Tax.lt narys daimar

Tax.lt narys nuo
2008-04-21
daimar
forume parašė 36 žinučių

daimar naujausios žinutės:

2011-04-27 12:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #944196

jurate_kr rašė:daimar rašė:

Laba diena šio forumo megaprotam :)

Paaiškinkit prašau kaip kvailam :)
Niekur nerandu dėl Pinigų srautų ataskaitos daugiau info, skaitau skaitau ir nesuprantu.

Kaip supratau Pagrindinės veiklos pinigų srautai = Įplaukos - Pervestos lėšos - Išmokos.
Šitą supratau. :) Padariau, ir pas mane rezultatas gaunasi su minuso ženklu.

T.y. gaunasi tarkim -10000 Lt (spec.programų suma)
Nes ją parodau prie įplaukų (juos mums pervedė savivaldybė), ir prie pervestų lėšų (kai surinkau jas pervedžiau į savivaldybę), ir prie išmokų (už jas pirkau dar kažką).

Tai klausimas būtų koks - ar čia taip ir turi būti? :) Su minusu? Ar aš kažko nesuprantu gal..


O kur 10 000 Lt gauti už paslaugas iš pirkėjų?Na aš ir turėjau omeny, kad parodžiau I. Įplaukos - I.4. Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 10000.
O reikėjo dar rodyti ir prie I. Įplaukos - I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: - I.1.2. Iš savivaldybės biudžeto - čia dar pakartot tuos 10000?

Aš kažkaip susimaišiau su tom finansavimo sumom..
2011-04-27 09:30 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #944081
Laba diena šio forumo megaprotam :)

Paaiškinkit prašau kaip kvailam :)
Niekur nerandu dėl Pinigų srautų ataskaitos daugiau info, skaitau skaitau ir nesuprantu.

Kaip supratau Pagrindinės veiklos pinigų srautai = Įplaukos - Pervestos lėšos - Išmokos.
Šitą supratau. :) Padariau, ir pas mane rezultatas gaunasi su minuso ženklu.

T.y. gaunasi tarkim -10000 Lt (spec.programų suma)
Nes ją parodau prie įplaukų (juos mums pervedė savivaldybė), ir prie pervestų lėšų (kai surinkau jas pervedžiau į savivaldybę), ir prie išmokų (už jas pirkau dar kažką).

Tai klausimas būtų koks - ar čia taip ir turi būti? :) Su minusu? Ar aš kažko nesuprantu gal..
2010-10-12 15:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Dėl sąmatųsudarymo 2010m » #863328
Laba diena, kolegos :)
Gal kas nors protingesnis užeis į šitą temą ir galės man patartį kažką :)

Apsižioplinau ir nepadariau sąmatos 2011 metams laiku spalio 1 d., bet turiu dabar laiko iki savaitės pabaigos ir skubu padaryti, bet nelabai suprantu net nuo ko pradėti (dirbu 6 mėn. tik biudžete).
Gal galėtumėte patarti ar pasakyti, ar yra metodiniai nurodymai kokie nors ar kas, pagal ką reikėtų daryti sąmatą. Radau pati įsakymą "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PROGRAMŲ SĄMATŲ FORMŲ PATVIRTINIMO" ir formas išsitraukiau, bet kuo vadovaujantis pildyti tas formas? Gal yra dar kur nors daugiau informacijos kaip tas formas teisingiau užpildžius :)
Kiti kolegos patarė pasižiūrėti pagal praeitus metus ir padaryti taip kaip buvo praeitais metais ir šiek tiek pridėti, bet vis tiek gi kažkaip norisi įsigilinti ką darau ir kaip ir padaryti teisingai, kad netrūktų lėšų paskui :)
Patarkite prašau.

Iš anksto dėkoju.
2010-09-21 16:15 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #854044
Eisiu penktadienį į Sodrą teisybės ieškoti smile
2010-09-21 16:11 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #854040
Ech, na taip.. Bet tai konkrečiai tai nenurodyta dėl kieno ligos ir traumos smile smile

Tai galima pritaikyt gal pagal poreikį :)
2010-09-21 15:47 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #854024
Pavarčiau dar www.sodra.lt apie ligos pašalpas ir štai kas neduoda man ramybės :) kadangi mano darbuotoja kasmetinių atostogų metu slaugė savo cukriniu diabetu sergantį vaiką ligoninėje, o tikrai nesimuliavo "ligos", tai vis kapstau toliau :) gal ir iš Sodros laiško sulauksiu, bet kol kas nieko, tik iš jų puslapio ištraukos:

1. Ligos pašalpa skiriama, jeigu:
* esate pripažintas laikinai nedarbingu ir Jums išduotas nedarbingumo pažymėjimas /Tai vadovaujantis šiuo punktu ir darbo kodekso 174 str. turėjau pratęsti kasmetines atostogas, nes pagal šį DK straipsnį atostogos pratęsiamos, kai darbuotojai yra "laikinai nedarbingas"/

2. Slaugant šeimos narius (vaikus, įvaikius, sutuoktinį, tėvus, įtėvius) ligos pašalpa mokama:
* ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas;
* vaiką iki 14 metų – ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų;
* šeimos nariui, globėjui ar rūpintojui slaugančiam stacionare, ambulatoriškai ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje vaiką iki 18 metų, sergantį sunkiomis ligomis (pagal sveikatos apsaugos ir socialinės apsaugos ir darbo ministrų patvirtintą sąrašą), pašalpa iš „Sodros“ biudžeto lėšų mokama nuo pirmosios slaugymo dienos už visą reikalingą slaugymo laikotarpį, bet ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus;

3. Ligos pašalpa laikinai nedarbingam asmeniui nemokama, jeigu jis:
* tapo laikinai nedarbingu dėl traumos, kurią gavo darydamas nusikalstamą veiką;
* sužalojo savo sveikatą ar apsimetė sergančiu;
* tapo laikinai nedarbingu dėl neblaivumo (girtumo) ar dėl piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis;
* pažeidė gydytojo nustatytą gydymo ir slaugos režimą, paskirtu laiku be pateisinamos priežasties neatvyko pas gydytoją pasitikrinti darbingumo – ligos pašalpa neskiriama ar jos mokėjimas nutraukiamas nuo pažeidimo padarymo dienos, bet ne ilgiau kaip 14 dienų, o neatvykusiems pagal gydytojų siuntimą patikrinimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą ar Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinę komisiją – visam laikui nuo tos dienos, kurią jie turėjo atvykti pasitikrinti;
* nedarbingumo ar šeimos nario slaugos laikotarpiu dirbo ar dėl ligos ar šeimos nario slaugos neprarado darbo pajamų arba elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo ar šeimos nario slaugos trukmę (mokėsi, keliavo), ligos pašalpa už tą laikotarpį nemokama. Šiuos pažeidimus gali nustatyti Asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, „Sodros“ teritorinio skyriaus valstybės tarnautojai ar darbdavio sudaryta komisija.


Paskaičiau ir galvoju, kad čia lyg ir rašė žmonės, kad tipo kai pats sergi atostogų metu, tai apmoka, o kaip slaugai kažką, tai neapmoka. O tai kuo vadovaujantis tada apmoka kai pats sergi? Jeigu paskaityti šitą dėl ligos ar šeimos nario slaugos neprarado darbo pajamų - tai kaip tada gaunasi?

Tai ką tada reiškia tas "neprarado darbo pajamų"? Kad jam buvo atostoginiai sumokėti, tai čia tipo gaunasi, kad jis tuo metu gavo darbo pajamas?
2010-09-21 08:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #853555
Hih, geras avataras, Renata smile
2010-09-20 11:40 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #853128
Pagaliau po lygiai mėnesio ir aš gavau atsakymą į savo klausimą :)
Tai kaip ir žadėjau dedu čia.

Mano klausimas buvo "Darbuotojas kasmetinių atostogų metu gavo nedarbingumo pažymėjimą vaikui slaugyti. Ar jam reikia pratęsti kasmetines atostogas ar ne?"

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS TEISĖS SKYRIUS

2010-09-17 Nr. (XX)SD-
Į 2010-08-20 paklausimą

DĖL ATOSTOGŲ PRATĘSIMO

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos (toliau – VDI) Teisės skyriaus specialistai susipažino su Jūsų paklausimu ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6 straipsnio 20 punkto suteikta teise, konsultuoja darbo įstatymų vykdymo klausimais.

Kasmetinių atostogų (Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 165 str.) perkėlimas ir pratęsimas vykdomas DK 174 str. o atšaukimas DK 173 str. nustatyta tvarka. Kasmetinių atostogų perkėlimas – kasmetinių atostogų suteikimas vėliau, negu buvo numatyta. Kasmetinės atostogos gali būti perkeliamos darbuotojo prašymu ar su jo sutikimu. Kasmetinių atostogų pratęsimas – prasidėjusių kasmetinių atostogų pabaigos nukėlimas dėl priežasčių, atsiradusių kasmetinių atostogų metu.

Jeigu DK 174 str. 1 d. nurodomos priežastys: „1) yra laikinai nedarbingas; 2) įgyja teisę į tikslines atostogas, nurodytas DK 178 straipsnyje; 3) įgyja teisę į nemokamas atostogas, nurodytas DK 184 straipsnio 1 dalyje; 4) atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti DK 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais; 5) dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams“ atsirado kasmetinių atostogų metu, kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką (DK 174 str. 2 d.).

Atsakydami į Jūsų pateiktą klausimą, ar kasmetinės atostogos pratęsiamos dėl nedarbingumo, kuris išduotas vaiko slaugymui, paaiškiname, kad vadovaujantis DK 143 straipsnio 2 dalies 4 punktu, neatvykimo į darbą laikas darbuotojui turint nedarbingumo pažymėjimą ligoniui (vaikui) slaugyti bei laikas turint pažymą ligoniui slaugyti, laikytini nedarbingumo laiku. Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Senatas (toliau – LAT) 2003 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 44 „Dėl Darbo kodekso normų, reglamentuojančių darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės (DK 129 straipsnis), taikymo teismų praktikoje” 4 punkte išaiškino: „Darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpis pagal DK 131 straipsnio 1 dalies 1 punktą yra laikotarpis, patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų pažymėjimais ar pažymomis, išduotais vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr.307/68 patvirtintomis Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų davimo taisyklėmis, kurio metu darbuotojas nepriklausomai nuo laikino nedarbingumo atsiradimo priežasties (dėl savo paties ligos ar jo šeimos nario ligos arba dėl kitų priežasčių) buvo laikinai nedarbingas. DK 133 straipsnio 3 dalyje aptariami laikotarpiai, per kuriuos darbuotojas gavo valstybinio socialinio draudimo pašalpą šeimos nariui slaugyti arba pašalpą epideminių situacijų atvejais, įskaitomi į darbuotojo laikino nedarbingumo laikotarpį DK 131 str. 1 d. 1 p. prasme.“

Šiuo metu galiojančiose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-533/A1-189 ,,Dėl Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių, šių pažymėjimų blankų, taip pat Sunkių ligų, kuriomis sergantiems vaikams iki 18 metų stacionare ar medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigoje slaugyti išduodamas pažymėjimas ne ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, sąrašo bei Ligų ir būklių, dėl kurių suteikiamos papildomos 14 kalendorinių dienų nėštumo ir gimdymo atostogos, sąrašo“ (Valstybės žinios, 2005, Nr. 83-3078) patvirtintose Nedarbingumo pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) nustatyta kokiais atvejais, kas, kam ir kuriam laikui išduoda minėtuosius pažymėjimus. Taisyklių 2 punkte įtvirtinta, kad nedarbingumo pažymėjimai bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (toliau - pažymėjimai) pateisina neatvykimą į darbą ir yra pagrindas skirti ligos ar motinystės socialinio draudimo pašalpą, taip pat yra pagrindas pratęsti nedarbo socialinio draudimo išmokų mokėjimą.

Vadovaujantis aukščiau pateiktu LAT išaiškinimu, darbuotojui, pateikus nedarbingumo pažymėjimą, nepaisant nedarbingumo priežasties, DK 174 str. 1 d. 1 p. ir DK 174 str. 2 d. turėtų būti taikomi. Darbuotojui kasmetinių atostogų metu tapus laikinai nedarbingu dėl vaiko slaugos, jo atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba šalims susitarus, nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką (DK 173-174 str.).

Informuojame, kad konsultacijas darbo įstatymų vykdymo klausimais galite rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje adresu www.vdi.lt skiltyje „Klausimai“.

Pažymėtina, kad VDI Teisės skyriaus specialistų konsultacijos teismams neprivalomos.

Vyriausioji darbo inspektorė Viktorija Rutkevilė
2010-08-31 08:45 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #846177
Parašiau ir į Sodrą ir į Darbo inspekciją oficialius užklausimus dar 08-20, bet kol kas negavau atsakymų, kai tik gausiu - būtinai paskelbsiu čia. :)
2010-08-20 14:42 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #842994

Loreta rašė:

Ar jums neatėjo į galvą, kad toks atostogų pratęsimas dėl slaugos yra nedraudiminis laikotarpis? Tas pats, kas neapmokamos atostogos?O kodėl nemokamos atostogos? Jos gi kasmetinės mokamos atostogos.

Na nežinau, aš taip čia dabar galvoju, nu pvz. išėjau 20 dienų kasmetinių mokamų atostogų, man už jas už visas 20 dienų jau sumokėjo, 10 dienų išatostogavau ir tada gavau nedarbingumo pažymėjimą dėl slaugos, vadinasi turiu dar likusius 10 dienų jau apmokėtų bet neišnaudotų atostogų, kurias man pratęsia po to kaiš uždaro nedarbingumo pažymėjimą ir aš toliau atostogauju 10 likusių dienų, bet pinigų negaunu, nes jau už jas aš juos gavau prieš atostogas. Ar ne taip?
2010-08-20 12:06 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #842836
Na, nežinau, nežinau.. parašiau laiškus į darbo inspekciją ir Sodrą, žiūrėsim ką atsakys.

O apmokėt tai gal ir neapmokama ta pratęsiamoji atostogų dalis, nes jau už atostogas yra apmokėta, bet pratęsti manau kad turi.
2010-08-20 11:20 Darbo teisė » Ar priklauso pratęsti kasmetines atostogas turint slaugos nedarbingumo lapelį? » #842802
Na kaip nepratęsiamos, juk yra DK 174 straipsnis, kuris aiškiai nurodo:

174 straipsnis. Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas
1. Perkelti kasmetines atostogas leidžiama tik darbuotojo prašymu arba sutikimu. Kasmetinės atostogos taip pat perkeliamos, kai darbuotojas:
1) yra laikinai nedarbingas;

2) įgyja teisę į tikslines atostogas, nurodytas šio Kodekso 178 straipsnyje;
3) įgyja teisę į nemokamas atostogas, nurodytas šio Kodekso 184 straipsnio 1 dalyje;
4) atleidžiamas nuo darbo valstybinėms ar visuomeninėms pareigoms atlikti šio Kodekso 183 straipsnio 1 ir 3 dalyse nustatytais atvejais;
5) dalyvauja likviduojant stichinių nelaimių ir avarijų pasekmes, nepaisant to, kokia tvarka jis buvo pašauktas šiems darbams.
2. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nustatytos arba kitos priežastys, dėl kurių kasmetinės atostogos negali būti panaudotos, atsirado iki kasmetinių atostogų pradžios, darbuotojui susitarus su administracija kasmetinės atostogos perkeliamos kitam laikui. Jei tokios priežastys atsirado kasmetinių atostogų metu, kasmetinės atostogos pratęsiamos atitinkamą dienų skaičių arba darbuotojui susitarus su administracija nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis perkeliama į kitą laiką.
3. Perkeltos kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos tais pačiais darbo metais. Darbuotojo prašymu arba sutikimu nepanaudotų kasmetinių atostogų dalis gali būti perkeliama ir pridedama prie kitų darbo metų kasmetinių atostogų.

Turi nedarbingumo pažymėjimą - laikinai nedarbingas. Viskas gi aišku :)

Ir dar šiaip :) "tęsiam pokalbį" :)
Jeigu kai kas nežino - tai slauga gali būti ne tik vaiko, bet ir sunkiai sergančio ligonio - sergančio vėžiu, cukriniu diabetu, po sunkios operacijos ir t.t. Visų ligų neminėsim. Beje vaikas irgi ne tik sloga serga. O jeigu čia yra manančių, kad slaugyti vaiką/suaugusį yra lygu atostogoms, tai manau čia turbūt rašo tie žmonės, kurie neturi vaikų arba kitų sergančių giminaičių.
Atostogos yra atostogos, o nedarbingumas yra nedarbingumas.

Manau, kad yra normalu, kad žmogus nori ir paatostogauti savo atostogų metu, o ne tik ligonius slaugyti, nematau čia nieko keista.
2010-05-26 22:14 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810888
Žmonės, yra klausimas :)
Pvz. (čia kai pateikiam paraišką D4252 / K4152)

kada naudojama D4252001 Finansavimo sumos (GAUTOS)
ir
kada naudojama D4252002 Finansavimo sumos (PANAUDOTOS)

Ar čia būtų ne tas pats, jeigu aš panaudojus fin.sumas daryčiau D4252001?
Nes man atrodo, kad čia tas pats butų, ne? Kažkoks man čia sviestas sviestuotas..
Gal turit minčių? smile
2010-05-26 21:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #810883
Apie kokius sąskaitų apyvartų žiniaraščius kalbat? Čia gal kaip Didžiosios knygos sąskaitos? Tada galiu įmest tokį labai primityvų variantą :) Jeigu ne į temą, tai baisiai nesijuokit smile
2010-05-25 11:30 Įvairūs » Kasmetinės atostogos » #810014

Elste rašė:

Taip, teisingai smileAčiū labai už pagalbą smile
Blemba, tokia protinga pasijaučiau smile
Ačiū smile
2010-05-25 11:15 Įvairūs » Kasmetinės atostogos » #810004
O dar tada vienas rebusas, jeigu galima smile

Darbuotojas eina atostogų už laikotarpį 2009-03-29 iki 2010-03-29.
Jam priklauso 28 k.d. + 3 k.d. už 10 m. darbo stažą = viso 31 k.d.
Atostogos nuo 2010-06-03 iki 2010-07-05.

Dabar kame rebusas, dėl šventinių dienų ir dėl poilsio dienų perkėlimo (mes biudžetkė, tai privalom persikelt):
kadangi liepos 5 d. pirmadienis bus nedarbo diena (nes liepos 6 d. šventinė), o liepos 10 d. šeštadienis bus darbo diena, tai pagal kalendorių tam darbuotojui kaip ir 21 d.d. priklauso už atostogas, ar taip suskaičiavau? smile
2010-05-25 10:57 Įvairūs » Kasmetinės atostogos » #809979
A-a-a.. supratau dabar dėl koeficiento smile
Ačiū jums labai mergaitės! smile
2010-05-25 09:54 Įvairūs » Kasmetinės atostogos » #809942
Laba diena smile
Padėkit geri žmonės! smile

Žmogui priklauso 56 k.d. kasmetinių atostogų už laikotarpį nuo 2009-10-19 iki 2010-10-19.
Atostogų nori išeiti nuo 2010-06-03 iki 2010-07-31.
Apskaičiuoju pagal formulę (per skaičiuoklę kurią Elste įmetė čia kažkur anksčiau) ir man gaunasi 56,15 k.d., o d.d. 39,31.
Pažiūrėjus pagal kalendorių, man kažkaip gaunasi, kad darbo dienų priklauso 40. smile
Kaip daryti tada?
Kodėl yra toks koeficientas tas 0,7 iš kurio reikia dauginti tas kalendorines dienas, kad gauti darbo dienas? Ieškau kokių tvarkų kasmetinių atostogų apskaičiavimo ir kažkaip nerandu būtent kad reikia tokią formulę taikyt nustatant dienas. Visai susisuko jau smegeninė smile smile
Gal galite padėti prašau. Ačiū iš anksto smile

P.S. Pas mus labai svarbu ta 1 diena, nes moterikės mane nudės, jeigu mažiau paskaičiuosiu smile
2010-05-24 12:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809624
Ačiū Renata! smile
2010-05-23 21:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809404
Ir dar man kyla labai didelių abejonių dėl D070 trumpalaikio materialaus turto. Perkėliau pagal 1 lentelę į D202 Ūkinį inventorių.
O kodėl reikėtų paskui pagal 3 lentelę iškelti į užbalansinę sąskaitą K202 ir nurašyti Finansavimo sumas (gautos) D425 (ir D426 dar pas mane)?

Vėl aš šitoje vietoje nesuprantu tos užbalansinės sąskaitos esmės, dėl to sudėtingiau man.
Ar gali tai inventorius pasilikti balansę ar negali? Ir kokią tai turi įtaką? Gal galite pagelbėti smile

Nes aš kaip galvoju, pvz. reikės man ką nors nurašyti (ar užpajamuoti) iš to inventoriaus ir ką tada? Kelt iš užbalansinės į balansinę ir tada nurašyt ar kaip? O jeigu taip daryt, tai kam makaluotis?

Help smile
2010-05-23 20:53 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809380
Renata, help smile
Aš čia dabar galvoju bekilnodama likučius:
jeigu aš D200 sąskaitą įkeliu į D228 (ir ten bus DU, sodra ir GPM + atsiskaitymas su tiekėjais - viskas iš biudžeto lėšų).
Tai kaip aš sausio mėn. darysiu kontuotes pateikdama paraiškas?
Nes realiai tai aš pinigų prašiau sausio mėn. ir kaip man reikės tas paraiškas užregistruot?

Nes pateikiant paraišką aš suprantu, kad veiksmai tokie:
D222 Gautinos finansavimo sumos
K415 Finansavimo sumos (gautinos)

O aš sukišu viską į 228 ir kaip iš ten iškrapštysiu?

Gal man tada reikėjo kelti kitaip? Aš čia pasiknaisiojau po forumą dar radau tokį tavo pasiūlymą kontuoti perkeliant likučius:
D 31 K691, 692, 693 (1 lentelėje įrašyti)
D 222 arba 228 K 41 (gautinas) (3 lentelėje įrašyti)

Jomajo su tais likučiais jau man smile smile
2010-05-23 10:02 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809279
Renata, AČIŪ AČIŪ labai! smile
Juhu! Vadinasi kaip ir teisingai persikėliau likučius pagal 1 ir 2 žiniaraščius smile Pagaliau smile Na o toliau kaip nors.
2010-05-22 18:58 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #809244
Kas ataskaitas jau daro, o kai kurie glušiukai tokie kaip aš vis dar likučių persikelt negali smile Pasibaigė sesija pagaliau, tai pradėjau dirbt. smile
Kaip ir viskas aišku, bet ne visai viskas. Gal galėtų kas pagelbėti, kad nenugrybaučiau vėl. smile
1 klausimas:
sąskaitoje 200 Debete tarkim - 10000 Lt.
(aš kaip supratau iš knygos senos buhalterės, kad į tą sumą įeina gautos sąskaitos už komunalines paslaugas, kitas paslaugas, priskaičiuotas DU+30,98 % Sodra ir nurašomi maisto produktai), tai jeigu iš biudžeto bus apmokamas visas šitas reikalas, tai aš turėčiau tą sumą įkelti į 228?
Žiūrėjau lyg Renata anksčiau rašė, kad jeigu iš biudžeto tai į 228, o jei iš spec.programų, tai į 310.
Bet va su maisto produktais man neaišku ką daryt, nes dalį sumos už maistą mokam iš biudžeto, o dalį iš spec.programų, o kokio dydžio dalį sudaro spec.programų suma toje bendroje sumoje nu niekaip neatknisu. Kaži ar blogai bus, jeigu aš viską surašysiu į tą 228 naują sąskaitą?

2 klausimas:
sąskaitoje 400 Kredite tarkim - 3000 Lt
(čia kaip ir suma, kurią liko skolingi tėvai už darželį, taip supratau?)
tai dabar aš šitą sumą turėčiau įkelti į naują sąskaitą K310? Ar į 6825004 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus? Į kurią geriau reikėtų?


Iš tikro tai niekaip nepagaunu esmės tos 310 sąskaitos - Sukauptas perviršis ar deficitas? Kas tai yra? Tipo kaip UAB'uose Pelnas(Nuostolis)? Ar kaip?

P.S. Paaiškinkit prašau kaip durnam, a smile
2010-05-19 10:07 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807806
Ar gal čia tipo gaunasi, kad 2009 12 31 dienai nebuvo jokių atostogų, tai ir imtas IV ketv., su mintimi, kad atostogos galėtų būti 2010 01 mėn.? Gal taip? smile

Liūdnai čia man galvojasi smile Nepykit už kvailus klausimus jei kas.
2010-05-19 10:04 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807805
O kodėl IV ketvirtį?
Aš radau, kad "Už kasmetines atostogas vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas pagal Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 (Žin., 2003, Nr. 52-2326) patvirtintą tvarką pagal tris paskutinius prieš atostogas einančius kalendorinius mėnesius darbuotojo gautą darbo užmokestį."
Ar su atostogų rezervu kitaip reikėtų skaičiuoti?
2010-05-19 09:29 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #807775
Merginos, patarkit prašau ar gerai darysiu dabar smile

2009 12 31 priskaičiuoti tą atostogų rezervą reikia.
Tai aš imu taip:
- tarkim dirba nuo 2009 09 01 ir dedu laikotarpį iki 2009 12 31;
- priklauso sakykim 56 k.d.;
- skaičiuodama atostogų rezervą aš imu kokius mėnesius VDU ir dienų skaičių - 2009-09 - 2009-10 - 2009-11 ?
Man va šitas klausimas parūpo dabar, nes reikia dabar ištaisyt pažymas staigiai kaip visada smile
O parūpo todėl, kad senoji buhalterė paskaičiavo atostogų rezervą 2009 12 31 imdama 2009-10 - 2009-11 - 2009-12 mėn.
2010-05-15 22:20 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806558
renata1113, ačiū labai!
2010-05-14 20:03 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806481

nnnata rašė:KLEVELIS rašė:daimar rašė:

Biudžeto skyrius pranešė, kad LR 2010 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme (kurio aš neradau) smile numatytos lėšos pedagoginių darbuotojų atlyginimų (sumažėjusių nuo spalio 1 d. ) kompensacijai už rugsėjo mėn. smile Ar girdėjote kažką apie tai?
Pažiūrėjau kaip buhalterė buvusi mokėjo 2009 m., tai rugsėjis kaip nustatyta rugsėjo 1 d. tarifikacijoje taip ir sumokėta, nuo spalio 1 d. tarifikacijoje sumažėjo ir nuo spalio jau visus kitus mėn. irgi mokėjo mažiau.
Tai nelabai supratau, kodėl čia turėtų būti kompensacija už rugsėjo mėn.?2009 m. rugsėjo mėn.reikėjo BMA skaičiuoti 128 , o buvo skaičiuota 122 tai dabar tą skirtumą reikia piskaičiuoti iš atskaičius mokesčius išmokėti darbuotojamskoks cia istatymas, gL GALIMA nuoroda? aciu

gero savaitgalio, gerai atsveskit buhalteriu diena ir siandien nepersidirbkit:):):):)Pasiaiškinau su biudžeto skyriaus vedėja šiandien, tai paaiškino taip, kad lėšos buvo numatytos LR 2010 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme (kurio taip ir nepasakė nei numerio nei datos, bet patikino, kad tikrai toks yra), ir dar jos numatytos pagal Švietimo ir mokslo ministerijos kažkokį sprendimą ar nutarimą, kuris viešai neskelbiamas, bet juo reikia vadovautis ir reikia išmokėtį būtent tą skirtumą, apie kurį pasakė KLEVELIS (Ačiū labai už atsakymą :) )
Tai va, tą skirtumą mums bent jau reikės išmokėti prie avansų kaip priedą prie atlyginimo, ir nuo jo reikėtų irgi skaičiuoti pajamų mokestį ir sodrą (bet bendrai nuo viso atlyginimo+priedas)
2010-05-13 23:26 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #806024
Labai labai ačiū renata1113 už atsakymus dėl sukauptų finansavimo pajamų! Atsiprašau, kad pavėluotai reaguoju, bet man sesija dabar dar, tai kartais būnų atsijungus ir iškritus iš gyvenimo smile

O dar tada klausimas, jeigu galima.
Kaip sakiau mes darželis ir aš dirbu tik mėnesį, tai nesijuokit labai smile Biudžeto skyrius pranešė, kad LR 2010 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių įstatyme (kurio aš neradau) smile numatytos lėšos pedagoginių darbuotojų atlyginimų (sumažėjusių nuo spalio 1 d. ) kompensacijai už rugsėjo mėn. smile Ar girdėjote kažką apie tai?
Nes nelabai suprantų už kokį mėnesį ką mokėt, ar nemokėt? Kuom vadovautis jeigu mokėt? Nes biudžeto skyriui privalėjom parašyt mokėsim ar nemokėsim, tai parašėm, kad mokėsim, bet tai glušiukai nežinom net kaip smile
Pažiūrėjau kaip buhalterė buvusi mokėjo 2009 m., tai rugsėjis kaip nustatyta rugsėjo 1 d. tarifikacijoje taip ir sumokėta, nuo spalio 1 d. tarifikacijoje sumažėjo ir nuo spalio jau visus kitus mėn. irgi mokėjo mažiau.
Tai nelabai supratau, kodėl čia turėtų būti kompensacija už rugsėjo mėn.?
2010-05-07 22:38 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #803597
Laba diena mielos moterys smile
Aš čia esu naujokė, nes tik mėnesį dirbu darželyje. Sena buhalterė "pabėgo" nieko nepadariusi pagal naują apskaitą, nei naujo sąskaitų plano, nei likučių perkėlimo, nei nieko nieko. O aš anksčiau nedirbus biudžetinėje, tai turbūt įsivaizduojat kokia "glušiukė" dabar smile
Mūsų finansavimas iš savivaldybės biudžeto, ir dabar biudžeto skyrius paprašė parašyti pažymą apie 1) sukauptas finansavimo sumas, 2) gautas fin. sumas, 3) gautinas fin. sumas, 4) grąžintinas fin. sumas. Gal galėtumėt paaiškinti kaip durnam, kas tai yra? Arba pagal kokį VSAFAS'ą pasižiūrėti, nes apskaita visa vedama pagal seną principą ir kad neprisidirbt norisi pasiklaust protingų žmonių. Gal pagal senas sąskaitas galima atsirūšiuot kažkaip kur tos sukauptos finansavimo sumos ir visos kitos, dar kažkoks atostogų rezervas turi būti ten kartu? Jeigu galite, padėkite kas nors prašau. Nes tiesą pasakius tai pasimetus juodai, ir vis galvoju, kur aš įlindau, bet pabėgt negaliu, turiu gelbėt mūsų darželį. smile smile

Iš anksto labai labai dėkinga smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR