Tax.lt narys Niemand

Mid
Tax.lt narys nuo
2007-05-10
Miestas / vietovė
Vilnius
Profesija
Teisininkas
Niemand
forume parašė 4393 žinučių

Niemand naujausios žinutės:

2018-10-11 11:10 Bendra » Atostogos » #1401551

Tininga rašė:admin123 rašė:


darbuotoja augina 9 metu vaika.
ji yra issiskyrusi su vaiko tevus, susituokusi su kitu vyru
ar jai priklauso 25 d.d. kasmetines atostogos, ar ne?

Jei tas kitas vyras nėra vaiko įvaikinęs, tai laikoma, kad viena augina.
Nelaikoma, nes faktiškai augina ne viena. Pvz.:

"vieni augina vaikus (įvaikius) iki šešiolikos metų. Tokiais darbuotojais pripažįstami asmenys, kurie faktiškai vieni augina vaiką (vaikus) ar įvaikį (įvaikius) iki šešiolikos metų amžiaus (pavyzdžiui, yra našlys (našlė), vieniša motina (įmotė), kitam vaiko tėvui (įtėviui) neterminuotai arba terminuotai apribota tėvų valdžia, santuoka yra nutraukta ar sutuoktiniai gyvena skyrium ir teismo sprendimu vaiko (įvaikio) gyvenamoji vieta yra nustatyta su juo, kt.). Nurodytas sąrašas nėra baigtinis, nes gali būti ir kitų situacijų, kai darbuotojas bus laikomas faktiškai vienas auginantis vaiką. Šios teisės normos taikymui neturi reikšmės, ar darbuotojas vienas išlaiko auginamą vaiką, ar kitas vaiko tėvas taip pat vykdo pareigą materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką." (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-10-11 nutartis c/b Nr. 3k-3-380/2011)
2018-10-08 15:59 Bendra » Atostogos » #1401377

Tininga rašė:Niemand rašė:


Kriterijus 5.13 p. taikymui yra dvi sąlygos: nedirbo pastaruosius 3 mėnesius prieš skaičiavimo mėnesį IR negavo darbo užmokesčio, t.y. nėra iš ko paskaičiuoti. Liga pirmą mėnesį kaip tik atitinka šiuos kriterijus.

Bet VDU ligos išmokai paskaičiuoti neįmanoma, nes neegzistuoja tai, apie ką kalba 5.13. Nėra skaičiuojamojo laikotarpio grafiko, nėra darbo sutarties ir nustatyto darbo užmokesčio.
Būtent tokios sąlygos yra punkto taikymui: "Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis"

Jei darbo sutartis tik einamąjį mėnesį buvo sudaryta, reiškia skaičiuojamu laikotarpiu pagal aprašą, t.y. 3 paskutinius mėnesius, darbuotojas iš vis nedirbo ir negavo darbo užmokesčio. Tada įsijungia speciali 5.13 p. formulė, kuriai nereikalingi faktinio darbo duomenys (kurių objektyviai nėra). Jei būtų dirbęs nors kiek praėjusį mėnesį, būtų taikomas 5.7 p. - imama, kiek dirbo d.d. (ar d.v.) ir kiek uždirbo.
2018-10-08 15:39 Bendra » Atostogos » #1401372

Tininga rašė:Niemand rašė:


Jei jau darbo sutarties nebuvo, tada tikrai skaičiuoti negalima, nelegalus darbas gausis... smile
Grafikas visada nustatomas sudarant darbo sutartį. Su laisvais atskira problematika.

Skaičiuojamuoju laikotarpiu, t.y. 3 mėnesius prieš, sutarties nebuvo, nes darbuotojas toje įmonėje nė nedirbo. Ir kur čia nelegalumas? smile

Jei įsidarbino spalį, tai grafiką sudarys spaliui, bet ne praėjusių trijų mėnesių skaičiuojamuoju laikotarpiui. Tad vis tik 5.13 vadovautis neišeis, teks skaičiuoti pagal 5.7 - t.y. pagal spalio mėnesio faktiškai dirbtą laiką smile smile


Ne. Tokiu atveju bus imamas mėnesinis DU iš darbo sutarties ir dalijama iš to mėnesio d.d. skaičiaus pagal darbuotojo grafiką, o jei valandinis - dauginama iš d.v. pgl. mėnesio grafiką ir dalijama iš d.d. pgl. mėnesio grafiką. Jei yra kažkokia DU tvarka, pagal kurią kažkas konkretaus priklauso tam darbuotojui, papildomnai bus pliusuojamos ir tokios sumos už mėnesį.
Į faktinį laiką nebus žiūrima.

Kriterijus 5.13 p. taikymui yra dvi sąlygos: nedirbo pastaruosius 3 mėnesius prieš skaičiavimo mėnesį IR negavo darbo užmokesčio, t.y. nėra iš ko paskaičiuoti. Liga pirmą mėnesį kaip tik atitinka šiuos kriterijus.
2018-10-08 14:32 Bendra » Atostogos » #1401360

Tininga rašė:Niemand rašė:


Jei darbuotojas bus įdarbintas tik einamąjį mėnesį, bus taikoma tvarkos 5.13 p.: "Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio", nes darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu NEGAVO darbo užmokesčio.

Nesutinku. Punktas 5.13 kalba:
5.13. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal Aprašą turi būti apskaičiuojamas vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui darbo sutartyje arba darbo teisės normose nustatytų darbo užmokesčio dydžių, o asmenims, su kuriais nesudaromos darbo sutartys, – iš įstatymų nustatytų darbo užmokesčio (atlyginimo) dydžių, juos dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką skaičiuojamuoju laikotarpiu.

Pagal ką skaičiuoti, jei skaičiuojamuoju laikotarpiu nebuvo nei to darbuotojo darbo sutarties, nei nustatyto DU, nei nustatyto grafiko? smileJei jau darbo sutarties nebuvo, tada tikrai skaičiuoti negalima, nelegalus darbas gausis... smile
Grafikas visada nustatomas sudarant darbo sutartį. Su laisvais atskira problematika.
2018-10-08 14:13 Bendra » Atostogos » #1401358

Tininga rašė:Niemand rašė:


Įstatymas negali reikalauti neįmanomo

Anot jūsų, VDU paskaičiuoti neįmanoma, kai darbuotojas, pradėjęs dirbti spalį, ir susirgo, ar išeina atostogų, ar pasiima "mamadienį" pavyzdžiui spalio 15 dieną? smile Taigi tuo atveju ir skaičiuojama pagal 5.7 punktą.
VDU apskaičiuoti įmanoma, neįmanoma į VDU skaičiavimą įtraukti einamojo mėnesio DU, nes jis nėra apskaičiuotas: "Jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius (žalos atlyginimo dėl susirgimo profesine liga atveju – mažiau kaip 6 mėnesius), jo vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, apskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką, vadovaujantis Aprašo 5.4 ir 5.5 papunkčių nuostatomis." Einamojo mėnesio darbo užmokestis tokiu atveju nėra apskaičiuotas ir neprivalo būti apskaičiuotas, atitinkamai nėra traukiamas skaičiuojant VDU.

Jei darbuotojas bus įdarbintas tik einamąjį mėnesį, bus taikoma tvarkos 5.13 p.: "Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu nedirbo ir negavo įmonėje darbo užmokesčio", nes darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu NEGAVO darbo užmokesčio.
2018-10-08 14:00 Bendra » Atostogos » #1401356

Tininga rašė:AleksK rašė:


Iš samprotavimų supratau kad yra dvi pozicijos, kaip skačiuoti atostoginius. Realiai taip, juk 09 mėn. VDU mes sužinome mėn. gale, arba nebent imti tik tą gabaliuką iki atostogų pradžios, kad tarkim išmokėti iki išeinant atostogų. Na šiuo atveju atostoginiai mokami kartu su DU pagal prašymą už 09 mėn. Tai vieningos nuomonės nėra :) Atleidžiant, sutinku, kad reikėtų imti visą dirbtą likotarpį, o skaičiuojant atostoginius reiškia svarstytina?

Įdedu dar Mokesčių suflerio nuomonę:

Tačiau atkreipsime dėmesį, kad, sistemiškai vertinant Aprašo nuostatas, galima daryti išvadą, kad 5.7 punktas yra specialiai parašytas tokiems atvejams, kaip nurodyta klausime, kai „darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius“. Šis Aprašo punktas aiškus ir vienareikšmis, todėl nagrinėjamoje situacijoje ir turėtų būti taikomas. O antroji taisyklė, nustatyta Aprašo 5.13 punkte, turėtų būti taikoma tokiais atvejais, kurių LRV nutarimu patvirtintas Aprašas tiesiogiai nereglamentuoja.

Dar apie "nežinomą" darbo užmokestį:

Tai, kad įmonė laiku negali apskaičiuoti mėnesio atlyginimo, paprastai nėra priežastis taikyti kitokią nei Vyriausybės nustatytą VDU apskaičiavimo tvarką. Juo labiau kad vieno darbuotojo, kuriam reikia apskaičiuoti vidutinį atlyginimą, duomenis apie jo dirbtą laiką gauti įmanoma. Taip pat įmanoma apskaičiuoti ir jo mėnesio atlyginimą. Galbūt tam reikia nustatyti atitinkamus procesus.
a) Formuluotė vienareikšmiška 5.2 p. "Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį.", o 5.7 p. nieko panašaus nėra.
b) Laiku užmokestis skaičiuojamas pasibaigus mėnesiui. Laiku paskaičiuoti gali. O vat skaičiuoti nelaiku, viduryje mėnesio, kai neaišku kaip toliau darbuotojas dirbs, neįmanoma ir joks teisės aktas to nereikalauja. Kad ir banali tarifų laiptų sistema nuo rezultato - kol mėnuo nepasibaigs, nežinosi, kurį tarifą taikyti.

Įstatymas negali reikalauti neįmanomo, todėl vienintelė logiška taisyklė būtų - kurį mėnesį priskaičiavai už tą ir yra priskaičiuota. Jei tai ne 5.2 p. išimtis, imi 3 (ar mažiau, jei dirbo mažiau) mėnesių prieš tą mėnesį.
2018-10-08 12:19 Bendra » Atostogos » #1401341

Tininga rašė:


Na, neteko dar girdėti tokios interpretacijos, bet gal ir visai įdomi, savita tokia :biggrinTai praktiška interpretacija, kurią galima pritaikyti visais atvejais. Viduryje mėnesio to mėnesio darbo užmokestis tiesiog nėra žinomas, todėl jo įtraukti į VDU objektyviai neįmanoma. Kai mokamos nuo VDU priklausomos išmokos už ilgus laikotarpius, bandydamas atsekti už kurį mėnesį kiek iš vis nuprotėtum. Pvz., ketvirtinė premija už rezultatus, apskaičiuojama VDU procentais nuo tam tiktų rodiklių.
Neteisinga tokia interpretacija, kurios neįmanoma pritaikyti visais atvejais vienodu būdu.
2018-10-08 12:04 Bendra » Atostogos » #1401337

Tininga rašė:Niemand rašė:


Tikrai nesutinku, VDU nustatomas priskaičiavimo datai, o ne pagal tai, už kokį laikotarpį atostogos bus. Prievolė mokėti atsiranda nuo paskaičiavimo. Jei priskaičiuoji rugsėjį, tai imi tris mėnesius prieš rugsėjį, nes atostoginius mokėsi rugsėjį, o ne spalį. Tvarka numato vienintelę tiesioginę išimtinį, kada traukiamas einamasis mėnuo - kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio darbo dieną.

Keistas interpretavimas. Atostoginiai šiuo atveju bus mokami UŽ spalį, todėl skaičiuojamasis laikotarpis yra 07,08,09. Arba aš skaityt nemoku smile
5.1. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis.

Jei priskaičiuoju (išmoku) atostoginius rugsėjį, tai jie yra už rugsėjį. Atostoginiai ir atostogos yra skirtingi dalykai. Įstatymas numato prievolę bendru atveju sumokėti už atostogas iš anksto, skirtingai nuo darbo užmokesčio, kuris mokamas pasibaigus laikotarpiui. Jei privalau išmokėti rugsėjį, tai ir moku už rugsėjį, o ne spalį.
2018-10-08 12:00 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1401336

rasitaelz rašė:


Sveiki, prekių nurašyme urmu kai nori nustatyti Bendrą Sąnaudų sąsk. meta šitą klaidą ir išsijungia. ar čia tik pas mane taip?
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:Pataisiau.
2018-10-08 11:53 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1401334

Laimuks rašė:


Tiesiog susitvarkiau, nes dabar pačiai patogiau. Tik va su tom suminėm neaišku, kodėl neįtraukia subsąskaitų likučių laikotarpio pradžiai.Pataisiau.
2018-10-08 11:53 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1401333

balalaika rašė:


Sveiki,
62 yra Pardavimo sąnaudos
63 yra Bendrosios ir administracinės sąnaudos

Minties nepagaunu apskritai smile

Ačiū! Peace!
62 yra Pardavimo sąnaudos
6203 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Pardavėjų darbo užmokestis

63 yra Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Sekretorės, direktoriaus darbo užmokestis
2018-10-08 11:48 Bendra » Atostogos » #1401332

Tininga rašė:Niemand rašė:


Aš šį punktą suprantu, kad skaičiuoti už trumpesnį laikotarpį nei 3 mėn., o ne kad įtraukti skaičiuojamą mėnesį. Juolab suteikiant atostogas mėnesio viduryje, darbo užmokestis už tą mėnesį dar nėra paskaičiuotas, jis bus paskaičiuotas tik mėnesio pabaigoje, t.y. atostoginių skaičiavimo metu tiesiog nežinomas.

Betgi rugsėjis vis tik yra faktiškai dirbtas laikas - kodėl jo reikėtų netraukti? O dėl darbo užmokesčio - kai atostogos prasideda spalio 1 dieną, atostoginiai skaičiuojami rugsėjo pabaigoje, mes lygiai taip pat nežinome rugsėjo darbo užmokesčio, vienok rugsėjis į VDU įtraukiamas...
Tikrai nesutinku, VDU nustatomas priskaičiavimo datai, o ne pagal tai, už kokį laikotarpį atostogos bus. Prievolė mokėti atsiranda nuo paskaičiavimo. Jei priskaičiuoji rugsėjį, tai imi tris mėnesius prieš rugsėjį, nes atostoginius mokėsi rugsėjį, o ne spalį. Tvarka numato vienintelę tiesioginę išimtinį, kada traukiamas einamasis mėnuo - kai darbuotojas atleidžiamas paskutinę mėnesio darbo dieną.
2018-10-08 11:33 Bendra » Atostogos » #1401328

Tininga rašė:AleksK rašė:


Hmmm.... irgi maniau, kad neimamas, bet kaip daryti?

VDU aprašo 5.7 punktas. Nebent nuspręstumėt juo nesivadovauti smile

5.7. Jeigu darbuotojas įmonėje dirbo mažiau kaip 3 mėnesius (žalos atlyginimo dėl susirgimo profesine liga atveju – mažiau kaip 6 mėnesius), jo vidutinis dieninis darbo užmokestis ar vidutinis valandinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš darbo užmokesčio, apskaičiuoto už faktiškai įmonėje dirbtą laiką, vadovaujantis Aprašo 5.4 ir 5.5 papunkčių nuostatomis.
Aš šį punktą suprantu, kad skaičiuoti už trumpesnį laikotarpį nei 3 mėn., o ne kad įtraukti skaičiuojamą mėnesį. Juolab suteikiant atostogas mėnesio viduryje, darbo užmokestis už tą mėnesį dar nėra paskaičiuotas, jis bus paskaičiuotas tik mėnesio pabaigoje, t.y. atostoginių skaičiavimo metu tiesiog nežinomas.
2018-10-08 11:16 Bendra » Atostogos » #1401321

Tininga rašė:AleksK rašė:


Laba diena, turiu klausimuką dėl to paties darbuotojo :) paminėsiu, darbo grafikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio po 8 val. (penktadienį nedirba), nustatyta 32 val. darbo savaitė. Atostogų prašymą parašė 09.18-09.21, bet apmokame tik už 3 d.d.? valandinio neišskaičiuojame. Dirba nuo 07.24, tai VDU būtų 07 ir 08 mėn (iš dviejų men)?

VDU iš faktiškai dirbto laiko (07,08,09 mėn.). O apmokate už jo darbo dienas, valandinio nereikia šiuo atveju skaičiuoti.
Taigi rugsėjui skaičiuoja, rugsėjis į VDU neimamas...
2018-10-08 10:54 Bendra » Atostogos » #1401318

AleksK rašė:AleksK rašė:


Dėkoju už atsakymus.Laba diena, turiu klausimuką dėl to paties darbuotojo :) paminėsiu, darbo grafikas nuo pirmadienio iki ketvirtadienio po 8 val. (penktadienį nedirba), nustatyta 32 val. darbo savaitė. Atostogų prašymą parašė 09.18-09.21, bet apmokame tik už 3 d.d.? valandinio neišskaičiuojame. Dirba nuo 07.24, tai VDU būtų 07 ir 08 mėn (iš dviejų men)?

Ačiū už pagalbą :)Galima ir taip. Pati įmonė nustato atostoginių formules.
2018-10-08 10:48 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1401315

Dorota1 rašė:


kaip nuurodyti darbo sutartyje, kai pvz susitarė taip, kad DU bus 300 eur į rankas + procentas nuo pardavimo pelno į rankas 3 proc., Kaip čia viską išdėstyti kažin smileTai taip ir parašykit, gal tik pardavimo pelno sąvoką apibrėžti reikėtų.
2018-10-05 14:31 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #1401273

martynas05 rašė:Niemand rašė:
VšĮ prie privačių. Pareiginės privalomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams.


atėjo savivaldybės kontrolieriai tai net sugebėjo prisikabinti, kad tai jiems jos per senos, forma nepatinka ir visa kita, todėl ir sugalvojau keisti.Su šitais tai niekas nepagelbės, jie šventai įsitikinę, kad žino įstatymus ir niekas negali jų nuomonės pakeisti. Daugmaž kaip ginčytis su policininku... smile
2018-10-05 14:24 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai prie atlyginimo » #1401271

smalsuole rašė:


Ačiū už atsakymą. Bet mąstau, kad jei darbuotojas imtų prieštarauti, kad pvz. Aldona padarė mažiau, o gavo daugiau ir pan.. Arba, kad darbdavys "už gražias akis" vienam daugiau skirs priedo, kitam mažiau ir pan.. smile Kaip išvengti šito.Kad prieštarauti, reikia turėti kuo remtis. Jei už "gražias akis", kas nėra draudžiama, kuo gi nepatenkintas darbuotojas pasirems, tiesiog nėra taisyklių, kurias būtų galima pažeisti ir blogai paskaičiuoti? smile
Šiaip tokia praktika nerekomenduotina, neigiamai veikia darbuotojų motyvaciją.
2018-10-05 14:21 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #1401270

martynas05 rašė:Niemand rašė:martynas05 rašė:


Labas rytas,

Klausimėlis - jei keičiu esančias pareigines instrukcijas, nes nei jų forma, nei turinys man nepatinka, kokie mano veiksmai? Turi būti įsakymas direktoriaus, kad tokios tai pareigybės tvirtintu naujas instrukcijas ir tokios tai datos tvirtintas pareigines laikau negaliojančiomis? Ačiū.
Ir dar - ar jūs ant pareiginių instrukcijų dedate viršuje tvirtinimo vizą? a ji būtina?
Bet koks dokumentas pagal raštvedybos taisykles gali būti tvirtinamas arba įsakymu, arba tvirtinamaja žyma ("tvirtinimo viza"). T.y. "tvirtinamosios vizos" pakanka net biudžetinėse įstaigose, atskiro įsakymo nereikia.

P.S. pareiginės instrukcijos privačiame sektoriuje apskritai retai kada reikalingos, tik kai yra kažkokia vadybinė/organizacinė būtinybė nustatyti specialias taisykles tam tikrai pareigybei.


pas mus VšĮ smile
VšĮ prie privačių. Pareiginės privalomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams.
2018-10-05 14:21 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #1401269

martynas05 rašė:Niemand rašė:martynas05 rašė:


Labas rytas,

Klausimėlis - jei keičiu esančias pareigines instrukcijas, nes nei jų forma, nei turinys man nepatinka, kokie mano veiksmai? Turi būti įsakymas direktoriaus, kad tokios tai pareigybės tvirtintu naujas instrukcijas ir tokios tai datos tvirtintas pareigines laikau negaliojančiomis? Ačiū.
Ir dar - ar jūs ant pareiginių instrukcijų dedate viršuje tvirtinimo vizą? a ji būtina?
Bet koks dokumentas pagal raštvedybos taisykles gali būti tvirtinamas arba įsakymu, arba tvirtinamaja žyma ("tvirtinimo viza"). T.y. "tvirtinamosios vizos" pakanka net biudžetinėse įstaigose, atskiro įsakymo nereikia.

P.S. pareiginės instrukcijos privačiame sektoriuje apskritai retai kada reikalingos, tik kai yra kažkokia vadybinė/organizacinė būtinybė nustatyti specialias taisykles tam tikrai pareigybei.


pas mus VšĮ smile
VšĮ prie privačių. Pareiginės privalomos tik biudžetinių įstaigų darbuotojams.
2018-10-05 10:52 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1401244

balalaika rašė:


Sveiki,

Priskirti kam? kur? ir "reikiami" kodai čia kokie?

va čia žemiau yra iš SAF-T kodų PDF failo, skirtingi kodai bet tie patys pavadinimai. Taip turi būti? Viskas čia OK?

3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

424 Skolos tiekėjams
443 Skolos tiekėjams

6203 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos

Ačiū! Peace!
Sąskaitų planas, taip pat ir SAF-T yra hierarchinis. Jei nori sužinoti, kuo skiriasi 6203 nuo 6304, reikia žiūrėti, kuo skiriasi 62 nuo 63....
2018-10-05 10:50 Gyventojų pajamų mokestis » Priedai prie atlyginimo » #1401243

smalsuole rašė:


Sveiki, ar gali įmonės vadovas skirti skirtingų dydžių priedus, atsižvelgdamas į padarytą darbo kiekį, nors šis kiekis niekur nefiksuojamas? Ir ar kas nors taikot tokią sistemą, kad skiria priedus pagal atliktą darbą ir kaip fiksuoja tą atliekamą darbą? Ar duoda pasirašyti darbuotojui po atlikimo ir pan.? smileGali, nors įmonėse >20 darbuotojų rekomenduojama apsirašyti pagal galimybes konkrečiau darbo apmokėjimo sistemoje. Darbuotojas priedą mato atlyginimo lapelyje.
2018-10-05 10:48 Įvairūs » Pareiginės instrukcijos » #1401242

martynas05 rašė:


Labas rytas,

Klausimėlis - jei keičiu esančias pareigines instrukcijas, nes nei jų forma, nei turinys man nepatinka, kokie mano veiksmai? Turi būti įsakymas direktoriaus, kad tokios tai pareigybės tvirtintu naujas instrukcijas ir tokios tai datos tvirtintas pareigines laikau negaliojančiomis? Ačiū.
Ir dar - ar jūs ant pareiginių instrukcijų dedate viršuje tvirtinimo vizą? a ji būtina?Bet koks dokumentas pagal raštvedybos taisykles gali būti tvirtinamas arba įsakymu, arba tvirtinamaja žyma ("tvirtinimo viza"). T.y. "tvirtinamosios vizos" pakanka net biudžetinėse įstaigose, atskiro įsakymo nereikia.

P.S. pareiginės instrukcijos privačiame sektoriuje apskritai retai kada reikalingos, tik kai yra kažkokia vadybinė/organizacinė būtinybė nustatyti specialias taisykles tam tikrai pareigybei.
2018-10-01 10:57 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1400899

balalaika rašė:


Sveiki,

Tik ką atnaujinau programą, bet DB struktūros atnaujinti pas mane kažkodėl nereikia, nors atnaujinimo lentelėje rašoma, jog reikės atnaujinti DB. Taip turi būti?

Klausimas dar, ar sudėtinga būtu programoje intrastato ataskaitą suprogramuoti?

Ačiū! Peace!
1. Ten rodo visus buvusius atnaujinimus chronologiškai. DB struktūrą reikėjo atnaujinti po priešpaskutinio atnaujinimo, po paskutinio - ne.
2. Kaip bet kokią kitokią ataskaitą - priklausomai nuo jos sudėtingumo.
2018-10-01 10:55 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas bandomuoju laikotarpiu » #1400897

VirginijaBru rašė:Tininga rašė:VirginijaBru rašė:


Sveiki, kokia procedūra yra norint atleisti darbuotoją bandomojo laikotarpio metu? smile
Ačiū

Įvertinus, kokių kriterijų neatitinka (gali prireikti, jei ginčytų atleidimą), įspėti prieš 3 darbo dienas ir atleisti pagal DK 36 str. 3 d.
Labas rytas. Įvertinimas turi būti fiksuojamas raštiškai laisva forma? ar yra kažkokios formos. Gal turite pvz :)Nėra jokių formų. Tiesioginis vadovas parašo kažką iš serijos "neatsakingai žiūri į pavedamas užduotis, nerodo iniciatyvos, užduotis atlieka ženkliai lėčiau nei įprasta, labai blogi darbo su xxx įrengimu įgūdžiai ir t.t."
2018-10-01 10:51 Bendra » Vel komandiruotė... » #1400896

aiwita rašė:Saule65 rašė:


Direktorius buvo komandiruotėje. ir už kelių mokestį Kaliningrade atsiskaitė žmonos kortele, ant čekio matosi žmonos vardas ir pavardė, tai tokių išlaidų traukti negaliu į leidžiamus, gal geriau iš vis tokio čekio neapskaityti?


O kur parašyta, kad jis negali atsiskaityti žmonos kortele?
O kokio dokumento pagrindu apskritai apskaityti kitose šalyse sumokėtus mokesčius? Sąskaitų tai jiems niekas neišstato. Biskį ne į temą, bet turiu sumokėtą žyminį mokestį už europinį patentą banko išraše, daugiau jokių dokumentų. Pakanka to pripažinimui (leidžiamomis) sąnaudomis?
2018-10-01 10:50 Bendra » Vel komandiruotė... » #1400895

edute rašė:Tininga rašė:edute rašė:


Kur DK parašyta, kad tam reikia akcininkų leidimo ir koks jis turėtų būti?

Niekur smilesmile
Yra toks bendras principas - atstovas (pvz., direktorius) negali sudaryti sutarties atstovaujamojo (pvz., UAB) vardu pats su savimi, negavęs tam specialaus atstovaujamojo leidimo. Šiuo atveju direktorius negali pats sau nustatyti padidintų dienpinigių ar dar ko nors padidinto, be akcininkų pritarimo.
Taip pat yra ABĮ nuostata, kad direktoriaus darbo sąlygas nustato akcininkų susirinkimas (valdyba, jei sudaryta). Pats sau vėlgi keisti jokių darbo sąlygų negali.
2018-09-28 15:00 Bendra » Atostoginiai » #1400838

Mantukee rašė:


Sveiki,

darbuotojas atotogavo 2018.09.10 iki 2019.09.21 VDU skaičiuojasi iš ( 6; 7 ir 8 mėn. ) tačiau atostogų metu susirgo t.y. nuo 2018.09.14 iki 2018.09.30 atostogos atšaukiamos nuo 09.14.iki 09.21 t.y. 6 d.d. ir pekeliamos po ligos t.y. į 2018.10.01 iki 2018.10.08.

Klausimas kaip su šių atostogų vidurkiu ar jis turi likti toks kaip buvo paskaičiuotas 6;7 ir 8 mėn. ar turi būti perskaičiuota t.y. VDU iš 7;8 ir 9 mėn.

Kaip elgiatės tokioje situacijoje ? kur tai aprašyta yra ?


Ačiū už info


Jokie teisės aktai nenumato pareigos perskaičiuoti nei apmokėjimo už atostogas, nei VDU perkeliant atostogas.
2018-09-28 12:13 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1400801

Gita1 rašė:


O kaip tada pažymima DLAŽ jo darbo valandos? Sakykim, kad darbuotojas pagal darbo sutartį dirba 20 val per savaitę po 4 val į dieną. Jis ateina į darbą 8val (realiai tai matosi), išeina 12 val (irgi matosi).. Dabar nusprendžiama leisti dirbti nuotoliniu būdu, pvz 10 val per savaitę darbuotojui pačiam pasirenkant kada. Gal jis dabar dirbs tik darbe būdamas, o namie sakys, kad dirbo visas 10val, bet realiai tai galėjo juk ir tv žiūrėt.. Ar čia niekas į tai nesigilina?Realiai norint ir darbe galima tv žiūrėti smile
O tabeliavimas pgl režimą, o ne pgl funkcijos lokaciją. Namie galima teikti supportą pgl standartinį grafiką, arba programinti laisvu grafiku. Pastaruoju atveju darbuotojas pats deklaruoja valandas.
2018-09-27 11:24 Bendra » Dienpinigiai už komandiruotę » #1400715

Sita rašė:


Dėl dvigubai didesnių dienpinigių mokėjimo turi būti susitarta su įmonės akcininkais. Be akcininkų sutikimo, direktorius sau dvigubų dienpinigių mokėti negali.

Tai turėtu būti akcininko sprendimas ar galima nurodyti DS? smileSprendimas. Jei akcininkas vienas ir pasirašo sutartį, tada galima ir sutartyje.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR