Tax.lt narys taxnare

Tax.lt narys nuo
2006-01-22
taxnare
forume parašė 361 žinučių

taxnare naujausios žinutės:

2010-07-08 12:33 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #826977
Darbuotoja 2010-08-03 ateina į darbą po biuletenio.Nuo 2010-08-09 eina kasmetinių atostogų.2010 m.05-07 mėn.ištisai buvo biuletenis.Kaip apskaičiuoti VDU?Kokius mėnesius imti?
2010-05-26 07:56 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810463
Finansines bukles ataskaita reikia rodyti litais.Ar gerai suprantu,kad be centu?
2010-05-25 17:39 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810362

111222 rašė:taxnare rašė:111222 rašė:taxnare rašė:taxnare rašė:renata1113 rašė:taxnare rašė:

Tarkime D 31 (ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) yra 500 Lt ir K 31(ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) 1200 Lt.Kuriose vietose Jus tas sumas parodote 7 VSAFO 3 priede?Kiti koregavimai, nes nelabai kur tas sumas yra galimybė parodyti kitose eilutėse.O Jus "Kiti koregavimai" ta D 31 500 Lt rodote su minuso zenklu?Nezinau kodel as D 31 500 Lt buvau parodziusi 7.Islaidu ir sanaudu iskelimas (-)Man kazkaip su D ir K 31 saskaitos nelabai aisku.Finansines bukles ataskaitoje rodosi Grynajame turte 1200-500=700 Lt.O kaip 7 VSAFO 3 priede?


Gal gali parašyti ką tu esi atsikėlusi į tos 31 D ir K? Aš buvau baisiai klaidų prisivėlusi...Bet jau dabar lyg aiškėja po truputį. Parašyk jei nesunku


Na pvz.anksciau buvo D 200 K 160 (spec.programos lesu),pagal VSAFUS D 31 K 695.
D 064 K 230 (spec.programos lesos),o pagal VSAFUS D 201 K 31 ir t.t.


Jo...ir aš taip buvau prisimakaliojus... smile dabar tik spėju taisyt viską...
Taigi:
D200 turėjai kelti į D228
K230 turėjai kelti į K42(gautos) aš kėliau į 4251-nes iš savivaldybės gaunu finansavimą
Taigi taisykis kolega(-e) kol nevėlu smile man irgi padėjo atsirinkt pelus nuo grūdų, taj bandau ir kitiems pagelbėti
pas mane 31 sąskaitoje liko tik spec. lėšų likutis(lėšos pervestos biudžetui, bet iš savivaldybės dar negautos)
tas likutis persikėlė taip:
D229
K31
Pas mane cia viskas gerai.Jeigu nepastebejote as kalbejau cia apie spec.lesas.Puikiai suprantu,kad su biudzeto lesom yra kitaip.
2010-05-25 16:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810330

111222 rašė:taxnare rašė:taxnare rašė:renata1113 rašė:taxnare rašė:

Tarkime D 31 (ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) yra 500 Lt ir K 31(ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) 1200 Lt.Kuriose vietose Jus tas sumas parodote 7 VSAFO 3 priede?Kiti koregavimai, nes nelabai kur tas sumas yra galimybė parodyti kitose eilutėse.O Jus "Kiti koregavimai" ta D 31 500 Lt rodote su minuso zenklu?Nezinau kodel as D 31 500 Lt buvau parodziusi 7.Islaidu ir sanaudu iskelimas (-)Man kazkaip su D ir K 31 saskaitos nelabai aisku.Finansines bukles ataskaitoje rodosi Grynajame turte 1200-500=700 Lt.O kaip 7 VSAFO 3 priede?


Gal gali parašyti ką tu esi atsikėlusi į tos 31 D ir K? Aš buvau baisiai klaidų prisivėlusi...Bet jau dabar lyg aiškėja po truputį. Parašyk jei nesunku
Na pvz.anksciau buvo D 200 K 160 (spec.programos lesu),pagal VSAFUS D 31 K 695.
D 064 K 230 (spec.programos lesos),o pagal VSAFUS D 201 K 31 ir t.t.
2010-05-25 15:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810265

taxnare rašė:renata1113 rašė:taxnare rašė:

Tarkime D 31 (ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) yra 500 Lt ir K 31(ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) 1200 Lt.Kuriose vietose Jus tas sumas parodote 7 VSAFO 3 priede?Kiti koregavimai, nes nelabai kur tas sumas yra galimybė parodyti kitose eilutėse.O Jus "Kiti koregavimai" ta D 31 500 Lt rodote su minuso zenklu?Nezinau kodel as D 31 500 Lt buvau parodziusi 7.Islaidu ir sanaudu iskelimas (-)Man kazkaip su D ir K 31 saskaitos nelabai aisku.Finansines bukles ataskaitoje rodosi Grynajame turte 1200-500=700 Lt.O kaip 7 VSAFO 3 priede?
2010-05-25 15:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810260

renata1113 rašė:taxnare rašė:

Tarkime D 31 (ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) yra 500 Lt ir K 31(ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) 1200 Lt.Kuriose vietose Jus tas sumas parodote 7 VSAFO 3 priede?Kiti koregavimai, nes nelabai kur tas sumas yra galimybė parodyti kitose eilutėse.O Jus "Kiti koregavimai" ta D 31 500 Lt rodote su minuso zenklu?Nezinau kodel as D 31 500 Lt buvau parodziusi 7.Islaidu ir sanaudu iskelimas (-)
2010-05-25 15:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810253

amiala rašė:renata1113 rašė:amiala rašė:renata1113 rašė:amiala rašė:

Norėjau paklausti ką rašyti sutrumpintame aiškinamajame rašte pagal 23 vsafas 2 dalyje " nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame yra aprašyta apskaitos politika"2010 metų tarpiniuose aiškinamuosiuose raštuose to daryti nereikia. Paskaitykite atidžiai 23 VSAFAS, 23 p.


Tai aiškinamajame rašte rašte tik bendroji dalis ir pastabosapskaitos politikos dalyje reikia nurodyti, kad ataskaitos aprengtos pagal VSAFAS ir įdėti 3 priedą iš 7 VSAFAS.


Tai tik nurodyti
II. APSKAITOS POLITIKA
2010 m. I ketv. finansinės ataskaitos parengtos pagal VSAFAS ir priedasAs taip rasiau,nors nezinau ar taip gerai

II. APSKAITOS POLITIKA

8. Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė atskaitomybė
X buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Apskaitos politikos keitimas
Informacija kaip perėjimas nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (toliau – VSAFAS) taikymo paveikė X finansinės būklės ataskaitoje pateikiamą informaciją perėjimo prie VSAFAS dieną pateikiama lentelėje „Perėjimo nuo anksčiau taikytos apskaitos politikos prie VSAFAS taikymo poveikis X pradinėje finansinės būklės ataskaitoje pagal VSAFAS rodomai informacijai“ (7 – ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas“ 3 priedas) (pridedama).
2010-05-25 15:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810242
Tarkime D 31 (ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) yra 500 Lt ir K 31(ankstesniu metu pervirsis ar deficitas) 1200 Lt.Kuriose vietose Jus tas sumas parodote 7 VSAFO 3 priede?
2010-05-21 15:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808980

KLEVELIS rašė:taxnare rašė:

BENDROJI DALIS:
Informacija apie įstaigą
Įstaigos veikla
Darbuotojų skaičius
Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius
Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą


Ačiū labai23 VSAFAS: Sutrumpinto aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje turi būti pateikiami bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą:
15.1. tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys (t. y. viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas, kontroliuojantis subjektas ir pan.) ir veiklą (funkcijas) trumpai apibūdinantys duomenys;
15.2. informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus turi būti pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 ir 2 prieduose pateiktas formas;
15.3. jei viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, tai jis šį faktą turi nurodyti sutrumpintame aiškinamajame rašte;
15.4. jei viešojo sektoriaus subjektas turi filialų ar kitų struktūrinių padalinių, sutrumpintame aiškinamajame rašte turi nurodyti jų buveinių adresus ir pagrindinę veiklą, jei ji skiriasi nuo pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos;
15.5. informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą.
2010-05-21 14:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808959

jolama rašė:

Kažkuriame psl skaičiau, kad atostogos į priekų (būsimų laikotarpių D 211 (išankstiniai apmokėjimai). Man klausimas o kodėl ne D 212 (ateinančių laikotarpių sąnaudos) smileTarkime einate atostogu nuo 05.24 iki 06.15.Tada 06 men.bus D 212 Ateinanciu laikotarpiu sanaudos.
O D 211 Isankstiniai apmokejimai bus tada jei eisite atostogu uz dar neisdirbta laikotarpi (pvz. atostogos nuo 2010-05-24 iki 2010-06-15 uz 2010-09-01/2011-08-31 laikotarpi).
2010-05-21 13:58 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808920
BENDROJI DALIS:
Informacija apie įstaigą
Įstaigos veikla
Darbuotojų skaičius
Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius
Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą
2010-05-21 13:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808884

romen rašė:jurate_kr rašė:KLEVELIS rašė:

Nu gal kas radom pvz. kaip reikia parašyti paaiškinamąjį raštą ? Laukiu patarimo


Aš irgi nežinau ką 3 daly rašyt ir kiek plačiai.

Trečioje dalyje aiškint reikėtų veiklos ataskaitą ir finansinės būklės ataskaitą.galima ir priedus. Ataskaitose yra eilutė pastabos Nr. čia reikia parašyti jūsų aiškinamojo rašto pastabos eil.nr. pvz.3.1 .Plačiai aiškinti nereikia.Aš aiškinau tik perviršių arba deficitų eilutes.Metų pabaigoje aiškinsime kiekvieną eilutę ir šitaip numeruosime.O tai dabar ketvirtiniam nereikia aiskinti kiekvienos eilutes?
2010-05-20 15:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808534

jurate_kr rašė:

Sakykit kur dėti ateinančių laikotarpių sąnaudas (apmokėtas draudimas metams) Finansinės būklės atskaitoj? Galvoju, kad į išankstinį apmokėjimą ir į finansavimo sumas smile Ar negerai sugalvojau? smileCia finansines bukles ataskaitos pildymo rekomendacijos (zemesniojo lygio subjektams):
www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/ZL_FA_sudarymo_rekomendacijos/2_priedas_FBA_2010-05.pdf

Cia veiklos rezultatu ataskaitos:
www.finmin.lt/finmin.lt/failai/apskaitos_reforma/ZL_FA_sudarymo_rekomendacijos/1_priedas_VRA_2010-05.pdf
2010-05-20 09:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #808279
Gal kas jau uzpildete 7 VSAFO 3 prieda.Ar galetumete atsiusti paziureti kaip pavyzdi?
2010-05-19 09:54 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807798

daimar rašė:

Merginos, patarkit prašau ar gerai darysiu dabar smile

2009 12 31 priskaičiuoti tą atostogų rezervą reikia.
Tai aš imu taip:
- tarkim dirba nuo 2009 09 01 ir dedu laikotarpį iki 2009 12 31;
- priklauso sakykim 56 k.d.;
- skaičiuodama atostogų rezervą aš imu kokius mėnesius VDU ir dienų skaičių - 2009-09 - 2009-10 - 2009-11 ?
Man va šitas klausimas parūpo dabar, nes reikia dabar ištaisyt pažymas staigiai kaip visada smile
O parūpo todėl, kad senoji buhalterė paskaičiavo atostogų rezervą 2009 12 31 imdama 2009-10 - 2009-11 - 2009-12 mėn.Aš ėmiau 2009 m.IV ketv.duomenis.Buhalterė viską gerai padarė.
2010-05-18 14:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807386

nnnata rašė:jolanta19 rašė:

Laba diena. Norėčiau sužinoti, kaip patikrinti finansinės būklės ataskaitą, veiklos rezultatų ataskaitą, ar jos teisingai padarytos. Kas su kuo turėtų sutapt. Kaip patikrint. Padėkit prašau. smileturetu sutapti veiklos rezultatu atasktaitos pervirsis ar deficitas su finansines bukles pervirsiu ar deficitu(bent jau cia , forume, taip aiskinomes).Tikrai taip:
Straipsnyje „Sukauptas perviršis ar deficitas“ rodoma einamųjų metų perviršio ar deficito ir sukaupto ankstesnių metų perviršio ar deficito suma. Einamųjų metų perviršis ar deficitas turi sutapti su ataskaitinio laikotarpio grynuoju perviršiu ar deficitu prieš nuosavybės metodo įtaką, rodomu veiklos rezultatų ataskaitoje. Straipsnyje „Ankstesnių metų perviršis ar deficitas“ rodomas per visus ataskaitinius laikotarpius iki einamojo ataskaitinio laikotarpio sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką.(2 VSAFAS)
2010-05-18 14:10 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807362
Kas buvo seminare del ataskaitu pildymo pasidalinkite informacija,kokias formas reikia pildyti:finansines bukles ataskaita,veiklos rezultatu ataskaita,aiskinamasis rastas,finansavimo sumu detalizavimo forma.Kokias dar formas reikia pildyti prie aiskinamojo rasto?
2010-05-17 10:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806699
Norejau paklausti ar tas formas pildote 2010 m. I ketv.balansui?
2010-05-17 09:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806684
Tai gal jau kas turite pasirase aiskinamaji rasta?
2010-05-14 14:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806327

saulyte23 rašė:

Vistiek reikia parašyti , kad įstaiga teisinių ginčų ar tų neapibrėžtų įsipareigojimų neturi.Aš irgi taip pat galvojau rašyti smile
2010-05-14 10:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806113
Ką rašote aiškinamajame rašte Sprendimai dėl teisinių ginčų ir Reikšmingi įvykiai įvykę po paskutinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos?
2010-05-05 15:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #802283

renata1113 rašė:taxnare rašė:

Ka Jus rasote aiskinamajame raste apie Svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, taip pat apie apskaitos politikos pakeitimai (o jeigu dar niekas nebuvo keista?).Svarbios sąlygos tai kas lemia jūsų įstaigos veiklos pokyčius, klientų mažėjimas, numatyta reorganizacijos data ar pan.
O apie apskaitos politikos keitimą informacijos 2010 metais pateikti nereikės. 23 VSAFAS 23 punktas.Reikes nurodyti nuoroda į paskutinį metinių finansinių ataskaitų rinkinį, kuriame yra aprašyta apskaitos politika. Kas cia turetu buti-2009-12-31 dienos balanso aiskinamasis rastas, ar kas kita?
2010-05-05 14:40 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #802229
Ka Jus rasote aiskinamajame raste apie Svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą, taip pat apie apskaitos politikos pakeitimai (o jeigu dar niekas nebuvo keista?).
2010-04-27 08:43 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #797740

kmynukas rašė:taxnare rašė:

Mano didzioji knyga kuo puikiausiai gaunasi D=K.Taciau,kai darau finansines bukles ataskaita-va ten jau ir nesueina kazkas smileAr perkėlėte į 31 kl. sumas iš veiklos rezultatų ataskaitos (7 ir 8 kl.) ?Perkėliau-ir viskas kuo puikiausiai gaunasi smile
2010-04-26 21:42 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #797677
Mano didzioji knyga kuo puikiausiai gaunasi D=K.Taciau,kai darau finansines bukles ataskaita-va ten jau ir nesueina kazkas smile
2010-04-26 18:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #797627

kmynukas rašė:taxnare rašė:kmynukas rašė:taxnare rašė:

Ar darėte kas finansinės būklės ataskaitą?Norėjau paklausti,ar Jums gaunasi,kad Turtas=Finansavimo sumos;Įsipareigojimai.Man tai nesigauna.Ar čia nebus kokie niuansai su 31 sąskaitą?Jau nieko nebesuprantu smileO kur grynasis turtas (F.) ?
Tada ir balansas turėtų gautis: T (1+2) = N (3+4+5+6)Na gerai pas mane 2009-12-31 sukauptas pervirsis ar deficitas (t.y.31 s-ta):
Ankstesniu metu D 31 s-ta 550 Lt K 31 s-ta 1000 Lt.Tai ka cia gryname turte reikia rasyti?Pas mane Turtas 910993.90 Lt,o Finansavimo sumos;Isipareigojimai (cia be grynojo turto) 910843.90 Lt.Skirtumas 150 Lt.Pastebejau,kad tie 150 Lt susije su spec.lesomis.Aš ne orakulas, bet spėju, kad klaida yra padaryta grynojo turto likučiuose,
t.y. D31 = 700, o K31 = 850 (tada Jums viskas grotų)O Jus jau darete finansines bukles ataskaita?-ir Jums viskas gerai gavosi? Mano likuciai 31 saskaitoje tikrai gerai sukelti.
2010-04-26 15:59 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #797557

kmynukas rašė:taxnare rašė:

Ar darėte kas finansinės būklės ataskaitą?Norėjau paklausti,ar Jums gaunasi,kad Turtas=Finansavimo sumos;Įsipareigojimai.Man tai nesigauna.Ar čia nebus kokie niuansai su 31 sąskaitą?Jau nieko nebesuprantu smileO kur grynasis turtas (F.) ?
Tada ir balansas turėtų gautis: T (1+2) = N (3+4+5+6)Na gerai pas mane 2009-12-31 sukauptas pervirsis ar deficitas (t.y.31 s-ta):
Ankstesniu metu D 31 s-ta 550 Lt K 31 s-ta 1000 Lt.Tai ka cia gryname turte reikia rasyti?Pas mane Turtas 910993.90 Lt,o Finansavimo sumos;Isipareigojimai (cia be grynojo turto) 910843.90 Lt.Skirtumas 150 Lt.Pastebejau,kad tie 150 Lt susije su spec.lesomis.
2010-04-26 15:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #797513
Ar darėte kas finansinės būklės ataskaitą?Norėjau paklausti,ar Jums gaunasi,kad Turtas=Finansavimo sumos;Įsipareigojimai.Man tai nesigauna.Ar čia nebus kokie niuansai su 31 sąskaitą?Jau nieko nebesuprantu smile
2010-04-09 14:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #790005
Aš 1,3 ir 4 ir taip kas mėnesį pristatinėjau.O už ketvirtį dar ir 2 forma atsiranda.O tą antrą formą per Navision programą dabar galima padaryti.
2010-04-07 18:23 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #788855

ausriola rašė:

Baigėsi I-mas ketvirtis: pradeda baimė imti dėl ketvirčio ataskaitų... ką tam aiškinamąjam rašte rašyti, kokias formas pildyt... Esu nevilty smileAš lygiai taip pat jaučiuosi smile O šiandien iš vis šoko būsenoje, nes jau kitą savaitę turėsiu pristatyti smile[/quote]

O kodel kita savaite reikia pristatyti?Na nebent Jusu taip reikalauja.Bet pagal 23 VSAFA :
20. Viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovas yra asignavimų valdytojas, išteklių fondai ir savivaldybių administracijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius teikia šia tvarka ir terminais:
20.1. Finansų ministerijai 2010 metų pirmojo ketvirčio savo atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį – per 60 kalendorinių dienų pasibaigus pirmajam ketvirčiui;
20.2. Finansų ministerijai 2010 metų pusmečio ir devynių mėnesių savo atskirų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinius – per 30 kalendorinių dienų pasibaigus tarpiniam ataskaitiniam laikotarpiui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
ERNIRA, UAB - -
Vilniaus Vyturio pradinė mokykla
Taikos g. 189, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 05209
- 2018 - 2022
Rentana, UAB
Gedimino pr. 45-4, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01109
2015 - 2015 2018 - 2022
Dangė, Marcijono Rozentalio Komiso Parduotuvė
Statybininkų g. 16, Joniškio m., Joniškio sen., Joniškio r. sav. 84136
- 2018 - 2018
Gesita, UAB - -
Intro dizainas, MB
Miško g. 30-66, Kauno m., Kauno m. sav. 44313
2020 - 2021 -
Mylimukų darželis, MB
Žirmūnų g. 70C-77, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09134
2020 - 2021 2020 - 2022
Ekspertinių tyrimų biuras, UAB
Architektų g. 56-101, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 04111
- 2018 - 2020
MONASTA, UAB - -
Ukmergės karo istorijos klubas 1 - as LDK Didžiojo Etmono pėstininkų regimentas
Dariaus ir Girėno g. 16-4, Ukmergės m., Ukmergės miesto sen., Ukmergės r. sav. 20151
2017 - 2021 -
Birmedsta, UAB
Pušyno g. 61, Birštono m., Birštono sav. 59203
- 2018 - 2022
Sveks, UAB
Laisvės g. 23-4, Mažeikių m., Mažeikių sen., Mažeikių r. sav. 89222
2015 - 2019 2018 - 2022
Titek, UAB - -
TIENS, UAB - -
Lazdijų rajono kūno kultūros mokytojų asociacija
Sodų g. 6-19, Lazdijų m., Lazdijų miesto sen., Lazdijų r. sav. 67111
2018 - 2020 -