Tax.lt narys milaska

Missing
Tax.lt narys nuo
2013-04-09
milaska
forume parašė 236 žinučių

milaska naujausios žinutės:

2018-07-13 14:15 Darbo teisė » Etatai » #1396603
Ačiū už pagalbą
2018-07-13 12:14 Darbo teisė » Etatai » #1396585
Bet čia keitimas pačio darbuotojo iniciatyva
2018-07-13 11:35 Darbo teisė » Etatai » #1396579
Tai kurį straipsnį taikyti?gal galite patarti?

2018-07-13 11:34 Darbo teisė » Etatai » #1396578
40 straipsnis. Susitarimas dėl ne viso darbo laiko

1. Tiek sudarant darbo sutartį, tiek ją vykdant, gali būti susitarta dėl ne viso darbo laiko, tai yra darbo laiko normos, kuri yra mažesnė, negu darbuotojui pagal jo darbo veiklą taikoma darbo laiko norma.
2. Ne visas darbo laikas nustatomas sumažinant darbo valandų skaičių per dieną, sumažinant darbo dienų skaičių per darbo savaitę ar darbo mėnesį arba darant ir viena, ir kita. Sąlyga dėl ne viso darbo laiko gali būti nustatyta terminuotai arba neterminuotai.

3. Darbuotojas, sulygęs dirbti ne visą darbo laiką, jeigu nesusitarta kitaip, ne dažniau kaip kartą per šešis mėnesius turi teisę prašyti pakeisti ne viso darbo laiko sąlygą. Darbdavys turi apsvarstyti šį prašymą ir pranešti darbuotojui savo motyvuotą sprendimą per dešimt darbo dienų.

4. Darbo sutarties vykdymo metu darbuotojas, kurio darbo santykiai su darbdaviu trunka ne trumpiau kaip trejus metus, turi teisę pateikti prašymą raštu laikinai dirbti ne visą darbo laiką. Darbuotojo prašymas pakeisti darbo laiką, sutrumpinant darbo dieną iki keturių valandų per dieną, arba sumažinti darbo dienų skaičių iki trijų darbo dienų per darbo savaitę tenkinamas, jeigu jis pateiktas ne mažiau kaip prieš trisdešimt dienų iki jo įsigaliojimo, o ne visą darbo laiką bus dirbama ne ilgiau kaip vienus metus. Pakartotinai prašyti nustatyti ne visą darbo laiką darbuotojas turi teisę tik išdirbęs visą darbo laiką tokį laikotarpį, kurį jis dirbo ne visą darbo laiką. Darbdavys gali atsisakyti tenkinti darbuotojo prašymą laikinai dirbti ne visą darbo dieną tik dėl svarbių priežasčių.
5. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyti ribojimai dėl ne viso darbo laiko trukmės ir jo nustatymo negalioja, kai darbdavys sutinka su kitokiomis darbuotojo pasiūlytomis ne viso darbo laiko sąlygomis arba jeigu darbuotojo prašymas pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą pagrįstas darbuotojo sveikatos būkle, neįgalumu arba būtinybe slaugyti šeimos narį, taip pat pareikalavus nėščiai, neseniai pagimdžiusiai ar krūtimi maitinančiai darbuotojai, darbuotojui, auginančiam vaiką iki trejų metų, ir darbuotojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų. Šie asmenys grįžti dirbti viso darbo laiko sąlygomis gali raštu įspėję darbdavį prieš dvi savaites, išskyrus atvejus, kai darbdavys sutinka nesilaikyti šio termino.
2018-07-13 11:26 Darbo teisė » Etatai » #1396577
46 straipsnis. Darbo sąlygų keitimas darbuotojo iniciatyva
1. Kai šis kodeksas ar kitos darbo teisės normos nesuteikia darbuotojui teisės reikalauti pakeisti darbo sąlygas, darbuotojas turi teisę prašyti darbdavio pakeisti jo darbo sąlygas.
2. Atsisakymas patenkinti darbuotojo raštu pateiktą prašymą pakeisti būtinąsias ar darbo sutarties šalių sulygtas papildomas darbo sutarties sąlygas turi būti motyvuotas ir pateiktas raštu ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo darbuotojo prašymo pateikimo.
3. Darbdaviui atsisakius tenkinti darbuotojo prašymą pakeisti darbo sąlygas, dėl šių sąlygų pakeitimo darbuotojas pakartotinai gali kreiptis ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo darbuotojo prašymo pakeisti darbo sąlygas pateikimo.

tai ar šitas? gal galite padėti, nesu susidūrus su tokiu keitimu....
4. Darbdaviui sutikus su darbuotojo prašymu ar darbdaviui pateikus kitą pasiūlymą ir darbuotojui sutikus, laikoma, kad darbo sąlygos yra pakeistos, padarius atitinkamą darbo sutarties pakeitimą.
2018-07-13 11:22 Darbo teisė » Etatai » #1396576
146 straipsnis. Ne visas darbo laikas
1.
KEISTA:
2005 05 12 įstatymu Nr. X-188 (nuo 2005 05 28)
(Žin., 2005, Nr. 67-2400)
Ne visas darbo dienos arba darbo savaitės darbo laikas nustatomas:
1) darbuotojo ir darbdavio susitarimu;


maniau, tiks...
2018-07-13 11:20 Darbo teisė » Etatai » #1396575
O gal galite patarti kokį straipsnį pritaikyti , keičiant darbo sutarį iš 8v/5dienų į 8val/3 d per savaitę? ką rašote tokiu atveju DS?
2018-07-11 18:45 Darbo teisė » Etatai » #1396425
Gal galite padėti:

darbuotojas dirbo 8d.val/ 5d.d savaitė.

Kadangi yra pensininkas, pavargo ir nori dirbti 3d.dienas per savaitę po 8val..
Ar teisingai skaičiuoju: Uždirbo už pilną etatą 700 eurų.
5d.d - 1 etatas
3d.d - 0.6 etato.

Alga: 700 eurų -1etatas(buvo)
700x0.6 dabar mokėsim 420 eurų.

Darbo sutarį keičiam pagal LR DK 146 strsp.ir rašom, kad dirbs nuo liepos 24 d.val per savaitę, (3d.d po 8val).
Ar teisingai skaičiuoju? Ar čia neatsiranda suminė d.laiko apskaita?


2018-04-25 11:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1390428
Gal galite truputį dėl 2 punkto:

1. D2021 20 000
K 271 20 000

2. D2431 0 eur
K4484 0 eur

ir vėl D 2021 20 000 eur
K4431 20 000 eur?
2018-04-25 11:05 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1390420
Sveiki, gal pagelbėsite :

1. Sumokėjom avansą 20 000 eurų Ispanams 03.01 dieną.

D2021 20 000
K271 20 000
2. Jie išrašė Fattura/Invoice - for received advance payment(už avansą) 03.15 dieną. Prekių daug, dar nieko negavom , tikslių kainų nežinom.

Kadangi tai ES, tai PVM: D2431 0 eur
K4484 0 eur
Kur rodyti apskaitoje sumą 20 000 eurų už kurią išrašyta sąskaita?
juk negaliu daryti: K4431 arba K2021 ?
3. Gauname 04.15 prekes , CMR ir sąskaitą faktūrą , kurioje nurodyta: Total: 42 000 eurų ir minusuojamas avansas : taxable: -20 000eur, totale dokumento 22 000 euro.

Kaip sukontuot buhalterijoj? kaip tą visą jovalą atvaizuot 03 ir 03 FR600 deklaracijose?

Pasidalinkite auksinėm mintimis!

.
2018-01-30 13:28 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1382615
Laba diena, labai reikalinga pagalba:

per 2017 metus buvo 5 vežimai iš Kinijos prekių į sandėlį. Prekių šimtai pozicijų, užpajamuotos ir parduotos..
Bet su pajamavimu doleriais tai bėda:
Visos sąskaitos užpajamuotos pagal sąlygas - pagal muitinės ir transporto gavimo dokumentą-muitinės deklaracijos datą . Bet...valiutų kursas buvo imtas skirtingai. Vienose sąskaitose dolerio kursas imamas pagal sąskaitos išrašymo datą (ne muitinės deklaracijos), o kitose kursas imamas pagal pajamavimo - muitinės deklaracijos datą. Skirtumas net iki 2 mėnesių. Prekių atstatyti neįmanoma, ką tokiu atveju daryti????
2017-09-26 11:44 Bendra » Intrastatas » #1371849
Laba diena, nei karto neteikėm intrastatui ataskaitų. Mes pagrinde importuojam ir parduodame LT.
Importuojame iš ES ir pradėjome iš Kinijos.
Tai kaip suprantu, jei iš ES pirkimas viršys 280 000 eurų, reikės teikti atsakaitas.

O importas iš Kinijos neįeina į šią sumą? Kokią ribą galime importuoti iš Kinijos> Ar Intrastatas liečia tik ES?
2017-09-20 10:46 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1371336
Bet prekėms ( ne paslaugoms) ne visoms muitinė skaičiuoja importo PVM , rašiau, kad gavau sąskaitas su priskaičiuotu B00 200 eurų ir nepriskaičiuotu B00 0 eurų.Jei B00 ura 0 eurų, man prievolės kaip ir nėra dar patiems skaičiuoti pvm.

Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre pas mane be abejo, bus registruotos visos prekės, bet aš klausiau" AR REIKIA PATEIKTI ISAF
2017-09-20 10:19 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1371329
Ačiū
2017-09-20 10:08 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1371326
Nereikia rodyti net ir su priskaičiuotu importo PVM (Kinija)?
2017-09-20 09:39 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1371318
Jei nebūtų paskaičiuotas importo PVM , Isaf registruoti nerėikėtų ( 24 Kodu PVM), bet mums priskaičiavo importo PVM mokestį. Yra kelios sąskaitos. Vienoms paskaičiuotas importo PVM, kitoms B00 nepaskaičiuotas.

Kaip įtraukti į Isaf ar nereikia?
2017-09-20 09:34 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1371317
Reikalinga jūsų nuomonė:
atsivežėm prekių iš trečiųjų šalių - Kinijos. Veiklai vykdyti - pardavimui.
Muitine išrašė deklaraciją , ten apskaičiuotas pvm , kurį mes turėsim deklaruoti. PVM kontroliuoja VMI.

Ar jūs rodote ISAF registre tokius pirkimus iš trečiųjų šalių ?
2017-08-02 16:33 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #1366881
O jeigu viršvalandžius 4 val rodysiu tik šoninėje lentelėje ?Ar dar galiu ir pvz 2 eilutėje?
2017-08-02 16:25 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #1366876
tai tie viršvalandžiai 4 val- vis tiek nežinau kur rodyti.....
O už viršvalandžius apmokama 1.5 karto
(Du to mėnesio +priedai, jeigu yra) ir išskaičiuojant valandinį atlygį ir daugint iš 1.5 k.?
O už poilsio dieną apmokame dvigubu DU?
2017-08-02 15:39 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #1366864
Tai jūs rašote tiesiog valandas į pirmą eilutę? O šoniniame stulpelyje pakartojate, kur viršvalandiai, kur poilsio dienos\?
Gal galite viršvalandžių apmokėjimą pakomentuoti? Labai reikia
2017-08-02 15:27 Darbo teisė » Tabelio žymėjimas » #1366861
Gal galite pagelbėti:
Darbuotojas dirba 5 d.d. per savaitę po 8 val.
Per liepą paildomai dirbo 15 dieną( šeštadienį) 8 val ir 18 dieną (antrad) viršvalandžius 4 val.
Ar tabelyje rodoma taip:
15 dieną pirmoje eilutėje 8 val, o antoje eilitėje po šiuo skaičiu DP?
18 dieną kaip žymėti tabelyje viršvalandžius ? VD? Ar rašyti pirmoje eilutėje 12 val, o kur žymėti VD?

Ir už darbą poilsio dienomis apmokame įprastu DUx2, o už viršvalandžius????
2017-08-01 14:27 Bendra » Darbo užmokestis » #1366664
tAI KAIP SKAIČIUOJATE?

2017-08-01 14:05 Bendra » Darbo užmokestis » #1366650
Pagelbėkite, žmogus serga nuo liepos 24 dienos(nedarbingumas) iki 08.04 dienos.
Noriu paskaičiuoti ir pravesti atlyginimus už 07 mėn. Ar reikia prie atlyginimo priskaičiuoti 2 nedarbo dienas?
NP-SD formą turėsiu pateikti po 5 darbo dienų nuo nedarbingumo pasibaigimo.
2017-06-12 11:53 Bendra » Atostoginiai » #1360808
ir pabaigiant atostoginiais: Atlyginimų išmokėjimo žiniaraštyje, kai "eina" alga per 2 mėnesius, tai mes išmokam atostoginius visus, o sodrą sumokam kiek priklauso nuo atostoginių kiekvienam mėnesiui. Sodrą išskaičiuojat už 2 mėnesius skaičiuodami per 2 mėn einančius atostoginius ? ir kaip atostoginius rodote algų mokėjimo žiniaraštyje, kai būna atostogos per 2 mėn.?
2017-06-09 11:58 Bendra » Atostoginiai » #1360723
Dėl PNPD ir suku galvą. 07 mėn iki 10 dienos atostogos, tai PNPD irgi 200 eur?
2017-06-09 11:56 Bendra » Atostoginiai » #1360722
Vėl sėdau tęst darbų. Prie to paties sugrįžtant dėl NPD ir PNPD:
Atostoginius žmogus pageidauja gaut su atlyginimu, tai NPD ir PNPD mokame su atlyginimu ir atostoginiais ir paskaičiuojame visai sumai bendrai? Jis augina du vaikus, jam kiekv. mėn 200 PNPD taikosi.
2017-06-08 20:30 Bendra » Atostoginiai » #1360642
Ačiū, visai galva nedirba, ką be jūsų daryčiau?? :
2017-06-08 19:58 Bendra » Atostoginiai » #1360638
Bet ar nereikia , galvoju, man įvertint, kad darbuotojas nuo 2016m liepos visada dirbo tik po 8 val? Juk atsostogos skaičiuojamos iš ankstesnio laikotarpio, ar jis būtinai turi eit 14 k.d., tada gal nekreipčiau dėmesio į 4 val, o jos įtakotų tolesnį atostoginių skaičiavimą?

Aš jam skaičiuodama 4 val balandį :
atlyginimą 1000 eur/152 val x 4val x dvigubai, gavosi 52.63 eur. Alga 04 mėn 1052.63 euro.

tai jei už 4 val 52.63, tai gaudama 8 val dar dauginsiu iš 2 ir gausiu 105.26 euro dienos DU, tai alga turėtų gautis 1005.26 euro, bet tiek jis negavo, tai kaip rodyti atostoginių lapelyje? Ar rodyti 1052.63 euro ir 20 d.d?

2017-06-08 19:00 Bendra » Atostoginiai » #1360633
Atostoginiai skaičiuosis iš:

Kovas, balandis, gegužė ir balandį būtų 19 d.d. bet kadangi dirbo 4 val, gaunasi 20 d.d. Tai ką vertint: darbo dienas ar valandas?
2017-06-08 18:54 Bendra » Atostoginiai » #1360631
Sveikutės, gal galite pagelbėti, kaip apskaičiuoti atostoginius:
Žmogus dirba 8 val/ 5d,d savaitė nuo 2016m. liepos 20 dienos . Nuo 2017-06.29 iki 07.10 mėn eina atostogų.

2017 metais 04 mėn dirbo 4 val šeštadienį ir gavosi :
4 mėnesį 19 d.d po 8 val ( viso 152 val) ir 1d.d (šeštadienĮ) 4 val.

Atostogų už kokį laikotarpį leisti : už 2016.07.20 iki........?(2017.06.29???)
Kaip skaičiuoti atostoginius: kaip įvertint tas 4 val ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR