Tax.lt narys LinaM

Tax.lt narys nuo
2004-11-26
LinaM
forume parašė 19 žinučių

LinaM naujausios žinutės:

2019-05-29 18:13 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1414166

smadari rašė:


IT sąrašę paklikinti ant reikiamo IT, išmes variantus- operacijos, ir matysit visą istoriją.


Tai vat ir meta šitą klaidą, kai paspaudžiu operacijos, atidaro tuščią kortelę tik su pavadinimu. Matau sumas tik IT kataloge, daugiau niekur smile dar meta kai noriu visus kompleksinius dokumentus išsitraukti. Čia po paskutinio atnaujinimo 20190301 taip pasidarė, anksčiau buvo viskas gerai. Bandžiau perinstaliuot, kitam kompe susikelti, tas pats.... DB tikrinimą padarau, jokių klaidų..... padėkit prašau
2019-05-28 23:35 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1414126

LinaM rašė:


Gal susidūrėt? Ką daryti?

Programos versija: Apskaita5 v. 2019-03-01, IsPortable = False, UseServer = False, Connection = Local
Windows versija: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
.NET versija: 2.0.50727.9035


Klaidos duomenys:
Klaidos tipas: System.Reflection.TargetInvocationException
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccControlsWinForms.MethodInvoker`1.Invoke(T instance, String methodName, Object[] methodParams)
at AccControlsWinForms.CommonMethods.InvokeMethod[T](T instance, String methodName, Object[] params)
at AccDataBindingsWinForms.CslaActionExtenderReportForm`1.RefreshButton_Click(Object sender, EventArgs e)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: Csla.DataPortalException
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT t.IsComplexAct, t.OperationType, t.OperationDate, t.JE_ID, b.Op_Dok, b.Op_turinys, t.Content, t.AccountCorresponding, t.ActNumber FROM turtas_op t LEFT JOIN bz b ON b.Op_ID=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;], Params: ?DF=2019-01-30; ?DT=2019-04-30;
Klaidos turinys: 'Value was either too large or too small for an unsigned byte.'. ---> System.OverflowException: Value was either too large or too small for an unsigned byte.
at System.Convert.ToByte(Int64 value)
at System.Int64.System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at System.Data.SQLite.SQLite3.GetValue(SQLiteStatement stmt, Int32 index, SQLiteType typ)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(Int32 i)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.GetLongTermAssetComplexDocumentInfoList(DateTime dateFrom, DateTime dateTo)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: Csla.Server.CallMethodException
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: System.Exception
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT t.IsComplexAct, t.OperationType, t.OperationDate, t.JE_ID, b.Op_Dok, b.Op_turinys, t.Content, t.AccountCorresponding, t.ActNumber FROM turtas_op t LEFT JOIN bz b ON b.Op_ID=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;], Params: ?DF=2019-01-30; ?DT=2019-04-30;
Klaidos turinys: 'Value was either too large or too small for an unsigned byte.'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCommand
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: System.OverflowException
Klaidos tekstas:
Value was either too large or too small for an unsigned byte.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
ToByte
Klaidos stekas:
at System.Convert.ToByte(Int64 value)
at System.Int64.System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at System.Data.SQLite.SQLite3.GetValue(SQLiteStatement stmt, Int32 index, SQLiteType typ)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(Int32 i)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)


Objekto tipas: System.Object[]
Objekto būsena:
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAQAQAAAAIAAAAIDQAAsOBFhtaICA0AgN3J/szWiAs=
PADĖKIT PRAŠAU, ILAGALAIKIAM TURTE NIEKO NEGALIU SUFORMUOTI, JOKIOS IT KORTELĖS
2019-05-01 00:03 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1413236
Gal susidūrėt? Ką daryti?

Programos versija: Apskaita5 v. 2019-03-01, IsPortable = False, UseServer = False, Connection = Local
Windows versija: Microsoft Windows NT 6.2.9200.0
.NET versija: 2.0.50727.9035


Klaidos duomenys:
Klaidos tipas: System.Reflection.TargetInvocationException
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccControlsWinForms.MethodInvoker`1.Invoke(T instance, String methodName, Object[] methodParams)
at AccControlsWinForms.CommonMethods.InvokeMethod[T](T instance, String methodName, Object[] params)
at AccDataBindingsWinForms.CslaActionExtenderReportForm`1.RefreshButton_Click(Object sender, EventArgs e)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: Csla.DataPortalException
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT t.IsComplexAct, t.OperationType, t.OperationDate, t.JE_ID, b.Op_Dok, b.Op_turinys, t.Content, t.AccountCorresponding, t.ActNumber FROM turtas_op t LEFT JOIN bz b ON b.Op_ID=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;], Params: ?DF=2019-01-30; ?DT=2019-04-30;
Klaidos turinys: 'Value was either too large or too small for an unsigned byte.'. ---> System.OverflowException: Value was either too large or too small for an unsigned byte.
at System.Convert.ToByte(Int64 value)
at System.Int64.System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at System.Data.SQLite.SQLite3.GetValue(SQLiteStatement stmt, Int32 index, SQLiteType typ)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(Int32 i)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.GetLongTermAssetComplexDocumentInfoList(DateTime dateFrom, DateTime dateTo)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: Csla.Server.CallMethodException
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: System.Exception
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT t.IsComplexAct, t.OperationType, t.OperationDate, t.JE_ID, b.Op_Dok, b.Op_turinys, t.Content, t.AccountCorresponding, t.ActNumber FROM turtas_op t LEFT JOIN bz b ON b.Op_ID=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;=t.JE_ID WHERE t.IsComplexAct>0 AND t.OperationDate>=$DF AND t.OperationDate<=$DT GROUP BY t.IsComplexAct;], Params: ?DF=2019-01-30; ?DT=2019-04-30;
Klaidos turinys: 'Value was either too large or too small for an unsigned byte.'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCommand
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.LongTermAssetComplexDocumentInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tipas: System.OverflowException
Klaidos tekstas:
Value was either too large or too small for an unsigned byte.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
ToByte
Klaidos stekas:
at System.Convert.ToByte(Int64 value)
at System.Int64.System.IConvertible.ToByte(IFormatProvider provider)
at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
at System.Data.SQLite.SQLite3.GetValue(SQLiteStatement stmt, Int32 index, SQLiteType typ)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValue(Int32 i)
at System.Data.SQLite.SQLiteDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.DataReaderContainer.CommonLanguageSubsetDataReader.GetValues(Object[] values)
at System.Data.ProviderBase.SchemaMapping.LoadDataRow()
at System.Data.Common.DataAdapter.FillLoadDataRow(SchemaMapping mapping)
at System.Data.Common.DataAdapter.FillFromReader(DataSet dataset, DataTable datatable, String srcTable, DataReaderContainer dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, DataColumn parentChapterColumn, Object parentChapterValue)
at System.Data.Common.DataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, IDataReader dataReader, Int32 startRecord, Int32 maxRecords)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.SQLiteCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)


Objekto tipas: System.Object[]
Objekto būsena:
AAEAAAD/////AQAAAAAAAAAQAQAAAAIAAAAIDQAAsOBFhtaICA0AgN3J/szWiAs=
2017-03-21 15:21 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1353171
Bandant padaryti balansą išmeta klaidą
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccControlsWinForms.MethodInvoker`1.Invoke(T instance, String methodName, Object[] methodParams)
at AccControlsWinForms.CommonMethods.InvokeMethod[T](T instance, String methodName, Object[] params)
at AccDataBindingsWinForms.CslaActionExtenderReportForm`1.RefreshButton_Click(Object sender, EventArgs e)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.ArgumentException: An entry with the same key already exists.
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
at System.Collections.Generic.TreeSet`1.Add(T item)
at System.Collections.Generic.SortedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReport.GetBalanceSheetInfoList()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.FinancialStatementsInfo.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
at System.Collections.Generic.TreeSet`1.Add(T item)
at System.Collections.Generic.SortedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReport.GetBalanceSheetInfoList()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.FinancialStatementsInfo.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at ApskaitaObjects.ActiveReports.FinancialStatementsInfo.GetFinancialStatementsInfo(DateTime nFirstPeriodDateStart, DateTime nSecondPeriodDateStart, DateTime nSecondPeriodDateEnd, Int64 nClosingSummaryAccount, Boolean nIncludeWithoutTurnover)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
at System.Collections.Generic.TreeSet`1.Add(T item)
at System.Collections.Generic.SortedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReport.GetBalanceSheetInfoList()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.FinancialStatementsInfo.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
An entry with the same key already exists.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
System
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
ThrowArgumentException
Klaidos stekas:
at System.ThrowHelper.ThrowArgumentException(ExceptionResource resource)
at System.Collections.Generic.TreeSet`1.Add(T item)
at System.Collections.Generic.SortedDictionary`2.Add(TKey key, TValue value)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReportItem.AddBalanceStatementInfoItem(SortedDictionary`2 result, Int32 level)
at ApskaitaObjects.General.ConsolidatedReport.GetBalanceSheetInfoList()
at ApskaitaObjects.ActiveReports.FinancialStatementsInfo.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)


ir
2017-01-20 15:21 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1346554
Bandant formuoti atostogų rezervo pažymą meta klaidą:
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Unable to cast object of type 'ApskaitaObjects.Workers.HolidayPayReserve' to type 'System.Collections.Generic.IList`1[ApskaitaObjects.Workers.HolidayPayReserveItem]'.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataBindingsWinForms
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
MapObjectDetailsToReport
Klaidos stekas:
at AccDataBindingsWinForms.Printing.PrintingMethods.MapObjectDetailsToReport(ReportData& rd, HolidayPayReserve R_Obj, String& ReportFileName, Int32& NumberOfTablesInUse, Int32 Version, String filterDescription, List`1[] displayIndexes)
at AccDataBindingsWinForms.Printing.PrintingMethods.MapObjToReport(Object obj, String& rdlcFileName, Int32& numberOfTablesInUse, Int32 version, String filterDescription, List`1[] displayIndexes)
at AccDataBindingsWinForms.Printing.PrintingMethods.PrintObject(Object obj, Boolean showPreview, Int32 version, String exportFileName, Form parentForm, String filterDescription, List`1[] displayIndexes)
2013-07-25 19:48 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #1169823
Gal žinot kaip į programą įvesti kai darbuotojas išeina vaiko priežiūros atostogų? Jam tada nebesikaupia atostogos. Niekaip nerandu programoje kaip padaryti. Ačiū
2010-02-08 19:01 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #758532

Byla rašė:

O jūs kartais neišmokėjote gruodžio mėnesio atlyginimų gruodžio mėnesį ?Tai kad paskaičiuoju už sausį, ne už gruodį. Gruodį buvo viskas gerai.
2010-02-08 17:02 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #758491
Padėkit, kažkodėl nepadaro FR0572 už sausio mėn. iki šiol viskas buvo gerai, o dabar duoda nulinius duomenis smile
2010-01-21 15:33 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #747904

Errica1983 rašė:LinaM rašė:Errica1983 rašė:

Susidūriau su problema, buvau suvedus darbo užmokesčio žiniaraštį. Paskui prieš išmokant, jį redagavau, kad kitų darbuotojų duomenų neiškraipytų užsidėjau tik ant vieno darbuotojo varnelę, redaguojant. ir netyčia išsaugojau tokį žiniaraštį, ir dabar priskaičiuotas atlyginimas tik vienam darbuotojui, kaip padaryti naują žiniaraštį visiems darbuotojams arba tik likusiems ? Noriu sukurti per DARBUOTOJAI > DARBO UŽMOKESTIS naują žiniaraštį, bet kai paspaudžiu TAIKYTI, rašo: DOKUMENTŲ NUSTATYMAI SĖKMINGAI ĮVESTI, o paskui lentelė su užrašu: KLAIDA.NENUSTATYTI NUSTATYMAI. (nors visas suvesta, visi langeliai užpildyti.

HELPpasakyk, prašau, kaip pasitaisei klaidą? Aš viską suvedu, pakoreguoju, o man vis tiek meta klaidą ir neleidžia įeiti.DU TARIFAI skiltyje pakeičiau už naktį ir viršvalandinį darbą 150,00 proc., už darbą poilsio ir švenčių dienomis įrašiau 200 proc., už darbą ypatingomis sąlygomis 100 proc. ir atsidarė naujas žiniaraštis:)ačiū ačiū, šį kartą sėkmingai
2010-01-21 14:03 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #747799

Errica1983 rašė:

Susidūriau su problema, buvau suvedus darbo užmokesčio žiniaraštį. Paskui prieš išmokant, jį redagavau, kad kitų darbuotojų duomenų neiškraipytų užsidėjau tik ant vieno darbuotojo varnelę, redaguojant. ir netyčia išsaugojau tokį žiniaraštį, ir dabar priskaičiuotas atlyginimas tik vienam darbuotojui, kaip padaryti naują žiniaraštį visiems darbuotojams arba tik likusiems ? Noriu sukurti per DARBUOTOJAI > DARBO UŽMOKESTIS naują žiniaraštį, bet kai paspaudžiu TAIKYTI, rašo: DOKUMENTŲ NUSTATYMAI SĖKMINGAI ĮVESTI, o paskui lentelė su užrašu: KLAIDA.NENUSTATYTI NUSTATYMAI. (nors visas suvesta, visi langeliai užpildyti.

HELPpasakyk, prašau, kaip pasitaisei klaidą? Aš viską suvedu, pakoreguoju, o man vis tiek meta klaidą ir neleidžia įeiti.
2010-01-19 21:34 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #746214

XSors rašė:LinaM rašė:

Gal ir kvailas klausimas, bet kaip šitoj programoj įvesti kreditinę s/f?
Tik per bendra zurnala, o saskaitu registre jo, deja, nesimatys.gaila... smile
2010-01-19 21:20 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #746209
Gal ir kvailas klausimas, bet kaip šitoj programoj įvesti kreditinę s/f?
2010-01-18 08:42 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #744800

Aleksiukas rašė:LinaM rašė:

Sveiki,
gal kas susidūrėte, išrašė vadybininkas pardavimo s/f ranka, aš ją suvedžiau į programą. Gale mėnesio tikrinausi ir radau, kad viena pozicija praleista. Dabar man jos neleidžia įvesti ir pataisyti. Gal kas nors žinot kaip tai padaryti šitoj programėlėj?


Tai žiūrint ką ten suvedėte. jeigu tai sąskaita susijusi su prekių pardavimu, tai reikės ištrinti visas operacijas (pardavimus ir pirkimus tų prekių, kurios toje sąskaitoje paminėtos, o tada teks ištrinti visą tą sąskaitą (ne koreguoti po vieną operaciją, bet iš karto visą sąskaitą "panaikinti"). Buvau susidūrusi, darbo tikrai daug, bet kitaip man nesigavo. ten labai svarbu operacijų eiliškumas.ačiū, bandysiu paplušėti
2010-01-17 22:35 Programinė įranga » Nemokama apskaitos programa » #744742
Sveiki,
gal kas susidūrėte, išrašė vadybininkas pardavimo s/f ranka, aš ją suvedžiau į programą. Gale mėnesio tikrinausi ir radau, kad viena pozicija praleista. Dabar man jos neleidžia įvesti ir pataisyti. Gal kas nors žinot kaip tai padaryti šitoj programėlėj?
2007-04-26 21:18 Gyventojų pajamų mokestis » GPM302 pildymo klausimai » #394519
Laba diena,
turiu klausima. Jei 2006 m. dirbau 4 mėn. ir uzdirbau 5000,-. Mokestis buvo 33, pritaikytas ?
2007-04-20 15:15 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #392437
Aciu labai nors ir uz toki paaiskinima :)
2007-04-20 14:50 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #392409
Gal as netaip paaiskinau, labai atsiprasau. Jeigu mes gavom pinigus pagal paslaugu sutarti is kitos biudzetines organizacijos, tai spec.lesos? Juos reikia pervesti ar ne?
2007-04-20 14:35 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #392400
Patvirtinta programa turime. Taciau niekaip negaliu suprasti kur parasyta kokius pinigus, uzdirbtus vykdant tyrimus turiu pervesdineti per ministerija. Nejaugi tai nepriklauso nuo įstaigos finansavimo saltinio? Tarkim jei biudžetine istaiga A gavo finansavimą, is tu pinigu nusamde istaiga B atlikti tam tikrus tyrimus, tai istaigos B spec. lesos. Tai nejaugi istaiga B turi pervaryti juos per biudzeta? O gal as kazko nesuprantu? Labai atsiprasau bet man niekaip neaiskus sitas momentas :( smile
2007-04-19 21:22 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita » #392064
Laba diena, noreciau siokios tokios informacijos apie sutarciu apskaita biudzetinese istaigose. Jei mes uzsidirbam pinigus nuomodami patalpas, t.y. spec.lesos ir jos tur buti "pervaromos" per finmin, taciau jei tai moksliniu tyrimu paslaugos? Jei jos gaunamos is uab'u, suprantu tai kaip spec.lesas, o jei su kokiom nors ministerijom ar savivaldybem, juk tai tie patys biudžetiniai pinigai? Kaip su jais elgtis, ar mes jais galim naudotis tiesiogiai is saskaios, nepervedant ju per finmin? Jei kas zinot, labai prasyciau pagalbos. Aciu.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR