Savaitės 2012.02.20 - 2012.02.26 apžvalga Nr. 08

Sukurta: 2012-02-28
Savaitės 2012.02.20 - 2012.02.26 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS "MAKLERIS"

Raimundo Palaičio finansinio maklerio kontora ( ne vidaus reikalų ministerija!!! ), įmonės kodas 152485292 likviduojama, Palanga, individuali įmonė, išregistruota.

SAVAITĖS PRISIMINIMAS

2008 metai: "Krizės nėra ir nebus"....

SAVAITĖS KVIETIMAS

kvietimų Lietuvoje daugėja- Teisingumo ir Ūkio ministrai, vykdydami verslo priežiūros institucijų pertvarką, ragina verslininkus ne stebėti kaip tai daroma, o patiems aktyviai prisidėti prie pokyčių įgyvendinimo. Teisingumo ministro teigimu, siekiamą tikslą, kad verslo prižiūrėtojai dirbtų pažangiai, greičiau ir geriau pavyks pasiekti tuomet, jei ir verslininkai iš entuziastingų reformos sirgalių (dažniausiai nušvilpinėjančių pasipūtusius, arogantiškus, tiesiog aikštėje kyšius imančius ir apgailėtinai žaidžiančius (nes saugančius save ir savo reitingus) valdininkus-žaidėjus) taps aktyviais žaidėjais.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS - VĖL TAKSISTAI

VMI prie FM informuoja, kad norintys vykdyti keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklą savarankiškai, gyventojai gali registruoti tokią individualią veiklą pagal pažymą (toliau — taksi individuali veikla). Pageidaujantys vykdyti taksi individualią veiklą, gyventojai turi pateikti prašymą (FR0792) teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – TVMI). Tai jie gali padaryti elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), betarpiškai įteikti darbuotojui, vykdančiam registravimo į Mokesčių mokėtojų registrą funkcijas arba atsiųsti paštu. Jeigu gyventojas pasirinko taksi individualią veiklą vykdyti ją įregistravus mokesčių inspekcijoje, jo pajamoms priskiriamos gyventojo pajamos, kurias jis gauna iš šios individualios veiklos. Atėmus pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą leidžiamus atskaitymus, jos apmokestinamos taikant 5 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

SAVAITĖS SKAITALAS

Mantas apie savo pajamas: «Vienas doleris per dieną…….»

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Nauja redakcija išdėstyti įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos SAD ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-60 nauja redakcija išdėstyti įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą kodai, patvirtinti Fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, kodų patvirtinimo“.

Pakeisti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus

LR Vyriausybė 2012.02.15 nutarimu Nr.182 pakeitė Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156. Pakeitimus sąlygojo Pensijų įstatymo 56 straipsnio keitimas.

Patvirtintas asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašas

LR susisiekimo ministro 2012 vasario 13 dienos įsakymu Nr.3-214 patvirtintas Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašą bei šiuo įsakymu nustatoma, kad :

2.1. profesinės kompetencijos pažymėjimai, galioję šio įsakymo įsigaliojimo dieną, galioja neterminuotai, neatsižvelgiant į juose nurodytą terminą;
2.2. asmenys, turintys profesinės kompetencijos pažymėjimus, kurie galioja šio įsakymo įsigaliojimo dieną ir kuriuose yra nurodyta profesinės kompetencijos pažymėjimo galiojimo pabaigos data, gali juos pakeisti į neterminuoto galiojimo profesinės kompetencijos pažymėjimus, nelaikydami profesinės kompetencijos egzamino.

Patvirtintas mažareikšmės žalos aplinkai išieškojimo išlaidų dydis 2012 metams

Aplinkos apsaugos ministro 2012 m. vasario 15 d. Nr. D1-147 įsakymu vadovaujantis Žalos aplinkai ir kitų nuostolių pripažinimo mažareikšme žala tvarkos aprašo 6 punktu, patvirtintas mažareikšmės žalos išieškojimo išlaidų dydis 2012 m. – 100 Lt

Pakeistos akcizais gabenamų prekių gabenimo taisyklės

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. VA-9 pakeistos Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisykles, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. VA-88 „Dėl Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimo taisyklių patvirtinimo“.

VMI komentuoja: prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos pildymo naujovės

VMI prie FM atsižvelgdama į paskelbtą naujos redakcijos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 forma (02 versija) bei Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisykles paruošė informacinį pranešimą. Jame VMI atkreipia dėmesį:

siekiant užtikrinti GPMĮ įtvirtintą asmeninę gyventojo teisę savarankiškai nuspręsti paremti pasirinktą vienetą, turintį teisę gauti paramą, ir (ar) politinę partiją, teisės aktuose nebeliko nuostatos, leidžiančios prašymą skirti pajamų mokesčio dalį pateikti per darbdavį. FR0512 forma gali būti pateikiama tik šiais būdais: VMI prie FM nustatyta tvarka − elektroniniu būdu, įteikta tiesiogiai mokesčių administratoriui arba atsiųsta paštu. Atsižvelgus į tai, juridinių asmenų atstovų teikiamos FR0512 formos neturi būti priimamos.
Įsakyme nustatyta, kad nuo 2012 m. balandžio 1 d. turi būti teikiama FR0512 forma (02 versija), o iki kovo 31 d. − gali būti teikiama FR0512 forma (02 arba 01 versija). Taigi gyventojams, jau pateikusiems FR0512 formą (01 versija), kurioje įrašyti vienetai, turintys teisę gauti paramą, ir (arba) politinės partijos, papildomai teikti naujos redakcijos FR0512 formos (02 versija) nereikės. Jeigu gyventojas, pateikęs FR0512 formą (01 versija) prašymą dėl pajamų mokesčio dalies skyrimo vienetams, turintiems teisę gauti paramą, pageidauja skirti iki 1 procento pajamų mokesčio dalį ir politinėms partijoms, jis gali pateikti FR0512 formą (02 versija), kurioje būtų nurodyta tik politinėms partijoms skiriama pajamų mokesčio dalis.
Pageidaujant patikslinti pateiktą naujos redakcijos FR0512 formą (02 versija), pavyzdžiui, pakeisti vienetą kitu vienetu, turinčiu teisę gauti paramą, ir (ar) politinę partiją − kita politine partija arba pakeisti skiriamą mokesčio dalį, turi būti teikiama patikslinta naujos redakcijos FR0512 forma (02 versija),

1038 nesvarbu, ar tokiu būdu bus tikslinama iki 2012 m. kovo 31 d., ar po šios datos pateikta FR0512 forma.

VMI prie FM pažymi, kad FR0512 formos (01 ir 02 versijų) dokumentų, pateiktų nuo 2012 m. sausio 1 d., trūkumų tikrinimas bus pradėtas vykdyti ne anksčiau kaip nuo 2012 m. birželio mėn., todėl Elektroninėje deklaravimo sistemoje dokumentai bus su žyma ,,Pateikta“. Atitinkamai ir pranešimai apie nustatytus dokumentų trūkumus bus siunčiami ne anksčiau 2012 m. birželio mėn.

VMI komentuoja: dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio taikymo

VMI prie FM atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų paklausimus, paaiškina lengvatinio 5 proc. PVM tarifo vaistams taikymą.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: 2012 m. biudžetą „Sodra“ pradėjo mažėjančiu atotrūkiu tarp įplaukų ir išlaidų

Išankstiniais duomenimis, šių metų sausį Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) pajamos buvo 729,2 mln. Lt, t.y. 6,7 proc. arba 46 mln. Lt didesnės nei planuota ir 7,2 proc. arba 48,7 mln. Lt didesnės nei tuo pat metu 2011 m. 2012 metų sausio mėnesį „Sodros“ įplaukos buvo didžiausios per pastaruosius trejus metus tuo pačiu laikotarpiu.

VMI informuoja: nuo kovo pradžios rūkalų kaina - ir ant pakelio, didėja akcizai

VMI prie FM informuoja, kad nuo kovo 1 d. cigaretėms, cigarams ir cigarilėms pradedamas taikyti didesnis akcizų tarifas, o rūkalų kainą bus galima rasti ant pakuotės – įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, gamintojai nebeprivalo didžiausios kainos nurodyti būtinai ant banderolės. Kovo pradžioje įsigalioja Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimai, kurie nustato didesnį cigaretėms taikomą akcizų tarifą, t.y. specifinis elementas nuo 132 litų didinamas iki 140 litų už 1000 cigarečių (akcizų tarifas cigaretėms susideda iš dviejų dalių t.y. iš specifinio elemento – skaičiuojamo litais už 1000 cigarečių ir vertybinio elemento – skaičiuojamo procentais nuo didžiausios mažmeninės kainos), cigarams ir cigarilėms akcizų tarifas nuo 80 litų didinamas iki 84 litų už kilogramą. Vidutiniškai pakelis populiariausių cigarečių turėtų brangti apie 20 ct. VMI atkreipia dėmesį, kad pirkėjai jau kitą mėnesį taip pat neturėtų nustebti neradę didžiausios leistinos rūkalų kainos ant banderolės: įsigaliojus to paties įstatymo pakeitimams, kainą gamintojai gali nurodyti bet kurioje pakuotės vietoje. Pažymėtina, kad visgi kaina gali būti ir ant pakuotės, ir ant banderolės. Tokiu atveju pardavėjai negali parduoti cigarečių ar kitų rūkalų brangiau, nei nurodyta didžiausia kaina bet kurioje vietoje.

FNTT praneša: paskirtas naujas vadovas

Vasario 15 dieną vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto 16 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, pasirašė įsakymą, kuriuo vidaus tarnybos pulkininką Antaną Montvydą nuo 2012 m. vasario 17 d. laikinai paskyrė į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus pareigas. Iki šiol A. Montvydas ėjo Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) prie Vidaus reikalų ministerijos vado pavaduotojo pareigas. Tarnybą vidaus reikalų sistemoje A. Montvydas (g. 1964 m.) pradėjo 1985 m. Akmenės rajono vidaus reikalų skyriuje. Nuo 2004 m. dirba VSAT. 2010 m. A. Montvydui suteiktas vidaus tarnybos pulkininko laipsnis. 2011 m. birželio 30 d. jis paskirtas VSAT vado pavaduotoju.

A. Montvydas 2007 m. M. Romerio universitete įgijo teisės magistro laipsnį.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR