Tax.lt narys Modestas

Tax.lt narys nuo
2003-02-13
Miestas / vietovė
Žemaitija
Profesija
Buhalteris = dėstytojas
Tinklapis
http://www.valdymoapskaita.lt
Pomėgiai
Armonika, sportas,
Apie save
Labai rimtas...
Modestas
forume parašė 7023 žinučių

Modestas naujausios žinutės:

2008-03-24 19:53 Bendra » Kompensacinis draudimas lizingo atveju » #504238
Wolf, tai kas mėnesį gauni sąskaitą už palūkanas mėn+draudimas mėn?
2008-03-23 19:14 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #504127
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.03.17 - 2008.03.23 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


VMI komentaras - dėl GPM grąžinimo


Pasirodo nevisiems GPM permoka grąžinama per 10 dienų, o VMI paaiškina priežastis:

Jei įmonės pateikė netikslius duomenis, o vėliau patikslino.
Jei pakeitėte darbo vietą (kitoje savivaldybėje) - užtrunka duomenų tikrinimas.
Kai kurių gyventojų deklaracijoms skirta daugiau dėmesio tikrinant jose pateiktus duomenis, siekiant išsklaidyti abejones. Su šia priežastimi teko susidurti - pateikta deklaracija buvo atmesta, o priežastis nurodyta - nedeklaruotos apmokestinamosios pajamos. Po skambučių maratono - VMI inspektorius, kuris atmetė deklaraciją - pripažino, kad deklaracija pateikta teisinga, o atmetimo (atmetimą daro žmonės (inspektoriai) rankiniu būdu peržiūrint atrinktas deklaracijas) priežastis - nebuvo paaiškinta. Ar tai buvo vienkartinė klaida inspektoriaus, ar ir kitiems atmetamos teisingai užpildytos deklaracijos - parodys laikas.
GPM permokos terminas (10 dienų) skaičiuojamas nuo kovo 14 d.
Jeigu gyventojas turi patikslinti deklaraciją, tada nebegalioja 10 dienų terminas. Tas negalioja ir teikiantiems - popierinę deklaraciją.
VMI komentaras - GPM 17 str. 1 dalis - neapmokestinamos pajamos


Pakeistas GPMĮ 17 str. 1 d. 26 punkto komentaras. Jeigu gyventojas, dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar dėl profesinės ligos neteko darbingumo ir dėl to prarado pajamas ir nebuvo apdraustas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu, tai dėl darbingumo netekimo prarastas pajamas ir išlaidas, susijusias su medicinos pagalba ir gydimu, taip pat išlaidas, susijusias su nukentėjusio socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, privalo atlyginti darbdavys. Darbdavio atlyginta suma pajamų mokesčiu neapmokestinama.

Statistikos pranešimas - aplinkos taršos tarifas


Statistikos departamentas praneša, kad 2008 m. vasario mėn. mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo koeficientas - 1,244.

VMI komentaras - PMĮ 58 str.


Melioravimo darbus atliekančios įmonės dažniausiai atlieka ūkininkams ir žemės ūkio bendrovėms tiek jų nuosavybės teise priklausančiose žemėse, tiek valstybinėse žemėse, pagal jų prašymus, pateiktus savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriui. Jeigu melioracijos paslaugos yra teikiamos žemės ūkio veiklą vykdantiems užsakovams, t.y. žemės naudotojams (savininkams arba nuomininkams), besiverčiantiems žemės ūkio produktų gamyba ir apdorojimu, savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų perdirbimu, maisto produktų gamyba iš savo pagamintų ir apdorotų žemės ūkio produktų ir šių produktų pardavimu, tai, neatsižvelgiant į tai, kas šias paslaugas finansuoja, melioracija yra priskirtina paslaugoms žemės ūkiui, kurioms taikoma PMĮ 58 str. 16 d. 1 punkte nustatyta pelno mokesčio lengvata, t.y. apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 proc. PM tarifą.

VMI komentaras - nekilnojamo turto mokestis


Pakeistas nekilnojamojo mokesčio turto įstatymo 12 ir 14 straipsnių komentarai.

VMI komentaras - dėl GPM užsieniečiams


Paaiškinimai dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų taikymo užsienio valstybės piliečiui. Esmė klausimų - atsakymų:

Užsieniečiui gali būti taikomas, nors ir užsieniečio šeima gyvena užsienio valstybėje;
Įmonės pildo FR0573 deklaracijos A priedą;
Užsienietis, pildydamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją - nurodo pajamas, kurias jis gavo būdamas nuolatiniu Lietuvos gyventoju iš šaltinio Lietuvoje;
Metinis (12) priklauso užsieniečiui.
PROJEKTAI


Projektas - PVMĮ 19 str.


Siūloma iki 5 proc.mažinti PVM mėsai ir jos gaminiams, dabar šis mokestis yra 18 proc., o lengvatinis 5 proc. PVM tarifas taikomas tik atšaldytai ir šviežiai mėsai. Jei tarifas sumažės, kyla klausimas, kas gaus didžiausią naudą: vartotojai ar prekių pardavėjai (gamintojai)?

KITA INFORMACIJA


Sodra nemokės nedarbingumo pašalpų studentams


"Sodra" tariamai apsimetusiems «ligoniams» neakivaizdininkams studentams už sesijoje praleistą laiką nemokės nedarbingumo pašalpų. Ketvirtadienį «Sodra» ir Mykolo Romerio universitetas pasirašė Asmens duomenų teikimo sutartį, pagal kurią bus teikiama informacija apie neakivaizdinio skyriaus studentus, laikiusius įskaitas ir egzaminus. Iki šiol yra pasirašytos sutartys su Vilniaus universitetu bei Vilniaus Gedimino technikos universitetu.

Sodrai darbo niekada nepritrūks


Sodra, išleidžianti milijonusinvesticijoms į IT infrastruktūrą, vis dar nežino, kad egzistuoja elektroninis paštas ir pranešimus apie susikaupusią 2 Lt skolą siunčia įprastu paštu.

Vasario mėn. įplaukos į valstybės biudžetą


Vasarį į valstybės biudžetą buvo surinkta 1289,6 mln. litų, o prognozuota – 1290,5 mln. litų. 2008 metų valstybės biudžeto pajamų planas – 25571,8 mln. litų, iš jų – 5112,8 mln. litų – ES ir kitos paramos lėšos.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. IV ketvirtis Bruto – 2052 Lt; Neto – 1575 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2008 2 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2008 2 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-03-16 18:30 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #501402
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.03.10 - 2008.03.16 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Įsakymas - dėl 9-SD formos pranešimų


VSDFV 9SD formos pildymo taisyklės papildytos 5/1 punktu:

„5/1. Jeigu apdraustajam atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikiamos dviejų ar daugiau vaikų priežiūrai, draudėjas privalo pateikti 9-SD pranešimus apie kiekvieno vaiko priežiūrai suteiktas atostogas.“

Pranešimą reikia pateikti per 3 darbo dienas (anksčiau buvo - 3 dienas).

VMI naujienos - grąžinamos GPM permokos


VMI-jai šiemet jau pateiktaper 100 tūkst. GPM (GPM305 forma) deklaracijų, iš kurių apie 95 proc. – elektroninės. Pirmiems GPM permoka jau grąžinta per 9 dienas.

VMI naujienos - dėl 2 proc. paramos


Šiemet paramos gavėjai lėšų sulauks ne iki lapkričio 15 d., o jau liepos mėnesį, jei gyventojai pateiks prašymus (FR0512) e. būdu. Forma – FR0512 galima pateikti 3 būdais: e. būdu, tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui arba atsiųsti paštu. VMI siekdama užkirsti kelią piktnaudžiavimui – paramos teikėjus informuos (per EDS), kad jie skyrė dalį GPM paramai.

Įsakymas - delspinigių dydis


Nuo 2008 m. balandžio 1 dienos 2008 metų II ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydį lieka nepakitęs - 0,04 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Įsakymas - palūkanų dydis


Nuo 2008 m. balandžio 1 dienos patvirtintos 2008 metų II ketvirčio 0,01 procento palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

Statistikos informacija


2008 m. vasario mėn. metinė (2008 m. vasario mėn., palyginti su 2007 m. vasario mėn.) infliacija sudarė 10,8 procento, t. y. vartojimo prekių ir paslaugų kainos per metus padidėjo 10,8 procento.

VMI informacija dėl delspinigių


Dar 2006 m. Lietuvos Konstitucinis Teismas pasisakė apie VMI skaičiuojamų delspinigių dydį. Ryšium su tuo VMI pateikė komentarą:

Delspinigiai už laikotarpį nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. turi būti skaičiuojami taikant delspinigių dydį, kuris nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. iki 2001 m. rugsėjo 30 d. yra 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną, o nuo 2001 m. spalio 1 d. iki 2004 m. balandžio 30 d. yra 0,01 procento.
Jeigu mokesčių administratorius mokesčių mokėtojų atžvilgiu iki šio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo (iki 2006-09-28) priėmė atitinkamus sprendimus ir šie sprendimai yra įvykdyti, t. y. delspinigių nepriemoka sumokėta (įskaityta) ar išieškota taip pat iki šio nutarimo įsigaliojimo, tai tokios sumos mokesčių mokėtojams negali ir neturi būti grąžinamos (įskaitomos); Analogiška nuostata taikoma ir delspinigiams, apskaičiuotiems apskaitos padaliniuose, jeigu jie buvo sumokėti (įskaityti) ar išieškoti iki šio nutarimo įsigaliojimo.
Mokesčių administratoriaus iniciatyva perskaičiuojami tik tie delspinigiai, kurie yra nesumokėti (įskaityti) ar neišieškoti.
VMI komentaras - PVMĮ 22 str.


Papildytas PVMĮ 22 str. 1 dalies komentaro 8 dalis:

Mokymų testavimo paslaugos nelaikomos profesinio mokymo paslaugomis. Todėl kai mokymų testavimo paslaugas teikia juridinis asmuo, kuris testą laikantiems asmenims neteikia profesinio mokymo paslaugų, tai tokiu atveju testavimo paslaugos apmokestinamos PVM, taikant 18 proc. PVM tarifą. Taip, kad laikomi TESTAI - nėra profesinio mokymo paslaugos ir apmokestinamos PVM.

PROJEKTAI


Projektas - akcinių bendrovių įstatymas


Projekto tikslas - suteikti bendrovės akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų, galimybę prieštarauti pavienių bendrovės valdybos narių rinkimams.

Projektas - švietimo darbuotojų atlyginimai


Seimo nariaiAndrius Kubilius ir Rimantas Jonas Dagys siūlo švietimo darbuotojų atlyginimus pakelti ne mažiau kaip 25 proc. nuo 2008 metų balandžio 1 d., o reikalingus 190 mln. Lt rasti per sumažinimą 20 proc. ilgalaikio turto įsigijimams(tarp jų – 20 mln. litų atsisakant pirkti specialų lėktuvą šalies vadovams skraidinti), apriboti asignavimus reprezentacinėms išlaidoms apmokėti bei dalį lėšų skirti iš Privatizavimo fondo.


KITOS NAUJIENOS


Blogeriai piktinasi VMI deklaravimo sistema


VMI turėdama visus duomenis apie visus sumokėtus mokesčius, preliminariose užpildytose deklaracijose pateikia toli gražu ne visus juos (deja, straipsnyje nenurodyta konkrečiai kokių).

Straipsnio autoriaus nuomone reikia specialiai tam susirankioti popierėlius iš visų vietų, kur esi skaitęs paskaitas, rašęs straipsnius ar dar ką nors atlyginamo ir apmokestinamo veikęs, ir bandyti atspėti, kokių gi duomenų iš tavęs nori VMI.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. IV ketvirtis Bruto – 2052 Lt; Neto – 1575 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2008 2 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2008 2 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-03-11 13:52 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #499608
Artai71,

Su Gimtadieniu.

Linkiu ir toliau siekti profesonalumo, tobulėjimo ir kad visada "žaliuotų" VP.

Modestas
2008-03-10 16:22 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #499523
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.03.03 - 2008.03.09 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Įsakymas - pakeista statistikos forma F-01


Pakeista statistikos ketvirtinė forma F-01. Formoje atsirado papildomai kiek atliko statybos darbų subrangovai (533 eilutė). Turto dalis išskaidyta jau į tris skyrius - ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, ketvirčio pradžioje, metų pradžioje.

VMI komentaras - dėl mokytojo vykdomos veiklos


VMI paaiškina, kad laisvajam mokytojui neleidžiama ugdyti tų mokinių, kuriuos jis ugdo mokykloje pagal to paties dalyko programą. Norintiems daryti priešingai - laisvasis mokytojas gali susimokėti iš anksto įsigydamas verslo liudijimą „Papildomo mokymo veikla (X)“ arba vykdyti individualią veiklą. Akivaizdu, kad VMI «užriša» mokytojų neoficialas pajamas, gaunamas iš mokinių, kurie papildomai eina mokintis pas tą patį mokytoją.

VMI leidinys - Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai


Parengtas išsamus leidinys -pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai. Šiame leidinyje nėra religinių bendruomenių apmokestinimo ypatumų paaiškinimo.

[u][b][color=blue]LRV Nutarimas dėl

Vyriausybė pritarė ir paliko Seimui patvirtinti GPMĮ 20 str. pakeitimą, kuris padidintų .

Esant 0–25 procentų darbingumui – 475 Lt;
Esant 30–40 procentų darbingumui – 420 Lt;
Esant 45-55 procentų darbingumui – 330 Lt.
Įstatymo pakeitimas turėtų įsigalioti nuo 2009 m. sausio 1 dienos.

Konstitucinio teismo nutarimas vežėjams


Konstitucinis Teismas nustatė,kad užsakomųjų reisų vežėjams draudžiama rinkti ir vežti keleivių grupes iš gatvių ir aikštelių teritorijų, kurios ribojasi su autobusų stotimis ir kurių ribas nustato savivaldybių institucijos, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Socialinio draudimo tarifai 2008 metams


2008 metais patvirtinti šie tarifai:

bendrasis valstybinio pensijų, sveikatos, ligos ir motinystės, nedarbo socialinio draudimo įmokų tarifas - 30,7 procento:
valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas pagal socialinio draudimo rūšis:
I grupei – 31,70 proc.
II grupei – 31,14 proc.
III grupei – 30,98 proc.
PROJEKTAI


Projektas - antkainių apribojimai


Planuojami antkainio apribojimai prekiaujantiems maisto produktais. Didmenininkams maksimalus antkainis 15 proc., mažmenininkams 20 proc. nuo įsigijimo kainos. Kurie nesilaikys nustatytos tvarkos (jei tokia bus priimta) - gresia 5 proc. bauda nuo mėnesio apyvartos. Projektą teikia seimo narys Petras Gražulis, tad tikėtina, kad taip ir lis šis pasiūlymas tik projektu.

KITA INFORMACIJA


Vyriausybė ketina didinti mokesčius


Vyriausybė skelbia ketinanti didinti mokesčius ir dėl tai daryti esą juos verčia mokytojai. O gal tai tik viešųjų ryšių triukas su tikslu nukreipti visuomenę prieš streikuojančius mokytojus.

2008 m. Finansų ministerijos strateginis planas


Finansų ministerija pateikia uždavinius ir planuojamus rezultatus šiems metams. Ir toliau ministerija sieks tolesnio verslo sąlygų gerinimo, konkurencingumo didinimo. Taip pat bus siekiama ir prižiūrima, kad funkcionuotų efektyvi, moderni ir subalansuota mokesčių sistema. 2008 m. Finansų ministerija ketina parengti teisės aktų projektus, kuriuose bus siūlomos pelno mokesčio lengvatos įmonių investicijoms į technologinį atsinaujinimą.

Lietuvos banko informacija dėl duomenų pateikimo


Lietuvos banko valdyboje nustatyta, kad į Paskolų rizikos duomenų bazę turi būti teikiami tik paskolų gavėjų metinės finansinės atskaitomybės duomenys. Tai padaryta atsižvelgiant į bankų išreikštus pageidavimus atsisakyti kai kurių duomenų teikimo, nes jie neturi esminės reikšmės nustatant paskolos gavėjo galimybes įvykdyti įsipareigojimus bankui. Anksčiau buvo privaloma į paskolų rizikos duomenų bazę teikti informaciją apie kontrolinio akcijų paketo valdytojus arba penkis didžiausius akcininkus.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-03-02 20:23 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #497072
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.02.25 - 2008.03.02 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Įsakymas - FR0572 pildymo pakeitimas


VMI prie LRFM įsakymas, kuris šiek tiek papildo FR0572 pildymo taisykles. 10.2 punktas apie laukelio 2 pildymą išskaidomas į dvi dalis, kurios nustato savivaldybės kodo nurodymą:

10.2.1 Kai deklaracija pateikiama laiku;
10.2.2. Kai deklaracija tikslinama ar pateikiama pavėluotai.
VMI komentaras - dėl atostogų rezervo


Paaiškinimas dėl atostoginių kaupimų nepanaudotoms atostogoms, įmokoms į Garantinį fondą ir valstybinio socialinio draudimo mokesčiui priskyrimo leidžiamiems atskaitymams. Sodros ir įmokos į garantinį fondą priskiriami leidžiamiems atskaitymams TIK faktiškai jas patiriant, todėl sudarant jiems kaupimus - tai bus neleidžiami atskaitymai.

LRV Nutarimas - dėl PVM atskaitos už lengvuosius automobilius


NepritartaPVMĮ 62 str. pakeitimui. Už transporto priemones, kurių kėbulų kodas - AF (daugiatiksliai automobiliai), kaip ir buvo anksčiau - nebus galima susigrąžinti PVM. Jei įstatymas būtų buvęs priimtas - valstybės biudžetas negautų apie 72 mln. litų pajamų.

VMI leidinys - pajamos iš sporto veiklos


Naujas VMI leidinys: sporto veikla ir pajamų gautų iš šios veiklos, apmokestinimas.

Įsakymas - dėl aptarnavimo Sodros įstaigose


Pakeistos taisyklės «dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklių patvirtinimo».

PROJEKTAI


Projektas - progresiniai mokesčiai


Jeigu LR Vyriausybė iki sekančių metų vidurio pritars GPMĮ 6 ir 39 str. pakeitimams, nuo 2010 metų turėsime progresinius mokesčius:

10% - iki 1200 Lt pajamų imtinai
24% - nuo 1201 iki 10000 Lt imtinai
40% - nuo 10001 Lt.
Įstatymo pakeitimą inicijavo Seimo narys J.Veselka, kuris mano, jog vieno tarifo mokestis netinkamas socialinio teisingumo principui ir parankus tik nedideliam turtingųjų sluoksniui. «Žengti svarbu realų ekonominį žingsnį, mažinant ties skurdo riba gyvenančių žmonių skaičių, spartinti vidurinio sluoksnio didėjimą, nes vien turtingų oligarchų ugdymas neužtikrins valstybės stabilumo. Šiandieninėje Lietuvoje ties skurdo riba gyvena apie 20 procentų šalies gyventojų. O ties skurdo riba gyvenančių vaikų yra net 25 procentai. Tai yra milžiniška valdžios gėda ir jos kuo greičiau turi nelikti.»

[u][b][color=blue]Projektas - dėl

Siūlomos dar dviejų įstatymų pataisos, kurios turėtų įsigalioti nuo 2009m. sausio mėn. 1 d. GPMĮ pakeitimo projekte - INPD nuo 320 Lt iki 370 Lt pakėlimas 45 - 55% darbingumo lygio asmenims, ir pensijinio amžiaus asmenims, kuriems nustatytas nedidelių specialiųjų poreikių lygis. Rinkliavų įstatymo pakeitimo projekte - neimti valstybės rinkliavų už krašto apsaugos sistemos ir užsienio gynybos institucijoms bei jų pareigūnams išduotus leidimus įvežti, išvežti bei gabenti tranzitu tarnybinius ginklus bei jų šaudmenis.

Projektas - GPMĮ pakeitimas


Seimui bus teikiamas svarstyti GPMĮ pakeitimo projektas ryšium su Darbo užmokesčio ir socialinės apsaugos išmokų indeksavimu. Numatoma, kad minimalaus valandinio atlygio bei MMA indeksavimas priklausys nuo 2 metų (imant 2 metus nuo liepos mėn. 1 d. iki liepos mėn. 1 d.) vartojimo kainų indekso, jei šis rodiklis padidės daugiau kaip 4%. Su vartojimo kainų padidėjimu numatoma susieti ir socialinės apsaugos išmokas, «pririšant» jas prie naujo rodiklio - bazinės socialinės išmokos.

Projektas - Akcinių bendrovių įstatymas


Priėmus šį pakeitimą, įmonės vadovą bus galima atleisti daug greičiau, prieš tai visuotinis akcininkų susirinkimas turės būti sušaukiamas per penkias darbo dienas ir tai prašyti turės akcininkai turintys daugiau kaip ½ procentų balsų.

KITOS NAUJIENOS


Vidutinis DU - 2052 Lt


Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2007 m. IV ketvirtį sudarė 2052 litus. Lyginant su 2006 metų ketvirčiu, padidėjo 18,5 proc. Privataus sektoriaus VDU buvo didesnis nei valstybės sektoriuje, t.y. buvo 2061,2 lito, o išaugo per metus 22,2 proc.

Susisiekimo ministerijos naujiena


Susisiekimo ministerija informuoja, kad 2008 m. vasario 21 d. žiniasklaidoje pateikta netiksli informacija apie tai, kad į eismo įvykius galima nekviesti policijos ir gauti nuostolių draudimo išmoką.

Seimo nariams "vokeliai" ?


Kaip gali mūsų valstybė kovoti su nelegaliais atlyginimais, kai seimo nariai patys rodo pavyzdį - iš biudžeto jie gauna beveik po 6 tūkst. litų įvairioms išlaidoms, nuo kurių nereikia mokėti mokesčių bei atsiskaityti, kur jie išleidžiami. Priedo seimo nariai gauna apie 4 tūkst. litų oficialų atlyginimą.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-02-24 22:33 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #494025
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.02.18 - 2008.02.24 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Įsakymas - dėl FR0319, FR0320, FR0321 formų


Papildytas VMI įsakymas VA-16. Nuo šiol pažymas apie atsiskaitymą su valstybės biudžetu bus galima gauti elektroniniu būdu. Tam reikės sudaryti sutartį su AVMI. Pažymos bus išduodamos per 3 darbo dienas, jei nėra įsiskolinimų; ir per 10 darbo dienų- jei yra įsiskolinimas ar nepateiktos deklaracijos už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus.

[u][b][color=blue]Naujiena -

VMI parengė neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklę gyventojams, su kuria galima susiskaičiuoti savo metinį .

Įstatymas - transporto lengvatų pakeitimas


Patvirtintos keleivinio transporto ataskaitos, apie parduotus su nuolaida bilietus. Vežėjus kontroliuoja Savivaldybės, susisiekimo ministerija, Valstybinė kelių transporto inspekcija.

Įsakymas - keičiasi įmokų kodai


Neteko galios valstybės rinkliava (įmokos kodas 5745) „Už Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikiamas paslaugas«. Dabar naudojantis šiomis paslaugomis, mokame ne VMI, o tiesiogiai Informatikos ir ryšių departamentui. Kiti pakeitimai susiję su akcizais.

Įsakymas - dėl automobilių kainų naudojimo muitiniam įvertinimui


Neteko galio įsakymas ,,Dėl Automobilių kainų žinynų (katalogų) naudojimo naudotų automobilių muitiniam įvertinimui tvarkos patvirtinimo“.

PROJEKTAI


Projektas - gyventojų turto deklaravimo įstatymas


Projektu siūloma deklaruoti ne vien turtą, bet pajamas ir išlaidas. Iki šiol įstatymai nenumato prievolės pagrįsti turto ir išlaidų gautomis pajamomis. Todėl akivaizdu, kad įstatymo priėmimas būtų didelė pradžia kovoti su korupcija.

PUBLIKACIJOS


Bankai apie naujus padalinius turės informuoti


Bankai, Lietuvoje įsteigę filialą, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo įsteigimo dienos privalės Lietuvos bankui pateikti įsteigto filialo registravimo pažymėjimo ir įregistruotų nuostatų nuorašus. Taip pat, įsteigus padalinį, įskaitant ir valiutos keityklą, Lietuvos bankui turės pateikti apie tokio padalinio struktūrinį pavaldumą (priklausomybę bankui, filialui ar pan.), adresą bei teikiamas finansines paslaugas.

Estijoje vidutinis DU - 2707 Lt


Estijos vidutinis darbuotojų DU ketvirtą 2007 m. ketvirtį buvo 12270 kronų ( apie 2707 Lt) per mėnesį.

Nuo liepos 1 d. brangs verslo liudijimai


Nuo liepos 1 d. verslininkams už verslo liudijimą reikės mokėti brangiau, kaina bus nuo 1100 litų. Naujus mokesčių įkainius, įsigaliosiančius nuo liepos, savivaldybės turėtų paskelbti iki birželio pradžios. VMI duomenimis, kol kas žmonės neskuba mokėti už verslo liudijimus visiems metams. Jei įsigytų verslininkai dabar verslo liudijimus iki metų pabaigos, skirtumo primokėti nereikės, o liudijimas galios iki metų pabaigos.

Pasikeitė Apskaitos Instituto svetainės dizainas


Pasikeitė Apskaitos Instituto svetainės dizainas. Taip pat Lietuvos Respublikos apskaitos institutas persikėlė į naujas patalpas Naugarduko g. 100, Vilniuje.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje» pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-02-24 22:28 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #494024

Cha-cha rašė:liuxyte rašė:

Su Soffy sutinku 100 procentų, nes aš ir namuose sau nelabai kada ruošiu, o čia tokiai gausybei, tikrai, nors ir su gelda... smile
AŠ PLAUKSIU.Taip mielieji, šitoj vietoj kad nebūtų neaiškumų, norėčiau priminti mūsų tradiciją, kuri tikrai nesikeis: KIEKVIENAS DALYVIS SAVO MAISTO PADĖJIMU ANT STALO PASIRŪPINA PATS. Norit vežkitės viską paruoštą, norit - užsiimkit gaminimu vietoj (virtuvėlė yra), tačiau net duonytė turi būti supjaustyta ir padėta ant stalo. Tikrai niekas paskui kitus lakstyti neturėtų.
Ir dar, negaminkit (nesivežkit) maisto per daug. Kaip parodė ankstesnių metų patirtis, maisto prisivežama tokia galybė, kad paskui nėra kur dėti. Šašlykus taip pat siūlau kooperuoti. Galima pagal ekipažus , ar kas kaip išmano.O gal kas antras pagal sąrašą - vežamies MAISTĄ,
Likusieji, kas antras - GĖRIMUS.
Delikatesus (agurkiukai rauginti, rūkytą žuvytę, šimtalapius) vežasi kas nori.

Jau geriau pasimažinti su tuo maistu, tada šašlykiukai bus skanesni ir rūkyta žuvis iš Rusnės bus sotesnė.
2008-02-24 10:27 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #493848

Loreta rašė:Modestas rašė:

esu plaukęs ne vieną kartą tuo maršrutu


Ne visai tuo, Modestai. Iki Rusnės neplaukėm Nemunu. Nebent plaukiojai su kažkuo kitu.Tada neplaukęs.
Jei bus vietos - taip pat norėčiau plaukti.
2008-02-23 20:33 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #493831

Petronele rašė:Modestas rašė:

O tai kiek ten miegamųjų vietų? 20? smile
Ar nereikės statyti grafiką ? smile


O tu ką, miegot ten važiuoji? smile
Sutilpsim visi, nepergyvenk. Tiksliau pasakysim tik kitos savaitės pabaigoje, kai jau būsim apžiūrėję viską.
Pasakyk, geriau, ar laiveliu norėsi paplaukioti? Aš tik nelabai įsivaizduoju maršrutą, spėju: Krokų lanka - Nemunas - Kuršių marios.Aciu, laiveliu neplauksiu. Kadangi esu plaukęs ne vieną kartą tuo maršrutu, tai paplaukioja tegul kiti.

Jaučiu miegoti teks ant šieno daržinėje. smile
2008-02-23 14:03 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #493743
O tai kiek ten miegamųjų vietų? 20? smile

Ar nereikės statyti grafiką ? smile
2008-02-23 09:48 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #493708
Ir KINGas

pasiimk instrumentą, gali prireikti smile
2008-02-18 13:31 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #491237
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.02.11 - 2008.02.17 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


VMI Naujienos - iš ES įsigytų prekių ir paslaugų PVM žurnalas


Pakeistas ir papildytas žurnaliukas, kuriame priskaičiuodavome iš ES įsigytų prekių ir paslaugų PVM (pagal VA-19) bei jo pildymo taisyklės. Dabar jame atsiranda prievolė tai pačiai procedūrai su mediena, metalo laužu ir prekėmis bei paslaugomis, įsigytomis iš bankrutuojančio tiekėjo.

VMI Naujienos - paramos formos FR0512 pateikimas


VMI primena, jei gyventojai prašymus (FR0512 formas) pateiks elektroniniu būdu, paramos gavėjai pinigus gaus jau liepos mėnesį (pagal įstatymą iki lapkričio 15 dienos). Ir nepamiršti , kad prašymai pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos gali būti pateikti 3 būdais: e-būdu, tiesiogiai įteikti AVMI darbuotojui arba atsiųsti paštu.

Įsakymas - PLN204 pildymo taisyklių pakeitimas


Pakeistas metinės pelno mokesčio deklaracijos pildymo taisyklės. Pakeitimas susijęs su EVRK kodais. Už 2007 metus pildant PLN204 deklaraciją- rašome dar senus EVRK kodus.

VMI informuoja - cigarečių inventorizavimo taisyklės


VMI primena didmenininkams, kad nuo 2008m. kovo 1d. įsigalioja FM įsakymas Nr.VA-14 ,,Dėl cigarečių inventorizavimo taisyklių“.

Įstatymas - PVMĮ 19 str. pakeitimas


Nuo 2009 m. sausio 1 d. 5% PVM tarifas vaisiams ir daržovėms.

Įstatymas - taršos mokesčiai


Pakeistas mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Viena džiugi žinia- 7 str. pakeitimas. Nebereikės deklaracijų pristatinėti Aplinkos apsaugos įgaliotai institucijai, o tik VMI. Taip pat naujai įstatyme numatyta, kad mokestinis laikotarpis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių yra kalendorinis pusmetis visiems, nepriklausomai nuo sumos.

PUBLIKACIJOS


Dėl poilsio dienų perkėlimo


Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena:

Kadangi vasario 16 -oji sutapo su poilsio diena (šeštadieniu), todėl, vadovaujantis Darbo kodeksu, poilsio diena (šeštadienis) perkeliama į artimiausią darbo dieną, t. y. nedirbama ir vasario 18 dieną (pirmadienį).
Pirmoji Velykų diena, kovo 23 diena, yra sekmadienį, todėl poilsio diena yra po Velykų einanti kovo 25 diena.
Kovo 11- oji – yra antradienis. Pagal Vyriausybė 2007 m. gruodžio 27 d. nutarimą biudžetinėse įmonėse (rekomenduojama ir kitoms įmonėms) poilsio diena iš kovo 15 d. (šeštadienio) perkeliama į kovo 10 d. (pirmadienį). Todėl bus dirbama kovo 15 dieną, o nedirbama kovo 10 dieną.
Siūloma mažinti GPM


Seimo narys Raimundas Palaitis siūlo Gyventojų pajamų mokestį (GPM) mažinti nuo 24 iki 17 proc., o nuo GPM «atkirptus» 7 proc. punktus skirti tiksliniam sveikatos apsaugos finansavimui.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-02-16 21:43 Blevyzgos » TAX.LT MEET'AS 2008 » #490997
31. Modestas
2008-02-04 10:09 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #485395
Atsiprašome už problemėlės.
Šiek tiek "Wiki" programėlė pasivedė.

=== SAVAITĖLĖ ===

Savaitės 2008.01.28 - 2008.02.03 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

===TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI===
==Įsakymas - PVM deklaracijos pakeitimas ==

[[ www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313855 | Paketė PVM deklaracijos taisyklių ="http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313855" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313855 | Paketė PVM deklaracijos taisyklių ]] 25 punkto pirmą pastraipą. Pakeitimas susijęs su naujais EVRK kodais. EVRK kodas įrašomas su 6 skaitmenimis, o jei nėra 5 ir 6 skaičiaus - įrašome nulius.

==Įsakymas - naujos statistinės ataskaitos==

Patvirtintos naujos [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313682&p_query=&p_tr2=| pusmečio ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313682&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313682&p_query=&p_tr2=| pusmečio ]] statistikos ataskaitos:
* Dujų kainų KA‑06;
* Elektros energijos kainų KA‑07.
ir [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313691&p_query=&p_tr2=| metinės:="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313691&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313691&p_query=&p_tr2=| metinės:]]
* Mažmeninės prekybos įmonių, prekiaujančių ne maisto prekėmis, apyvartos sudėties PR-11;
* Mažmeninės prekybos įmonių, prekiaujančių maisto prekėmis, apyvartos sudėties PR-12;
* Mažmeninės prekybos įmonių, prekiaujančių nespecializuotose parduotuvėse, apyvartos sudėties PR-15.

==VMI leidinys - žemės ir kito turto apmokestinimas PVM ==

[[ mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051889| Kaip PVM apmokestinama žemė="http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051889" target="_blank" >mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051889| Kaip PVM apmokestinama žemė]] ir kitas nekilnojamasis turtas? Kokios papildomos prievolės atsiranda PVM mokėtojams, parduodantiems žemę ir kitą nekilnojamąjį turtą? Kokiais atvejais fiziniam asmeniui, ne PVM mokėtojui, parduodančiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, atsiranda prievolė skaičiuoti pardavimo PVM? Visa tai VMI leidinyje.

==LRV Nutarimas dėl ligos ir motinystės pašalpų==

[[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=| Pagaliau Vyriausybė="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=| Pagaliau Vyriausybė]] pakoregavo Ligos ir motinystės pašalpų mokėjimo nuostatus.

==Įsakymas dėl FR0791 ==

[[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=| Pakeitimas susiję ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313519&p_query=&p_tr2=| Pakeitimas susiję ]] su pasikeitusiu EVRK. Nauja tai, kad:
* Pranešimo formos 10, 12, 14 laukeliuose Pagrindinės vykdomos veiklos rūšys turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo vykdomos veiklos rūšies kodas(‑ai): klasė ir poklasis (6 skaitmenys);
* 11, 13, 15 laukeliuose – veiklos pavadinimas(‑ai) pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių.

==VMI leidinys - turto pardavimo pajamų apmokestinimas==

[[ www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=turtas54.doc | Leidinys skirtas gyventojams,="http://www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=turtas54.doc" target="_blank" >www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=turtas54.doc | Leidinys skirtas gyventojams,]] kurie 2007 ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais pardavė tam tikros rūšies ne individualios veiklos turtą (nekilnojamąjį turtą, registruotiną kilnojamąjį turtą, vertybinius popierius ar kitą turtą).

==Socialinio draudimo įstatymo pakeitimas==

[[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312031&p_query=&p_tr2=| Džiaugsminga žinia="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312031&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=312031&p_query=&p_tr2=| Džiaugsminga žinia]] bijantiems dvigubų Sodros baudų. Sumažinta bauda iki 50 procentų, kai anksčiau buvo dviguba ir taikoma atbuline data nuo 2008 sausio 1 dienos.
//16 straipsnis. Atsakomybė už ne laiku ir neteisingą socialinio draudimo įmokų mokėjimą.
2. Jei patikrinimo metu nustatoma, kad socialinio draudimo įmokos neteisėtai sumažintos, priskaičiuojama trūkstama socialinio draudimo įmokų suma ir __skiriama 50 procentų šios sumos dydžio bauda__. Šiuo atveju delspinigiai, numatyti šio straipsnio 1 dalyje, neskaičiuojami. Jeigu draudėjas pastebėjo, kad priskaičiavo per mažas socialinio draudimo įmokas, bet iki datos, nurodytos pavedime patikrinti draudėją (jei pavedimo nėra, – iki tikrinimo pradžios), klaidas savanoriškai ištaisė, sumokėjo trūkstamą socialinio draudimo įmokų sumą, pristatė patikslintas ataskaitas ir informavo apie apdraustųjų asmenų draudžiamąsias pajamas, bauda už padarytą pažeidimą neskiriama. Šiuo atveju delspinigiai skaičiuojami šio straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.//

==LRV Nutarimas dėl bankrutuojančių įmonių turto pardavimo==

[[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313742&p_query=&p_tr2=| Nauja redakcija="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313742&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=313742&p_query=&p_tr2=| Nauja redakcija]] išdėstytas bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašas.

===PUBLIKACIJOS===

==Mokesčių komentarų rengimas su visuomene ==

[[ www.finmin.lt/web/finmin/pranesimai_spaudai?erp_item=naujiena_000764| Nuo š.m. vasario 19 d.="http://www.finmin.lt/web/finmin/pranesimai_spaudai?erp_item=naujiena_000764" target="_blank" >www.finmin.lt/web/finmin/pranesimai_spaudai?erp_item=naujiena_000764| Nuo š.m. vasario 19 d.]] VMI ir Muitinės departamentas prieš priimant sprendimus dėl oficialaus komentaro paskelbimo, jų projektai dar bus skelbiami internete, o visuomenė galės pateikti savo pastabas bei pasiūlymus. Anoniminės žinutės, nekonkretūs pasiūlymai - nebus vertinami.

=== NAUDINGI SKAIČIAI ===

^ Rodiklio pavadinimas ^ Dydis ^ Teisės aktas^
| Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) | **Nuo 2008-01-01** | [[ mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051063|Nuoroda ="http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051063" target="_blank" >mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051063|Nuoroda ]]|
| Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) | Iki 2007-12-31 | [[ mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051106|Nuoroda ="http://mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051106" target="_blank" >mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000051106|Nuoroda ]]|
| Vidutinis darbo užmokestis (VDU) **2007 m. III ketvirtis** | Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309996&p_query=BRUTO&p_tr2=2|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309996&p_query=BRUTO&p_tr2=2" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=309996&p_query=BRUTO&p_tr2=2|Nuoroda ]]|
| IĮ savininkų |
| Šalpos pensijų dydžiai | 7 straipsnis | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257055|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257055" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257055|Nuoroda ]]|
| Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) **2007 m. IV ketvirtis** | 1,205| [[ www.am.lt/VI/files/0.928777001199281968.doc |Nuoroda ="http://www.am.lt/VI/files/0.928777001199281968.doc" target="_blank" >www.am.lt/VI/files/0.928777001199281968.doc |Nuoroda ]] |
| Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv | 0.04 proc | [[ www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303746|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303746" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303746|Nuoroda ]] |
| Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv | 0.01 proc | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303747|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303747" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303747|Nuoroda ]] |
| Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą | 0,06 proc | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291848&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291848&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=291848&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Valstybės remiamos pajamos **Nuo 2007-10-01** |235 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303000|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303000" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=303000|Nuoroda ]] |
| Valstybės remiamos pajamos **Nuo 2008-01-01** |285 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311598&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311598&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311598&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija **Nuo 2007-02-01** | 266 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876|Nuoroda ]] |
| Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija **Nuo 2008-01-01** | 316 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Draudžiamosios pajamos **Nuo 2007-02-01** | 1356 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=290876|Nuoroda ]] |
| Draudžiamosios pajamos **Nuo 2008-01-01** | 1414 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311366&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) **Nuo 2007-07-01** | 4,19 lito ir 700 litų | [[ www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=289480&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=289480&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=289480&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) **Nuo 2008-01-01** | 4,85 lito ir 800 litų | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311770&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311770&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=311770&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Minimalus gyvenimo lygis (MGL) **Nuo 2007-01-01** | 130 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288973|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288973" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=288973|Nuoroda ]] |
| Bazinė mėnesinė alga (BMA) **Nuo 2008-01-01** | 128 Lt | [[ www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305348&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ="http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305348&p_query=&p_tr2=" target="_blank" >www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=305348&p_query=&p_tr2=|Nuoroda ]] |
| Neapmokestinamasis pajamų dydis ( |


**Medžiagą surinko ir analizavo šie [[ www.tax.lt/postp485132.html#485132|www.tax.lt forumo dalyviai ="http://www.tax.lt/postp485132.html#485132" target="_blank" >www.tax.lt/postp485132.html#485132|www.tax.lt forumo dalyviai ]] **

**Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis**

** Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas**

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-01-28 22:20 PVM » Naujos sodros formos » #482636
Na tai kas nors jau E-būdu pateikete sodros ataskaitas?
2008-01-28 22:00 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dienpinigiai » #482633
Noriu paklausti ar yra privaloma mokėti dienpinigius, jei į kelionės kainą įskaičiuotas maitinimas ir apgyvendinimas?

Pagal tai aš suprantu, kad galima nemokėti ir sudengti.

[quote:d1e480d0ae]4.3.8. vykstant į konferenciją, simpoziumą, parodą ar kitą renginį - registravimosi renginyje mokesčio ar bilietų į renginį pirkimo išlaidos. Tačiau jeigu už registravimosi renginyje mokestį ar bilietą į renginį jo dalyviui suteikiamas maitinimas, tai iš pajamų atskaitoma ne daugiau kaip 50 procentų registravimosi renginyje mokesčio ar bilieto į renginį įsigijimo išlaidų, išskyrus tuos atvejus, kai šios maitinimo išlaidos dengiamos dienpinigiais (Tvarkos 2.8 p.). Jei registravimosi renginio mokesčio ar bilieto į renginį kainoje yra įskaičiuotas maitinimas, tai ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams galima priskirti 50 procentų mokesčio ar bilieto sumos;

[/quote]
2008-01-28 08:41 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #482186
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.01.21 - 2008.01.27 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


VMI Naujienos - dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys


Išvardintos valstybės, su kuriomis pasirašytos dvigubo pajamų apmokestinimo išvengimo sutartys. Nuo 2008-01-01 dienos prisidėjo ir Korėjos Respublika, su kuria taip pat sudaryta sutartis.

VMI Naujienos - deklaravimas už 2007 metus


Ruošiantiems deklaruotipajamas už 2007 metus, visa naujausia informacija pateikta vienoje vietoje. Primename, kad keitėsi formos ir pildysime GPM305.

VMI komentaras - PVMĮ 96 str.1 dalis


PVM įstatymo 96 str. 1 d. komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymas. Papildymai susiję, su nauja PVM sumokėjimo ir deklaravimo tvarka, kai PVM už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), o ne pardavėjas. Tvarka aktuali, įsigijusiems tokias prekes: metalus, medieną, rąstus.

Įsakymas - paramos ataskaitos


Nauja redakcija patvirtintos paramos ataskaitų FR0477 ir FR0478 taisyklės. Ataskaitas pateiksime iki gegužės 15 d.

VMI komentaras - GPM neapmokestinamos pajamos


Pajamos, gautos už nuosavybės teise priklausančius žemės sklypus ar kitą nekilnojamąjį turtą savivaldybės tarybos ar kitos įgaliotos institucijos sprendimu paimtus visuomenės poreikiams tenkinti, neapmokestinamos.

VMI komentaras - Socialinis mokestis


Socialinio mokesčio apskaičiavimo tvarkos paaiškinimas, kai mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais. Pakeitus mokestinį laikotarpį - pereinamąjį laikotarpį socialinis mokestis yra neskaičiuojamas.

Įsakymas - dėl geležinkelio paslaugų kainų


Didėja rinkliavos už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra. 2008–2009 m. patvirtinti šie įkainiai:

už vieną traukinio kilometrą geležinkelio įmonėms (vežėjams), vežančioms keleivius ir bagažą: pkel = 5,3824 Lt/trauk. km; (buvo pkel = 4,2539 Lt/trauk. km);
už vieną traukinio kilometrą geležinkelio įmonėms (vežėjams), vežančioms krovinius: pkrov = 7,0118 Lt/trauk. km (buvo pkrov = 6,9014 Lt/trauk. km);
už vieną bruto tonkilometrį geležinkelio įmonėms (vežėjams), vežančioms keleivius ir bagažą: t kel = 0,0219 Lt/tkm bruto; (buvo tkel = 0,0197 Lt/tkm bruto);
už vieną bruto tonkilometrį geležinkelio įmonėms (vežėjams), vežančioms krovinius tkrov = 0,0171 Lt/tkm bruto. (buvo - tkrov = 0,0162 Lt/tkm bruto).
PROJEKTAI


Parama šeimoms, auginančioms 5 ir daugiau vaikų


Įstatymo projektu siūloma, jog šeima, auginanti 5 ir daugiau vaikų, turėtų teisę vieną kartą per 5 metus gauti iki 32 MGL dydžio lengvojo automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją. Dabartiniu metu teisę gauti iki 32 MGL dydžio automobilių įsigijimo išlaidų kompensaciją turi tik neįgalieji asmenys.

PUBLIKACIJOS


Europos patentų sistema


Europos patentų organizacijos Administracinė taryba paskelbė naujus mokesčių dydžius norint gauti Europos patentą. Europos patentas, išduotas Europos patentų tarnybos, vėliau galioja kiekvienoje šalyje narėje kaip nacionalinis patentas (taip pat ir Lietuvoje). Nuo 2008 m. balandžio 1 d. didėja Europos šalių, į kurias bus išplėstas patento galiojimas, nurodymo mokestis. Tuo būdu šiais metais už kiekvieną pasirenkamą šalį teks mokėti 85 Eurų vietoj 80 Eurų. Tačiau nuo 2009 m. balandžio 1 d. bus įvestas 500 Eurų mokestis, kuris liks nekintantis, nepriklausomai nuo nurodytų šalių skaičiaus. Europos patentui gauti paraiškos padavimo mokestis lieka nepakitęs - 170 Eurų, o užpildant paraišką internetu - 70 Eurų. Už papildomus patento apibrėžties punktus tai pat teks mokėti nustatytus naujus mokesčius. Iki šiol papildomai apmokestinamos tik daugiau nei 10 punktų turinčios paraiškos. Nuo šių metų balandžio 1 d. papildomi mokesčiai bus taikomi tik punktams, einantiems virš 15, tačiau mokestis už kiekvieną iš jų siekia iki 200 Eurų. Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro internetinėje svetainėje www.vpb.gov.lt yra patalpintos Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazė ir Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazė.

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 2007 m. IV ketvirtis 1,205 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-01-27 11:52 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Šios savaitės NAUJIENOS - įdėkite čia naujieną ! » #482051

Loreta13 rašė:
Šiaip ši informacija jau buvo "Savaitėlėje". Prašyčiau nesikartoti smile
www.tax.lt/savaitele/savaitele08-02.html

[quote:df9a3d732d]Nutarimas - socialinio draudimo įmokų tarifai

Patvirtinti nuo 2008-01-01 dienos draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupės. Yra pakeitimų II grupėje. Dabar tarifas nustatytas II grupei - 0,41 ir jei rasite antrame sąraše savo įmonę - mokėsite 31,11 % (anksčiau buvo 0,53 ir 31,23 %). Kiti tarifai išlieka tokie patys - 30,98 % ir 31,7 %. Rekomenduojama pasižiūrėti ar Jūsų įmonės nėra tame sąraše.[/quote]
2008-01-26 21:46 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » SAVAITĖLĖ : diskutuokime » #482017

Tiesi rašė:

Tikslinu- už 2007 m. 1,205
www.am.lt/VI/files/0.928777001199281968.doc


[quote:5cd5a46080]Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 115,90

[/quote]
Ačiū, įdėsime.

Tik tas 1,205 yra už IV ketv., o už III - 1,159.
2008-01-23 06:34 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #480136
Brangioji Loreta, Su Gimtadieniu !

Būk tokia kokia esi ir mylės tave visi smile
2008-01-20 23:37 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #478984
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.01.14 - 2008.01.20 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


VMI Naujienos - paramos formos FR0477 ir FR0478


Jau patvirtintos naujos Paramos teikimo ir Paramos gavimo metinės ataskaitų formos FR0477 ir FR0478, kurios turi būti teikiamos už 2007 m. Kol kas pateikti galima tik popierinius variantus, per EDS deklaracijų reikia dar palaukti.

VMI Naujienos - deklaracijų klaidos


VMI skelbia dažniausiai pasitaikančias FR0572, FR0573 ir FR0471 formų pildymo klaidas. Susipažinkite:

FR0572 -dažniausia klaida - Neužpildytas laukas «Darbuotojų skaičius»;
FR0573 -dažniausia klaida - Neįrašytas arba įrašytas neteisingas (neatpažintas) A klasės pajamų rūšies kodas;
FR0478 -dažniausia klaida - Eilutėje įrašyta mokesčio suma (16 ir 26 laukeliai) yra per didelė lyginant su išmokėta išmokų suma (15 laukelis).

VMI komentaras - PVM įstatymas


PVMĮ komentaro kai kurių straipsnių pakeitimai ir papildymai, aktualiausi - apie deklaruotiną pasirinkimą skaičiuoti PVM už nekilnojamojo daikto nuomą bei pardavimą (kuomet skaičiuojama tik apmokestinamam asmeniui PVM mokėtojui) bei 62 str. pakeitimas - nebeliko PVM atskaitos už lengvuosius automobilius teikiant vairavimo mokymo paslaugas.

VMI komentaras - PVMĮ 80 str. taikymas


VMI paaiškina, kokias nuorodas į Direktyvos 2006/112/EB straipsnius privalome nurodyti PVM sąskaitose - faktūrose pagal PVMĮ 80 str. reikalavimus.

VMI komentaras - kasos operacijų taisyklių pakeitimas


Šiek tiek pakeistos Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklės, pvz.:

atsisakyta reikalavimo išmokėjus pinigus pagal kasos išlaidų orderį fiziniams asmenims, kurie nėra to ūkio subjekto darbuotojai, nurodyti asmens kodą.
vadovas atsako už Kasos taisyklių laikymąsi.
LRV nutarimas - verslo liudijimai


Pakeistos Verslo liudijimo išdavimo taisyklės užsieniečiams. Verslo liudijimai užsieniečiams, kurie turi leidimą laikinai gyventi LR, išduodami nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau, negu galioja turimas leidimas gyventi. Šis reikalavimas netaikomas ES valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiams ir jų šeimos nariams.

[u][b][color=blue]

Nuo 2008-01-01 dienos įsigaliojo administracinės teises pažeidimų kodekso straipsniai dėl vairuotojų darbo laiko.

PROJEKTAI


Darbo kodeksas - viršvalandžiai ir jų apmokėjimas


Projektu siūloma, kad apmokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą būtų mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui vidutinio valandinio atlygio (mėnesinės algos). (Dabar yra - nustatyto valandinio DU). UŽ poilsio ir švenčių dienas taip pat siūloma pririšti prie vidutinio, o ne nustatyto.

PUBLIKACIJOS


Nauji ir seni EVRK kodai


Kaip žinote nuo 2008-01-01 keitėsi EVRK kodai. Norintiems pasitikrinti - labai naudinga lentelė, koks buvo iki 2008-01-01 dienos Jūsų EVRK kodas ir koks yra naujas.

Išmokos vaikams nuo 2008 m. sausio 1 d.


Nuo 2008 m. sausio 1 d. išmokos vaikams sudaro:

52 Lt -mokami vaikams iki 18 metų ir vyresniems, besimokantiems dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje.
52 Lt -mokami vaikams iki 24 metų, jei šeimose auga trys ir daugiau vaikų ir vaikas mokosi profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje.
Kreiptis reikia į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.

2007 m. Sodros įplaukos ir išlaidos


Sodra informuoja, kad per 2007 metus:

Įplaukos buvo -9mlrd. 596,7 mln. Lt;
Išlaidos buvo - 9mlrd. 276,7 mln. Lt.
2007 m. priimta į darbą 77,8 tūkst. žmonių daugiau nei atleista;
2006 m. priimta į darbą 60,5 tūkst. žmonių daugiau nei atleista;
2005 m. priimta į darbą 42,5 tūkst. žmonių daugiau nei atleista.
NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 115,90 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-01-14 08:31 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #476189
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2008.01.07 - 2008.01.13 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


Nutarimas - socialinio draudimo įmokų tarifai


Patvirtinti nuo 2008-01-01 dienos draudėjų priskyrimo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokų tarifų grupės. Yra pakeitimų II grupėje. Dabar tarifas nustatytas II grupei - 0,41 ir jei rasite antrame sąraše savo įmonę - mokėsite 31,11 % (anksčiau buvo 0,53 ir 31,23 %). Kiti tarifai išlieka tokie patys - 30,98 % ir 31,7 %. Rekomenduojama pasižiūrėti ar Jūsų įmonės nėra tame sąraše.

VMI raštai dėl EVRK


VMI paaiškina dėl deklaracijų, kuriuose naudojamas EVRK: teikiant Pelno mokesčio deklaracijos - už 2008 metų ir vėlesnes deklaracijas naudojame naująjį, o už 2007 metus - iki 2007-12-31 galiojusį EVRK. Taip pat pateikta informacija kokius EVRK naudoti teikiant PVM deklaracijas, FR0388 ar FR0389 formas, Verslo liudijimus ar norint Įsiregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą.

VMI leidinys - 2 procentai PARAMAI


VMI paruošė leidinį «2 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO – PARAMAI»

VMI leidinys - atlikėjų veiklos pajamos


VMI paruošė leidinį «ATLIKĖJŲ VEIKLA IR PAJAMŲ, GAUTŲ IŠ ŠIOS VEIKLOS, APMOKESTINIMAS»

VMI raštai - Sodros įmokos ir verslo liudijimas


Asmenys, ketinantys įsigyti verslo liudijimus trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, privalo iš anksto sumokėti socialinio draudimo įmokas už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį. Kai verslo liudijimas įsigyjamas 3 mėnesių ar ilgesniam laikotarpiui, socialinio draudimo įmokos mokamos kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 dienos.

VMI raštai - pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą


VMI paaiškina: kai gyventojas teikia paslaugas juridiniam asmeniui turėdamas verslo liudijimą, įmonė privalo įsitikinti, ar gyventojui išmokamos išmokos galės būti priskirtos pajamoms iš veiklos pagal verslo liudijimą. Tokią pareigą juridinis asmuo privalo atlikti, kad galėtų tinkamai įvertinti, kurios klasės (A ar B) pajamoms turi būti priskiriamos gyventojui išmokamos išmokos, ir tinkamai įvykdytų savo pareigas, nustatytas GPM įstatyme, t.y. apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą mokestį nuo gyventojų gautų pajamų.

Įsakymas - transporto priemonių remontas


Nuo 2008-01-01 įsigaliojo nauja tvarka visiems asmenims, valdantiems (naudojantiems) Dirbtuves ir vykdantiems transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto, transporto priemonių plovimo, pakartotinės apdailos veiklą, rengiantiems tokių Dirbtuvių statybos projektus, taip pat institucijoms, kontroliuojančioms aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui vykdymą.

Galimi ir patikrinimai: 27. Institucijos, kontroliuojančios aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui laikymąsi, gali tikrinti techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymo paraiškas, naudotų atsarginių dalių ir medžiagų pirkimo dokumentus, atliekų apskaitos žurnalą norėdamos nustatyti susidarančias atliekas, atliekų kiekį ir jų tvarkymą.

PUBLIKACIJOS


RC naujiena - elektroninės prekybos sistema


Valstybės įmonė Registrų centras tobulina savo nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas. Dabar Juridinių asmenų registro (JAR) išrašus galima įsigyti Registrų centro elektroninės prekybos sistemoje. Naudojant šią sistemą galima įsigyti trumpąjį išrašą (identifikacinius duomenis) apie Juridinių asmenų registro objektą, pagrindinių duomenų išrašą, išplėstinį išrašą ir išplėstinį išrašą su istorija.

Direktorius valgė juodosios buhalterijos lapus


Ko tik nepadarytų įmonės vadovai? Mokesčių inspektorių užkluptas Vilniaus bendrovės vadovas griebėsi valgyti juodosios buhalterijos lapus, bet įkalčių sunaikinti nespėjo ir dar susirgo.

[u][/u]


NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 115,90 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-01-07 06:55 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » SAVAITĖLĖ : diskutuokime » #473571

Gita1 rašė:Modestas rašė:

Įsakymas - dėl 2 proc. paramos (FR0512)
Nuo 2008 m. sausio 1 dienos 2 proc. paramos suteikimo formą pateiksime tokiais būdais: tiesiogiai įteikdami AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu, elektroniniu būdu.


Biškį nesupratau, o tai kuo tas pateikimas skyrėsi? smileTiesiog tai (pateikimo būdai) nebuvo aprašyta taisyklėse, todėl papildė 3 skyrių 3.1 punktu.

[quote:f76f72ff7e]3. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi teisę tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, pateikti prašymą.

„3.1. Prašymas gali būti pateiktas tokiais būdais: tiesiogiai įteiktas AVMI darbuotojui, atsiųstas paštu, elektroniniu būdu pagal VMI prie FM nustatytą tvarką“.[/quote]

O kaip su toms urnoms prie VMI durų, kai buvo galima įmesti deklaracijas? Spėju, kad nebebus galima taip pateikinėti (tipo atnešu 100 deklaracijų, kurias mėgsta buhalteriai duoti užpildyti žmonėms paramai teikti ir sumeta visas). Užrišo? smile
2008-01-07 06:51 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » SAVAITĖLĖ : diskutuokime » #473569

individas rašė:

Truputi nesupratau, jei musu EVRK klase buvo
viena,o dabar kita.Tai man keisti ja? smileTaip

Net ir Statistika atsiusdama formas pataise i nauja koda, tačiau yra atveju, kad nepataike (negalima aklai pasitikėti) - siūlau pasitikrinti naujajį kodą pagal EVRK.
2008-01-06 20:47 Tikslas » Savaitėlė (naujienų apžvalga) » #473561
SAVAITĖLĖ


Savaitės 2007.12.24 - 2008.01.06 Apskaitos, mokesčių ir kt. naudingos informacijos buhalteriui savaitės naujienų apžvalga

TEISĖS AKTAI IR JŲ KOMENTARAI


VMI raštai - individuali veikla


Atrodo, kad kažkas pasinaudojo spraga ir krovinius pervežinėdavo su INDV veikla, nesteigiant įmonės. VMI paaiškina, kad yra tokių veiklų, kurias gali vykdyti tik juridiniai asmenys, nors tai veiklai vykdyti nereikalingas joks dokumentas (leidimas, licencija ar kt.).

Pvz.: spaudų gaminimui NEreikalinga licencija, tačiau juos gaminti turi teisę tik juridiniai asmenys.
Pvz.: kroviniams vežti licencija (leidimas) reikalinga (jei vežama daugiau kaip 3,5 tonos), jei mažiau - licencija (leidimas) nereikalinga, tačiau vežimo veikla negali verstis fizinis asmuo, tik juridinis.
Tačiau yra tokių atvejų, kai fiziniam asmeniui reikia turėti licenciją, suteikiančia teisę verstis tam tikra veikla, kuriai vykdyti nėra reikalavimo įsteigti juridinio asmens. Pavyzdžiui, verstis veterinarijos gydytojo praktika gali asmenys, turintys veterinarijos gydytojo kvalifikaciją, o privačiai dirbantys veterinarijos specialistai privalo turėti leidimus (licencijas).

VMI raštai - GPM lengvata


Asmenys, mokantys įmokas į pensijų fondus (t.y. III pakopos pensijų fondą), gali pasinaudoti GPM lengvata, deklaruodami savo pajamas už 2007 metus. Niekas nepasikeitė, tik visa informacija sudėta apie tai viename faile. Priminsime, kad lengvata netaikoma kaupiantiems - I pakopos pensijų fonduose ir II pakopos pensijų fonduose. Deklaruojant už 2007 metus šias sumas rodysime GPM305L priede.

Įsakymas - dėl 2 proc. paramos (FR0512)


Nuo 2008 m. sausio 1 dienos 2 proc. paramos suteikimo formą pateiksime tokiais būdais: tiesiogiai įteikdami AVMI darbuotojui, atsiųsti paštu, elektroniniu būdu.

VMI raštai - panaikinta deklaracija KIT706


Panaikinta Laikinojo cukraus pramonės restruktūrizavimo mokesčio deklaracijos KIT706 forma ir jos užpildymo taisyklės.

Įsakymas - dėl poilsio dienų perkėlimo 2008 m.


LRV nutarimas dėl poilsio dienų perkėlimo 2008 m. Perkėlimai bus:

iš kovo 15 d., šeštadienio, į kovo 10 d., pirmadienį;
iš gegužės 10 d., šeštadienio, į gegužės 2 d., penktadienį;
iš birželio 28 d., šeštadienio, į birželio 23 d., pirmadienį.

[u][b][color=blue]VMI raštai -

VMI parengė lentelę «2008 metais individualių įmonių už IĮ savininkus ir ūkinių bendrijų už bendrijų narius mokėtinų įmokų dydžiai». Už 2008 m. I ketv. mokėsime po 39,00 kas mėnesį.

Kiti asmenys, savarankiškai mokantys įmokas, moka už save 10 procentų užpraeito ketvirčio šalies ūkio vid. mėnesinio DU - po 195,00 kas mėnesį.

LRV nutarimas - kasos darbo organizavimas


Pakeistas nutarimas „Dėl kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“. Nebeliko reikalavimo , KIO išrašyti buhalterijoje. Taip pat atskaitingas galės ne tik mokėt pinigus, bet ir juos priimti išduodamas kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą arba kitą dokumentą.

Pakeistas ir 30 punktas, kuris anksčiau buvo toks:30. Ūkio subjektų vadovai, vyriausieji buhalteriai (buhalteriai) ir kasininkai atsako, kad jų ūkio subjektuose būtų laikomasi šių taisyklių.

Dabar viskas ant vadovo atsakomybės permesta:30. Už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo ir šių taisyklių reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.

VMI raštai - deklaracijos KIT708 ir KIT709 EDS sistemoje


Deklaracijas KIT708 ir KIT709 jau galima teikt per EDS. KIT708 - mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą; KIT709 - mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą. Taip pat atnaujinta FR0573 deklaracija, kurią galima teikti elektroniniu būdu.

LRV nutarimas - dėl mokesčių administravimo įstatymo 104 str.


Pakeistas LR Vyriausybės 2004 04 28 nutarimas Nr. 482 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 104 straipsnio nuostatų įgyvendinimo“. Vyriausybė patvirtino atvejų, kada mokesčių administratorius turi teisę pareikalauti, kad mokesčių mokėtojas pateiktų laidavimo arba garantijos dokumentą, aprašą.

VMI raštai - PVM deklaracijos nepateikimas


VMI primena,kad per PVM įstatyme nustatytą terminą nepateikę PVM deklaracijos, nuo 2008-01-01 nebeliko nuostatos, kad mokėtina į biudžetą PVM suma turime didinti (grąžintina iš biudžeto PVM suma mažinti) 1 procentu.

Įsakymas - 2008 m. metiniai darbo dienų koeficientai


Patvirtinti metiniai darbo dienų koeficientai bei metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir valandų skaičiai. Jei kas nežino kaip apskaičiuojami koeficientai, įsakyme parodyta.

Metiniai darbo dienų koeficientai: 5 d.d. savaitei - 0,7; o 6 d.d - 0,85;
Metinis vidutinio mėnesio darbo dienų/valandų skaičius:
5 d.d. savaitei - 20,75 d.d; o 6 d.d - 25,1 d.d.;
5 d.d. savaitei - 165,3 d.val; o 6 d.d - 166,3 d.val.

[u][b][color=blue]Įsakymas - 14

Pakeistas 14 - Verslo jungimai.

Įsakymas - pakeistas pavyzdinis sąskaitų planas


Apskaitos institutas nauja redakcija išdėstė pavyzdinį sąskaitų planą. Pagrindiniai pakeitimai susiję su ilgalaikiu turtu įsigytu lizingo būdu ir jo apskaitymu. Taip pat detaliau išskaidyta 163 sąskaita. Atsirado IT sąskaitos kaip biologinis turtas ir įvairiausios kitos rekomenduojamos sąskaitos.

PUBLIKACIJOS


Naujiena - skolų išieškojimas


Nuo šiandien dešimtyje Lietuvos teismų pradeda veikti bandomasis teisminės mediacijos projektas. Gal dabar bus paprasčiau skolų «išmušinėjimas»?

Mediacija (lot. mediatio – tarpininkavimas) –ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis padėti šalims išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriams (tarpininkams).

NAUDINGI SKAIČIAI


Rodiklio pavadinimas Dydis Teisės aktas
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Nuo 2008-01-01 Nuoroda
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius (EVRK) Iki 2007-12-31 Nuoroda
Vidutinis darbo užmokestis (VDU) 2007 m. III ketvirtis Bruto – 1950 Lt; Neto – 1451 Lt Nuoroda
IĮ savininkų
Šalpos pensijų dydžiai 7 straipsnis Nuoroda
Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimas (mobilus/stacionarus taršos šaltiniai) 115,90 Nuoroda
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2007 4 ketv 0.04 proc Nuoroda
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2007 4 ketv 0.01 proc Nuoroda
Delspinigiai už pavėluotą išmokų susijusių su darbo santykiais mokėjimą 0,06 proc Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2007-10-01 235 Lt Nuoroda
Valstybės remiamos pajamos Nuo 2008-01-01 285 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2007-02-01 266 Lt Nuoroda
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija Nuo 2008-01-01 316 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2007-02-01 1356 Lt Nuoroda
Draudžiamosios pajamos Nuo 2008-01-01 1414 Lt Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2007-07-01 4,19 lito ir 700 litų Nuoroda
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA) Nuo 2008-01-01 4,85 lito ir 800 litų Nuoroda
Minimalus gyvenimo lygis (MGL) Nuo 2007-01-01 130 Lt Nuoroda
Bazinė mėnesinė alga (BMA) Nuo 2008-01-01 128 Lt Nuoroda
Neapmokestinamasis pajamų dydis (Medžiagą surinko ir analizavo šie www.tax.lt forumo dalyviai

Medžiagą redagavo: Modestas Petraitis

Leidinį maketavo: Tomas Aleksiejūnas

Jei Jums iškilo klausimų, dėl „savaitėlėje" pateiktos informacijos, prašome visus diskutuoti, išsakyti nuomones šioje temoje: http://www.tax.lt/posts8244-100.html
2008-01-06 16:08 Įvairūs » Paskolos » #473501

MARGITA rašė:


smile Akcininkas suteikė beprocentinę paskolą 29000L. 2007-06-04.prieš N.Metus atsirado pinigų ir dalį 9000 paskolos galiu grąžinti.Ar teisingai pasielgsiu?Tuos 9000 jis (direktorius)nusiėmęs nuo sąskaitos.Jei neforminu paskolos grąžinimo šie pinigai lieka 2435 likutyje.Patarkite......Galima rodyti kaip atskaitingam išduoti pinigai, bet žiūrėk kaip metų gale bus.
Galimas atvejis, kad gali tekti užskaita daryti (reikėtų pasižiūrėti ar galimas toks veiksmas) gruodžio 31 dienai, jei paliksi 2435 ir 44X sąskaitose likučius tam pačiam asmeniui, t.y. K2435/D44X 9000 Lt

O kodėl nenori rodyti gražinimą?

Suteikė Jums paskolą
D271/K44X 29000

Grąžinote Jūs dalį paskolos
K271/D44X 9000
Likutis
K44X - 20000 Lt
2008-01-05 20:56 Bendra » ligos pašalpa » #473390
Ačiū Artai,

Įdomu, kokia padėtis dabar, po metų? Ar kiti universitetai prisidėjo, įdomu? Kažkaip tylu...


Na jei Sodra gautų tokią info, tai esant tokiai, situacijai matau tiek vieną išeitį, kalbėti žmogus turėtų su dėstytoju ir prašyti, kad egzamino išsilaikymo datą patikslintų, t.y. kad buvo išlaikyta ansčiau (ne ligos laikotarpiu).

Pagal ankstesnę mačiau statistiką, tai sumos juokingos apie 17000 Lt permokėta pašalpų ir apie 1000 tik susigrąžino sodra.
2008-01-05 20:37 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #473383
Tomai,

Su Gimtadieniu smile

Naujų projektų, naujų darbų, naujų kelionių.
2008-01-05 20:33 Darbo teisė » atleidimas is darbo, skubios pagalbos » #473382
Pasiimk nedarbingumo pažymėjimą ir išvengsi 14 dienų laikotarpio ir to sunkaus darbo su kuriuo negali susidoroti.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR