Tax.lt narys NiekurNeiva

Tax.lt narys nuo
2004-08-27
NiekurNeiva
forume parašė 123 žinučių

NiekurNeiva naujausios žinutės:

2010-02-25 07:21 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #768065
2010 m. vasario 19 d. Nr. 1K-039
Vilnius

1. P a k e i č i u Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 1K-162 „Dėl Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 59-2311), ir išdėstau 5 punktą taip:

„5. Kai gyventojui naudotis ir asmeniniais tikslais neperduodant nuosavybėn suteikiamas kitam asmeniui priklausantis (valdomas nuosavybės ar patikėjimo teise, pagal finansinės nuomos (lizingo) sutartį, išsinuomotas, gautas panaudos pagrindais, taip pat valdomas kitais teisės aktuose numatytais pagrindais) automobilis, per mėnesį gyventojo natūra gauta nauda, neatsižvelgiant į tvarkos aprašo 4 punkto nuostatas, gali būti įvertinama 0,75 proc. to automobilio tikrosios rinkos kainos mokestinio laikotarpio, kurį gaunamos pajamos natūra, sausio 1 dieną arba mokestinio laikotarpio dieną, kurią pajamų natūra davėjas automobilį įsigijo, neatsižvelgiant į tai, kokią mokestinio laikotarpio mėnesio dalį gyventojas faktiškai naudojosi šiuo automobiliu. Laikoma, kad ši vertė apima visą gyventojo gaunamą naudą, susijusią su automobilio naudojimu asmeniniais tikslais, įskaitant pajamų natūra davėjo išlaidas gyventojo asmeniniais tikslais sunaudotiems degalams. Jeigu pajamų natūra davėjas jokių gyventojo asmeniniais tikslais naudojantis suteiktu automobiliu sunaudotų degalų išlaidų neapmoka, pirmajame sakinyje minima gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. normos taikant 0,70 proc. Pajamų natūra davėjo ir pajamų natūra gavėjo sutarimu pirmajame sakinyje minimą naudą pasirinkus įvertinti taikant šio punkto nuostatas, tą mokestinį laikotarpį šiuo būdu įvertinama visa šio pajamų natūra gavėjo iš šio pajamų natūra davėjo gauta tokia nauda.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.
2010-02-21 17:19 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #765848
tAI, KAD oficialus pakeitimas čia, be abejonės, tėra juodo jumoro pavyzdys (tiktų ir balandžio 1-ajai):

www.vmi.lt/lt/?itemId=10815505
2010 m. vasario 20 d.,

Geriausiu atveju, tai oficialus (?) VMI specialistės Evelinos Povilaitytės PRANEŠIMAS.
Gal pliotkas, gal nuogirda, gal gandas - kas čia supaisys, kol 1882 neveikia...

Kaip minimum teks sulaukti
2009-05-19 Nr.1K-162 aprašo pakeitimo, t.y. naujos redakcijos,
t.y. naujo oficialaus LR Finansų ministrų įsakymo.

************************************************
Kažkas kitoje svetaineje taip išsireiske:
" ...Ne tame esme, cia gi bosiuku istatymas, jei turesi valdiska masina tai kuras visas bus imones mokesi tik 0,75 proc nuo jos vertes. BET uz kura tai jau mokes imone, taciau jei vazinesi su savo masina darbo reikalais, o kura gausi is imones, tai tau nuraus pajamu mokesti ir ne 15 proc o visus 21 su sveikatos draudimu, nes tai jau tavo pajamos...
Eilinis paprastu darbuotoju mulkinimas, o bosai kadangi "tures susimoketi" uz valdiska auto, pasikels sau algas sumazindami "vergam" ... "
2010-02-20 13:47 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #765441
Tur būt suveikė kai kurių seimūnų pasisakymai :
” tiesiog gėda, …, žema, …, rinkti tuos degalinių čekiukus ir saugoti, o dar ir skaičiuoti … “


Be abejo, iš tokio 2010-02-20 išaiškinimo neseka, kad nereikia vesti degalų apskaitos, pildyti kelionės lapų.
Nes kaip tada dėsi į sąnaudas? Bet vargu ar anys supranta …

Laukiame tęsinio. Tikrai bus …
2010-02-20 13:08 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #765414
Degalai nebebus atskirai laikomi pajamomis natūra
2010-02-20

2010 m. vasario 20 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad priimti pakeitimai, pagal kuriuos bus supaprastintas naudos įvertinimas gyventojams, asmeniniais tikslais naudojantiems įmonės automobilius.

Priėmus Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo pakeitimus, papildomai nustatyta, kad nauda, gauta asmeniniais tikslais naudojant gyventojui suteiktą automobilį, nustatyta kaip 0,75 proc. nuo automobilio tikrosios kainos, apima ir įmonės apmokėtus degalus. Tuo atveju, kai įmonė neapmoka gyventojui asmeniniam naudojimui suteikto automobilio sunaudotų degalų, tai gyventojo natūra gauta nauda įvertinama vietoj 0,75 proc. normos taikant 0,70 proc.

Šios nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Daugiau informacijos galima gauti Mokesčių informacijos centro telefonu 1882.

Ne veltui sapnavau: “NEMOKĖK MOKESČIŲ NATŪRA, na, TU NEGAUNI PAJAMŲ NATŪRA … nemokėk –negauni negauni… “.
Bent neskubėk !!!
2010-02-17 21:28 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #763106

Regvita rašė:

Vajetau, kaip čia gražiai aprašėte... smile
Puikus sprendimo būdas!Regvita,
tikiu, kad ir Valentino diena Jums nesvetima, žinia, ir Užgavėnių blynų neišsižadat.
2010-02-17 19:25 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #763064
Sako netikėk sapnais, ale va:

Paskutinę naktį prieš apsisprendžiant dėl mokesčių natūra sapnuoju: “NEMOKĖK MOKESČIŲ NATŪRA, na, TU NEGAUNI PAJAMŲ NATŪRA … nemokėk –negauni negauni… “. Ir taip įsakmiai, įtikinamai.

Taip puikiai ryte seniai nesijaučiau. Kai darbe sužiūro akys, tipo, kuriuo “pajamų natūra” keliu einame, aš mirktelėjau ir paslaptingai pakuždėjau:
- Nuo sausio 1 d. panaikiname degalų limitų įsakymą, bet apie tai suinteresuotiems darbuotojams nepranešam. TIKSLAS: panaikinti kaip galimą įrodymą degalų viršnormatyvų faktą, kas būtų tiesioginis pajamų natūra įrodymas ...
- Nuo sausio 1 d. pakeičiam ar Vidaus tvarkos taisykles, ar Administracijos darbo reglamentą, įtraukdami punktus dėl galimų signalizacijos suveikimų, apsaugos atvykimo ir ... sąrašo darbuotojų, kurie gali būti tokiais atvejais dieną-naktį iškviesti į darbą ir todėl priversti laikyti automobilius prie namų;
- Beliko laukti (a) Seimo pavasario sesijos ir skubos tvarka nagrinėjamo 9 straipsnio, (b) naujų išaiškinimų, (c) „griežtos akcijos“ ...

Ne veltui sakoma - Jei tu nesi SPRENDIMO dalis, vadinasi, esi PROBLEMOS dalis ...
2010-02-12 23:13 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #761711
www.vmi.lt/lt/?itemId=10814112
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO PAKEITIMAI 2010 METAIS

Informacija atnaujinta
2010-02-12

Nuo 2010 metų sausio 1 d. įsigalioja šie pagrindiniai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai:

1. Individualių įmonių savininkų ir ūkinių bendrijų tikrųjų narių iš ūkinės bendrijos gautų pajamų apmokestinimas
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10814641

2. Pajamų gautų natūra apmokestinimas
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10814642
2.1 Automobilių naudojimas ir asmeniniais tikslais
www.vmi.lt/lt/?itemId=10814647
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=GPMI_NPD_091008.pdf
2.2 Kaip darbdavys turi deklaruoti savo darbuotojams 2010 metais natūra suteiktą naudą (t.y. pajamas natūra)
www.vmi.lt/lt/?itemId=10815421

3. Pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos (GPMĮ 17 str.)
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10814643

4. Individualios veiklos pajamų apmokestinimas
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10814644
5. Gyventojų apmokestinimo Gyventojų pajamų mokesčiu tvarka nuo 2010-01-01:
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=Mokesčių lentelė 2010-01-20.doc

6. Deklaracijos FR0573 ir Pažymos FR0471 pildymo tvarka 2010 metais
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=Formos FR0573 pildymas.doc
www.vmi.lt/GetFile.ashx?fileName=Formos FR0471 pildymas.doc
2010-02-10 11:57 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #759734
Taigi,

5 straipsnis. Prekių suvartojimas PVM mokėtojo privatiems
poreikiams tenkinti
.....
2. Jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip, laikoma, kad
prekė buvo PVM mokėtojo suvartota privatiems poreikiams tenkinti,
jeigu PVM mokėtojo disponuojama prekė, kurios (o jeigu prekė
pasigaminta, - jai pasigaminti sunaudotų kitų prekių ir (arba)
paslaugų) pirkimo ir (arba) importo PVM ar jo dalis buvo PVM
mokėtojo įtraukta į PVM atskaitą:
1) perduodama neatlygintinai, o asmuo, kuriam prekė perduota,
arba trečioji šalis įgyja teisę disponuoti ta preke kaip jos
savininkas, arba
2) sunaudojama bet kokiu kitu būdu, jeigu PVM mokėtojas tokiam
sunaudojimui skirtų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo ir (arba)
importo PVM pagal šį Įstatymą negalėtų atskaityti.

Įdomu, ar sulauksime pvz,, šią savaitę, VMI komentaro šiuo klausimu ?
2010-02-10 09:50 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #759582
Tarkim, gaunu automobilį “natūra” (pagal 2 variantą).

1) Ar turi būti atstatytas PVM ? (gal kaip privatiems poreikiams ?)

P.S. Net neabeju, jei darbuotojas serga ir panašiai, pajamų mokestis nuo pajamų natūra vis tiek mokamas?
2010-02-10 08:33 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #759507
Medicininis faktas - kaip ir patikrintas pokalbiu su seimūnais.

Ketvirtadienį, neeilinėje sesijoje, 9 straipsnio klausimo svarstymo NEBUS.
Tačiau galima tikėtis, kad šis klausimas bus svarstomas SKUBOS TVARKA,
bet ne anksčiau kovo mėnesio vidurio.

P.S. Užregistruoti bent 3 galimi 9 straipsnio pakeitimai.
P.P.S. Seimūnai žino neigiamą LRV apsisprendimą, bet labiau negu tikėtina,
kad svarstys. Na, bent kai kuriems išrinktiesiems nepatinka tos "pajamos natūra" ...
2010-02-08 09:41 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #758079
PASIKARTOSIU - KLAUSIMĖLIAI:

Pajamų natūra automobilio mokesčio bazę (2 variantas) nusistatome VIENODĄ (nekintamą, pvz. 100 Lt/mėn) visiems metams. Tarkim, atlyginimas kas mėnesį svyruoja ‒ 2000, 1600, 2200, 1800, ...

1) Ar pajamų mokestis nuo pajamų natūra šiuo atveju bus kiekvieną mėnesį vienodas ar skirtingas ?
2) Jei skirtingas, ar tiesa, kad kol nežinai „piniginio“ atlyginimo negali susiskaičiuoti „natūrinio“ mokesčio ?
3) Kaip bus su situacija, kai „natūrinį“ mokestį turi susimokėti iki kito mėnesio 15 dienos, o „piniginį“ mokestį – kai faktiškai mokėsi algą ? t.y. ar tikrai laikoma, kad pajamos natūra "sumokėtos" 31 dieną ?
4) Tarkim, gaunu 2-vi „natūras“ ‒ automobilį ir degalus. Ar mokesčiai mokami „kaip nuo vieno“ ?

"Pastiprinam“ situaciją :
a) 100 Lt bazė skaičiuoti „automobilio“ mokesčius, sumoka įmonė,
b) 200 Lt sudegino degalų asmeniniais tikslais, įmonė nekompensuoja. (Tipo, situacija iki 2010 metų – darbuotojas 200 Lt viršijo limitą)

5) Ar tikrai „darbuotojas 200 Lt viršijo limitą“ ir jam ši suma išskaičiuojama iš atlyginimo mokestine prasme nėra tapati, jei dabar tą sumą vertinsime kaip to darbuotojo pajamas natūra ir „prisumuosime“ prie „piniginio“ atlyginimo ? Tarkime darbuotojo mėnesinė alga 1200 Lt, kiek „į rankas“ gaus darbuotojas, kiek įmonė mokės mokesčių, kiek darbuotojas mokės mokesčius ir kaip reikės deklaruoti, jei galioja (a) ir (b) ?
2010-02-06 11:45 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #757675
LR Finansų ministerija 2010-01-20:

Nepritarti Nr. XIP-1270, nes
... šių nuostatų įsigaliojimas jau buvo atidėtas iki 2010 m. sausio 1 d., o kartu pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarka buvo papildomai suderinta su asocijuotomis verslo struktūromis ir imtasi atitinkamų veiksmų dėl administracinės naštos palengvinimo. Be to, 2009 m. gruodžio 9 d. priimtos Pelno mokesčio įstatymo pataisos, pagal kurias visos įmonės darbuotojų naudai patirtos išlaidos, esančios gyventojų pajamų mokesčio objektu, gali būti atimamos iš įmonės apmokestinamojo pelno, ir tokiu būdu užtikrinta, kad įmonės gyventojams skirta nauda būtų apmokestinama tik vieną kartą, t.y. gyventojo lygiu.


2010 m. sausio 19 d.

Seimo valdyba, vadovaudamasi Seimo statuto 138 straipsniu ir atsižvelgdama į Seimo Biudžeto ir finansų komiteto siūlymą, nusprendė prašyti Vyriausybės pateikti Seimui išvadas dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1270 ir Akcizų įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1401.
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siūloma nustatyti, kad įstatymo nuostatos, susijusios su pajamų, gautų natūra, pripažinimu ir įvertinimu, būtų taikomos 2011 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamoms.
Akcizų įstatymo 28 straipsnio pakeitimo įstatymo projektu siūloma nuo 2010 m. kovo 1 d. įgyvendinti Europos Sąjungos nustatytą minimalaus akcizo tarifo taikymą cigarečių apmokestinimui.

TAIGI, jei kas dar ir gali pakeisti GPMĮ 9 str., tai tik 2010-02-11 "Seimo dvasia", žinia, dabar demonizuota...
2010-02-06 11:40 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #757674
Vasario 11 d. šaukiama Seimo neeilinė sesija

Naujausi pakeitimai 2010-02-05
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4400&p_d=94739&p_k=1

Taigi, 9 straipsnio pakeitimo klausimas bent iki 2010-02-06 į darbotvarkę neįtrauktas, Finansų ministerija ir SoDra kategoriškai prieš, LRV bent iki 2010-02-06 irgi prieš.
Na, LRV jei persigalvos, tai tik 2010-02-10, trečiadienį, nors Seimas į Vyriausybės norus gali ir neatsižvegti. Vis tik tikėtina, šis klausimas gali būti svarstomas ...

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS POSĖDIS

2010 m. vasario 10 d., 13 valandą
www.lrv.lt/lt/veikla/darbotvarkes/vyriausybes-posedziu-darbotvarkes/?sid=1511

1. Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-442(2) ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-148(2) (Nr. 10-0004-01-IS, 10-0005-01-IS) (10-212-01) bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-1095(2) (Nr. 10-0006-01-IS) (10-213-01)

www.lrv.lt/Posed_medz/2010/100210/01.pdf

TAIGI, 9 straipsnio pakeitimo klausimas bent kol kas neįtrauktas
2010-02-03 16:37 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #755688
Ar
www.vmi.lt/lt/?itemId=10814647
Automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais
Informacija atnaujinta
2010-01-28
Ir
Pajamų mokesčio sumokėjimo (išskaičiavimo) tvarka
Nuo pajamų, kurias išmoka vienetai (A klasės pajamos)

Informacija atnaujinta
2009-05-05
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1014246

neprieštarauja

mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace660b19373d8bb4128bb01f522a288c392.e3eQb30Tb30Se3eSah0Nb38TaO1ynknvrkLOlQzNp65In0?id=1000080389

KADA TURI BŪTI SUMOKĖTAS PAJAMŲ MOKESTIS, APSKAIČIUOTAS NUO PAJAMŲ NATŪRA UŽ AUTOMOBILIO NAUDOJIMĄSI ASMENINIAIS TIKSLAIS, KAI ĮMONĖ DARBO UŽMOKESTĮ DARBUOTOJUI SUMOKA NE LAIKU?
Registracijos Nr. KD-7151 2010-01-27

Atsakymas: Pajamų mokestis pateiktu atveju turi būti sumokėtas iki 2010 m. vasario 15 d.
GPMĮ 23 str.

.............
Taigi, jeigu atlyginimus už sausį baigiu mokėti vasario 25 d. Ar ir tokiu atveju GPM nuo “natūros” turiu sumokėti iki vasario 15 d. ?
2010-02-03 06:50 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #754993
KLAUSIMĖLIAI:

Pajamų natūra automobilio mokesčio bazę nusistatome VIENODĄ (nekintamą, pvz. 100 Lt) visiems metams. Tarkim, atlyginimas svyruoja ‒ 2000, 1600, 2200, 1800, ...

1) Ar pajamų mokestis nuo pajamų natūra šiuo atveju bus kiekvieną mėnesį vienodas ar skirtingas ?
2) Jei skirtingas, ar tiesa, kad kol nežinai „piniginio“ atlyginimo negali susiskaičiuoti „natūrinio“ mokesčio ?
3) Kaip bus su situacija, kai „natūrinį“ mokestį turi susimokėti iki kito mėnesio 15 dienos, o „piniginį“ mokestį – kai faktiškai mokėsi algą ?
4) Tarkim, gaunu 2-vi „natūras“ ‒ automobilį ir degalus. Ar mokesčiai mokami „kaip nuo vieno“ ?

"Pastiprinam“ situaciją :
a) 100 Lt bazė skaičiuoti „automobilio“ mokesčius, sumoka įmonė,
b) 200 Lt sudegino degalų asmeniniais tikslais, įmonė nekompensuoja. (Tipo, situacija iki 2010 metų – darbuotojas 200 Lt viršijo limitą)

5) Ar tikrai „darbuotojas 200 Lt viršijo limitą“ ir jam ši suma išskaičiuojama iš atlyginimo mokestine prasme nėra tapati, jei dabar tą sumą vertinsime kaip to darbuotojo pajamas natūra ir „prisumuosime“ prie „piniginio“ atlyginimo ? Tarkime darbuotojo mėnesinė alga 1200 Lt, kiek „į rankas“ gaus darbuotojas, kiek įmonė mokės mokesčių, kiek darbuotojas mokės mokesčius ir kaip reikės deklaruoti, jei galioja (a) ir (b) ?
2010-01-06 12:41 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #739126
Gal pražiopsojau, bet negi mokamos EMPREKIS paslaugos niekas neaptarinėja:

... Galimybė naudotis informacija apie vidutines automobilių rinkos kainas, buvo sudaryta VMI prie FM ir VšĮ „Emprekis“ pasirašius bendradarbiavimo sutartį. Ši paslauga mokesčių administratoriui teikiama nemokamai.

VMI primena, kad remdamiesi duomenų bazėje skelbiamomis vidutinėmis automobilių rinkos kainomis, mokesčių mokėtojai gali naudotis apskaičiuodami pajamų natūra apmokestinimą. Ši informacija yra rekomendacinio pobūdžio ir nėra privaloma. Mokesčių mokėtojai turi teisę ir kitais būdais apskaičiuoti vidutines automobilių rinkos kainas. ...
2009-12-12 12:42 Bendra » Pensijos negavimas » #731620
KT 2002 m. lapkričio 25 d NUTARĖ.:

...
4. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnio (1994 m. gruodžio 21 d. redakcija) 2 dalis ta apimtimi, kuria joje nustatyta, kad jaunesniems kaip 65 metų pensininkams, kurie turi būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą ir kurių draudžiamosios pajamos didesnės kaip 1,5 minimalios mėnesinės algos, mokama ne visa paskirta ir iki tol mokėta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

5. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnis (2000 m. gruodžio 21 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą turintiems pensininkams, kurie po valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos paskyrimo turi draudžiamųjų pajamų, mokama ne visa paskirta ir iki tol mokėta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

6. Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 23 straipsnis (2001 m. gegužės 8 d. redakcija) ta apimtimi, kuria jame nustatyta, kad būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą turintiems pensininkams, kurie po valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos paskyrimo turi draudžiamųjų pajamų, didesnių kaip 1 minimali mėnesinė alga, mokama ne visa paskirta ir iki tol mokėta valstybinė socialinio draudimo senatvės pensija, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsniui, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą, 52 straipsniui ir konstituciniam teisinės valstybės principui.
2009-12-12 12:15 Bendra » Pensijos negavimas » #731612
Be abejo, teisine prasme, pensijas (ir senatvės, ir valstybines) galima. Kaip ir atlyginimus tarnautojams, pareigūnams etc.

... "Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs: esant itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai paprastai turėtų būti keičiamas ir mažinamas visų valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų biudžetinis finansavimas, taip pat įvairių iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų finansuojamų sričių finansavimas (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 22 d. nutarimai, 2009 m. sausio 15 d. sprendimas); įstatymų leidėjas, dėl valstybėje susiklosčiusios itin sunkios ekonominės, finansinės padėties priimdamas sprendimą mažinti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų finansuojamų institucijų pareigūnų ir kitų valstybės tarnautojų (darbuotojų) atlyginimą už darbą, turi būti įsitikinęs, jog valstybės ekonominė, finansinė padėtis iš tiesų yra tokia sunki, kad dėl to būtina mažinti minėtų pareigūnų ir valstybės tarnautojų (darbuotojų) atlyginimą už darbą (Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas); toks atlyginimo už darbą mažinimas turi būti laikinas ir grindžiamas aplinkybėmis, liudijančiomis itin sunkią valstybės ekonominę, finansinę padėtį, kaip antai: pajamų į valstybės biudžetą surinkimas yra taip sutrikęs, kad dėl to valstybė nebegali vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, ir tokia padėtis valstybėje nėra trumpalaikė (Konstitucinio Teismo 2009 m. sausio 15 d. sprendimas); esant tokioms aplinkybėms įstatymų leidėjas gali pakeisti teisinį reguliavimą, pagal kurį nustatyti atlyginimai įvairiems asmenims, ir įtvirtinti tiems asmenims mažiau palankų atlyginimų teisinį reguliavimą, jei tai būtina siekiant užtikrinti gyvybiškai svarbius visuomenės ir valstybės interesus, apsaugoti kitas konstitucines vertybes (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 22 d. nutarimai, 2009 m. sausio 15 d. sprendimas); tačiau ir tokiais atvejais įstatymų leidėjas turi išlaikyti pusiausvyrą tarp asmenų, kuriems nustatomas mažiau palankus teisinis reguliavimas, teisių bei teisėtų interesų ir visuomenės bei valstybės interesų, t. y. paisyti proporcingumo principo reikalavimų (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d., 2007 m. spalio 22 d. nutarimai, 2009 m. sausio 15 d. sprendimas). ..."

Bet kaip galima argumentuoti PAPILDOMĄ (t.y. ne proporcingą, ne …, ne …) pensijų mažinimą dirbantiems (turintiems draudžiamų pajamų) pensininkams kol kas nesuprantu. Gal kas turi galimų aiškinimo variant ?
2009-11-30 09:39 Bendra » kiek reikia saugoti buhalterinius dokumentus? » #725884
Zaika,
tiesiog ūkiškas klausimas. Ar šis pakeitimas ĮPAREIGOJA pasisilginti, pvz. dabartinį terminą 10 m. iki 25 metų ?

"Nuo ... iki " kaip ir neįpareigoja to daryti, tiesiog leidžia ilgiau nenaikinti ?

Tada galimas šio pakeitimo paaiškinimas būtų tik toks, kad kai kuriems valdiškiems namas bus liepta pas save (įstatiigos viduje) ilgiau laikyti bylas (archyvus), ir taip ne tokiais tempais apkraus Valstybinius (savivaldybių) archyvus?
2009-11-30 09:31 Bendra » kiek reikia saugoti buhalterinius dokumentus? » #725879
Ar pakeitimas
“Laikino saugojimo dokumentai – dokumentai (bylos), kuriems nustatyti saugojimo terminai nuo 1 iki 25 metų."

kaip nors siejasi su įsakymu dėl
BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ ?

Čia dominuoja 10 m. - bet šis įsakymas keistas nebuvo. Gal ir lieka 10 metų ?
2009-11-30 09:06 Bendra » kiek reikia saugoti buhalterinius dokumentus? » #725860
Ką praktiškai reiškia šis pakeitimas
(t.y. ką reikės pasikeisti):

Pakeistos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės:
2009-11-11 Priėmė - Lietuvos archyvų departamentas

2009-11-15 Pakeistos Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88. Taisyklės papildytos naujais terminais:
„Laikino saugojimo dokumentai – dokumentai (bylos), kuriems nustatyti saugojimo terminai nuo 1 iki 25 metų.
Ilgo saugojimo dokumentai – dokumentai (bylos), kuriems nustatyti saugojimo terminai nuo 26 iki 100 metų.“
2009-10-06 22:06 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #707036
Loreta13,

ir avataras šaunus, ir balsas skardus, ale ir nedurna --- skiri senelio žmoną, nuo močiutės vyro...

Iš kitos pusės - šiandien kažkur skaičiau - apie narcizus, tipo, fruktus tokius, tikėtina į mane panašius - na, pvz. kur žvaigždučių nori, ... ar renka. Ir Windows7 nenoriu, ir VISTA''s SIDEas su gadgetais patinka. Ir mano "geležėlė" turi 5.9 ...

Gal tikrai Tomukui "blue label' šniukštelėti ?
P.S. aR prisimenant kokie aktyvūs daugelis buvom paskutinį senų -tris pirmų Metų savaites? A kaip aš norėjau tą automobilį "aprašyti" ? Ir brrrr... , ale ir occhhh....
2009-10-06 17:05 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #706962
Loreta13,

Vertinu - esi įžvalgi, bent virtualiam pasauly, bau, ko gero, NE darbo prase - net užjaustum - dėl išraiškos, kvapo, stoto etc. - deja, tikrai esu močiutės vyras. Gal biškį ir išdykęs, ... bent virtualiai, ...
2009-10-05 23:19 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #706585
Gėda sakyti, bet tikrai neskaičiau, kas pasikeitė. Prieš kelis mėnesius būtų buvę gėda - kas pasikeitė; per galvą neduoda, kiti šneka - o aš nežinau, negirdėjau, nepasiruošiau... Tiesiog gėda...

... SUNku patikėti, bet dar dirbu - tiesiogine prasme (faktas, kad kas savaitę 6000 užsiregistruoja darbo biržoje, mane - "gulintį ant sofos" - tikrai šiurpina). Net "pajamų natūra" forume apsilankau...
Dirbu ta prasme, kad stengiuosi - reikia, ar nereikia - žinoti , ko ten aš manęs Ta valdžia dar nori: žinau, kad kad neateis, bo ...

Kažkaip savaitgalį kartojo Filmą, ir vėl vos neapsiverkiau, "Džo Bleiko viešnagė" - MIRTIS arba MOKESČIAI... Iki šių metų tikrai moKėjau - nepatikėsit, bet jei abejojau - liepdavau daryti valdžios naudai (gėda sakyti, bet tais laikais kai su vmi galima buvo bylinėtis - teismuose neparalošdavau). Šiandien kažkodėl pasenau - galvojau kad esu senelis, ir žmona, tipo, ..., deja, liūdna , bet esu močiutės vyras...
2009-10-05 08:34 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #706150
LR finansų ministro 2009-09-14 įsakymu Nr. 1K-301 (Žin., 2009, Nr. 111-4735) pakeistas Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašas(informacinis pranešimas pridedamas).Taip pat pravers ir GPMĮ 22 str. 2 d. 1 ir 2 punktų bei 3 dalies komentarų pakeitimai:
2009-07-17 08:48 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #676402

airin rašė:

Patvirtinti turi Seimas.
Svarstymas 07.21, o priėmimas numatytas 07.23.
Tai jei Seimas 07.23 priims, tada įsigalios
... o po to “Snieguolė ir septyni nykštukai” pasirašys,
“Valstybės žinios” atspausdins, va tada (paprastai nuo kitos dienos) ir įsigalios ...
2009-07-16 13:32 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #676124
Tai ką reiškia "pritarti po pateikimo" ?
Tai dabar ką tvirtins "ypatingos skubos tvarka" - ar kur Seimas pritarė,
ar kur LRV pateiks?

www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-4867

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13(1), 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 18(1) straipsniu įstatymo 23 straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XIP-779); pateikimas

10:29 Įvyko balsavimas dėl pritarimo po pateikimo; pritarta
(už 64, prieš 9, susilaikė 17)

10:31: Įvyko balsavimas dėl siūlymo svarstyti ypatingos skubos tvarka; pritarta
(už 55, prieš 16, susilaikė 24)


Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

„1. Šio įstatymo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2009 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas, išskyrus šio įstatymo nuostatas, susijusias su pajamų ir leidžiamų atskaitymų pripažinimu pagal kaupimo apskaitos principą, bei įstatymo nuostatas, susijusias su pajamų, gautų natūra, pripažinimu ir įvertinimu.
...
Šio įstatymo nuostatos, susijusios su pajamų, gautų natūra, pripažinimu ir įvertinimu, taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.
2009-07-09 20:44 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #673371
LIAUDŽIAVA:

1) Visa Vyriausybės taupymo ir biudžeto lopymo politika pamažu perauga į kažkokį nešvarų žaidimą, kuris jau darosi sunkiai protu suvokiamas. Per vieną dieną priima sprendimą liečiantį šimtus tūkstančių žmonių ir praėjus vos kelioms valandoms jį atšaukia ‒ „vardan sveikos diskusijos“ anot Kubilkos...

2) „Įkalbėjo kalbėjimo būdu - kalbėjo, kalbėjo ir įkalbėjo“
Tokį paaiškinimą pateikė naujoji finansų ministrė, atsakydama į klausimą,
kaip gi Premjerui A. Kubiliui pavyko įkalbėti ją užimti šį postą...

------------------------------------------------------------------------------
O 1,5 mėnesio visai reikalinga tema - PAJAMOS NATŪRA - atrodė? Belieka guostis sena patarle: "jei nepagausi, tai nors sušilsi.."
2009-07-09 15:57 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #673230
*.PDF ---> *.DOC

VMI 2009-07-03 raštas derinimui Nr.6454 :

Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 17 straipsnio apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas 6.29 punktu ir jis išdėstomas taip:
2009-07-09 15:55 Gyventojų pajamų mokestis » Pajamos natūra » #673229
Tam tikra prasme gaila ir VMI darbštuolių bitučių.
Bet leidžiami atskaitymai – tai irgi įdomu

VMI 2009-07-03 raštas derinimui Nr.6454 :

Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 17 straipsnio apibendrintas paaiškinimas (komentaras) papildomas 6.29 punktu ir jis išdėstomas taip:

6.29. Vieneto patirtų išlaidų, susijusių su pajamų natūra teikimu, priskyrimas leidžiamiems atskaitymams.
6.29.1. Nuo 2009 metų sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau - GPMĮ) 9 straipsnio redakcijai (2008 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. 111 redakcija; Žin., 2008, Nr. 149-6033), darbuotojo iš vieneto gaunamų pajamų natūra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčiu kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, be to nuo šių pajamų skaičiuojamos įmokos į Garantinį fondą.
Atsižvelgiant į naują darbuotojo iš vieneto gautų pajamų natūra pripažinimo ir apmokestinimo tvarką, atskiros vieneto (darbdavio) patirtos išlaidos, teikiant darbuotojui pajamas natūra, gali būti priskirtos apmokėjimui už darbą (kai tokios pajamos yra pastovaus pobūdžio, aptartos vieneto vidaus dokumentuose, darbo ar kolektyvinėse sutartyse), todėl pagal PMĮ 17 straipsnio nuostatas priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, jeigu PMĮ nėra nustatyta kitokia šių vieneto patirtų išlaidų priskyrimo leidžiamiems (ribojamų dydžių leidžiamiems) atskaitymams tvarka.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR