Tax.lt narys Roni

Tax.lt narys nuo
2004-04-07
Roni
forume parašė 128 žinučių

Roni naujausios žinutės:

2004-09-22 13:57 Bendra » FR0438 » #107712
Ar aš ką praleidau, ar kaip čia yra? Forma 0438 tik seno pavyzdžio? Naujo nėra?
2004-09-22 12:14 Bendra » akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, jos specifika » #107674
O akcijų sąskaita?
2004-09-22 11:57 Bendra » akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, jos specifika » #107667
Notarai nebetvirtina akcijų perleidimo. T.B. pasirašyta tarpusavio sutartis bei sutvarkyta akcijų apskaita įmonėje.
2004-09-22 10:59 Blevyzgos » Kokias knygas skaitot? » #107650
Filmas "Džeinė Eir" tikrai buvo vienas iš labiausiai žiūrimų. Ir momentais sukeldavo net siaubą. Beje, ne taip seniai vėl buvo rodomas. Aišku, tokių filmų galima tikėtis iš LTV arba Rusijos televizinių programų...
2004-09-21 16:50 Blevyzgos » Žemės drebėjimas » #107446
smile Baisu, tai kaip reikia jaustis rimtame drebėjime...
2004-09-21 14:36 Pelno mokestis » Kada apmokomos mokymosi atostogos yra neleidžiami atskaitymai » #107385
[quote="Modestas"]Tai ir 31 proc. sodros neleidžiami.

Čia ir įdomiausia: keista, jei vieni mokesčiai (Sodra, Garantinis f.) būtų apmokestinami kitu (PM). Be to, "Pačiolio" pavyzdyje finansinį rezultatą koreguojanti suma imta be mokesčių.
2004-09-21 13:11 Pelno mokestis » Kada apmokomos mokymosi atostogos yra neleidžiami atskaitymai » #107342
Roni, o ką norėjei tuo pasakyti?
Kad leidžiami atskaitymai, jei įmonė nesiunčia ir moka DU už tai ?

Ne, norėjau pasakyti, kad jei nėra priskirta leidžiamiems atskaitymams, tai PM turi būti padidintas mokslo atostogų metu priskaitytu DU dydžiu.

Roni kalba tavo antrame komentare eina apie apmokėjimą už mokslą (kvalifikacijos kėlimą), o ne apmokėjimą darbuotojui už mokymosi atostogas...[/quote]

Sutinku... smile
2004-09-21 10:58 Įvairūs » Archyvavimas » #107282
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=158373&Condition2=
smile
2004-09-21 10:52 Pelno mokestis » Kada apmokomos mokymosi atostogos yra neleidžiami atskaitymai » #107277
Iš VMI komentaro:
6.14.Dėl kadrų rengimo ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidų.
Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos kadrų rengimo ir perkvalifikavimo išlaidos, įskaitant personalo apmokymą dirbti įrengimais, įvaldyti (diegti) naujas technologijas (išskyrus tuos atvejus, kai tos išlaidos apskaitomos kaip nematerialusis turtas (formavimo savikaina), darbuotojų kvalifikacijos kėlimo išlaidos (įskaitant užsienio kalbų kursus), kai tai susiję su jų einamomis pareigomis.
Kvalifikacijos kėlimas suprantamas kaip apmokymas trumpalaikiuose kursuose, kuriuose darbuotojai tik tobulina savo kvalifikaciją, įgytą anksčiau.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudoms nepriskiriamos darbuotojų mokymosi aukštosiose, aukštesniosiose mokyklose, koledžuose ir kitose mokyklose, suteikiančiose tam tikrą išsimokslinimo lygį, išlaidos.

2004-09-21 10:23 Pelno mokestis » Kada apmokomos mokymosi atostogos yra neleidžiami atskaitymai » #107274
Pagal PMĮ įmokos darbuotojų naudai priskiriami ribojamų dydžių leistiniems atskaitimams, išskyrus: 1) įmokos į asmenines pensijų programų dalyvių sąskaitas pensijų fonduose arba
2) gyvybės draudimo įmokos, kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų, arba
3) pensinio draudimo įmokos draudimo įmonėms ir
4) įmokų suma apskaičiuojama ir neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį kiekvienam iš šių vieneto darbuotojų apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų, ir
5) įmokų gavėjas nėra tikslinėse teritorijose įregistruotas ar kitaip organizuotas užsienio vienetas.

2004-09-20 17:02 Blevyzgos » Alkoholizmas » #107184
Vija, turiu nemažą pažįstamų ratą, kurie alkoholizmo liūno atsikratė anoniminių alkoholikų klubuose. Nors skamba nekaip, iš prieš akis stoja filmų ištraukos (...labas, aš esu alkoholikas...). Galiu nuraminti to nėra. Bent jau tuose klubuose. Geriausia, kad ateitų žmogus ne vienas, su artimu jam žmogumi. Dalyvavimas diskusijoje, problemos iškėlimas, bandymas rasti išeitį dažną pastūmėja į tiesesnį kelią. Be to, tikrai vyksta daug išvykų prie jūros ar kitur, kurios sudomina, užveda. Atėjęs alkoholikas neturi mesti gerti, jis pats nusprendžia, - ką jam daryti. Tikrai daug lankosi išgeriančių iki šiol žmonių, tik galbūt labiau įgyja savikontrolės.
Manau, kad tų, kurie aiškina čia, forume, - manęs nepakeis ir t.t., neverta klausyti, - jie net nesuvokia kas yra alkoholizmas. Paprasčiausiai tai mėgstantys išgerti, bet ne alkoholikai...
2004-09-20 16:43 PVM » PVM sąskaitos faktūros » #107179
Jei tarp privalomų PVM sąskaitos - faktūros rekvizitų to nėra pažymėta (o nėra) - vadinasi, neprivalomas.
2004-09-17 15:31 Bendra » keliu mokestis » #106946
juridiniai asmenys,išskyrus juridinius asmenis, kurie verčiasi prekybos veikla,suskystintųjųdujų,skirtų automobiliams, realizavimu, juridinius asmenis, kurie verčiasi veikla, bet negauna pajamų iš tos veiklos, taip pat kredito įstaigas, – 0,48 procento pajamų;

1.2. juridiniai asmenys, kurie verčiasi prekybos veikla, – 0,3 procento pajamų;

1.3. juridiniai asmenys, kurie verčiasi suskystintųjų dujų, skirtų automobiliams, realizavimu, – 0,1 procento pajamų;

1.4. kredito įstaigos, išskyrus Lietuvos banką, – 1 procentą pajamų, gautų iš maržos ir už kitas paslaugas.

5. Šios tvarkos 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytų dydžių atskaitymus į Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto sąskaitą programai finansuoti moka juridiniai asmenys, kurių pajamos iš šiuose punktuose nurodytos veiklos (iš jos – ir viešojo maitinimo) sudaro daugiau kaip 50 (įskaitytinai) procentų pajamų. Juridiniai asmenys, kurių pajamos iš šios tvarkos 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytos veiklos (iš jos – ir viešojo maitinimo) sudaro mažiau kaip 50 procentų visų pajamų, ir visi kiti juridiniai asmenys, išskyrus kredito įstaigas, moka šios tvarkos 1.1 punkte nurodyto dydžio atskaitymus.
2004-09-17 10:54 Įvairūs » Įmonės automobilio remontas » #106857
Pagal - jei turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Audioaparatūrą registruočiau kaip atskirą turto vienetą.
2004-09-17 10:39 PVM » Importo PVM » #106852
Mokėti PVM nereikia, jį reikia priskaičiuoti (pardavimo PVM) ir ... atskaičiuoti (pirkimo PVM). Deklaracijoje parodyti 29 laukelyje pardavimo PVM, 22 laukelyje - pirkimo, ir 30 laukelyje atskaitai visą PVM ar jo dalį (priklauso nuo veiklos).
2004-09-17 10:07 Apskaita & Auditas » Ar palūkanos įeina į turto kainą? » #106841
Palūkanos - finansinės, investicinės veiklos sąnaudos.
2004-09-17 09:53 PVM » Importo PVM » #106834
Mes taip pat gaunam sąskaitas iš ES, kuriose nėra išskirta PVM. Pati jį priskaičiuoju.
2004-09-17 08:21 Programinė įranga » Prog. įrangos įsigijimo savikaina » #106809
Taip
2004-09-16 17:21 Įvairūs » PVM saskaita-faktura rusams » #106791
Buvo nesąmonė.
Sąskaita gali būti ir dviem kalbom, ir dviem valiutom.
2004-09-16 16:22 Įvairūs » Pačiolis elgiasi negarbingai » #106768
Skambint nebandėm, o reikėjo...
Metodinė medžiaga verta dėmesio būtų, jei nebūtų tiek daug spaustuvinių klaidų, - per paskutinį seminarą nieko daugiau ir neveikėm, kaip tik taisėm klaidas - čia ne tas skaičius, čia ne ta sąskaita... Atsiprašom... smile Gal reikėtų iki seminaro klaidas išsitaisyti?..
2004-09-16 16:15 Apskaita & Auditas » dėl delspinigiu ir baudu » #106761
P (n) ataskaita - finansinei apskaitai, PM deklaracija - mokestinei. Tai du skirtingi dalykai.
2004-09-16 16:08 Įvairūs » Pačiolis elgiasi negarbingai » #106757
Tai, kad negavom. Dar už birželį laukiam... Manau, nebeverta smile
2004-09-16 13:14 Apskaita & Auditas » dėl delspinigiu ir baudu » #106678
Baudos ir netesybos finansinėje apskaitoje fiksuojamos debetuojant 638 sąskaitą, koreguojant PM deklaracijos 4 eilutę.
2004-09-06 12:06 Bendra » Darbuotojų telefonai įmonėje » #104513
Sveiki, patarkite, kaip teisingai pasielgti:
Darbuotojai naudojasi įmonės telefonais, tačiau yra limitas. Pagal įsakymą, reikia viršlimitinią sumą išskaityti iš darbuotojų DU. Ar mes turėtume viršijančiai limitą sumai išrašyti sąskaitą?
2004-09-01 16:28 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #103844
Labai ačiū. smile
2004-09-01 16:21 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #103840
Ne, remontas nedaromas. Bet yra nusidėvėjimas?.. smile
2004-09-01 16:02 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #103830
smile Ačiū, Wolf. Jūs tikras draugas.
Norėjau dar pasitikslinti: draudimo suma tikrai reikia didinti pajamas? Gal reikėtų mažinti sąnaudas? smile
2004-09-01 15:23 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #103814
smile niekas negali padėti?.. smile
2004-09-01 14:38 Pelno mokestis » Draudiminis įvykis - automobilis nurašytas » #103787
Sveiki, smile įmonės a/m, kurio likutinė vertė - 1 lt, sugadintas autoavarijoje. Įmonė gauna iš draudimo pinigus remontui, tačiau remonto nedaro, o a/m parduoda. Kaip viską parodyti apskaitoje?
2004-08-17 14:50 Apskaita & Auditas » Ilgalaikis turtas » #100656
Ar įsakymai dėl IT normatyvų, likvidacinės vertės ir kt. turi būti rašomi kasmet naujai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR