Savaitės 2017.01.09 - 2017.01.15 apžvalga Nr. 03

Sukurta: 2017-01-17
Savaitės 2017.01.09 - 2017.01.15 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Tradicija politinėms partijoms nemokamai arba už simbolinę kainą suteikti nekilnojamąjį turtą (NT) atsirado dar iki to, kai buvo įvestas biudžetinis politinių partijų finansavimas. Jau kurį laiką tam tikros sumos iš biudžeto partijoms atseikėjamos, tačiau būstines jos iki šiol naudoja lengvatinėmis sąlygomis. It kokios socialiai remtinos personos…
Gal manote, kad partijos įsikūrė kukliuose miegamuosiuose rajonuose? Toli gražu: socialdemokratai „apsigyveno“ pačioje Vilniaus širdyje – šalia Katedros ir Gedimino kalno, konservatoriai – šalia prezidentūros, neprastai, prie Baltojo tilto, įsikūrė ir Liberalų sąjūdis. Tačiau užimto ploto apimtimi, ko gero, visus pranoko Darbo partija – naudojasi 470 kv. m ploto patalpomis Gedimino prospekte ir 250 kv. m patalpomis Ankštojoje gatvėje (visiškai šalia Gedimino pr.). Už tokias erdves „darbiečiai“ per metus sumoka vos 3.401 Eur… Dėl vis dar galiojančios lengvatos Darbo partija per metus paremiama 84.404 Eur.
Kuo gi svarbi ta Darbo partija, aprėpusi daugiau nei 700 kv. m brangaus ploto? „Darbo partija neturi nė vieno išrinkto Vilniuje miesto tarybos nario ir nė vieno vilniečių išrinkto Seimo nario – disponuoja šimtais kvadratinių metrų patalpomis miesto centre“, – VŽ teigia Remigijus Šimašius, Vilniaus miesto meras.
Iš viso politinėms partijoms lengvatinėmis sąlygomis sostinėje išnuomota ar panaudos pagrindais leista naudotis patalpomis, kurių plotas – daugiau nei 21.000 kv. m. Šios dienos rinkos kainomis savivaldybė už jų nuomą gautų daugiau nei 420.583 Eur per metus. O politinės partijos tesumoka vos 25.491 Eur. Sostinėje tokiomis sąlygomis patalpas nuomojasi arba pagal panaudos sutartį turi 13 partijų ir partijėlių – ir visos Vilniaus centre.

Plačiau: http://vz.lt/finansai-apskaita/2017/01/16/4413/politiniu-partiju-prabanga--is-mokesciu-moketoju-kisenes#ixzz4Vu9B8IQR

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Sausio 9 d. speciali Finansų ministerijos komisija pateikė Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI) viršininkui Dainorui Bradauskui klausimus dėl informacijos, pateiktos Specialiųjų tyrimo tarnybos rašte, kurio pagrindu pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas.

„Valstybinė mokesčių inspekcija yra viena svarbiausių institucijų Lietuvoje. Pagrindinis jos tikslas – užtikrinti, kad verslas ir gyventojai sąžiningai mokėtų mokesčius. Reikalaudami sąžiningumo ir skaidrumo iš kitų, patys turime būti pavyzdžiu. Gyvename teisinėje valstybėje, todėl atliekame tyrimą, kuriuo privalėsime arba patvirtinti, arba paneigti abejones kilusias dėl pono Dainoro Bradausko veiklos“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka. Jis pridūrė, kad vieno asmens veiklos tyrimas neturi būti siejamas su VMI veikla – institucija toliau sklandžiai dirba, jai laikinai paskirtas vadovauti VMI viršininko pavaduotojas Artūras Klerauskas, kadangi tyrimo laikotarpiui D.Bradauskas nušalintas nuo pareigų.
Finansų ministerijos komisija tirs D. Bradausko galimai padarytą tarnybinį nusižengimą, turintį korupcinį pobūdį.
Vadovaudamasi LR Kriminalinės žvalgybos įstatymo nuostatomis, STT pateikė informaciją dėl D. Bradausko galimo tam tikrų verslo grupių protegavimo, naudojimosi tarnybine padėtimi tam tikriems verslo subjektams teikiant neviešą informaciją apie kitus verslo subjektus bei fizinius asmenis, su tam tikrų verslo grupių atstovais aptariant VMI ir teisėsaugos institucijų atliekamas tyrimus jų atžvilgiu bei konkrečius veiksmus tam tikrų verslo subjektų naudai.
D. Bradauskas turės galimybę per 5 darbo dienas atsakyti į komisijos klausimus, vėliau komisija įvertins visą turimą informaciją ir pateiks išvadą finansų ministrui, kuris priims sprendimą.
Tam, kad nebūtų pakenkta tyrimui, Finansų ministerija detalesnę informaciją paviešins tada, kai komisija pateiks savo išvadas finansų ministrui.
Finansų ministerija STT raštą gavo praėjusio trečiadienio pavakarę, nedelsdama priėmė sprendimą atlikti tyrimą ir informavo apie tai visuomenę.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 14 pakeistos Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės. Svarbesni pakeitimai.
Pakeistas 2.3 papunktis ir jis išdėstytas taip:
„2.3. Komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje metu komandiruočių kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio arba darbo užmokesčio, apskaičiuoto taikant valandinį tarifinį atlygį.“
Pakeistas 2.5 papunktis ir jis išdėstytas taip:
„2.5. Komandiruočių į užsienį kompensacijomis laikomi Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklėse, patvirtintose šiuo nutarimu, komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto darbo užmokesčio tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas darbo užmokestis yra mažesnis už minimaliąją mėnesinę algą, padaugintą iš koeficiento 1,3, arba kai darbo užmokestis yra apskaičiuotas taikant valandinį tarifinį atlygį, mažesnį už minimalųjį valandinį atlygį, padaugintą iš koeficiento 1,3. Šio punkto nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos laivo įgulos jūreiviams mokamiems dienpinigiams.“
Pakeitimai įsigalioja nuo 2007 vasario 1-os dienos.

Pakeista kasos aparatų naudojimo tvarka

Siekdama sumažinti administracinę naštą bei užtikrinti sąžiningas ir vienodas sąlygas visam verslui, Vyriausybė posėdyje pritarė Finansų ministerijos siūlymui keisti kasos aparatų naudojimo tvarką ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 11 pakeitė Kasos aparatų naudojimo tvarką. Finansų ministras Vilius Šapoka pabrėžia, kad supaprastinti reikalavimai leis apskaitą tvarkyti paprasčiau ir patogiau, nauji - padės užkirsti kelią šešėlinei veiklai.

„Privalome ieškoti būdų, kaip verslui padėti taupyti laiką ir lėšas, todėl siūlome atsisakyti pasenusių, o kai kur ir perteklinių reikalavimų, užtikrinti lygias konkurencijos sąlygas“, – sakė finansų ministras.
Didžiausia naujovė laukia maitinimo paslaugas švietimo įstaigose teikiančių įmonių, kurios privalės naudoti kasos aparatus. V. Šapoka atkreipia dėmesį, kad tokiu būdu siekiama užtikrinti skaidrią grynųjų pinigų apskaitą. Iki šiol galiojusią išimtį pasiūlyta naikinti įvertinus Valstybės kontrolės rekomendacijas Vyriausybei.
Pasak ministro, dėl šios prievolės atsirasianti administracinė našta yra įvertinta ir apskaičiuota, todėl siūloma, kad ši nuostata įsigaliotų vėliau nei visos kitos - nuo šių metų lapkričio. Taip bus sudaryta galimybė verslui tinkamai pasiruošti veikti pakitusiomis sąlygomis.
Teikdama siūlymus, ministerija atsižvelgė ir į valiutos keitykloms bei kitoms finansines paslaugas teikiančioms įmonėms tenkančią papildomą apkrovą, kai jos privalo išduoti ir kasos aparato čekį, ir kitus apskaitos dokumentus. Todėl siūloma atsisakyti prievolės naudoti kasos aparatus, jei kiekvienam klientui yra išduodamas pinigų priėmimo kvitas ar ki

2000tas apskaitos dokumentas.

Dar vienas administracinę naštą mažinsiantis siūlymas – atsisakyti reikalavimo registruoti teritorinėje mokesčių inspekcijoje tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalo kasos operacijų žurnalą, o vietoj jo registruoti patį terminalą.

Pakeistos užsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. sausio 04 d. įsakymu Nr. VA-1 pakeistos žsienio juridinio asmens įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. birželio 14 d. įsakymą Nr. VA-52. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.
Pakeistos Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklės, taip pat pakeista Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 forma ir forma išdėstyta nauja redakcija.
Esminiai Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklių (toliau ― taisyklės) pakeitimai:
Taisyklėse vartojamos sąvokos išdėstomas abėcėlės tvarka ir papildomos nauja sąvoka - akcizų mokėtojo, atitinkamai taisyklės papildytos 4.2.6 papunkčiu, numatant akcizų mokytojų prašymo pateikimo tvarką, kai teikiamas popierinis prašymas;
pakeičiamas 19 punktas papildant formos FR0227 9 laukelį nauja reikšme - „akcizų mokėtojas«;
taisyklės papildomos nauju 231 punktu, numatant galimybę formoje FR0227 nurodyti, kad užsienio juridiniam asmeniui atstovauja ir vadovas, ir įgaliotas asmuo;
taisyklių 54 punktas papildomas nauju papunkčiu - 54.11, numatant, kad forma FR0227 pateikiama taip pat, kai pakeičiamas užsienio juridinio asmens vadovas;
pakeičiamas taisyklių 61 punktas, susijęs su užsienio juridinio asmens išregistravimu iš Mokesčių mokėtojų registro. Pastarasis punktas papildomas nuostata, kad mokesčių administratoriaus iniciatyva gali būti išregistruojamas, kai nustatoma, kad užsienio juridinis asmuo penkerių metų laikotarpiu negauna pajamų iš šaltinio Lietuvoje (keičiamas taisyklių 61.7 papunktis). 61 punktas taip pat papildomas nauju 61.8 papunkčiu. Pastarasis papunktis susijęs su akcizų mokėtojo išregistravimu;
pakeičiami taisyklių IX1 skyriaus, reglamentuojančio mokesčių mokėtojų registro duomenų tvarkymą mokesčių administratoriaus iniciatyva, 69, 71, 73 ir 74 punktai. Šių punktų pakeitimais numatomas mokesčių mokėtojų registro duomenų tvarkymas - išregistravimas mokesčių administratoriaus iniciatyva.

VMI konsultuoja: supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad nuo 2017 m. įsigaliojo supaprastinta Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo ir pateikimo tvarka: nuo šiol verslui nebereikės kas mėnesį pildyti jos FR0572A ir FR0572U priedų, A klasės apmokestinamosios išmokos bus deklaruojamos tik bendromis sumomis, nenurodant duomenų pagal kiekvieną gyventoją. Pagal naują tvarką užpildytos deklaracijos FR0572 formos už 2017 m. sausio mėnesį turės būti pateiktos iki vasario 15 d.

„Supaprastinta Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos pildymo tvarka bus palankesnė verslui – mažės darbo laiko sąnaudos, atitinkamai mažės ir kaštai. Jei iki šiol duomenis apie kiekvienam gyventojui išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas (išskyrus su darbo santykiais susijusias išmokas) ir nuo jų išskaičiuotą pajamų mokestį įmonės ir gyventojai turėjo pateikti kas mėnesį, tai nuo 2017 m. – tik kartą, ataskaitiniams metams pasibaigus. Šie duomenys bus nurodomi Metinės A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijos FR0573 formoje ir jos FR0573A ir FR0573U prieduose»,– paaiškina VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.
VMI paaiškina, kad nuo 2017 m. nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas A klasės apmokestinamąsias išmokas deklaracijos FR0572 formoje (pagrindiniame jos lape) pajamų mokestį išskaičiuojantys asmenys deklaruos tik bendromis sumomis, atskirai nurodydami su darbo santykiais susijusias, už gyventojų parduotą turtą išmokėtas ir kitas A klasės išmokas bei nuo jų išskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį. Prireikus tikslinti 2016 m. ir ankstesnių metų duomenis, kaip ir anksčiau, bus pildoma deklaracijos FR0572 forma su jos FR0572A („Nuo nuolatinių Lietuvos gyventojų A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys «) bei FR0572U („Nuo nenuolatinių Lietuvos gyventojų turto pardavimo A klasės pajamų apskaičiuoto pajamų mokesčio duomenys») priedais.
VMI atkreipia dėmesį, kad pakeistose Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos FR0572 formos, jos priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta prievolė Lietuvos įmonėms ir užsienio įmonėms, kurios vykdo veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, turinčioms samdomų darbuotojų, deklaracijų FR0572 formas teikti ir tuo atveju, jeigu per mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų. Deklaracijos FR0572 formų už ataskaitinį mėnesį teikti neprivalės tie vienetai, kurie neturės nė vieno samdomo darbuotojo ir per tą mėnesį gyventojams neišmokės jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų.
„Mokesčių administratoriui būtina žinoti, ar pajamų mokestį išskaičiuojantis asmuo per mėnesį gyventojams neišmokėjo jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų, ar išmokėjo, tik pamiršo laiku pateikti deklaracijos FR0572 formas. Pvz., jei darbdavys neturi lėšų ir 2017 m. sausio mėn. savo darbuotojams neišmoka darbo užmokesčio bei tą mėnesį kitiems gyventojams neišmoka jokių kitų A klasės apmokestinamųjų išmokų, tokiu atveju jis vis tiek privalo pateikti deklaracijos FR0572 formą, o laukeliuose, kurie skirti išmokoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, turi įrašyti nulius«, - sako Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

VMI informuoja: atnaujintas leidinys "PVM atskaitos tikslinimas"

VMI informuoja: atnaujintas leidinys "PVM atskaitos tikslinimas". Šiame leidinyje paaiškinta kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: 2016 m. biudžetas įvykdytas - pajamų gauta daugiau nei planuota

Finansų ministerijos duomenimis, 2016 m. valstybės biudžetas ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 3,2 proc. (beveik 237 mln. eurų) daugiau, o vien tik valstybės biudžetas – 1,7 proc. (per 102 mln. eurų) daugiau nei planuota, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.

Viršplaninės biudžeto pajamos bus panaudotos patvirtintam valstybės

2000 biudžeto deficitui mažinti, kaip to reikalauja Fiskalinės drausmės įstatymas. Todėl tokia pat suma sumažės ir skolintų lėšų poreikis deficitui dengti.

Faktinės bendros abiejų biudžetų sausio-gruodžio pajamos – 7,572 mlrd. eurų, o vien tik valstybės biudžeto – 6,047 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 m., pajamų gauta atitinkamai 464 mln. eurų ir per 319 mln. eurų daugiau.
Pernai 0,4 proc. (21 mln. eurų) viršytas valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių planas, ir tai yra 4,6 proc. (beveik 237 mln. eurų) daugiau nei 2015 m.
Didesnės nei prognozuota 2016 m. buvo beveik visų pagrindinių mokesčių įplaukos.
Už visas akcizines prekes per metus gauta 1,202 mlrd. eurų – 2,5 proc. (beveik 30 mln. eurų) daugiau nei prognozuota ir 4,8 proc. (55 mln. eurų) daugiau nei 2015 metais.
Pajamų planas viršytas dėl labiau nei prognozuota išaugusių degalų pardavimų: pernai dyzelinio kuro pardavimai, palyginti su 2015 m., padidėjo net 8,7 proc., o benzino - 3,7 proc.
48 mln. eurų arba 8,3 proc. daugiau nei planuota gauta pelno mokesčio. Prognozuota 579,6 mln. eurų, gauta beveik 628 mln. eurų, ir tai yra 54 mln. eurų arba 9,4 proc. daugiau nei 2015 m.
Didžiausios įtakos tam turėjo gautos viršplaninės metinio pelno mokesčio sumos. Dėl rekordiškai gerų finansinio pelno rezultatų augo ir apmokestinamasis pelnas bei mokestinė prievolė – metinių deklaracijų duomenimis, mokėtinas pelno mokestis už 2015 m. mokestinį laikotarpį buvo 9,9 proc. didesnis nei už 2014 m. mokestinį laikotarpį.
Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų pajamos, gautos iš gyventojų pajamų mokesčio (GPM), pernai buvo 71 mln. eurų arba 4,8 proc. didesnės nei prognozuota. Bendras šio mokesčio metų pajamų planas - 1,477 mlrd. eurų, faktiškai įplaukė - 1,548 mlrd. eurų. Palyginti su 2015 metais, GPM pajamų gauta 108 mln. eurų (7,5 proc.) daugiau.
Teigiamos įtakos pajamoms iš GPM turėjo sparčiau nei prognozuota augęs darbo užmokesčio fondas. Pagal pernai rugsėjį atnaujintą ekonominės raidos scenarijų, 2016 m. prognozuojamas 8,7 proc. darbo užmokesčio fondo augimas, tuo tarpu 2015 m. rudenį rengiant 2016 m. biudžeto rodiklius, prognozuotas mažesnis – 6 proc. darbo užmokesčio fondo augimas.
Iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) gauta daugiausiai pajamų – 2,990 mlrd. eurų, tačiau iki planuotųjų 3,050 mlrd. eurų pritrūko 60 mln. eurų (2 proc.). Plano nevykdymui įtakos turėjo spartesnis skolos PVM mokėtojams – PVM permokos – mažinimas. Ji buvo sumažinta apie 3,3 proc
Vis dėlto, palyginti su 2015 metais. PVM surinkta 4,7 proc. arba 135 mln. eurų daugiau.
Patvirtintos 2016 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudarė 5,945 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 8,046 mlrd. eurų.

.
VMI vertins važtaraščių duomenų teikimą į i.VAZ

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad pasibaigus Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) elektroninio sąskaitų faktūrų (i.SAF) ir elektroninių važtaraščių (i.VAZ) posistemių bandomosios eksploatacijos laikui vertins, kaip laikomasi prievolės teikti važtaraščių duomenis į i.VAZ. VMI pabrėžia, kad kiekvienas duomenų nepateikimo atvejis bus vertinamas individualiai, analizuojamos visos aplinkybės, dėl kurių važtaraščių duomenys nebuvo pateikti, ir suteikiama galimybė mokesčių mokėtojui trūkumus ištaisyti savanoriškai.

„Šią savaitę kartu su kitomis kontroliuojančiomis institucijomis pradedame patikras šalies keliuose, kurių metu bus vertinama, ar kroviniai gabenami su važtaraščiais, ar tais atvejais, kurie apibrėžti važtaraščių duomenų teikimo VMI taisyklėse, duomenys pateikti į i.VAZ. Tokių veiksmų imamės vykdydami priežiūros funkciją ir, noriu akcentuoti, neturėdami tikslo bausti mokesčių mokėtojų», - teigia VMI Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis, pabrėždamas, kad pagrindinis patikrų tikslas yra prevencija.
Kontrolės departamento direktoriaus teigimu, šios patikros leis tiksliau įvertinti, kaip mokesčių mokėtojai vykdo prievolę, kokios priežastys trukdo pateikti duomenis, padės kartu su krovinių gabentojais formuoti patikrų praktiką realiomis sąlygomis, kartu tai galimybė dar kartą priminti apie naująją pareigą tiems, kurie vis dar nepradėjo jos vykdyti.
Mokesčių administratorius taip pat pažymi, kad kitos kontroliuojančios institucijos - Valstybinė kelių transporto inspekcija, Policijos departamentas, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba jau sudarė sutartis su VMI dėl galimybės šių institucijų pareigūnams prisijungti prie i.VAZ posistemio, peržiūrėti pateiktus el. važtaraščius ir informuoti VMI apie duomenų nepateikimo atvejus.
„Spalio 1-ąją startavus i.SAF ir i.VAZ posistemiams iš karto buvo pradėta sistemos bandomoji eksploatacija, o i.VAZ vartotojams, nespėjusiems pritaikyti savo sistemų, suteiktas pereinamasis laikotarpis iki 2016 m. gruodžio 31 d. Savo ruožtu tobulinome posistemių funkcionalumus, taisėme klaidas, kad naudojimasis jais paprastėtų. Suprantame, kad klaidų ir netikslumų vis dar gali pasitaikyti, todėl nustačius pažeidimus pirmiausia bus bendradarbiaujama su mokesčių mokėtoju.«, - sako i.SAF ir i.VAZ posistemių sukūrimo projekto vadovė Virginija Ginevičienė.
Nuo i.VAZ posistemio starto buvo atlikti šie duomenų teikimą palengvinantys patobulinimai:
- pagal juridinio asmens kodą automatiškai iš Mokesčių mokėtojų registro įrašomas mokesčių mokėtojo pavadinimas ir jo registracijos adresas, jeigu pervežimo operacijos dalyvis yra Lietuvos Respublikos juridinis asmuo;
- sudaryta galimybė keisti papildomus laukus, kai važtaraščio būsena yra „Išsiųstas», pvz., krovinio kiekį;
- sudaryta galimybė eksportuoti iš i.VAZ važtaraščius keliais formatais (xml, docx, pdf, xlsx);
- įdiegtos važtaraščių sąrašo piktogramos ir kt.
Šiuo metu į i.VAZ posistemį yra pateikta 4,34 mln. važtaraščių, 12 proc. iš jų elektroniniai. Daugiausia važtaraščių pateikta įkeliant rinkmenas – 57,5 proc., 31,5 proc. – automatiniu būdu, dar 11proc. pateikta suvedant duomenis portale.

"Sodra" primena: garantinio fondo lėšas administruos „Sodra“

Nuo 2017 metų sausio 1 d. Garantinio fondo lėšas, iš kurių mokamos išmokos darbuotojams, kurių nesumokėjo bankrutuojantis darbdavys, administruoja „Sodra“.

Paskirtas bankroto administratorius kiekvienam bankrutuojančio darbdavio darbuotojui nustato nesumokėtų išmokų – darbo užmokesčio, kompensacijų už nepanaudotas atostogas, išeitinių išmokų, apmokėjimo už prastovas – dydžius ir pateikia „Sodrai“ reikalingus dokumentus. Išnagrinėję paraiškas „Sodros“ specialistai priims sprendimą dėl lėšų skyrimo ir perves jas į bankroto administratoriaus sąskaitą, iš kurios išmokos turės būti pervedamos darbuotojams.
Primename, kad įmokos į Garantinį fondą mokamos už darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį. Jas darbdavys moka kartu su kitomis valstybinio socialinio draudimo įmokomis. Įmokos į Garantinį fondą tarifas – 0,2 proc. nuo darbuotojo draudžiamųjų pajamų. Visų VSD įmokų kodas – 252. Visos VSD įmokos turi būti mokamos už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos.
Darbuotojai, pretenduojantys į išmokas iš Garantinio fondo, sprendimų dėl lėšų skyrimo nuorašus gaus į savo asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui. Prisijungti prie šios paskyros arba ją susikurti galima http://gyventojai.sodra.lt.

FNTT tyrimas: Vilniaus taksi įmonėse sukosi šešėlinis verslas- „abonentiniai mokesčiai“ pildė juodąją kasą

FNTT informuoja, kad dvi to paties asmens per statytinius valdomos sostinėje registruotos taksi bendrovės per kelerius metus galėjo nuslėpti daugiau kaip 200 tūkst. eurų mokesčių. Pavyzdžiui, viena iš įmonių darbuotojams mokėjo simbolinius atlyginimus, o taksi vairuotojai, neapskaitę iš keleivių gautų pajamų, kas savaitę už taksi dispečerinės paslaugas įmonei turėjo mokėti vadinamąjį abonentinį 35 eurų mokestį, kuris oficialiai apskaitomas nebuvo.

Tai atskleidė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos, bendradarbiaujant su Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcija, baigtas ikiteisminis tyrimas. Paaiškėjo, kad dvi realiai per statytinius valdytos taksi paslaugas teikiančios įmonės per keletą metų galėjo nuslėpti beveik 212 tūkst. eurų pridėtinės vertės, pelno ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.
Taksi vairuotojai kas savaitę bendrovėms už dispečerinės paslaugas mokėdavo maždaug po 35 eurus, tačiau šios lėšos oficialiai apskaitomos nebuvo. Vidutiniškai vienoje bendrovėje dirbo 47, kitoje – 45 darbuotojai. Nors su jais viena iš bendrovių buvo sudariusi sutartis, tačiau oficialiai mokėjo tik simbolinį atlyginimą. Vairuotojai algą išsimokėdavo patys – iš keleivių surinktų pinigų. Iš šių lėšų buvo dengiamos kuro ir kitos eksploatacinės automobilių išlaidos, jokia apskaita nebuvo tvarkoma. Beje, vairuotojai vienoje iš bendrovių buvo įdarbinti, tarkime, 0,25 etato, daugeliui jų bendrovė fiksuodavo pravaikštas arba įrašydavo, kad jie ilgą laiką serga, ir pan.
Taigi įmonių buhalterijose 2011 ir 2012 metais nebuvo apskaitytas kuro įsigijimas ir jo sunaudojimas, nefiksuotas taksi automobilių draudimas ir kitos eksploatacinės išlaidos, nepildyti ir nesaugoti taksi automobilių kelionės lapai, nefiksuoti techniniai (spidometro, taksometro) parodymai, nebuvo duomenų apie kelionių maršrutus ir taksi automobilių ridą, nerodytos gautos įplaukos pagal taksi automobilių taksometro parodymus, netinkamai apskaityti taksi kelionės kvitai.
Įtariama, kad šešėlinis verslas buvo vykdomas įmonės direktoriais įdarbinus jose dirbančius vairuotojus. Pavyzdžiui, vienai iš bendrovių kurį laiką vadovavo ir 22-ejų metų jaunuolis, ir įmonės administratorė. Ilgą laiką viena iš įmonių save reprezentuodavo kaip Vilniaus mieste teikiančią paslaugas pigiausiai.
Baudžiamojoje byloje kaltinimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo yra pareikšti 4 asmenims. Vieno iš jų 183 tūkst. eurų vertės turtas yra areštuotas. Ikiteisminiam tyrimui vadovavo ir jį organizavo Vilniaus apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR