Tax.lt narys pauliiina

Tax.lt narys nuo
2005-08-06
pauliiina
forume parašė 32 žinučių

pauliiina naujausios žinutės:

2011-04-13 16:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #939680
Laba diena. Aš jau vedžiau į VSAKIS IT, atsargų gavimą ir perdavimą, 2010.01.01 likučius ir 2010 m. apyvartas ( aiškinamojo rašto priedus). Sėkmės visiems. Ispėju jus , kad labai dažnai |išmetinėja | iš programos smile, todėl labai trukdosi.
2011-01-26 20:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #907651
Pinigų likutis metų pradžiai pinigų srautų ataskaitoje parodomas priešpaskutinėje eilutėje........
2009-11-26 13:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #724941
1. Sukauptos atostogu išmoku sąnaudos (atostogu rezervas, 695xxxxx) kaupiasi kiekvieną menesi sąskaitos kredite, priskaičiuojant 1/11 nuo paskaičiuoto už einamąji mėnesi darbo užmokesčio ( debetas - 8 kl. sąnaudos).
2. Išmokant atostoginius debetuojame auksčiau minetą sąskaitą ( atostogu rezerva) , kredituojame moketinas sumas darbuotojams.
3. Jei sukaupto atsotogu rezervo neužtenka galima vadovautis 24 VSAFAS 17 punktu : "Jei kasmetinės atostogos suteikiamos iš anksto už dar nedirbtą laiką, išmokos darbuotojams už tokias atostogas pripažįstamos turtu (išankstiniais apmokėjimais), kurį viešojo sektoriaus subjektas pripažins sąnaudomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį darbuotojas atidirbs už iš anksto suteiktas atostogas."

Mano nuomone, išmoketi atostoginiai už 2011 metus turi buti apskaitomi sąskaitoje "Išansktiniai mokejimai", arba gali likti atostoginių rezervo debete, nepamirštant ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinės bukles atsakaitoje parodyti prie išankstiniu mokejimu. Sekmes darbe !
2008-02-28 11:27 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2009 metų » #495916
O kaip jums patinka paskelbtuose svarstymui (FM tinklalapyje) apskaitos vadovuose buhalterinių operacijų korespondencijos? Pvz. gavus sąskaitą faktūrą už paslaugas? Antrinis įrašas atsiranda? O ka manote apie skirtingų klasių sąskaitas, kurių pavadinimai "Gautinos finansavimo sumos" ir "Finansavimo sumos(gautinos) " ? smile Tikrai reikėtų kuo daugiau kursų apie naują apskaitą ir gerai butų ilgai nelaukiant pradėti mokytis smile....
2008-02-23 19:19 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2009 metų » #493814
Gal yra finansininkų, dalyvavusių biudžetinių įstaigų apskaitos nuo 2009 metų (pagal VSAFAS )mokymuose ? Gal žinote kas juos jau dabar organizuoja ?
2007-11-27 15:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Apskaitos politika biudžetinėje » #461735
Pas mus tvirtinama "tvarkos aprašas"....
2006-10-05 15:01 Bendra » Viršvalandžių apmokėjimas » #325769
Bet juk apyskaitinio periodo pradžioje, sudart kelių mėnesių į priekį darbo grafiką, jus suplanuojate darbą taip, kad neviršytų to periodo normos. O pasibaigus periodui, jei viršyjo tą normą, tam turėtų buti priežastis (DK 151 str.). Juk ne veltui rašo, kad įprastai viršvalandiniai darbai yra draudžiami. Kaip pagrįsti tokius perdirbimus ( kalbu daugiau apie ne pamaininį darbuotoją ) kaip pvz.kelių valandų kelionė į komandiruotės vietą ir atgal? siuntimas įsakymu į varžybas ? ir pan....
2006-10-05 11:21 Bendra » Viršvalandžių apmokėjimas » #325577
Noriu pasitikslinti smile. Juk viršvalandžiais tampa ne bet koks dirbtas laikas, paskaičiuotas aritmetiškai atėmus tabelyje pazymėtas dirbtas valandas iš mėnesio valandų normos, o tik darbas PAVESTAS dirbti tam tikrais DK numatytais atvejais ? O gal aš klystu? Ar finansistai seka, ar buvo įsakymas, kuriame pavesta tam darbuotojui dirbti viršvalandinį darbą ? Ar už viršvalandžius skaičiuoja tik remdamiesi darbo laiko apsk.žiniaraščiu ? smile
2006-10-05 11:21 Bendra » Viršvalandžių apmokėjimas » #325574
Noriu pasitikslinti smile. Juk viršvalandžiais tampa ne bet koks dirbtas laikas, paskaičiuotas aritmetiškai atėmus tabelyje pazymėtas dirbtas valandas iš mėnesio valandų normos, o tik darbas PAVESTAS dirbti tam tikrais DK numatytais atvejais ? O gal aš klystu? Ar finansistai seka, ar buvo įsakymas, kuriame pavesta tam darbuotojui dirbti viršvalandinį darbą ? Ar už viršvalandžius skaičiuoja tik remdamiesi darbo laiko apsk.žiniaraščiu ? smile
2006-10-05 08:48 Darbo teisė » Atlyginimo apskaičiavimas komandiruotės metu » #325432
Labas rytas smile...8.15-tai apie normalios darbo dienos trukmę parasiau smile...Kelionėje į komandiruotę ir atgal užtruko 4 val..Ir tomis 4 valandomis buvo viršyta ir dienos valandų norma, ir mėnesio valandų norma. Tos 4 val. lyg ir tampa viršvalandžiais. Bet juk tik DK 151 str. numatytais atvejais perdirbtos val. gali buti apmokamos, kaip viršvalandžiai. Kokį 151 str. punktą pritaikyti toms perdibtoms dėl kelionės į komandiruotę valandoms? Ir kaip jas apmokėti ? smile
2006-10-04 16:49 Darbo teisė » Atlyginimo apskaičiavimas komandiruotės metu » #325337
Prasau patarkite, kaip apmoketi už kelioneje į komandiruotės vietą išbūtą laiką, jei bendras kelionės ir darbo komandiruotės laikas viršyjo nustatytą dienos darbo trukmę (8.15) . Ar kaip už viršvalandinį darbą ( tada kuri DK punktą, leidžiantį pavesti dirbti virš. darbą tektų taikyti ? ) ? o galbut tik, tą auksščiau paminėtą "nustatytą darbo užmokestį" ?
2006-08-18 19:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Materialinės pašalpos mokėjimas » #307100
Tikriausia pastebėjote , kad neseniai pasikeitė LV nutarimo Nr.511 „DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS TOBULINIMO“ punktas apie materialinių pašalpų mokėjimą. Jis dabar skamba: " Leisti biudžetinių įstaigų ir organizacijų vadovams skirti darbuotojams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos, tėvo (įmotės, įtėvio) ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkami tai patvirtinantys dokumentai, iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialines pašalpas iš įstaigai skirtų lėšų. Mirus darbuotojui, materialinė pašalpa išmokama jo šeimos nariams.“
Ką reiškia tas paskutinis sakinys? Ar, kad galima skirti ir išmokėti šeimos nariui pašalpą už mirusį darbuotoją ? O gal tai tik nurodymas, kad jau anksčiau paskirtą pašalpą darbuotojui (dar jam gyvam esant), jam mirus ją išmokėti šeimos nariams? Visai pasimečiau skaitydama smile....Padėkite smile...
2006-08-16 15:57 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #306045
Labutis visiems smile... Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tas "dvigubas" apmokėjimas už darbą šeštadieni išlieka : turite sumokėti už faktiškai dirbtą laiką šeštadienį, ir suteikti MOKAMĄ poilsio diena ( pvz.pirmadienį). Sekmės !
2006-08-02 16:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Sąskaitų korespondencija » #302548
Dėl 261 punkto beveik aišku ( jei kalbate dėl atostoginių priskaičiavimą į priekį). Reikia naudoti sąskaitą 210 "Paskirstytinos išlaidos", o pasibaigus tam ateinančiam mėnesiu, iškelti anksčiau priskaičiuotus atostoginius į 200 sąskaitą. Čia tik mano nuomonė smile...
2006-06-22 16:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Komandiruotės biudžetinėse įstaigose » #288886
Pakalbekime, prasau, dar apie komandiruotes smile. Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėse parasyta, kad komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui ir t.t. ir už šį laiką mokami "dienpinigiai - 10 procentų patvirtinto taikomojo minimlaus gyvenimo lygio už įsakyme ar potvarkyje nurodytą komandiruotės laiką". Ką reiškia tas pasakymas "tam tikras laikas" ? Gal yra kur nors išaiškinimas, už kokį laiką mokami dienpinigiai? Kai komandiruotė tęsiasi ilgiau kaip viena parą, viskas aišku. Bet, jei komandiruotės trukmė 4- 5 val ? Ar taip pat jam priklauso mokėti 12.5 lt ?
2006-04-28 14:12 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #272011
Tikriausia, ?
2006-04-28 13:05 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #271978
O kokiu pajamų mokesčio tarifu reikės apmokestinti darbo užmokestį, priskaičiuotą už birželio mėnesį, kurio vieną dalį ( avansą ) išmokėsime birželio mėnesį, o likusią dalį liepos pradžioje ?
2006-04-05 12:47 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikis turtas biudžetinėje įstaigoje » #266045
O až galvoju, kad nusidėvėjimą turėtum skaičiuoti nuo kovo mėnesio, nes Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisyklėse pasakyta, kas IT nusidėvėjimas skaičiujamas kas mėnesį , pradedant skaičiuoti kitą mėnesį po įsigijimo ir niekur nekalbama apie įvedimo į eksploatacijos datą.
2006-03-25 18:31 Darbo teisė » Apmokėjimas už viršvalandžius » #262503
As taip pat dirbu VRM strukturoje ir siuo klausimu siuo metu vyksta musu susirasinejimas su auksciau stovincia organizacija. Jie mums kazkur pries savaite i musu paklausima, kaip ir kada skaiciuoti virsvalandzius, atsake, kad uz virsvalandzius galima moketi tik kai darbas buvo dirbtas Statute 30 str.isvardytais atvejais ir tik jei virsyta 48val. x 4 sav. x 3 men. = 576 val..smile Atsake taip, lyg Darbo kodekso nuostatu siuo klausimu nebuvo net skaite smile...
2006-03-01 17:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #255199
Ar sutinkate su mano išvada, kad pagal naujas buhalterinės apskaitos taisykles IT, trumpalaikio turto ir atsargu pajamavimas, kai šiems pirkiniams tiekėjas suteikia nuolaidą, yra vienodas : visais atvejais iš kainos reikia atimti nuolaidą (jos atskirai neapskaityti) ir pajamuoti sumokėta kaina... smile Gero vakaro Jums...
2006-03-01 15:49 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #255161
Sveiki smile. Aciu, kad neabejingi mano problemai. Pvz. apie atsargas. Perkame popierių, kurio kaina 10.00 litų, tiekėjas suteikė 8 proc. nuolaidą 0.80 lt, sumokėjome 9.20 litų. Mes turėsime pajamuoti popierių ar 10.00 lt verte, ar 9.20 lt verte ?
2006-02-28 20:45 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254788
Pakalbekite apie atsargas, prasau smile)))...
2006-02-28 19:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254767
Labas vakaras smile. Atrodo, kad man tik vienai neaiškus pajamavimas smile)). Nors...kaip pajamuoti IT ir trumpalaikį turtą jau žinau smile. Liko išsiaiškinti tik atsargų pajamavimą smile. Negi neikam neįdomu, kad pagal naujas taisykles rekia kitaip pajamuoti turtą, kuriam suteikė tiekėjas nuilaidą ? smile Gero Jums vakaro !!!
2006-02-27 20:37 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254296
Kodėl ilgalaikio turto pajamavimo pasikeitimas neesminis? Juk dabar mob.telefoną turėtume pajamuoti 1 lt verte .O ar jis netaps trumpalaikiu turtu ? smile
2006-02-27 20:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254295
O gal aš nesuprantu, ką reiškia "atimant nuolaidas" ? (kalbu apie ilgalaikį ir trumpalaikį turtą ).
2006-02-27 20:28 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254292
Bet juk aprašant atsargų pajamavimą, aiškai parasyta "neįskaitomos....nuolaidos..." :
"51. Biudžetinių įstaigų įsigytos, pasigamintos arba neatlygintinai gautos atsargos pajamuojamos jų gavimo dieną pagal įsigijimo arba pasigaminimo savikainą, kuri nurodyta įsigijimo dokumentuose (sąskaitose, aktuose ir kt.). Į įsigijimo savikainą neįskaitomos transportavimo išlaidos, kurios priskiriamos prie transporto išlaikymo išlaidų (kai vežama nuosavu transportu) arba kitų paslaugų (kai atsargos atvežamos tiekėjo transportu), nuolaidos ir šių taisyklių 5 punkte nurodytu atveju – pirkimo pridėtinės vertės mokestis." smile
2006-02-27 20:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254289
Bet juk anksčiau buvo pasakyta, kad ilgalaikis turtas pajamuojamas "neįskaitant nuolaidos", o dabar "minusuojant nuolaidą"!!! Anksčiau, jei gaudavome mob.telefona , kurio vertė 1000 litų ir suteikdavo nuolaidą 999 litai, tai pajamuodavome mob. telefoną 1000 lt įsigijimo verte . O dabar juk parašyta "minusuoti nuolaidą" ! smile
2006-02-27 19:44 Biudžetinių įstaigų apskaita » Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, atsargų pajamavimas » #254281
Perskaičiusi naujas, isigaliojusias nuo 2006-01-01 Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos taisykles pastebėjau, kad pasikeitė ilgalaikio turto, trumpalaikio turto ir atsargų pajamavimas, kai šį turtą įsigijant yra suteikiama nuolaida. Apie ilgalaikį turtą yra pasakyta "turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, kurią sudaro: įsigijimo dokumentuose nurodyta vertė, atėmus nuolaidas ir pridėjus akcizus, muitus, ir t.t ", panašiai aprašytas ir trumpalaikio turto pajamavimas. O apie atsargas - " Į įsigijimo savikainą neįskaitomos transportavimo išlaidos, nuolaidos ..."( truputėlį sutrumpinu smile ).
Ar jus nemanote, kad pagal naujas taisykles pajamavimas visai kitoks, negu buvo pagal senąją tvarką. labai prasau padėkite išsiaiškinti smile .
2005-11-13 20:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Administracijos darbas » #225052
Darbo kodekse nurodyta, kad "Viršvalandiniu darbu nelaikomas administracijos pareigūnų darbas, viršijantis nustatytą darbo trukmę". Kaip Jums atrodo, jei administracijos pareigūnas vyksta į patikrinimus nakties metu, ar apmokamas jo naktinis darbas? ( Valstybės kontrolė VSAT patikrinimo akte nurodė, kad toks administracijos pareigūnų darbas neturi net būti žymimas darbo apskaitos žiniaraščiuose ir jis neapmokamas ).
Aciu smile .
2005-11-13 20:10 Darbo teisė » Darbas poilsio ir šv.dienomis » #225045
Darbo kodekso 194 straipsnyje numatyta, kad " Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. " Skaitant šį straipsnį visai neaišku ar darbuotojas ,pasirinkęs antrą kompensavimo būdą, gaus darbo užmokestį už poilsio ar švenčių dieną dirbtą laiką, ir neaišku, ar ta suteikta poilsio diena bus mokama, ar ne. Gal kas nors susidurete su tokia situacija ?
O jei bus apmokama dvigubai ir nebus suteikta poilsio diena, ar už susidariusius viršvalandžius mokama dar papildomai ?
Aciu. smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
AVELIKA, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 32
- 2018 - 2019
Švarus miškas, UAB
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. Kęstučio g. 27-18
2015 - 2021 2018 - 2022
Šiaulių apskrities vietos bendruomenių asociacija - -
A. Kroller IĮ
Telšių r. sav. Telšių m. Ramunių g. 9
- 2021 - 2021
Tobulėk, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. sav. teritorija
2017 - 2019 2018 - 2021
SERVITA, UAB - -
Everitas, UAB
Trakų r. sav. Senųjų Trakų sen. Antaniškių k. Miško g. 21
2015 - 2021 2018 - 2022
Žuvis Rūke, MB - -
Olidėja, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 347
2015 - 2020 2018 - 2022
Žirginio sporto asociacija
Šiaulių r. sav. Pašvinių k. Pašvinių g. 15
2015 - 2021 -
Vilniaus lopšelis-darželis Aušrelė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gerosios Vilties g. 28
- 2018 - 2022
ARTMET, UAB
Varėnos r. sav. Matuizų sen. Giraitės k. Giraitės g. 1A
2015 - 2021 2018 - 2022
Interama, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Visorių g. 8
2015 - 2017 2018 - 2018
DAIGELIS, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. P. Lukšio g. 30
2015 - 2021 2018 - 2022
FPM Group, MB
Vilnius J. Jasinskio g. 17-58
2020 - 2020 -