Savaitės 2017.01.16 - 2017.01.22 apžvalga Nr. 04

Sukurta: 2017-01-24
Savaitės 2017.01.16 - 2017.01.22 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAITALAS

Kęstutis Lisauskas, profesinių paslaugų bendrovės EY įžvalga "Kaip atimti ir padalinti, kad dirbantys neprarastų noro dirbti"

SAVAITĖS SKAITALAS-2

Žilvinas Šilėnas: "16:1 mokesčių mokėtojų nenaudai".

SAVAITĖS INTERVIU

Aušros Maldeikienės interviu.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 18 d. nutarimu Nr.37 pakeistos Mokesčių mokėjimo muitinėje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 748. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.
Pakeistos prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1K-17 pakeistos prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 189.
Pakeistas kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 12 pakeistas kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283.

Keli svarbesni pakeitimai:
-nuo 2017.01.13 nenaudoti kasos aparatų galės ne tik bankai, bet ir valiutos keityklos bei kitos finansų įstaigos, jei kiekvienam paslaugų pirkėjui bus išduodami pinigų priėmimo kvitai ar kiti apskaitos dokumentą (panaikintas Aprašo 10.6 punktas ir priimtas naujas 11.9 punktas).
– nuo 2017.05.01 naikinamas reikalavimas tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų kasos operacijų žurnalus registruoti teritorinėje VMI, nuo šiol įregistruoti reikės patį terminalą (Aprašo 10.14 p.). Tai padaryti būtina iki lapkričio 1 dienos.
– panaikinta išimtis, leidusi nenaudoti kasos aparatų įmonėms ir kitiems ūkio subjektams, teikiantiems maitinimo paslaugas darželiuose, mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose (Aprašo 10.15 p.). Tokio pobūdžio paslaugas teikiančios įmonės prekyboje privalės nuo 2017 lapkričio 1 dienos naudoti kasos aparatus.
Aprašas papildytas naujais, nuo 2017 gegužės 1-os įsigaliosiančiais 17-1 ir 17-2 punktais, kuriais nustatyti atvejai, kai VMI galės išregistruoti kasos aparatą savo sprendimu.

VMI informuoja: paskelbta PVM sąskaitų faktūrų posistemio i.SAF žiniatinklio paslaugų specifikacija ir rinkmenos XML pavyzdžiai

Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė sąskaitų faktūrų duomenų importo i.SAF VMI patvirtintu formatu iš mokesčių mokėtojų ir išorinių sąskaitų faktūrų tvarkymo paslaugų teikėjų informacinių sistemų žiniatinklio paslaugos specifikaciją ir rinkmenos XML pavyzdžiai.
VMI informuoja: pakeistas PVM įstatymo 79 str. 4 dalies komentaras

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą/papildymą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (Finansų ministerijos 2016-12-29 raštas Nr.(14.16-01)-6K-1608677).

Komentare VMI pateikė keletą galimų avanso gavimo ir „galutinės“ PVM sąskaitos faktūros išrašymo atvejų:
4.1. Kai gaunama avanso suma ir prekės patiekiamos (paslaugos suteikiamos) iki 2016-09-30 dienos, tai ,,galutinėje“ PVM sąskaitoje faktūroje nurodoma visa prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė (įskaitant gautą avansą) ir apskaičiuota PVM suma.
Jeigu avanso suma, nuo kurios buvo išskaičiuotas PVM, yra gauta iki 2016-09-30, o prekės patiektos (paslaugos suteiktos) po 2016-10-01, tai prekių tiekimą (paslaugų teikimą) įforminančioje „galutinėje“ PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas skirtumas tarp „galutinės“ vertės ir sumokėto avanso sumos ir nuo likusios dalies (skirtumo) išskaičiuota PVM suma. Ta pati tvarka taikoma ir tuomet, kai ir avanso gavimas, ir prekių tiekimas (paslaugų teikimas) įvyksta po 2016-10-01.
4.2. Jeigu avanso suma yra sumokėta per du ar daugiau kartų, tai kiekviena gauta avanso suma įforminama atskira PVM sąskaita faktūra, o prekių tiekimo (paslaugos teikimo) įforminimui išrašoma viena „galutinė“ PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomas „galutinės“ vertės ir visų per kelis kartus gautų avansų sumos skirtumas ir nuo likusios dalies (skirtumo) išskaičiuota PVM suma.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: D. Bradausko veiksmai – nesuderinami su valstybės tarnautojo pareigomis

Sausio 20 d.finansų ministro Viliaus Šapokos sudaryta komisija baigė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Dainoro Bradausko galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą, kuris pradėtas sausio 4 d. gavus Specialiųjų tyrimų tarnybos raštą, ir pateikė išvadas.

Jose rašoma, kad komisija, atsižvelgusi į Dainoro Bradausko užimamų pareigų statusą, svarbą ir įtaką ugdant ir formuojant visuomenės požiūrį į sąmoningą ir savanorišką mokesčių sumokėjimą, į valstybinės mokesčių inspekcijos kaip institucijos misiją ir paskirtį Lietuvos valstybėje, į padarytų pažeidimų pobūdį, trukmę, formą, pavojingumą, sistemingumą, kilusias pasekmes, kaltės formą, į rezonansą visuomenėje dėl padaryto tarnybinio nusižengimo, siūlo VMI viršininkui Dainorui Bradauskui skirti griežčiausią tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų.
Tyrimo išvadą rasite čia.
„Pasirašiau įsakymą, kuriuo Dainoras Bradauskas atleidžiamas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pareigų. Esu įsitikinęs, kai valstybės tarnyba bus išvalyta nuo korupciniais ryšiais, valstybės interesų nepaisymu „pasižymėjusių“ valstybės tarnautojų – Lietuva turės geresnę ateitį“, - teigia finansų ministras Vilius Šapoka.
Komisijos tyrimas patvirtino įtarimus, jog Dainoras Bradauskas grubiai pažeidė tarnybines, teisines, etines ir moralines normas, naudodamasis savo tarnybine padėtimi, teikdamas draudžiamą skleisti informaciją apie mokesčių mokėtojus, privačiai derindamas VMI veiksmus su suinteresuotomis verslo struktūromis.
„Stulbina ne tik atvirai valstybės interesus menkinantys

2000tokios svarbios įstaigos vadovo veiksmai, pataikaujant tyrime minėtoms verslo grupėms, bet ir pokalbiuose su jų atstovais naudojamas valstybės vadovus niekinantis kriminaliniam pasauliui būdingas žargonas. Nemažiau stebina ir pono Bradausko gynybinė pozicija, viešai meluojant apie komisijos tirtų jo kontaktų su minėtomis verslo struktūromis pobūdį“, ‒ komentuoja finansų ministras Vilius Šapoka.

Ministro teigimu, „protekcionizmas, neformalių santykių pagrindu dalijamos privilegijos ir išimtys valstybės tarnyboje negali būti toleruojami, Valstybinė mokesčių inspekcija, kurios veiksmus paveikti sau naudinga linkme nori daugybė interesų grupių, privalo būti visiškai atspari tokiam spaudimui, o jos vadovų veiksmai nekelti nė mažiausių įtarimų abejotinais ryšiais”.
Tarnybinio tyrimo metu nustatyta, kad VMI viršininkas D.Bradauskas, vykdydamas tarnybines pareigas, ne darbo vietoje darbo dienomis ir darbo metu sistemingai ir kryptingai susitikinėjo su koncerno „MG Baltic“ viceprezidentu Raimondu Kurlianskiu, aptarinėjo mokesčių vengimo schemas ir kitus su mokestiniais patikrinimais susijusius klausimus, nors tuo pat metu VMI vykdė „MG Baltic“ ir jos akcininkų patikrinimus.
Viename iš susitikimų aptarinėti VMI atlikti ir atliekami UAB „Vilniaus prekyba“ ir jų akcininkų kontrolės veiksmai, D. Bradauskas atskleidė tik mokesčių administratoriui žinomą informaciją apie minėtos įmonės akcininkus, informavo apie dar vienos pageidautos įmonės mokestinio tyrimo eigą.
Antikorupcinę veiklą valstybės institucijose reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka Finansų ministerija inicijuos Valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių patikrinimų antikorupcinę analizę ir vertinimą, po jų bus parengtos atitinkamos korupcijos užkardymo priemonės.

Finansų ministerija informuoja: savanoriško atsisakymo lošti privalės paisyti visi lošimų organizatoriai

Finansų ministerija, siekdama padėti asmenims, kenčiantiems dėl priklausomybės nuo azartinių lošimų, šiandien Vyriausybė posėdyje pritarė Finansų ministerijos siūlymui griežtinti patekimo į azartinių lošimų vietas tvarką. Nuo šiol organizatoriai privalės užtikrinti, kad asmenys, savanoriškai atsisakę lošti, bei tie, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais, į tokias vietas nebūtų įleidžiami. Šios prievolės nepaisantiems lošimų organizatoriams numatyta administracinė atsakomybė.

Nustatyta, kad savanorišką atsisakymą lošti ir būti lošimo vietose asmuo, kaip ir iki šiol, turės pateikti Lošimų priežiūros tarnybai arba lošimų organizatoriui. Atsisakymas galios asmens prašyme nurodytą laikotarpį, kuris negalės būti trumpesnis nei 6 mėnesiai. Tais atvejais, kai laikotarpio asmuo nenurodys - 2 metus nuo prašymo pateikimo dienos. Be to, asmenys, kurie teismo tvarka pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais šioje srityje, iš viso nebus įleidžiami į lošimų organizavimo vietas.
Pagal iki šiol galiojusią Lošimų priežiūros tarnybos inicijuotą ir savanoriškumo pagrindais veikusią programą, lošėjai šiai tarnybai arba lošimų organizatoriui taip pat galėjo pateikti prašymą apriboti jų galimybę patekti į lošimų vietas ir lošti. Tačiau joje dalyvavo tik dalis lošimų organizatorių, o bendrovėms, pažeidusioms susitarimą, atsakomybė nebuvo nenumatyta. Be to, asmuo, net ir pateikęs prašymą, turėjo teisę persigalvoti bet kuriuo metu.
Visi savanoriškai atsisakę lošti asmenys nemokamai bus registruojami nuo gegužės 1 dienos pradėsiančiame veikti žinybiniame Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registre, kuriuo neatlygintinai naudosis lošimų organizatoriai. Registro kūrimas ir jo veikla bus finansuojami iš Finansų ministerijai numatytų valstybės biudžeto asignavimų.
Finansų ministerijos duomenimis, iki šių metų pradžios buvo gauta 4518 asmenų prašymų apriboti jų patekimą į lošimų organizavimo vietas.

Ūkio ministerija informuoja: Lietuva pakilo pagal talentų konkurencingumo indeksą

Pagal talentų konkurencingumo indeksą, vertinantį šalių pastangas pritraukti talentų bei šalyje egzistuojančias kompetencijas, Lietuva pakilo per dvi pozicijas ir užima 33 vietą tarp 118 vertinamų šalių. Lietuvos pakilimą labiausiai lėmė pagerėję rodikliai talentų pritraukimo ir auginimo srityse.

„Aukštesnė vieta Lietuvai yra geras ženklas, nes tai rodo, kad judame tinkama linkme. Tačiau neabejojame, kad ši pozicija dar nėra tokia, kokią Lietuva galėtų turėti, todėl ir toliau imsimės tokių veiksmų, kurie leistų užtikrinti pakankamą talentų bazę šalies darbo rinkai“, – teigia ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
Aukščiausią vietą Lietuva užima pagal samdymo paprastumą – jai tenka 1 vieta tarp visų vertinamų šalių. Globalių žinių įgūdžių bei talentų augimo srityse Lietuva užima 29 vietą. Prasčiau vertinami profesiniai ir techniniai įgūdžiai šalyje, o tai reiškia, kad darbo rinkoje sunku susirasti patyrusių darbuotojų. Pagal tai Lietuvai tenka 87 vieta.
Pirmaujanti šalis – Šveicarija, į penketuką taip pat pateko Singapūras, Jungtinė Karalystė, JAV ir Švedija. Latvijai teko 32 vieta, Estijai – 20, Lenkijai – 38, Čekijai – 23, Slovakijai – 37 vieta.
Daugiau informacijos rasite adresu https://www.insead.edu/news/2017-global-talent-competitiveness-index-davos.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: UAB „Bankro“ už pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja , kad Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V4-7 bankroto administratoriui UAB „Bankro“ (toliau – Administratorius), už Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 str. 5 d. 14, 15, 20 punktų ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 1K-286 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (toliau – Elgesio kodeksas) 6.4 punkto pažeidimus skirta nuobauda – viešas įspėjimas.

Atlikto neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo metu nustatyta, kad Administratorius, administruodamas BUAB „Izagesta“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 punktus, nes neteikė teismui informacijos apie bankroto procedūras ir nevykdė teismo įpareigojimų bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.4 punktą, nes nepateikė teismui prašymo dėl BUAB „Izagesta“ pripažinimo bankrutavusia, kaip tai numatyta ĮBĮ 131 str. 6 dalyje, bei neorganizavo bankroto proceso darbų ir vilkino bankroto procesą, o administruodamas BUAB „Baltic construction“, BUAB „Viking & Partners“, BUAB „Miroveda“ bankroto procesus, pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 15, 20 punktus, nes neteikė teismui informacijos apie bankroto procedūras ir nevykdė teismo įpareigojimų bei ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 punktą ir Elgesio kodekso 6.4 punktą, nes neorganizavo bankroto proceso darbų ir vilkino bankroto procesus. Objektyvių aplinkybių, pateisinančių šių pažeidimų padarymą patikrinimo metu nustatyta nebuvo. Toks Administratoriaus elgesys, kai nevykdomos ĮBĮ numatytos administratoriaus pareigos bankroto procese ir iš esmės vilkinama bankroto procedūra, neatitinka nei bankroto procesą reglamentuojančių teisės aktų, nei Elgesio kodekso nuostatų reikalavimų.

VDI praneša: užpraėjusią savaitę iš įmonių gauti pranešimai apie nelaimes darbe

Sausio 3 d1116. UAB „Ferogama“ teritorijoje (Vilniaus m. sav.) atliekant vilkiko puspriekabės iškrovimo darbus, keliamas nestandartinių gabaritų krovinys nuslydo nuo šakinio krautuvo ir virsdamas sunkiai sužalojo vilkiko puspriekabėje buvusį šios įmonės kroviką.

Sausio 7 d. darbo vietoje, virtuvėje, nugriuvo UAB „Vikšris“ (Vilniaus m. sav.) virėjas ir sunkiai susižalojo.
Sausio 9 d. AB „Klaipėdos laivų remontas“ teritorijoje (Klaipėdos m. sav.) atlikdamas laivo korpuso suvirinimo darbus suvirintojas neišlaikė pusiausvyros, iš 3 m aukščio su aptvarais nukrito nuo pastolių ant vandenyje susidariusio ledo ir sunkiai susižalojo.
Sausio 11 d. eismo įvykio metu galinėje stotelėje „Vilkpėdės žiedas“ (Vilniaus m. sav.) pariedėjęs atgal autobusas atsitrenkė į kitą autobusą. Tarp autobusų suspausta pirmojo autobuso UAB „Vilniaus viešasis transportas“ vairuotoja patyrė sunkius kūno sužalojimus.

FNTT tyrimas: tarptautinės grupuotės žala biudžetui – 750 tūkst. eurų

Mobiliaisiais telefonais, nešiojamaisiais kompiuteriais ir kitokiomis elektronikos prekėmis prekiaujančios bendrovės taikė PVM sukčiavimo schemas ir per metus šalies biudžetui padarė apie 750 tūkst. žalą, įtaria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).

PVM grobstymo schema naudota prekes pardavinėjant Lietuvoje ir Latvijoje. Pavyzdžiui, į Lietuvos rinką tiekiamos prekės, panaudojant PVM sukčiavimo schemą, realizuotos per tris stambius Lietuvos rinkoje veikiančius elektronikos prekių didmenininkus ir mažmenininkus, taip pat per elektronines parduotuves.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, PVM sukčiavimo schemą vykdė apie 10 Latvijos Ir Lietuvos piliečių. Iš Lietuvos pusės – vienos įmonės vadovas, vadybininkas, buhalteris ir kiti. PVM grobstymo schemai dirigavo Latvijos piliečiai, o Lietuvos verslininkai, kaip įtariama, padėjo tą schemą realizuoti. Aiškindamasi šį nusikaltimą FNTT bendradarbiavo su Latvijos Finansų policija.
FNTT tyrimą pradėjo gavusi informacijos apie vienos Lietuvoje registruotos bendrovės ir kitų su ja susijusių Lietuvos įmonių bankines operacijas, taip pat VMI duomenis apie atliktus patikrinimus. Paaiškėjo, kad kitos su šios įmonės veikla siejamos Lietuvoje, Latvijoje, Slovakijoje, Vengrijoje registruotos įmonės, kurių vadovai yra daugiausia Latvijos piliečiai, gali būti naudojamos PVM karuselinio sukčiavimo schemoje. Manoma, kad šios organizuotos grupės nusikalstamomis veikomis per vienus metus padarytos žalos dydis Lietuvos biudžetui sudaro apie 750 tūkst. eurų.
Vienos iš bendrovių sąskaitoje sustabdytas finansinių operacijų atlikimas – įšaldyti beveik 293 tūkst. eurų. Be to, tęsiant tyrimą įmonių sąskaitose Lietuvoje bei Vengrijoje, papildomai laikinai apribotos nuosavybės teisės į daugiau nei 175 tūkst. eurų.
Tyrimo metu surinkti duomenys rodo, kad Latvijoje įvedus atvirkštinį PVM apmokestinimą mobiliesiems telefonams, Latvijoje veikę nusikaltėliai persiorientavo į Lietuvos rinką. Todėl vertindama finansinio nusikalstamumo tendencijas, FNTT stebi situaciją ir kitose, ypač kaimyninėse šalyse.
„Šiuo atveju taikyta schema rodo tendencijas. Pasirinktos didelę paklausą rinkoje turinčios prekės, sukasi pakankamai didelės apyvartos. Naudojantis tokia schema daroma didelė žala biudžetui,“ – sako Darius Kuliešius, FNTT Specialiųjų užduočių valdybos viršininkas. – „Kaip matome, kai kurie verslo atstovai, be kurių sukčiautojai negalėtų savo prekių realizuoti, neatsakingai renkasi partnerius, jų nepasitikrina. Nes tada paaiškėtų, kad įmones partneriai keičia kas kelis mėnesius, kad jos nemoka mokesčių, kad įmonėms vadovauja užsieniečiai, nors įmonė registruota Lietuvoje ir panašiai“.
Šį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR