Tax.lt narys edita123

Tax.lt narys nuo
2012-05-21
edita123
forume parašė 60 žinučių

edita123 naujausios žinutės:

2012-09-12 11:31 Darbo teisė » Atleidimas is darbo » #1090686

dzigita rašė:


Sveiki, iškilo klausimas atleidžiant darbuotoją smile susirgo darbuotojas ir jam daktarai uždraudė toliau dirbti, vienu žodžiu gavo jis invalidumą. kaip man įforminti atleidimą, ar reikia kokios tai gydytojo išvados ir ar jam priklauso kokia tai kompensacija?darbo sutartis nutraukiama be įspėjimo pagal Darbo kodekso 136 str. 1 d. 4 p. Paprašykite darbuotojo, kad pateiktų Jums tą pažymą. Pažymos kopiją įsekite į bylą. Jam išmokama 2 mėn. vidutinio darbo užmokesčio kompensacija pagal darbo kodekso 140 str. 3 d.
2012-09-07 09:14 Darbo teisė » Darbo laikas » #1089725
[b][/b]

Dorota1 rašė:


jai darbuotojas dirba pagal slenkanti grafiką, suminė darbo laiko apskaita. Tai ar gali būti jo grafike 3 dienos iš eilės po 12 val darbo laikas ? ir kiek tada turi būti išeiginių po to kio darbo laiko


LR DK 149 str. numato, kad taikant suminę negalima dirbti daugiau kaip 48 val. per savaitę ir 12 val. per dieną. Todėl Jūsų atvejis nepažeidžia DK. Minimalus poilsis tarp pamainų turi trukti ne mažiau kaip 11 val. (160 str.), o savaitės nepertraukiamas poilsis turi trukti ne mažiau kaip 35 val. ir esant suminei abi poilsio dienos suteikiamos iš eilės (161 str. 4 ir 5 d.)
2012-09-07 09:09 Darbo teisė » darbo sutarties keitimas » #1089723

TIM rašė:


Sveiki, ar reikia daryti įrašą į darbo sutartį, jei darome atlyginimo perskaičiavimą (didėja)? Ar pakanka parašyti veiklos įsakymą?Visi darbo sutarties pakeitimai įrašomi į darbo sutartį
2012-08-29 12:45 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1087525

Tess rašė:


Ačiū.
O jei įmonės vadovas dirba pagal 2 DS ir instruktuoja darbuotojus, tai jam nereikia žurnaluose pasirašynėti ania?tas, kas instruktuoja pasirašo kaip instruktuojantysis. Pačiam savęs instruktuoti tikrai nereikia ir įsirašyti į žurnalus, t.y. skiltyje "Instruktuojamojo parašas" įmonės vadovui pasirašyti nereikia
2012-08-17 13:35 Bendra » DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS » #1085312

Ausrinia rašė:


Taigi ar aš teisingai suprantu: galima pildyti el. variantą, be parašų ant jo, jei yra darbo sutartyje įrašas, jog ši darbo sutartis sudaroma dviems egzemplioriais, vienas darbdaviui, kitas darbuotojui. Ant tos DS pasirašydamas darbuotojas patvirtina jog gavo antrą egzempliorių ir ant darbo sutarčių registravimo žurnalo jam pasirašyti nebereikia?taip smile bent jau VDI specialistai tai nurodo sako viešoje konsultacijoje, kuri paskelbta jų tinklalapyje skiltyje "Klausimai"
2012-08-16 13:40 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1085041

zodiakas rašė:


Jei įmonė iš IĮ pertvarkyta į UAB ar reikia tik instrukcijas pakeisti ar ir žurnalus?Užtenka vieno įsakymo, kuriame nurodoma, jog IĮ "X" darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentai bei žurnalai lieka toliau galioti UAB "Y", neprarasdami savo juridinės galios.
2012-08-16 13:39 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1085040

Pronto-KS rašė:


Sveiki,
gal kas žinote, ar galima instruktavimus darbo vietoje registruoti elektroniniu būdu, tai yra, užpildyti žurnalo atskirus lapus pavardė, vardas, asm. kodas ir pan. kompiuteriu, darbuotojui duoti tik pasirašyti ties jo pavardę, gal dar datą ranka įrašyt ir po atskirus užpildytus lapus susegt į knygą. Ar būtinai turi būti pilnas tuščias surištas žurnalas ir pildomas tik ranka.tikrai nebūtina pildyti ranka. Galima žurnalą supildyti kompiuteriu ir atspausdinti. Žinoma darbutojo ir instruktuojančiojo parašai jau turi būti padaryti ranka smile Tokiu atveju kasmet Jūs turėsite vis naują žurnalą, kuriuos galite tarkime segti į bendrą segtuvą.

Žurnalo siūlau nepirkti, o pasidaryti patiems. www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254890 žr. priedą Nr. 6. Kiekvienais metais pasidarysite po mini žurnaliuką ir juos visus kaip ir sakiau sekite į kokį vieną segtuvą. Žurnalas po paskutinio padaryto įrašo jame saugomas 10 metų.
2012-08-16 08:22 Darbo teisė » Darbuotojo asmens byla » #1084925
Labas rytas visiems,

jeigu gerai supratau, tai kažkokio teisės akto, reglamentuojančio darbuotojų asmens bylų tvarkymą nėra, be to tos bylos nėra privalomos, jos yra labiau rekomendacinio pobūdžio? Svarbiausia asmens byloje turėti DK 104 str. išvardintus dokumentus, o visa kita (prašymai, pažymos ir t.t.) tai jau pasirinkimo reikalas?
2012-08-09 14:46 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1083833

names rašė:


O kokiame žurnale turi būti sąrašas kokios įmonėje instrukcijos bus?Tai būtų Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas.

tačiau šio žurnalo dabar nebūtina turėti, t.y. panaikintas teisės akto punktas, kuris numatė įmonėms turėti ir tokį žurnalą. Tačiau dauguma ir toliau naudoja šį žurnalą, kad lengviau atsektų turimas instrukcijas, jų pakeitimus ir pan.
2012-08-09 14:02 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1083816

names rašė:


Pamačiau viršuje atsakymą, bet neaišku kuom skiriasi pirmi du žurnalai :
. Įvadinių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalas;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas;

Antrame tai rašom šias instrukcijas ir supažindinam darbuotojus o pirmame?Gal kas dar ir turite pirmu pavadinimu žurnalą?Įvadinių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalas pildomas priimant į darbą pagal Įvadinę darbuotojų saugos ir sveikatos instrukciją.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas pildomas priimant į darbą ir paskui periodiškai kasmet. Šiame žurnale jau surašomos instrukcijos pagal darbo vietą/pareigas, pvz. Dirbančiojo kompiuteriu, Valančiojo patalpas instrukcija ir t.t.
2012-08-09 08:10 Įvairūs » Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas » #1083700

marvel rašė:


Labai prašyčiau pagalbos tų, kas susidurė su panašią situaciją: siunčiame laikinuosius darbuotojus dirbti į užsienį, ne labai suprantu kaip turėtų būti pildomas darbo laiko žiniaraštis pvz. liepos mėn..Lietuvoje liepos 6 šventinė diena, užsienyje kur dirba darbuotojai tai paprasta darbo diena ir jie dirbo pilną darbo dieną ir prieš tai buvusį dieną nebuvo sutrumpinta, kokios valstybės darbo laiko kalendoriumi mes turime vadovautis Lietuvos ar kitos valstybės?Pagal „garantijų komandiruotėms darbuotojams įstatymą“ reikia vadovautis tos valstybės kur dirba darbuotojas teisės aktais..Pasidalinkit patirtimi kaip kas daro?Ar rodyti tą dieną kaip šventinę ir mokėti dvigubai ar rodyti kaip paprastą darbo dieną?!kiek teko domėtis ir konsultuotis su VDI inspektoriais, tai tokiems darbuotojams mūsų valstybinės šventės "negalioja", t.y. jie dirba pagal tos kitos valstybės teisės aktus. Jiems žyminos tos kitos užsienio valstybės šventinės dienos ir pan.
2012-08-08 16:43 Bendra » Darbo kodeksas: klausimai » #1083609

birule rašė:


Jūsų nuomone, jei darbuotojas dirba ne savo pavarde t.y. įdarbinti kito žmogaus dokumentai. Darbo inspekcija tai traktuos kaip nelegalų darbą?žinoma
2012-08-08 13:02 Įvairūs » Darbo sutartis » #1083486

Izadora rašė:


O kaip su darbo sutartimi? Aš nelabai žinau to dalyko ar gi galėčiau būti viename darbe įdarbinta pilnu etatu, o kitame pusę etato?galite dirbti nors ir 5 darbovietėse. svarbiausia kad per dieną nesigautų daugiau kaip 12 val.darbo valandų
2012-08-07 14:51 Bendra » DARBO SUTARČIŲ REGISTRAVIMO ŽURNALAS » #1083285

Elste rašė:


aš tai pagal pavyzdines grafas pasidarau savo kompiuteriu ir atsispaudinu kiek man reikia lapų, susegu, surišu ir turiu žurnalą. Kam pirkti?
Dar ir grafas kaip man reikia pasiplatinu, pasisiaurinu.


Kompiuterinė forma netinka, nes turi būti darbdavio ir darbuotojo parašai žurnale, ant ekrano gi nepasirašysi smileIš VDI puslapio:

Ar galima registruoti darbuotojų darbo sutartis nematerialiame žurnale, o elektroniniu būdu, ir kaip tokiu atveju darbuotojas turėtų pasirašyti apie darbo sutarties egzemplioriaus gavimą?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 503 patvirtintų Darbo sutarčių registravimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 10 p., darbdaviai gali pasigaminti registravimo žurnalą pagal šių Taisyklių priede pateiktą pavyzdinę darbo sutarčių registravimo formą. Taigi, įmonės galetų darbo sutartis registruoti elektroninėje formoje, nurodant visus Taisyklėse numatytus žurnalo įrašus, tačiau esant reikalui darbdavys privalo užtikrinti šio žurnalo pateikimą Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inspektoriams ir kitiems pareigūnams, vykdantiems įstatymų jiems pavestas teisės aktų laikymosi kontrolės funkcijas (Taisyklių 13 p.).
Darbdavys, pildydamas elektorinį darbo sutarčių žurnalą, bei siekdamas įgyvendinti būtinąją darbo sutarčių registravimo sąlygą – darbuotojo pasirašymą darbo sutarčių registravimo žurnale, galėtų šį įrašą padaryti pačioje darbo sutartyje. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad visi darbo sutarties įrašai abiejuose darbo sutarties egzemplioriuose turėtų būti identiški, todėl įrašas apie antrojo darbo sutarties egzemplioriaus gavimą, turėtų būti patvirtintas darbuotojo ir darbdavio atstovo parašais tiek darbdavio, tiek darbuotojo darbo sutarčių egzemplioriuose.
2012-08-07 13:41 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #1083261

Tininga rašė:edita123 rašė:


Sakykite, prašau, jeigu MMA yra 850 Lt šiuo metu, tai tarkime jeigu žmogus priimamas dirbti 0,5 etato 20 val. per savaitę, tai jo DU mažiausiai gali būti 425 Lt? T.y. MMA mažinamas proporcingai dirbtam laikui? Ar galima tokiu atveju pvz. darbo sutartyje nustatyti, kad jam už 0,5 etato bus mokama tarkime 360 Lt.

Taip, mažinama proporcingai dirbtam laikui. Jokiu būdu už pusę normalaus darbo laiko negalima nustatyti 360 Lt.
Etatų nėra, tai jei dirbtų mažiau, nei pusė darbo laiko, tai tada ir DU galima atitinkamai "numažinti".
taip ir maniau, bet vistiek kažkaip buvo abejonių...

ačiū Jums labai!
2012-08-07 13:25 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #1083254
Sakykite, prašau, jeigu MMA yra 850 Lt šiuo metu, tai tarkime jeigu žmogus priimamas dirbti 0,5 etato 20 val. per savaitę, tai jo DU mažiausiai gali būti 425 Lt? T.y. MMA mažinamas proporcingai dirbtam laikui? Ar galima tokiu atveju pvz. darbo sutartyje nustatyti, kad jam už 0,5 etato bus mokama tarkime 360 Lt.
2012-08-03 11:28 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1082569

saltukas rašė:


Laba diena. Labai idomu ką dabar daryti su įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasu, jei nebegalioja jo patvirtinta forma ir pildymo tvarka? Gal kas žinote. AčiūBūklės paso pildyti jau nebereikia, kadangi pasikeitė DK 264 str. 2 d. Kažkokios kitos formos, t.y. analogo būklės pasui kol kas dar niekas nepatvirtino. Kaip bus toliau - pamatysime smile
2012-08-03 10:26 Bendra » darbo sutartis » #1082545

danguteka rašė:


Labai Jums ačiū, vadinasi lai darbdavys moka 220,00 Lt ir darbuotojas dirbs 2 d.val per dieną. o tokiam darbuotojui ar priklauso pietų pertrauka ir ar bus sutrumpinta 1 valanda d.d. prieš šventinę dieną?Pietų pertrauka nepriklauso.

Prieš šventinę dieną darbo diena trumpinama 1 val.
2012-08-03 08:14 Įvairūs » DARBŲ SAUGA » #1082491

Virgasius rašė:


Labas vakaras,

gal man kas gali patarti, kokių darbų saugos žurnalų, instrukcijų reikia buhalterinių paslaugų įmonei?
Įmonėje dirba tik 2 darbuotojai (Direktorius ir buhalteris).
Būčiau labai dėkinga už pagalbą.Žurnalai:
• Įvadinių darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų registravimo žurnalas;
• Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas;
• Įvadinių gaisrinės saugos instruktažų registravimo žurnalas;
• Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registravimo žurnalas.

Instrukcijos:
• Gaisrinės saugos instrukcija;
• Darbuotojo saugos ir sveikatos įvadinė instrukcija;
• Pirmosios pagalbos suteikimo nukentėjusiajam instrukcija;
• Dirbančiojo kompiuteriu saugos ir sveikatos instrukcija;
• Dirbančiojo organizacine technika saugos ir sveikatos instrukcija;
• Vairuojančiojo nuosavą ar tarnybinį automobilį darbo reikalais saugos ir sveikatos instrukcija (jeigu yra vairuojančiųjų darbo reikalais);
• Neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija;

Kiti dokumentai:
• Darbuotojų mokymų gaisrinės saugos klausimais dokumentai;
• Sveikatos tikrinimo grafikas;
• Darbo tvarkos taisyklės.

2012-08-02 11:58 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1082205

Tininga rašė:jolis rašė:


Darbo sutarty tai pasirašiau,, 5,15 Lt valandinis darbo atlygis pagal faktiškai išdirbtas darbo valandas" .

O 5 punkte kas?
Jei neduodate sulygto darbo ir darbuotojas neišdirbo jam pažadėtų grafiko valandų, turite mokėti kaip už prastovą.
būtent, todėl ir sudaromas išankstinis darbo grafikas, kad mėnesio gale būtų galima pamatyti, ar darbuotojas išdirbo visas numatytas valandas. Jeigu neišdirbo, todėl kad nebuvo darbo (t.y. darbdavys neužtikrino darbo), tokiu atveju už neatidirbtas valandas turėsite mokėti kaip už prastovą pagal LR DK 195 str.
2012-08-02 11:54 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1082202

jolis rašė:


Ačiū Edita123, tai tabely galiu drąsiai rašyti mažiau nei 40 val per sav.Darbo sutarty tai pasirašiau,, 5,15 Lt valandinis darbo atlygis pagal faktiškai išdirbtas darbo valandas" . O gal turi kur ka paskaityti apie tai, nes intike nerandu. Labai bijau kad kokia instancija Sodra D.Ispekcija nenubaustų už tokį diriko norą.Dar sutarties 5 punkte rekomenduočiau Jums padaryti tokį įrašą: pagal darbo grafiką, užtikrinant minamalius poilsio ir maksimalius darbo laiko reikalavimus. Kai kurie VDI inspektoriai nepritaria tokiai formuluotei ir teigia, kad darbo sutartyje turi būti nurodomas konkretus darbo laikas (pvz. 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę ir pan.). Tačiau dauguma inspektorių pritaria ir laikosi pozicijos, kad įrašas "darbas pagal darbo grafiką" tinka, jeigu darbo pobūdis lemia, kad darbuotojas turės dirbti skirtingu režimu.
2012-08-02 11:42 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #1082189

jolis rašė:


Sveiki, labai reikia Jūsų proto ir rekomendacijų paskaitymui; Darbdavys nori mokėti 5 lt valandinį d.atl. pagal faktiškai išdirbtas val. Gerai kurie per 07 mėn išdirbo pilnas val. o yra kuriems tai 4 val tai 6, o ir kiti visai nejo nes jiem nebuvo darbo. Dirikui sakau kad vistiek turėsime minimalų atlygi mokėti (pritemti) tai ir pildyti turiu kaip normalų mėnesi. Mes esam gamybininkai. Labai prašau ka nors parašyti smile
Minimalus valandinis atlygis yra 5, 15 Lt

Jeigu darbuotojas dirba valandiniu režimu ir atsižvelgiant į per einamąjį mėn. išdirbtas valandas mokamas atlyginimas už faktiškai išdirbtas valandas - atlyginimo dydis tokiu gali būti mažesnis už LR Vyriausybės patvirtintą minimalų mėnesinį atlyginimą, jeigu pvz. per mėnesį buvo tik 50 faktiškai išdirbtų valandų
2012-08-01 16:53 Bendra » Vel komandiruotė... » #1082074

Tininga rašė:


Dar prisegu gana išsamų komandiruočių aprašymą:
dėkoju už pagalbą smile
2012-08-01 16:08 Bendra » Vel komandiruotė... » #1082062
Sveiki,

pagelbėkite prašau... Kuriame teisės akte nurodyta, kad dienpinigiai mokami už visas komandiruotės dienas, tame tarpe ir poilsio, o ne tik darbo dienas.
2012-08-01 15:34 Bendra » Komandiruotė » #1082049
Sveiki,

pagelbėkite prašau... Kuriame teisės akte nurodyta, kad dienpinigiai mokami už visas komandiruotės dienas, tame tarpe ir poilsio, o ne tik darbo dienas.
2012-08-01 15:18 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1082040

Wyga rašė:edita123 rašė:kojote rašė:


Laba diena, gal galėsite kas nors padėti
Pirmą kartą susidūriau su nauju rinkos dalyviu. Jis pradės darbą liepos 30 d. kiek randu info, nuostatos, kad už tokį žmogų mokamos įmokos Sodrai yra mažesnės, galioja iki liepos 31 d. Tai jei teisingai suprantu, tik už tas dvi dienas ir bus mažesnės įmokos, o nuo rugpjūčio 01 d. - kaip visiems Padėkit, labai prašauPirmąkart jaunus žmones įdarbinantiems darbdaviams bus pasiūlyta nauja paramos forma - dalies darbo užmokesčio kompensavimas.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo suteikta galimybė naudotis „Sodros“ įmokų lengvata įdarbinant pirmą kartą pagal darbo sutartį dirbančius žmones. Tai buvo priemonė, skirta ne vien jaunimui, bet visiems, kas iki šiol neturėjo darbo patirties. Darbdaviui, už įdarbintą pirmą kartą pagal darbo sutartį asmenį, „Sodros“ įmokos buvo sumažintos nuo 31 proc. iki 7,7 proc. – jis buvo atleistas nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, tačiau turėjo pareigą mokėti motinystės, ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe įmokas. Lengvata galiojo iki šių metų liepos 31 d.

Nuo rugpjūčio 1 d. „Sodros“ įmokų lengvatą darbdaviams pakeis nauja paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Nuo rugpjūčio darbdavys turės mokėti visas „Sodros“ įmokas už darbuotoją, įskaitant pensijų draudimo įmokas, tačiau jam bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis. Tokia rėmimo sistema sudarys galimybę žmonėms kaupti pensijų draudimo stažą.

Toks dalies darbo užmokesčio kompensavimas darbdaviams bus teikiamas pagal ES fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Parama pirmajam darbui“.

Įgyvendinant šią priemonę, parama bus teikiama pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį asmenų nuo 16 iki 29 metų, dalies darbo užmokesčio kompensavimui ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Darbdaviui, įdarbinusiam jauną žmogų, bus kompensuojama dalis (fiksuoto dydžio suma) pastarajam mokamo darbo užmokesčio, t.y. darbdavys darbuotojui mokės nustatytą darbo užmokestį ir visas įmokas „Sodrai“, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų.

Šios priemonės parama galės pasinaudoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybių institucijos bei įstaigos), užsienio įmonių filialai bei atstovybės, fiziniai asmenys.

Dalies darbo užmokesčio kompensavimas bus teikiamas už laikotarpį nuo 2012-08-01 (t.y., nuo tada, kad baigsis „Sodros“ įmokų lengvatos galiojimas), tačiau pats kompensavimo procesas prasidės nuo 2012 m. spalio pradžios (kompensuojant ir už praėjusį rugpjūčio – rugsėjo mėn. laikotarpį). Vėliau kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį.

Pažymėtina, kad darbdaviams, kurie iki 2012 m. liepos 31 d. naudojosi „Sodros“ įmokų lengvata, naujos formos parama bus tęsiama iki darbo sutarties pabaigos (kuri bendrai negali būti ilgesnė nei 12 mėn.), jei yra tenkinamos visos sąlygos darbdaviui bei darbuotojui (amžius iki 29 m.).

Platesnė informacija dėl šios priemonės bus paskelbta artimiausiu metu, darbdaviai bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje www.socmin.lt. Tada bus nurodyta institucija (institucijos), į kurias šiuo klausimu kreiptis, o kol kas to nereikia daryti.Tai automatiškai kompensuos, ar reikės krūvą popierių pildyti?Platesnė informacija dėl šios priemonės bus paskelbta artimiausiu metu, darbdaviai bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje www.socmin.lt. Tada bus nurodyta institucija (institucijos), į kurias šiuo klausimu kreiptis, o kol kas to nereikia daryti.
2012-08-01 14:56 Įvairūs » Darbo sutartis » #1082027

smalsuole rašė:


Sveiki,
viena ausim girdėjau, kad nuo 08.01 jau nebereikės pildyt darbo sutarčių registravimo žurnalo.. smile Pasivaideno? smileDarbo sutarčių žurnalai kol kas vis dar lieka. DK 99 str. 2 d. kol kas dar niekas nepakeitė smile tik 99 str. 5 ir 6 dalys dėl darbo pradžios ir pranešimo apie naują darbuotoją SODRAI pasikeitė nuo šiandien
2012-08-01 13:47 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1081966

kojote rašė:


Laba diena, gal galėsite kas nors padėti
Pirmą kartą susidūriau su nauju rinkos dalyviu. Jis pradės darbą liepos 30 d. kiek randu info, nuostatos, kad už tokį žmogų mokamos įmokos Sodrai yra mažesnės, galioja iki liepos 31 d. Tai jei teisingai suprantu, tik už tas dvi dienas ir bus mažesnės įmokos, o nuo rugpjūčio 01 d. - kaip visiems Padėkit, labai prašauPirmąkart jaunus žmones įdarbinantiems darbdaviams bus pasiūlyta nauja paramos forma - dalies darbo užmokesčio kompensavimas.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. buvo suteikta galimybė naudotis „Sodros“ įmokų lengvata įdarbinant pirmą kartą pagal darbo sutartį dirbančius žmones. Tai buvo priemonė, skirta ne vien jaunimui, bet visiems, kas iki šiol neturėjo darbo patirties. Darbdaviui, už įdarbintą pirmą kartą pagal darbo sutartį asmenį, „Sodros“ įmokos buvo sumažintos nuo 31 proc. iki 7,7 proc. – jis buvo atleistas nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, tačiau turėjo pareigą mokėti motinystės, ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe įmokas. Lengvata galiojo iki šių metų liepos 31 d.

Nuo rugpjūčio 1 d. „Sodros“ įmokų lengvatą darbdaviams pakeis nauja paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Nuo rugpjūčio darbdavys turės mokėti visas „Sodros“ įmokas už darbuotoją, įskaitant pensijų draudimo įmokas, tačiau jam bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis. Tokia rėmimo sistema sudarys galimybę žmonėms kaupti pensijų draudimo stažą.

Toks dalies darbo užmokesčio kompensavimas darbdaviams bus teikiamas pagal ES fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Parama pirmajam darbui“.

Įgyvendinant šią priemonę, parama bus teikiama pirmą kartą įsidarbinusių, dar nedirbusių pagal darbo sutartį asmenų nuo 16 iki 29 metų, dalies darbo užmokesčio kompensavimui ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui. Darbdaviui, įdarbinusiam jauną žmogų, bus kompensuojama dalis (fiksuoto dydžio suma) pastarajam mokamo darbo užmokesčio, t.y. darbdavys darbuotojui mokės nustatytą darbo užmokestį ir visas įmokas „Sodrai“, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų.

Šios priemonės parama galės pasinaudoti privatieji ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines įstaigas ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybių institucijos bei įstaigos), užsienio įmonių filialai bei atstovybės, fiziniai asmenys.

Dalies darbo užmokesčio kompensavimas bus teikiamas už laikotarpį nuo 2012-08-01 (t.y., nuo tada, kad baigsis „Sodros“ įmokų lengvatos galiojimas), tačiau pats kompensavimo procesas prasidės nuo 2012 m. spalio pradžios (kompensuojant ir už praėjusį rugpjūčio – rugsėjo mėn. laikotarpį). Vėliau kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį.

Pažymėtina, kad darbdaviams, kurie iki 2012 m. liepos 31 d. naudojosi „Sodros“ įmokų lengvata, naujos formos parama bus tęsiama iki darbo sutarties pabaigos (kuri bendrai negali būti ilgesnė nei 12 mėn.), jei yra tenkinamos visos sąlygos darbdaviui bei darbuotojui (amžius iki 29 m.).

Platesnė informacija dėl šios priemonės bus paskelbta artimiausiu metu, darbdaviai bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos svetainėje www.socmin.lt. Tada bus nurodyta institucija (institucijos), į kurias šiuo klausimu kreiptis, o kol kas to nereikia daryti.
2012-06-28 16:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1074428

nerra rašė:


Sveiki. Ar galima pvz. rytoj parasau prasyma iseiti is darbo, ir nebedirbu. Ar butina dar atidirbt kazkiek. Kaip ten dabar yra siai dienai?Bendroji taisyklė yra tokia: darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai raštu įspėjęs darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika darbo dienų. Bet jeigu Jūs norite nutraukti sutarti anksčiau negu praeis tos 14 k.d. ir darbdavys sutinka, jis gali Jus atleisti nors ir tą pačią dieną kai pateikėte prašymą.
2012-06-26 14:34 Darbo teisė » darbo sutarties keitimas » #1073542

Alina55 rašė:edita123 rašė:

...siūlau DS nenurodyti konkretaus MMA dydžio, o tiesiog daryti įrašą "LR Vyriausybės nustatytą minimalų mėnesinį darbo užmokestį"


Bent jau mūsų VDI toks įrašas netenkina, jiems reikia konkrečių skaičių... smile o mums svarbiausia, kad nebaudžia... smile smile

na taip, jeigu jau Jūsų VDI inspektorius dėl to padarė pastabą, tokiu atveju geriau rašyti skaičių. O štai mūsiškiam neužkliuvo smile netgi specialiai užklausiau smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
P. Šalčiaus individuali įmonė
Rumpiškės g. 27-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 91120
- 2018 - 2022
Grantus projects, UAB
K. Škirpos g. 2-43, Kauno m., Kauno m. sav. 49212
2017 - 2019 2018 - 2022
OVA Consulting, UAB
Antakalnio g. 17, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 10312
2017 - 2019 2018 - 2022
Lietuvos Baltarusijos draugystės sąjunga - -
Tarandės projektai, UAB
Obelyno g. 3, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. 14182
2015 - 2020 2019 - 2022
Eskedar kava, MB
Balingrado g. 21, Magūnų k., Magūnų sen., Švenčionių r. sav. 18157
2019 - 2019 2019 - 2022
Žuvintas, UAB - -
VALŲ KORGIŲ MĖGĖJŲ KLUBAS
Ukmergės g. 163-7, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08100
2016 - 2020 -
Kauno rajono krepšinio klubas Laisvė
S. Žukausko g. 35-9, Kauno m., Kauno m. sav. 49248
2015 - 2020 -
Eurostlanis, UAB - -
Ralvalda, UAB
Medvalakio g. 8A-2, Palangos m., Palangos m. sav. 00146
2017 - 2020 2018 - 2022
PK WIND, UAB - -
Viešoji įstaiga BALTIJOS AKCENTAI - -
Viešoji įstaiga Didelės galimybės
Laisvės pr. 111-45, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06120
2015 - 2018 2018 - 2021
Ats-Ammattityokalut Oy filialas Lietuvoje
Europos pr. 122, Kauno m., Kauno m. sav. 46351
- 2018 - 2022