Tax.lt narys Andrius

Tax.lt narys nuo
2003-03-05
Andrius
forume parašė 83 žinučių

Andrius naujausios žinutės:

2003-03-12 23:11 Bendra » Komandiruotė » #2952
Dienpinigius vadovui galima didinti, jeigu jis nėra savo vieneto dalyvis, t.y. akcininkas: LR Vyriausybės nutarimas DĖL KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO 2003 m. sausio 28 d. Nr. 99 Vilnius "4. Jeigu į komandiruotę vyksta vieneto administracijos vadovas, kuris nėra to vieneto dalyvis, arba individualios įmonės savininkas arba ūkinės bendrijos tikrasis narys ir šioje individualioje įmonėje arba ūkinėje bendrijoje nėra administracijos vadovo, dienpinigių norma gali būti didinama 100 procentų."
2003-03-12 23:05 Bendra » Darbo laikas » #2949
Apie darbo laiką jau buvo svarstyta ir kalbėta, tereikia tik peržiūrėti senas temas.
2003-03-12 22:59 Bendra » privalomi rezervai » #2948
Turėtų buti taip: 340 D Nepaskirstytasis pelnas 750 330 K Įstatymo numatyti rezervai 750
2003-03-12 19:08 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2938
Citata: 2003-03-11 15:42, Anonymous rašė: Tai išsiimant 2002 metų pelną taikyti metinio NPD nereikia. 15 proc. nuo visos sumos ar ne? Taip.
2003-03-12 19:04 Bendra » Kompensacijos už nepanaudotas atostogas paskaičiavimas » #2936
Kiek žinau yra dvėjų tipų koeficientai - 0,7 dirbantiems 5 darbo dienas per savaitę ir 0,9 dirbantiems 6 darbo dienas per savaitę. Ir jie lygtai nesikeitė, bent jau aš niekur nepastebėjau.
2003-03-11 18:49 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2900
Tiesa, nepaminėjau dar vieno svarbaus dalyko PMĮ 18str. 3p.: "3. Vienetai, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų bei kurie neatitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, ilgalaikio turto grupėms, išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d., taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, gali patys nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgdami į normatyvus, nustatytus šio Įstatymo 1 priedėlyje." O tai reiškia, kad smulkios bendrovės gali nusistatyti savo amortizacijos normatyvus (išskyrus pastatams), kurie pavyzdžiui gali būti 1-eri metai. O tai išeitų beveik tas pats kas investicija. Tik reikia, kad šiame straipsnyje nurodyti rodikliai nebūtų viršyti skaičiuojant kartu su susijusiais asmenimis.
2003-03-11 18:41 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2899
Citata: 2003-03-11 12:30, Anonymous rašė: Tai išeina reinvestavimas negalimas ar ne. Ir dar o jei 2003 metais išsiims savo pelną tai irgi 2 x3480 atimti ar ne taip? Reinvestavimas nedraužiamas, tik jis nebeduoda jokios tiesioginės mokestinės naudos. Dabar visas mokestinis laimėjimas - tai amortizacija, tačiau dažniausiai smulkus ilgalaikis turtas nusidėvi ne greičiau kaip per 3 metus, o investicijų būdu buvo viską galima nurašyti per vienerius, priklausomai nuo pasirinkto skaičiavimo būdo. Dėl pelno išėmimo, tai čia būtų atskira šneka, kadangi tos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, todėl savininkas išsiimdamas pinigus iš bendrovės bet kuriuo atveju turės sumokėti 15%, tai deklaruoti ir tik metams pasibaigus, rašydamas metinę fizinio asmens pajamų deklaracija, galės prisitaikyti lengvatas 2x3480Lt, bei susimažinti mokėtiną pajamų mokestį.
2003-03-11 18:25 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2897
Tiesa, dar nepaminėjau dėl reinvestavimo: tai va kolegos, gerieji laikai jau praėjo, teks varkšams savininkams ir direktoriams pakrapštyti pinigėlių iš savo kišenių, nes 2002m. nebegalioja joks teisės aktas, kuris duotų pelno mokesčio lengvatas už pelno reinvestavimą.
2003-03-11 18:17 Bendra » Į.I savininkas ir valiuta » #2896
Negera situacija , dabar teks susirasti kokį draugą "valiučiką" , ar tiesiog gerą dailininką ir naujutėlis blizgantis valiutos pirkimo kvitelis išspręs susidariusią situaciją.
2003-03-11 17:53 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2895
Citata: 2003-03-10 19:19, Anonymous rašė: Šį pavyzdi ir aš skaičiau. Bet nesupratau vieno dalyko. Jei neišsiima 2003 metais tai praranda teisę į NPD už tuos metus. Tai kodėl 2004 du kartus atimamas 3480,00. As gal ka pražiopsojau. 2004m. pirmą karta atimamas metinis NPD, taip kaip bet kuriam LR gyventojui (GPMĮ 20str.), o antrą kartą - kaip neapmokęstinamosios pajamos (GPMĮ 17str. 39p.).
2003-03-10 21:05 Bendra » IĮ savininkai ir GPMĮ lengvatos » #2877
Taip, įmonės sąvininkas galės pasinaudoti lengvatomis, jei pateiks metinę gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją. Čia tik reikia nesupainioti vieno dalyko, t.y. individualios įmonės pajamų ir jos savininko kaip fizinio asmens pajamų. Jei savininkas išssims iš įmonės didesnę už neapmokestinamąjį minimumą (metinį NPD ir PNPD+neapmokęsinamąsias pajamas, t.y. 12 NPD), tuomet iki 25% tarpinių apmokestinamųjų pajamų galės taikyti GPMĮ 21str. nustatytas lengvatas. Geriausia tai būtų iliustruoti pavyzdžiu: "A.Antanaitis yra individualios įmonės sąvininkas. Vienintėlės jo pajamos - tai išimtas pelnas po apmokestinimo iš individualios įmonės. Už 2002m. įmonė uždirbo 12000Lt pelno po apmokestinimo. A.Antanaitis nusprendė 2003m. neišsiimti šio pelno. Už 2003m. įmonė uždirbo 15000Lt pelno po apmokestinimo. 2004m. Antanaitis išėmė už dvejus metus uždirbtą 27000Lt pelno po apmokestinimo. 2004m. Antanaičio pajamos bus apmokestinamos taip: 1) pajamos, laikomos gyventojų pajamų mokesčio objektu, - 27000Lt; 2) apskaičiuojama mokestinio laikotarpio neapmokestinamųjų pajamų suma (12 NPD) - 3480Lt; 3) rengiant metinę pajamų deklaraciją atimamas metinis NPD - 3480Lt; 4) metinėje deklaracijoje apskaičiuojama apmokęstinamųjų tarpinių pajamų suma: 27000-3480-3480=20040Lt." Štai šiai sumai bus galima pritaikyti GPMĮ 21str. numatomas lengvatas. Kabutėse pavyzdys iš Pačiolio 14 seminaro.
2003-03-10 20:34 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2875
Prašom, nėra už ka
2003-03-10 20:12 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2871
Paslaugos pridėtinė vertė neįtakoja gyventojų pajamų mokesčio, todėl niekas nesikeičia, tik prisideda PVM apskaita. Jei neturėjot 200000Lt apyvartos per paskutinius 12mėn. tai patogiausia buvo tapti pusmetiniu PVM mokėtoju. Tuomet po pusės metų, t.y. iki liepos 25d. pateikiat PVM ataskaita, iki 2004m. sausio 25d. dar vieną PVM ataskaitą, o iki 2004m. gegužės 1d. gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją.
2003-03-10 19:52 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2869
Ne, viskas yra ne taip. Pirmiausia advokatai nepapuola į žmonių gaunančių A lygio pajamas, vadinasi jiems nereikia kas mėnesį nieko skaičiuoti (na nebent ruošiasi viršyti 100000Lt pajamų ir tapti PVM mokėtojais). Advokatas nėra laikomas nei sportininku, nei atlikėju kaip rašo GPMĮ, tik šie asmenys yra gaunantys A lygio pajamas ir jiems išmokanti pinigus ūkio subjektas turi išlaikyti ir pervesti į biudžetą pajamų mokestį. Advokatai, kaip fiziniai asmenys gaunantys B lygio pajamas, pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui iki penkto mėnesio pirmos dienos turės pateikti vietos VMI savo pajamų deklaraciją, kurioje ir nurodys kiek gavo pajamų ir kiek patyrė išlaidų. Tačiau reikia žiūrėti kas naudingiau, jei išlaidų bus salyginai labai mažai, tai jų atiminėti paprasčiausiai neapsimokės, nes tuomet reikės taikyti 33% tarifą, o pasirinkus būdą nuo gautų pajamų skaičiuoti mokestį neatėmus išlaidų - tik 15%. Tik metams baigiantis reikės apsispręsti kaip daryti, o kol kas tereikia kaupti pajamas na ir aišku išlaidų dokumentus. Jei metų eigoje paaiškės, kad išlaidų bus pakankamai daug, tai bus galima galvoti apie jų atėmimą iš pajamų, jei ne - gausis naudingiau nieko neatiminėti.
2003-03-10 19:22 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2864
Nuo advokatų gaunamų pajamų gali būti dvejopas tarifas. Tai priklauso nuo to ar deklaravęs individualią veiklą advokatas rašydamas metinę turto deklaraciją nutars atimti leidžiamus atskaitymus ar ne. Jei ne, tuomet gales taikyti 15% tarifą (GPMĮ 6str. 2d.), jei visgi atims leidžiamus atskaitymus - tuomet 33%.
2003-03-10 18:38 Bendra » garantinis fondas » #2860
Na čia tai jau visai paprasta: D 624 Veiklos mokesčių sąnaudos K 47 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
2003-03-10 15:57 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2850
Nuo advokatų pajamų naujas kodas - 1381. Kodas 1111 tai pagal fizinių asmenų pajamų mokestį, kuris nuo 2003m. nebegalioja. Aš irgi nesuprantu kaip 2003 03 06 dar gali galioti kodas 1111, kurio mokėjimo terminas nepasibaiges. Tai jei adviokatas gavo pajamas 2002m. ir anksčiau kodas - 1111, o jei šiemet - 1381, štai ir visa politika. Bet čia turbūt yra kažkokia gilesnė prasmė. Įdomu, kokia kitų forumo dalyvių nuomonė šiuo klausimu.
2003-03-07 23:04 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2825
Geriausia ieškoti per www.lrs.lt, nes žiūrėjau mokesčiuose www.vmi.lt tai pas juos dar senasis variantas.
2003-03-07 21:46 Bendra » Nauji mokesčių mokėjimo kodai DĖMESIO » #2823
VMI viršininkas ir LR muitinės viršininkas patvirtino MOKESČIŲ, RINKLIAVŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS BEI VALSTYBĖS PINIGŲ FONDUS KODŲ SĄRAŠĄ 2003 m. vasario 26 d. Nr. V-57 / 1B-160 Šis daiktas įsigaliojo 2003 03 06. Būkite budrūs darydami pavedimus VMI ir Muitinei.
2003-03-07 19:45 Apskaita & Auditas » pajamų pripažinimas » #2820
Apie individualia veiklą galima pasiskaityti www.vmi.lt prie finansų ministro įsakymų Nr.1K-040 2003 02 17.
2003-03-07 18:58 Bendra » Pajamu pripazinimas » #2819
Jei trumpai, tai pagal pinigų apskaitos principa pajamos skaičiuojamos pagal gautas iplaukas, o sanaudos - kaupimo principu. Gavai apmokėjima - vadinasi pajamos, jei apmokejimas ne 100%, o tarkim 80% už tą sąskaitą tai ir savikaina sudarys 80%. Kaupimo principu - įvykdei pardavima, dabar net ne būtiniai turi būti išrašoma sąskaita, pajamos, o visos susijusios išlaidos toms pajamoms uždirbti - sąnaudos. Jokios sąsajos su pinigais. Jei turmpai tai panašai būtų taip.
2003-03-07 18:06 Bendra » Pajamu pripazinimas » #2816
Pajamos pripažystamos ne pagal metus o Pelno mokesčio įstatymo 7,8,9 ir 10 straipsnius.
2003-03-05 23:24 Bendra » Darbo laikas » #2745
Vadovams negalima dirbti po 1h, jie nepatenka i darbuotoju sarasa kurie gali dirbti maziau nei puse darbo dienos. Tai aprašyta LRV nutarime: DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL NE VISOS DARBO DIENOS ARBA SAVAITĖS DARBO LAIKO NUSTATYMO TVARKOS PATVIRTINIMO" su velesniais pakeitimais dokumento redakcijoje.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR