Tax.lt narys gyvate

Tax.lt narys nuo
2003-08-26
Tikras vardas
Ramunė
Miestas / vietovė
Panevėžys
gyvate
forume parašė 1286 žinučių

gyvate naujausios žinutės:

2019-07-09 15:03 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1415220

Kristiana__ rašė:


Ar Verslo pusryčiai yra leidžiami atskaitymai ?


Ar pusryčiai, pietūs, vakarienė ar net naktipiečiai- tai reprezentacija.
www.fide.lt/verslo-pietu-priskyrimas-reprezentacijai-ir-apmokestinimas-2/
2019-06-20 14:57 Pelno mokestis » Ar leidžiami atskaitymai? » #1414835
Tik į neleidžiamus. 17str leidžiami atskaitymai tik geriamas vanduo . Nebent yra pas jus kolektyvinė sutartis, kur nurodyta kad įmonė maitina darbuotojus ledais.
2019-06-20 13:49 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414832

tatjana2 rašė:


Sveiki. Padėkite prašau teisingai suformuot korespondenciją: logistikos įmonė įsigijo Belgijoje kelių aparatą, kaip depozitą,už kurį sumokėjo. Pagal sutartį, tas aparatas, kai nebus naudojamas, turės būt grąžintas Belgijai ir įmonė atgaus savo pinigus.
1. Aparato įsigijimas : D61 K45 (ar t.b. 2 kl.sąskaita)?
2.Aparato grąžinimas ir pinigų gavimas: D271 K61 (ar t.b. 2 kl.sąskaita)?

Dėkoju iš anksto2klasė- 2434 Kitos gautinos skolos
2019-06-19 11:04 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1414796
Skaitom 20str. 20 straipsnis. Nuosavo, nuomojamo arba panaudos būdu naudojamo materialiojo ilgalaikio turto eksploatavimo, remonto arba rekonstravimo sąnaudos
1. Jei atliekamas vieneto naudojamo ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas arba remontas, kuris pailgina turto naudingo tarnavimo laiką arba pagerina jo naudingąsias savybes, šio remonto arba rekonstravimo verte yra didinama remontuoto arba rekonstruoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kaina.
2. Visais kitais atvejais vieneto naudojamo materialiojo ilgalaikio turto remonto išlaidos priskiriamos remonto sąnaudoms ir atskaitomos iš pajamų tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį jos faktiškai patiriamos.

Aš pasinaudočiau 2 punktu, nes mano nuomone, vartai niekaip neprailgina to pastato naudingo tarnavimo laiko. Na, o jeigu nenorit tokių sąnaudų per kartą, tai tada kaip atskirą ilgalaikį turtą pajamuočiau ir iš lėto nudėvėčiau.
2019-06-18 12:07 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414761
Na kadangi aptarta, tada dėl šventos ramybės kokį aktuką supildykite dėl remonto būtinybės remiantis sutartimi ir viskas bus gerai (jei vmi nepareikš kitokios nuomonės)
2019-06-18 11:42 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414759
Panaudos sutartyje kas parašyta? Jei ten parašyta, kad įmonė savo lėšomis jį remontuos ir grąžinant privalės sutvarkyti, tada viskas OK, bet jei ten nei žodeliu neužsiminta apie remontus ir pan. tada viskas pajamos natūra...
2019-06-18 10:12 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1414748

akiniuota rašė:


Jūs darotės kažkokią lentelę sekimui?


Taip. PVZ
Įmonės pavadinimas: Užpildė:
MOKESTINIŲ NUOSTOLIŲ PERKĖLIMO GALIMYBIŲ IR RIBOJIMŲ REGISTRAS
(iš įprastinės veiklos)
2019-04-10

-13887 2015
1485 2016
-624 2017
1133 2018
viso 2018,12,31 -11893

vyr.buhalterė
2019-06-18 08:30 Apskaita & Auditas » pradiniai likuciai » #1414740
RC individualios įmonės neteikia (ar apskaita vedama pinigų, ar kaupimo principu). Išimtis- yra "protingų", kurie savo įmonės įstatuose nusirodo, kad turi teikti RC atskaitomybę ir dar iki kurios dienos. Kadangi balansų teikti nereikia, bandykit pradžiai po biški susirinkinėti likučius (bankas, gal atsiras ilgalaikis turtas, skolos). Pažiūrėkit PLN204- rasit pelno mokestį, gal Sodroj rasit savininko skolas ar permokas....
2019-06-18 08:23 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1414738
Bendras nuostolis 23062 eur. Nuostolį galima dengti 70% 2018m pelno dalimi (28976*70%), t.y. 20283. Nuo likusios pelno dalies 8693 eur mokate pelno mokestį. Kitais metais, jei bus pelno, galėsite dengti likusią nuostolio dalį (23062-20283=2779eur).
2019-06-18 08:16 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414737
Per neleidžiamus atskaitymus.
2019-06-17 10:00 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1414711
Va čia ir yra "linksmoji" dalis. Pagal 12 VAS privalot skaičiuot nusidėvėjimą. Pagal VMI PM 19str. 3 dalį ( Nenaudojamo, esančio atsargose ar užkonservuoto ilgalaikio turto, ilgalaikio turto perkainojimo rezultatų nusidėvėjimas arba amortizacija neskaičiuojami)- skaičiuot neturit, o jei skaičiuojat dedat į neleidžiamus atskaitymus. Čia ir yra viena iš tų vietų kai "pjaunasi" mokestinė ir finansinė atskaitomybė.
2019-06-11 15:44 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414541
Mums auditas rekomendavo nurodyti.
2019-06-11 13:11 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1414529

ausyte rašė:


Sveiki,
jeigu laikinai nenaudojamas IT konkrečiau automobilis, tai jam skaičiuojamas ar ne nusidėvėjimas? Ir nenaudojamą turtą reikia perkelti į kažkokią kitą buh. sąskaitą? Ačiū


Jei laikinai nenaudojamas IT, nusidėvėjimas skaičiuojamas, bet nusidėvėjimo sąnaudos neleidžiami atskaitymai. Bet jei jis nenaudojamas todėl kad remontuojamas, arba ieškoma jam darbo, tada skaičiuojam nusidėvėjimą ir nusidėvėjimo sąnaudos leidžiami atskaitymai.
2019-06-11 13:06 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414527
Ir neužmirškit, tas sumas nurodyti PLN204 - prie neleidžiamų atskaitymų ir prie neapmokestinamų pajamų.
2019-05-30 08:48 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1414178
Taisykite ir teikite iš naujo. VMI deklaracijas taisyti galite kiek tik jums reikia kartų.
2019-05-30 08:46 Bendra » i.SAF-T ruošimas ir teikimas » #1414177
"Būtenta" jau turi galimybę teikti. Bet daug paruošiamo papildomo darbo.
2019-05-29 15:33 Pelno mokestis » Mokestinis nuostolis, o apskaitoje pelnas » #1414162
Taip. 70%. dengsis, o nuo 30 % reikės mokėt pelno mokestį (jeigu netaikot 5% pelno mokesčio tarifo)
2019-05-29 09:17 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1414130
1)D1xxx sukauptas nusidėvėjimas/ K1xxx ilgalaikio turto vertė 2)D6xxx ilgalaikio turto nusidėvėjimas 0,29/ K1xxx ilgalaikio turto vertė 0,29
2019-05-29 07:36 Pelno mokestis » Mokestinis nuostolis, o apskaitoje pelnas » #1414127
Gal galite detaliau "užsiveskite mokestinių nuostolių perkėlimo (panaudojimo) lentelę, nes kitais metais galėsit pasinaudot nuostolio perkėlimu. "? Kaip visa tai praktiškai įgyvendinti? Dar neteko susidurti, o šiemet turim tiek mokestinį tiek nemokestinį nuostolį, tik skirtingom sumom, dėl neleidžiamų atskaitymų

Nemokestinis nuostolis "kabo" apskaitoje. Kol jo nesudengsite su pelnu, tol apie dividendus savininkai gali užmiršti.
Mokestinis nuostolis.
Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.
Lentelė yra reikalinga, kad galėtumėte sekti, kiek jau mokestinio nuostolio padengėte.
2019-05-28 14:08 Pelno mokestis » Mokestinis nuostolis, o apskaitoje pelnas » #1414112

Užpildžiau PN ataskaitą - gavau finansinį pelną. Užpildžiau PLN204 - gavau mokestinį nuostolį. Iki šiol būdavo pelnai. Ar turiu gautą mokestinį nuostolį registruoti apskaitoje? Ačiū.
[/quote]

O ką Jūs ten registruotumėte? Iš PLN204 registruojame tik pelno mokestį. O čia jo nėra. Nėra ką ir registruoti. Tik užsiveskite mokestinių nuostolių perkėlimo (panaudojimo) lentelę, nes kitais metais galėsit pasinaudot nuostolio perkėlimu.
2019-05-28 14:06 Pelno mokestis » Mokestinis nuostolis, o apskaitoje pelnas » #1414110

Taip, po lizinguojamo vilkiko auto įvykio iš draudimo kompanijos buvo pervesta nemaža išmoka lizingui.
[/quote]
Dažniausiai būna tai pačiai sumai ir sąnaudos neleidžiami atskaitymai... pasitikrinkit sąnaudas.
2019-05-28 13:26 Pelno mokestis » Mokestinis nuostolis, o apskaitoje pelnas » #1414102
Gal buvo atidėjiniai? Arba neapmokestinamos pajamos
2019-05-28 12:42 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1414092
Priklausimai nuo to kaip žalą užregistruojate. Šiaip žala (tai draudimo sumai) - neleidžiami atskaitymai, o draudimo suma- neapmokestinamos pajamos. Jei yra frančizė- tai sąnaudos, leidžiami atskaitymai.
2019-05-28 12:17 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414089
1. Mažinčiau kompensacijos suma pirmojo telefono vertę D2434 (kitos gautinos sumos)/K1XXX(ilgalaikis turtas); likusią nenudėvėtą sumą nurašyčiau į neleidžiamus (dėl šventos ramybės tai sumai PVM atskaitą padaryčiau). 2. Naują telefoną pajamuočiau visa verte. Skolą dengčiau 2434 sąskaita.
2019-05-28 11:55 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414086
Jei garantinis: 1)Jums jį turėjo pakeisti arba 2)grąžinti pinigus, išrašant kreditinę sąskaitą. Pagal pirmą variantą- dėvit toliau, pagal 2 variantą yra kaip pardavimas IT
2019-05-28 11:45 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1414083
PVM atskaitai 5 metai. Reikia tikslinti. Nurašymas -savikaina į neleidžiamus. Suprantama įsakymas, komisija, buh.pažyma. Bet jei "kartais" parduotumėte tuos batus, kad ir po 1 eur, viskas būtų leidžiami atskaitymai ir jokio pvm tikslinimo....
2019-02-25 13:16 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1410354

Axis rašė:


Sveiki,

Norėjau paklausti, kažin,jei IMT pirktas 2016metais ir buvo nedėvėtas... Tai ar geriau man jį tiesiog nurašyti,nors jis dar naudojamas,bet jei būtų dėvėtas,tai būtų nudėvėtas,,ar pradėti dabar skaičiuoti jam nusidėvėjimą?


O kokia priežastis jį nurašyti? Juk visa suma bus neleidžiami atskaitymai. Ar buvo aktas jį įvesti į eksploataciją? Jei taip- tada apskaičiuojate nusidėvėjimą ir taisote pln204 už 2016; 2017 metus. Jei nebuvo, tada įveskite ir nudėvėkite nuo įvedimo datos.
2019-02-25 10:45 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1410340

Tess rašė:


Bet jei turtas buvo naudojamas veikloje, kodėl nenorite perskaičiuoti nuo 2016 m.?


Turbūt todėl, kad reikės keisti PLN204 už 2016; 2017 metus. Jeigu baimė yra, padarykite įvedimo aktą nuo 2018 sausio 1 dienos ir perskaičiuokite nusidėvėjimą....
2019-02-19 15:39 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1410040
O už "konsultacijas" ir "rekomendacijas" išrašys sąskaitėles....
2019-02-19 12:30 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #1410027
Paskelbti sąrašai, ką planuoją tikrinti žalieji 2019 metais. Laimingieji kurie į tą sąrašą nepateko.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR