Tax.lt narys jovitt

Tax.lt narys nuo
2005-12-08
Miestas / vietovė
Kaunas
jovitt
forume parašė 355 žinučių

jovitt naujausios žinutės:

2018-06-14 09:36 Bendra » Viešoji įstaiga » #1394325
Kaip žinia, iki liepos 1 d. reikia pateikti RC informaciją apie VšĮ dalininkus.
Kas nors gali gal man pagelbėti ir pasakyti - steigėjas, kuris neįnešė pradinio įnašo, o tik sumokėjo VšĮ stojamąjį mokestį ir nario mokesčius laikomas dalininku, ar ne?
O eilinis VšĮ narys, sumokėjęs stojamuosius mokesčius ir namo mokestį - dalininkas, ar ne?
VšĮ Įstatymo 7 str.:
"1. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio Įstatymo ir viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo, kitų įstatymų ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
2. Viešosios įstaigos steigėjai, šio Įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais".
2016-05-09 20:43 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1317716
Taip nevaiksto. Bet teisinga butu D sanaudos K 12380, 2015 m PLN i neleidziamus, o ankstesniu laikotarpiu PLN atstatyt sanaudas.
Dabar uzdariau per 34 paskirstytino pelno saskaita ir svarstau ar gerai gaunasi. Biudzetas kaip ir nenuskriaustas....
2016-05-09 15:53 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1317687
Sveiki,
2010 m. buvo gautas kompiuteris kaip parama. Skaičiuotas nusidėvėjimas ir nusidėvėjimo sąnaudos uždaromos per 395 sąskaitą, o IT vertė nemažinama. Korespondencijos D3511 Parama K6113 Nusidėvėjimo sąnaudos ir
D6113 Nusidėvėjimo sąnaudos K395 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
Klaidą pastebėjau ir ištaisiau 2015 metais, korespondencijos: D3401 Praeitų metų klaidų taisymas K IT nusidėvėjimas.
Praeitų laikotarpių PLN tikslinti nelabai noriu, suma tikrai nedidelė. Gal patarsite, kaip supildyti 2015 m. PLN?
2016-05-09 14:25 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1317678
Sveiki,
2010 m. buvo gautas kompiuteris kaip parama. Skaičiuotas nusidėvėjimas ir nusidėvėjimo sąnaudos uždaromos per 395 sąskaitą, o IT vertė nemažinama. Korespondencijos D3511 Parama K6113 Nusidėvėjimo sąnaudos ir
D6113 Nusidėvėjimo sąnaudos K395 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
Klaidą pastebėjau ir ištaisiau 2015 metais, korespondencijos: D3401 Praeitų metų klaidų taisymas K IT nusidėvėjimas.
Praeitų laikotarpių PLN tikslinti nelabai noriu, suma tikrai nedidelė. Gal patarsite, kaip supildyti 2015 m. PLN?
2016-03-23 16:55 Pelno mokestis » atidetas pelno mokestis » #1311589
Gal kas nors nepatingėtų atsakyti į klausimukus? smile
2016-01-13 13:50 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1299983
Gal prie darbuotojo kortelės nepažymėjote, kad atleista?
2016-01-13 12:03 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1299933
Man irgi iki galo neaišku, ką sako PMĮ dėl perteklinių prekių pajamavimo. smile
2015-12-28 09:45 Programinė įranga » PRAGMA 3.2 » #1297679
Sveiki,
kaip jums sekasi bendrauti su Pragma atstovais?
Mums skaičiuojant darbo užmokestį, už 12 mėn. nepritaiko NPD, nors varnelės sudėtos kaip ir kitais mėnesiais. Pragmos atstovai paaiškino, kad tam reikalingi programos atnaujinimai. Apmokėjome tuos atnaujinimus, mūsų kompiuteristui atnaujinti savpo jėgomis nepavyko, o pragmistai neturi laiko dabar, geriausiu atveju šią savaitę. Įdomu kaip susiskaičiuoti algas, išmokėti virš 100 žmonių ir dar mokesčius spėti sumokėti kai žalio supratimo neturi kada kas ką atnaujins. Neįsivaizduoju kaip su tokiais žmonėmis dirbti???
2015-10-28 22:46 Pelno mokestis » atidetas pelno mokestis » #1291782
Užvesit ant kelio gal? Perėmiau apskaitą su įvairiais įdomiais dalykėliais.... smile
Įmonėje skaičiuojami atostoginių kaupiniai, neleidžiami atskaitymai PM atžvilgiu, 2011 m. pvz.10.000,- Lt . Suskaičiuotas atidėtasis pelno mokesčio turtas ir daromi sekantys įrašai:
2011 m.
1. D170 Atidėtasis PM turtas 1500,- Lt/ K652
2. D652 1500,- Lt/ K340 einamųjų metų nepaskirstytas pelnas

2012 m. priskaitoma nepanaudotų atostogų 12.000, Lt ir nuo jų atidėtasis PM turtas 1800,- Lt.
Koresponduojama:
1. D170 / K652 1800,- Lt
2. K 652 / K340 1800,- Lt
Ir eliminuojama 2011 m. priskaitytas Atidėtasis PM turtas:
3. D445 Mokėtinas pelno mokestis / K170 1500,- Lt.

Ir taip metai iš metų, kol šiandien turime situaciją, kad 170 sąskaitoje atidėtojo PM turto suma yra gera, likutis 2014.12.31 dienai, K 340 sąskaitoje suma 1500+1800+kt metų sumos ir taip pat sumažintas mokėtinas pelno mokestis visa suma nuo 2011 m debetuojant vis 445 sąskaitą.
Kaip tą košę iškabinti dabar???
2015-10-28 14:27 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1291752
Sveiki,
kur jūs dėtumėte Įvažiuojamo kelio į sklypą, kuriame bus įmonės sandėliavimo ir administracinės patalpos, techninį projektą?
Aš linkusi į nebaigtą statybą smile smile
2015-09-16 15:53 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286780
Tam, kad pakeisti avansinio PM apskaičiavimo būdą, reikia rašyti prašymą.
"Nuo 2009 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio vienetas vieną kartą per mokestinį laikotarpį gali pakeisti avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą. Tokiu atveju vienetas turi teikti laisvos formos prašymą leisti teikti deklaraciją iš naujo (toliau – Prašymas). Prašymas teikiamas elektroniniu paštu, paštu arba pristatant jį atitinkamai AVMI. Vienetui pateikus Prašymą, AVMI darbuotojas susisiekia su vienetu Prašyme nurodytais kontaktiniais duomenimis ir praneša apie prieš tai pateiktos (arba pateiktų patikslintų) deklaracijos (deklaracijų) galiojimo sustabdymą. Tik po to vienetas pateikia iš naujo užpildytą deklaraciją, kurioje pasirinktas kitas avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdas. Šiuo atveju iš naujo teikiamos deklaracijos 8 laukelyje turi būti pažymėtas langelis „Pirminė“. "
2015-09-16 15:16 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #1286762
Gal kas rašėt prašymą anuliuoti FR0430, pateiktą pagal numatomus rezultatus, ir teikėt pagal faktinius?
Nesugalvoju kokią priežastį pateikti tame prašyme, kad iš karto patenkintų. Faktiškai priežastis paprasta - numatyta PM suma mažesnė nei esamas pelnas už pirmus ketvirčius, tad nesinori po kelių metų delspinigius mokėti.
2015-08-04 14:29 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1281933
Ačiū už operatyvų atsakymą. Kokius minusiukus galit pakomentuoti plačiau? smile
2015-08-04 14:08 Programinė įranga » Programa "Būtent" » #1281925
Sveiki, Būtenta vartotojai.
Mūsų įmonė ketina keisti buhalterinę programą ir Būtenta yra pretendenčių sąraše.
Norisi jau dirbančiųjų nuomonės dėl programistų aptarnavimo, papildomų ataskaitų kūrimo įkainių ir pačios programos patikimumo.
Mūsų įmonė užsiima didmenine prekyba, prekių nomenklatūra didelė, klientų virš 2 tūkstančių. Ypatingai aktualu klientų apmokėjimų sudengimas su konkrečia sąskaita. Kaip suprantu, banką importuojant pagal nutylėjimą dengiamos seniausios sąskaitos - mums tai netinka, reikia dengti konkrečias sąskaitas. Įdomu ar neturite kas patirčių analogiškoj situacijoj.
Esu girdėjusi tokį apibendrintą komentarą, kad būna nuklydimų tarp prekių analitikos ir sintetikos - ar dažni atvejai ir kaip tie skirtumai gali susidaryti? Ar sunku sugaudyti neatitikimus? Ir ar nebūna neatitikimų tarp skolų sintetikos/analitikos?
Kokių dar bėdų/pastebėjimų būtų?
Kol kas mano mylimiausia programa yra Debetas dėl sintetikos ir analitikos kontrolės, tačiau jų silpnesnė vieta yra informacijos analizavimas įvairiais pjūviais, nelabai turi ataskaitų analizei.
2015-03-20 14:54 Bendra » Viešoji įstaiga » #1265928
Gal kas padėsite:
VšĮ pardavė prekių, reiškia vykdo ir komercinę veiklą. Pardavimo pajamos mažesnės negu savikaina.
Pardavė IT, kurio likutinę vertė didesnė neigu pardavimo pajamos. Veiklos rezultatų ataskaitoje įtraukiau prie II.2. Kitos sąnaudos.
Taip pat buvo draudiminis įvykis ir gavo iš draudimo kompanijos išmoką (nors realiai išlaidos remontui buvo didesnės negu gauta išmoka).
Klausimas: kur parodyti draudiminio įvykio pajamas-sąnaudas ataskaitoje ir ar galima IT pardavimo nuostolius dengti su parama, t.y. ar I. 2.2 Finansavimo pajamos punkte galima įrašyti ne tik veiklos sąnaudas, bet ir IT nuostolius ir draudiminio įvykio sąnaudas.
2015-02-04 10:58 Apskaita & Auditas » atgalinis lizingas » #1259934
Sveiki, gal kas nepatingės užmesti akį, ar teisingai supratau visą šitą painiavą su atgaliniu lizingu smile smile Labiausiaii mane neaišku dėl nusidėvėjimo laikotarpio perkant-parduodant.
Situacija išgalvota, nusidėvėjimo tiksliai neskaičiavau:
Įsigijome 2014.11 mėn. LA už 72.000,- Lt, pradedame eksploatuoti iš karto. Parduodame 2014.12 mėn. lizingo bendrovei už 100.000,- Lt, sutarties mokestis 300,- Lt.
Nusidėvėjimas paskaičiuotas už 1 mėn., 1000,- Lt. Likutinė automobilio vertė 71.000,- Lt. Turto vertės padidėjimo pajamos 29.000,- Lt (100.000,- Lt – (72.000 – 1.000)).
Pelno mokesčiui skaičiuojame nusidėvėjimą nuo 71.300,- Lt per likusius 71 mėn. (6 m. – 1 mėn. jau skaičiuotas nusidėvėjimas).
Apskaita: Turto vertės padidėjimo pajamos nudėvimos per lizingo laikotarpį, sudengiamos D4443 K6115.
Ir kas man neaišku, tai per kokį laikotarpį nudėvimas automobilis nauja verte apskaitoje? Ir nuo kokios vertės skaičiuojama: pardavimo kaina + sutarties mokestis, t.y. 100.300,- Lt pagal pavyzdį?
Ir ar reikia automobilį vėl iš naujo įvesti į eksploataciją, nusipirkus iš lizingo bendrovės?
Ačiū visiems atsakiusiems smile
2015-02-04 10:54 Programinė įranga » Rivilė » #1259932
Ačiū už atsakymą smile
2015-02-03 17:07 Programinė įranga » Rivilė » #1259785
Gal kas neseniai kūrėt naują įmonę ir galit pagelbėt?
Noriu importuoti prekių sąrašą, kodus ir kt ką įmanoma, tai meta klaidas, kad pvz. grupė nedetali, nenustatytas sąskaitų ryšys, tai matavimo vnt. netinka, žodžiu n klaidų. Ir nežinau kaip jas visas išgaudyt, nes pvz sąskaitų ryšio eksporto nematau kad būtų, sąskaitų planas irgi nesieksportuoja.
Kaip jūs pasilengvinat darbą?
2015-01-27 16:50 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1258286
Kaip manote, kokios gali būti priežastys, kad RC tinklalapyje mokestinė vertė šiandien yra didesnė negu pildant 2013 m. deklaraciją. Juk masinis vertinimas buvo 2011 m., tad ir turėtų eiti 5 m tas pats, ar ne? smile
Ir dar kvailas klausimas - NTM mokamas tik už pastatus, už žemės sklypą - ne? smile O pvz. aikštelė šalia pastato, jau turi būti apmokestinama?
2015-01-23 16:41 Programinė įranga » Rivilė » #1257721
Ačiū labai, einu išsibandyti.
Kaip smagu kai nepatingit pasidalinti tuo, ką žinot smile
2015-01-23 16:37 Programinė įranga » Rivilė » #1257718
GAMA pas mus. Tik bandausi eksportavimo galimybės, o rašo kad neaprašytas eksportavimo šablonas. O kur gi jis apsirašo??? Nerandu kol kas. Och koks košmaras, tokiu tempu nieko gero nesišviečia smile
2015-01-23 16:24 Programinė įranga » Rivilė » #1257714
Ačiū už padrąsinimą smile Kažkaip susidorosiu, kaip gi kitaip smile
2015-01-23 16:14 Programinė įranga » Rivilė » #1257711
Ar jūs kuriate naujas DB vadovaudamiesi šia instrukcija? www.youtube.com/watch?v=KaQe01Akbg4 smile
2015-01-23 16:08 Programinė įranga » Rivilė » #1257708
Mes planuojame pereiti prie EUR bazės rankiniu būdu. Kaip supratau, reikia patiems susikurti naują DB su EUR bazine valiuta ir tiesiog susivesti pradinius likučius 2015.01.01 dienai?
Ar galima kažką persikelti, pvz. sąskaitų planą, SF spausdinimo formas, darbuotojų sąrašus su NPD nustatymais, debitorius kreditorius ir tt.t. smile
Bėda kad su Rivile tedirbu 4 mėnesius, esu pradedantysis vartotojas, plaukai šiaušiasi pagalvojus kad teks susirasti kaip info įprašyti į programą smile smile
2014-12-04 16:11 Programinė įranga » Rivilė » #1250437
Iš tikro man visvien dalinai neaišku dėl perėjimo prie EUR.
Mūsų mažos įmonėlės, atsinaujinom į Rivilė Solo. Norėčiau likučius perkelti rankiniu būdu sausio gale ar kaip spėsiu FA paruošti.
Tai KAIP aš išrašinėsiu pardavimo sąskaitas pvz 2015.01.05 d., jeigu turi būti EUR ir LT. Bazinės valiutos tai nerandu kaip bus galima pasikeisti. Ir po 2015.01.16 - kaip aš įprašysiu į sąskaitas prekių kainas eurais ir sumas vien tik eurais???
Bijau kad teks susitaikyt su mintim, jog sausio vidury reiks programą naują kurtis ir po to koregavimus daryti per abi duombazes smile smile
2014-11-28 14:11 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1249712

jovitt rašė:


Situacija: 2013 m. įsigijo įmonė ups'ą, buhalterė iš karto nurašė į sąnaudas. 2014 m. tas ups'as sugedo ir grąžinome jį pardavėjui, šis išrašė kreditinę sąskaitą ir sumokėjo pinigus.
Ar gerai mąstau:
apskaitoje 2014 m. užpajamuoju tą prekę, kad būtų ką grąžinti:
D 20
K 6 klasė ar K34 praeitų metų pelnas?
Tuomet patikslinu 2013 m. PLN, sumažindama sąnaudas. Aiškinamąjame rašte nieko neaiškinu, kadangi tai nereikšminga suma.
smile smile


smile
2014-11-12 14:41 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1247891
Situacija: 2013 m. įsigijo įmonė ups'ą, buhalterė iš karto nurašė į sąnaudas. 2014 m. tas ups'as sugedo ir grąžinome jį pardavėjui, šis išrašė kreditinę sąskaitą ir sumokėjo pinigus.
Ar gerai mąstau:
apskaitoje 2014 m. užpajamuoju tą prekę, kad būtų ką grąžinti:
D 20
K 6 klasė ar K34 praeitų metų pelnas?
Tuomet patikslinu 2013 m. PLN, sumažindama sąnaudas. Aiškinamąjame rašte nieko neaiškinu, kadangi tai nereikšminga suma.
smile smile
2014-11-03 16:07 Bendra » Patalpų nuoma » #1246892
Patarsit?
JA nuomoja patalpas kitam JA. Nuomininkai sumokėjo 1000,- Lt užstatą. Nuomos sutartyje numatyta, kad užstatas bus grąžintas pasibaigus sutarčiai ir pasirašius priėmimo-perdavimo aktą. Sutartyje taip pat numatyta, kad sutartis gali būti nutraukiama ne anksčiau kaip po 3 mėn. po raštiško įspėjimo.
Situacija tokia, kad nuomininkai informavo raštu jog nutraukia nuomos sutartį po 15 k.d., pvz.10.15, sumokėjo už nuomą už visą 10 mėn., komunalinius 09 mėn. Vadovai sutarė, jog užstatas lieka mūsų įmonei.
Kaip reiktų suforminti tą užstatą? Aš manyčiau, jod dar turime išrašyti sąskaitą už 15 k.d. komunalinius mokesčius. O kas toliau? Beje, patalpų perdavimo aktas pasirašytas 10.15 smile
2014-10-28 15:56 Pelno mokestis » žalos atlyginimas » #1246378
Ar galite kas pasidalinti mintimis?
Įmonė turi nekilnojamo turto, kurį nuomoja. Atliekame turto remonto darbus ir vieni auksarankiai įsigudrino dėdami langus taip apdadinti sienas, kad vėl reikalingas remontas. Rašome jiems raštą dėl padarytų nuostolių ir norime išrašyti SF. Ir ką man toje sąskaitoje nurodyti smile Žalos atlyginimas smile
Realiai remontą tų sienų nežinia kada atliksime ir prašoma suma kaip ir orinė
2014-10-03 15:55 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #1243713
Šiaip tai man reikia papildomo darbelio, bet aš įsivaizduoti neįsivaizduoju kaip jį susirasti ir kur ieškoti... cv.lt ir cvonline, etc papildomų darbų nebūna, skelbiu.lt ir pan - irgi nekas. Kur bepasisuksi - begalės mažų įmonėlių, kurioms kažkas apskaitą visdėlto sutvarko, o va kai pati pradėjau ieškoti - nežinau kur jos skelbiasi.. Ar visgi švogerių krašte ne tais keliais ieškau smile smile smile smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2023-01-01
5.14 € / 840 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Įmonė
ENERGUS Projektai, UAB , 305484394 , PVM k. LT100013397712
Vilnius Savanorių pr. 176C
113 tūkst. € / -2,47 tūkst. €
Papunis, MB , 305905690 , PVM k. LT100014395518
Kupiškio r. sav. Kupiškio sen. Plundakų k. Girvalakių g. 5
27,6 tūkst. € / 979 €
POLSKI REJESTR STATKOW KLAIPĖDA, UAB , 111456885 , PVM k. LT114568811
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Liepų g. 54
65,3 tūkst. € / -22,5 tūkst. €
Transtorm, MB , 305637025 , PVM k. LT100013614416
Beržų g. 12, Bražuolės k., Trakų sen., Trakų r. sav. 21100
64,1 tūkst. € / 24 tūkst. €
A-Chim, UAB , 303000859 , PVM k. LT100007712514
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Kalvarijų g. 125
4,8 mln. € / 11,4 tūkst. €
Lairama, UAB , 184204892 , PVM k. LT842048917
Utenos r. sav. Pakalnių k. Beržų g. 3
121 tūkst. € / 13,2 tūkst. €
DevMotion, UAB , 302912270
Filaretų g. 99A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01215
19,6 tūkst. € / 3,39 tūkst. €
Interagro, UAB , 300626669
Švenčionių r. sav. Januliškio k. 12-3
9,26 tūkst. € / -1,65 tūkst. €
Tomsita, UAB , 302776596 , PVM k. LT100014902911
Mažeikių r. sav. Mažeikių m. Laisvės g. 17-9
41,5 tūkst. € / 2,81 tūkst. €
Tekstilės studija, MB , 303186075 , PVM k. LT100014155013
H. Manto g. 8-124, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 92132
50,4 tūkst. € / 2,79 tūkst. €
BUGU plėtra, MB , 305617535
Liepiškių g. 1-1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11308
18,1 tūkst. € / 15,9 tūkst. €
Infinity Power, UAB , 302822111 , PVM k. LT100007926517
Pasvalio r. sav. Gulbinėnų k. Beržų g. 7
6,17 tūkst. € / 44 €
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba , 191898673
Vilniaus g. 3, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97125
53 €
Kėdainių r. Balsių medžiotojų klubas , 193205139
Stoties g. 3, Gudžiūnų k., Gudžiūnų sen., Kėdainių r. sav. 58267
1,28 tūkst. €
Triateksas, UAB , 300140012 , PVM k. LT100001858415
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 98
9,76 mln. € / 459 tūkst. €