Tax.lt narys Vakare86

Tax.lt narys nuo
2015-01-11
Vakare86
forume parašė 46 žinučių

Vakare86 naujausios žinutės:

2022-11-30 15:50 Darbo teisė » Darbo laikas » #1436635
Sveiki, nuo 2023-01-01 įsigalioja DK 112 straipsnio pakeitimas.
1 straipsnis. 112 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 112 straipsnį nauja 5 dalimi:
„5. Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kurios išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, ir Lietuvos banko darbuotojams, kurie augina vaikus iki trejų metų, nustatoma sutrumpinta trisdešimt dviejų valandų per savaitę darbo laiko norma, mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Ši sutrumpinta darbo laiko norma taikoma vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų jų pasirinkimu, iki vaikui sukanka treji metai.“
2. Buvusią 112 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

Klausimėlis. Įstaigoje dirba darbuotojas, kuris augina vaiką iki 3 metų. Šiuo metu vaikutį prižiūri mama, kuri yra vaiko priežiūros atostogose. Ar darbuotojui turėsime sutrumpinti darbo laiko laiko normą iki 32 val. per savaitę. Iš anksto ačiū už atsakymus. :)
2018-12-11 11:29 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404718

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Taip, skaičiau ir dar kartą pakartoju, kad sutartis terminuota 5 metų kadencijai. Tai vadinasi išeitinė už vieną mėnesį.

Pirmiausia, tai jūs nenurodėte, koks DS pasibaigimo pagrindas. Kaip jums galima atsakyti į tokį klausimą? Kalbate apie pensiją. Tai galima būtų numanyti, kad pagrindas būtų 56 str. Bet dabar lygtai reiktų mums atspėti, kad atleidžiama pagal 69 str. Tai pensija tada prie ko čia? smileDovanokit jei blogai suformulavau klausimą, atleidžiame pagal LR DK 69 str. Neturiu Jums jokių priekaištų. Man užkliuvo Niemand komentaras, kad vadovui jokia išeitinė nepriklauso. Tik kažin kodėl nepriklauso?
2018-12-11 11:17 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404714

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Drąsiai teigiat, atleidžiam pagal darbo kodeksą.

O jūs skaitėte tą kodeksą šiaip jau? Išeitinė atleidžiant pagal 56 str priklauso tik tokiu atveju:

4) pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis darbuotojas sukako įstatymų nustatytą senatvės pensijos amžių ir įgijo teisę į visą senatvės pensiją dirbdamas pas tą darbdavį.Taip, skaičiau ir dar kartą pakartoju, kad sutartis terminuota 5 metų kadencijai. Tai vadinasi išeitinė už vieną mėnesį. O Niemand teikia, kad vadovui išeitinė visai nepriklauso??? Jeigu SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ

ĮSTATYME aiškiai nurodyta, kad atleidžiam pagal darbo kodeksą. Kuo vadovas darbo kodekse skiriasi nuo paprasto darbuotojo?
2018-12-11 11:07 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404708
Drąsiai teigiat, atleidžiam pagal darbo kodeksą.

7. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų ar jų filialų ir padalinių vadovai bei šių įstaigų sveikatos priežiūros specialistai į darbą priimami ir iš darbo atleidžiami Darbo kodekso nustatyta tvarka ir pagrindais. Su LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovais, be Darbo kodekse nustatytų darbo sutarties pasibaigimo pagrindų, darbo sutartis nutraukiama LNSS valstybės ar savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą atšaukti įstaigos vadovą steigimo dokumentuose nustatyta tvarka ir dėl steigimo dokumentuose nurodytų priežasčių.

2018-12-11 10:03 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404697

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Taip tai terminuota sutartis, ačiū, kad patikslinote, nes nesinori nuskriausti darbuotojo smile

Ar ji gali būti terminuota? Žr DK 68 str. Yra termino ribojimai šiaip jau.Tap terminuota, nes priimtas kadencijai

15 straipsnis. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių, filialų vadovų ir sveikatos priežiūros specialistų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo tvarka

1. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. LNSS valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, išskyrus įstaigas, kuriose dirba dešimt ar mažiau sveikatos priežiūros specialistų, turinčių medicinos praktikos licenciją, vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu penkeriems metams. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina atitinkamos įstaigos steigėjas arba visuotinis dalininkų susirinkimas.
2018-12-11 08:54 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404691

Taip tai terminuota sutartis, ačiū, kad patikslinote, nes nesinori nuskriausti darbuotojo smile
2018-12-11 08:41 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1404689
Laba, darbuotojas dirba pagal terminuotą darbo sutartį 5 metus, sutartis baigiasi gruodžio 27 d. Dirbdamas įstaigoje sulaukė senatvės pensijos. Už kiek mėnesių jam priklauso kompensaciją, už 1 mėn. ar už 2 mėn. ?
2017-12-13 13:13 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1378219

Gal norėjote parašyti kabutėse "šedevras" :) Aš tai manau, kad tai tarybinių laikų naftalinas ir ne kabutėse :)
2017-12-13 13:06 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1378216
Mūsų įstaiga profsąjungos niekada neturėjo, kolektyvinės nėra, visada dirbom pagal Darbo kodeksą, darbuotojai patys reiškė norą gauti atostogas darbo dienomis, o besiteisiančių visada buvo ir bus.. Stebėtojų taryba nusiplovė nuo savęs vargą, nes dvigubu standartų laikymasis ir trišalės sutarties neišbaigtumas prie gero taip pat neveda.. smile
2017-12-13 10:45 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1378180

martynas05 rašė:


pasirodo galima buvo nesivadovauti? Nes kiek su aplinkinėmis įstaigomis bendravau, taikėsi šią sutartį, nors mane išmušė visas šis jovalas iš vėžių smile būtų buvę kaip visiems Lietuvos žmonėms pagal naują DK ir ramu.


Teisminės praktikos nėra, tai ir atsakymo aiškaus nėra, galima ar negalima, bet kai bandėm dirbti pagal trišalę ir darbo kodeksą, susibarėm administracijoje, kilo konfliktas, todėl Stebėtojų taryba įvedė tvarką ir liepė vadovautis Darbo kodeksu.
2017-12-13 10:32 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1378177

martynas05 rašė:Vakare86 rašė:


Trišalėje punktas 1.4., ten nurodytas galiojimo terminas.


Du metus, tai kietiems metams su atsotogomis viskas kaip ir aišku. Na o kaip Jūs išsprendėte su kitų kategorijų darbuotojais su atostogomis? pvz. neįgalieji, leidžiate juos darbo dienomis?Įstaigos Stebėtojų taryba priėmė sprendimą nesivadovauti šia sutartimi, nes taip labai keblu dirbti, darbuotojai tam pritarė, todėl visos atostogos pas mus nuo 2017-07-01 darbo dienomis ir mes vadovaujamės Darbo kodeksu.
2017-12-13 10:07 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1378171
Trišalėje punktas 1.4., ten nurodytas galiojimo terminas.
2017-10-02 11:47 Bendra » Sodra » #1372270
Nuo 10-02 darbo sutartis iš terminuotos pakeista į neterminuotą. Kokią formą reikia pateikti Sodrai kai pasikeičia darbo sutarties rūšis?
2017-09-06 08:18 Bendra » Darbo kodeksas: klausimai » #1370046

techniškai negražiai atrodo, kai sutartis sutartyje.
[/quote]
Aš taip pat darau atskirus dokumentus ir segu prie darbo sutarties, taip mažiau painiavos. Ačiū už papildomo susitarimo forma :) panašiai buvau pasirašiusi, bet dar patobulinsiu :)
2017-08-31 15:20 Darbo teisė » Apsaugos priemonių kortelės » #1369662
Laba, taip privaloma www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=TAR.63FFB1A69855
2017-08-25 09:10 Darbo teisė » Papildomas darbas » #1369085
Išleidžiame vairuotoją nuo 09-01 iki 09-08 nemokamų atostogų, ar galime sudaryti terminuotą susitarimą dėl papildomo darbo su kitu įstaigos darbuotoju (taip pat vairuotojas), kad jis vaduos nemokamose atostogose esantį darbuotoją laisvu nuo pagrindinės darbo funkcijos atlikimo laiku ir jam bus apmokama pagal faktiškai dirbtas valandas, sustatysime darbo grafiką, kad nebūtų pažeistos maksimaliojo darbo ir minimaliojo poilsio laiko reikalavimai.
2017-08-17 09:23 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1368259

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


169 straipsnis. Darbo tarybos sudarymo prielaidos ir rinkimų iniciatyva
1. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį. Darbo kodekse yra žodelis "privaloma: ir ką Jūs į tai?

Nu vat darbuotojai nerinks tos tarybos, nekels kandidatų, nebalsuos. Ar priversite?Pas mus ir susirinkimai be darbuotojų įvyksta ir protokolas pats susirašo, tai manau ir Darbo taryba išsirinks pati :)
2017-08-17 09:06 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1368253

Niemand rašė:Vakare86 rašė:


apertum.lt/home/439-naujas-darbo-kodeksas-2017-farmacijos-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-darbuotojams.html Kol kas tik Vilniuje ir Kaune, bet žadėjo atvykti į Klaipėdą.. :)Net programos tekstas kelia rimtų abejonių ("kiekvienoje įstaigoje, kurioje dirba daugiau kaip 20 darbuotojų turi būti darbo taryba" - kas yra absoliuti neteisybė, jei darbuotojai nenorės rinkti, tai niekas jų priversti negalės). smile169 straipsnis. Darbo tarybos sudarymo prielaidos ir rinkimų iniciatyva
1. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nurodytą atvejį. Darbo kodekse yra žodelis "privaloma: ir ką Jūs į tai?
2017-08-16 09:04 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1368105
apertum.lt/home/439-naujas-darbo-kodeksas-2017-farmacijos-ir-sveikatos-prieziuros-istaigu-darbuotojams.html Kol kas tik Vilniuje ir Kaune, bet žadėjo atvykti į Klaipėdą.. :)
2017-08-10 13:49 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1367753

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Ar galiu vadovautis DK 129 str. 2 dalimi pratęsdama atostogas darbuotojui iš kart po nedarbingumo?

Jei darbuotojas pageidauja šito - tai galite. Automatiškai neprasitęsia.Taip pageidauja :) Ačiū :)
2017-08-10 13:39 Darbo teisė » Kasmetinės atostogos » #1367748
Ar galiu vadovautis DK 129 str. 2 dalimi pratęsdama atostogas darbuotojui iš kart po nedarbingumo?
2017-08-10 09:15 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1367683
Jokia trišalė sutartis negali bloginti sąlygų, kurios įtvirtintos Darbo kodekse... kilsim į kova.. :)
2017-08-10 09:08 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1367680

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Kolektyvinės sutarties mūsų įstaiga neturi, tai kokiu pagrindu man suteikti atostogas neįgaliesiems, vienišoms mamos ir už stažą??? Va čia tai klausimas, nes 4.1 aiškai nurodytą kad 28 k.d. ir žodelio minimaliosios nėra :(

VDI į šį klausimą atsakė, kad ilgesnės atostogos neįgaliesiems, vienišiems auginantiems vaikus, nepilnamečiams nėra pailgintos atostogos, o ilgesnės kasmetinės. Todėl prie tų ilgesnių atostogų pridedamos papildomos.
Galite ir jūs jiems užklausą parašyti, ir tuo galėsite vadovautis...Šios sutraties VDI turbūt dar nepatarinėjo, pagal DK aš viską suprantu, bet mane valdžia verčia naudotis trišale kolektyvine sutartimi, kurioje aiškiai nurodyta, kad 4.7 punkte, kad įstaigos kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogas, kolektyvinės mūsų įstaiga neturi, todėl jie visiems nuo liepos 1 nori palikti 28 k.d., nes įstaiga vadovaujasi trišale sutartimi, o ten neišaiškinta, kitokių atostogų suteikimo tvarka... teks turbūt pajudinti VDĮ ŠIUO KLAUSIMU..
2017-08-10 08:42 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1367670
Įmetu nuoroda kaip ji atrodo www.lsadps.lt/failai/713_LNSS_Sakos_kolektyvinis_susitarimas_2017-06-16.pdf
2017-08-10 08:41 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1367669
Oi kaip malonu, kad atsirado norinčių padiskutuoti, vat vat, su tom atostogom tai gryną nesamonė gaunasi :( Ši sutartis man į rankas pakliuvo gerokai vėliau nei iki liepos 1 d., todėl viską ruošiausi pagal Naują DK ir tik grįžusi po atostogų, ją pradėjau studijuoti. Apskambinau nemažai sveikatos priežiūros įstaigų, dauguma atostogas skaičiuoja darbo dienomis ir nesilaiko kolektyvinės sutarties, nes ji pagal įstaigų teisininkus turi daug spragų ir ruošta ant greičio, todėl labai keblu ja vadovautis. Aš pradėjau skaičiuoti darbo dienomis ir darbuotojai liko patenkinti, bet valdžia spaudžia grįžti prie kalendorinių dienų. Taigi pasiėmusi šios sutarties pirma punktą reglamentuojantį atostogų tvarką juodu ant balto randu parašyta 4.1. LNSS įstaigos darbuotojams suteikiamos 28 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, išskyrus 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ir 4.6 punktuose nurodytus darbuotojus (šiuose punktuose nurodyti medicinos darbuotojai, kuriems priklauso 36; 37 38; 42 ir 45 k.d.), toliau 4.7. punkte nurodyta, kad LNSS įstaigos kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytos ilgesnės trukmės ir kitų rūšių atostogos. Kolektyvinės sutarties mūsų įstaiga neturi, tai kokiu pagrindu man suteikti atostogas neįgaliesiems, vienišoms mamos ir už stažą??? Va čia tai klausimas, nes 4.1 aiškai nurodytą kad 28 k.d. ir žodelio minimaliosios nėra :(
2017-08-09 09:37 Darbo teisė » Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis » #1367515
Sveiki visi dirbantys sveikatos priežiūros srityje ir besivadovaujantys savo įstaigoje "Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvine sutartimi, pasirašyta 2017 m. birželio 16 d. Nr. 1.

Pasidalinkite savo patirtimi, kaip sekasi šią kolektyvinę sutartį taikyti kartu su Naujuoju darbo kodeksu, kokius darbus jau pradėjote, o gal jos nesilaikote ir dirbate pagal Naująjį darbo kodeksą.
Būtų malonu išgirsti nuomones ir patarimus, nes su šia sutartimi teks gyventi 2 metus smile
2017-08-04 10:41 Bendra » Vel komandiruotė... » #1367097

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Pagal grafiką jisai neturėjo dirbti, jisai dalyvavo tik seminare, kėlėsi kvalifikaciją.

Tuomet apmokama dvigubai.Dėkoju :)
2017-08-04 10:38 Bendra » Vel komandiruotė... » #1367094

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Sveiki, darbuotojas buvo komandiruotėje per poilsio dienas, t.y. šeštadienį ir sekmadienį, kokiu įstatymu vadovaujantis jam reiktų apmokėti už komandiruotės dienas poilsio metu. Po naujojo DK darbe sumaištis :)

Jisai dirbo tomis dienomis? Jei taip - vadovaujatės DK 144 str. Taip pat atkreipkite dėmesį į 107 str. 4 dalį.Pagal grafiką jisai neturėjo dirbti, jisai dalyvavo tik seminare, kėlėsi kvalifikaciją.
2017-08-04 10:29 Bendra » Vel komandiruotė... » #1367091
Sveiki, darbuotojas buvo komandiruotėje per poilsio dienas, t.y. šeštadienį ir sekmadienį, kokiu įstatymu vadovaujantis jam reiktų apmokėti už komandiruotės dienas poilsio metu. Po naujojo DK darbe sumaištis :)
2017-06-19 11:44 Gyventojų pajamų mokestis » atostogos ir nedarbingumas » #1361603

Tininga rašė:Vakare86 rašė:


Laba. Darbuotojas atostogavo 05-22 - 06-05, sirgo 06-01 - 06-18, kaip elgtis su Tėvo diena? Pratęsti 4 ar 5 dienas?

Tėvo diena yra NE atostogos. Pratęsiamos atostogų dienos.


Taip ir padariau :) Ačiū :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Palvitana, UAB
Palangos m. sav. Palangos m. Klaipėdos pl. 74-2
2014 - 2021 2018 - 2022
Delta Group, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Birbynių g. 4
2014 - 2016 2018 - 2021
Eskala, UAB - -
AKMENSKALDYS, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Liepkalnio g. 101
2014 - 2019 2018 - 2022
Rietavo savivaldybės jaunimo organizacija Progresas
Rietavo sav. Rietavo m. Oginskių g. 8-1
2016 - 2019 2021 - 2022
Daugiabučio namo savininkų bendrija Kelias - -
Šilutės rajono Piktupėnų valstybinis ūkis - -
Boriso Pokotylo įmonė
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 1A-14
- 2018 - 2022
Pirmoji A 2022, VšĮ - -
Marytės gyvūnų namai, VšĮ - -
R. Maščinskienės Įmonė - -
O. Tsybulevskyi IĮ
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 28-226
- 2018 - 2018
Viešoji įstaiga Pranciškonų kultūros centras
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Pirčiupių g. 3
2015 - 2021 2018 - 2022
DIFERA, UAB - -
INVESTLITA, UAB - -