Tax.lt narys vytska101

Tax.lt narys nuo
2010-02-28
Miestas / vietovė
Kaunas-Marijampolė
Profesija
ūkininkas
vytska101
forume parašė 9 žinučių

vytska101 naujausios žinutės:

2017-02-24 20:42 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1350677
Sveiki,
Naujai įmonei įkeliant kredito unijos sąskaitos išrašą, visas sumas rodo nulines, atsidarius xml failą per naršyklę, vykdytų operacijų sumas rodo tvarkingai. Gal galite patarti kur ieškoti problemos?
[/quote]
Pridedu kaip atrodo banko išrašas įkėlus į programą
[/quote]
Įtariu, unija išsidirbinėja ir XML'e skaičiuose vietoj taško naudoja kablelį. Tas pažeidžia tiek ISO, tiek ir xsd standarto reikalavimus.
[/quote]
Ar verta dėl šios problemos reikšti pretenzijas unijai ir reikalauti laikytis standarto?
Kaip kiti programos naudotojai, ar susiduriat su tokia problema, ar tiesiog neturite unijose sąskaitų?
[/quote]
Patyrinėjau XML, vistik skaičiuose taškai. Galiu privačiai atsiųsti XML, tik nežinau ar forume yra tokia galimybė.
2017-02-24 19:44 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1350674

Niemand rašė:vytska101 rašė:vytska101 rašė:


Sveiki,
Naujai įmonei įkeliant kredito unijos sąskaitos išrašą, visas sumas rodo nulines, atsidarius xml failą per naršyklę, vykdytų operacijų sumas rodo tvarkingai. Gal galite patarti kur ieškoti problemos?


Pridedu kaip atrodo banko išrašas įkėlus į programą


Įtariu, unija išsidirbinėja ir XML'e skaičiuose vietoj taško naudoja kablelį. Tas pažeidžia tiek ISO, tiek ir xsd standarto reikalavimus.


Ar verta dėl šios problemos reikšti pretenzijas unijai ir reikalauti laikytis standarto?
Kaip kiti programos naudotojai, ar susiduriat su tokia problema, ar tiesiog neturite unijose sąskaitų?
2017-02-24 18:39 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1350668

vytska101 rašė:


Sveiki,
Naujai įmonei įkeliant kredito unijos sąskaitos išrašą, visas sumas rodo nulines, atsidarius xml failą per naršyklę, vykdytų operacijų sumas rodo tvarkingai. Gal galite patarti kur ieškoti problemos?


Pridedu kaip atrodo banko išrašas įkėlus į programą
2017-02-24 18:30 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1350667
Sveiki,
Naujai įmonei įkeliant kredito unijos sąskaitos išrašą, visas sumas rodo nulines, atsidarius xml failą per naršyklę, vykdytų operacijų sumas rodo tvarkingai. Gal galite patarti kur ieškoti problemos?
2017-02-19 12:17 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1349860
Laba diena,
bandome sukurti naują įmonę ( ketvirta įmonė programoje), tačiau meta klaidą:

KRITINĖ KLAIDA - NEBAIGTA KURTI DUOMENŲ BAZĖ. Klaida kilo bandant sukurti lentelę 'apyskaitos'. Iki klaidos atsiradimo buvo sukurtos šios duomenų bazės lentelės: advancereports.Iki klaidos atsiradimo nebuvo sukurta nė viena procedūra šioje duomenų bazėje.Iki klaidos atsiradimo nebuvo sukurtas nė vienas indeksas šioje duomenų bazėje.
SQL serverio klaidos pranešimas yra:
Klaida vykdant SQL komandą: [CREATE TABLE apyskaitos(ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, BZ_ID INTEGER NOT NULL, Suma DOUBLE NOT NULL, SG INTEGER, Tipas VARCHAR NOT NULL, Sask BIGINT NOT NULL, Analit INTEGER NOT NULL, Aprasas VARCHAR(255) NOT NULL, Dt DATE NOT NULL, PVMTarifas DOUBLE NOT NULL, PVMSask BIGINT NOT NULL, DocNr VARCHAR(30) NOT NULL, SumVat DOUBLE NOT NULL, SumLTL DOUBLE NOT NULL, SumVatLTL DOUBLE NOT NULL, CurrencyRateChangeEffect DOUBLE NOT NULL, AccountCurrencyRateChangeEffect BIGINT NOT NULL, DeclarationSchemaID INTEGER NOT NULL);], Params:
Klaidos turinys: 'Unable to open the database file
unable to open database file'.
Klaidą sukėlė ši SQL komanda:
CREATE TABLE apyskaitos(ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, BZ_ID INTEGER NOT NULL, Suma DOUBLE NOT NULL, SG INTEGER, Tipas VARCHAR NOT NULL, Sask BIGINT NOT NULL, Analit INTEGER NOT NULL, Aprasas VARCHAR(255) NOT NULL, Dt DATE NOT NULL, PVMTarifas DOUBLE NOT NULL, PVMSask BIGINT NOT NULL, DocNr VARCHAR(30) NOT NULL, SumVat DOUBLE NOT NULL, SumLTL DOUBLE NOT NULL, SumVatLTL DOUBLE NOT NULL, CurrencyRateChangeEffect DOUBLE NOT NULL, AccountCurrencyRateChangeEffect BIGINT NOT NULL, DeclarationSchemaID INTEGER NOT NULL);

SIŪLYTINA ŠIO PRANEŠIMO TEKSTĄ PATEIKTI SISTEMOS ADMINISTRATORIUI.
2015-12-09 08:24 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1296139
Sveiki, po paskutinio atnaujinimo negalima pasižiūrėti išrašytų sąskaitų registro ir išrayti naujų SF.
Klaidos info:

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at ApskaitaWUI.BOMapper.LoadObject[T](T ObjectInstance, String MethodName, Boolean AllowCancel, Object[] Params)
at ApskaitaWUI.F_InvoiceInfoList.DoRefresh(InvoiceInfoType registerType, DateTime dateFrom, DateTime dateTo, PersonInfo person)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT O.ID, C.ID, C.Pavad, C.Kodas, C.SP_kodas, C.E_Mail, b.Op_data, b.Op_Dok, b.Op_turinys, O.CurrencyCode, O.CurrencyRate, O.LanguageCode, O.CommentsInternal, MAX(I.Tar), SUM(I.SumOriginal), SUM(I.SumVatOriginal), SUM(I.SumLTL), SUM(I.SumVatLTL), SUM(I.Discount), SUM(I.DiscountVat), SUM(I.DiscountLTL), SUM(I.DiscountVatLTL), O.AccountPayer, SUM(CASE WHEN I.VatIsVirtual>0 THEN I.SumVatOriginal - I.DiscountVat ELSE 0 END) AS VirtualVat, SUM(CASE WHEN I.VatIsVirtual>0 THEN I.SumVatLTL - I.DiscountVatLTL ELSE 0 END) AS VirtualVatLTL FROM bz b LEFT JOIN InvoicesMade O ON O.ID=b.Op_ID LEFT JOIN sfd as I ON I.SF_ID=O.ID LEFT JOIN asmenys C ON C.ID=b.Op_analitika WHERE b.Op_data>=$DF AND b.Op_data<=$DT AND NOT O.ID IS NULL GROUP BY O.ID ORDER BY b.Op_data;=b.Op_ID LEFT JOIN sfd as I ON I.SF_ID=O.ID LEFT JOIN asmenys C ON C.ID=b.Op_analitika WHERE b.Op_data>=$DF AND b.Op_data<=$DT AND NOT O.ID IS NULL GROUP BY O.ID ORDER BY b.Op_data;], Params: ?DF=2015-11-09; ?DT=2015-12-09;
Klaidos turinys: 'SQLite error
no such column: I.VatIsVirtual'. ---> System.Data.SQLite.SQLiteException: SQLite error
no such column: I.VatIsVirtual
at System.Data.SQLite.SQLite3.Prepare(String strSql, SQLiteStatement previous, String& strRemain)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.GetStatement(Int32 index)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult()
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader..ctor(SQLiteCommand cmd, CommandBehavior behave)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.InvoiceInfoItemList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.InvoiceInfoItemList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at ApskaitaObjects.ActiveReports.InvoiceInfoItemList.GetList(InvoiceInfoType nInfoType, DateTime nDateFrom, DateTime nDateTo, PersonInfo nPerson)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.InvoiceInfoItemList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT O.ID, C.ID, C.Pavad, C.Kodas, C.SP_kodas, C.E_Mail, b.Op_data, b.Op_Dok, b.Op_turinys, O.CurrencyCode, O.CurrencyRate, O.LanguageCode, O.CommentsInternal, MAX(I.Tar), SUM(I.SumOriginal), SUM(I.SumVatOriginal), SUM(I.SumLTL), SUM(I.SumVatLTL), SUM(I.Discount), SUM(I.DiscountVat), SUM(I.DiscountLTL), SUM(I.DiscountVatLTL), O.AccountPayer, SUM(CASE WHEN I.VatIsVirtual>0 THEN I.SumVatOriginal - I.DiscountVat ELSE 0 END) AS VirtualVat, SUM(CASE WHEN I.VatIsVirtual>0 THEN I.SumVatLTL - I.DiscountVatLTL ELSE 0 END) AS VirtualVatLTL FROM bz b LEFT JOIN InvoicesMade O ON O.ID=b.Op_ID LEFT JOIN sfd as I ON I.SF_ID=O.ID LEFT JOIN asmenys C ON C.ID=b.Op_analitika WHERE b.Op_data>=$DF AND b.Op_data<=$DT AND NOT O.ID IS NULL GROUP BY O.ID ORDER BY b.Op_data;=b.Op_ID LEFT JOIN sfd as I ON I.SF_ID=O.ID LEFT JOIN asmenys C ON C.ID=b.Op_analitika WHERE b.Op_data>=$DF AND b.Op_data<=$DT AND NOT O.ID IS NULL GROUP BY O.ID ORDER BY b.Op_data;], Params: ?DF=2015-11-09; ?DT=2015-12-09;
Klaidos turinys: 'SQLite error
no such column: I.VatIsVirtual'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCommand
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.InvoiceInfoItemList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
SQLite error
no such column: I.VatIsVirtual
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System.Data.SQLite
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Prepare
Klaidos stekas:
at System.Data.SQLite.SQLite3.Prepare(String strSql, SQLiteStatement previous, String& strRemain)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.BuildNextCommand()
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.GetStatement(Int32 index)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.NextResult()
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader..ctor(SQLiteCommand cmd, CommandBehavior behave)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.SQLite.SQLiteCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
2015-07-14 21:02 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1279607
Laba diena,
nepavyksta prisijungti per dropbox.
instaliavau programa i dropbox folderius kurie atsirado instaliuojant kompe dropbox. Isisikeliau shorcut ant desktop ir viskas buvo gerai. Bandau prisijungti is darbinio kompo per www dropbox, leidzia tik atsisiusti exe faila, o programos nepaleidzia. Suinstaliavau darbiniam kompe dropbox, bandant paleist programa raso Windows cannot access the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to access the item.
Ka daryti?
2015-01-03 23:35 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1253373
Sveiki,
ar atsirastų Kaune žmogus galintis paleisti naują versiją programos? Žinoma ne už ačiū :)
Kaip suprantu jei naudojau prekių apskaitą, tai duombazės padaręs atsarginę kopiją, į naują programą neperkelsiu. Ar tuomet reikia daryti naują sask planą (naudoju ne tipinį) ir susivedineti likučius jau eurais, ar kaip? O gal sąsk planą galima iš senos versijos paiimti?
Vaje, vaje dar su euru viskas ok, bet kad sena versija nebepalaikoma, ir reikia į naują keltis, tai jau baisu.

2010-07-20 12:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #831820
Laba diena,
esu ūkininkas, nusprendžiau tvarkyti savo apskaitą su šia programa, šiokį tokį supratimą apie apskaitą turiu, bet žinių visada trūksta, pasidariau sąskaitų planą, susivedžiau kontrahentus. Gal atsirastų, kas galėtų pakonsultuoti (patogiausia iš Kauno ar Marijampolės), kaip dirbti, padrodyti kaip susivesti likučius ir pan., žinoma ne už ačiū.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR