Tax.lt narys RikiTiki

Tax.lt narys nuo
2011-06-23
RikiTiki
forume parašė 108 žinučių

RikiTiki naujausios žinutės:

2013-07-19 07:13 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1168506
Darbuotojas išeina atostogų 2013-07-22 - 2013-08-04 (14 k.d.)
VDU 48,39
Priskaityta
07 DU- 652,17 Lt, (už 15 d.d.)
07 atost.-387,12 Lt (už 8 d.d.d)
08 atost.- 96,78 Lt (už 2d.d.)
Dar neišmokėtas 06 DU. Dabar norim išmokėti 06 DU ir atostoginius (už7+8).
07 DU bus mokamas 08 mėn, 08 DU -09 mėn.
Kaip skaičiuoti NPD ir GPM? Nes taip tai skaičiuočiau 07 DU + 07 atostog, ir jiems bendrą NPD ir GPM, o kaip dabar-kai atostoginiai vieną mėnesį, o DU bus sekantį. Galima taikyti bendrą NPD (nuo 07 atost+7 DU) ar reikia nuo pirmo lito 15%.
Ir 08 mėn. atost. irgi nuo pirmo lito 15% ar NPD dalį (tada GPM bus 0 lt), o likusi dalis bus panaudota perskaičiuojant 08 DU? Padėkit, susimaklinau visai. smile Niekur nerandu paaiškinimo, nes visur pvz, kai išmoka, tai kartu 07 DU +07 atost.

Dabar paskaičiavau išmokėti atost. taip:
(387,12 + 96,78)-15%-9%= 367,76 Lt atostoginių. ( GPM 72,59 Lt)

ar vis dėl to reikia taikyti abiems NPD (vienam dalį 7 , kitam dalį 8):
(387,12 + 96,78)-9%= 440,35 Lt atostoginių. ( GPM 0 Lt)
2013-07-18 21:27 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1168482
O jeigu metų dar pilnai neišdirbęs, tai rašyti už 2012-10-18 iki 2013-07-21 (nuo 07.22 atostogaus), ar už pilnus metus /2012-10-18 - 2013-10-17/ ?

Kitas darbuotojas prašo 5 d. atostogų, nors dar neišdirbęs nė pusmečio. Jam priklauso šiai dienai 10 k.d. Ar galim išleisti toms 5 k.d.? Bet tada, kaip suprantu, mes negalim užtikrinti vienos dalies minimaliu 14 k.d. atostogų reikalavimo. O jei jis po atostogų sugalvotų staiga išeiti?
2013-07-18 19:28 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1168462
Ačiū
2013-07-18 19:12 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1168457
jei darbuotojas dirba nuo 2012-10 ir dabar eina atostogų, tai už kuriuos metus laikoma, kad jis eina atostogų ir kaip rašyti įsakyme?
už 2012? 2013? 2012/2013 ar už pirmus darbo metus?
2013-01-18 14:27 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1123503
Ačiū, taip gruodį atleidimas
2013-01-18 14:22 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1123496
Ar teisingai paskaičiavau nep.atost.komp.?

įmonės darbo val 829
Darbuotojo darbo val. 78
Gaunu VDU koregavimo koeficientą 0,0941
1 val. VDU (2012-12) 5,15 lt
Nepanaud.atost. 9,716 k.d.
Priklauso apmokėti kompens.už atost 6,801 d.d.

Priskaityta nepan.atost.kompens.:
0,0941 koregav.koef * 5,15 lt * 8 val.*9,716 k.d. *0,7 koefi.atostg.d.d= 26,37 Lt


2013-01-18 14:14 Gyventojų pajamų mokestis » Kompensacija už nepanaudotas atostogas » #1123490
Sveiki
skaičiuojant VDU neįskaitomi dienpinigiai. Ar apmokestinami dienpinigiai irgi neįskaitomi?

ir ar reikia skaičiuoti delspinigius už pavėluotą dienpinigių išmokėjimą Išmokėjom tik po 3 mėn)
2012-04-06 13:45 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1050071
Ačiū už paaiškinimą. Panašiai ir galvojau.
2012-04-06 13:27 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1050049

Alina55 rašė:RikiTiki rašė:

ar iš ligos pašalpos už 2d.d.ir nepan.atostogų kompensacijų irgi reikia išskaityti?


CPK 739 str.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=417471
Ačiū už nuorodą, tik man aiškiau netapo smile
Nepan.atostog.kompensac. laikoma ar ne nukrypimu nuo normalių darbo sąlygų? logiškai mąstant, nenormalu, jei iš atostoginių išskaitoma, o iš nepan.atostog.kompensac.-ne.
Ligos pašalpa iš darbdav. irgi nepaminėta, kalbama tik apie valstybės mokamas pašalpas.
Kaip taikote praktikoje-įskaičiuojat ar ne?
2012-04-06 12:59 Gyventojų pajamų mokestis » Vykdomieji raštai » #1050040

Alina55 rašė:smurfecik rašė:

Sveiki, smile darbuotojas uzdirba 400 Lt. ant poperiaus ir turi 7 vykd. rastus.Kiek as galiu isskaiciuoti????????? smile


DK 225 str. - 50 proc. nuo išmokamos sumos.
ar iš ligos pašalpos už 2d.d.ir nepan.atostogų kompensacijų irgi reikia išskaityti?
2011-12-20 15:10 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1014018

Alina55 rašė:RikiTiki rašė:


Alina55, suprantu, kad šitas punktas turi būti taikomas skaičiuojant VDU koregavimo koeficientą.

Kaip Jūs skaičiuotumėte kompensac.už nepanaudot.atostogas?

Man jau visai susimaišė viskas. smile


Jums nereikia skaičiuoti VDU koregavimo koeficiento - nesikeitė darbuotojo darbo laikas.
11 mėn. - 800/22*19 = 690.91 Lt
12 mėn. - 800/21*9 = 342.86 Lt
(Viso: 1033,77 / (28d. d. + 1 PB)= 1 d. d. VDU 35.65 Lt)
12 mėn. 1 d. d. VDU = 38.10 Lt, bet jis dirbo pažeisdamas įstatymus, lyginame 12 mėn.: 342,86 Lt / (9 d. d. + 1 PB) = 1 d. d. VDU 34.29 Lt
Nep. atost. skaičiavimui imame 1 d. d. VDU 35.65 Lt, nes jis didesnis už skaičiuojamojo mėnesio VDU.
Ačiū, Alina55!
Kelis kartus perskaičiau Jūsų paskaičiavimus, kol suvokiau, kaip atliekate palyginimą, kai yra įstat.pažeidimai. Ir kad taikote tą pačią frazę, kurią citavau:
Remiuosi:
"...6.12.....Tais atvejais, kai darbuotojas nedirbo visą skaičiuojamąjį laikotarpį (ar jo dalį) šios Tvarkos 6.5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais, šiame punkte nurodyti minimalūs dydžiai turi būti sumažinti proporcingai ta dalimi, kurią sudaro nedirbtas laikas, palyginti su skaičiuojamojo laikotarpio faktiškai dirbtu ar darbo (pamainos) grafike nustatytu laiku."
Jūs nurodėte 6.5 punktą.


Ačiū už kantrybę!

Ir Petronėlei ačiū už skubų atsakymą ir pastebėjimus. smile
2011-12-20 14:42 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1014009
[quote=Petronele]

RikiTiki rašė:


tai kad mes 11.05 šeštad atidirbinėjom už 10.31 kaip ir daugelis LT įmonių, tai įmonės darbo grafikas 22 d.d. Ar kažką jau sumaklinau vėl?

Tai kaip gaunat 19 dirbtų d. + 2 ND lygu 22?

smile Darbuotojas įdarbintas nuo 2011.11.03, t.y. 1 d.d. įmonėje jo dar nebuvo smile
2011-12-20 14:28 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1014006

Alina55 rašė:RikiTiki rašė:

skaičiuoju VDU:


Apskaičiuojant vidutinį darbo užmokestį, laikas, kurį darbuotojas nedirbo pažeisdamas įstatymus ar darbo tvarkos taisykles, taip pat įstatymų numatytais atvejais buvo nušalintas nuo darbo nemokant darbo užmokesčio, prilyginamas dirbtam laikui.
Alina55, suprantu, kad šitas punktas turi būti taikomas skaičiuojant VDU koregavimo koeficientą.

Remiuosi:
"...6.12.....Tais atvejais, kai darbuotojas nedirbo visą skaičiuojamąjį laikotarpį (ar jo dalį) šios Tvarkos 6.5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais, šiame punkte nurodyti minimalūs dydžiai turi būti sumažinti proporcingai ta dalimi, kurią sudaro nedirbtas laikas, palyginti su skaičiuojamojo laikotarpio faktiškai dirbtu ar darbo (pamainos) grafike nustatytu laiku."
Jūs nurodėte 6.5 punktą.


Kaip Jūs skaičiuotumėte kompensac.už nepanaudot.atostogas?

Man jau visai susimaišė viskas. smile

2011-12-20 14:16 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1013996

Petronele rašė:RikiTiki rašė:


skaičiuoju VDU:
11 mėn. 800/22*19=690,91
12 mėn. 800/21*9=342,86
(690,91+342,86)/(22+21)=36,92 Lt vienos dienos VDU, bet nesiekia nustatyto minimumo 12-to mėn. (800/21=38,10 lt)

tai kaip VDU imu 38,10 lt.


Šiaip tai 11 mėn 21 d.d. buvo
11 mėn 800/21*19=723,81
VDU:
(723,81+342,86)/29=36,78
tiek ir imat
tai kad mes 11.05 šeštad atidirbinėjom už 10.31 kaip ir daugelis LT įmonių, tai įmonės darbo grafikas 22 d.d. Ar kažką jau sumaklinau vėl?

Sakot imti taip apskaičiuotą VDU, bet kaip tada su VDU apskaičiav.tvarkos 6.12 punktu? kuris imperatyviai nusako, kad "pagal šią Tvarką dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už skaičiuojamąjį mėnesį teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms, profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams minimalų valandinį (dienos) atlygį........."
2011-12-20 13:38 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #1013980
sveiki,
darbuotojas dirbo nuo 2011.11.03-2011.12.14,
11 mėn. dirbo 19 d, 2 d.d. ND (neatvykimas administrac.leidimu)
12 mėn. dirbo 9 d., 1 d.d. PB(pravaikšta).
DU minimalus - 800/mėn.

Gaunu
2,992 k.d. atostogų
2,094 d.d. nepan.atosst.kompensac.

skaičiuoju VDU:
11 mėn. 800/22*19=690,91
12 mėn. 800/21*9=342,86
(690,91+342,86)/(22+21)=36,92 Lt vienos dienos VDU, bet nesiekia nustatyto minimumo 12-to mėn. (800/21=38,10 lt)

tai kaip VDU imu 38,10 lt.

Dėl PB reikia kooregavimo koeficiento, kaip teisingai apskaičiuoti? Kaip suprantu, koereg.koef. ND neturės reikšmės.
Ačiū už skubų atsakymą. DEGA!! smile
2011-06-23 18:47 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #963254
AČIŪ Rolf ir Alina55 už vėlyvą prieššventinę konsultaciją!
Logiškai mąstant, taip ir turėtų būti skaičiuojama. Žmogus turi gauti pinigėlius kaip sutarta darbo sutarty.
Viskas dabar labai aišku. Einu taisytis! smile

O kaip tokiu atveju būtų, jei VDU būtų 'numuštas' dėl pravaikštų, tarkim VDU būtų 25,00 LT, nors darbo sutarty numatytas 800,00 ? Kaip suprantu, tokiu atveju jau nereik pritempti prie MMA nei 6, nei 7mėn. Pgl pvz būtų:
Atostogin.už 06mėn. 25,00 x 4d.d
Atostogin.už 07mėn. + 25,00 x 6d.d.

Taip pat būtų skaičiuojama ir esant normaliam (ne MMA) DU: ir 6, ir 7 mėn.atostogoms naudojamas tas pats VDU (apskaičiuotas iš 3,4,5 mėn.)?

Gražių Joninių be lietaus!
2011-06-23 16:54 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #963242
ačiū už pastabėles.
Pastebėjau, kad sudėjus 07 mėn. atostoginius ir 07 mėn. DU gaunama mažiau nei minimumas (788,60Lt), nors nebuvo jokių pravaikštų ar pan.

Kiek teko tax'e skaityti, lyginama su tuo mėnesiu, kurį išeinama atostogų. Ar kažką būsiu praleidus? Tai nelabai aišku tada ir dėl pačio VDU taikymo. Juk 07 mėn. atostogų dienoms VDU neperskaičiuojame iš 4,5,6, t.y. skaičiuojamuoju mėnesiu laikomas birželis (VDU iš 3,4,5), tai kaip suprantu, ir lyginti reikia su 06 mėn.minimumumu? (Jei tai būtų ne minimumas, liepos mėnesio atostogų dienoms imtume birželiui galiojantį vidurkį).

"Vidutinio darbo užmokesčio tvarka garantuoja, kad darbuotojo dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už vidurkio skaičiavimo mėnesį teisės aktuose ar įmonės kolektyvinėje sutartyje (jei jos nėra – darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms, profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams minimalų dienos (valandos) atlygį arba minimalios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio dienos (valandos) užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo grafiką, o jeigu šie dydžiai nenustatyti, negali būti mažesnis už LR Vyriausybės patvirtintą minimalų darbo užmokestį – valandinį ar jo pagrindu apskaičiuotą minimalų dienos atlygį".


Ačiū už kantrybę - atveskit į TEISINGĄ doros kelią
smile smile smile smile smile smile
2011-06-23 13:59 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #963187
Gal kas galite peržiūrėti ar teisingai skaičiuoju atostoginius?
Atostogauja 06.27-07.11
Skaičiuoju VDU:
03* 690,91/19
04* 720,00/18 pašalp.už 2dd.d. 64,0
05* 800,00/22
2210,91 / 59 = 37,47 Lt VDU
Lyginu su 06* DU, nustatytu Darbo sutartyje (800/21=38,10Lt)

6 mėn.žiniaraštis
Atostoginiai 06 mėn.
4d.d.x38,10=152,40

DU 06 mėn.
800/21x17d.d=647,62

7 mėn.žiniaraštis:
Atostoginiai 07 mėn.
6d.d.x38,10=228,60

DU 07 mėn.(jei po atostogų tvarkingai dirbs)
800/20x14d.d=560,00

kaip atostoginiai turi atsispindėti atsiskaitymo lapeliuose? taip pat kaip ir žiniaraščiuose? Skaidyti į 2 dalis?

Darbdavio priskaitymai:
6* (152,40+647,62)*30,98%=247,85
(152,40+647,62)*0,1%=0,80
7* (228,60+560,00)*30,98%=244,31
(228,60+560,00)*0,1%=0,79

[u]Visai susimaišiau su
06.06 išmokėtas 05mėn.DU su pritaikytu 470 -tai 05mėn?

06.23 išmokam TIK atostoginius:
06mėn.: 152,40-(06mėn. 470?))*15% - 0 GPM
152,40*9% - 13,72 darbuot Sodra
07mėn.: 228,60-(07mėn. 470?))*15% - 0 GPM
228,60*9% - 20,57 darbuot Sodra
Išmokėti ATOSTOGINIŲ: 346,71

07.15 išmok 06 mėn.DU:
perskaičiuoj.GPM
(647,62 - /06mėn.?470+152,40/) *15%= 49,50 GPM
9% 58,29 darbuot sodra
Darbdavio sodr,garfo
Išmok DU 06 mėn: 539,83

08.15 išmok 07 mėn.DU:
perskaičiuoj.GPM
(560,00 - /07mėn.?470+228,60/) *15%= 47,79 GPM
9% 50,40 darbuot sodra
Darbdavio sodr,garfo
Išmok DU 07 mėn: 461,81

Viso išmokama 1348,35 (6-7 atostoginiai ir 6,7 DU)
Ar taip gaunasi suskaičiavus? Ar teisingai taikau ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR