Tax.lt narys NBP

Mid
Tax.lt narys nuo
2010-02-02
Miestas / vietovė
Vilnius
NBP
forume parašė 25 žinučių

NBP naujausios žinutės:

2012-09-12 11:57 Darbo teisė » Mamadieniai » #1090693
Sveiki.
Mamai, kuri viena augina tris vaikus iki 12 metų ir raštu paprašė sutrumpinti darbo laiką kiekvieno mėnesio pirmadieniais-ketvirtadieniais, žymėti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje nutarėme taip:pirmoje eilutėje dirbtas valandas, antroje eilutėje- mamadienių-tėvadienių valandas, trečioje- raidę M ir gale lentelės sumuoti: dirbtas valandas, mamavalandžius ir M raidės kiekį ir valandų skaičių, kas atsispindi žiniaraščio suminėje lentelėje apačioje.
Gal žinote, ar tokių mamyčių ir tėvelių darbo sutartyse daromi 5 ir 6 punktų pakeitimai ir nurodomi mamadieniai- tėvadieniai, ar pakanka DIR vizos-sutikimo ant prašymo? Ar būtinas įsakymas?
2011-09-22 17:33 Darbo teisė » Atostogos » #989304
Sveiki.
Norėčiau pasikonsultuoti dėl 35 k. d. atostogų suteikimo.
Trys situacijos:
1 situacija. Turiu darbuotoją, kuri gyvena su vyru, su kuriuo nėra susituokusi, bet susilaukusi vaiko (vaikui 3 metai). Tėvas įrašytas vaiko gimimo liudijime ir visi gyvena kartu. Kaip reikėtų traktuoti: ji vieniša mama ar ne, jai pagal įstatymą priklauso 28 k.d. ar 35 k. d.kasmetinių atostogų? Kokią pažymą ji turėtų pristatyti, kad jai suteikčiau 35 k.d. atostogas?
2 situacija. Turiu darbuotoją, kuri yra nesusituokusi, augina neįgalų vaiką (vaikui 3 metai), tėvas vaiko gimimo liudijime neįrašytas (mama nenorėjo, o tėvas neprašė), jie nėra susituokę, gyvena atskirai. Jai pagal įstatymą priklauso 35 k.d. kasmetinių atostogų. Kokią pažymą ji turėtų pristatyti, kad jai suteikčiau 35 k.d. atostogas? Ar pakanka tik vaiko gimimo liudijimo?
3 situacija. Turiu darbuotoją, kuri yra išsituokusi, augina du vaikus iki 14 metų (7 ir 9 metai). Teismo sprendimu, pasak jos, jai paskirta vaikų globa, tėvas gyvena atskirai ir moka alimentus. Jai pagal įstatymą priklausytų 35 k.d. kasmetinių atostogų, tačiau neturiu jokio dokumento, įrodančio, kad ji viena augina vaikus. Atnešti teismo sprendimo nenori, nes "tekste daug prirašyta to, ko ji nenorėtų rodyti". Nori atnešti Registrų pažymą apie gyvenamąją vietą ir šeimos sudėtį. Ar to pakanka? Juk neaišku, ar jai globa pasirta... Kokį dokumentą ir iš kur ji galėtų pristatyti, kad būtų pagrindas suteikti 35 k.d. kasmetines atostogas? Ar teismai išduoda išrašus iš bylų apie globos nustatymą?
Kaip Jūs darote tokiais atvejais, kokių dokumentų prašote?
2011-07-05 16:15 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #966058
Ačiū už nuomonę. Kažkur internete mačiau ilgoką diskusiją ta tema ir vieni rašo, kad atleidimas, tarkim, rugpjūčio 1 d. būtų jau negerai, sutartis taptų neterminuota, o kiti tam prieštarauja ir vieningos nuomonės nėra. Reikės oficialiai užklausti, tada bus aišku, o kai ateis tikrinti, turėsiu ką parodyti, kodėl taip ar kitaip darau. Reikia apsidrausti smile
2011-07-05 16:10 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #966055
Pas mus nėra tokių, kurie dirba tik 1 val., nebent pagal papildomas sutartis ir dažniausiai prieššventinę dieną apskritai nedirbama ta 1 valanda, todėl ir žymiu P, juk ir taip laisva, todėl nulis netinka. Na, kiekvienam savaip...
2011-07-05 16:04 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #966053
Administracijai leidus ir yra administracijai leidus, kiek norit, tiek ir susitariat protingumo ribose, reglamentavimo nėra, tačiau ir piktnaudžiauti nereikia. Žymima ND.
*
Pas mus kasmetinių varyti reikia, aria žmonės savo noru, darbštūs ir nenori atostogauti, todėl grafiką sudariau, kad būtų galima įsakymo tvarka leisti. Jeigu darbdavys neleidžia atostogų, jis pažeidžia DK ir kt. įstatymus, nes darbuotojas nepailsi, neatstato jėgų ir pan. ir t.t.
2011-07-05 15:58 Darbo teisė » Atleidimas iš darbo (teisingas dokumentų iforminimas) » #966048
Kažkaip vis tekdavo išsiversti be tokios situacijos, kai reikia atleisti darbuotoją šeštadienį, sekmadienį. Turiu tokių darbuotojų, kurie dirba pagal terminuotas sutartis ir jas stengiamės sudaryti iki tokios datos, kad atleidimo nebūtų poilsio arba švenčių dienomis, tačiau gali pasitaikyti, todėl susidomėjau.
Įdomu būtų sužinoti Jūsų nuomonę dėl atleidimo datos nukėlimo į kitą dieną.
VDI aiškina, kad jeigu atleidimo data numatyta sekmadienį, o tai poilsio diena arba šventinė, darbuotojo atleidimo diena nukeliama į kitą darbo dieną po poilsio dienos, t.y., pirmadienį. Rašomas maždaug toks ar pan. dėl atleidimo ar sut.nutraukimo įsakymas:
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 str. 1 d., suėjus terminui,
n u r o d a u nutraukti 2011 m. liepos 31 d. (AR RUGPJŪČIO 1d.?) Vardenės Pavardenės ir XXXX įstaigos 2011 m. balandžio 26 d. sudarytą terminuotą darbo sutartį Nr.DS-000, nukeliant atleidimo datą į 2011 m. rugpjūčio 1 d.
Tada rašomas DS priedas-atleidimas:
Darbo sutartis nutraukta: 2011 m. liepos 31 d. ( AR RUGPJŪČIO 1 d.?) pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 126 str. 1 d. (suėjus terminui). Pagrindas: 2011 m. liepos 29 d. įsak. Nr. P-
O SODRAI pranešti, kad nutraukta liepos 31 d. ar rugpjūčio 1 d.???
Ar turėjote panašios praktikos?
2011-07-05 15:43 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #966030

Ingusia22 rašė:

Jei darbuotojas dirba 1 val. per dieną, ir prieš jonines reikėjo trumpinti 1 val, vadinasi jis dirbti visai neturėjo tai ką jam rodyti tabelyje? smile ir ar mokama už tą dieną?


Dėl to aiškinausi VDI ir pasakė, kad privalome trumpinti 1 val., todėl rašoma P. Toje inspekcijoje- kiek žmonių, tiek nuomonių. Viskas paaiškėja, kai byla patenka į teismą ir kas ją tiria, jei kyla problema.
2011-07-05 15:41 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #966026
Darbe pagal pagrindinę DS dirba nuo 8:00 iki 17:00, pagal antraeilių pareigų nuotolinę DS 0,5 etato dirba namie nuo 18:00 iki 22:00. Per dieną gaunasi 12 val., per savaitę 60 val. už abi sutartis. Darbo laiko apskaita ne suminė, įprasta. Rašo, kad kasdien namie dirbo po 4 val. ir jeigu jam tabelyje pažymėsiu bent vieną dieną daugiau, nei 8+4 val., bus viršvalandžiai, kurie apmokami kitaip. O dirba juk namie, kokie laisvadieniai ir ar jie turėtų būti?... Vat ir problema.
2011-07-05 15:35 Darbo teisė » Neatvykimas į darbą administracijai leidus » #966020
DK 169 straipsnyje yra nustatyta kasmetinių atostogų tvarka, t. y. minimam straipsnyje yra įtvirtinta, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais darbo metais (DK 169 straipsnio 1 dalis), ir už pirmuosius darbo metus kasmetinės atostogos paprastai suteikiamos po šešių mėnesių nepertraukiamojo darbo toje įmonėje. Už antruosius ir paskesnius darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos bet kuriuo darbo metų laiku pagal kasmetinių atostogų suteikimo eilę. Eilės sudarymo tvarka nustatoma kolektyvinėje sutartyje, o ten, kur tokia sutartis nesudaroma, kasmetinių atostogų suteikimo eilė nustatoma šalių susitarimu (DK 169 straipsnio 2 dalis).
Paminėtina, kad Įstatymo leidėjas įpareigojo kasmetines atostogas darbuotojui suteikti už kiekvienus darbo metus tais pačiais darbo metais. Tokia atostogų suteikimo tvarka siekiama išvengti atostogų perkėlimo į kitus metus, nes šis perkėlimas „iškreipiama kasmetinių atostogų, kaip laiko, skirto darbuotojui pasilsėti ir darbingumui susigrąžinti, prasmę“ (Lietuvos Respublikos darbo kodekso komentaras. II tomas. – Vilnius: Justitia, 2004. P. 230). Tačiau įstatymo leidėjas, atsižvelgdamas į darbuotojo teisėtus interesus, susijusius kasmetiniu poilsiu, bei į kasmetinių atostogų tikslą, nustatė darbdaviui šią pareigą, bet nenustatė darbuotojui pareigos išnaudoti visas jam priklausančias kasmetines atostogas per einamuosius savo darbo metus tais atvejais, kai dėl objektyvių priežasčių darbuotojas negali jomis pasinaudoti, t. y. dėl darbuotojo ligos ir ir pan. Taigi, tuo atveju, jei darbuotojas piktybiškai per savo darbo metus nesinaudoja teise į kasmetines atostogas, bei darbdavio reikalavimu atsisako suderinti savo kasmetinių atostogų laiką, darbdavys, vykdydamas DK 169 straipsnyje nustatytą pareigą, pats turėtų savo nuožiūra nustatyti darbuotojo kasmetinių atostogų laiką, bei tai patvirtinti savo lokaliniais teisės aktais.
2011-07-05 15:26 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #966013
Mokyt nereikia, 5 metus dirbu šioje srityje, tik patarti, jeigu yra patirties šioje srityje, nes anksčiau nebuvo nuotolinio darbo sutarčių, tik namudinis, amatininkams ir nuotolinių ar "namudinių" darbuotojų neturėjau. Situacija tokia, kad tomis dienomis negaliu rašyti darbo valandų, nes nebuvo darbo, teko rašyti ND, jei tai bus teisinga. Teks su inspektoriais pabendrauti, kai šašlykus kepsim.
2011-07-04 17:02 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #965740
savaitgaliais ir švenčių dienomis net pagal nuotolinę dirbti VDI neleidžia. Sakė, kad negalima, turi ilsėtis.
2011-07-04 17:01 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #965739
Gerai būtų, kad galima būtų atidirbti kitom dienom, DK juk neleidžia dirbti daugiau, kaip 12 val./dieną. Žmogus turi papildomą sutartį 0,5 etato, todėl Sodrai nepranešama, jeigu pagal pagrindinę DS 1,0 etato dirbo darbe. Jis tik namie pagal nuotolinę nedirbo.
2011-07-04 16:52 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #965736
O jeigu darbuotojas nedirbo tom dienom namie, nors pagal sutartį turėjo dirbti po 4 val.? Ar reikėtų tada to prašymo dėl laisvadienių??? Kokia tada ta laisvė dirbti kada nori?...
2011-07-04 16:40 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #965731
Sveiki. Iškilo klausimų dėl darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tiems, kas dirba pagal nuotolinio darbo sutartį. Gal kas esate labiau patyrę šiuo klausimu ir galėtumėte patarti, kaip reikėtų žymėti, jeigu darbuotojas pateikė grafiką- laikaraštį, kad birželio 27-30 namie nedirbo, turėjo laisvų dienų? Jeigu jis dirba namie, ar jam reikia rašyti prašymą dėl laisvų dienų suteikimo? VDI aiškina, kad jis negali viršyti darbo laiko per dieną ir per savaitę limito, negali dirbti savaitgaliais ir švenčių dienomis.... Nesuprantu tos nuotolinio darbo sutarties naudos, jei gali rinktis tik laiką nuo kurios val. iki kurios dirbsi ir pan., o vis tiek esi "pririštas" prie laiko limitų, normų.
2011-04-08 09:30 Įvairūs » Darbo sutartis » #937638
Juk minėjau, kad tai vieno universiteto darbo sutartis, o jie sudaro kadencines, t.y., terminuotas 5 metų mokslo darbuotojų-dėstytojų sutartis, darbuotojai dalyvauja konkursuose toms vietoms užimti. Tokie žmonės visuomet ateina į darbą, nebent miršta arba prasigeria, jie neatlieka statybos darbų, jie vykdo mokslinius projektus, dėsto. Kol neįsigaliojo DS, galioja juk senoji, tad atleisti darbuotoją ar jam išeiti yra variantų.
Man pasirodė įdomus šis variantas, todėl norėjau išgirsti daugiau kitų nuomonių: ar tai galima taikyti kitose sferose, ar taikoma. Įdomu, ką galėtų pakomentuoti forumo teisininkai?
Beje, darbo sutartis gali įsigalioti ir tą pačią dieną, jeigu darbdavys ir darbuotojas taip sutarė, nebūtinai kitą dieną.
2011-04-07 17:50 Įvairūs » Darbo sutartis » #937384

Elste rašė:amadina22 rašė:

Jei DS sudarymo data tarkim, 04.06, o darbuotojas pradeda dirbti nuo 04.07. Tai taip ir rašome: sutartis įsigalioja nuo 04.06, darbo pradžia 04.07.
Taip?


sutartis įsigalioja nuo tada, kada ji sudaryta, t.y. nuo 04.06.Jeigu kam prireiks- yra ir kitokių variantų.
Turiu terminuotos DS pavyzdį vieno universiteto, kuris datas nurodo ir kitaip: DS sudarymo data: 2010.03.01, DS įsigalioja nuo 2010.06.01, darbuotojas pradeda dirbti 2010.06.01.
Esmė ta, kad darbuotojas pagal esamą DS, laimėjęs konkursą prieš 5 metus dirba iki sueis 5 metų terminas, t.y., 2010.05.31, tačiau vėl dalyvauja konkurse ir jį laimi kitai kadencijai. Tuomet ir rašomos tokios datos, kai viena sutartis dar galioja, o kita jau sudaryta, bet įsigalios vėliau.
2011-01-05 15:31 Apskaita & Auditas » Darbo laiko kalendorius » #897485
Vasario 19 d. mes dirbame už gruodžio 24 d. kaip prieššventinę prieš gruodžio 25 d. ir gaunasi ne 8 darbo valandos, o 7 val.
Dėl spalio ir lapkričio mėn. poilsio dienų pastaba teisinga. Spalio mėn. yra ne 10, o 11 poilsio dienų, nes spalio 31 d. yra poilsio. Lapkričio mėn. yra ne 8, o tik 7 poilsio dienos, nes dirbame spalio 5 d.
Ačiū už pastabas. smile
2011-01-03 12:46 Apskaita & Auditas » Darbo laiko kalendorius » #896089
Gal kam prireiks...
P.S.Ištaisyta klaidelė tekste dėl perkeltų dienų.
2010-10-27 18:09 Įvairūs » Paso ir kitų asmens dokumentų kopijavimas » #870405

Rolanda rašė:

Blogai skaitėte - 5-15 str. rašoma, kada ir kas turi teisę gauti jūsų asmens duomenis.


Kas gali gauti duomenis man aišku, kaip juos saugoti suprantama. Gauti duomenis nebūtinai reiškia kopijuoti. Galima užsirašyti. Mane domina pats kopijavimo faktas ir dokumentų kopijų saugojimas, kuomet galima dokumento padirbinėjimas ir pasinaudojimas asmens duomenimis. Nukopijavus yra galimybė pagaminti gerą, identišką, naują, netikrą dokumentą, kuris atrodys tikroviškai, o nusirašius tik duomenis, jau sudėtingiau. Pas mus vienam darbuotojui toks atvejis buvo, kai perkant automobilį vadybininkas pasinaudojo paso kopija ir žmogui pridarė tiek bėdų, kurias iki šiol tenka narplioti ir aiškinti, kas yra kas.
2010-10-27 17:51 Įvairūs » Paso ir kitų asmens dokumentų kopijavimas » #870387

vovere rašė:

gal bandykite susirasti asmens duomenų apsaugos įstatymą, gal ten kas parašytaSkaičiau, tačiau konkrečiai dėl kopijų neparašyta.
2010-10-27 17:48 Įvairūs » Paso ir kitų asmens dokumentų kopijavimas » #870385
Laba diena. Ne kartą buvo atvejų, kuomet iš manęs buvo pareikalautos paso, kitų asmens dokumentų kopijos (sudarant sutartį, įdarbinant, policijoje, parduotuvėje). Norėčiau sužinoti, ar gali įstaigos daryti paso kopijas, jas saugoti ir kas riboja dokumentų kopijavimą? Esu girdėjusi, kad paso kopijavimas neleistinas, kad kopijuoti draudžiama, tik galima nusirašyti duomenis ir dokumentų kopijavimas baudžiamas pagal įstatymą. Pagal kokį? Gal yra žinančių?
Ačiū.
2010-02-10 08:41 Darbo teisė » Terminuota darbo sutartis » #759516
Labai ačiū už patarimą.
2010-02-10 08:34 Darbo teisė » Terminuota darbo sutartis » #759508
Sveiki. Labai skubiai reikalinga teisinė pagalba dėl terminuotos sutarties. Mokslo darbuotojui (biudžetinėje organizacijoje) baigiasi term. d.sut. terminas, konkurso darbo vietai užimti paskelbti neįmanoma, nes LRV sprendimas dėl įstaigos statuso paskelbtas per vėlai. Pagal LR DK 126 str. turi būti nutraukta sutartis ir mokslininkas atleistas pranešant Sodrai ir atsiskaitant atleidimo dieną, kitaip sutartis taps neterminuota. Ar privalo administracija naikinti etatą, ar turi sudaryti naują terminuotą sutartį iki konkurso (galioja naujas Mokslo ir studijų įstatymas ir DK 109 str.2 p). Naujos sutarties administracija sudaryti nenori. Kaip turėtų pasielgti darbdavys? Ar būtų teisės pažeidimas, jeigu admin. nutrauktų sutartį ir etato nenaikintų?
Ačiū.
2010-02-03 07:56 Darbo teisė » DARBO GINČAI DĖL NUOBAUDOS » #755046

Colop rašė:

apie tai jau turim sukurtas 4 temas.
kam Jūs sukūrėte penktą ??? atėjote ir padarėte tai , ko iki jūsų niekas nepadarė ? klystate :P

www.tax.lt/gsearch.php
www.tax.lt/modules.php?name=Forums&file=search
www.tax.lt/postt1166.html


NBP rašė:

Sveiki. Gal kas turite praktikos darbo ginčų srityje? Ar darbuotojų atstovai įrašomi į įsakymą dėl Darbo ginčų komisijos? Ar komisijos (darbovietėje) posėdyje privalo dalyvauti skundą parašęs darbuotojas, kuris neatleistas, tik gavęs pastabą?
Ačiū.

Atsiprašau, jeigu ne taip kažką padariau, tačiau temose radau tik apie ginčus teisme, o ne darbovietėje. Jeigu galima žinutę perkelti kitur, būčiau dėkinga.
2010-02-03 07:48 Darbo teisė » DARBO GINČAI DĖL NUOBAUDOS » #755031
Sveiki. Gal kas turite praktikos darbo ginčų srityje? Ar darbuotojų atstovai įrašomi į įsakymą dėl Darbo ginčų komisijos? Ar komisijos (darbovietėje) posėdyje privalo dalyvauti skundą parašęs darbuotojas, kuris neatleistas, tik gavęs pastabą?
Ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Šiuo metu lankosi 143 svečiai ir 0 nariai

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2016 m. III ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2016 m. III ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2016-01-01
112 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2016-01-01
445 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2016-07-01
2,32 EUR ir 380 EUR