Tax.lt narys Jotjot

Tax.lt narys nuo
2004-05-27
Profesija
buhalteris
Pomėgiai
mėgstu geras knygas
Jotjot
forume parašė 855 žinučių

Jotjot naujausios žinutės:

2005-01-15 13:24 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137704
Tavo teiginys:
...Na, o audito altikimas nebent gali nustatyti klaida ir apgaule...

Mano ankstesnis:
...Turėjau galvoje, kontrolės institutų (auditoriaus ar revizoriaus) pagal akcininkų pavedimą atliktų tikrinimų išvadas, po kurių gali išaiškėti įmonės savivalė rezervuotų sumų panaudojime...

Čia lyg ir sutapo nuomonėse.
Netikslinis rezervo panaudojimas - sąmoningas veiksmas, klaida nepavadinčiau.

Ar čia turima galvoj tik FA sudarytojo (buhalterio) klaidas ir apgaules? Kažkaip peršasi mintis, kad nebūtinai. Gali būti ir fiktyvios ūkinės operacijos prie kurių buhalteris neprisidėjo (nežinojo), tačiau turėjo jas registruoti apskaitoje.
2005-01-15 09:57 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137661
Kaip supranti sąvoką "Įvykiai po balanso datos "?
Duok savo apibrėžimą.
2005-01-15 00:16 Programinė įranga » Buhalterinė programa "Centas" » #137654

Andron rašė:DEBETAS rašė:


Na tai spaudžiu tau dešinę! Tik žinai, kaip su tais pirmais blynais būna... smile Bet tai l.sveikintinas žingsnis - į priekį,o svarbiausia vis tuose 500 LITUOSE. Juk neklystu, ar ne... Na jauču bręsta ir man darbymetis...
Bet kuriuo atveju buvo malonu pabendrauti!!!!Programos kaina nepasikeitė. Tik papildomai už SQL serverį reikia pamokėti. Neklysta tas, kuris nieko nedaro. Įdomu, kodėl Jums padaugės darbelio ?Nedidelei įmonei apie 20 žm. su apyvarta iki 1,5 mln., (mažm. prekyba, darbai) reikia apskaitos programos.
Ar turint tinklą iš keturių darbo vietų darbui su CENTU jau reiktų serverio?
Kiek papildomai už SQL serverį reikia pamokėti?
2005-01-14 20:52 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137645

Apologetas rašė:Jotjot rašė:...po balanso datos akcininkų susirinkime nustatomos (post factum) paskirstyto pelno - rezervo (tarkim - paramai) išmokų sumos (kontrolei), kai įmonė turėjo dabartinį teisinį įsipareigojimą (prieš akcininkus) atlikti išmokas dėl prieš balanso datą įvykusio (priimto) akcininkų susirinkime sprendimo naudoti rezervą paramai.labai giliamintiskai pafilosofuota, tik kad akcininku galimai atliekama kontrole nera "ivykis, atsitikes po balanso datos" ir TAS 10 tokiam dalykui nera taikomas.

Be to, imone neturi isipareigojimo pries akcininkus atlikti ismokas paramai.

Imone turi teise naudoti lesas paramai (kai akcininkai sudaro rezerva), taciau ne isipareigojima, priesingu atveju imones direktorius tiketinai butu isspirtas lauk, jei nepanaudotu viso rezrevo, kuri nustate akcininkai, paramai. Nes nebutu ivykdes akcininku ipareigojimo. Ir ka gi - praktikoje pasitaiko, kad rezervai buna panaudoti nepilnai. Ir joks direktorius nebuna issipiriamas lauk. Nes tarp jo akcininku kol kas nera JotJot. Bet palaukit pora meteliu ! Ateina valdybu tustejimo metas.Taip, pati akcininku galimai atliekama kontrole nera "ivykis, atsitikes po balanso datos". Nevisai tiksliai išsireiškiau. Turėjau galvoje, kontrolės institutų (auditoriaus ar revizoriaus) pagal akcininkų pavedimą atliktų tikrinimų išvadas, po kurių gali išaiškėti įmonės savivalė rezervuotų sumų panaudojime. Kad ir ta parama. Tarkim paremti tie, kurie susiję asmeniniais ryšiais su vadovybe, nors akcininkų nuostata buvo remti kitus įmonės įvaizdžio tikslais. Iš to ir tikslingas įpareigojimas.

Taip, įmonė turi teisę naudoti rezervą. Tačiau ar turi teisę nenaudoti, jei nėra akcininkų numatyta tokia sąlyga. Pvz.: rezervas investicijai. Manau, vadovybės veiklos ataskaitoje perskaitę informaciją, kad lėšos nebuvo panaudotos investavimui, ar nepilnai panaudotos, akcininkai turėtų suabejoti vadovybės kompetencija. Kadangi galima įtarti, kad vadovybė tokiu būdu mažina įmonės konkurencinį pranašumą. Nepatvirtinta veiklos ataskaita, o iš čia ir valdybų tuštėjimo metas.
Taip, tarp akcininku kol kas nera JotJot, bet kodėl atmetei akcininkų įpareigojimą kaip prievolę vadovybei ir kodėl rezervo panaudojimą sieji tik su jo dydžiu? Rezervo tikslingumas apima daugiau parametrų, akcininkų nustatytų.

Dar grįžtu prie 10 TAS.
Įvykiai po balanso datos – tie palankūs ir nepalankūs įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinė atskaitomybė įgaliojama išleisti. Gali būti skiriami du šių įvykių tipai:
a) tie, kurie suteikia įrodymų, apie balanso datą buvusias sąlygas, (koreguojantys įvykiai po balanso datos);
b) ... (nekoreguojantys)

Pajuodinau, kad dar išreikšti vieną mintį. Tarkim jei vadovybė paramai panaudojo lėšas netikslingai (aukščiau mano aprašytu būdu). Juk tos išlaidos - tai sąnaudos, mažinančios įmonės pelną - akcininkų nuosavybę. O juk akcininkai gali ir nepripažinti tokio lėšų iššvaistymo. Taigi sąnaudos, gali tapti "kažkieno" skolomis. Na čia aš ne apie savo bosą
smile

Guliaska, aš gi neveltui atspausdinau TAS-us, kai norėjau parodyti kaip keitėsi rengėjų požiūris ir buvo išskaidytos 10 TAS-o nuostatos į savarankišką konkretizuotą 37 TAS.

Na žinoma, visi mes klystame, bet kaip gi kitaip mąstyti?
2005-01-13 20:57 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137386
37-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS (37 TAS)
Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

37 TAS nurodo, kaip įtraukti į apskaitą ir parodyti visus atidėjimus, neapibrėžtuosius įsipareigojimus ir neapibrėžtąjį turtą, išskyrus:
d) tuos, kuriuos nagrinėja kitas tarptautinis apskaitos standartas.

Standartas pakeičia 10 TAS „Neapibrėžtumai bei įvykiai, paaiškėję po balanso datos“ dalį, kurioje aptariami neapibrėžtumai.

10 TAS „Neapibrėžtumai bei įvykiai, paaiškėję po balanso datos“ buvo pakeistas 10 TAS (persvarstytu 1999 m.) „Įvykiai po balanso datos“, kuris įsigaliojo 2000 m. sausio 1 d.


Čia pabandžiau nurodyti grandinę įvykių iš kurių matosi, kad neapibrėžtųjų įsipareigojimų savoka buvo perkelta iš 10 TAS į 37 TAS ir teisiniai ar konstruktyvūs įsipareigojimai iš 10 TAS turi kitą prasmę, nors neapibrėžtumu čia visgi dar kvepia.

Apologetai, tą sakinį iš d) (žiūr. ankstesnę žinutę) išverčiau taip:

...po balanso datos akcininkų susirinkime nustatomos (post factum) paskirstyto pelno - rezervo (tarkim - paramai) išmokų sumos (kontrolei), kai įmonė turėjo dabartinį teisinį įsipareigojimą (prieš akcininkus) atlikti išmokas dėl prieš balanso datą įvykusio (priimto) akcininkų susirinkime sprendimo naudoti rezervą paramai.

Dėl rezervų TAS-uose.

1 TAS
Balanse pateiktina informacija
66.Mažų mažiausia balanse turi būti eilute išskirti straipsniai, nurodantys šias sumas:
m)kapitalas ir rezervai.

74.Balanse arba aiškinamajame rašte įmonė turi nurodyti šiuos dalykus:
b)visų savininkui priklausančių rezervų pobūdžio ir paskirties aprašymą;

86.Kaip atskirą finansinės atskaitomybės dalį įmonė turi pateikti ataskaitą, kurioje nurodoma:
f)kiekvienos nuosavo kapitalo klasės apskaitinės vertės, akcijų priedai bei kiekvieno rezervo suderinimą laikotarpio pradžioje ir pabaigoje, atskirai nurodant kiekvieną veiksmą

Tačiau informacija gan skurdi. Yra dirva interpretacijoms, kurias užpildo nacionaliniai teisės aktai. Čia su tavim sutinku 50 proc. smile
2005-01-13 14:03 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137249
Sutinku su tokiu apibrėžimu, tačiau yra ir dar kitas:

ABĮ
59 straipsnis. Pelno (nuostolių) paskirstymas
1. Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę, turi paskirstyti paskirstytinąjį bendrovės pelną (nuostolius).
2. Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime paskirstyti bendrovės pelną (nuostolius) nurodoma:
8) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus;
2005-01-13 12:06 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137197

Guliaska rašė:

Be to, čia ne metodinėse rekomendacijose, o pačiame parašyta, kuris yra privalomojo pobūdžio:
8VAS 29 p.
"Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas)..."

Prašau nurodyti, kur TAS rašo apie rezervus. Aš radau tik Modelyje, kad įmonės gali, remdamosi vietos įstatymais, sudaryti rezervus ir tai gali būti reikšminga informacija, todėl ją reikia atskleisti FA. O apie laikotarpius ir jų mažinimą ir didinimą nieko neradau.Dėl pirmos pastraipos:
Taip, . Tai viena.

Antra:
10-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS (10 TAS)
7. Įmonė turi koreguoti savo finansinėje atskaitomybėje pripažintas sumas, kad galėtų parodyti po balanso datos įvykusius koreguojančius įvykius.
d) po balanso datos nustatomos paskirstyto pelno ar premijų išmokų sumos, kai įmonė turėjo dabartinį teisinį ar konstruktyvųjį įsipareigojimą balanso datą atlikti šiuos mokėjimus dėl prieš balanso datą įvykusių įvykių ...
2005-01-13 10:15 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #137128

Guliaska rašė:

Iki 2004 m. galiojusiame LR akcinių bendrovių įstatyme visuotiniam akcininkų susirinkimui nebuvo numatyta teisė naikinti ar panaudoti rezervus. Nuo 2004 01 01 pagal tą patį įstatymą, visuotinis akcininkų susirinkimas, jau turi išimtinę teisę spręsti dėl rezervų panaudojimo ir panaikinimo.

Todėl ir apskaita pasikeitė smilesmile smile smile

ABĮ redakcija iki 2004-01-01:

24 straipsnis. Visuotinis akcininkų susirinkimas
18) priimti nutarimą sudaryti rezervus, išskyrus perkainojimo rezervą

40 straipsnis. Rezervai ir jų sudėtis
5. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi įstatymo ir bendrovės įstatų nustatyta tvarka konkretiems tikslams įgyvendinti pervedant dalį ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno. Nepaskirstytinieji rezervai sudaromi, mažinami ir naikinami visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma. Kai nepaskirstytinieji rezervai mažinami ar naikinami, atitinkamu dydžiu didinamas įstatinis kapitalas ir proporcingai akcininkams nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominaliai vertei didinama akcijų nominali vertė arba išleidžiamos naujos akcijos.
6. Paskirstytinieji rezervai sudaromi ir naudojami tik bendrovės įstatuose nustatyta tvarka.

Nuo 2004-01-01 suliberalėjo sprendimų dėl rezervų priėmimo tvarka. Apskaita keitėsi, kadangi keitėsi rezervų struktūra.
Iki 2004-01-01 visus akcininkų sprendimus atvaizduodavome retrospektyviai.
Nuo 2004-01-01 rezervus kurie:
1. Naikinami, arba
2. Mažinami, arba
3. Didinami
rodome perspektyviai, išskyrus panaudotą, kuris rodomas retrospektyviai.
2005-01-12 20:16 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136964
Jaučiu, kad pučiu prieš vėją, ar kaunuosi su malūnais...
Gerai.
Aš Guliashkos stiliuje:
Susirinko akcininkai ir davė bosui tris lapukus A, B ir C (tipo Terminuoti Vertybiniai Popiergaliai). Sako - še paramai, ir ant kiekvieno užrašė po 100 Lt, o ant atvirkščios pusės pastabėlė operatoriui - panaudojus sunaiknti. Buvo tai dar 2004 metais. Gyvena sau bosas ir dalija babkes: tam davė, kitam davė - du lapukus į šiukšlių dėžę, parėmė trečią - trečią TVP pats nurijo. Šiukšles išvežė 2004 m., o buhalteriui pasakė - nu tu gi matei kaip buvo, tai ir parašyk savo knygose. Atėjo 2005 - ieji. Susirenka blaivūs akcininkai ir klausia blaiviai ar turit iš ko remti? Nebeturim, nebeturim, - sutartinai porina bosas ir buhas, viską dar 2004-ais, 2004 - ais. Mes nemeluojam. Bosas gi patenkintas buhu, nes tas BAP įstatymą skaito:

4 straipsnis. Reikalavimai apskaitos informacijai

Ūkio subjektai apskaitą tvarko taip, kad apskaitos informacija būtų:
1) tinkama, objektyvi ir palyginama;
2) pateikiama laiku;
3) išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams.

O kalbant be humoro, retrospektyvinis ar perspektyvinis būdas visada buvo ir prieš ir po jų bus. Ne Apskaitos institutas jį išrado. Kasdieninėje savo praktikoje juos naudojame ir greičiausiai nepastebime jų veikimo mechanizmo. PVZ. gaudami sąskaitas už komunalines paslaugas einamuoju laikotarpiu (dabartis) už praėjusį (praeitis) pavaizduojame ūkinę operaciją retrospektyviai, t.y. ne sąskaitos gavimo momentu kai sužinome apie faktą, o faktiniu paslaugos ciklo pabaigos momentu, kitaip jei suma nereikšminga (jei ištaisymas sukeltų didesnių darbo sąnaudų, nei naudingumas ją taisant) parodytume perspektyviai.
Tai ekonomiškai tikslinga, ir maksimaliai objektyvu ir naudinga.

Dar dėl komentarų pora sakinukų, kuriais aklai remiamasi:

Verslo apskaitos standartų paaiškinimus teikia Lietuvos Respublikos apskaitos institutas. Verslo apskaitos standartų paaiškinimas neturi teisės akto galios ir išreiškia Verslo apskaitos standartų rengėjų nuomonę.

TAS - us verčiaus skaitykim. TAi aukštesnis pilotažas. Alia filosofinis traktatas be lietuviško mentaliteto.

Na o pabaigai, neprisimenu pažodžiui, bet kaip ten Miltinis sakė?
"Kritikai - tai tas mėšlas iš kurio išauga Aktoriai."?

Nieko nenoriu įžeisti, nes pats iš to ir iš ten. Iš džiunglių kaip sakė Dalia. smile

Kritikuokim viens kitą, tai verčia argumentuoti.
2005-01-12 18:16 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #136946
DK straipsnio reikalavimą galima apeiti, kadangi pačiame 176 str. 2-oje dalyje užšifruotas netiesioginis atsakymas. Paskaitykime atidžiau:
...Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės...
Pasižiūrėjus į formuluotę galima pastebėti kad, tam kad nemokėti atostoginių laiku, reikalinga situacija kurioje darbuotojas yra kaltas dėl to, kad darbdavys negali jam išmokėti pinigų. Situacija reikalauja kaltininko. Darbininkas turi būti padėties, dėl kurios pinigai neišmokami, šeimininkas. Manau, prašymas čia nevisai tinkamas, kadangi prašytojo norus darbdavys apeliuodamas į DK 176 str. turi ir netgi privalo netenkinti. Nes tokiu atveju paskutinį sprendimą priima darbdavys ir tada jau jis tampa padėties (sprendimo) šeimininku-kaltininku ir įstatymo normos reikalavimo "pažeidėju.
Galvoju, čia turi būti ne prašymas, o darbuotojo pareiškimas ir įsakmus atsisakymas. Turėtų jaustis kategoriškumo gaidelė jo veiksme. Pareiškimas labiau išreiškia darbuotoją valią, nei prašymas. Ir veiksmas turėtų būti vienpusis - be darbdavio atsakomosios reakcijos. Darbdavys tokiu atveju yra pastatomas prieš faktą. O čia jau ta situacija, kurios mielos kolegos kai kurioms jums ir reikėjo.

Citata: "...prašymas - tai nuoširdus, sąžiningas savo pozicijos ir norų parodymas tokia forma, kad kitas žmogus gali sutikti, nes jūs taip pat prašote, kad jis atskleistų savo poziciją ir troškimus."
Darbų sūkury: kaip prašyti, reikalauti ir kaip atsisakyti. Aistė Pankevičienė, UAB "PERSONALO VALDYMO GRUPĖ" projektų vykdymo direktorė, organizacijų psichologė.
2005-01-11 21:56 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136661
...Trumpai tarian ką 2004 metais suteikėme paramoms, pašalpoms - jau rodysiu 2005 NKPA ...

O kaipgi retrospektyvinis būdas, kolega Modestai? Nebegalioja?
2005-01-11 21:43 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #136660
Du atsakymai, kuriuos reiktų patikslinti:

DK
176 straipsnis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas
1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė.
2. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas.
2005-01-11 16:04 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136590

Guliaska rašė:

Aš tai prieštaravimų nematau, bet jums atrodo, kad rezervo panaikinimas turi būti registruojamas 2004 m. Man visai normaliai jis 2005 m. susidėlioja.Dabar matau,kad kalbame apie du netapačius dalykus - panaudotą rezervą ir panaikintą rezervą. Galvoju panaudotam rezervui nereikia naikinimo procedūros, nes jis nuosekliai "naikinasi" jį naudojant įmonės vadovybės pastangomis be atskiro akcininkų įsikišimo.

Manau Modestas manęs irgi nesuptrato, bet jo pavyzdys iš komentaro parodo, kad tarkim, 2003 metų pelno apribojimų perskirstymas 2004 metais atsispindės 2004 m. NKPA ir t.t., o jūs atrodo sakote atvirkščiai: 2005 m. patvirtinti perskirstymai atsispindės 2004 m. NKPA. Ar ne?
2005-01-11 15:34 Bendra » Atidejimai /rezervai » #136564
Mokesčių sumokėjimą traktuočiau netiksliniu rezervo panaudojimu.
Norai dažnai neatitinka galimybių.
2005-01-11 13:21 Bendra » Atidejimai /rezervai » #136461
Kad aiškiau būtų pasiremkime paprastu pavyzdžiu:
Patvirtintas rezervas konkrečiam tikslui - paramai. Rezervo dydis - 1000 Lt. Tai iš kur imsim mokesčiams? Suprantu norą, kai rezervas žymiai didesnis, paimti daugiau. TAčiau leista tik paramai ir tik 1000 Lt. Neigiamas rezervas gi negali būti.
2005-01-11 13:01 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136454
Na ir kurgi čia prieštaravimai. smile
2005-01-11 11:26 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #136399

Pirmakurse rašė:

kaip reikia koresponduoti- imone sumokejo uz paslaugas ir liko 0.01 Lt skoloje. kur man ta viena centa kisti? skolose as nenoreciau palikti, o jei i 6 klase, tai i kur? anksciau mes dedavom tokius centus i netekimus, o tai kaip dabar?Ne jūsų skolos, ne jūsų, skolų suderinimo aktas turi būti ir jei sutinka pirkėjas su skola, tai ir negali niekur kišti. Po 100 metų jūsų anūkas-firmos paveldėtojas prisimins paprašys ir dar su procentais, nes ne laiku apmokėta. O skolelę kasmet derinti reiks, kasmet.
Tut i skazačkie kaniec, a kto slušal - maladiec smile
2005-01-11 10:45 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136361

Guliaska rašė:Jotjot rašė:


Įstatymus skaitau, šitą irgi ir kitus...
Kaipgi galima panaikinti einamuoju laikotarpiu tai, kas,tarkim, sunaudota praėjusiame laikotarpyje ir lygu nuliui to laikotarpio balanso sudarymo dieną? Apskaitos reglamentuotojų kūrinių disonansas.
Apologetas gerų minčių pasvaido. smile . Tik rašo su lietuviškom klaidom. smileAš tai čia problemos nematau smile
Tarkim, 2004 XX XX akcininkų susirinkimas nusprendė teikti paramą 1000 Lt. Tam sudarė rezervą:
D 34 - 1000
K 33 - 1000

2004 YY YY buvo suteikta parama. Pripažįstamos sąnaudos:
D61 - 1000
K27 - 1000

2005 XX XX, kadangi tikslas (suteikti paramą) įgyvendintas, akcininkų susirinkimas panaikina rezervą:
D 33 - 1000
K 34 - 1000

smileBūtent čia ir yra problema, kadangi visa esmė yra datose. Su pirmom dviem pastraipom sutinku. Dabar dėl trečios: kaip ir kitas ataskaitas, NKPA pildysime 2004-12-31 datai (4-asis ), o akcininkų susirinkimo sprendimai 2004 metais sudarytų (panaudotų?) rezervų klausimais įvyks jau 2005 metais ir sprendimai kaip ūkinės operacijos turės būti fiksuojamos 2005 metų laikotarpyje. Ar turime teisę 2005 metais įvykusias operacijas rodyti 2004 metų finansinėje atskaitomybėje?
smile Iškreipta kapitalo struktūra gaunasi. Be to kaip apskaitos požiūriu galima traktuoti būsimų sprendimų rezultato įtaką praeities įvykiams? Manau tik užbalansinėse sąskaitose, vėliau išdėstant aiškinamąjame rašte.
Taigi trečia pastraipos data:
2004 12 31, kadangi tikslas (suteikti paramą) įgyvendintas ir nukrypimų nuo akcininkų patvirtintos tvarkos nėra:
D 33 - 1000
K 34 - 1000

Akcininkai (o greičiausiai - jų paskirti revizorius ar auditorius) susirinkę 2005 XX XX tik patikrins tiksliniam naudojimui sudaryto rezervo panaudojimą. Ar nebuvo nukrypimų nuo nustatytos naudojimo tvarkos. Jokio naikinimo čia ir nereikia. Negalima naikinti to ko nebėra. Naikintini nepanaudoti ar dalinai panaudoti rezervai.
2005-01-11 10:16 Bendra » Atidejimai /rezervai » #136341

Modestas rašė:

Kaip manote ar iš rezervo skiriama suma skaitosi:
tarkime parama (apmokestinama) 1000 Lt ir nuo jos sodra 31 proc. ir garantinis 2 Lt

1000 ar 1312?Akcininkai, nustato rezervo panaudojimo tikslus, reiškia išlaidų struktūra turi būti apibrėžta akcininkų sprendimu. Turi būti baigtinis leidžiamų išlaidų sąrašas, kitaip galite būti apkaltinti netiksliniu lėšų panaudojimu, ir iš to sekančiomis išdavomis (pvz. drausminė nuobauda šefui) smile
Kalbu kaip buvęs akcininkas. smile
2005-01-10 22:43 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136207

Guliaska rašė:Jotjot rašė:Gal nurodytumėte šaltinį, kuriame sakoma, kad panaudoti rezervai turi būti naikinami akcininkų susirinkime.
Diskutavome ta tema, yra skirtingų nuomonių.Prašau:

LR akcinių bendrovių įstatymas, 20 straipsnis
1. Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išmtinę teisę:
<...>
10) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
<...>

smileĮstatymus skaitau, šitą irgi ir kitus...
Kaipgi galima panaikinti einamuoju laikotarpiu tai, kas,tarkim, sunaudota praėjusiame laikotarpyje ir lygu nuliui to laikotarpio balanso sudarymo dieną? Apskaitos reglamentuotojų kūrinių disonansas.
Apologetas gerų minčių pasvaido. smile . Tik rašo su lietuviškom klaidom. smile
2005-01-10 15:18 Įvairūs » Skola tiekėjams » #136076
Finansines pajamas galime turėti ir neturėdami investicijų. Įsivaizduokite, kad pinigai, kuriuos turėtumėte sumokėti ekstiekėjui, tai - finansinis turtas, kuris anuliuojant įsipareigojimą atneša įmonei finansinę naudą - pajamas. Savotiška premija ar 100 proc. nuolaida, ar jei norite diskontas. smile
2005-01-10 15:05 Gyventojų pajamų mokestis » draudimo išmokos » #136069

strason rašė:

Sveiki. Susiduriau su dilema - kada islaidos, susije su draudiminiu ivykiu, is remonto islaidu turi but perkeltos i netekimus. Ar gavus draudimo imones rasta, ar gavus is jos pinigus? Gavom draudimo imones rasta 2004-12-29 kokia suma ir pagal kokias saskaitas bus grazinta, taciau pinigai pradejo plaukti tik siais metais. Suma nemaza - 17 tukst. Bijau apsirikti. Is anksto dekoju.Pirma, kodėl į netekimus,
Antra, į kurias sąskaitas koresponduosite gautų pinigų sumą?
Trečia, kaip tai susiję su Gyventojų pajamų mokesčiu?
Jaučiu, kad neskaitėte .
Ten atsakymai.
Ir būkite atidus.
2005-01-10 14:57 Įvairūs » Dinges be ziniu darbuotojas... » #136061

valenta rašė:

Kiek žinau, po 3 metu, po paskelbimo dingusiu be žinios, galyma kreiptis į teismą, kad pripažintų mirusiu. DK yra straipsnis, kaip atleisti mirusi žmogu ir darbo užmokestį išmokėti giminėms.Giminės smile smile smile
2005-01-10 14:53 Įvairūs » Skola tiekėjams » #136059

Salaura rašė:

Aha, ačiū už patarimus apie batus, bet vis tiek laukiu atsakymo apie skolą tiekėjams:

UABas nuo 2000.11 skolingas dviems užsienio tiekėjams. Kadangi prekės buvo nekokybiškos, žodžiu tiekėjai pažadėjo pinigų už jas nereikalauti. Ar galiu tas skolas pripažinti pajamomis? Kokia būtų sąskaitų korespondencija?
Sutvarkyti skolų dokumentus nėra galimybių, nes pasikeitė ne tik visi UAB'o darbuotojai, bet ir akcininkai. Ryšiai su tiekėjais nutrūko.Jei tiekėjai pažadėjo pinigų už jas nereikalauti, tai tegu parašo kreditinę sąskaitą, o jei tiekėjų neberandate ir turite paieškų pastangas įrodančius dokumentus su neigiamu rezultatu, jūsų įsipareigojimai transformuojasi į jūsų ekonominę naudą:
D Tiekėjai
K Finansinės pajamos
2005-01-10 14:33 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #136050

Guliaska rašė:

Nežinau, Modestai, ar tu to klausei, bet manau, šioje eilutėje parodomas visų rezervų sąskaitų debetas. Pavyzdžiui, jei sudarei paramai, o paskui paramą suteikei, tai dar nebus rodoma NKPA kaip panaudoti rezervai. Reikia akcininkų susirinkimo, kad tą rezervą panaikintų ir tik tada bus galima rodyti NKPA. Kitaip į likučius neišeisi. smileGal nurodytumėte šaltinį, kuriame sakoma, kad panaudoti rezervai turi būti naikinami akcininkų susirinkime.
Diskutavome ta tema, yra skirtingų nuomonių.
2005-01-10 14:23 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #136048

airin rašė:Rimute rašė:

Gal prabilo sąžinė,kadangi buvo priimta į darbą ieškoti klientų duodant nemažą atlyginimą,o kad ji laukiasi nuslėpė ir po kelių mėn.išėjo į dekretines ir dabar po 3metų vaiko priežiuros atostogų atnešė pareiškimą išeiti iš darbo ir prašymą neskaičiuoti jai atost.kompensacijos(kadangi gerai neatliko savo darbo)Kaip man tokiu atveju pasielgti smileDK nieko nėra pasakyti, kad galima nemokėti atostoginių kompensacijos, vadinasi privalome mokėti. Darbuotojo prašymas yra niekinis ir juo negalime remtis.DK
4 straipsnis. Darbo įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai
4. Negalioja trišaliai susitarimai, kolektyvinės sutartys bei vietiniai (lokaliniai) norminiai teisės aktai dėl darbo sąlygų, pabloginantys darbuotojų padėtį, palyginti su ta, kurią nustato šis Kodeksas, įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai. Tais atvejais, kai šis Kodeksas ir kiti įstatymai tiesiogiai nedraudžia darbo teisinių santykių subjektams patiems susitarimo būdu nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, šie subjektai turi vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai
Darbo teisės ir pareigos gali atsirasti, pasikeisti ar pasibaigti:
1) pagal šį Kodeksą ir kitus įstatymus, darbo sutartis, kolektyvines sutartis bei kitus susitarimus, nors įstatymų ir nenustatytus, bet jiems neprieštaraujančius;
1. Įgyvendindami savo teises bei vykdydami pareigas, darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų. Draudžiama piktnaudžiauti savo teise.
141 straipsnis. Atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka
1. Darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka.
177 straipsnis. Piniginė kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas
1. Kasmetines minimaliąsias atostogas pakeisti pinigine kompensacija neleidžiama. Jei dėl darbo santykių pabaigos darbuotojui negali būti suteikiamos kasmetinės atostogos arba jei darbuotojas jų nepageidauja, jam išmokama piniginė kompensacija.
207 straipsnis. Pavėluotas darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų mokėjimas
1. Kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, kartu su jomis darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai.


Ar darbuotojo prašymas yra niekinis? Greičiau neįprastas mūsuose ir netgi kilnus. Manau, jei abi šalys laikėsi protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, ir darbuotojas argumentavo savo motyvus prašyme, o darbdavys buvo pasiruošęs įvykdyti savo pareigas nesukeldamas "tam tikros situacijos" nenaudingos darbuotojui, tai darbdavio ir darbuotojo valia elgtis visuomenei suprantamu ir priimtinu protingumu, teisingumu ir sąžiningumu. Čia svarbi Moralės norma. Tačiau tai nereiškia, kad darbdavys neturi skaičiuoti priklausančių kompensacijų ir nuo jų skaičiuojamų mokesčių, nes taip būtų pažeidžiami ne tik darbuotojo interesai (Pvz. soc draudimas), bet ir trečiosios šalies - Valstybės interesai.
Šioje situacijoje visos pusės gali likti patenkintos.
1. Darbuotojas kompensuoja darbdavio išlaidas savo pajamų sąskaita, bet tai neturėtų būti traktuojama kaip parama (labdara).
2. Valstybė privalo gauti savo mokesčius.
3. Dardavys tai turi įforminti tinkamai.

Panašu, kad būna tokių santykių, kai darbuotojas jaučiasi turįs kompensuoti darbdaviui neivykdytus pažadus. Ir tai yra kilnu. Visi suprantame (turėtume), kad tai idealūs santykiai, pagrįsti abipuse pagarba.
2005-01-10 11:35 Bendra » Sodra ir pajamu mokestis » #135977

IlonaG rašė:

Jei jau prakalbom apie SODRA, tai gal ir man galite patarti? Viena darbuotoja buvo atleista 2005 01 03. Pranešime apie apdraustojo soc.dr. atleidimo iš darbo rubrikoje : atleidimo ketvirčio draudžiamųjų pajamų suma turiu parodyti iki spalio jai priskaičiuotas DU, ar sausio mėn priskaičiuotas nepanaudotos atostogos?VSDĮ
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
4. Draudžiamosios pajamos – visos asmens pajamos, nuo kurių šiame įstatyme nustatyta tvarka priskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, taip pat ligos, motinystės, motinystės (tėvystės), ligos dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų valstybinio socialinio draudimo pašalpos bei nedarbo valstybinio socialinio draudimo išmokos.

7 straipsnis. Pajamos, nuo kurių skaičiuojamos socialinio draudimo įmokos
1. Apdraustųjų asmenų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimali mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų, nustatytų teisės aktuose ir kolektyvinėse sutartyse, neatsižvelgiant į mokėjimo šaltinius, įskaitant: ...

Formos 2a-SD pildymo tvarka patvirtinta 2001m. vasario 13 d. įsakymu Nr.123:
5.5. atleidimo ketvirčio draudžiamųjų pajamų suma- socialiniu draudimu apmokestinamų pajamų suma;

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybė/Nutarimas/530/2002 04 15 Sodrai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Todėl atleidimo ketvirtis - kalendorinių metų ketvirtis per kurį atleidžiate.
Jūsų atveju - 2005 m. sausis-kovas (t.y. I ketvirtis).
2005-01-10 10:36 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #135928

Modestas rašė:

Kaip Jūs suprantate Panaudoti rezervai
Panaudojimas - tai kiek mes panaudojome iš to rezervo (aišku juo mes nemažinome, bet matome per P/N ataskaitą), tai šioje eilutėje tą ir įrašome?...aišku juo mes nemažinome, bet matome per P/N ataskaitą...

Apie rezervų panaudojimą ir atspindėjimą apskaitoje jau buvo diskusijos. Tačiau vieningos nuomonės neprieita.
Tema: Atidejimai /rezervai
2005-01-06 10:59 Bendra » Komisines prekybos taisykles » #135079

tiffy rašė:

Sveiki,

Gal kas turite komisines prekybos taisykles? Buciau nepaprastai dekinga smilePradėkite nuo Civilinio kodekso.
XXXVIII SKYRIUS
KOMISAS
2005-01-06 10:53 Apskaita & Auditas » FAKTORINGAS » #135075

Brashke rašė:

Sveiki, .... Ar aš turiu savo įmonės skolą dalinti į skolą bankui ir skolą pardavėjui. Taigi aš nežinau, kada jie ... smileViena iš šalių turi jus informuoti apie piniginio reikalavimo perleidimą nurodydama sumos dydį. Paprastai tai būna nurodyta SF. Tai pagrindas jums žinoti kam ir kiek skolingi. Dažniausiai pirkėjas informuojamas apmokėti 100 proc. sąskaitos sumos bankui. Todėl pardavėjas neturėtų teisės rodyti negautos sumos iš banko kaip jūsų įsiskolinimą. Regreso teisė gali būti įgyvendinta atsiradus konkrečioms aplinkybėms ir apie kurias sužinome faktiškai. Atsiradus neginčijamai prievolei tik tada galime užfiksuoti apskaitoje ūkinį įvykį (operaciją). Manau pardavėjas, turėtų rodyti su regresu susijusias teises užbalansinėse sąskaitose.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR