Tax.lt narys JURATEKIG

Tax.lt narys nuo
2003-12-22
JURATEKIG
forume parašė 25 žinučių

JURATEKIG naujausios žinutės:

2019-02-05 09:01 Bendra » Atostogų rezervas » #1408798
Vakar klausiau seminaro šia tema tai ten kalbėjo kad reikia skaičiuoti atostogų rezervą jau nuo indeksuoto d.u., nes ir atostoginius turėsime mokėti pagal didesnį d.u. , nors aš manau, kad 2018-12-31 galioja sena tvarka, va ir reikia rinktis. Beje mokesčių inspekcijoje šiandien pakonsultavo taip pat, kad įmonė gali pati pasirinkti ir jeigu priskaičiuosime atosotgų rezervą nuo indeksuoto darbo užmokesčio tai 2018m. sukaupti atostoginiai - leidžiami atskaitymai.
2018-06-27 13:02 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #1395340
Pagal PMĮ 17 str.1 dalies nuostatas leidžiamiems atsk.priskiriamos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojo pajamų mokesčio objektas. Kai gaunamos pajamos natūra įvertinamos 0.75proc. automobilio tikrosios rinkos kainos tai jeigu vienetas leidžia naudoti automobilį darbuotojo asmeniniams poreikiams tai toks turto naudojimas yra pajamos natūra ir yra GPM objektas. Vadinasi leidžiamiems atskaitymams priskiramos visos automobilio eksploatavimo sąnaudos tame tarpe ir kuras. O kodėl nuo leidžiamų atskaitymų reikia skaičiuoti PVM?
2017-10-26 11:35 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1374434
Sveiki, bendrovėje įvedė naują darbo grafiką pirmadienį - ketvirtadienį 8 val 15 min, penktadienį - 7 val. Gal galite paaiškinti kaip darote, jeigu taip dirbant pusę valandos viršijama mėnesio valandų norma, gal sumažinate paskutię darbo dieną puse valandos? Kaip apsirašote vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkoje ir kaip apskaičiuojate darbo užmokestį kai darbuotojas neišdirba pilno mėnesio ir išeina iš darbo ar skaičiuodami įvertinate tas daugiau dirbtas 15 min.ar visai nekreipiate dėmesio?
Ačiū
2016-01-26 12:12 Apskaita & Auditas » Kada privalomas auditas » #1301950
Čia dau kas ką sako, o FA įstatymo 20str.2)dalis: balanse nurodyto turto vertė 1800000eurų. A ir B balanso dalys parodo kiek įmonė turi turto, o C,D,E dalys parodo kam tas turtas priklauso nuosavam ar skolintam kapitalui.
2016-01-26 08:58 Apskaita & Auditas » Kada privalomas auditas » #1301899

astuleee rašė:


Jeigu dar kam , tai nauji pakeitimai įsigalioja nuo 2016.01.01 , o už 2015 metus viskas tas pats,kas ir 2014 m.Tai kad ne taip. 2015m.auditas privalomas kai paskutinę metų dieną bent du dydžiai viršijami iš trijų:Pajamos 3 500 000 Turtas 1 800 000 Darbuotojai 50
2010-01-26 09:06 Bendra » Privalomas sveikatos draudimas » #749719
[quote=liuxyte]

ddddaiva rašė:

Labas rytas, gal galite paaiskinti kokioj deklaracijoj turi pasirodyti 72Lt,
Čia savininkas moka iš savo asmeninių pinigėlių, įmonei nereikia deklaruoti, o GPM0308 dar nežiūrėjau2009m. įmokas už IĮ savininką galėjo mokėti ir IĮ. Niekur nėra parašyta kad negalima ir tai nėra savininko pajamos natūra,tik tai bus neleidžiami atskaitymai. O ar reikia įrašyti Į FR0471 tai nežinau, norėčiau sužinoti, gal kas jau pildė ir pasidalintų patirtimi?
2009-12-30 06:51 Bendra » Individuali įmonė » #736752
Jeigu IĮ 2009m.dirbo nuostolingai ir nemokės soc.draudimo įmokų ar savininkui užsiskaitys darbo stažas už 2009 metus pensijai gauti, jeigu jis niekur kitur nedirba?
2009-11-11 15:01 Bendra » Atostogų rezervas » #720124
Tai čia galima skaičiuoti ir skaičiuoti, bet kur logika, kad už tuos pačius metus atostogos į leidžiamus atskaitymus patenka ir 2009m. ir 2010 m. ? Matyt jau man ir nedaeis....
2009-11-11 14:03 Bendra » Atostogų rezervas » #720098
Gal galite mane sudirbti į miltus dėl tų rezervų? Jonas pradėjo įmonėje dirbti 2009-01-02 , per 2009m. atostogų neturėjo, 2009-12-31 priskaičiuoju už nepanaudotas 2009m. atostogas: D 6 kl. leidžiami 2009m. atskaitymai ir K 4 klasė rezervai.
2010-01-02 Jonas išeina atostogų už 2009m. priskaičiuoju atostoginius: D 6kl. leidžiami 2010m. atskaitymai ir K 4 kl. skola darbuotojui.
Jonas toliau dirba visus 2010m. 2010-12-31 jis vėl turi nepanaudotų atostogų. Priskaičiuoju Jonui už nepanaudotas atostogas ir dabar jau lyginu su 2009-12-31 sudarytu rezervu ir priklausomai nuo gauto skirtumo didinu arba mažinu rezervą ir mažinu arba didinu leidžiamus atskaitymus?
Tai Jono atostoginiai už 2009m. yra ir 2009m. leidžiami atskaitymai ir 2010m. leidžiami atskaitymai?
2009-11-11 12:43 Bendra » Atostogų rezervas » #720040
Ačū. Jūsų tiesa, supratau. Bet gal dar toliau paaiškintumėte: pvz. 2010m. darbuotojas išeis atostogų už 2008-2009m ,bei už 2009-2010m. (paprastai atostogos suteikiamos ne nuo metų pradžios, o už atidirbtus 12 mėnesių) 56 kalendorines dienas. Tai apskaitoje atostoginius reikės skirti? Už 2010m. tenkančius atostogų mėnesius priskaičiuoti atostoginiai bus leidžiami 2010m. atskaitymai t.y. D 6 klasė, o už ankstesnių metų (2008-2009) atostogų mėnesius priskaičiuoti atostoginiai mažins sudarytą atostogų rezervą t.y. D 4 klasė? Kažkaip sunkokai suvokiu, jeigu 2009-12-31 priskaičiuosiu kiekvienam darbuotojui sumas už nepanaudotas atostogas, o darbuotojas atostogaus 2010 m. spalio mėn. ir jo atlyginimas atostoginiams skaičiuoti bus visai kitas? O soc.draudimo įmokos? Pagal mokesčius kaupimai soc.dr.įmokoms ir garantiniam fondui pripažįstami leidžiamais atskaitymais tik kai faktiškai suteikiamos atostogos. Gal žinote literatūros kur galima pagilinti žinias šia tema?
2009-11-11 11:07 Bendra » Atostogų rezervas » #719959
Perskaičiau šią temą ir norėčiau rimtesnio komentaro. 31VAS sako kad pirmą kartą taikant šį standartą įsipareigojimas darbuotojams parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje, o aiškinamajame rašte pateikiamas paaiškinimas. Audito ir apskaitos tarnyba (AMA 2009 lapkričio mėn.) rašo, kad pirmą kartą taikant šį standartą poveikis, kurį įmonės veiklos rezultatams daro turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams, apskaitos politikos keitimas, parodomas ataskaitinio laikotarpio balanse, nuosavo kapitalo pokyčio ataskaitoje ir aprašomas aiškinamajame rašte. Suprasčiau taip: jeigu anksčiau įsiskolinimo darbuotojams už nepanaudotas atostogas apskaitoje nerodėme, tai 2009-12-31 priskaičiuotos sumos į 6klasę netraukiamos o kredituojama 4 klasė ir debetuojama 3klasė, t.y. mažinamas nepaskirstytasis ankstesnių metų pelnas?
2009-09-25 08:45 Bendra » Individuali veikla » #702785
Gal kas susidūrę su jungtine veikla? Ar gali du gyventojai sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir vykdyti IDV pagal pažymą? Pvz.: išsinuomoti patalpas ir verstis gėlių, suvenyrų prekyba? Ir kaip reiktų vesti apskaitą? Bendrą ar atskirai kiekvienam? Ar tokią sutartį reikia registruoti pas notarą? Ar abu turi išsiimti IDV pažymas? Gal nurodytumėte šaltinį kur galima pasiskaityti tokiais klausimais?
2009-09-22 12:58 Bendra » Individuali veikla » #701339
Gal kas gali parašyti ar vykdant individualią veiklą pagal pažymą pajamų - išlaidų žurnalą galima pildyti Excel programoje t.y. pildyti kompiuteriu, o metų pabaigoje atspausdinti ir surišti, ar būtinai reikia pildyti ranka įsigytą iš prekybininkų?
2009-06-05 08:52 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #661199
Jeigu įmonė pasirinks darbuotojo pajamas natūra nustatyti pagal automobilio nuomos rinkos kainą ir nustatys, kad automobilis 30% bus naudojamas asmeniniams tikslams, kaip bus su nusidėvėjimu, eksploatacinėmis sąnaudomis, kuru? Ar šie30% bus neleidžiami atskaitymai ir didins įmonės apmokestinamąj pelną? Jeigu pasirinks skaičiuoti darbuotojo pajamas natūra nuo automobilio rinkos vertės 0.75% kaip tada buhalteris nustatys neleidžiamų atskaitymų dalį? Jeigu įmonėje pirktam lengvąjam automobiliui PVM buvo įtrauktas į sąnaudas, tai dabar kai automobilis bus naudojamas ne tik įmonės reikmėms, arba "yra galimybė naudotis asmeninėms reikmėms" pradėsime taisyti ankstesnių metų pelno mokesčio deklaracijas?
2008-06-20 12:11 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #533688
Nuo šių metų bendrovėje dirbantiems valdybos nariams išmokamos tantjemos neapmokestinamos soc.draudimo įmokomis, ar skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį atostoginių skaičiavimui įtraukiate 2008m.išmokėtas tantjemas?
2006-08-04 08:53 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #303177
Gal kas susidūrėte su archeologais, kurie atlieka žvalgomuosius tyrimus ir pateikia išvadas ar galima atlikti kasinėjimus statybos objektuose? Ar sudarote su jais autorines sutartis? LR kultūros ministerija tokių sutarčių nelaiko autorinėmis, o rašo, kad darbai turi būti atliekami pagal mokslinio tyrimo sutartį ir nurodo civilinio kodekso 6.707-6.715 straipsnius.Gal žinote kaip apmokestinamos tokios sutartys su archeologu kaip fiziniu asmeniu, kuris neįregistravęs individualios veiklos? Būčiau dėkinga už pasidalinimą patirtimi.
2006-03-10 12:16 Bendra » Mokestis už naudojimąsi magistraliniais keliais » #258399
Kaip Jūs mokate šį mokestį? Jeigu retai tenka su autotransporto priemone važiuoti magistraliniais keliais, ar darote pavedimus už tą dieną, kai važiuojate? Ar yra "nubaustų" kurie važiavo nesumokėję šio mokesčio? Gal teko girdėti pasisakymus, kad įmonės nebus baudžiamos, kol nebus galimybės sumokėti šį mokestį kuro kolonėlėse?
2006-03-07 09:13 Darbo teisė » Atostogos » #257075
Ar perskaičiuojate atsotoginius, jeigu darbuotojas atostogų metu susirgo? Pvz. vasario mėn. išmokėjome atostoginius, darbuotojas nuo vasario 21 d.susirgo, po ligos kovo mėn. jam įsakymu pratęstos atostogos. Viena iš pratęstų dienų yra šeštadienis ir atostoginiai už jį kaip ir nepriklausytų. Bet kažkur esu skaičiuisi, kad atostoginiai dėl ligos neperskaičiuojami? Iš anksto dėkoju už pasidalijimą žiniomis.
2006-01-09 09:37 Apskaita & Auditas » VAS ir TAS » #239466
Gal atsilieps ne gyvenamųjų pastatų statybinės įmonės (pvz.elektros oro ir kabelinių linijų tiesimas) kaip Jūs taikote 25 4.3 punktu kur rašoma kad sutartis galima sujungti į vieną apskaitos objektą jeigu jos vykdomos vienu metu arba nuosekliai, be pertaukų, kaip vienas darbų kompleksas.
2005-10-19 12:24 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #216284
Gal kas šia tema skaitėte kokių nors straipsnių ar teko susidurti. Klausimas tas, kad skirtingos konsultacinės firmos skirtingai tai komentuoja. Advokatai sako kad trokiems neatvykimams į darbą administracijos leidimu nereikia įsakymo, pakanka tik darbuotojo prašymo ir administracijos leidimo. Jie taip pat komentuoja kad DK 143 str.2p.2d. apribojimų nenustato t.y. nebūtinai tai turi būti 1 diena. Aišku svarbiausia čia yra kaip pažiūrės į tokius dalykus sodra. Gal kas skaitėte kokį nors sodros išaiškinimą. Būtų malonu kei pasidalintumėte patirtimi.Ačiū.
2005-10-19 09:01 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #216139
Ar būtina forminti įsakymu tokius neatvykimus? Ar pakanka tik darbuotojo prašymo ir vadovo vizos? Kaip dažnai taip galima naudotis? Kuo tai skiriasi nuo nemokamų atostogų?
2005-08-11 12:56 Pelno mokestis » Pelno mok. įst. pakeitimas - mokėjimas už studijas » #197177

Modestas rašė:

Aha... o kaip su sodra tokiu atveju, kai apmokame už būsimą darbuotoją?

su PMĮ, su GPM viskas aišku....


pagal VSDĮ 8 str. man nelabai rimojasi....už esamus ir dar neesamus darbuotojus, o būsimus....
[quote:e62aef8da8]6) įmonių, įstaigų, organizacijų mokamų sumų už darbuotojų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą, perkvalifikavimą

;[/quote]

Gal kas padiskutuos šia tema? VSDF biudžeto sudarymo taisyklių 21.1 rašoma kad soc.dr.įmokos skaičiuojamos nuo kitų su darbo santykiais susijusių išmokų apmokestinamų GPM. Manyčiau jeigu darbdavys apmokama už darbuotojo mokslą aukštojoje mokykloje ir tai neapmokestinama GPM tai gal ir soc.dr.įmokų moketi nereikia?
2004-12-16 07:46 Įvairūs » Aktuali informacija is Juridiniu asmenu registro (JAR) » #130590

RC rašė:Birute1 rašė:

Vistiek nesuprantu smile Ar negamybinę IĮ privaloma pertvarkyti.Aš supratau, kad reikia (14 str.). Bet kitų neįtikinu. smile Galvoju reikia įgyti pertvarkomos įm.statusą ir toliau tvarkytis po N smile aujų metųKaip ir nurodo istatymas, negamybine individualia imone iki 2004.12.31 butina pradeti pertvarkyti ar perleisti. Del statuso igyjimo ir tolimesnio tvarkymosi po Naujuju Jus manote teisingai smile Priesingu atveju, ne be JAR pagalbos, po Naujuju Jusu imone gali igyti likviduojamos imones statusa ir t.t.

SekmesIĮ 14 str.6p.kalba apie savininkus, o ne apie ind.įmonės tipą.Nesuprantu kodėl negamybinę ind.įmonę būtina perregistruoti iki 2004-12-31, jeigu jos savininkas fizinis asmuo?
2004-11-25 09:19 Bendra » VAS 25 » #125025
Skaitau ir nesuprantu. Gal atsilieps statybinės įmonės: kaip jos elgsis nuo 2005m. Vadovaujantis 25 III skyriaus 3.punktu kiekviena statybos sutartis pripažįstama atskiru pajamų ir sąnaudų apskaitos objektu.Tiesiame elektros oro ir kabelines linijas, prijungiame prie elektros tinklų naujus vartotojus, daug turime smulkių oblektų - 300-500Lt. Kaip praktiškai reikės suvesti tokiems objektams sąnaudas? Kaip su transporto ir darbo užmokesčio sąnaudomis?Tas pats įrengimas per dieną naudojamas 2-3 objektuose?Kaip manote, gal įmonė galės apskaitos politikoje pasitvirtinti, kad per mėnesį patirtos sąnaudos neskirstomos atskirai kiekvienam objektui, o pripažįstamos bendrai pagal atliktų darbų aktus aktus per mėnesį? Gal kas parodys takelį?
2004-10-15 13:18 PVM » FR0600 » #113311
Ar būtina traukti į 22 eilutę įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM, jeigu aš iš anksto žinau, kad PVM atskaita nesinaudosiu, t.y. PVMĮ 57 str.3dalis?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR