Savaitės 2012.02.27 - 2012.03.04 apžvalga Nr. 09

Sukurta: 2012-03-06
SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Girdėjau, kad vienas is LB vadovų Snorą lygino su vairuotoju-girtuokliu, kuris nuolat pažeidinėjo taisykles ir vieną diena padarė skaudžią avariją. Aš tai galvoju, kad istorija iš tikrųjų kitokia.Vairuotojas ne girtuoklis, važiavo sau gūdžią naktį kaimo keliuku, greitį viršijo tik leistinus 10 km/h ir staiga bac į važiuojamąją dalį iš tamsos įšoka kaimo girtuoklis - Snoras. Vairuotojas nespėja nė stabdžių paspausti ir nutrenkia girtuoklį mirtinai. Vyksta tyrimas - variuotojas blaivus, greičio neviršijo, nutrenktasis - žinomas girtuoklis, atšvaitų neturėjo. Vairuotojas teisinasi - tamsu, be atšvaitų, paskui sako pats kaltas - girtuoklis asocialus. Bet pasirodo girtuoklis turėjo giminių, buvo daug kam skolingas, pastarieji klausia, o kas dabar skolas atiduos, kas atlygins žalą. Nors ir girtuoklis, bet savas gi buvo, darbą turėjo. Vairuotojas toliau savo - girtuoklis, asocialus ir galiausiai pareiškia - ne aš vairavau…

traders.lt

SAVAITĖS PASIŪLYMAS

Lietuvos studentų sąjunga (LSS) atsiliepė į Vyriausybės kvietimą dėl pasiūlymų teikimo jaunimo nedarbui mažinti. LSS teigia, kad «išaugusio jaunimo nedarbo problemą padėtų išspręsti alternatyvi įdarbinimo forma, palengvinanti mokestinę naštą darbdaviams. Atsižvelgdama į tai, kad studentija sudaro didžiąją dalį jaunimo, Lietuvos studentų sąjunga siūlo suteikti galimybę nemokėti didžiausių, t.y. Sodros, mokesčių studentus samdantiems darbdaviams».

„Mokesčių našta yra viena pagrindinių kliūčių įdarbinant studentus. Neretai studentai net susiduria su pasirinkimu dirbti nelegaliai arba nedirbti visai. Alternatyva įprastiems darbo santykiams būtų naudinga ne tik studentijai, darbdaviams, bet ir šalies ekonomikai“, – teigia Lietuvos studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

SAVAITĖS ĮSPĖJIMAS

FNTT dar kartą įspėja Lietuvos gyventojus netikėti skambučiais, kai jiems telefonu skambina asmenys, ir, prisistatę FNTT darbuotojais, prašo nurodyti banko sąskaitų duomenis. Informuojame, kad FNTT pareigūnai neskambina gyventojams ir niekada neprašo padiktuoti elektroninės bankininkystės kodų. Dar kartą įspėjame, kad gyventojai nepasitikėtų melagingais skambučiais ir neatskleistų savo asmens bei banko sąskaitos duomenų asmenims, prašantiems tokių duomenų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vardu. Telefoniniai sukčiai ne tik prisistato FNTT tyrėjais, bet duoda ir neva banko juristo telefono numerį, kuriuo paskambinus žmonės praktiškai įtikinami, kad tikrai kalbasi su banko darbuotoju, kuris rūpinasi, kad jų sąskaitos neareštuotų. Šiuo metu pastebima tendencija, kad sukčiai, skambinantys Lietuvos gyventojams, pristato iš tiesų Tarnyboje dirbančių pareigūnų pavardėmis ir ne tik išvilioja banko sąskaitų duomenis, bet ir, pasinaudoję gautais duomenimis, paima greituosius kreditus. Be to, pastaruoju metu sukčiavimas suintensyvėjo – per dieną Tarnyba sulaukia net 4–5 skambučių iš gyventojų, norinčių pasitikslinti, ar jų tikrai ieškojo Tarnybos pareigūnai.

SAVAITĖS REIKALAVIMAS

Finansų ministerija paskelbė kvietimą kredito įstaigoms teikti pasiūlymus dėl valstybės remiamų paskolų studentams 2012 metais. Pasiūlymų laukiama iki kovo 13 d. tarp keliamų reikalavimų – šiemet kredito įstaigų siūloma maksimali marža už valstybės remiamas paskolas studentams turės būti ne didesnė nei 2,3 proc. (praėjusiais metais – 2,5 proc.). Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinės palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos. Kredito įstaigas atrinks komisija, kurią sudaro Finansų, Švietimo ir mokslo ministerijų, Valstybės studijų fondo ir studentų organizacijų atstovai. Vertindama pasiūlymus komisija atsižvelgs į kredito įstaigų siūlomą maksimalią paskolos sumą, maksimalią palūkanų normos maržą, paskolos gavėjams numatytus taikyti mokesčius, bendrą valstybės remiamos paskolos kainos metinę normą (visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius ir bet kuriuos kitus su valstybės remiamos paskolos suteikimu susijusius mokesčius), paskolos grąžinimo atidėjimo laikotarpius ir galimų atidėjimų skaičių bei vietoves, kur bus teikiamos paskolos.

SAVAITĖS SKAITALAS

LLRI eksperto Žilvino Šilėnas apie benzino kainą Lietuvoje.

SAVAITĖS SPRENDIMAS

Konstitucinio teismo sprendimas dėl motinystės pašalpų: konstatuota, kad Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo ir jam įgyvendinti skirto Vyriausybės nutarimo nuostatos, pagal kurias motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos neskiriamos arba mažinamos, jeigu pašalpų gavėjai nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogų metu gauna draudžiamųjų pajamų iš ne per jas vykdytos darbinės veiklos, taip pat Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto nuostata, kuria ribojama muitinės pareigūnų teisė dirbti kitą darbą, prieštarauja Konstitucijai.

Konstitucinio teismo pranešimas žiniasklaidai.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

VMI informuoja: atnaujintas leidinys ,,Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“

VMI prie FM informuoja, kad atnaujintas leidinys ,,Individualių įmonių apmokestinimo ypatumai“, kuriame atsižvelgta į teisės aktų pasikeitimus 2010-2011 metais ir apskričių valstybinių mokesčių pateiktus pasiūlymus.

VMI informuoja: atnaujintas leidinys „Kaip apmokestinamos 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos“

VMI prie FM informuoja, kad VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt, skyriuje Naujienos > Leidiniai patalpintas atnaujintas leidinys „Kaip apmokestinamos 2010 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos“.

Leidinyje atnaujinta informacija atsižvelgus į Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085) pakeitimus ir papildymus, kurie buvo padaryti 2010-2011 metais.

Dėl vertybinių popierių pardavimo pajamų apmokestinimo bus išleistas naujas leidinys, skirtas būtent šio parduodamo turto pajamų apmokestinimo klausimams.

VMI reikalauja: sutrikus kasos aparatų veiklai, jų savininkai privalo sąžiningai apskaityti gaunamas pajamas

VMI prie FM informuoja, jog dėl kasos aparatus gaminančių ir juos eksploatuojančių įmonių neapdairumo, kai kurių įmonių kasos aparatai nebuvo paruošti keliamiesiems metams ir šiandien, vietoje vasario 29 d. spausdina kasos aparatų kvitus, kuriuose fiksuojama kovo 1 d., arba apskritai nespausdina kasos aparatų kvitų. Tiems kasos aparatų naudotojams, kurių EKA kvitai šiandien yra spausdinami kovo 1 d. data, VMI rekomenduoja tęsti darbą naudojant EKA, o klientams pageidaujant EKA kvituose ir sąskaitose-faktūrose patikslinti kvito spausdinimo datą į vasario 29 d. rankiniu būdu bei taisymus pasirašyti.

VMI primena, jog vasario 29 dieną gautos pajamos turi būti apskaitomos kaip gautos vasario 29 d. ir įtrauktos į vasario mėnesio apyvartą. EKA vasario 29 dienos bei vasario mėnesio Z ataskaitų duomenų taisymui, surašoma patikslinamoji buhalterinė pažyma, kurioje nurodoma susidariusi situacija.

Kasos aparatų kvitų nespausdinančių EKA naudotojai, atsiskaitydami su pirkėjais, turi išduoti pinigų priėmimo kvitus.

VMI atžvelgdama į gautus papildomus mokesčių mokėtojų paklausimus dėl EKA kvitų spausdinimo nesklandumų vasario 29 d., pažymi, jog tais atvejais, kai pardavėjai naudoja EKA integruotas su buhalterine apskaita programas ir dokumentų taisymas rankiniu būdu tampa neįmanomas, tokie vasario 29 d. išduoti kovo 1 d. data EKA kvitai gali būti apskaitomi kovo 1 d. Tokiais atvejais, VMI siūlo PVM sumą už vasario mėn. mokėti į biudžetą įvertinus vidutinę vasario mėn. vienos dienos papildomą PVM sumą, t.y. PVM sumokėti už visą vasario mėn. įskaitant vasario 29 d. paskaičiuotą vidutinę PVM sumą.

Taip pat, kai pirkėjui vasario 29 d. gavus kovo 1 d. data EKA kvitą yra būtina sąnaudas fiksuoti už vasario mėn. (pvz. komandiruočių atvejais), tikslinga pirkėjui minėtus taisymus užfiksuoti pas save buhalterine pažyma.

VMI komentuoja: papildytas pelno mokesčio įstatymo 5 str. 2 dalies komentaras

VMI prie Finansų ministerijos, siekdama suvienodinti Pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110–3992, toliau –PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 5 str. 2 dalies pakeitimo komentarą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-02-09 raštas Nr. (14.16-01)-5K- 1202764-6K-1201398). Priminsime, kad PMĮ 5 str.2 dalis s apie individualių įmonių galimą taikyti lengvatą, priklausančią nuo darbuotojų skaičiaus ir pajamų. Straipsnio 2 dalis nuo 2009 sausio pirmos buvo keista jau tris kartus. Sudėtos visos straipsnio dalies redakcijos ir VMI šios dalies komentarai.

VMI informuoja: atnaujintas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos šablonas

VMI prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja , kad pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. VA-138 (Žin., 2012, Nr. 1-43) atnaujintas Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos šablonas.

VMI komentuoja: atnaujinta FR0512 forma, senoji bus priimama iki 2012 kovos 31 dienos

VMI prie FM informuojame, kad paskelbta Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) iki 1 procento dalį politinėms partijoms forma FR0512 (02 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2012-02-17 d. įsakymu Nr. VA-16. Atkreipiame dėmesį, kad FR0512 forma (01 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2003-02-07 d. įsakymu Nr. V-45., bus priimama iki kovo 31 d.

KITOS NAUJIENOS

Ūkio ministerija praneša: nuo š. m. kovo 1 d. įmonės dividendus galės mokėti kelis kartus per metus

Ūkio ministerija primena, kad nuo š.m. kovo 1 dienos įsigalioja Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai, leidžiantys skirti ir mokėti dividendus už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Paskyrus dividendus, kitus dividendus bus galima skirti ne anksčiau nei po 3 mėnesių. Dividendai turi būti išmokėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai buvo priimtas sprendimas juos skirti. Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Iniciatyvos teisę dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu trečdalį visų balsų. Bendrovės įstatuose gali būti nustatyta ir didesnė dauguma, reikalinga šiai teisei įgyvendinti. Skiriant dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, turi būti sudarytas tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys, parengtas tarpinis pranešimas, sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projektas. Tuo atveju, kai bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys yra audituojamas, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys taip pat turi būti audituotas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: per savaitę į aktyvią darbo rinką sugrįžo 3,9 tūkst. bedarbių

Lietuvos darbo biržos duomenų registre kovo 1 d. buvo 243,1 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,76 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Bendras registruotų bedarbių skaičius per savaitę sumažėjo 1,8 tūkst., praneša Lietuvos darbo birža. Teritorinės darbo biržos vasario 24 – kovo 1 dienomis padėjo įsidarbinti 3,2 tūkst. bedarbių, 698 pradėjo savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus. Darbdaviai per savaitę įregistravo 2,7 tūkst. laisvų darbo vietų. Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 1,3 tūkst. bedarbių. Daugiausia jų – 51,9 proc. įsigijo verslo liudijimus, 25 proc. įdarbinta subsidijuojant ir 1,4 proc. – rotacijos būdu bei 1,1 proc. – į įsteigtas darbo vietas, 14,3 proc. dirbs viešuosius darbus, 6,3 proc. dalyvaus įgūdžių įgijimo rėmimo programoje. Per savaitę teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 6,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių. Kas penktas – jaunesnis kaip 25 metų amžiaus.

Finansų ministerija teisinasi: dėl Europos komisijos mokėjimų sustabdymo Lietuvai ir Valstybės kontrolės išvadų

Finansų ministerija informuoja, kad Europos Komisija (toliau - EK) paprašė pateikti papildomą detalesnę informaciją, atsižvelgdama į Valstybės kontrolės už 2010 m. pateiktą Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos audito ataskaitą. Savo išvadose Valstybės kontrolė pastebėjo, kad 26 mln. litų iš visos 2010 metais deklaruotos Europos Komisijai sumos – beveik 3 mlrd. litų, galėjo būti susiję su netinkamai projektų vykdytojų atliktomis procedūromis. Dauguma Valstybės kontrolės įvardintų neatitikimų siejama su projektų vykdytojų atliekamais viešaisiais pirkimais. Pabrėžiame, piktnaudžiavimo atvejų Valstybės kontrolė nenustatė. Šiuo metu Finansų ministerija EK jau yra pateikusi dalį prašomos informacijos. Užbaigus likusių klausimų nagrinėjimą, artimiausiu metu EK bus pateikta visa EK mokėjimui atlikti reikiama informacija.

Kol bus pateikta papildoma informacija EK, mokėjimo terminas Lietuvai laikinai nukeltas. Paskutinio Lietuvos pateikto mokėjimų prašymo bendra vertė 163 mln. eurų. ES fondų mokėjimo prašymo nagrinėjimo termino pratęsimas yra standartinė ES reglamentuose numatyta procedūra.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: vidutinė sausio mėnesio senatvės pensija padidėjo 71 litu

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad atstačius pensijas į prieškrizinį lygį, šių metų sausio mėnesio vidutinė senatvės pensija turint būtinąjį stažą buvo apie 840 Lt. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) sausio mėnesį pensijų socialiniam draudimui skyrė apie 37,8 mln. Lt daugiau nei 2011 m. gruodžio mėnesį. Vykdant įsipareigojimą pensijų gavėjams, nuo 2012 m. sausio 1 d. pilnai3d1 atstatytos valstybinio socialinio draudimo pensijos, kurios dėl sunkmečio 2010-2011 m. buvo sumažintos. Taigi šiais metais valstybinio socialinio draudimo pensijų gavėjai už sausio mėnesį gavo tokias pensijas, kokios jos buvo prieš laikinąjį sumažinimą 2009 m. gruodį. 2012 m. sausio mėnesį vidutinė senatvės pensija turintiems būtinąjį stažą buvo 839,88 Lt – t.y. 71,22 Lt arba 9,3 proc. didesnė nei 2011 m. gruodį, kuomet ji buvo 768,66 Lt, taip pat 5,16 Lt arba 0,6 proc. didesnė nei prieš sumažinimą 2009 m. gruodį, kuomet vidutinė senatvės pensija buvo 834,72. Asmenų, gavusių senatvės pensijas turint būtinąjį stažą šių metų sausio mėnesį buvo apie 558 tūkstančiai.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR