Tax.lt narys Laima43

Tax.lt narys nuo
2011-01-23
Laima43
forume parašė 179 žinučių

Laima43 naujausios žinutės:

2016-05-26 13:04 Įvairūs » Asociacijos » #1319975
Galbūt negaila Aiškinamojo rašto pavyzdžio parodyti. Kiek ten smulkiai aprašyti tą apskaitą?
2016-03-31 09:00 Įvairūs » Kasmetinių atostogų darbuotojams suteikimas » #1312500
Ar traukiamos į darbuotojo atostogų grafiką dienos, kurios pridedamos prie atostogų už darbą poilsio arba švenčių dieną dirbtos iki atostogų grafiko patvirtinimo? Įsakyme buvo parašyta, kad pridėti prie kasmetinių atostogų.
2016-03-29 21:31 Blevyzgos » Asociacijos steigimo, įsteigimo ir kt. problemos » #1312260

nemirtinga rašė:Gita1 rašė:


Reikia teikti už 2015 ir vėlesnius metus.
Anksčiau nereikėjo. Teisės akto dabar nerasiu taip greit.Aišku. O pateikti galima tik elektroniniu būdu?www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E302593CE80/fFiuNMFypu
11 skirsnis
METINIŲ IR TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATEIKIMAS
120. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu finansinė atskaitomybė būtina pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui, Registro tvarkytojui pateikia (neatsižvelgiant į teisinį statusą):
120.15. asociacijos;
120.16. viešosios įstaigos.
127. Kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, taip pat ir metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu Registro tvarkytojui pateikiama:
127.3. valstybės įmonės ir savivaldybės įmonės, asociacijos, viešosios įstaigos veiklos ataskaita;
2016-03-29 11:30 Bendra » Turto deklaravimas » #1312121

virbuh rašė:Laima43 rašė:xvijox rašė:


Sveiki, pirmi metai tenka pildyto turto deklaraciją FR0001, rodant kokias pinigų lėšas turi nebanke, kokia sumą didžiausią galima rodyti, kuriai nereiktu pateikti dokumentų iš kur gavai. Kokia suma didžiausia?Ir man įdomu kur galima apie tai paskaityti?


Tokių sumų nėra, jei kiltų įtarimas, kur gavote sakykim 3000 eur,(negaudami tiek algos) turėtumėt įrodyti, jei kažkokio IT pirkimo ar tikrinimo metu užkliūtumėte. Yra tokia suma 15000 eur ir daugiau, kuri jau yra pilnai VMI kontroliuojama.
www.vmi.lt/cms/pranesimas-prc911-pagalba-mokesciu-moketojams-ir-vmi


Ačiū
2016-03-29 10:39 Bendra » Turto deklaravimas » #1312105

xvijox rašė:


Sveiki, pirmi metai tenka pildyto turto deklaraciją FR0001, rodant kokias pinigų lėšas turi nebanke, kokia sumą didžiausią galima rodyti, kuriai nereiktu pateikti dokumentų iš kur gavai. Kokia suma didžiausia?Ir man įdomu kur galima apie tai paskaityti?
2016-02-11 08:19 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1304674
Ar ūkininkas PVM mokėtojas turi teikti FR0521 deklaraciją?
2016-02-04 19:55 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1303784

ausriola rašė:Atimk rašė:


Manau, jog nereikia, jeigu tikroji vertė viršytų įsigijimo savikaina tuomet, reiktų tikrosios vertės rezervo.Teisingai, tikrosios vertės rezervas atsiranda tik viršijus įsigijimo savikainą, bet mane gąsdina tas K8709001, nes Veiklos rezultatų ataskaitos nuvertėjimo eilutėje bus su minusų, o ar taip gali būti niekur nerandu parašyta..Man labai su ta tikrąja žemės verte nesuprantama smile gąsdina ir 8 ,ir 7, ir 4 klasės
2016-02-02 12:53 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1303300

Atimk rašė:


Manyčiau reikia priešingus įrašus 2761 Eur sumai:
D 1xxxxxx3 Žemės vertės padidėjimas arba sumažėjimas
K 8709xxx Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
D 70xxxxx Finansavimo pajamos
K 42xxxxx2 Finansavimo sumos (panaudotos).


Galvoju kad dar kažkaip reikia 321xxxx sąskaitą įkomponuoti smile
2016-02-01 18:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1303202
Padėkite prašau teisingai sudėlioti žemės vertės pasikeitimą:
Žemės įsigijimo savikaina D1201xxx1 -15593 Eur
Finansavimo sumos K4241101-15593 Eur
2014 12 31 Žemės tikroji vertė buvo 9861 Eur
Sukontavau D8709xxx - 5732 Eur
K1201xxx3 5732 Eur
D4241102 - 5732 Eur
K70xxxxxxx - 5732 Eur
2015 12 31 Žemės tikroji vertė yra 12642 Eur
Kaip registruoti pasikeitimą?
2016-01-07 19:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1299111
Kaip sukontuoti Už 2015 metų gruodžio mėn priskaitytą, bet neišmokėtą darbo užmokestį. Labiausiai neaišku man dėl GPM. Ačiū
2016-01-03 16:16 Bendra » Sodra » #1298301

names rašė:


Turim tik du darbuotojus.Pirmą mėnesį atsimenu kai teikiau tai atmetė, tik paskui "daėjo " kur klaida. Reikia pasieškoti apie tas sodros pensija informacijos dagiau.Įdomu iki kada tuos du proc dabar skaičiuosim.Nieko apie tai neskaičiau.Ačiū už patarimus.


www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438186
2015-11-15 21:50 Mokslas » ieškaus kur atlikti praktika! » #1293676
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos III kurso, uostų ir laivybos įmonių finansų valdymo studijų studentas ,ieško kur galėtų atlikti praktiką Klaipėdoje. Gal yra galinčių kažką pasiūlyti. Iš anksto dėkoju.
2015-11-02 10:53 Įvairūs » pensiju kaupimas, ar kas supranta? » #1292169
Kokį pensijų fondą rekomenduojate pasirinkti?
2015-10-12 16:11 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1289838

vaida_b rašė:


Sveiki, gal kas paaiškintų kaip reikia užpajamuoti nukultą produkciją? (Rapsus, kviečius..) juos planuojama parduoti po naujų metų. Ar pildosi koks nors aktas ar kas...?
Iš anksto ačiū...Man irgi būtų smalsu sužinoti atsakymą į šitą klausimą smile
2015-05-26 23:01 Blevyzgos » Asociacijos steigimo, įsteigimo ir kt. problemos » #1274241
Sveiki, pasikeitė asociacijos pirmininkas ir taryba. Kokius dokumentus pildyti Registrų centrui? Ačiū
2015-05-06 22:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #1271928
Prašau pagalbos. Metų gale neperskaičiavau tikrosios žemės vertės. Pagal Registru centro duomenis ji yra sumažėjusi. Žemė apskaityta balansinėje 1 klasės sąskaitoje debete ir 4 klasėje kredite. Kur parodyti tą skirtumą? Ir kaip visa tai pataisyti VSAKYJE?
Ačiū
2015-04-30 13:24 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1271258

virbuh rašė:Laima43 rašė:

gyventojas (PVM mokėtojas, EDV 16, dar dirba pagal sutartį) iš individualios žemės ūkio veiklos (kodu 35)gavo 103 000 Lt pajamų, patyrė 92 800 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma 3825 Lt suma ? 2013 m nuostolis 6900 Lt.
tas pats gyventojas 93 kodu gavo 17100 Lt pajamų ir patyrė 11070 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma 2261 Lt suma ?
Ar taip o jeigu ne tai kaip?
Ar išlaidos 92800 yra be sodros VSD ir PSD? Jei be sodros mokesčių. Tai Įmokos turi būti nuo minimalios algos , nuo 12105 lt V18 turi būti 9 proc PSD 1089 lt, ir VSD 3449,94 lt viso kaip ūkininko 4538,94 lt
Dar įrašant į V9 nuostolį , kiek lieka gal apie 5661 lt. GPM nieko nebebūtų mokėtino
ta 93 kodu veikla tai individuali veikla pagal pažymą? tai mokesčiai nuo pusės gautų pajamų
17100-11070(ar ir čia be sodros įmokų?) bus 6030 dalinam per pusę, bus 3015. PSD Nuo 3015 *9 proc bus 271lt ir VSD 28,5 bus 859,28 lt viso bus 1130,28 lt
Skaičius pasitikrinkit, jei neapsirikau kur nors.
[/quote]
Ačiū virbuh. Daroši "šviesiau" smile Gražaus jums šventinio savaitgalio smile
2015-04-29 22:14 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1271119

virbuh rašė:Laima43 rašė:


www.agroakademija.lt/apskaita/mokesciai/?SId=1031

Ar į V18 laukelį rašyti kiek sumokėta VSD 2014 m. (285x12=3420)?
O praeitų metų nuostolis niekur nesirodo?
Į V18 kiek priklauso mokėtino tiek rašyti 3420 netinka, nes buvo alga nuo spalio 1035 lt Jei priklauso dar PSD tai ir ją įrašyti.
pavyzdžiai:
Pavyzdžiui, individualią žemės ūkio veiklą vykdantis gyventojas per mokestinį laikotarpį kas mėnesį turėjo mokėti įmokas nuo minimaliosios mėnesinės algos ir už 2014 metus sumokėti 4538,94 Lt valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų. Šis gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo 20 000 Lt pajamų, patyrė 10 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, taigi V18 laukelyje turi būti įrašoma 4538,94 Lt suma ((20 000 Lt – 10 000 Lt)*0,285 + (20 000 Lt – 10 000 Lt)*0,09 = 3 750 Lt, tačiau per mokestinį laikotarpį kas mėnesį mokėtinų valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų suma yra didesnė, todėl V18 laukelyje įrašoma kas mėnesį mokėtinų įmokų suma).
Pavyzdžiui, jeigu gyventojas iš individualios žemės ūkio veiklos gavo 40 000 Lt pajamų, patyrė 20 000 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma 6 696 Lt suma ((40 000 Lt – 20 000 Lt)*0,285 + (40 000 Lt – 20 000 Lt)*0,09 = 7 500 Lt, tačiau V18 laukelyje negali būti įrašoma didesnė negu 6 696 Lt suma).
Nuostoliams yra atskiras langelis, jis mažins GPM mokėtinągyventojas (PVM mokėtojas, EDV 16, dar dirba pagal sutartį) iš individualios žemės ūkio veiklos (kodu 35)gavo 103 000 Lt pajamų, patyrė 92 800 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma 3825 Lt suma ? 2013 m nuostolis 6900 Lt.
tas pats gyventojas 93 kodu gavo 17100 Lt pajamų ir patyrė 11070 Lt su nurodytomis pajamomis susijusių leidžiamų atskaitymų, tai V18 laukelyje turi būti įrašoma 2261 Lt suma ?
Ar taip o jeigu ne tai kaip?
2015-04-29 13:00 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1271005
[quote=Laima43]

virbuh rašė:kgrazke rašė:


Sveiki.

Ūkininkas uždirbo 84716,08 apm.pajamų ir patyrė 88913,47 sąnaudų. 2013 m. GPM deklaracijoje (5318,76) nuostolis. Pildau šių metų GPM ir jei gerai suprantu tą nuostolį atsikeliu į V18 eilutę. Gaunasi dar didesnis nuostolis. Tad GPM mokėti nereikia. O kaip su VSD ir PSD mokesčiais? VSD mokėjo kas mėnesį po 285 Lt. o PSD nemokėjo nes yra dirbantis pagal darbo sutartį. Jei nuostolis ar vistiek šiuos mokesčius reikia mokėti?
Jei reikia tai tas mokėtinas sumas taip pat traukti į GPM308 deklaraciją?
Ačiū.Sveiki. Jūs bandykit pradėt pildyt ir paaiškės. Mes raudonas vėlevėles su aiškinimais.. NUostolių negalit įrašyt. PSD ir VSD į V7 eilutę visai netraukiama. Tik rašoma į V18. Pagal savo ūkio dydį žiūrėkit ir visa kita: Pagal mane, esat didelis ūkis bent virš EDV 4, tai PSD metų gale nuo minimalios algos, bet dar pasitikrinkit ar neapsirikau.
www.agroakademija.lt/apskaita/mokesciai/?SId=1031

Ar į V18 laukelį rašyti kiek sumokėta VSD 2014 m. (285x12=3420)?
O praeitų metų nuostolis niekur nesirodo?2015-04-29 12:59 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1271003
[quote=virbuh]

kgrazke rašė:


Sveiki.

Ūkininkas uždirbo 84716,08 apm.pajamų ir patyrė 88913,47 sąnaudų. 2013 m. GPM deklaracijoje (5318,76) nuostolis. Pildau šių metų GPM ir jei gerai suprantu tą nuostolį atsikeliu į V18 eilutę. Gaunasi dar didesnis nuostolis. Tad GPM mokėti nereikia. O kaip su VSD ir PSD mokesčiais? VSD mokėjo kas mėnesį po 285 Lt. o PSD nemokėjo nes yra dirbantis pagal darbo sutartį. Jei nuostolis ar vistiek šiuos mokesčius reikia mokėti?
Jei reikia tai tas mokėtinas sumas taip pat traukti į GPM308 deklaraciją?
Ačiū.Sveiki. Jūs bandykit pradėt pildyt ir paaiškės. Mes raudonas vėlevėles su aiškinimais.. NUostolių negalit įrašyt. PSD ir VSD į V7 eilutę visai netraukiama. Tik rašoma į V18. Pagal savo ūkio dydį žiūrėkit ir visa kita: Pagal mane, esat didelis ūkis bent virš EDV 4, tai PSD metų gale nuo minimalios algos, bet dar pasitikrinkit ar neapsirikau.
www.agroakademija.lt/apskaita/mokesciai/?SId=1031

Ar į V18 laukelį rašyti kiek sumokėta VSD 2014 m. (285x12=3420)?

2015-04-21 10:49 Gyventojų pajamų mokestis » Turto ir pajamų deklaravimas » #1269686
Sveiki,
Elektroniniu būdu pateikiau FR512 ir 2 proc paramą paskyriau įstaigai turinčiai teisę ją gauti. Po to gavau prašymą 1 proc. skirti politinei partijai ir užpildžiau popierinį variantą įrašydama tik tą 1 proc. Ar teisingai galvoju, kad mano pirma pateikta deklaracija liko negaliojanti ir 2 proc. liko nepaskirti niekam?
2015-04-19 19:09 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas » #1269453

Alina55 rašė:


Ligos laikotarpis įskaitomas į stažą nepanaudotų atostogų kompensacijai. Nėra pagrindo, tos nedarbingumo dalies po terminuotos DS pasibaigimo, neįskaičiuoti, jeigu tik darbuotojui mokama nedarbingumo pašalpa.
Pasinaudokite dar VDI konsultacija...
Ačiū Alina55
2015-04-19 17:06 Darbo teisė » Darbo sutarties nutraukimas » #1269444
Sveiki,
Darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį (kūrikas). Šiuo metu turi nedarbingumą dėl ligos. Ar pasibaigus kūrenimo sezonui bus galima jį atleisti ar tik tada kai baigsis nedarbingumas dėl ligos? Ir už kokį laikotarpį skaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Iki kūrenimo sezono pasibaigimo ar kai baigsis nedarbingumas?
2015-04-08 17:44 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1268072

Finval rašė:Laima43 rašė:


Ūkininkas PVM mokėtojas atlieka kasimo darbus Lietuvoje, bet užsakovas Latvijos įmonė. Kokią sąskaitą faktūrą rašyti? Su PVM ar be? Kokia kalba rašyti?


O man tai klausimas kilo ar jis kaip ūkininkas išvis gali tai daryt? Ar nereik tik IV registruot smile


VMI yra užregistruota tokia jo veikla.
2015-04-08 12:48 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1268016
Ūkininkas PVM mokėtojas atlieka kasimo darbus Lietuvoje, bet užsakovas Latvijos įmonė. Kokią sąskaitą faktūrą rašyti? Su PVM ar be? Kokia kalba rašyti?
2015-04-08 12:07 PVM » Sąskaita faktūra i LATVIJA » #1267999
Ūkininkas PVM mokėtojas atlieka kasimo darbus Lietuvoje, bet užsakovas Latvijos įmonė. Kokią sąskaitą faktūrą rašyti? Su PVM ar be? Kokia kalba rašyti?
2015-04-07 09:40 Bendra » VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m. » #1267758
Dirbu mokykloje, kurioje dirba 70 pedagogų. Atostogauti išeina nuo liepos 1 d. Pagal DK atostoginiai išmokami ne vėliau kaip prieš tris dienas iki atostogų. Į skaičiuojamą mėnesį įeina birželio mėn. Kaip fiziškai padaryti paskaičiavimus ir išmokėjimą laiku?
2015-04-06 09:07 Bendra » VDU skaičiavimas, atostoginiai nuo 2013 m. » #1267732
Sveiki, nors šventės tęsiasi, bet paklausiu darbinio klausimo. Dirbu mokykloje, kurioje dirba 70 pedagogų. Atostogauti išeina nuo liepos 1 d. Pagal DK atostoginiai išmokami ne vėliau kaip prieš tris dienas iki atostogų. Į skaičiuojamą mėnesį įeina birželio mėn. Kaip fiziškai padaryti paskaičiavimus ir išmokėjimą laiku?
2015-01-28 19:17 Biudžetinių įstaigų apskaita » Viešieji pirkimai » #1258539

vilex11 rašė:


sveiki, pirmą kart pildau metinę viešųjų pirkimų ataskaitą ir nežinau iš kur paimti V dalyje pirkimų vykdytų per CPO Nr. ? kas pildot ataskaitas, gal galit padėti...


Kiekvienas pirkimas per CPO turi numerį, bet aš V dalies nepildžiau ir numerių niekur nerašiau. Įdomu?????
2015-01-25 21:17 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1257870
[quote=virbuh]
Laimai
Teikit viską ką turit. Matyt gal tik Eur leis teikti. Faktiškai Ši pažyma teikiama prieš pradedant naudoti, tai reikė lygtai 2014 teikti.(dėl leidžiamų atskaitymų), bet jei tik leidžia įrašyt atgalines datas tai puiku. Dėl PVM atskaitymo pateikimas dar nepavėluotas,
''FR0457 ir FR0457P formos kiekvieną kartą teikiamos visiškai užpildytos, t. y. jose turi būti įrašomi duomenys apie visą formų pateikimo metu individualioje ir/arba kitoje ekonominėje veikloje naudojamą ilgalaikį turtą ir apie turtą, kuris bus priskirtas individualiai ir/arba ekonominei veiklai nuo šių formų pateikimo, ir apie turtą, kuris nebelaikomas individualios veiklos turtu, nuo mėnesio, kurį šios formos pateikiamos. Nuo 2015 m. teikiamose ir tikslinamose FR0457 ir FR0457P formose sumos nurodomos eurais.''


Ačiūūūūūū už pagalbą smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Verslo forumas, UAB
Kelmės r. sav. Pabariukų k. 10
- 2018 - 2021
Taikos kelias, VšĮ
Šilutės r. sav. Gurgždžių k. 3
2015 - 2020 2018 - 2021
Statybinės technikos nuoma, UAB
Panevėžio r. sav. Paliūniškio k. Z. Malinsko g. 6
2017 - 2020 2018 - 2021
Logotipo projektai, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Seniavos pl. 10G
2015 - 2020 2018 - 2021
L. BUKAUSKO ĮMONĖ "SPECIALIŲ INTERESŲ GRUPĖS" - -
Kupiškio socialinės globos namai
Kupiškio r. sav. Šnipeliškio k. Kikonių g. 20
- 2018 - 2021
Algrusta, UAB - -
Zervyna, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 12
2015 - 2020 2018 - 2021
Emtronika, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Tuskulėnų g. 26-42
2015 - 2020 2020 - 2021
Individuali įmonė - -
Trend Kemper, UAB - -
FIDEL LT, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žalgirio g. 92
2016 - 2020 -
Kario - partizano Antano Kraujelio atminimo įamžinimo labdaros ir paramos fondas
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemynos g. 12-82
2015 - 2020 -
Itaka Lietuva, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 6
2018 - 2020 2018 - 2021
Tautvydas & co, UAB
Kaunas Draugystės g. 17-1
2020 - 2020 2020 - 2021