Tax.lt narys MantasMa

Tax.lt narys nuo
2017-04-11
Tikras vardas
Mantas
Miestas / vietovė
Vilnius
Tinklapis
http://mantas.malcius.lt
MantasMa
forume parašė 152 žinučių

MantasMa naujausios žinutės:

2018-06-15 18:09 Bendra » Viešoji įstaiga » #1394543

akiniuota rašė:


Banko išraše randu įrašą: steigėjo įnašas - 3 eurai. Čia kas? Kokia sąskaitų korespondencija? D 231 (bankas) K ? smile


Dalininko įnašas. Didėja pinigai ir didėja nuosavas kapitalas. Mano supratimu, čia yra viešosios įstaigos pajus, ar kaip jį pavadint. Elkitės kaip elgtumėtės su uabo akcijom.
2018-06-14 17:56 Bendra » Viešoji įstaiga » #1394434

jovitt rašė:


Kaip žinia, iki liepos 1 d. reikia pateikti RC informaciją apie VšĮ dalininkus.
Kas nors gali gal man pagelbėti ir pasakyti - steigėjas, kuris neįnešė pradinio įnašo, o tik sumokėjo VšĮ stojamąjį mokestį ir nario mokesčius laikomas dalininku, ar ne?
O eilinis VšĮ narys, sumokėjęs stojamuosius mokesčius ir namo mokestį - dalininkas, ar ne?
VšĮ Įstatymo 7 str.:
"1. Viešosios įstaigos dalininkas yra fizinis ar juridinis asmuo, kuris šio Įstatymo ir viešosios įstaigos įstatų nustatyta tvarka yra perdavęs viešajai įstaigai įnašą ir turi šio Įstatymo, kitų įstatymų ir įstatų nustatytas dalininko teises, taip pat asmuo, kuriam dalininko teisės yra perleistos įstatų ar įstatymų nustatyta tvarka.
2. Viešosios įstaigos steigėjai, šio Įstatymo ir įstatų nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais".


Keistai čia, nario įnašai kaip kokioj asociacijoj.
Jei tie stojamieji ir nario įnašai susumavus yra didesni už steigimo popieriuose nurodytą dalininko įnašo vertę, galit laikyt, kad dalininko įnašas yra įneštas.
Aš ne teisininkas, bet iš teismų praktikos. Galit paskaityt všį Penkta Koja teismų nutartis, ten dalininko įneštą paramą teismai pripažino kaip dalininko įnašą.
2018-06-14 17:49 Bendra » Viešoji įstaiga » #1394432

akiniuota rašė:


VŠĮ įregistruota 11 mėnesį. Visa veikla- gauti keli eurai į sąskaitą.Kadangi tai gyvūnų globa, tai gauta kaip parama (ta prasme, prašyta narvui, vaistams ar kažkam).
Labai noriu greit užpildyti PLN... ar ten bus vien tik nuliai? Ar visai nieko nerašyt? smile

Aš žymiu varnelę, kad pildoma tik III dalis ir ten porą nulių įrašau į 56,57 laukelius.
Žiūriu, už 2017 dar nenusiunčiau pln, keista, kad priminimo neatsiuntė.
2018-05-30 10:01 Bendra » Registrų centras » #1393232

aiwita rašė:MantasMa rašė:


Nulaužti jūsų el. parašą (jei tai apskritai įmanoma), kainuotų gerokai daugiau nei yra jūsų banko sąskaitoje, todėl tai laikoma visiškai saugiu prisijungimu, nes niekas laužti nė nebandys.
Tai, kad kartais nepavyksta pasijungti į jūsų minėtas svetaines, neturi nieko bendro su jūsų el. parašo saugumu. Gyvenkit ramiai.


Jūs nebūkit tikras dėl sumos, kuri yra banko sąskaitoje. Tai yra įmonės sąskaitos smile
Dėl savo asmeninių tikrai nepergyvenu smile
Ir dėl el.parašo saugumo nesu tokia tikra po to, kai tele2 pasiūlė pasikeisti kortelę, nes "naujos kortelės saugesnės"


Man net sunku įsivaizduoti, kiek galėtų kainuoti jūsų el. parašo nulaužimas (jei tai apskritai įmanoma) ir panaudojimas prisijungti prie jūsų įmonės banko paskyros. Milijono eurų tam tikriausiai toli gražu nepakaktų.
Net ir prisijungus prie bankininkystės, banko saugikliai neleistų pervesti didelių sumų be patvirtinimo.
O milijonų eurų niekas tikrai neleis vien tam, kad įsilaužtų į bankininkystę ir tik pažiūrėtų sąskaitos likutį.
Taip kad gyvenkit ramiai su savo el. parašu.
2018-05-30 09:29 Bendra » Registrų centras » #1393224
Nulaužti jūsų el. parašą (jei tai apskritai įmanoma), kainuotų gerokai daugiau nei yra jūsų banko sąskaitoje, todėl tai laikoma visiškai saugiu prisijungimu, nes niekas laužti nė nebandys.
Tai, kad kartais nepavyksta pasijungti į jūsų minėtas svetaines, neturi nieko bendro su jūsų el. parašo saugumu. Gyvenkit ramiai.
2018-05-30 09:02 Bendra » Registrų centras » #1393218
O kas čia su saugumu blogai?
RC sako „Labas, tiga, matau, kad čia tu, bet pas mane dabar labai daug svečių - nebetilpsi, užeik vėliau“. Duomenys niekur nepakibę, tiesiog serveris per daug apkrautas.
2018-05-28 14:49 Bendra » Viešoji įstaiga » #1393014
Na, jeigu skaičių papildomų neprašo, tai tikriausiai laisvu stilium kažką parašo ką pernai nuveikė, o ne pagal įstatymo reikalavimus.
2018-05-28 11:57 Apskaita & Auditas » VšĮ apskaitos tvarkymas - ar gali tvarkyti savanoris direktorius? » #1392997

dontcha rašė:


o ka reiktų rašyti veiklos ataskaitoje jei aiškinamajame rašte viska surašiau. smileTikrai tikrai visa tai Aiškinamajame rašte yra?

12 straipsnis. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita

KEISTA:

2013 06 25 įstatymu Nr. XII-403 (nuo 2014 01 01)

(Žin., 2013, Nr. 75-3755)1. Pasibaigus finansiniams metams turi būti parengta viešosios įstaigos veiklos ataskaita.

2. Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

1) informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems finansiniams metams;

2) viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

3) viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas (pateikiant informaciją apie lėšas, gautas iš paramos teikėjų juridinių asmenų, turi būti atskirai nurodytas kiekvienas paramą suteikęs juridinis asmuo, jo suteiktos paramos dalykas ir jo vertė);

KEISTA:

2017 06 22 įstatymu Nr. XIII-489 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-11076)4) informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;

5) viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;

6) viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;

7) viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;

8) duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

9) viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms;

10) viešosios įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems šio Įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

3. Viešosios įstaigos veiklos ataskaitoje gali būti pateikta ir kita informacija, kurią pateikti veiklos ataskaitoje sprendimu nurodo visuotinis dalininkų susirinkimas.

4. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita ir metinis finansinių ataskaitų rinkinys yra vieši dokumentai. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registro tvarkytojui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir auditoriaus išvada ir šie dokumentai turi būti paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.

KEISTA:

1. 2015 04 23 įstatymu Nr. XII-1651 (nuo 2015 06 01)

(TAR, 2015, Nr. 2015-06526)

2. 2017 06 22 įstatymu Nr. XIII-489 (nuo 2018 01 01)

(TAR, 2017, Nr. 2017-11076)

2018-05-28 11:52 Bendra » Facebook reklamos apskaita » #1392994
www.facebook.com/ads/manager/billing/transactions/
2018-05-28 11:45 Bendra » Viešoji įstaiga » #1392990
O tai kaip sekasi vadovui tą veiklos ataskaitą rašyti, jei ten iš esmės yra beveik vien tik skaičiai iš buhalterijos, tik truputį smulkiau viskas nei metinėj finansinėj atskaitomybėj?

Čia kas pavyzdžio prašė, tai prašom. Minimalistinė ataskaita be daug perteklinės informacijos: kaimograndine.lt/zyma/veiklos-ataskaita/
2018-05-04 13:35 Bendra » Viešoji įstaiga » #1391224

Dorota1 rašė:


o rašosi vienintelis dalininkas ar akcininkas, ar savininkas?
3. Jeigu viešosios įstaigos dalininkas yra vienas asmuo, jis vadinamas viešosios įstaigos savininku. Šio Įstatymo nuostatos, kurios taikomos dalininkams, taikomos ir savininkui.
2018-05-04 08:24 Bendra » Viešoji įstaiga » #1391178

Dorota1 rašė:


sukuriau o jai svetainės nera tai ka daryti?


šie dokumentai turi būti paskelbti viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi

=IF(Viešoji_Įstaiga_Turi("Interneto svetainė");"Skelbiam ataskaitą svetainėj";"Neskelbiam svetainėj, nes jos nėra")
2018-04-30 08:14 Įvairūs » Asociacijos » #1390806

Gregas rašė:


ar reikalavimai ataskaitoje nurodyti paramos teikėjus - galioja rengiant ir teikiant ataskaitą už 2017m.? ar pradedant už 2018m.? Taip pat ir dėl to už kuriuos metus parengtą ataskaitą privalu skelbti internete?
Ačiū iš anksto už pasidalinimą mintimis


Aš suprantu taip, kad jei rengi ataskaitą 2018-iais metais, tai ir remiesi įstatymo redakcija, kuri tuo metu galioja.
Automatiškai ir skelbti svetainėje tada reiktų minimum šiemet sudarytą pernai metų ataskaitą. Nors šiaip jau ataskaitos nuo senų laikų yra vieši dokumentai, tai būtų gražu skelbti ir senesnių metų ataskaitas.
2018-04-28 09:06 Gyventojų pajamų mokestis » Dėl GPM308 formos pildymo » #1390779

Rerika rašė:


Sveiki,susiduriau su problema,gal galit paaiskinti.Gaunu pajamas uz zemes nuoma ,sakykim 4000 euru pagal sutarti.Nuomotojai sumoka GPM uz mane 600 euru ir perveda man 3400 euru.Klausimas va toks kuria suma reikia irasyti GPM deklaracijoje,4000 ar 3400?


Vmi įdomu, kiek pajamų gavot ir kiek mokesčio sumokėjot ar turit sumokėt. O jau kiek liko po mokesčių, tai jiem neaktualu.
2018-04-05 13:40 Bendra » BALANSAS » #1388559

Noskan rašė:


Buvo pirktas fiziškai pažeistas pastatas, jam nusidėvėjimas neskaičiuojamas :) neužregistravau jo :) gal žinote kokia būtų korespondencija?


Aš ne buhalteris, tai korespondencijas tegu kas kitas pasako.
Pirkot pastatą, reiškia didėjo Ilgalaikis materialus turtas.
Pirkot ne iš įmonės sąskaitos, reiškia, pinigų sąskaitoj nesumažėjo.
Apmokėjo žmogus kažkoks, tai reiškia, atsirado įsipareigojimas tam žmogui.

T.y., auga ilgalaikis turtas ir auga įsipareigojimai. Nėra čia kaip į minusą likučiuose sueit, jei viskas auga.
2018-04-05 13:32 Bendra » BALANSAS » #1388556

Noskan rašė:


Laba diena,
reikia Jūsų pagalbos.
Balanse gaunasi turtas neigiamas ir atitinkamai nuosavybė ir įsipareigojimai neigiami.

neigiama suma gaunasi dėl to kad didelė suma buvo sumokėta atskaitingo asmens...ar taip gali būti?


Tai kažkas iš savo kišenės apmokėjo įmonės išlaidas?
Tai turte jokių pokyčių aš čia neįžvelgiu. Auga įsipareigojimai, nes įmonė lieka skolinga tam žmogui. Na ir išlaidos tikriausiai padidėjo, jei jau už kažką apmokėjo.
2018-03-21 13:55 Įvairūs » Užsieniečių įdarbinimas » #1387473
O kokia nors PaySera netinka? Gal jie atidaro sąskaitas užsieniečiams?
www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai/paysera-lt-uab
Lietuviška banko sąskaita ir Visa atsiskaitymo kortelė pas juos yra.
Tik kad tai ne bankas ir ne kredito unija.
2018-03-13 11:40 Bendra » Algos dydis » #1386771
Negarantuoju, bet tikriausiai taip:
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/a18713c0d4db11e782d4fd2c44cc67af
valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis
2018 metais – 132,5 euro

132,5*3,18=
ir tada į www.tax.lt/skaiciuokles/atlyginimo_ir_mokesciu_skaiciuokle ir pasiskaičiuot, kiek į rankas.


mindaugas87 rašė:


Sveiki,

Norėčiau sužinoti kokia būtų alga atskaičius mokesčius, jeigu pareigybės lygis B, o koeficientas 3,18? Ir kaip apskaičiuoti?

Dėkui


2018-03-07 15:08 Programinė įranga » Excel » #1386318
Ai, va, taip trumpiau galima:
=IF(TEXT(A1;"MM")="01";"Sausio";IF(TEXT(A1;"MM")="02";"Vasario";IF(TEXT(A1;"MM")="03";"Kovo";)))
2018-03-07 15:03 Programinė įranga » Excel » #1386317
Čia dėl to, kad excelis pasžymėjęs cellę kaip datą. Kai pažymi kaip textą ir suvedi datą, tada veikia.

O jūsų atveju, turėtų šitaip veikt
=IF(MID(TEXT(A1;"YYYY-MM-DD");6;2)="01";"Sausio";IF(MID(TEXT(A1;"YYYY-MM-DD");6;2)="02";"Vasario";IF(MID(TEXT(A1;"YYYY-MM-DD");6;2)="03";"Kovo";)))
Bent jau man veikia. Bet čia viskas taip griozdiška, kad turi būt įmanoma gerokai paprasčiau padaryt
2018-03-07 13:53 Programinė įranga » Excel » #1386304

rasa002 rašė:


Sveiki,
gal yra žinančių, kaip excelyje pagal datą pvz 2018.02.28 būtų automatiškai užrašomas mėnuo kilmininko linksniu Vasario?


Ne pats protingiausias variantas:
=IF(MID(A1;6;2)="01";"sausio";IF(MID(A1;6;2)="02";"vasario";"kitas ifas ir t.t."
2018-03-02 13:10 Įvairūs » Asociacijos » #1385890

Benas rašė:
Nesuprantu, ar už 2017 m. veiklos ataskaitą jau reikia teikti RC kartu su FA?

www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=83874f605cd211e79198ffdb108a3753


Ir už 2015, ir už 2016, ir už 2017 reikia teikti FA+Ataskaitą
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FF00B0EA2F0E/FXKtVHiqBc
2018-02-18 15:32 Įvairūs » idarbinimas » #1384759
Tai ne draudimas, o draudimo mokestis. Nors galima žodį Draudimas iš šitos sąvokos apskritai išimt, kad neklaidintų.
2018-02-15 11:32 Gyventojų pajamų mokestis » Del GPM » #1384628

simonely rašė:


Aciu. Jei dabar pateiksiu GPM313 uz sausio men., iki kada reikia sumoketi si mokesti/? Aciu.


www.vmi.lt/cms/mokesciu-kalendorius
2018-02-15 11:05 Gyventojų pajamų mokestis » Del GPM » #1384624

simonely rašė:


Sveiki, pildau FRO572 uz sausio menesi, taciau deklaracija neleidzia pasirinkti 2018 m., ar cia ne tuo laiku pildau...nesuprantu....


www.vmi.lt/cms/apie-deklaracijos-gpm313-forma
2018-02-05 11:38 Įvairūs » VŠĮ finansinė atskaitomybė » #1383142
Taip, tik gautą paramą.
Čia Prezidentės iniciatyva atsiradę pakeitimai po to, kai išlindo Lietuvos geležinkelių neaiškios paramos atvejai.
www.lrp.lt/lt/paramos-gavejo-statusas-tik-skaidrioms-organizacijoms/26745
2018-01-16 15:07 Įvairūs » VŠĮ finansinė atskaitomybė » #1381094
Tai viena yra Aiškinamasis raštas, kita yra Veiklos ataskaita. Du atskiri failai.
Anksčiau berods leisdavo pateikt atskaitomybę neįkėlus Veiklos ataskaitos, dabar, matyt, sutvarkė.


Tess rašė:


Užpildžiau VšĮ FĄ už 2016 m.
Meta klaidą smile Bet gi veiklos ataskaita yra užpildyta on-line smile


Kaip tai Veiklos ataskaita on-line užpildyta? Pasikeitę ten kas nors? Juk tai laisvos formos dokumentas, visada PDFą reikdavo įkelt.
Pavyzdys: kaimograndine.lt/wp-content/uploads/2017/01/Kaimo-grandin%C4%97-2016-m-veiklos-ataskaita-esigned.pdf
2018-01-12 13:37 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #1380728
B3 =Atlyginimas
B4 =NPD
B5 =GPM

B4=IF(ISBLANK(B3);;IF(B3<=380;B3;IF(AND(B3>380;B3<=400);380;IF(AND(B3>400;B3<=1160);380-0,5*(B3-400);IF(B3>1160;0;"KLAIDA")))))

B5=IF(ISBLANK(B3);;(B3-B4)*0,15)

Čia mano surašyta 2018 metų.
Aš ne buhalteris, bet lyg ir gerai veikia.
2017-12-18 16:07 Bendra » Viešoji įstaiga » #1378592

Supronti rašė:


Aiškinamasis raštas- kur rasti pavyzdį, pagal ką rašyti?
Veiklos ataskaita- gal galit įmesti formą pagal ką rašyti?
Ačiū smile smile smile


Dėl aiškinamojo rašto nelabai nusimanau, bet yra 6 VSAFAS, iš dalies į jį galima žiūrėt, žiūrint kas per všį
e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.326133/XsECwnNbYi

O veiklos ataskaita yra laisvos formos dokumentas, Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str nurodo, kokia informacija privalo būti jame. Visa kita - savanoriškai.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1E52802BE548
Atkreipiu dėmesį, kad nuo 2018-01-01 veiklos ataskaitos reikalavimai išplečiami, reiks detalizuoti gautą paramą iš juridinių asmenų. Be to, nepateikus ataskaitų, RC kažkokiais būdais įspės ir po 2 mėn naikins paramos gavėjo statusus, jei nebus pateikta.
Minimalistinis mano darytas gyvūnų globos organizacijos pavyzdys: kaimograndine.lt/zyma/veiklos-ataskaita/
2017-12-15 08:17 Gyventojų pajamų mokestis » Del GPM » #1378386

simonely rašė:


Labas vakaras,

idarbinus darbuotoja, kada ir kokios formos deklaracija reikia pateikti VMI del GPM.,? Ir iki kada GMP sumoketi bei kokiu kodu?

Aciu labai.


www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kas-ir-kada-privalo-pateikti-deklaracija-fr0572-/10174

www.tax.lt/temos/9017-darbuotojo-priemimas-ir-atleidimas-is-darbo/194#1355283

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR