Tax.lt narys Niemand

Tax.lt narys nuo
2007-05-10
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
Teisininkas
Niemand
forume parašė 4626 žinučių

Niemand naujausios žinutės:

2007-07-27 01:42 Programinė įranga » Excel » #421760
TOLLS>MACRO>SECURITY>LOW - yra savižudybė ilgalaikiu laikotarpiu. Tai reiškia atviras duris visiems macro virusams (90 proc. iš jų antivirusai negaudo, nes jie nėra virusai tikrąja to žodžio prasme, pats įdomumo dėlei esu parašęs pora macro kenkėjų, kurie truputi patobulinti galėtų buhalterijos darbą išjungti mažiausiai keletui dienų, o rimčiau padirbėjus ir apskritai apskaitos duomenims kaput).

Naudokite TOLLS>MACRO>SECURITY>MEDIUM ir suteikit leidimą tik tiems macrosams (dokumentams), kur tikrai žinote, kad jų reikia ir jų turi būti.

P.S. Macro kenkėjus parašiau tik savo nuosavų dokų apsaugai. Kas pabandys nušvilpti ką jautresnio ir atidarys, labai pasigailės smile O šiaip aš ne blogietis smile
2007-07-25 01:25 Bendra » Išeitinė pašalpa » #420915
Labai jau tos "vienkartinės premijos" stabilios. Jei nesugebėsite įrodyti rimtų stabilumo priežasčių, pgl. LAT praktiką jos bus skaiačiuojamos kaip įprastinis DU. (čia ginčo atveju žinoma)

Kas liečia atsisakymą nuo išeitinės, tai protingas ir valstybiškai mastantis inspektorius tai traktuotų kaip įmonės pajamas smile
2007-07-24 11:06 Darbo teisė » Dėl atleidimo » #420469
Sorry, netyčia pateršiau.
2007-07-24 11:05 Darbo teisė » Dėl atleidimo » #420468
O kuo iš esmės skiriasi Pertonele ir Muuuse atsakymai?
2007-07-20 16:39 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #419811
DK 258 str. 1 d. iki 1 VDU darbdavio nurodymu
2007-07-20 16:27 Įvairūs » Skolų išieškojimas, ieškinys » #419799

zuikyte rašė:

gal zinote kokiu dok. reikes, ka ruosti? tai kaip sugebejo prisivogti taip gali ir atiduoti, butu laidusi is atlyginimo atskaicuoti , butu nieko nebuve, ji pati viska uzvire..
tikari jau nekas laukia.Būtumėte neklausę jos pageidavimų, dabar tai jau būtų jos, o ne jūsų galvos skausmas. Jei turite akivaizdžius įrodymus su visais parašais apie nepanaudotą išduotą avansą, ji nieko nebūtų padariusi. Dabar teismo įsakymas greičiausiai nesuveiks, tai taupant laiką siūlyčiau dokumentinio proceso arba bendra tvarka.
[/b]
2007-07-20 16:12 Bendra » Viešoji įstaiga » #419789
O kas baisaus nutiks, jei ignoruosi tokį įstatymų draudimą ir patapsi direktoriumi ir buhalteriu viename asmenyje?

Administracinių baudų kaip ir nėra, kitokios atsakomybės irgi nelabai įžvelgiu...
2007-07-20 14:56 Bendra » alkoholis » #419721
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=301361&p_query=&p_tr2=
2007-07-20 13:50 Darbo teisė » Terminuota darbo sutartis » #419666
Kompensaciją už nepanaudotas atostogas reikia mokėti VISAIS ATVEJAIS.
2007-07-20 11:07 Darbo teisė » Darbo teisė » #419526
VDI gali būti nepatenkinta, bet čia daugiau mėnulio fazės klausimas.

Pediatrui kreipusis į teismą dėl darbo sutarties pripažinimo neterminuota, yra tam tikra tikimybė, kad turėsite jį neterminuotai. smile
O jau tikimybė priklauso daugiau nuo subjektyvių faktorių: advokatų sugebėjimų, teisėjų nuotaikos ir žinių... Jei byla būtų Vilniuje, duočiau apie 80 proc. pediatro naudai.
2007-07-20 10:40 Darbo teisė » Darbo teisė » #419505
2006 m. sausio 30 d. J. B. v. Panevėžio moksleivių namai Civilinė byla Nr. 3K-3-74/2006 m.

[quote:ce0fd77b8c]
Nagrinėjamoje byloje kasacijos dalykas yra terminuotos darbo sutarties sudarymo sąlygas nustatančių teisės normų aiškinimas ir taikymas.
Neterminuotos, neapibrėžtam laikui sudaromos, darbo sutartys laikomos įprastomis darbo sutartimis (DK 108 straipsnio 2 dalis). Sudaryti terminuotą darbo sutartį paprastai yra naudingiau darbdaviui, darbuotojo teisės ir interesai, esant terminuotai darbo sutarčiai, tampa labiau pažeidžiami. Viešąjį interesą labiau atitinka darbuotojo ir darbdavio interesų pusiausvyrą užtikrinančios neterminuotos darbo sutartys, todėl terminuotų darbo sutarčių sudarymui įstatymas nustato tam tikrus imperatyvius reikalavimus. Pagal DK 109 straipsnio 2 dalį neleidžiama sudaryti terminuotos darbo sutarties, jeigu darbas yra nuolatinio pobūdžio, išskyrus atvejus, kai tai nustato įstatymai arba kolektyvinės sutartys. Tai reiškia, kad darbdaviui draudžiama pasiūlyti darbuotojui sudaryti terminuotą darbo sutartį darbui, kuris pagal savo esmę yra nuolatinio pobūdžio ir įstatymai ar kolektyvinė sutartis nenumato galimybės sudaryti tokią sutartį. Bendriausia prasme darbas nėra nuolatinis, kai jo poreikis ar atlikimas yra objektyviai apribotas laiko. Vadinasi, kilus ginčui, ar darbas, kurį dirbti yra sudaroma darbo sutartis, laikytinas nuolatiniu ar laikinu, negali būti sprendžiama pagal sutarties šalių subjektyvius vertinimus. Dėl to pažymėtina, kad DK 109 straipsnio 2 dalyje nenumatyta galimybė sudaryti su darbuotoju terminuotą darbo sutartį vien tuo pagrindu, jog to pageidauja darbuotojas. Toks darbo sutarties šalių laisvės apribojimas yra pagrįstas darbuotojų teisių apsauga nuo galimo piktnaudžiavimo terminuotoms darbo sutartims sudaryti. Darbdavys organizuoja darbą, esant ginčui dėl terminuotos darbo sutarties teisėtumo, jam tenka pareiga įrodinėti, kad darbas nėra nuolatinio pobūdžio, arba kad konkrečiu atveju terminuotos darbo sutarties sudarymą leidžia įstatymas ar kolektyvinė sutartis.
Apeliacinės instancijos teismas, kurio sprendimas skundžiamas kasacine tvarka, pripažino, kad papildomo ugdymo įstaigoje pedagogu dirbusio ieškovo darbas buvo nuolatinio pobūdžio. Teismas sistemiškai aiškino Švietimo įstatymo nuostatas dėl neformaliojo ugdymo tikslų, lygino formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų veiklos organizavimo panašumus ir skirtumus. Atsakovas yra pelno nesiekianti iš savivaldybės biudžeto finansuojama nuolat veikianti švietimo įstaiga. Pagal atsakovo Nuostatus pagrindinė neformalaus ugdymo forma yra būreliai, grupės ir pan. Ištyręs metinę ugdymo proceso organizavimo tvarką, papildomojo ugdymo planus, kitus dokumentus apie atsakovo veiklos organizavimą, šalių nurodomas faktines aplinkybes, teismas nustatė, kad nuolat veikiančios švietimo įstaigos – užmokyklinės veiklos centro – organizacinė veiklos ir ugdymo forma yra nuolat veikiantys būreliai, grupės, studijos, priešmokyklinės grupės; šios įstaigos paskirtis ir uždaviniai, jai skiriamos lėšos lemia, kiek ir kokių būrelių reikia mokykloje; teismas vertino, kad mokinių, pageidaujančių lankyti tam tikrus būrelius, skaičius nelemia įstaigos darbo organizavimo, būrelių vadovai įdarbinami papildomo ugdymo pedagogais iki būrelių suformavimo. Iš byloje nustatytų aplinkybių viseto teismas padarė esminę, taikant DK 109 straipsnio 2 dalį, išvadą, kad papildomo ugdymo pedagogų darbas su būreliais atsakovo įstaigoje yra nuolatinio pobūdžio.
Tuo tarpu reikšminga yra tai, kad teismas nustatė, jog atsakovas tam pačiam darbui, netgi darbui su tos pačios rūšies būreliais vienus papildomo ugdymo pedagogus įdarbino neterminuotai, o su kitais sudarė terminuotas darbo sutartis. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinės instancijos teismo išvada, kad ši aplinkybė apie skirtingą tą patį darbą dirbančių asmenų traktavimą paneigia darbdavio teigimą, jog papildomo ugdymo pedagogų darbas šioje įstaigoje yra laikino pobūdžio. Nuolatinį ieškovo darbo pobūdį pripažino atsakovo steigėjas – Panevėžio miesto savivaldybė, Valstybinės darbo inspekcijos skyrius; pastarosios institucijos duomenis teismas vertino kartu su kitais įrodymais, kasaciniame skunde be pagrindo nurodoma į 197 straipsnio pažeidimą.
[/quote]
2007-07-20 10:32 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #419492
Taip, bet paprastai "atlyginimai" yra įvardijami kaip administravimo arba eksploatacinės išlaidos ir patvirtinamas jų tarifas kv.m.
2007-07-18 17:34 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418983
Pasitaiko gi ant šio svieto ir buhalteriją išmanančių juristų smile
2007-07-18 17:08 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418973
šilumos sistemos ekspl. - kaupiamasis fondas. Jei būtų pgl. faktą, to mėnesio, kada paruošiama šildymo sezonui, sąskaita gali šokiruoti.

Pgl. Jūsų pateiktą variantą neapskaitomi nei priskaičiavimai gyventojams, nei jų įsiskolinmai bendrijai. Be 5 klasės išsisukti sunku, o ir nėra jokios prasmės suktis.
2007-07-18 16:42 Darbo teisė » Dėl atleidimo » #418955
Atostoginių klausimas ilgalaikiam pravaikštininkui sėkmingai ir labai ženkliai išsisprendžia per VDU skaičiavimą. Kiekvienas PB skaičiuojant VDU yra prilyginamas dirbtam laikui, todėl VDU staigiai krenta, o kartu ir atostogų kompensacija.
2007-07-18 16:35 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418949

Petronele rašė:


Mano supratimu, yra pajamos ir yra joms uždirbti patiriamos sąnaudos. Jei nėra pajamų (kaupimas 4kl.) tai nėra ir sąnaudų 6kl.
Bet sutinku, parašiau neteisingai, turėtų būti dvi korespondencijos:
kai panaudojama:
D 4XX kaupiamos įmokos
K 4XX skolos tiekėjams
ir
D 4XX skolos tiekėjams
K 2XX pinigaiGalima ir taip, bet:
1. Nebelieka sąskaitos, pagal kurios likutį galėtum įvertinti kaupiamųjų fondų panaudojimo per metus, teks analizuotis kaupiamųjų įmokų apyvartos žiniaraštį, kas nėra pats patogiausias būdas;
2. Bendrija kaip bežiūrėti patiria sąnaudas (moka tiekėjams už tam tikras paslaugas), o pagal Jūsų variantą 6 klasė lieka kaip ir tuščia.

Mokestine prasme sąnaudos visada turi būti siejamos su pajamų uždirbimu. Tačiau apskaitos prasme tai nėra visai teisinga. Juk ne taip jau retai būna sąnaudų, kurios neuždirba pajamų ir nemažina PM, tačiau vis tiek lieka sąnaudomis.
Panaudojant kaupiamąjį fondą, bendrija iš vienos pusės patiria sąnaudas, o iš kitos pusės šias sąnaudas kompensuoja pajamomis iš kaupiamojo fondo.
2007-07-18 16:22 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418940

Asara rašė:

bendrija elementari, tik pirmininkas, buhalterė. Paskirsto mokesčius gyventojams, šiek tiek pasiremontuoja iš sukauptų ir tiek.Iki pat šio laiko nebuvo vykdoma JOKIA apskaita. Tiesiog paskirstomi mokesčiai gyventojams ir tiek. Pradedu apskaita, noretusi daryti teisingai. Bet kaip suprantu, visiškai su tom sąskaitom "nenusišnekėjau" ir už neteisingą apskaitos vedimą nepasodintu :)
O del ataskaitu vadovui-svarbiausia, kad matytusi gyventojų skolos ir sukauptų pinigų likutis ir panaudojimas.
aciū už komentarus.Pasodinti, nepasodintų... O vat vadovas, kuriam rūpi tik pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje visai nežavi.


Beje pasinaudojant apskaita su n+1 išimtimi ir "kompensavimais" bendrijoje galima ir tyčia, ir netyčia labai linksmų triukų prikrėsti. Tipiškas pavyzdys, realios eksploatacinės išlaidos ženkliai (10 - 50 proc) viršija eksploatacines pajamas. Sąmatose skaičiukai dirbtinai pritraukiami, kad atrodytų gerai, o paskui apskaitos duomenys prie geriausių norų neleidžia patikrinti. Tenka apskaitą perdarinėti. Eksploatacinių sąnaudų perviršis tyliai ramiai dengiamas iš sąskaitoje esančių amortizacinio fondo lėšų, tokiu būdu paliekant amortizacinio fondo įspūdį 4 klasėje, bet nebeliekant jį dengiančių realių lėšų. Stambiose bendrijose sumos susidaro įspūdingos. Bet už tokius pokštus naujas DSNB vadas rimtai mąsto paduoti buvusį pirmininką ir vyr. finansininkę į teismą dėl žalos atlyginimo.
2007-07-18 16:11 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418930

Petronele rašė:


Vadovaujantis Niemand patarimu ir mano supratimu:

kai panaudojama:
D 4XX kaupiamos įmokos
K 2XX pinigaiPanaudojimas yra fiksuojamas dviem įrašais:
1. Standartinis K tiekėjais, D sąnaudos pgl sąskaitą faktūrą;
2. Fondo panaudojimas kaip nurodžiau aukščiau vienu iš dviejų metodų.

Pagrindą fondo panaudojimui sudaro kompetentingo organo (visuotinio susirinkimo, valdybos ar pirmininko) patvirtinta atitinkamo kaupiamojo fondo panaudojimo tvarka ir sprendimas (įgaliotinių ar pirmininko) tam tikrus statybos (remonto) darbus ar kitas sąnaudas kompensuoti iš to fondo. Tiesa daugelis bendrijų pastarųjų pagrindų neformalizuoja: sutaupo laiką, bet nėra visiškai korektiška.
2007-07-18 16:03 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418921

Petronele rašė:Niemand rašė:

Kaupiamosios įmokos yra kaupiamos 4 klasėj, o jas panaudojant nukreipiamos į 6.O kodėl jos kaupiamos 4, o ne 2 klasėj?D 2___ pirkėjai (gyventojų skola)
K 4___ kaupiamasis fondas

Galima ir 2, ir 3 klasėje kaupti, tačiau mano supratimu kreditinis likutis 2 klasės nepuošia. Aš tiesiog nemėgstu išimčių iš bendrų taisyklių, nors ir žinau, kad pgl ir teoriją jos įmanomos. Kuo daugiau išimčių, tuo daugiau painiavos.

Panaudojimas gali būti įvairus:

D 4___ kaupiamasis fondas
K 6___ atitinkama sąnaudų sąskaita
(sąnaudų kompensavimo metodas)

D 4___ kaupiamasis fondas
K 5___ kaupiamojo fondo pajamos (panaudojimas)
(pajamų pripažinimo metodas)

Kadangi 6 klasės kreditavimo, kaip nebūtinos išimties, aš nelinkęs pripažinti, man priimtinesnis pajamų pripažinimo metodas.
2007-07-18 15:54 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418915
Šiaip jau apskaita daugiau mokslas negu įstatymas, taigi vienareikšmiškų atsakymų dažnai nėra.Svarbiausia laikytis bendros sąskaitų likučių priskyrimo debetui arba kreditui logikos.
1, 2, 6 klasės debetinės, o 3, 4 ir5 klasės kreditinės.
Teoretikų paskutinis išmyslas yra galimybė debetuoti 5 klasę ir kredituoti 6. Taip darydami jokių teisės aktų nepažeisiti. Tačiau apskaitos informatyvumas, kuris turėtų būti pagrindinė funkcija, nukenčia stipriai. Aš asmeniškai gyvenime nesutiksiu, kad bendrija pajamų neturi. O tai iš kokios manos ji tiekėjams moka? Bendrijos veiklą galima traktuoti dvejopai:
1. Kaip bendrą nuosavybę administruojantį subjektą, kuris tik paskirsto sąnaudas savininkams proporcingai jų daliai bendrojoje nuosavybėje.
2. Kaip ūkio subjektą kuris perparduoda savininkams paslaugas ir pats teikia administravimo bei, galimai, kitas paslaugas gyventojams.

Pirmasis požiūris labai neprastai atitinka dvasią ir teoriją, tačiau realybėje yra auditorių košmaras. Pabandyk paskui atsirinkti kiek ten ta bendrija priskaičiavo, gavo ir už ką gavo, kada buhalterė naudoja 5 sąskaitas ir pinigėlius ratu stumdo.

Antrasis požiūris nelabai atitinka dvasią ir teoriją, tačiau pasiėmus likučius gražiais matai kokios buvo realio sąnaudos pagal jų rūšis, kokie priskaičiavimai gyventojams, kokia kaupiamųjų fondų būklė (likutis). Todėl labai rekomenduočiau 5 klasėj tvarkingai fiksuoti visus priskaičiavimus ir kaupiammųjų fondų panaudojimus kaip pajamas, 4 (3 jei nuo to darotės laimingesni) - kaupiamuosius fondu, o 6 faktines sąnaudas. Ir nedaryti jokių nesamonių su dirbtiniu pajamų ar sąnaudų mažinimu (kompensavimu).

Žinoma galutinis pasirinkimas Jūsų, bet pažiūrėsiu iš kokių lubų vadovui ataskaitas piešite smile
2007-07-18 15:17 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418893

Asara rašė:

galbut taip
kaupiamos įmokos:
D butų savininkų skolos
K gautinos įmokos

kai sumoka:
D gautinos įmokos
K sukauptos įmokos (3 klasė finansavimas)

kai panaudojama:
D sukauptos įmokos
K išlaidos iš sukauptų

NA PASAKYKITE KAS NORS. Juk yra tvarkančių bendrijų apskaitą. Gal aš čia nesąmones rašau.Bendrijų apskaitos netvarkau, tik esu vidinį auditą daręs. O rašai tikrai nesamones.
2007-07-18 15:10 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418886

Petronele rašė:Niemand rašė:

Tiesiog ne visos valdos yra pvm mokėtojai. Pavyzdžiui, apie 1/3 visų DNSB yra pvm'ščikai, o kitos ne, nors apyvarta panaši. Savu laiku bandžiau aiškintis su VMI, reziumė buvo - priklausomai nuo požiūrio kampo smile smileTiek tai aš suprantu, bet šita namų valda PVM neskaičiuoja tik nuo šilumos sistemos ekspl. išlaidų kažkodėl. Kitoms paslaugoms PVM skaičiuoja ir yra PVM mokėtojai.
Gal pareikalausiu aš jų, kad sąskaitoje nurodytų pagal kokį straipsnį neskaičiuoja PVM. Galų gale juk tai privaloma nurodyti smileSąskaitoje straipsnį nurodyti nėra privalu. Nors daryti pvm išimtį tik šilumos sistemos eksploatavimui originalu. Lieka tik jų paklausti apie motyvus.
2007-07-18 14:45 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418876

Asara rašė:

visa diena studijuoju tas saskaitas:
as galvoju taip
Mėnesio gale priskaitome mokesčius butų savininkams:
D administracinės išlaidos
K su darbo santykiais susijusios skolos

D administracines islaidos
K bankas (cia banko mokesčiai)

D komunaliniai mokesčiai
K skolos tiekejams

Paskirstome butų savininkams:
D butų savininkų skolos
K administracinės išlaidos
K komunalinės išlaidos

kai sumoka:
D bankas
K butų savininkų skolos

išmokamas darbo užmokestis ir sumokami mokesčiai:
D su darbo santykiais susijusios skolos
K bankas

pervedama komunaliniams:
D skolos tiekejams
K bankas.

ar taip gali buti?? Ir pasakykit kas nors kaip daryti su kaupiamom įmokomis. Jos renkamos kiekviena mėnesį.O penktos klasės mes nenaudojame tyčia, ar tiesiog pamišome? smile
Kaupiamosios įmokos yra kaupiamos 4 klasėj, o jas panaudojant nukreipiamos į 6.
Sąnaudas patarčiau skirstyti į kelias sąskaitas pagal jų pobūdį, o ne apsiriboti "administracinės išlaidos". Iš mano patirties, rekomenduočiau naudoti sąnaudų rūšis:
amortizacinio fondo sąnaudos (statybos darbai),
administracijos darbo užmokesčio sąnaudos (kartu su SODRA ir garantiniu),
valytojų darbo užmokesčio sąnaudos (kartu su SODRA ir garantiniu),
kitų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos (kartu su SODRA ir garantiniu),
biuro sąnaudos,
valymo sąnaudos,
ūkio sąnaudos (medžiagos remonto darbams),
kompensuojamųjų sąnaudų sąskaitos pgl atsiskaitymo lapelių turinį,
kitų sąnaudų sąskaitos pgl. poreikį.

Penktos klasės sąskaitos beveik visiškai atitinka sąnaudų sąskaitų struktūrą (išskyrus palūkanų, delspinigių ir pan. pajamas).

Suteikiant paslaugas ne iš kaupiamųjų fondų, korespondencijos standartinės kaip bet kurioje paslaugų įmonėje.

P.S. 6 klasės kreditavimas nėra labai sveikintinas dalykas apskaitoje. Mano asmenine nuomone to daryti nereikėtų jokiais atvejais. Tačiau VMI nuomone 6 klasę galima kredituoti kada rodomas paramos panaudojimas. (aš būčiau linkęs kredituoti 5 klasę ir palikti ramybėje 6, tiesa tokiu atveju pelno (nuostolio) ataskaita ženkliai nebeatitinka pelno mokesčio)
2007-07-18 14:31 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418872
Tiesiog ne visos valdos yra pvm mokėtojai. Pavyzdžiui, apie 1/3 visų DNSB yra pvm'ščikai, o kitos ne, nors apyvarta panaši. Savu laiku bandžiau aiškintis su VMI, reziumė buvo - priklausomai nuo požiūrio kampo smile smile
2007-07-18 12:34 Apskaita & Auditas » Namų bendrijos apskaita » #418811
Jūs čią juokaujat tikriausiai. Įsivaizduoju bendrijos sąskaitų planą su 1000 sąskaitų... Taip ir pasiklysti galima smile
2007-07-13 12:10 Bendra » Įsakymai » #417530
Įstatymai numato tik išimtinius atvejus, kada antspaudas yra reikalingas, pavyzdžiui, ant įgaliojimo. Daugeliu atvejų net ant sutarčių antspaudų dėlioti nereikia, nebent jums taip gražiau. Lietuvėlėje tiesiog dar nuo LTSR laikų "tradicija" gyvuoja, kad be antspaudo tai nerimta.

Pamenu turėjau atvejį, kai teko vieną Nyderlandų firmą LT teisme atstovauti. Vargšai Nyderlandai niekaip negalėjo suvokti, kas per žvėris tas antspaudas, o LT teisėjas užsispyrė. Teko klientams paruošti apvalaus antspaudo maketą, LT firmos tokį gaminti atsisakė (ne LT firma, o dar apvalaus antspaudo užsimanė). Klientai pasukiojo pirštą prie smilkinio, bet nukeliavo į savo šalies kanc prekių parduotuvę ir pasidarė pgl maketą tą apvalų antspaudą.

Kiek teko susidurti vakarų Europoj ne visos valstybinės įstaigos antspaudus turi, jau nekalbant apie įmones.
2007-07-04 17:05 Apskaita & Auditas » Įmonės finansinės būklės aprašymas » #414939
Laukines gėles pristatyti:
Vilniaus m. VPK Ekologijos ir teisės pažeidimų prevencijos skyrius
adresu Pylimo g. 60 , 01136 Vilnius smile
2007-07-04 16:25 Įvairūs » dokumentų registracija » #414891
1) PVM sąskaitas - faktūras tiek gaunamas, tiek ir išrašomas registruoti privalu. To reikia VMI.
2) KIO ir atskirų žurnalų nereikia, pakanka kasos knygos.
3) Pavedimų irgi nėra jokio reikalo registruoti, 271 sąskaitoj viskas puikiai matosi.
4) Sutarčių registracija neprivaloma. Bet jei šimtai sutarčių - pasiklysi.
5) Siunčiamų/gaunamų dokumentų privačiose įmonėse ir įstaigose registruoti neprivalu. Saugoti, beje, irgi. Jei jums gaunami raštai nėra svarbūs, perskaitę galite nors ir išmesti.
2007-07-04 16:17 Apskaita & Auditas » Įmonės finansinės būklės aprašymas » #414886

ViskasViename rašė:

nieko sau protingas atsakymas smilePinigų srautas: en.wikipedia.org/wiki/Cash_flow

EBIT: en.wikipedia.org/wiki/Earnings_before_interest_and_taxes

EBITDA: en.wikipedia.org/wiki/EBITDA

Trendas: http://www.nfa.futures.org/basicnet/glossary.aspx?term=T
www.marketwatch.com/premium/theTechnicalIndicator_Glossary.asp?siteid=mktw&h_view=2#T

Apyvartumas žr. turnover: www.gcsaa.org/mc/benefits/glossary.asp

Diskontuotų pinigų srautų metodas : investopedia.com/university/dcf/
en.wikipedia.org/wiki/Discounted_cash_flow

Pakaks? smile
2007-07-04 15:45 Apskaita & Auditas » Įmonės finansinės būklės aprašymas » #414864
Don't ask stupid questions, ask google. smile

Finansų analizės ir pinigų srautų trumpas kursas nelabai tilptų į postą. O mano siūlymų esmė: nebūtina kapstyti pačių giliausių šaknų, pakanka protingai skaičiuoti pinigus.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR