Tax.lt narys IgorisA

Tax.lt narys nuo
2015-10-05
IgorisA
forume parašė 206 žinučių

IgorisA naujausios žinutės:

2017-03-23 12:20 Blevyzgos » parduodamos finansų knygos » #1353471
Gal kas nors parduoda "Įmonių veiklos analizė. Informacijos rinkimas, sisteminimas ir vertinimas" - Jonas Mackevičius, 2007 m. leidimo?
2016-10-19 23:19 Įvairūs » Atostoginių skaičiavimas » #1335587
Kaip apskaičiuoti 08, 09 ir 10 mėnesių VDU, kai dar neturime visų duomenų apie 10 mėn. darbuotojo darbo užmokestį ir faktiškai dirbtas dienas? Čia tuo atveju, kai atostogos prasideda lapkričio 2 d., o atostoginius pagal DK reikia išmokėti jau spalio mėn..

Sename apraše buvo reglamentuota tokia situacija, o dabartiniame apraše apie tai išvis nieko neparašyta... smile
2016-10-18 20:40 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1335416
Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, vykdo individualią veiklą. Įsigyja kuro.

Pagal LR FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMĄ Nr. 1K-112 su lengvuoju automobiliu susijusių prekių pirkimo PVM maksimali dalis, kuri gali būti traukiama į PVM atskaitą, yra 50 proc.

Vis dėlto, kuro kvituose nėra nurodyti pirkėjo rekvizitai, bet yra nuolaidų kortelės ir mokėjimo kortelės duomenys, todėl sunaudotas kuras gali būti priskirtas leidžiamiems atskaitymams. O kaip daryti su pirkimo PVM, kurio visiškai negalime įtraukti į PVM atskaitą? Ar galima būtų priskirti visą pirkimo PVM leidžiamiems atskaitymams?
2016-09-23 10:26 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1331468
Dėkoju! smile
2016-09-22 23:45 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1331410
Spėju bus taip. Kai nustatomas ne visas darbo laikas, kaip tai apibrėžia DK, tai turi būti nurodoma darbo sutartyje. Tada darbo sutartyje nurodoma, kad darbuotojas dirbs 20 val. per savaitę.

O darbo laiko apskaitos žiniaraštyje prie "Nustatytas darbo valandų skaičius
per mėnesį" reikės rašyti pilną val. skaičių, lyg darbuotojas dirbtų 40 val. per savaitę. Tarkim už rugsėjo mėn. prie "Nustatytas darbo valandų skaičius
per mėnesį" rašysime 176 val., o prie "Faktiškai dirbta per mėnesį" rašysime pusę, t.y. 88 val.. Tokiu atveju, 380/176*88=190 EUR :)

Nors darbo sutartyje nustatytas darbo laikas yra 20 val. per savaitę, bet yra taip pat nurodyta, kad nustatytas NE VISAS DARBO LAIKAS. Todėl problema kaip ir išspręsta. Pataisykite, jeigu kažkur suklydau.

2016-09-22 22:41 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1331405
"Ar nustatant ne visą darbo laiką (ir dėl šios priežasties sumažėjus darbo užmokesčiui), darbuotojai privalo būti apie tai informuojami ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį (Darbo kodekso 203 str.?)

Atkreiptinas dėmesys, kad darbo santykiuose galimi atvejai, kai darbo užmokesčio sąlygos keičiamos netiesiogiai, pvz., nustatant, kad darbuotojas dirbs ne visą darbo laiką. DK 146 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad darbas ne viso darbo laiko sąlygomis yra apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui. Pažymėtina, kad dėl sutrumpėjusios darbo laiko trukmės atitinkamai sumažėja ir darbuotojo darbo užmokestis, todėl apie darbo laiko pakeitimą, ir su tuo susijusį darbo užmokesčio sumažėjimą, darbdavys privalo informuoti darbuotoją DK 203 straipsnyje nustatyta tvarka. Apie darbo laiko pakeitimą darbdavys neprivalėtų pranešti prieš mėnesį tokiu atveju, jei darbuotojo darbo užmokestis nesikeistų."

Šaltinis: www.vdi.lt/TA/DUK.aspx"> www.vdi.lt/TA/DUK.aspx

Pagal VDI atsakymą, dėl darbo laiko pakeitimo netiesiogiai bus sumažintas darbo užmokestis.

Tai kaip čia bus? Turiu ant stalo darbo sutartį, pagal kurią darbdavys yra įsipareigojęs mokėti LR Vyriausybės nustatytą MMĄ (šiuo metu 380 EUR). Taip pat sutartyje yra užfiksuotas darbo laiko pakeitimas (20 val. per savaitę).

Gaunu aš , tarkim, darbo laiko apskaitos žiniaraštį. Prie "Nustatytas darbo valandų skaičius
per mėnesį" matau 88 val.. O prie "Faktiškai dirbta per mėnesį" matau taip pat 88 val..

Taip išeina, kad 100% išdirbo žmogus, ir turiu išmokėti 380 EUR atlyginimo.

BET pagal DK ir VDI aš turėčiau mokėti 190 EUR atlyginimo. Tik tada nesuprantu, kaip tai turėtų būti pavaizduojama darbo laiko apskaitos žiniaraštyje...

Mano supratimu, Jūsų atsakymas yra logiškas. Jeigu planuojama mokėti 190 EUR DU per mėn., tai reikėtų ir DS sąlygą dėl darbo užmokesčio pakeisti taip pat. Tik nesuprantu aš DK ir VDI atsakymo šiuo atveju.
2016-09-22 20:44 Darbo teisė » Darbo sutartis » #1331391
Darbo sutartyje nustatytas MMA, 40 val. per savaitę, ir 5 d. d. per savaitę darbo laiko trukmė.

Jeigu daromas pakeitimas, ir darbo laiko trukmė mažinama iki 20 val. per savaitę, ar reikia keisti ir darbo užmokesčio dydį, t.y. nurodyti 190 EUR (pusė MMA) mėnesinį darbo užmokestį? Ar palikus sąlygą, kad darbo užmokestis yra MMA, galėsime mokėti tik pusę MMA? Kažkaip nuojauta sako, kad reikia ir darbo užmokesčio dydį keisti, jeigu planuojama mokėti 190 EUR per mėnesį.
2016-09-21 10:16 Bendra » Del dokumento klastojimo. » #1330947
"Kas yra laiko žyma ir kam ji reikalinga?

Laiko žyma įrodo, jog dokumentas buvo pasirašytas iki laiko žymoje nurodyto laiko. Laiko žymai sukurti yra naudojamas atominis laikrodis, o laiko žymas išduodančios tarnybos privalo atitikti Europos telekomunikacijų standartizacijos instituto (ETSI) standartus, apibrėžiančius laiko žymos sandarą bei laiko žymų tarnybos veiklą.

Kvalifikuotas laiko žymas gali tiekti tik Lietuvos Respublikos ryšių ir reguliavimo tarnybos (RRT) bei kitų Europos Sąjungos valstybių narių akredituoti tiekėjai."

Šaltinis: www.eparasas.lt/2016-09-20 22:29 Bendra » Del dokumento klastojimo. » #1330922
"Visi taip darome" nereiškia, kad nėra pažeidžiami teisės aktai. Dokumento data viena, pasirašoma kitą dieną, pvz.: po metų...
2016-09-20 18:50 Bendra » Del dokumento klastojimo. » #1330919
Kai žmogus pasirašo dokumentą vėliau, ar tai skaitosi dokumento klastojimu?

Arba dokumentas surašomas atgaline data ir paskui pasirašomas?
2016-09-17 20:48 Bendra » Avansinė apyskaita » #1330624

citrus rašė:


Laba diena, ar yra kur koks aprašas kokie dokumentai turi būti avansinėje apyskaitoje? Pasimečiau, nes aš PVM s.f. segu prie pirkimo sąskaitų (man patogu sutikrinti). Dabar pradėjau vesti apskaitą dar vienos įmonės ir matau, kad buvusi buh. apmokėtas sąskaitas grynais segė į avansinę apyskaitą...Kažin kaip reikia daryti? smile
Ačiū atrašiusiems.Mano žiniomis tokio aprašo nėra, išskyrus atvejus, kai tai nustato įmonės vadovas.

Literatūroje rašoma apie tai, kad kartu su avanso apyskaita pateikiami išlaidas pagrindžiantys dokumentai. PVM S/F mano supratimu išlaidų nepagrindžia, todėl kartu su avanso apyskaita turi būti pateikiami mokėjimo faktą patvirtinantys dokumentai: pvz.: kasos aparato kvitai. O apie PVM S/F tiesiogiai nėra užsiminta.

2016-09-16 14:05 Apskaita & Auditas » Apskaitos registrai » #1330557
Ištrauka iš www.aat.lt svetainės

Atsargų registravimas apskaitoje


Įmonė prekiauja automobiliais, kuriuos įsigyja iš Švedijoje esančios įmonės. Prekių pristatymas vykdomas pagal INCOTERMS sąlygų FOB terminą. Kada apskaitoje reikėtų registruoti automobilius - ar kai jie gaunami, ar sąskaitoje faktūroje nurodytą datą?

Vadovaujantis 9-uoju verslo apskaitos standartu „Atsargos", prekės apskaitoje registruojamos, kai visa su jomis susijusi rizika ir nauda perduodama pirkėjui. Registruojant apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, reikia atsižvelgti į sutarties sąlygas, kurias pirkėjas ir pardavėjas dažniausiai nustato pagal Tarptautinių prekybos rūmų priimtas taisykles INCOTERMS. Pagal FOB terminą „Franko laivo denis" reiškia, kad pardavėjas įvykdo perdavimo įsipareigojimą, kai nurodytame išsiuntimo uoste prekės įkeliamos per laivo bortą. Nuo to momento visas išlaidas ir riziką dėl prekių sugadinimo arba praradimo turi prisiimti pirkėjas. Kai prekės, šiuo atveju automobiliai, pakraunamos į laivą, bet Lietuvoje dar negautos, apskaitoje jos registruojamos sąskaitoje Prekės kelyje. Apskaitoje daromi šie įrašai:
D 20145 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje
K 443 Skolos tiekėjams
Kai automobiliai gaunami į sandėlį Lietuvoje, apskaitoje daromi šie įrašai:
D 20140 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina
K 20145 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje

Iš šios ištraukos galima suprasti, kad kai klausiama "kada registruoti?", turima omenyje ne duomenų suvedimo kompiuterinėje programoje data, bet faktinė ūkinės operacijos data arba dokumento data. Teisingai supratau?
2016-09-15 12:26 Apskaita & Auditas » Apskaitos registrai » #1330373
BAĮ 12 str. 4 d.

"Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius."

Čia turima omenyje duomenų įvedimo į kompiuterinę programą data, ar ūkinės operacijos data, pagal kurią aš įtraukių ūkinę operaciją į apskaitos registrą?

Pvz.: 2016-09-15 aš atsisėdu prie kompiuterio ir įvedu duomenis į kompiuterinę programą. Dokumento data pvz.: 2016-08-31. Aš nustatau operacijos datą taip pat 2016-08-31, todėl į registrus patenka su 2016-08-31 data. Dokumento datą tokią pačią nustatau.

Tai čia skaitosi, pagal įstatymą, kad aš ūkinių operacijų duomenis apskaitos registruose užregistravau 2016-09-15 ar 2016-08-31?
2016-09-14 11:43 Įvairūs » Neatpazintos savokos ir teiginiai » #1330145
Sąvokos: palikiminis trastas (estate), trastas.

Iš LR Vyriausybės ir JAV Vyriausybės sutarties dėl pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo.

Žodynuose ieškojau, bet tokio žodžio (trastas) neradau. Minėtoje sutartyje taip pat neradau aiškesnio paaiškinimo. Gal žinote, kas tai?
2016-09-12 14:19 Apskaita & Auditas » Paveluotai gauti dokumentai » #1329771

Girele rašė:


Registruočiau gavimo data ir nesukčiau smegeninėsAr tik neatsirastų BAĮ 12 str. pažeidimo, jeigu registruosime vasario mėnesio PVM S/F rugsėjo mėnesio apskaitos registruose?

LR BAĮ 12 str. 4 dalis. "Apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius."

2016-09-07 16:40 Apskaita & Auditas » Paveluotai gauti dokumentai » #1329207
Laba diena :)

Susidūriau su tokia situacija.

Gauta pirkimo PVM S/F 2016 m. rugsėjį.

PVM S/F išrašymo data 2016 m. vasaris.

Esmė tame, kad sąskaita išrašyta už 6 mėn. abonentinį mokestį, todėl mano supratimu reikia registruoti apskaitoje 2016 m. vasario mėn. data, nes tai bus ateinančių laikotarpių sąnaudos. Vis dėlto, tada ši PVM S/F pateks į vasario mėn. gautų PVM S/F registrą, nors gauta ji tik dabar. Taip pat, jeigu registruosiu vasario mėn. data, gautino PVM suma atsidurs vasario mėn. apskaitos registruose, o jau yra išspausdinti tie registrai ir pasirašyti...

Jeigu registruosiu apskaitoje rugsėjo mėn. data, tai tektų sąnaudų visą sumą traukti į rugsėjo mėn...taip pat neteisingai mano supratimu...Ką darytumėte šioje situacijoje? smile
2016-08-30 19:02 Apskaita & Auditas » BUhalterinių paslaugų įmonės » #1328372

Tess rašė:


Šiandien kaip tik buvau seminare "Buhalterinės apskaitos įmonių darbo organizavimas".
Buvo labai įdomu ir naudinga. smileKas vedė seminarą? Ar patiko?
2016-08-30 12:18 Bendra » Avansinė apyskaita » #1328273
Pagal LR BAĮ:

apskaitos dokumentas – popierinis arba elektroninis dokumentas, kuriuo patvirtinama ūkinė operacija arba ūkinis įvykis ir kuriame yra rekvizitai tos ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumui nustatyti.

apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys.

13 str. 3 d.: įrašai apskaitos registruose daromi tik pagal apskaitos dokumentus, turinčius šiame straipsnyje nurodytus rekvizitus, išskyrus apskaitos dokumentus, gautus iš užsienio subjektų.

Išvada: avanso apyskaita, kaip tokia, LR BAĮ atžvilgiu nėra apskaitos dokumentas. Tai suvestinis dokumentas, kuriam pagal LR BAĮ galima priskirti apskaitos registro sąvoką.

Taigi, reikia registruoti kiekvieną dokumentą atskirai. Avanso apyskaita savaime tam netinka. smile

Pataisykite, jeigu klystu.

Tuo pačiu klausimą užduosiu. Ar galima daryti įrašus apskaitos registruose remiantis kitais apskaitos registrais(nesiremiant apskaitos dokumentais)
2016-08-30 09:16 Apskaita & Auditas » BUhalterinių paslaugų įmonės » #1328247

Luka_Paciolis rašė:IgorisA rašė:


O kaip tada paskirstoma atsakomybė konkretiems įmonės B darbuotojams? Priėmė, tarkim, į buhalterines pasl. teikiančią įmonę jauną viščiuką, kuris dar aplinkoje nesiorentuoja, duoda jam darbelio, na ir dirba jis nieko nesuprasdamas. Kaip tada? Jeigu tas viščiukas pasirašo ant tam tikrų apskaitos dokumentų, nors nėra nustatytos jokios tvarkos dėl dokumentų pasirašymo?


Kaip ir kiekvienoje įmonėje darbuotojai neša tą atsakomybę, kokią įmonė nustato ir reikalauja darbuotojo pareigybiniai nuostatai. Taigi, jei buvo neteisingai užregistruoti apskaitoje įvykę ūkiniai įvykiai visų pirma atsakomybė tenka įmonei kuri tvarko apskaitą, o tik po to jau regreso tvarka buhalterinių paslaugų įmonė iš savo darbuotojo pareikalauja atsakomybės. Bet kokiu atveju visa atsakomybė tenka įmonės vadovui ir nesvarbu ką jis samdo apskaitai tvarkyti ar buhalterį pagal DS ar įmonę pagal paslaugų sutartį. Jei nebus įmonės vadovas paruošęs tikslią AP, tinkamai neorganizuos savo įmonės apskaitos tvarkymo, tai bus labai sudėtinga įrodyti, jog kaltas buhalteris ar apskaitą tvarkanti įmonė.Dėkoju.
2016-08-30 08:30 Apskaita & Auditas » BUhalterinių paslaugų įmonės » #1328237

Luka_Paciolis rašė:IgorisA rašė:


Įmonės X apskaitą pagal sutartį tvarko įmonė B.

Įmonė B, kaip buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė įdarbina darbuotoją, kuris tvarko įmonės X apskaitą.

Kas atsako už įmonės X apskaitos tvarkymą? Įmonė B ar įmonės B darbuotojas(buhalteris)?Labas rytas :)
Už įmonės X apskaitos organizavimą atsakingas šios įmonės vadovas (BAĮ 21 str.), o už buhalterinių įrašų teisingumą atsako įmonė B su kuria yra pasirašyta sutartis dėl apskaitos tvarkymo (BAĮ 11 str.1 d.).
O kaip tada paskirstoma atsakomybė konkretiems įmonės B darbuotojams? Priėmė, tarkim, į buhalterines pasl. teikiančią įmonę jauną viščiuką, kuris dar aplinkoje nesiorentuoja, duoda jam darbelio, na ir dirba jis nieko nesuprasdamas. Kaip tada? Jeigu tas viščiukas pasirašo ant tam tikrų apskaitos dokumentų, nors nėra nustatytos jokios tvarkos dėl dokumentų pasirašymo?
2016-08-29 23:29 Apskaita & Auditas » BUhalterinių paslaugų įmonės » #1328227
Įmonės X apskaitą pagal sutartį tvarko įmonė B.

Įmonė B, kaip buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė įdarbina darbuotoją, kuris tvarko įmonės X apskaitą.

Kas atsako už įmonės X apskaitos tvarkymą? Įmonė B ar įmonės B darbuotojas(buhalteris)?

2016-08-19 09:52 Bendra » Kasos pajamų orderių pildymas » #1327404
Dėkoju už atsakymus. Laukia savaitgalis, ir teisės aktų skaitymas :)

Aš logiką tai suprantu, bet įstatymuose bei kituose teisės aktuose kartais jos nerandu...todėl ateinu pasiteirauti pas Jus smile
2016-08-19 09:02 Bendra » Kasos pajamų orderių pildymas » #1327393

Luka_Paciolis rašė:IgorisA rašė:


Galiojančioje suvestinėje redakcijoje nėra nurodyti KPO privalomi rekvizitai. Ar aš nepastebėjau? Galite gal konkrečiau nurodyti? Kuris punktas?


Taisyklių II d. 5 d. rašoma : "Jeigu pinigai išmokami pagal kasos išlaidų orderį asmeniui, kuris nėra tos įmonės darbuotojas, nurodomas fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, paso numeris ir gavėjo nurodyta gyvenamoji vieta." Tai kalbama apie išmokėjimo kvitą tie patys rekvizitai galioja ir KPO. Kodėl nėra išskirta KPO atskirai rekvizitai, todėl, kad praktikoje labai mažai yra mokėjimų atvykus į įmonę ir sumokėjus į kasa, paprastai jei klientai moka įmonės teritorijoje yra naudojamas EKA kasa, nes rašyti KPO kiekvienam klientui yra ekonomiškai netikslinga. O jei pinigai yra mokami ne įmonės patalpoje, o atskaitingam asmeniui tuomet rašomas PPK.

Jūs rašote, apie tai, KAM yra išmokami pinigai. O mano atvejis atvirkščias. Pas mane klausimas, ar būtina nurodyti KAS sumokėjo?
2016-08-19 08:58 Bendra » Kasos pajamų orderių pildymas » #1327392

Girele rašė:IgorisA rašė:


Ar yra nurodyti privalomi rekvizitai kasos pajamų orderiui? Klausimas iškilo, ar kasos pajamų orderio kvite privalo būti nurodomas pirkėjas(mokėtojas)? Jokiame teisės akte tokio reikalavimo nesuradau.


Na - nėra jokio patvirtinta pavyzdinio blanko.
Bet - keistas jums kilo klausimas dėl mokėtojo - jei jūs neįrašysite mokėtojo pavadinimo, pavardės - bus neįmanoma identifikuoti, kas mokėjo pinigus, t.y. bus neįmanoma užregistruoti ūkinės operacijos buhalterinėje apskaitoje.
Klausimas apie šį rekvizitą kvite leidžia įtarti, kad kalba eina apie atvejį, kai pinigai priimami iš gyventojo, kuriam tas kvitas visiškai nereikalingas. Galbūt - galite ir nerašyti, jei žmogui to nereikia, BET - nesiūlau tai padaryti taisykle, greičiau retomis išimtimis. Tenka su tuo susidurti pvz. poliklinikose, kai kvite neįrašomas mokėtojas. Svarbu, kad šaknelėje būtų įrašytas.Įmonė X atsiskaito su įmonė Z. Įmonė Z išrašo PVM S/F už atliktas paslaugas ir įforminant mokėjimą pagal minėtą PVM S/F išrašo KPO.

Ar tame KPO reikia nurodyti tik įmonės X rekvizitus, ar būtina nurodyti ir įmonės X darbuotojo, kuris mokėjo grynais vardą ,pavardę, pareigas ir parašą?

Aš vis negaliu suprasti, ar gali formaliai įmonė X atsiskaityti su įmonė Z be atskaitingų asmenų? Ar yra prievolė avanso apyskaitą pildyti? Darbuotojas sumoka iš savo asmeninių lėšų, o paskui jam tos išlaidos yra kompensuojamos per KIO.
2016-08-19 08:32 Bendra » Kasos pajamų orderių pildymas » #1327385

Luka_Paciolis rašė:IgorisA rašė:


Ar yra nurodyti privalomi rekvizitai kasos pajamų orderiui? Klausimas iškilo, ar kasos pajamų orderio kvite privalo būti nurodomas pirkėjas(mokėtojas)? Jokiame teisės akte tokio reikalavimo nesuradau.

Kasos darbo organizavimo taisyklėse reglamentuojama daugiau KIO rekvizitai, tačiau KPO taip pat reikalinga nurodyti mokėtoja, nei pagrindą už ką yra į kasa mokamai pinigai.
KPO ir KIO privalomi rekvizitai aprašyti šiame teisės akte:
KASOS DARBO ORGANIZAVIMO IR KASOS OPERACIJŲ ATLIKIMO TAISYKLĖS

Galiojančioje suvestinėje redakcijoje nėra nurodyti KPO privalomi rekvizitai. Ar aš nepastebėjau? Galite gal konkrečiau nurodyti? Kuris punktas?

2016-08-18 23:19 Bendra » Kasos pajamų orderių pildymas » #1327380
Ar yra nurodyti privalomi rekvizitai kasos pajamų orderiui? Klausimas iškilo, ar kasos pajamų orderio kvite privalo būti nurodomas pirkėjas(mokėtojas)? Jokiame teisės akte tokio reikalavimo nesuradau.
2016-08-13 20:58 Bendra » Avansinė apyskaita » #1326936

aiwita rašė:


Tiesiog dirbti ir visada stengtis padaryti geriausiai kaip galite. Domėtis tuo, kas jūsų darbe aktualu.
Visko niekada neišmoksit ir nesužinosit. Tas ir nebūtina. Kai kurių dalykų jums niekada neprireiks.Stengiuosi. :) Tik norisi savo energiją panaudoti efektyviai ir rezultatyviai. Kartais nežinodamas, kuria kryptimi judėti, gali išvaistyti laiką ir jėgas beprasmiškai...:)


2016-08-13 19:47 Bendra » Avansinė apyskaita » #1326934

Girele rašė:Gita1 rašė:


O kam? Jeigu patenka viskas į ataskaitinį laikotarpį, tai kam reikia smulkintis? Aš rodau avansinės data D sąnaudos K atskaitingi asmenys. Jeigu ten 10 sąskaitų ir pirkta kokios smulkmenos, kurios nurašomos, tai dar sėdėt ir kiekvieną sąskaitą pajamuot ir kvitą rodyt kaip apmokėjimą kokia prasmė?


Jei apyskaitą atneša šiemet, o sąskaita praeitų metų (pasitaiko ir taip) pajamuoju pagal gavimo data, orientacinė - avanso apyskaitos data.
Sąskaitas VISADA pajamuoju atskirai kiekvieną. Bent jau dėl to, kad būtų įsigijimų atsekamumas, net jei ir nereikia teikti registrų, bet VMI atliekant patikrinimus visada reikalaujama ataskaitų apie įsigijimus. Na o nuo spalio 1d. - visiems PVM mokėtojams registrus jau reiks teikti.Dėkoju Girele! Jūs kaip visada, aiškiai ir konkrečiai. Išduokite, prašau paslaptį, kaip įgyti tiek žinių ir supratimo apie buhalteriją, kiek turite Jūs? Informacijos tiek daug, o viską įsisavinti ir suprasti, atrodo ir gyvenimo viso neužteks... :D
2016-08-12 15:53 Bendra » Avansinė apyskaita » #1326923

Girele rašė:IgorisA rašė:


Laba diena.

Darbuotojas 2016-08-12 užpildė ir pateikė avanso apyskaitą. Taip pat kartu pateikė pirkimo PVM s. f. ir kasos kvitą. Minėtų dokumentų data yra 2016-08-08.

Kokia data aš turėčiau registruoti ūkines operacijas?

PVM s. f. turėčiau registruoti atskirai?

Kvitą atskirai?

Ar viską registruoti viena data pagal avanso apyskaitos užpildymo datą?

Kažkaip pasimečiau.


Nesvarbu kada pateikta avanso apyskaita (nebent tai būtų kitas mėnuo ar kiti metai) - sąskaitą registruojate pagal išrašymo data, apmokėjimą - pagal kvito datą.Dėkoju! O jeigu tai būtų kitas mėnuo ar kiti metai? Gal galėtumėte, prašau, kokį pavyzdį pateikti?
2016-08-12 15:19 Bendra » Avansinė apyskaita » #1326907
Laba diena.

Darbuotojas 2016-08-12 užpildė ir pateikė avanso apyskaitą. Taip pat kartu pateikė pirkimo PVM s. f. ir kasos kvitą. Minėtų dokumentų data yra 2016-08-08.

Kokia data aš turėčiau registruoti ūkines operacijas?

PVM s. f. turėčiau registruoti atskirai?

Kvitą atskirai?

Ar viską registruoti viena data pagal avanso apyskaitos užpildymo datą?

Kažkaip pasimečiau.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR