Savaitės 2017.03.05 - 2017.03.12 apžvalga Nr. 11

Sukurta: 2017-03-14
Savaitės 2017.03.05 - 2017.03.12 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Svarbi informacija „Sodros“ el. paslaugų naudotojams su stacionaria el. parašo įranga!

Dėl naujų technologinių sprendimų keičiami kompiuterių pritaikymo reikalavimai darbui su stacionaria el. parašo įranga - asmens tapatybės kortele, saugia USB laikmena ir valstybės tarnautojo pažymėjimu.
„Sodros“ el. paslaugų naudotojus su asmens tapatybės kortelėmis, ir/arba saugiomis USB laikmenomis, ir/arba valstybės tarnautojo pažymėjimais prašome atnaujinti kompiuterių programinę įrangą pagal instrukciją, kurią galima rasti http://www.sodra.lt/lt/kaip-naudotis-elektroniniu-parasu.
Artimiausiu metu stacionari el. parašo įranga veiks tik kompiuteriuose su atnaujinta programine įranga.
Taip pat informuojame, kad šiuo metu stacionarus el. parašas neveikia Firefox 52.0 naršyklės versijoje (ši versija išleista kovo 7-ą dieną).
Atsiprašome už nepatogumus.

SAVAITĖS SKAITALAS

"Verslo žinios" išvardino mokesčių lengvatas, kurias gauna ūkininkai. Sąrašas įspūdingas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1K-79 pakeistos Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 1K-270.
VMI informuoja: dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. VA-22 Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 1 priedas „Pajamų rūšių kodų sąrašas« papildytas nauju pajamų rūšies kodu – 05.
VMI konsultuoja: dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ‒ VMI prie FM) informuoja, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1K-75 „Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo» patvirtinta vidutinė svertinė mažmeninė cigarečių pardavimo kaina, galiojanti nuo 2017 m. kovo 7 d., – 2,99 euro.

Raštą galima rasti čia.

VMI komentuoja: dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, atsižvelgiant į 2016 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos PVM įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 straipsnio 4 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau - komentaras) papildymą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-03-03 raštas Nr. ((14.16-01)-5K-1703023)-6K-1701783). Šį komentarą galima rasti VMI prie FM Konsultacinės medžiagos kataloge.

Informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2017-03-07 rašte Nr. (18.2-31-2E) RM-6449

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Vyriausybė nepritarė naujai mokesčių lengvatai

Vyriausybė, atsižvelgusi į Finansų ministerijos argumentus, nepritarė siūlymui žemės ūkio kooperatinių bendrovių pelnui taikyti nulinį pelno mokesčio tarifą.

„Finansų ministerija peržiūri visas galiojančias mokesčių lengvatas ir, kol šis darbas nebus baigtas, jokioms naujoms lengvatoms nepritars. Be to, primenu, kad žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms jau yra taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas, o nulinis tarifas sukurtų ydingą praktiką“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, įmonių, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau nei 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už savo nariams parduotus ar iš jų įsigytus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai bazinis šio mokesčio tarifas - 15 proc.
Be to, tokių žemės ūkio kooperatyvų pelno išmokos ūkininkams (kooperatyvų nariams) neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.
17-oji Vyriausybė, įgyvendindama kompleksinę mokesčių pertvarką, yra numačiusi riboti naujų lengvatų atsiradimą bei peržiūrėti šiuo metu galiojančias.

Finansų ministerija informuoja: sudaromos lengvesnės sąlygos darbuotojams suteikti bendrovės akcijų

Finansų ministerija informuoja, kad Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos siūlymui sudaryti sąlygas motyvuoti akcinių bendrovių darbuotojus ir didinti jų įsitraukimą į įmonės veiklą – neatlygintinai arba iš dalies neatlygintinai suteikti jiems bendrovės akcijų. Lengvesnis akcijų suteikimas darbuotojams, stebėtojų tarybai ir valdybai leis dar labiau įsitraukti į įmonės veiklą.

„Siūlomais pakeitimais siekiame didinti akcinės bendrovės teisinės formos patrauklumą ir tikimės, kad ši forma taps priimtinesnė vidutiniam verslui. Be to, pakeitimai šalyje padės kurti patrauklią investicinę aplinką, nes kartu bus mažinama ir administracinė našta verslui“, – sako ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
Vyriausybė taip pat pritarė kitiems Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimams – numatoma sumažinti minimalų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo dydį iki 25 tūkst. eurų (anksčiau – 40 tūkst. eurų).
Taip pat atsisakoma maksimalaus uždarosios akcinės bendrovės (UAB) akcininkų skaičiaus ribojimo. Iki šiol maksimalus akcininkų skaičius buvo 250. Šis pakeitimas leis didinti akcininkų skaičių.
Siekiant sukurti aiškias teisines sąlygas UAB santykinai nebrangiai pritraukti lėšų kapitalo forma, dalytis verslo rizika, gauti papildomos patirties vykdant planuojamą įmonės veiklą, bus nustatytos sąlygos, kada UAB galės siūlyti įgyti jos akcijų, ir tai nebus

2000laikoma viešu vertybinių popierių siūlymu.

Civiliniame kodekse ketinama nustatyti, kad notarinės sandorių formos nebus reikalaujama sudarant UAB akcijų pirkimo–pardavimo sutartis, kai UAB akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba kai UAB akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas paskelbė 2016 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad Tarptautinis nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumas (IFIAR) 2017 m. kovo 3 dieną paskelbė 2016 m. atliktų tikrinimų rezultatų apžvalgą, kurioje apibendrinta viešojo intereso įmonių, tarp jų ir svarbių finansų institucijų, audito bei audito įmonių kokybės kontrolės sistemos tikrinimų, atliktų 36 IFIAR narių audito priežiūros institucijų, rezultatai.

Apžvalgoje apibendrinta 34 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 855 įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, auditų tikrinimų rezultatus bei 12 IFIAR narių pateikta informacija apie atliktų 35 svarbių finansų institucijų auditų tikrinimų rezultatus.
Apžvalgos duomenimis, net 42 procentai tikrintų viešojo intereso įmonių auditų ir 49 procentai tikrintų svarbių finansų institucijų auditų turėjo trūkumų. * IFIAR pastebi nežymią bendrą nustatomų trūkumų mažėjimo tendenciją, tačiau taip pat pabrėžia, kad tikrinimų metu kasmet nustatomų trūkumų gausa ir jų pasikartojimas vis dar kelia IFIAR susirūpinimą.
IFIAR 2016 metais atliktų tikrinimų apžvalgoje, kaip ir 2015 metų apžvalgoje, išskirtos tos pačios audito sritys, kuriose daugiausia nustatyta trūkumų. * IFIAR išskiria šias įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, audito sritis, kuriose nustatoma daugiausa trūkumų: tikrosios vertės nustatymas (32 proc.), vidaus kontrolės tikrinimas (18 proc.), pajamų pripažinimas (13 proc.) ir nauja 2016 atliktų tikrinimų apžvalgoje išskirta sritis – audito atranka (17 proc.). IFIAR taip pat pastebi, kad daugiausia svarbių finansų institucijų audito trūkumų nustatoma vidaus kontrolės tikrinimo srityje.

IFIAR nurodo, kad audito įmonių svarbiose vidaus kokybės kontrolės srityse taip pat nustatoma daug trūkumų, tarp jų užduoties atlikimo (49 proc.), nepriklausomumo ir etikos reikalavimų (40 proc.), žmogiškųjų išteklių (31 proc.) ir stebėsenos (28 proc.) srityse.

IFIAR pabrėžia, kad siekiant finansinių ataskaitų audito kokybės gerinimo, turi būti iš esmės išanalizuotos trūkumų pagrindinės priežastys ir imamasi tinkamų priemonių. Taip pat IFIAR pastebi, kad didžiausių audito įmonių tinklų taikoma audito trūkumų pagrindinių priežasčių analizė , net ir lyginant skirtingas tam pačiam tinklui priklausančias audito įmones, yra skirtinga ir kviečia audito įmones taikyti nuoseklesnes ir griežtesnes priemones.

Valstybinė darbo inspekcija informuoja: statybų sezonui rengiasi ir darbo inspektoriai

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad nuo kovo antros pusės ir balandžio mėnesį suintensyvinami statybviečių tikrinimai nelaimingų atsitikimų darbe ir nelegalaus darbo prevencijai. Apie būsimąjį vizitą tikrintojai ūkio subjektų individualia tvarka neinformuos.
Iš anksto pranešdama apie būsimus patikrinimus VDI ragina visas statybos darbus vykdančias įmones dar kartą peržvelgti darbo vietas – ar jos yra saugios. *
Statybvietės bus tikrinamos pagal Prevencinio statybviečių patikrinimo kontrolinį klausimyną arba Statybviečių, kuriose atliekami statinių renovacijos darbai, patikrinimo kontrolinį klausimyną. Šie klausimynai paskelbti viešai, VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt) – taigi, pagal juos darbdaviai gali pasitikrinti, ar nėra pažeidimų.
Gegužės mėnesį darbo inspektoriai iš naujo grįš į jau tikrintas įmones, kuriose buvo rasta pažeidimų, kontroliuodami, ar pažeidimai ištaisyti pagal ankstesnius darbo inspektorių reikalavimus ar rekomendacijas.
„Norėtume atkreipti dėmesį, kad tikrinimų metu nustatę šiurkščius pažeidimus, tiesiogiai gresiančius darbuotojų saugai ir gyvybei, darbo inspektoriai tikrai neapsiribos prevenciniais įspėjimais, – pabrėžia Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Ramūnas Rakauskas. – Už darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimą, jeigu dėl to galėjo įvykti nelaimingas atsitikimas darbe, avarija ar atsirasti kitų sunkių padarinių, juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims gresia bauda nuo 500 iki 2000 eurų. Tai numato Administracinių nusižengimų kodeksas ir tuo pačiu darbo inspektoriui suteikia teisę adekvačiai ir griežtai įvertinti nusižengimo sunkumą.“
Nelegalus darbas užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1000 iki 5000 eurų; pakartotinis nelegalus darbas – baudą nuo 5000 iki 6000 eurų.
Tokius intensyvaus tikrinimo reidus statybvietėse darbo inspektoriai vykdo nuosekliai metai iš metų. Darbų mobilumas, besikeičiantys pavojai, darbų vykdytojų suderinamumo stoka, darbuotojų kaita ir patirtis, vidinės kontrolės darbe organizavimo ypatumai ir pan. lemia, kad statybos sektoriaus įmonėse nelaimingų atsitikimų darbe rizika yra vieną iš didžiausių.
Apie trečdalis visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyksta darbuotojui nukritus iš aukštai. Todėl, lankydamiesi statybvietėse, darbo inspektoriai ypatingą dėmesį skirs pažeidimams, dėl kurių darbuotojams yra pavojus nukristi iš aukštai arba į gylį. Kaip rodo skaudi praktika, nukrentama nuo stogų ar kitų pastato konstrukcijų – nesinaudojant kolektyvinėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo įvairaus pobūdžio kritimų. Nereti pažeidimai, kai neaptveriamos arba netinkamai aptveriamos pavojingos zonos, kuriose yra rizika darbuotojams nukristi (angos sienose, grindyse, laiptų aikštelės, liftų šachtos, iškasos), taip pat neaptveriamos ir pačios statybvietės. Naudojamos pavojingos savadarbės paaukštinimo priemonės, kurių konstrukcija neatitinka saugų darbą užtikrinančių reikalavimų. Krintantys, virstantys daiktai, ruošiniai, kroviniai statybvietėse taip pat dažnai traumuoja darbuotojus.
Pastebėtina, kad nors pernai, palyginti su 2015 m., mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius statybos sektoriuje sumažėjo, tačiau skaičiuojant 100 tūkst. darbuotojų jų dažnumas čia yra 1,6 karto didesnis negu vidutinis šalyje.

FNTT tyrimas:

Prekyba automobiliais besiverčiantis verslininkas per 11 bendrovės veiklos mėnesių suklastojo 9 transporto priemonių įsigijimo ir pardavimo dokumentus. Ikiteisminio tyrimo metu atskleista, kad Vokietijoje gyvenantis vyras Telšiuose įsteigė automobilių prekybos bendrovę, tačiau realybėje bendrovė automobilių nei pirkdavo, nei parduodavo.

Tai rodo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių apygardos valdybos kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra baigtas ikiteisminis tyrimas dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo Telšiuose registruotoje bendrovėje. Jos vadovas – Vokietijoje gyvenantis asmuo.
Tiriant bylą išaiškinta, kad automobilių prekeivis, kaip įtariama, suklastojo, pavyzdžiui, vienos Vokietijos bendrovės sąskaitą faktūrą. Joje buvo įrašyta, kad iš Vokietijoje esanči

4d7os bendrovės už 360 tūkst. eurų perkamas mobilusis „Liebherr“ kranas. Kaip įtariama, verslininkas iš Vokietijos „ant popieriaus“ įsigytą kraną, suklastojus ir pardavimo dokumentus už 370 tūkstančių eurų ketino parduoti Jungtinių Arabų Emyratuose veikiančiai bendrovei. Tiriant šias aplinkybes iš Vokietijos teisėsaugos institucijų buvo gauta duomenų, kad šioje valstybėje nurodyta bendrovė neegzistuoja, dokumentuose pateikti duomenys yra melagingi. Be to, įtariama, kad automobilių prekeivis, Lietuvoje nusipirkęs 7 senas, ne daugiau kaip 500 eurų vertės, transporto priemones, suklastojo ir jų įsigijimo dokumentus. Tokiu būdu, automobilių prekeivis, apgaule norėjo parodyti, kad Telšiuose įsteigta bendrovė neva vykdo realią veiklą.

Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių rajono apylinkės teismui. Už apgaulingai tvarkytą apskaitą automobilių prekeiviui gresia bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR