Savaitės 2017.02.13 - 2017.02.19 apžvalga Nr. 08

Sukurta: 2017-02-21
Savaitės 2017.02.13 - 2017.02.19 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Pirmąjį šių metų mėnesį valstybės ir savivaldybių biudžetai pajamų gavo 3 proc. (20,7 mln. eurų) daugiau, o vien tik valstybės biudžetas – 1,2 proc. (7,3 mln. eurų) daugiau nei planuota, rodo išankstiniai Finansų ministerijos duomenys.

Faktinės bendros abiejų biudžetų sausio mėnesio pajamos – 704,9 mln. eurų, o tik valstybės biudžeto – 614,2 mln. eurų. Palyginti su praėjusių metų sausiu, pajamų gauta atitinkamai 90,1 mln. eurų ir 68,9 mln. eurų daugiau.
Didžiausios įplaukos gautos iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) – 433,5 mln. eurų, t.y., 2,1 proc. (8,8 mln. eurų) daugiau nei planuota ir 9,3 proc. (37 mln. eurų) daugiau nei pernai sausį.
Už visas akcizines prekes pirmąjį metų mėnesį gauta 107,8 mln. eurų – 0,2 proc. daugiau nei prognozuota, pelno mokesčio įplaukos sudarė 1,6 mln. eurų – 39,6 proc. mažiau nei planuota.
Gyventojų pajamų mokesčio įplaukos į valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus sausį buvo 94,7 mln. eurų – 8,1 proc. didesnės nei prognozuota.
Patvirtintos 2017 m. valstybės biudžeto pajamos (be ES lėšų) sudaro 6,386 mlrd. eurų, su ES lėšomis – 8,487 mlrd. eurų.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos

Atsižvelgiant į naują 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ redakciją, kuri taikoma sudarant 2016 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, pakeistos šio standarto metodinės rekomendacijos.

6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinės rekomendacijos patvirtintos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V2-1 „Dėl Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. VAS-2 „Dėl 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ metodinių rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo“ ir skelbiamos Tarnybos interneto svetainėje.

VMI komentuoja: dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad parengė paaiškinimą dėl pridėtinės vertės mokesčio taikymo sandoriams, susijusiems su meno kūrinio ir rankraščio originalo perpardavimu (perpardavimo teise) autoriaus naudai. Detalų paaiškinimą rasite VMI prie FM 2017-02-14 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-4122.

Iš nusistovėjusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ESTT) praktikos matyti, jog paslaugų teikimas atliekamas už atlygį, kaip tai suprantama pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, tik jei tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo yra teisinis ryšys, kai įvykdoma abipusė prievolė, o teikėjo gautas atlygis yra reali gavėjui suteiktos paslaugos vertė.
ESTT nusprendė, kad taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis ryšys, t. y. sumokėtos sumos yra realus atlygis už atskirą paslaugą, suteiktą egzistuojant tokiam teisiniam santykiui.
Vadinasi, kai autoriai gauna ATGTĮ 17 straipsnyje nustatytą atlygį už meno kūrinio originalo (sukurto vaizduojamosios dailės, taikomosios dailės ir fotografijos kūrinio arba jo patvirtintos kopijos) ir literatūros ar muzikos kūrinio rankraščio originalo perpardavimą (t. y. kai jie parduodami po pirmojo nuosavybės teisių į juos perleidimo), PVMĮ požiūriu laikoma, kad nėra tiesioginio ryšio tarp suteiktos paslaugos (perpardavimo teisės) ir už ją gauto atlygio, kadangi autorius nedalyvauja savo kūrinio tolimesniame perpardavime ir negali keisti šio atlygio dydžio, taip pat nėra teisinio ryšio tarp autoriaus ir jo kūrinį įsigyjančios šalies. Todėl toks autoriui mokamas kompensacinis atlyginimas nėra PVM objektas ir PVM nuo jo neskaičiuojamas.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: su verslo atstovais diskutuota apie planuojamus mokesčių sistemos pokyčius

Finansų ministras Vilius Šapoka, susitikęs su paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijančios Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) atstovais, pristatė Finansų ministerijos veiklos prioritetus ir diskutavo apie planuojamus mokesčių sistemos pokyčius. Susitikimo metu taip pat buvo aptartos finansinės perspektyvos po 2020 metų, kai sumažės Europos Sąjungos (ES) investicijos.

„Siekdami efektyviai tobulinti mokesčių sistemą turime susitelkti, dirbti kartu su verslo atstovais ir ieškoti geriausių sprendimų, kurie leistų įgyvendinti Vyriausybės programoje numatytą mokesčių reformą. Tikimės, kad Lietuvos verslo konfederacija bus aktyvi mūsų partnerė“, – susitikimo metu sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
Su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais finansų ministras aptarė priežastis, kodėl būtina keisti mokesčių sistemą, pristatė pagrindinius naujos mokesčių reformos uždavinius, diskutavo, kaip būtų galima sumažinti mokesčių naštą mažiausiai uždirbantiems Lietuvos gyventojams, aptarė Muitinės kodekso įgyvendinimo bei kitus aktualius verslui klausimus.
Lietuvos verslo konfederacija atstovauja 29 verslo asociacijoms ir 3,5 tūkst. įmonių, kurios drauge sukuria apie ketvirtadalį Lietuvos BVP. Konfederacija yra oficiali Tarptautinių prekybos rūmų (International Chamber of Commerce – ICC) atstovė Lietuvoje.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia konsultacijų medžiagą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba skelbia konsultacijų medžiagą - pranešimų skaidrės (PDF formatu) į Tarnybos organizuojamą nemokamą konsultaciją finansinės apskaitos klausimais.

Medžiagą galima rasti čia.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: vyks nemokamas seminaras „Naujovės nemokumo srityje, 2016 m. apžvalga“.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia registruotis į 2017-03-02 „Karolina Park hotel“ viešbutyje (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius) vyksiantį nemokamą seminarą „Naujovės nemokumo srityje, 2016 m. apžvalga�2000��.

Informuojame, kad dalyvavimas šiame seminare bus įskaitytas į kvalifikacijos kėlimą – 2,5 val.
Būtina išankstinė registracija, registruotis galite čia.
Kilus klausimų, teiraukitės Virginijos Jūrienės, tel. (8 5) 212 5464.

VMI praneša: VMI interneto svetainėje – svarbi informacija verslo partneriams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog institucijos interneto svetainėje www.vmi.lt pradėjo skelbti sąrašus įmonių, kurios daugiau nei du mėnesius nesumokėjo deklaruotų mokesčių į valstybės biudžetą. Šiame sąraše nurodytos įmonės, kurios turi didesnę nei 10 tūkst. eurų mokesčių skolą. Su sunkumais susiduriančių ir sumokėti mokesčius valstybei vėluojančių įmonių sąrašas paskelbtas adresu http://www.vmi.lt/cms/ilgalaikiu-skolininku-sarasas

„Įmonių, kurios negali ar vengia laiku mokėti mokesčius, sąrašas reikalingas informuoti sąžiningus verslininkus apie galimai nemokius verslo partnerius«,- teigia VMI Nepriemokų administravimo departamento direktorė Irina Gavrilova, akcentuodama, jog tai - tarsi įspėjimo signalas verslui, kad sudarydamas sandorius su sąraše esančiomis įmonėmis rizikuoja laiku ar visai negauti planuojamų pajamų.
VMI primena, kad į šį sąrašą nepatenka įmonės, kurios turėdamos įsiskolinimą yra sudariusios mokestinės paskolos sutartis. VMI svetainėje skelbiama informacija yra periodiškai atnaujinama.
„Mokesčių inspekcija padeda sąžiningam verslui, o piktybiškai nesilaikantiems susitarimų ar išsisukinėjantiems nuo mokesčių mokėjimo taikome įvairias priemones»,- teigia I. Gavrilova, primindama, kad sąžiningiems mokesčių mokėtojams stengiamasi padėti juos informuojant ir konsultuojant, o mokesčių mokėtojams, vengiantiems mokėti mokesčius, taikomos išieškojimo bei kontrolės priemonės, atliekama tokių mokesčių mokėtojų stebėsena.
VMI tinklapyje skelbiamas ir sąrašas didžiausių skolininkų, kurie nesumokėjo pagal paskutinę PVM deklaraciją, taip pat galima rasti visų Lietuvos įmonių faktinę šios dienos mokesčių skolą. Mokesčių administratorius VMI tinklapio www.vmi.lt skyriuje „Atviri duomenys« taip pat skelbia informaciją apie įmones, kurioms priskaičiuotos papildomos mokesčių sumos po patikrinimų, įmonių sąrašus, kurioms pateikti nurodymai atsiskaityti tik negrynaisiais pinigais. Ten pat galima rasti ir teigiamą informaciją apie didžiausius Lietuvos mokesčių mokėtojus, įmonių sumokėtus mokesčius už praėjusius metus. Skelbdama išsamią leidžiamą informaciją apie mokesčių mokėtojus, VMI tikisi padėti sąžiningam verslui ir paskatinti visas įmones laiku vykdyti mokestines prievoles.

VMI praneša: sklandžiam deklaravimui būtinus duomenis mokesčių administratoriui jau pateikė per 77 tūkst. asmenų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad vasario 15-oji yra paskutinė diena, kai vadinamieji tretieji asmenys privalo pateikti informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas palūkanas už suteiktas paskolas gyvenamajam būstui statyti arba įsigyti, už studijas sumokėtas įmokas, studijų įmokoms mokėti skirtas paskolas, nuolatinių Lietuvos gyventojų sumokėtas pensijų draudimo įmokas į pensijų kaupimo fondus. Minėtus duomenis, kurie padės gyventojams tinkamai įvykdyti mokestines prievoles, o VMI – suformuoti teisingas preliminariąsias gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas – jau pateikė beveik 80 proc. privalėjusiųjų tai padaryti asmenų. Likusieji taip pat turėtų suskubti tai padaryti.

„Mokesčių administratorius, kaip ir kasmet, siekia tinkamai pasirengti metiniam gyventojų pajamų deklaravimui, todėl abipusis mokesčių mokėtojų ir VMI bendradarbiavimas, teisingai ir laiku pateikti duomenys, nemaža dalimi padeda užtikrinti sklandų procesą. Būtina pažymėti, kad beveik visos įmonės informaciją apie gyventojams išmokėtas išmokas dažniausiai pateikia laiku, o savo pareigą įvykdyti vėluojančios bendrovės ir gyventojai turėtų pasekti pareigingųjų pavyzdžiu», - teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė ir primena, kad tretiesiems asmenims yra priskiriami bankai, kredito įstaigos, gyvybės draudimo bendrovės, aukštosios mokyklos, formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo įstaigos ir kt.
Pažymėtina, kad duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti ir nuolatiniai Lietuvos gyventojai, kurie per 2016 m. mokestinį laikotarpį vykdė ekonominę veiklą ir turėjo samdomų darbuotojų. Iki šios dienos minėtus duomenis pateikė apie 60 proc. asmenų.
„Taip pat norime akcentuoti, kad juridiniai asmenys duomenis apie gyventojams išmokėtas išmokas turi teikti elektroniniu būdu naudojantis Elektronine deklaravimo sistema (EDS). Šis būdas greitesnis ir patogesnis tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriui. Internete http://deklaravimas.vmi.lt taip pat pateiktos deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų formos, jų pildymo taisyklės«, - primena S. Aliukonytė – Šnirienė.

VMI praneša: užsienio kompanijoms bus lengviau registruotis mokesčių mokėtojais

FNTT Šiaulių apygardos valdyba kartu Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad, atsižvelgus į mokesčių mokėtojų pastebėjimus bei taikant LEAN metodiką, VMI supaprastino užsienio įmonių registracijos tvarką* Lietuvoje.

Iki šiol įmonės vadovas ir/ar jo įgaliotas asmuo, norėdamas įregistruoti nuolatinę buveinę Lietuvoje, turėdavo kreiptis į VĮ Registrų centrą, pateikti prašymą ir duomenis Juridinių asmenų registrui ir atskiru prašymu kreiptis į VMI dėl įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą.
Pagal naujausią VMI patvirtintą tvarką, užsienio juridinius asmenis, vykdančius veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, mokesčių inspekcija pradėjo registruoti pagal iš Juridinių asmenų registro gaunamus duomenis. Tai reiškia, kad užsienio juridinio asmens vadovui ar jo Juridinių asmenių registre nurodytam įgaliotam atstovui, norinčiam naudotis elektroninėmis VMI paslaugomis, pavyzdžiui, Mano VMI, atstovauti įmonę inspekcijoje, nebereikia papildomai kreiptis į mokesčių administratorių, nes jiems automatiškai suteikiamos teisės naudotis VMI sistemomis.
„Nuo šių metų užsienio įmonė, kai įregistruoja nuolatinę buveinę Registrų centre, nebeturi kreiptis į VMI savo iniciatyva. Jam automatiškai suteikiamos teisės naudotis VMI sistemomis, todėl dabar mes iškart turime galimybę išsiųsti pranešimą su prašymu pateikti papildomą informaciją. Taip pat užsienio juridiniam asmeniui mokesčių inspekcijai nebereikia teikti ir dalies papildomų duomenų ir dokumentų, pavyzdžiui, dokumento, kuris patvirtina registravimą užsienio valstybėje» – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė.
Pagal naująją tvarką numatomas ir mokesčių mokėtojo išregistravimas VMI iniciatyva. Kai mokesčių administratorius nustatys, kad užsienio juridinis asmuo penkerių metų laikotarpiu negauna pajamų iš šaltinio Lietuvoje, jis bus išregistruojamas iš Mokesčių mokėtojų registro.
Pagal iš Registrų centro gautus duomenis VMI nuolatinėmis buveinėmis Mokesčių mokėtojų registre yra įregistravusi 90 užsienio juridinių asmenų iš 27 valstybių (Ukr

984aina – 16, Rusija – 6, Iranas – 6, Latvija ir Indija - po 5 asmenis, Baltarusija – 4).
FNTT tyrimas: į Lietuvą keliavo draudžiami pesticidai iš Lenkijos: šešėlinę produkciją pirko ūkininkai, žemės ūkio bendrovės

FNTT praneša, kad Šiaulių rajono gyventojas, neturėdamas leidimo ir be apskaitos dokumentų pardavė ūkininkams produktų už daugiau nei 60 tūkst. eurų. Įtariamasis iš vienos Lenkijos įmonės įsigydavo didelius kiekius Lietuvoje neregistruotų ir draudžiamų prekiauti pesticidų, parduodavo juos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai kartu su prokurorais baigė ikiteisminį tyrimą dėl šešėlinio augalų apsaugos cheminių priemonių (pesticidų) prekeivio.
Sukūręs platų realizacijos tinklą tik Lenkijos rinkai skirtas ir į Lietuvą neteisėtai įsivežtas chemines priemones jis parduodavo Žemaitijos bei Latvijos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms. Širvintų rajone verslininkas turėjo prekių sandėlį, tačiau juo nesinaudojo – pesticidai būdavo nuvežami tiesiai į ūkius pagal iš anksto pateiktus užsakymus.
Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo gauta ekspertų išvada, kad dalis be apskaitos dokumentų ūkininkams realizuotos produkcijos buvo falsifikuota. FNTT Šiaulių apygardos valdybos tyrėjai nustatė, kad šešėlinis verslininkas per keletą mėnesių neteisėtai pardavė produkcijos už 60 tūkstančių eurų, o gautas pajamas slėpė.
Ikiteisminiam tyrimui dėl šiauliečio apgaulingos apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo vadovavo ir jį kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūra.
FNTT Šiaulių apygardos valdyba tęsia ikiteisminį tyrimą dėl Šiaulių rajono gyventojo galimo neteisėto praturtėjimo. Kratų metu jo namuose buvo rasta daugiau nei 140 tūkstančių eurų grynųjų pinigų, o turimas įvairus nekilnojamasis turtas, įtariama negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR