sąskaita-biudžetinėse įstaigose » #262056
Seminare aiškino, kad už 2 d. mokamas iš darbdavio lėšų, rodomos 190 s-toje "Pašalpos", bet ne 180 s-toje. Formoje 2, tos lėšos parodomos 271 kode, o metų gale perkeliamos arba iš darbo užmokesčio, arba iš kurio nors kito straipsnio, kuriame sutaupėte lėšų.
2006-03-16 15:58 Mokslas » Seminaras » #259844
Kovo 27 d. Šiauliuose, Šiaulių verslo inkubatoriaus konferencijų salėje, Aušros al.66a, rengiamas seminaras Apskaitos tvarkymas pagal biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklių (nauja redakcija) nuostatas. Seminaro pradžia 10 val.. Pabaiga 15,30 val. Kaina 118,00 su PVM. Registruotis galima (8-5) 2150296
2006-02-10 14:06 Blevyzgos » Naujoku prisistatymas » #249082
Laba diena,
paskaitinėju tax,ą, kai ką randu naujo, nežinomo. Netikėtai radau šiuos prisistatymus, taigi ir aš prisistatau. Buhaltere dirbu jau 24 metus. Dabar dirbu biudžetinėje įstaigoje. Darbo stažas biudžetinėje įstaigoje 8 metai.
2005-10-24 09:30 Darbo teisė » ATKELTA DARBO DIENA » #217571
Darbo diena trumpinama 1 val., paaiškinimas yra AAM aktualijose Nr. 40.
2005-10-12 10:06 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #214292
LRV nutarimas Nr.828
1 Perkelti poilsio dieną iš 2005 m. spalio 29 d. ,šeštadienio, į 2005 m. spalio 31 d., pirmadienį (įstaigoms finansuojamoms iš valstybės ir savivaldybių biudžetų).
2. Rekomenduoti kitoms įmonėms taikyti šio nutarimo 1 punkto nuostatas dėl poilsio dienos perkėlimo.
2005-10-05 16:30 Bendra » Nauja buhaltere linute24 » #212315
Bet ir pikti esat kolegos buhai. Kažkodėl nė vienas nepagalvoja, kad ir pats buvo tik žalias (pradedantis dirbti) buhalteris. Ar visiems taip viskas buvo aišku pradedant dirbti? Man atrodo ką mokėtės iš vadovėlių visai kitaip atrodė pradėjus dirbti. Ir nereikia čia užsipulti naujokų.
2005-10-03 16:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #211226
Apskaita skiriasi labai. Bet man biudžetinėje įstaigoje dirbti lengviau.Esu dirbusi žemės ūkyje. gamyboje. Biudžetinėje įstaigoje lengviau. Aišku pirmi mėnesiai sunkūs, tačiau norint dirbti viskas išmokstama.
2005-09-05 16:13 Bendra » Kelionės lapai » #203831
Demia, pabandyk susiieškoti LR susisiekimo ministro 1995 m. spalio 12 d. įsakymą Nr.405 "Dėl automobilių kuro normų nustatymo metodikos".
2005-08-26 10:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #201147
Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvų yra švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2004 12 07 ISAK-1944. Galima rasti Valstybės žiniose 2004 12 31, Nr. 188-7018.
2005-08-25 11:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #200797

alisinija rašė:

Laba diena Gal kas žino kur galima rasti amortizacijos normosKokiai biudžetinių įstaigų kategorijai priklausote? Yra patvirtinti kultūros ministerijai pavaldžių įstaigų, švietimo ir mokslo ministerijos įstaigų ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. Pagal juos pritaikėme savo įstaigai ir patys nusistatėme.
2005-08-25 07:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Programa "Biudžetas" » #200676
O kas yra tas demo?
2005-08-09 07:57 Biudžetinių įstaigų apskaita » Programa "Biudžetas" » #196093
Sveiki kolegos,
aš naujokas šiame forume.Įsigijome programą "Biudžetas".Gal kas jau naudoja šią programą?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR