Tax.lt narys Rolf

Tax.lt narys nuo
2006-06-21
Tikras vardas
Laimutė
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://rankdarbiai.biz/Mazi-dalykai/Temari-3
Pomėgiai
mezgimas, skaitymas
Rolf
forume parašė 17232 žinučių

Rolf naujausios žinutės:

2006-07-21 14:17 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #298456

apsukri rašė:

sveiki, darbuotojas geguzi buvo atostogosia ir as jam blogai paskaiciavau atostoginius nepriskaiciau 10 lt ar galiu tuos desimt Lt prideti prie liepos atlyginimo?
aciuJeigu perskaičiuosi atostoginius, keisis II ketvirčio duomenys, kuriuos pateikei Sodrai.
2006-07-21 14:12 PVM » Pvm sąskaita-faktūra » #298452

Kamilia rašė:

Patarkit kaip pasielgti, sendien gavau S-F, bet aš jau PVM atskaita padariau ir deklaracija išsiunčiau, o del keliu litu nelabai norisi tikslinti.
Ar galima 06 mėn. saskaita i traukti i 07 mėn atskaita ir PVM deklaracija, ir jei galima gal reikia kokia pažyma ar ka surašyti? smile smile4. PVM atskaitos tikslinimas dėl klaidų nustatymo.

Jeigu po mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per mažai atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo padidinta į biudžetą mokėtina (sumažinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai pastebėtos jau praėjusio mokestinio laikotarpio klaidos gali būti ištaisytos to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje, kuriame jos buvo pastebėtos, negrįžtant į praėjusį mokestinį laikotarpį.
Ir atvirkščiai, jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo padarytas klaidas, dėl kurių buvo per daug atskaityta pirkimo (importo) PVM ir dėl to buvo sumažinta į biudžetą mokėtina (padidinta iš biudžeto grąžintina) PVM suma, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją ir joje atitaisyti klaidas.
2006-07-21 13:24 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #298399

ritina rašė:

Tada mokėčiau ir toliau 500 LtJei dirba 5 val.per savaitę, tada palieki 500 Lt.
2006-07-21 13:16 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #298386

dixi rašė:ritina rašė:

Jeigu DS parašyta, kad mokėti minimalią algą, tada reikėtų kelti iki 600 Lt.nesvarbu, kad antraeilėseDarbo sutartyje parašyta 500 Lt
Nuo liepos 1d. turi būti 600 Lt.
2006-07-21 13:14 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #298384

tina82 rašė:

Viena darbuotoja metus buvo dekretinėse, po dekretinių nori atostogų, iš ko imti vid.darbo užmokestį? smile


6.10. Jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, dirbanti moteris – dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią. Ši nuostata taikoma, kai minėtuoju laikotarpiu darbuotojo uždarbis buvo didesnis už darbo apmokėjimo dydžius, nurodytus šios Tvarkos 6.9 punkte.
6.9. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal šią Tvarką turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos (dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) arba valandinio (dienos) tarifinio atlygio, o kai darbuotojui nenustatyti šie dydžiai – kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje ar įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka (pavyzdžiui, iš panašių profesijų, pareigybių ar padalinio darbuotojų vidutinio tarifinio ar viso darbo užmokesčio) ir atsižvelgiant į kitas šioje Tvarkoje numatytas sąlygas.
2006-07-21 13:04 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #298372

dixi rašė:

Sveiki,

Suabejojau: jeigu žmogus dirba antraeiliame darbe, DU apskaičiavimas nesikeičia dėl to kad pakilo MMA? (antraeiliam darbui negalioja?) Atlyginimas ant "popieriaus" 500 Lt.Galioja ir antraeiliam darbui.
2006-07-21 09:28 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #298203

Rolf rašė:


ausa rašė:

Sveiki, esu visai naujokas. Atsitiko taip ,kad mano darbuotojas mirė , o aš iš nežinojimo nepaskaičiavau jam priklausančių atotoginių ir į Sodrą nunešiau pranešime tik darbo dienas.Būkit žmonės patikrinkit:
dirbo nuo 2006.03.01-2006.07.03-125k.d.
125x28/365=9.589
9.589x0.7=6.71d.d
uzmokestis uz 04.05.06menesius buvo po 600Lt
1800/60=30.00Lt
Kompensacijos dydis=6.71x30=201.30Lt

Ir dar parašykit kokia forma apie tai informuoti SODRAČia yra paaiškinimas:
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236699
2006-07-21 09:23 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #298200

ausa rašė:

Sveiki, esu visai naujokas. Atsitiko taip ,kad mano darbuotojas mirė , o aš iš nežinojimo nepaskaičiavau jam priklausančių atotoginių ir į Sodrą nunešiau pranešime tik darbo dienas.Būkit žmonės patikrinkit:
dirbo nuo 2006.03.01-2006.07.03-125k.d.
125x28/365=9.589
9.589x0.7=6.71d.d
uzmokestis uz 04.05.06menesius buvo po 600Lt
1800/60=30.00Lt
Kompensacijos dydis=6.71x30=201.30Lt

Ir dar parašykit kokia forma apie tai informuoti SODRA

2006-07-21 09:11 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #298189

jorja rašė:

Sveiki,
Ačiū Rolf, už info,
tai mano atveju, kai per daug dienų buvo suteikta atostogų, tai galiu išskaitymus padaryti?

visai negaliu susikaupti, skaitau ir nesuprantu, mūsų darbuotojas išeina savo noru... tai čia nesant darbuotojo kaltės..

prašau pagalbosKai išeina savo noru, turi teisę išskaityti.
2006-07-21 08:42 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #298161

jorja rašė:

Koala, dėl sirgto laiko viskas ok, jis į pradirbtą laiką skaičiuojasi, kai tuo tarpu skaičiuojant kompensaciją reikia minusuoti pvz., nemokamas atostogas, kad gauti faktiškai dirbtą laiką, nuo kurio ir skaičiuojamos atostogos.

Aš padariu klaidą išleisdama 06 mėn jį per daug atostogų, dabar jau ketv. sodrai priduota, periodas algų uždarytas, tai tikrai lieka tik per 07 mėn. koregavimą padaryti.
Bet kažin aš nenusižengsiu įstatymams, kažkur skaičiau, kad išskaičiuoti galima tik pagal teismo nutartis, kai yra kiti nurodymai...
Ką manai?224 straipsnis. Išskaitų iš darbo užmokesčio pagrindai
1. Išskaitos iš darbo užmokesčio gali būti daromos tik įstatymų nustatytais atvejais.
2. Išskaitos iš darbuotojų darbo užmokesčio padengti jų įsiskolinimą įmonei, įstaigai ar organizacijai, kurioje jie dirba, gali būti daromos administracijos nurodymu:
1) grąžinti avansą, kuris buvo duotas, įskaitant jį į darbo užmokestį; grąžinti sumas, permokėtas dėl skaičiavimo klaidų; padengti neišleistą ir laiku negrąžintą avansą, kuris buvo duotas tarnybinės komandiruotės ar perkėlimo į kitą vietovę atveju, taip pat už ūkinius patarnavimus; atlyginti žalą, kurią darbuotojas dėl savo kaltės padarė įmonei. Šiais atvejais administracija turi teisę duoti nurodymą padaryti išskaitą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią baigėsi avanso grąžinimo ar įsiskolinimo padengimo nustatytas terminas, buvo išmokėta suma, permokėta dėl skaičiavimo klaidų, arba paaiškėjo darbuotojo padaryta žala, jei darbuotojo įsiskolinimas neviršija jo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio;
2) darbuotoją atleidžiant iš darbo nepasibaigus tiems darbo metams, už kuriuos jis gavo atostogas, išieškoti už neatidirbtas atostogų dienas. Išskaita už šias dienas nedaroma, jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo nesant jo kaltės.
3. Negalima iš darbuotojo išieškoti permokėto ir neteisingai pritaikius įstatymą apskaičiuoto darbo užmokesčio, išskyrus skaičiavimo klaidos atvejus.
2006-07-21 08:25 Darbo teisė » Padėkite dėl įdarbinimo procedūros » #298159
Mūsų įmonę taip pat tikrino VDI. Kai kurių darbo sutarčių sudarymas ir darbo pradžia buvo ta pati diena. Gavome pastabą, kad taip negalima daryti, todėl dabar visada vieną dieną sudarome sutartį, o kitą dieną pradeda darbuotojas dirbti. Aš manyčiau, kad taip darant, bus ramiau pačiam buhalteriui, nereikės galvoti ar prikibs VDI, ar ne. Matomai priklauso nuo VDI tikrintojų: vieni nekreipia į tai dėmesio, kitiems užkliuna DS sudarymo data ir darbo pradžios data. Tai tik mano nuomonė.
2006-07-20 16:56 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #298022

Ramigis rašė:Palomanegro rašė:ramata rašė:

LR DK 144 str. 5 d. "Darbo laiko trukmė"


5. Darbuotojų, dirbančių ne vienoje darbovietėje arba vienoje darbovietėje, bet pagal dvi ar daugiau darbo sutarčių, darbo dienos trukmė negali būti ilgesnė kaip dvylika valandų.


aciu.
o tai kiek gali valandu per savaite? ar gali zmogus, dirbantis keliose darbovietese dirbti pvz visas 7 darbo dienas po 12 val?ir man aktualus klausimas.
nagi kas nors atsakykite. Liksim dekingi amzinai.... :)Klausimas užduotas ne vietoj.
Esant 5 dienų darbo savaitei-60val.
Esant 6 dienų darbo savaitei-60val.
Jei dirbs po 12val 7 dienas, bus viršvalandžiai.
152 straipsnis. Viršvalandinių darbų trukmė
1. Darbuotojo viršvalandinis darbas per dvi dienas iš eilės neturi viršyti keturių valandų ir šimto dvidešimties valandų per metus. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia metinė viršvalandinių darbų trukmė, bet ne daugiau kaip šimto aštuoniasdešimties valandų per metus.
2. Darbdavys privalo žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose tikslią kiekvieno darbuotojo dirbtų viršvalandžių apskaitą.
2006-07-20 13:48 Bendra » prekių pajamavimo momentas » #297832

Stirna rašė:

Sakykit, kuo remiantis sąskaitas už patarnavimus, mob.tel.sąskaitas, nuomą ir t.t., t.y. tais atv.kai už paslaugą suteiktą einamąjį mėnesį PVMSF išrašyta sekantį mėnesį - į sąnaudas traukiama to mėnesio, kurį paslauga buvo suteikta DATA, o ne PVMSF išrašymo data smile

Ar aiškiai aš čia? smileGalimi du variantai:
1.Sąnaudas įtrauki į tą mėn., kada paslauga buvo suteikta, o PVM -kada išrašyta sąskaita.
2.Sąnaudas ir PVM įtrauki į tą mėnesį, kada išrašyta sąskaita.Tik gruodžio mėnesį darai pagal 1 variantą.
Rezultatas metų pabaigoje bus tas pats abiem atvejais.
2006-07-20 12:53 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #297757

svaigalas rašė:

Darbuotojas dirba nuo 2005-07 mėn.
Dabar išeina iš darbo?
Kaip paskaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas?
Žinau, kad yra skaičiuojama pagal kažkokius koeficientus smile smilePiniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas nustatoma taip: nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų suma dauginama iš metinio darbo dienų koeficiento (pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką) ir iš darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos užmokesčio.
Dirbant 5 dienas per savaitę koeficientas 0,7.
2006-07-20 12:41 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #297742

Gama rašė:

Su deklaracija viskas aišku, o kaip su sąskaitų korespond.?


Rašyk atvirkštines korespondencijas. Mažink pajamas ir mokėtiną PVM.Prekę užpajamuok į 2kl, o prekių savikainą 6kl kredite.
2006-07-20 12:33 Bendra » Atostogos » #297737

Jana2 rašė:Rolf rašė:

Skambinau į Sodrą ir paaiškinau susidariusią situaciją.Sakė, kad reikės koreguoti ketvirtinę ataskaitą. Kaip tai daryti, liepė pasikonsultuoti su savo inspektore. Todėl siūlau paskambinti savo inspektorei ir paklausti. Ji ko gero duos tikslesnę informaciją.


Laba diena.
Pasiskambinau savo inspektorei,jos nuomone nieko keisti nereikia(matyt velniu nuo valdžios už tai gautų).Paklausiau kaip traktuosis tai, kad birželį gaus žmogus ir atostoginius ir iš sodros pašalpą, pasakė, kad"kažkokia buhalterė jai sakė, kad atostoginiai jei žmogus sirgo, neperkeliami."
Nebeišmanau ką čia man daryt, logika sako, kad perskaičiuot reikia, o nesinori labai.
Dar kartą prašau kolegų nuomonės.Jei sodros inspektorė remiasi "kažkokios buhalterės" žodžiais, tai tur būt reikėtų suabejoti šios inspektorės kompetencija.
Jeigu jau sodroje negali pakonsultuoti šiuo atveju, tada siūlyčiau tokį variantą.
Perskaičiuok birželio mėn.DU, priskaičiuok už dvi dienas nedarbingumo. Gausi mažesnius paskaičiavimus, negu buvo su atostoginiais.II ketvirčio deklaracijoje parodei priskaičiavimus su atostoginiais.Tegu taip ir lieka. Kai pildysi III ketvirčio deklaraciją, šitam darbuotojui parodyk mažesnius priskaičiavimus sumai, kuri susidarė dėl perskaičiavimo birželio mėnesį.
Surašyk buhalterinę pažymą, kurioje viską išdėstyk dėl atostoginių perskaičiavimo ir susidariusių skirtumų sodros deklaracijose.
Šiuo atveju Sodra nenukentės, nes už birželio mėn.buvo daugiau priskaičiuota sodros mokesčių, o liepos mėn.mažiau.
Tai tik mano nuomonė. Nežinau, ar aiškiai išdėsčiau savo mintis.
2006-07-20 12:06 PVM » kreditiniai,debetiniai dokumentai » #297723

Gama rašė:

Perskaičiau viską ką radau apie kreditinius dokumentus, bet taip ir nesupratau kaip pasielgti.
Situacija tokia:
Pardavėme prekę fiziniam asmeniui grynais ( prieš mėnesį):
D 2722 3500
K 500 2966,10
K 44840 533,90

Nurašėm savikainą:
D 6000 1729,21
K 20140 1652,94
K 20110 76,27

Dabar pirkėjas mums tą prekę grąžina.Kadangi tai fizinis asmuo, ne PVM mokėtojas , tai mes turim rašyti kreditinę sąskaitą. Jei gerai supratau, tai ji turi būti su "-" ženklu ir korespondensijos atvirkščios, Bet kaip tai atrodys šiuo atveju.... ir kaip su PVM deklaracija?Tą mėnesį, kurį grąžino prekę, išrašote kreditinę sąskaitą. To mėn.PVM deklaracijoje 11 eilutėje pajamas mažinate 2966,1 suma ir 26 eilutėje pardavimo PVM mažinate 533,9 suma.
2006-07-20 08:32 Biudžetinių įstaigų apskaita » Kasos patikrinimas » #297598

Piramide rašė:

Sveiki,
Kas kiek laiko privaloma daryti kasos inventorizacija?
AciuPrivaloma daryti metų pabaigoje, kai keičiasi kasininkas, kai kasininkas eina atostaogauti, susirgo.
Kitos kasos inventorizacijos pagal nustatytą įmonės vidaus tvarką.
2006-07-20 08:15 Darbo teisė » isskaiciavimas is atlyginimo » #297592

babilius rašė:

Darbuotojui užskaitytos pravaikštos.Ar galima atskaityti už jas ir paskaičiuoti mažiau nei MMA?Ir kaip su Sodros mokesčiais - skaičiuoti nuo pareiginio atlyginimo ar nuo perskaičiuoto?Už pravaikštas nereikia skaičiuoti DU. Sodrai priskaičiuojate už realiai dirbtas dienas.
2006-07-19 16:48 Darbo teisė » Gal kas gali paskaiciuoti nestumo ir gimdymo bei vaiko prieziuros iki 1 m. atostogas? » #297475

Ramona rašė:

áciu aciu
bet cia tik pavyzdys.

Galite istrinti sia tema, atsiprasau, kad neperziurejau ankstesniu smileGalvojate, kad patys mes čia galime trinti temas, kurios jau daugybę kartų kartojasi.
2006-07-19 16:37 Bendra » Atostogos » #297464

tunta rašė:

Firma dirba metus laiko -du darbuotojai kuriu atlyginimas puse etato -ar priklauso kokios nors atostogos
AciuAtostogos darbuotojams priklauso, nesvarbu ar dirba pilnu ar puse etato.
169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
1. Už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais.
2. Už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu.
2006-07-19 16:13 Bendra » Atostogos » #297435
Žinoma, kad įdomu.
Iš karto atsakydama, neatkreipiau dėmesio, kad atostogos yra per du ketvirčius.
2006-07-19 16:10 Darbo teisė » Gal kas gali paskaiciuoti nestumo ir gimdymo bei vaiko prieziuros iki 1 m. atostogas? » #297426

Ramona rašė:

Paskaiciuokite prasau nestumo ir gimdymo atostogas, bei vaiku prieziuros atosatogas. smile smile

tarkim nestumo atostogoms ketvirtis yra sis liepa, rugpjutis, rugsejis- atlyginimas tarkim 3000 lt ant popieriaus/ per men.
vaiko preiziuros- taip pat 3000 lt ant popieriaus/ per men.Ketvirtis- spalis lapkritis, gruodis.Ir kodėl naujokai taip skuba naujas temas kurti. Gal pradžiai reikėtų pasiskaityti taisykles?
Buhalteriai neskaičiuoja tokių atostogų, tai Sodros reikalas. O jeigu vis dėl to labai įdomu, galima paskambinti Sodrai šiuo klausimu ir tikrai atsakys.
2006-07-19 16:01 Bendra » Darbas kasos aparatu » #297409

Piramide rašė:

Prasau pasakykite kas nors kaip ten su tais kasininkais smileGali. pasirašys kaip pinigų įnešėjas ir pinigų gavėjas.
2006-07-19 15:53 Bendra » Atostogos » #297394
Skambinau į Sodrą ir paaiškinau susidariusią situaciją.Sakė, kad reikės koreguoti ketvirtinę ataskaitą. Kaip tai daryti, liepė pasikonsultuoti su savo inspektore. Todėl siūlau paskambinti savo inspektorei ir paklausti. Ji ko gero duos tikslesnę informaciją.
2006-07-19 15:13 Bendra » Darbas kasos aparatu » #297356
[quote=Piramide]Sveiki,
Prasau pagalbos, nes pirma karta susiduriu su kasos aparatu smile

Ar gali buti kasos aparato kasininkas ir paprastos imones kasos kasininkas tas pats asmuo???

O kaip ten su tais

Kai pinigai inkasuojami iš kasos aparato, reikia išrašyti ir šiuos pinigus užpajamuoti į įmonės kasą.
2006-07-19 14:53 Bendra » Atostogos » #297340

Stirna rašė:Rolf rašė:

Taip. Atostogos prasitęsia tiek, kiek dienų sirgo atostogų metu.

ROLF, o kaip del antros kl.dalies, ar nepersiskaiciuoja atostoginiai ?Atostoginiai lieka tie patys, už nedarbingumo lapelį apskaičiuos ir apmokės Sodra.Tik reikės paskaičiuoti už dvi pirmas nedarbingumo dienas.
2006-07-19 14:39 Bendra » Atostogos » #297330
Taip. Atostogos prasitęsia tiek, kiek dienų sirgo atostogų metu.
174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas
1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas:
1) yra laikinai nedarbingas;
2) įgyja teisę į tikslines atostogas, nurodytas šio Kodekso 178 straipsnyje;
3) įgyja teisę į nemokamas atostogas, nurodytas šio Kodekso 184 straipsnio 1 dalyje;
4) atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti šio Kodekso 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;
5) dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams.
2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytos arba kitos priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Jei tokios priežastys atsirado kasmetinių atostogų metu, kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką.
3. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.
2006-07-19 14:35 Bendra » del atostogu » #297325
Apie atostogas labai daug temų yra, nereikia naujos kurti.170 straipsnis. Darbo stažas kasmetinėms atostogoms gauti
1. Į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma:
1) faktiškai dirbtas laikas;
2) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir visas darbo užmokestis arba jo dalis;
3) laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai;
4) laikas, kurį darbuotojas gavo ligos, motinystės arba tėvystės pašalpą;
5) mokamos kasmetinės atostogos;
6) nemokamos atostogos iki keturiolikos kalendorinių dienų;
7) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų neįgaliesiems;
8) nemokamos atostogos iki trisdešimties kalendorinių dienų asmenims, slaugantiems neįgalųjį;
9) priverstinės pravaikštos laikas darbuotojui, grąžintam į ankstesnį darbą;
10) teisėto streiko laikas;
11) kiti įstatymų nustatyti laikotarpiai.
2. Darbo metai, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, prasideda nuo darbuotojo priėmimo į darbą dienos.
2006-07-19 14:16 Bendra » Atostogos » #297304

Jana2 rašė:

Turbūt jau kartosiuos, bet kaip elgtis tokioj situacijoj; darbuotojas nuo 06,27 buvo eilinėse 14 k.d. atostogose, iki 07,11 dienos.Tačiau 12-a dieną jis į darbą negryžo, bet paaiškėjo, kad jis nuo 06,27 iki 07,19 turėjo nedarbingumą.
Kiek suprantu, atostogos jo kaip ir lieka neišnaudotos, bet kaip su pinigais jau išmokėtais daryti?
Ir tabelyje, ar reikia keisti 06 mėnesį ir vietoj A rašyti L?
Ačiū už atsakymą.Darbuotojui prasitęsia atostogos tiek, kiek turėjo nedarbingumo lapelį.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR