Savaitės2012.03.05 - 2012.03.11 apžvalga Nr. 10

Sukurta: 2012-03-13
Savaitės 2012.03.05 - 2012.03.11 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SUSITIKIMAS

Penktadienį, kovo 2 dieną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje vyko apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvavo penkių Tarnybos ūkinės finansinės veiklos tyrimo padalinių vadovės ir Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos narės. Susitikimo metu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Dangutė Pranckėnienė diskusijos dalyves informavo, kad šiuo metu svarstomi Lietuvos Respublikos Seimui pateikti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Pateiktais siūlymais siekiama dar aiškiau reglamentuoti buhalterinės apskaitos darbo organizavimą ir daugiau kaupiamos informacijos saugoti elektroniniu pavidalu. Be to, diskutuota apie buhalterių darbo kokybę ir tipiškas klaidas. Taip pat kalbėta apie teisės aktus, reglamentuojančius inventorizacijos organizavimą ir vykdymą, materialiai atsakingų asmenų atsakomybę, apskaitos registrus ir pan. Susitikimo metu aptarta ir problematika, kai buhalterinę apskaitą tvarkantys asmenys piktnaudžiauja savo padėtimi ir, tvarkydami įmonės ar uždarosios akcinės bendrovės apskaitą, apgaule pasisavina lėšas

SAVAITĖS SUSITIKIMAS - 2

Seimo antikorupcijos komisijos susitikimas su visuomene. Verta pažiūrėti. Komisijos pirmininko L.Kernagio ir komisijos nario N.Puteikio nuomonė vienareikšmiška - buvęs finansų makleris Raimundas Palaitis melavo dėl esą turimos Valstybinio saugumo departamento pažymos.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Seimo Antikorupcijos komisijos pirmininko L. Kernagio pranešimas: komisijos nariai kreipėsi į Respublikos Prezidentę

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Nauja redakcija išdėstytos Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas įsakymas dėl Dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas vykstantiems į užsienio komandiruotes, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų vykstantiems į užsienio komandiruotes“. Dienpinigių sumų pakeitimų nėra, pakeisti šalių pavadinimai, atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus dėl valstybių ir jų sostinių pavadinimų.

Lietuvos statistikos departamentas skelbia 2011 ketvirto ketvirčio vidutinį darbo užmokestį

Lietuvos statistikos departamentas paskelbė 2011 ketvirto ketvirčio šalies ūkio darbuotojų vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį litais: jis sudarė 2175.

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklės

VMI prie FM informuoja, kad 2012 m. kovo 3 d. paskelbtu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. VA-26 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 ,,Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 27-1253; toliau – Įsakymas) patvirtintos naujos versijos (03) Metinės pelno mokesčio deklaracijos ir jų užpildymo taisyklės. Nurodytu Įsakymu patvirtintos versijos 03 deklaracijų formos naudojamos deklaruojant 2011 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Metinės pelno mokesčio deklaracijos 02 ir 03 versijos iš esmės skiriasi dėl deklaracijose padarytų pataisymų, susijusių su Pelno mokesčio įstatymo pakeitimais.

Pakeistos Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisyklės

Pakeistos Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaitos FR0528 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstytos nauja redakcija.

Nustatytas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis 2012 metų antrajam ketvirčiui

Finansų ministro įsakymu nustatytas delspinigių dydis: nuo 2012 m. balandžio 1 dienos 2012 metų antrajam ketvirčiui delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydį – 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.

Nustatytas 2012 antrajam ketvirčiui palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną

Finansų ministro įsakymu nustatytas palūkanų dydis: nuo 2012 m. balandžio 1 dienos 2012 metų antrajam ketvirčiui 0,01 procento palūkanų dydį už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.

VMI komentuoja: papildytas pelno mokesčio įstatymo 21 str. "Komandiruočių sąnaudos" komentaras

VMI prie FM informuoja, kad papildė pelno mokesčio įstatymo 21 str. 1 dalies ir 3 dalies 4.3.1 punkto 21 str. 4 dalies 4.3.3 ir 6.2.3 punktų,16 str. 2 dalies 2 punkto ir 43 str. 5 dalies komentarus.3. PMĮ 21 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) 4 dalies 4.3.3 punkto papildymas.4.3.3. kelionės į užsienio valstybę ir jos teritorijoje visų rūšių transporto priemonėmis transporto išlaidos (įskaitant automobilio nuomos išlaidas), jeigu jos susijusios su komandiruotės tikslais.Kai užsienio komandiruotės kelionės dokumentų data yra ne komandiruotės laikotarpiu, tai šios kelionės išlaidos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams tik tada, jei komandiruotės laikotarpiu nuvykti į ar parvykti iš užsienio valstybę nebuvo galimybių (pvz., nebuvo skrydžių) arba vienetui ekonomiškai naudingiau buvo įsigyti nuvykimo (ar parvykimo) bilietus ne komandiruotės laikotarpiu. Ekonominę naudą galėtų pagrįsti išspausdinti kelionės tvarkaraščiai su kainomis ar kiti laisvos formos dokumentai. Ši nuostata negali būti taikoma, jei šios kelionės dokumentų data yra ne komandiruotės laikotarpiu tik dėl darbuotojo asmeninių tikslų ir naudos (pvz., atostogų). Pažymėtina, kad ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams gali būti priskiriami komandiruotės dienpinigiai, neviršijantys nustatytų dienpinigių normų už laikotarpį ne ilgesnį nei nurodyta komandiruotės įsakyme.

Įdomus pavyzdysVieneto komandiruotės įsakyme nurodyta, kad vieneto darbuotojas 2011 m. lapkričio 7-10 dienomis siunčiamas į Prancūziją. Vienetui ekonomiškai naudingiau įsigyti parvykimo skrydžio bilietą ne komandiruotės laikotarpiu, todėl darbuotojas iš Prancūzijos grįžo 2011 m. lapkričio 12 d. Kelionės išlaidos ir dienpinigiai už 4 dienas (7-10 d.), neviršijantys nustatytų dienpinigių normų į Prancūziją, priskiriami leidžiamiems atskaitymams.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: „Sodros“ specialistai turi teisę susipažinti su medicininiais dokumentais

„Sodr19a7a“ atkreipia dėmesį, kad „Sodros“ specialistai vykdydami nedarbingumo kontrolę turi teisę susipažinti su pacientų medicininiais dokumentais, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos privalo tokius dokumentus ar jų kopijas pateikti. Reaguodama į pastaruoju metu kilusias diskusijas bei abejones dėl to, ar „Sodros“ nedarbingumo specialistai turi teisę susipažinti su pacientų medicininiais dokumentais, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau - SADM) inicijavo šio klausimo svarstymą, kuriame dalyvavo SADM, Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos ir „Sodros“ atstovai. Pasitarimo dalyviai vieningai sutarė, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai numato, kad „Sodros“ teritorinių skyrių specialistai vykdydami nedarbingumo kontrolės veiksmus turi teisę ir pareigą susipažinti su pacientų medicininiais dokumentais, o asmens sveikatos priežiūros įstaigos neturėtų sudaryti papildomų kliūčių pateikdamos šiuos dokumentus.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: po darbo inspektorių vizitų buvo įdarbinta penktadalis nelegalių darbuotojų

Penktadalis iš daugiau nei 1,8 tūkst. pernai nustatytų galimai nelegaliai dirbusių asmenų, po darbo inspektorių vizitų buvo įdarbinti tose pačiose įmonėse. Dažniausia darbdaviai formalumus sutvarkydavo – sudarydavo darbo sutartis, apie naujus darbuotojus pranešdavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai – dar tą pačią dieną, praneša Valstybinė darbo inspekcija (VDI). „Nelegalaus darbo kontrolė yra ne tik siekis priversti darbdavius laikytis Lietuvos įstatymų, bet ir, akivaizdu, gana veiksminga nelegalaus darbo prevencijos priemonė. Ji mažina šešėlinę ekonomiką, stiprina sąžiningą verslo konkurenciją bei suteikia darbuotojams galimybę įteisinti visaverčius, įstatymų nustatytus darbo santykius ir užsitikrinti socialines garantijas, o darbdaviams – įgyti lengvinančių aplinkybių teisme“, – teigia laikinasis Valstybinės darbo inspekcijos vadovas Vilius Mačiulaitis. Jis patvirtino, jog ši veikla nuolat bus stiprinama visais įmanomais teisniais būdais tiek organizuojant reaguojamuosius patikrinimus, tiek rengiant įvairias akcijas. Vilniaus apskrityje iš 437 nustatytų galimai nelegaliai dirbusių asmenų, po inspektavimo buvo įdarbinti 150, t.y., daugiau nei trečdalis, Kauno apskrityje įdarbinta 15 proc., Klaipėdos – 21 proc., Šiaulių – 13 proc., Panevėžio – 16 proc., Alytaus – 14 proc., Utenos ir Marijampolės – po 7 proc., Telšių – 28 proc. Iš viso – 345 darbuotojai.

VMI informuoja: privačių interesų deklaracijos bus teikiamos tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą

Vyriausioji tarnybinė etikos komisija ir Valstybinė mokesčių inspekcija 2012 m. kovo 7 dieną pasirašė susitarimą, kuris padės pagrindus abiejų institucijų bendradarbiavimui deklaravimo srityje. Institucijų susitarimo tikslas – įdiegti elektroninį privačių interesų deklaravimą, visiškai atsisakant „popierinės“ deklaracijos formos. Privačių interesų deklaravimas turėtų vykti per įprastą deklaracijas teikiantiems asmenims priemonę – Mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Mokesčių inspekcijos sukurta EDS programinė įranga užtikrins tinkamą privačių interesų deklaracijų pildymą ir pateikimą elektroniniu būdu.

Finansų ministerija informuoja: 2011 metų valstybės skola

Finansų ministerijos duomenimis, valstybės skola 2011 metų pabaigoje sudarė 41 mlrd. 736,3 mln. litų arba 39,4 proc. BVP (106,006 mlrd. litų) 2011 m. pabaigoje centrinės valdžios skola sudarė 38 mlrd. 504,7 mln. litų, vietinės valdžios skola – 1 mlrd. 641,6 mln. litų ir socialinės apsaugos fondų skola – 1 mlrd. 590 mln. litų.2011 m. pabaigoje vidaus skola sudarė 10 mlrd. 827 mln. litų arba 25,9 proc. visos valstybės skolos. Užsienio skola sudarė 30 mlrd. 909,3 mln. litų arba 74,1 proc. visos valstybės skolos. Didžiąją valstybės skolos dalį sudarė neišpirkti vertybiniai popieriai – 34 mlrd. 444,1 mln. litų, tuo tarpu paskolos (kurių nesuėjęs grąžinimo terminas) siekė 7 mlrd. 266 mln. litų, indėliai sudarė 26,2 mln. litų.Valdžios sektoriaus skola po apsidraudimo nuo valiutų kursų svyravimo sandorių (t.y. skolos rodiklis, kurį Europos Komisija naudoja lygindama visų Europos Sąjungos šalių skolą ir vertindama atitikimą atitinkamam Mastrichto kriterijui) 2011 metų pabaigoje faktiškai buvo 935,6 mln. litų mažesnė ir sudarė 40 mlrd. 800,7 mln. litų arba 38,5 BVP (106,006 mlrd. litų).Pasiskolintos lėšos naudojamos viešųjų finansų deficitui finansuoti – beveik 70 proc. viešųjų finansų išlaidų sudaro trijų sričių – socialinės apsaugos, švietimo ir sveikatos apsaugos išlaidos, o taip pat investicijų projektams finansuoti, pinigų srautams subalansuoti.

FNTT praneša: FNTT tarybos posėdyje aptarti praėjusių metų veiklos rezultatai ir apibrėžtos šių metų kryptys

Kovo 2 dieną Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje vyko Tarybos posėdis, kuriame dalyvavo penkių apygardų valdybų ir kitų FNTT administracijos padalinių vadovai. Pasitarime buvo aptarta 2011 metų veikla ir jos rezultatai bei šių metų FNTT prioritetinės kryptys.Tarybos posėdyje kalbėta ir apie prieš kelias savaites įvykusius eismo įvykius, kai kitų vidaus reikalų sistemai priklausančių institucijų statutiniai pareigūnai vairavo automobilius išgėrę. Pasak FNTT direktoriaus Antano Montvydo, tarnybiniai pažeidimai netoleruojami ir nebus toleruojami ateityje. Tarnybos vadovas pabrėžė, kad kiekvienas darbuotojas turi elgtis taip, kad savo veiksmais ir elgesiu nežemintų ir nediskredituotų Tarnybos tarnautojo vardo. Prasižengusiems Tarnybos pareigūnams bus taikomos ne tik įstatymais numatytos bausmės, bet net ir griežčiausia tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos be jokių socialinių garantijų.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR