Tax.lt narys Jotjot

Tax.lt narys nuo
2004-05-27
Profesija
buhalteris
Pomėgiai
mėgstu geras knygas
Jotjot
forume parašė 855 žinučių

Jotjot naujausios žinutės:

2005-01-06 10:32 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #135059

Dalia rašė:

Aš vėl grįžtu prie savo problemėlių. Gal yra dirbančių su miškais ? Modesto duotos nuorodos padėjo, tačiau jos daugiau susijusios su pačia mediena . Gal kas gali suteikti daugiau praktinės informacijos (kaip užsipajamuoti pirktą mišką, teisingiau kaip išskaičiuoti savikainą; kaip apskaitoje parodyti likusį neiškirstą mišką; kur galiausiai dedate likusią po iškirtimo žemę)Vienas iš variantų.
Pirktą mišką ir žemę pajamuokite atskirai, t.y. mišką kaip atsargas (tarkime X ha), žemę kaip IT, kuriam nusidėvėjimo neskaičiuosite. Tvarkydami žemės nuosavybės registravimo procedūras kadastre jums bus išduota pažyma su nurodyta žemės rinkos verte. Toliau aritmetika. Pirkimo išlaidos minus žemės vertė lygu miško vertė.
2005-01-03 15:53 Apskaita & Auditas » Kredito linija (overdraftas) » #134213

loko rašė:

kodėl visi smileTyli, nes kai zmogus kalbasi pats su savimi niekas nenori pertraukti...
Tylėjimas pritarimo ženklas.
2004-12-30 11:34 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133723
Rengiant finansinę atskaitomybę privalau atsižvelgti į :

5. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje parodomi visi nuosavo kapitalo pokyčiai. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje turi būti nurodyta:

5.12. rezervų pasikeitimai bei likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje

Sudarydamas šią ataskaitą datai 2004-12-31 suprantu tai, kad laikotarpio pabaigai (2004-12-31) pradinė akcininkų sudaryto rezervo (tarkim sudaryto 2004-05 mėn.) suma bus eliminuojama išnaudotomis iš to rezervo sumomis. Akcininkai (savo tikslams) nustato įmonės vadovybei rezervų naudojimo taisykles ir tai nesieju su akcininkų privilegija sukurti ar anuliuoti rezervą. Susirinkę sekančiame susirinkime, jie tik patvirtins naują rezervą arba perskirstys likusį nepanaudotą.
Kitaip balanse matysime ne visai realų vaizdą kapitalo struktūroje
Dalia29 kalba apie pelno/nuostolio ataskaitą, o aš turėjau galvoje būtent Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą.
2004-12-29 17:03 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133606
-ų metodinės rekomendacijos nėra teisės aktas. Todėl klausimas atviras diskusijoms.

Nors žinoma jųjų nuomonė laaabai svarbi.

Su naujais.
2004-12-29 16:35 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133599
Apologetai, turiu galvoje tai, kad rezervo saskaita nėra nepajudinama metų eigoje, o per ją metų eigoje vyksta transakcijos į 59 ar 69 sąskaitas. Akcininkai sukuria rezervą, o jei jis nepanaudotas ar nepilnai panaudotas naikina. O buhalteris Jotjot fiksuoja visus pvz., IT pirkimus ir tai parodo
D 1...
K 4...

D Rezervas
K 59

Tai du skirtingi dalykai.
Jei argumentuoji, prašau su nuorodom į teisės aktus.
Mano nuomonės -ai nepaneigė.
2004-12-29 15:58 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133586

Dalia29 rašė:

Ne, sakysiu, kiek tam tikslui, kuriam buvo kurtas rezervas, jau panaudota pinigų.
Visos pretenzijos - Apskaitos institutui smileInformacijios semiamės iš buhalterinių sąskaitų likučių konkrečiai datai.
Tai ne pretenzijos. Tiesiog suprantu tai savaip. Apskaitoje fiksuojame tai kas vyksta realybėje. tam neprieštarauja. Neradau nurodymo naudojamų rezervų sąskaitos neliesti įvykus ūkinei operacijai.
Todėl ir diskutuoju.
2004-12-29 15:47 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #133571

DaivaP rašė:Jotjot rašė:

Galvoju užsipajamuojant ir vyksta pats įdomiausias momentas. Šiuo klausimėliu neradau atsakymo -uose, išskyrus tai, kad užpajamuoti atsargas tokioje situacijoje reiks grynąja realizavimo verte (GRV). GRV nustatysime pagal supirktuvės įkainius.
Mastau taip:
1. Pajamavimas
D Atsargos
K Būsimos pajamos

2. Pridavimas
D Gautinos skolos
D Būsimos pajamos
K Kitos pajamos
K Atsargos


Ačiū Jotjot. Labai gera mintis "būsimos pajamos". Ar tiktų pagal naują sąskaitų planą 243Kitos gautinos sumos - 2436 Sukauptos gautinos pajamos?Nevisada tiktų, nes reikėtų balanse rodyti 4 klasės sąskaitoje (metų pabaigoje), tiktų jei pajamuojame ir priduodame tame pačiame ataskaitiniame laikotarpyje.
2004-12-29 15:35 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133562

Dalia29 rašė:

Ne, nulio neturim, rezervai nejuda smile Panaudojimas vyksta per sąnaudas. Rezerve tik stovi sumą, kurią vienam ar kitam tikslui galima naudot (ginčysiuos iki nukritimo, nes žinau smile ) Vot tiap...Jeigu jūsų paklaustų šefas "kiek išnaudojome ir kiek dar liko rezervo", jei tarkime, rezervas naudojamas dalimis metų eigoje, tai ar vistiek šefui sakysite pradinę rezervo sumą?
2004-12-29 15:28 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #133554
Galvoju užsipajamuojant ir vyksta pats įdomiausias momentas. Šiuo klausimėliu neradau atsakymo -uose, išskyrus tai, kad užpajamuoti atsargas tokioje situacijoje reiks grynąja realizavimo verte (GRV). GRV nustatysime pagal supirktuvės įkainius.
Mastau taip:
1. Pajamavimas
D Atsargos
K Būsimos pajamos

2. Pridavimas
D Gautinos skolos
D Būsimos pajamos
K Kitos pajamos
K Atsargos
2004-12-29 15:17 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133548

Dalia29 rašė:

Na ir ką aš parašiau kitaip??? smileMetų eigoje sunaudoję lėšas iš rezervo metų pabaigoje balanse jo turite lygų 0. Ar tikrai naudojant rezervus, jie nejuda (metų eigoje)?
2004-12-29 15:05 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #133541

DaivaP rašė:Jotjot rašė:


Ar jūs įsitikinę, kad pajamuodami metalo laužą gaunate pajamų, t.y. gaunate ekonominės naudos padidėjimą?


Remontuojame automobilį. Išimame seną traukę, įdedame naują. Kartais klientas seną traukę išsiveža su savim (kaip įrodymą šefui ar žmonai). Kitais kartais klientų senos detalės lieka pas mus. Tai jas ir priduodame.
Kas tai? smile
Jos mums tiesiog iš dangaus atsiųstos smileO jei užsipajamuosite atidirbusią alyvą, kurią reiks utilizuoti kaip tada? Dėkui Velniui? smile

Manau, pajamas gausime pridavę metalo laužą į supirktuvę.
2004-12-29 14:55 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133531
[quote=Dalia29]

Bingo rašė:

Rezervai naikinami perkeliant juos į nepaskirstytą pelną. Naikinami tada, kada įvyksta rezervų panaudojimas mano manymu.


[b]Ne, pagal

Na ne visai, nes pagal :

Kitų rezervų apskaita

41. Kiti rezervai sudaromi įstatymų ir įmonės įstatų nustatyta tvarka. Rezervai didinami ir mažinami įmonės įstatų nustatyta tvarka. Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas (sumažėjimas), ta pačia suma mažinant (didinant) nepaskirstytąjį pelną.
2004-12-29 14:45 Bendra » Avansinė apyskaita » #133529
Avanso apyskaitos pateikimo tvarka yra įmonės vidaus reikalas (kiek tai nereglamentuoja Kasos darbo organizavimo taisyklės) ir turėtų būti aprašytas Apskaitos politikoje. Ten galite numatyti piniginių likučių limitus.
Nustatant limitą siūlau atsižvelgti į pinigų srautų intensyvumą ir išlaidų svertinio vidurkio dydį.
2004-12-29 14:25 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #133506

DaivaP rašė:begemots rašė:

Aš taip daryčiau:
Užsipajamuoju
D 201..
K 541..

Parduodant
D 241..
K 201..

D 60..
K 501..
Pelno nuostolio atskaitoj liktų tik pagautė, nes pardavimas ir savikaina susinulintų grafoj "kita veikla"..


Čia buvo kalbėta apie metalo laužą iš senų detalių. Kelių mokesčiu apmokestinti tik 501 (nr iš pavyzdžio)? 541?
Pelno mokesčiu apmekestinamos pajamos 501? 541?Ar jūs įsitikinę, kad pajamuodami metalo laužą gaunate pajamų, t.y. gaunate ekonominės naudos padidėjimą?
2004-12-29 14:15 Bendra » Atidejimai /rezervai » #133492

sabrina rašė:

Sveiki, 2003 metais akcininkai paskirstė pelną, dalį į privalomus, o kitas dalis 8000 premijoms, 4000 nuostoliams.Pirmąji sunaudojom iki 2003 metų 12 mėn., o antrojo liko 2000 litų.pas mane šių rezervų likutis stovi 2003 metų balanse.2004 metais buvo skirtoma nauji?Kaip pasielgti su 2003 metų rezervais?Kuriame laikotarpį juos panaikinti,ar reikia naikinti ir kokia būtų korespondencija?Rezervų panaudojimas turi būti reglamentuotas:
1. Teisės aktuose, jei nereglamentuota tai
2. Įstatuose, jei nereglamentuota tai
3. Akcininkų nutarime, jei nereglamentuota tai
4. Žemesnio lygio vadovybės sprendimuose, jei nereglamentuota tai
5. Už viską kas nereglamentuota atsako įmonės bosas.

Jo klauskit drąsiai. smile
2004-12-17 10:30 Bendra » Atidejimai /rezervai » #131038
Ūkinę operaciją atvaizduočiau taip:
1. Registruoju IT įsigijimą.
2. Registruoju rezervo paskirstymą. Koresponduoju sumą į 33 sąsk. debetą ir 59 kreditą (arba pagal individualų sąskaitų planą į kitas pan. turinio sąskaitas).
2004-12-16 15:48 Bendra » Kreditinis - debetinis dokumentas » #130841

Kristiana__ rašė:

Dėkui, bet kodėl pinigų grąžint nereikia, jei žmogus prašo? Mes juos grąžinam."Žmogus prašo" - skamba išdidžiai. Grąžint privalote.
2004-12-16 15:39 Bendra » Nurašymo aktai » #130834

astulka rašė:

daugeliu atveju taisykles turim nusistatyti patys-todel, kaip patinka-taip ir tinka:)A.V.
2004-12-16 15:27 Apskaita & Auditas » medziagu nurasymai statybos imonese » #130827

solia rašė:

Sutarti surasyti butina, na nebent jau labai mazos sumos, tada uztenka saskaitos, o ir darbu atlikimo aktu reikia, nes ir pinigai ir sanaudos ir pajamos turi tureti pagrinda, kuo remiantis viskas vyksta.Noriu papildyti kolegas.
Sutartis turi atitikti Civilinio kodekso normas (skaitykite skyrių XXXIII RANGA). Atliktų darbų aktas gali būti nerašomas, jei sutartis atitinka vartojimo (buitinės) rangos sutarties sampratą, t.y. ta sutartis prilyginama pirkimo-pardavimo sandoriui. Pakanka sąskaitos už patiektas prekes (suteiktas paslaugas).
2004-12-16 14:41 Bendra » Nurašymo aktai » #130792

astulka rašė:

Jūs gerai pastebėjote "kuri israsyta isisgyjant mazaverti turta"!!!
Atsargų įsigijimo dokumentai dažniausiai neatskleidžia atsargų sunaudojimo kaip fakto, kaip ūkinės operacijos turinio. O jeigu dedate antspaudukus, tai be kita ko reiškia papildote apskaitos dokumentą papildomu rekvizitu, kuris analogiškai turi atsispindėti ir antrame (tiekėjo) egzemplioriuje.

Keistai skamba sakinys- O jeigu dedate antspaudukus, tai be kita ko reiškia papildote apskaitos dokumentą papildomu rekvizitu, kuris analogiškai turi atsispindėti ir antrame (tiekėjo) egzemplioriuje.

tai jei direktorius ant pvm s/f uzdejo visa- apmoketi, tai reik skubeti pas tiekeja ir ja uzrasyti? nesuprantu logikos...o gal cia reik spausdinti rasta, kad direktorius leidzia apmoketi, arba buhalterine pazyma, kad ant tos pvm s/f buhalteris nori prirasyti apmokejimo dok nr:) neapsieinu be emociju...:)
Jeigu apskaitos politikoje ar kitose įmonės taisyklėse nustatyta apskaitos dokumentu įtraukimo į apskaitos sistemą bei apyvartos įmonės viduje tvarka, t.y. reikalavimai apskaitos dokumentų registravimui ir apyvartai, tai pas tiekėją skubėti nereikia:). Tai įmonės vidaus reikalas.
Savo nelengvame darbe privalome vadovautis taisyklėmis, o ne principu "kaip patinka, taip ir tinka".
2004-12-15 15:12 Bendra » Nurašymo aktai » #130502

astulka rašė:

:) prajuokinai- prisizaisim:) o kas yra apskaitos dokumentas?

juk ta pati pvm s/f kuri israsyta isisgyjant mazaverti turta ir yra tas dokumentas:)
Jūs gerai pastebėjote "kuri israsyta isisgyjant mazaverti turta"!!!
Atsargų įsigijimo dokumentai dažniausiai neatskleidžia atsargų sunaudojimo kaip fakto, kaip ūkinės operacijos turinio. O jeigu dedate antspaudukus, tai be kita ko reiškia papildote apskaitos dokumentą papildomu rekvizitu, kuris analogiškai turi atsispindėti ir antrame (tiekėjo) egzemplioriuje.

Norisi, kad šia tema padiskutuotume ne emociškai, o remdamiesi teisės aktais.
2004-12-15 14:55 Bendra » Nurašymo aktai » #130482
Tas sakė, tam pasakė...
Tylos, LR Buhalterinės apskaitos įstatymas kalba:

12 straipsnis. Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas
1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.

Prisižaisit jūs su tais antspaudukais...
2004-12-14 15:10 Apskaita & Auditas » kasos dokumentų pasirašymas » #130168

JulijaS rašė:

Ar gali būti tiks atvėjis, kad įmonėje išvis nėra vyr.buhalterio, o yra tik buhalteris? Ar aš kaip vienintelė buhalterė turiu teisę pasirašynėti ant kasos dokumentų?Manau į jūsų klausymą atsakymas yra pačiame LR Buhalterinės apskaitos įstatyme.

2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos

Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) – fizinis asmuo, tvarkantis ūkio subjekto buhalterinę apskaitą.

Įstatymas vienareikšmiškai nustato sąvoką. Visa esmė tame ar įmonėje dirba keli buhalteriai ar vienas. Jei yra daugiau nei vienas, skirstoma pagal rangus: eilinis, vyresnysis, vyriausiasis (ar kitoks paskirstymas). Turima galvoje atsakomybės, apskaitos barų pasiskirstymą su funkcijų aprašymu pareiginiuose nuostatuose. Didelėse įmonėse veikia ištisos buhalterinės tarnybos.
Jūsų atveju jūs esate Viskas Viename. Tiesiog Buhalteris.
2004-09-10 15:20 Gyventojų pajamų mokestis » Dienpinigių normos inete » #105748

Loreta rašė:

Nu jo - čia meloč...
Man teko pravesti 50000,00 vietoj 5000,00.
Sumestum ant prateriotos sumos, jei atvažiuočiau su komandirofke į Vilnių? smileČia tai topinė klaida! Bet ir labai suprantama, kai dirbi su kompiuterio klaviatūra ir dar greitai.
2004-09-10 15:06 Apskaita & Auditas » Kuro apskaita » #105735

Loreta rašė:

Visus čekius kiekvieną mėnesį prisegu prie kelionės lapų ir vieną kartą per mėnesį (žinoma, tai neliečia, jei yra daug auto) nurašau su nurašymo aktu. Kelionės lapai pildomi priklausomai nuo auto naudojimo intensyvumo - kai kur tik kartą per mėnesį.Tenka pastebėti, kad atskaitingu asmenu islaidas patvirtinantys dokumentai turi buti segami prie avanso apyskaitos (ziur.Kasos darbo organizavimo taisykles). Nebent tie cekiai butu pagal korteles.
2004-06-26 15:05 Apskaita & Auditas » UAB buhalteris » #90761
Kas gali paneigti, kad vienas fizinis asmuo negali būti ir direktorius ir buhalteris? Tarkim po pusę etato? Pagal dvi darbo sutartis? A? Ryškus argumentų trūkumas.
2004-06-26 14:47 Bendra » Nauja DS pavaduojant atostogaujančius » #90760

DaivaP rašė:

Dėkinga Andrinx

Gal susidūrėte su tokia situacija:

DaivaP rašė:

Ar galima išleisti atostogų darbuotoją iš dukterinės įmonės nesudarant DS, jei pavaduojantis darbuotojas iš patronuojančios?Citata iš 15: "... III.REIKŠMINGOS ĮTAKOS NUSTATYMAS
3. Reikšminga įtaka gali būti pripažįstama, jeigu yra vienas ar keli šių požymių:
3.1. galimybė atstovauti įmonės valdymo organuose;
3.2. dalyvaujama nustatant įmonės veiklos politiką;
3.3. keičiamasi vadovaujančiais darbuotojais...
"
Kaip tas keitimasis turi atrodyti nepažeidžiant LR įstatymų?reglamentuoja apskaitos ypatumus, bet ne darbo santykius. Tai darbo teisės objektas. Juos reglamentuoja Darbo kodeksas. Tai du skirtingi dalykai. Dėl kiekvieno darbo turi būti sudaroma darbo sutartis. Juridiškai patronuojanti ir dukterinė įmonė - du skirtingi darbdaviai.
2004-06-22 12:56 Įvairūs » reprezentacines islaidos » #90272
Nepanikuokit, Jūs beviltiškoj situacijoj, pasakykit šefui, kad Maximą susprogdino, nusišaukit su durų rankena jo akivaizdoj arba nusukit kuriai nors vištai galvą ir parodykit pačiam šefui kas su juo bus ar pan. smile

Kitas planas:
1. Maximos kasininkei užčiaupkit burną, nes išsižiojusias liuosuoja,
2. Be to kaip atrodys, kai išsižiojusi rašys "REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS",
3. Naują PVM s.f. išrašys, jei anuliuos ankstesnę, nors kažin ar anuliuos, tad pereikit prie 4 punkto,
4. "Traukdami" į sąnaudas 75 proc, neužmirškite, kad ir 25 proc. taip pat sąnaudos. Turėjote galvoje leidžiamus atskaitymus tikriausiai. Tai va, tas užrašiukas "REPREZENTACINĖMS REIKMĖMS", yra privalomas rekvizitas, nebus jo - gali nebūti ir leidžiamų atskaitymų, nes VMI gali pradėti kabinėtis dėl dokumento juridinės galios.
5. Galvą šefas vistiek nusuks, tad pagalvokit apie Šefo galvą,

...balandžių daug Ukmergėj...
2004-06-22 11:30 Įvairūs » reprezentacines islaidos » #90246

Ritaa rašė:

... Sąsk.-faktūroje Maxima nepažymėjo,kad alkoholis-reprezentacijai,nors viena ausim girdėjau,kad privalėjo.Taip. Pagal LR Ūkio ministerio 2004-05-06 įsakymą Nr.4-175. Įsigalioja nuo 2004-05-14.

Yra straipsnis "APSKAITOS IR MOKESČIŲ APŽVALGOJE" Nr.6, 2004 m.
2004-06-22 11:11 Bendra » Gauta žala už autoavarija is draudimo » #90231

soli rašė:

Linda 6,
Gauta suma iš draudimo bus neapmokestinamos pajamos,o sumokėta suma už remontą bus sąnaudos ,bet jos neturi viršyti draudimo sumos,jei sąnaudų daugiau už draudimo sumą tai bus jau netekimai,o jei draudimo suma didesnė už remonto sąnaudas tai jau bus apmokestinamos pajamos...Šis paaiškinimas neatitinka Verslo apskaitos standartų nuostatų ir nenaudotinas fiksuojant ūkines operacijas finansinėje apskaitoje. Tačiau jis tinka mokestinėje apskaitoje, kad suprasti kaip skaičiuoti pelno mokestį. smile smile smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR