Tax.lt narys daisy1

Tax.lt narys nuo
2004-07-29
daisy1
forume parašė 888 žinučių

daisy1 naujausios žinutės:

2005-03-24 12:48 Bendra » Lizingas » #155583
VB lizingas turėtų pateikti perskaičiuotą grafiką, bent jau mums pateikdavo, tiesa reikia paprašyti, o persiskaičiuoja tik turto vertės įmokos daliniuose mokėjimuose ir palūkanos, bendra turto vertė liek nepakitusi, tik kitaip išsidėlioja laikotarpiais
2005-03-10 10:08 Mokslas » CFA sertifikatas » #151601
Certified accountant ??
2005-01-24 15:20 Gyventojų pajamų mokestis » forma 573 » #139710
Pagal visa tai ka parašėt, 2003m gruodžio mėn atlyginimas turėjo būti pridėtas prie 2004m sausio atlyginimo ir pritaikytas 2004 m sausio , nebent 2003m gruodžio mėn atlyginimai buvo išmokėti iki sausio 15 d ir deklaruoti 2003m metinėje deklarcijoje
2005-01-07 15:12 PVM » Lengvojo automobilio pardavimas ir PVM » #135618
Pelno mokesčio įstatymo 24 straipsnio komentare yra pavyzdys, kad tuo atveju, jei įmonė netskaitomą pirkimo PVM pripažino sąnaudomis, įvykus avarijai, t.y. auto sudaužius yra koreguojama sąnaudų dalis imant pagrindu nusidėvėjimo laikotarpį. Bet parduodant auto, įvyksta pajamų uždirbimas, kažkaip abejotinai nuskambėjo PVM atskaitos sąnaudose priskyrimas neleidžiamiems atskaitymams
2005-01-06 15:56 Bendra » Numeracija nuo sausio 1 d. » #135336
Dėl naujos serijos ir numerio, kiekvienoje įmonėje turėtų būti patvirtinta serijos ir numerio suteikimo PVM sąskaitos faktūroms tvarka, bent jau taip reiklaauja auditoriai
2005-01-05 15:08 PVM » Automobilio pardavimas » #134791
jai pardavimo kaina nedidelė ir pardavimo PVM nebus reikšmingas, o sąnaudose gali būti didesnė suma
Juk ir 62 straipsnyje nurodyta, kad nėra teisės į atskaitą.. jei automobilis nebus tiekiamas
2005-01-05 14:54 PVM » Automobilio pardavimas » #134783
Įvykus apmokestinamam pardavimui, koreguoti sąnaudas, atstatyti PVM atskaitą
2005-01-05 14:36 PVM » Automobilio pardavimas » #134776
O gal naudingiau parduoti su PVM ir įgyti teisę į PVM atskaitą, koreguojant sąnaudas
2005-01-05 14:04 PVM » Automobilio pardavimas » #134764
Jei pritaikysi PVMĮ 33 straipsnį, t.y.
33 straipsnis. Ypatingi atvejai, kai prekių tiekimas ir paslaugų teikimas
PVM neapmokestinami
1. PVM neapmokestinamas prekių tiekimas, kai jokia jų pirkimo ir (arba) importo PVM dalis nebuvo atskaityta, kadangi:
1) jos buvo PVM mokėtojo įsigytos arba importuotos ir ne mažiau kaip 99 procentai naudota veiklai, kuriai naudoti skirtų prekių pirkimo ir (arba) importo PVM pagal šį Įstatymą negali būti atskaitomas, arba
2) jų pirkimo ir (arba) importo PVM nebuvo atskaitytas, nes negali būti atskaitomas pagal šio Įstatymo 62 straipsnio 2 dalies nuostatas.
gali parduoti be PVM.
O parduodant su PVM, manau atsiranda teisė į PVM atskaitą, t.y. į sumą, kuri sąnaudose ar klystu? smile
2005-01-03 12:27 Bendra » Sodra nuo 2005.01.01 » #134119
Danguole iš kur tokia informacija
2004-12-03 13:44 Pelno mokestis » PMĮ 40 str. Asocijuoti asmenys ir leidžiami atskaitymai. » #127475
Ačiū Artai
Einu į nuorodą studijuot diskusijos
2004-12-03 12:16 Pelno mokestis » PMĮ 40 str. Asocijuoti asmenys ir leidžiami atskaitymai. » #127386
Pasamprotavau pati sau viena and happy..
2004-12-03 08:45 Pelno mokestis » PMĮ 40 str. Asocijuoti asmenys ir leidžiami atskaitymai. » #127244
Dėl PMĮ 40 straipsnio 1 dalies taikymo. Įstatymo ištrauka:
Vienetai, šio Įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuodami apmokestinamąjį pelną, pajamomis iš bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos turi pripažinti sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą, o leidžiamais atskaitymais arba ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais turi pripažinti bet kokio sandorio arba bet kokios ūkinės operacijos sąnaudų sumą, atitinkančią tokio sandorio arba tokios ūkinės operacijos tikrąją rinkos kainą.
[size=12][/size] T.y. jei sandoris įvyko tarp nesusijusių asmenų, išeinant iš tikrosios rinkos kainos apibrėžimo 2 straipsnyje, t.y.Tikroji rinkos kaina – suma, už kurią gali būti apsikeista turtu arba kuria, sudarius tiesioginį sandorį, gali būti įskaitytas nepriklausomų ir ketinančių pirkti arba parduoti asmenų tarpusavio įsipareigojimas, galime skaityti kad sandorio kaina atitiko tikrąją rinkos kainą jei apie turto pardavimą buvo paskelbta viešai. kolegos kaip jūs taikote 40 str 1 dalį, ar rišatės griežtai prie turto vertintojų išvadų, juk tokios išvados yra dalinai subjektyvios. nors iš kitos pusės, jei buhalteriui prilyginus sandorio kainą tikrajai rinkos vertei teks atsakomybė įrodinėti,kad sandoris buvo sudarytas siekiant maksimalios naudos bei sąžiningai. Gal turite kas kokių minčių
2004-11-19 15:50 Apskaita & Auditas » Verslo apskaitos standartu ir TAS isigaliojimas » #123181
Labai gaila, bet apskaitos institutas iš savo tinklalapio pašalino TAS.
2004-11-11 12:11 Bendra » Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio » #120506
Žemės nuomos mokestis mokamas savivaldybei, nurodomas deklaracijoje, kodas 3121
2004-11-04 12:19 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #118434
Teoriškai galima, o praktiškai ...norint pasinaudoti lengvata, teks paplušėti, ypač išperkamosios nuomos atveju. O ir ta prievolė deklaruoti sąlyginė, priklauso nuo gyventojo pranešimo apie ketinimą pasinaudoti lengvata.. O fizinius asmenis pardavėjus gal tikisi suadministruoti per Bklasės pajamų deklaravimą
2004-11-04 10:29 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #118388
Pratęsiu temą apie GPM lengvatą asmeninio komp.įsigijimui.
VMI įsakymu Nr. VA-173 patvirtino duomenų apie ..už įsigytus asmeninius kompiuterius..sumokėtas sumas..tvarką.
Įsigyjant komp išperkamosios nuomos būdu duomenis turi pateikti ir komp įrangos pardavėjas ir lizingo bendrovė, t.y. jei vienas kuris nors neįtrauks į sąrašus, pateikiamus VMI ar pateiks netikslius duomenis, pinigėlių grąžinimas gali užtrukti arba išvis neįvykti..
2004-10-25 16:57 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #115634
LR aplinkos ministro ir LR finansų ministro įsakyme:
..pateikia paštu, elektroniniu būdu AVMI ..ir RAAD
Bet ar tik tai nereikštų elektroninio deklaravimo VMI, o ne elektroniniu paštu RAAd
2004-10-21 10:58 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #114625
VMI įgyvendino savo projektą. Oh my god..
comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/103BC91D30F92FF642256F3400201387
2004-10-21 08:04 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #114564
Tikrai nežinojau Modestai. Ačiū
2004-10-20 15:02 Įvairūs » EGO ar kt.? » #114410
O kiek palūkanų Ūkis taiko
2004-10-20 14:59 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #114408
www.vmi.lt/
ŽR.TEISĖS AKTAI-TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI
2004-10-19 10:35 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #114005
Gal ir teiks kompiuterių pardavėjai informaciją, bet asmuo norintis pasinaudoti GPM lengvata, turi apie šį ketinimą informuoti pardavėją (projekte)kitaip pardavėjas informacijos gali ir nepateikti, o kaip tada su lengvata
2004-10-18 11:15 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #113665
KODĖL NEATSILIEPIAT PREKIAUJANTYS KOMPIUTERINE ĮRANGA? KAIP JUMS PATINKA IŠTRAUKA IŠ VMI PROJEKTO
14. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka Lietuvos vienetas, nurodęs savo identifikacinį numerį (kodą) ir pavadinimą, turės mokesčių administratoriui pateikti duomenis apie gyventojus, kurie per mokestinį laikotarpį įsigijo asmeninių kompiuterių vienetus (visus ar dalimis) su programinėmis įrangomis ir (arba) interneto prieigų įrengimus bei šioms prieigoms reikalingas įrangas, ir nurodyti šių gyventojų: vardus, pavardes, asmens kodus, sumokėtas sumas ir sumokėjimo datas. Šiuos duomenis Lietuvos vienetas turės pateikti iki kito mokestino laikotarpio balandžio 1 dienos
2004-10-18 10:48 Gyventojų pajamų mokestis » GPM lengvata asmeniniui kompiuteriui » #113649
SVEIKI, GAL YRA PREKIAUJANČIŲ KOMPIUTERINE ĮRANGA? KAIP JUMS PATINKA IŠTRAUKA IŠ VMI PROJEKTO
14. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka Lietuvos vienetas, nurodęs savo identifikacinį numerį (kodą) ir pavadinimą, turės mokesčių administratoriui pateikti duomenis apie gyventojus, kurie per mokestinį laikotarpį įsigijo asmeninių kompiuterių vienetus (visus ar dalimis) su programinėmis įrangomis ir (arba) interneto prieigų įrengimus bei šioms prieigoms reikalingas įrangas, ir nurodyti šių gyventojų: vardus, pavardes, asmens kodus, sumokėtas sumas ir sumokėjimo datas. Šiuos duomenis Lietuvos vienetas turės pateikti iki kito mokestino laikotarpio balandžio 1 dienos
2004-10-05 11:34 PVM » Marža (naudoti automobiliai) » #110476
kai taikomos specialios schemos ar tiekiamos PVM neapmokestinamos prekės ar paslaugos:

• PVM įstatymo XII sk. II skirsn. (taikoma kelionių organizatoriaus marža) - Direktyvos 77/388/EEB 26 straipsnis;
• PVM įstatymo XII sk. III skirsn. (taikoma speciali naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema) - Direktyvos 77/388/EEB 26(a) straipsnis.


Nr. (18.2-26)-R-5355 VMI raštas
2004-09-16 11:24 Įvairūs » įstatymai » #106638
Gal pabandyk pažiūrėti Asmens duomenų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus
2004-09-16 11:08 Apskaita & Auditas » saskaitos » #106627
VMI aiškino, kad sutartis turinti sąskaitos rekvizitus, gali būti pripažįstama ssąkaita. O dėl PVM, tai manau neturi reikšmės ar tai sutartis ar sąskaita, reikia žiūrėti į pačio sandorio esmę, kur suteikta nuomos paslauga, kas išnuomota, nekiln ar kiln daiktas.
2004-09-13 14:44 Pelno mokestis » PMĮ 40 str. Asocijuoti asmenys ir leidžiami atskaitymai. » #105990
Gali būti sunku įrodyta, kad nuomos mokesčio kitimas atitinka turto nuomos rinkos kainų pokyčius, o gal atitinka?
O sąskaita už nuomą turi būti pateikiama kas mėnesį,
BAĮ 12 str
3. Nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip du mėnesiai laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai.
2004-09-13 14:43 Pelno mokestis » PMĮ 40 str. Asocijuoti asmenys ir leidžiami atskaitymai. » #105989
MA iš kart kils klausimai, kodėl kinta nuomos kaina

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR