Savaitės 2017.03.20 - 2017.03.26 apžvalga Nr. 13

Sukurta: 2017-03-28
Savaitės 2017.03.20 - 2017.03.26 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS CITATA

Finansų ministerija giriasi, kad padidinus neapmokestinamąjį pajamų dydį (NPD) cituoju «Mokesčių našta mažas pajamas gaunantiems asmenims BE VAIKŲ ateinančiais metais sieks 33,6 proc. ir bus artima ES valstybių vidurkiui» (t.y. vis dar didesnė, bet jau «artima») O kaip asmenims SU VAIKAIS? Du vaikus auginančio ir minimumą uždirbančio gyventojo mokestinė našta yra 30.6%: (jis uždirba €500: į rankas gauna €346 ir sumoka €153 eurus mokesčių). Keli įdomūs faktai:
1. Lietuva turi didžiausią mažai uždirbančių ir vaikus auginančių darbuotojų apmokestinimą civilizuotame pasaulyje (EPBO šalyse)
2. Skurdo rizikos riba du vaikus auginančio asmens yra €414, tad dideli mokesčiai šią šeimą padaro skurdžiais t.y. į rankas po mokesčių lieka tik €346
3. Skurstančių vaikus auginančių vienišų tėvų yra 57.5% (antras rodiklis ES po Bulgarijos) - dvigubai didesnis nei pensininkų (27.6%).
4. «Nekenčiami kapitalistai» - Australija, Kanada, Naujoji Zelandija ir Airija bei «socialiai nejautri» Danija taiko neigiamus mokesčius t.y. primoka, kad tokios šeimos dirbtų ir augintų vaikus (o ne gyventų iš pašalpų).
Asmeniškai nesuprantu kur yra ekonominė logika apmokestinti šeimas, nustumiant jas žemiau skurdo ribos, o už gautas lėšas «rūpintis» nuskurdintomis šeimomis ir kompensuoti sąskaitas už «šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidas»? Patys nuskurdina, kad nebegalėtų susimokėti sąskaitų net už vandenį, o vėliau - teikia kompensacijas (iš jų pačių sumokėtų pinigų)… Absurdas…

Žygimantas Mauricas, banko „Nordea“ ekonomistas bei Baltijos šalių tyrimų padalinio vadovas, premjero Sauliaus Skvernelio visuomeninis konsultantas

SAVAITĖS STRAIPSNIS

"Verslo žinių" straipsnis: "Finansinių ataskaitų pateikimas: RC šiemet bausti bus paprasčiau".
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-140 pakeistos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigose taisyklės, patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - Fondo valdyba) direktoriaus 2014 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-555.
VMI informuoja: dėl Sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo pakeitimo

Lietuvos Respublikos Finansų ministro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė 2017-03-23 informacinį pranešimą Nr. (18.18-31-1E)RM-8501 dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies pervedimo paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo« pakeitimo.

Raštą dėl pakeitimų galima rasti čia.

VMI informuoja: patikslinta verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinė

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė 2017-03-15 informacinį pranešimą Nr. (32.42-31-1E) RM-7150 „Dėl verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinės (plačiosios) patikslinimo».

Atmintinė patikslinta atsižvelgiant į nuo 2016 m. lapkričio 24 d. įsigaliojusio nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo „pakeitimo« nuostatas bei į nuo 2017 m. pasikeitusią valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo tvarką.
Atmintinę galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Euro grupė diskutavo apie šalių biudžetų planus ir pensijų sistemų tvarumą

Briuselyje vykusiame Euro grupės posėdyje euro zonos finansų ministrai aptarė Stabilumo ir augimo pakto (SAP) nuostatų įgyvendinimą bei analizavo žingsnius, kurių buvo imtasi po Europos Komisijos pateiktos nuomonės dėl šalių biudžetų planų.

Europos Komisija jau anksčiau pateikė nuomonę, kad Lietuva rizikuoja 2017 metais reikšmingai nukrypti nuo vidutinės trukmės tikslo ir neatitikti Stabilumo ir augimo pakto reikalavimų, tačiau jei Lietuvai bus suteikta išlyga dėl socialinio modelio, šalis atitiks SAP nuostatas. Dėl šios išlygos taikymo bus nuspręsta įvertinus 2017 m. Lietuvos Stabilumo programą gegužės mėnesį.
„Šalims, kurios įgyvendina svarbias, į ilgalaikį finansų tvarumo stiprinimą orientuotas struktūrines reformas, pakto nuostatai numato galimybę neįtraukti jų kaštų vertinant valdžios sektoriaus balanso ir išlaidų didėjimo rodiklių atitikimą ES fiskalinės drausmės taisyklėms, todėl esame pateikę prašymą taikyti išimtį dėl socialinio modelio įgyvendinimo ir greitu metu Komisija, įvertinusi Lietuvos stabilumo programą, turėtų pateikti savo sprendimą“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
Posėdžio metu buvo aptartas ir pensijų sistemų tvarumo klausimas, kuris vis dar išlieka aktualus ES darbotvarkėje, nes artimiausius du dešimtmečius numatomas tolesnis išlaidų pensijoms augimas. Euro zonoje išlaidos pensijoms vidutiniškai sudaro 12,5% BVP arba 25% visų valstybės išlaidų, tačiau egzistuoja ženklūs skirtumai tarp šalių narių.
„Su euro zonos finansų ministrais sutarėme dėl lyginamųjų standartų, kurie nuo 2018 metų bus naudojami kas trejus metus vertinant pensijų sistemų tvarumą ir padės nustatyti reformų poreikį šioje srityje“, – teigė V.Šapoka.
Euro grupėje taip pat buvo aptartas Graikijos finansinės paramos programos įgyvendinimas, analizuotos euro zonos šalių pateiktos metinės skolinimosi ataskaitos.
Rytoj V. Šapoka dalyvaus Ekonomikos ir finansų ministrų tarybos (ECOFIN) posėdyje, kuriame ES finansų ministrai diskutuos apie bendrąjį atvirkštinio apmokestinimo mechanizmą, kuriuo būtų siekiama sumažinti sukčiavimą pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje. Taip pat bus aptariamas 2017 metų Europos semestras, pristatoma informacija apie Europos gynybos fondo kūrimo eigą bei numatoma tolimesnė veikla po kovo 17-18 d. Badan Badene (Vokietija) vykusio G20 finansų ministrų bei centrinių bankų valdytojų susitikimo.

== Ūkio ministerija informuoja: turintys didelę patirtį užsieniečiai lengviau galės įsidarbinti Lietuvoje aukštos profesinės k2000valifikacijos reikalaujančiuose darbuose ==

Lietuvai reikalingi kvalifikuoti profesionalai iš Europos Sąjungai (ES) nepriklausančių valstybių ateityje turės galimybę lengviau įsidarbinti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančiuose darbuose. Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtam nutarimo projektui, pagal kurį ilgametę profesinę patirtį (ne trumpesnę nei 5 metai) įgiję, tačiau aukštojo mokslo diplomo neturintys aukštos kvalifikacijos užsieniečiai galės įsidarbinti greičiau. Šį nutarimo projektą Ūkio ministerija parengė įgyvendinama Mėlynosios kortelės direktyvos ir įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatas.

Pasak ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus, vienas iš veiksnių, pagal kurį investuotojai renkasi valstybę investicijoms, yra kvalifikuota darbo jėga. Siekiant išlaikyti Lietuvą patrauklią tiesioginėms užsienio investicijoms, būtina sudaryti palankias sąlygas šalyje veikiantiems darbdaviams atsivežti trūkstamų aukštos kvalifikacijos specialistų.
„Ūkio ministerijos parengta tvarka sprendžiamas kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Lietuvoje: sudaromos sąlygos pritraukti aukštos profesinės kvalifikacijos užsieniečių, turinčių tik ilgametę profesinę patirtį ir į aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas priimti kvalifikuotų specialistų. Ši tvarka ypač aktuali sparčiai Lietuvoje ir ES augančiam informacinių technologijų (IT) sektoriui. Šiam sektoriui būdinga, kad jame yra labai daug profesionalų, neturinčių aukštojo mokslo diplomo, tačiau turinčių įspūdingos praktinės veiklos patirties“, – sako M. Sinkevičius.
Remiantis VšĮ „Investuok Lietuvoje“ duomenimis, prognozuojama, kad daugiausia iš tiesioginių užsienio investicijų tikslinių sektorių naujų darbo vietų 2016–2020 m. laikotarpiu bus sukurta paslaugų centrų sektoriuje (pusšešto tūkstančio), informacinių technologijų sektoriuje (beveik 3500) ir pramoninių įrenginių ir įrangos gamybos sektoriuje (daugiau kaip 1000). Lyginant šiuos duomenis su šiuo metu atskiruose sektoriuose dirbančių specialistų skaičiumi, matyti, kad didžiausi naujų darbo vietų augimo tempai numatomi IT sektoriuje – 60 proc. Prognozuojama, kad 2020 metais šalyje reikės 10 tūkst. IT specialistų, o bendrai visose ES valstybėse IT specialistų poreikis išaugs iki 900 tūkst.
Norintiems Lietuvoje dirbti ES valstybėms nepriklausiantiems aukštos kvalifikacijos specialistams bus išduodamas profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai dokumentas, nustatantis, kad per penkerius profesinės veiklos metus darbuotojas įgijo reikiamas darbdaviui kompetencijas, būtinas dirbti aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą. Pripažinimas bus išduodamas tik darbdavio prašymu ir galios tik konkrečiai darbdavio nurodytai darbo vietai. Toks dokumentas nereiškia, kad užsieniečio patirtis yra prilyginama visai aukštojo mokslo kvalifikacijai, kurią liudija aukštojo mokslo diplomo turėjimas. Numatoma, kad tokių prašymų būtų apie 300 per metus.
Sprendimą dėl užsieniečio profesinės patirties prilyginimo aukštojo mokslo kvalifikacijai priims Ūkio ministerija atsižvelgdama į komisijos, sudarytos iš suinteresuotųjų valstybinių institucijų atstovų, siūlymą. Numatyta, kad prireikus komisija galės pasitelkti nepriklausomų ekspertų, taip pat kreiptis į užsienio šalių institucijas.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba kviečia teikti pastabas dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos projekto

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, siekdama nustatyti bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus, informacijos apie bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimą pateikimo ir šios informacijos vertinimo tvarką, parengė Bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių kvalifikacijos tobulinimo tvarkos projektą (toliau – Tvarkos projektas).

Su Tvarkos projektu galima susipažinti čia.

Pastabas Tvarkos projektui kviečiame teikti iki 2017 m. kovo 30 d. el. paštu Jurgita.Petlickaite@avnt.lt.
Sodra rekomenduoja: per kredito įstaigas išmokėtų pensijų kompensacijų išgryninimui siūloma naudotis būtiniausių mokėjimo paslaugų krepšeliu

Kovo 15 dieną „Sodra“ per kredito įstaigas pervedė šiuo būdu išmokėti numatytas pensijų kompensacijas. Per išmokas pristatančias įstaigas pensininkai jas gaus kartu su pensijomis – įprastu metu.

Su šiuo mokėjimu kompensuojamas sumas gavo ir prašymus išmokėti pensijų kompensacijas jau pateikę kompensacijų nesulaukusių pensininkų turto paveldėtojai. To dar nepadarę turto paveldėtojai, pagal įstatymą, turi kreiptis į „Sodrą“ ir pateikti prašymą bei pristatyti paveldėjimo dokumentus. Paveldėtojams bus grąžinta visa apskaičiuota kompensacijos suma.

Antrasis pensijų kompensavimo etapas prasidėjo 2016 metais. Jo metu per ekonominę krizę sumažintų pensijų dalis buvo grąžinta tuomet dirbusiems pensininkams. Ankstyvesnį ir greitesnį, nei anksčiau numatyta, kompensavimą Seimas įstatymu patvirtino pernai metų pabaigoje.

Antrajam pensijų kompensavimo etapui skirta daugiau nei 120 mln. eurų, kurie buvo padalyti maždaug 81,4 tūkstančio pensininkų. Vidutinė kompensacijos suma siekė apie 1 000 eurų.

Pigesnis išgryninimas pasirinkus pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą

„Sodra“ primena, kad nuo vasario 1 d. Lietuvos bankas patvirtino gyventojams bankuose ir kredito unijose teikiamą pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą, į kurią įeina būtiniausios mokėjimo paslaugos. Šių paslaugų paketo mėnesio kaina negali viršyti 1,5 Eur, o gaunantiems socialinę paramą ji turi būti perpus mažesnė – ne daugiau 0,75 Eur.
VMI primena: elektroninių sąskaitų deklaravimas gyventojams – tik pasiekus 15 tūkst. € apyvartą (įplaukas)

VMI informuoja, kad Lietuvos mokesčių mokėtojai deklaruoti užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas turi iki gegužės 2 dienos. Informaciją VMI apie tokių sąskaitų atidarymą bei uždarymą reikia pateikti pasiekus ar viršijus metinę 15 tūkst. € apyvartą. Tokius duomenis už 2015 ir 2016 metus prašoma pateikti iki 2017 metų gegužės 2 dienos.

VMI primena, kad, atsižvelgusi į visuomenės racionalias pastabas dėl galimo skirtingo taisyklių interpretavimo, praėjusiais metais atidėjo reikalavimą pateikti Mokesčių inspekcijai pranešimą FR0526 apie elektronines sąskaitas. Mokesčių mokėtojai iki nustatyto termino gali pranešti VMI apie 2015 ir 2016 metais atidarytas bei uždarytas sąskaitas naudojantis VMI elektroninio deklaravimo sistema (https://deklaravimas.vmi.lt/), atsiųsti paštu ar atnešti į VMI teritorinį padalinį. Pažymėtina, kad ši tvarka galioja tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams (ne emigrantams). Nenuolatiniu Lietuvos gyventoju laikomas

2000 fizinis asmuo, kurio asmeninių, socialinių arba ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau užsienyje nei Lietuvoje. Vien dėl to, kad žmogus, ilgą laiką gyvenantis užsienyje, neužpildė galutinai išvykstančiojo deklaracijos, pateikti informacijos apie sąskaitas užsienyje VMI nereikalauja. Vis dėl to VMI rekomenduoja nenumoti ranka ir į prievolę pateikti galutinai išvykstančiojo deklaraciją.

VMI primena, kad, pasitarusi su visuomene bei ekspertais, nustatė 15 tūkst. € apyvartos ribą, kurią pasiekus toje pačioje kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje turimoje sąskaitoje, reikia informuoti apie sąskaitas bei skyrė pakankamai laiko prievolei įvykdyti. Pažymėtina, kad mokesčių mokėtojai turi informuoti tik apie sąskaitos atidarymo/ uždarymo faktą be jokių operacijų skaičiaus ar jų detalizavimo, be tikslios apyvartos sumos.
Lietuvos mokesčių administratoriui informaciją apie atidarytas bei uždarytas sąskaitas užsienio bankuose bei elektronines sąskaitas 2015 metais pranešė 584 gyventojai, 2016 m. tokių buvo 3,6 tūkst., o šiemet VMI jau gavo beveik per 230 tokių pranešimų.
VMI primena, kad praėjusių metų pabaigoje pakoreguotose taisyklėse aiškiau reglamentuota, apie kokias sąskaitas gyventojas turi pateikti informaciją. Pirmiausia, tai jau paminėta aukšta (15 tūkst. €) apyvartos riba, leidžianti neteikti informacijos gyventojams, kurie naudoja elektronines sąskaitas smulkiems kasdieniams pirkiniams. Taisyklėse taip pat aiškiau nurodyta, kad reikia deklaruoti tik užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atsidarytas sąskaitas*: informacijos apie įvairių lojalumo programų sąskaitas, parduotuvių, degalinių korteles, paskyras, kurios yra naudojamos tik žaidimams ir / arba azartiniams lošimams žaisti elektroninėje erdvėje, Mokesčių inspekcijai pateikti nereikia.
Pildantis pranešimą FR0526 mokesčių mokėtojas taisyklėse ras įvairių pavyzdžių, aiškią informaciją, kokius duomenis reikia pateikti. Pvz., informuojant apie PAYPAL sąskaitą, vietoje sąskaitos numerio reikia pateikti elektroninio pašto adresą, kuris naudojamas jungiantis prie PAYPAL paskyros. VMI savo interneto svetainėje paskelbė dažniausiai užduodamus klausimus – atsakymus, kurie padės gyventojams teisingai įvykdyti savo mokestines prievoles (https://www.vmi.lt/cms/apie-uzsienio-valstybiu-istaigose-atidarytas-ir-uzdarytas-saskaitas). Daug naudingos informacijos apie kredito, mokėjimo ir elektroninių sąskaitų įstaigas galima rasti Lietuvos Banko interneto svetainės skyriuje „Kredito ir mokėjimų rinka» - https://www.lb.lt/kredito_ir_mokejimu_rinka.

VMI informuoja: paramos gavėjų sąraše – ir menininkai

VMI informuoja, kad gyventojai, ketinantys skirti paramą įvairioms visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei politinėms partijoms, prašymus mokesčių administratoriui turėtų pateikti iki šių metų gegužės 2 dienos. Nauja tai, kad šiemet pirmą kartą gyventojai gali paremti menininkus. Paramą galinčių gauti menininkų, kurių šiuo metu yra apie tūkstantį, sąrašas skelbiamas VMI interneto svetainėje https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1 .

„VMI kasmet siekia, kad pajamų deklaravimo procesas vyktų kuo sklandžiau, taptų kuo paprastesnis ir suprantamesnis gyventojams, todėl šiemet atnaujino deklaravimo sistemą, taip pat parengė 1,5 mln. preliminariai užpildytų deklaracijų. Deklaravimui įsibėgėjant, norime priminti gyventojams apie galimybę savo sumokamo pajamų mokesčio dalį skirti pasirinktai organizacijai – šiuo metu tokia galimybe pasinaudoja du iš trijų tai galinčių padaryti mokesčių mokėtojų«, - teigia VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė ir pažymi, kad iki 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio paramą galima skirti įvairioms organizacijoms, labdaros fondams, įstaigoms ir menininkams bei iki 1 proc. – politinėms partijoms.
Tinkamai užpildytą Prašymą (FR0512 formos 3 versija) patogiausia pateikti elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) arba išmaniąją e.VMI programėlę. Taip pat prašymą galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu*. Paramos teikėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad nėra galimybės prašymą pateikti per darbdavį, taip pat jau keleri metai VMI nepriima prašymų, kuriuos urmu bando pristatyti paramos gavėjai.
„Jei mokėtojai nori paramos skyrimo prašymus pateikti asmeniškai, tuomet turi tai daryti pateikdami ir asmens tapatybės dokumentą, arba įstatymų nustatyta tvarka per atstovą, kuris turi notaro išduotą įgaliojimą. Pluoštais atsiųsti paštu ar teikiami tiesiogiai VMI darbuotojui prašymai nenagrinėjami, jeigu kartu nepridėti atstovavimą kiekvienam gyventojui, kurio prašymas teikiamas, patvirtinantys dokumentai. Tai yra būtina, kad mokesčių administratorius identifikuodamas prašymus teikiančius asmenis, galėtų užtikrinti skaidrumą ir savanorišką paramos skyrimą», - pažymi S. Aliukonytė-Šnirienė, akcentuodama, kad gyventojų, privalančių pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau tokių deklaracijų iki gegužės 2 d. nepateikusių, prašymai dėl paramos skyrimo nebus nagrinėjami.
Taip pat pažymėtina, kad gyventojas, nusprendęs tą patį paramos gavėją (ar gavėjus) remti ilgesnį laikotarpį, iki gegužės 2 dienos gali pateikti tik vieną prašymą, o parama bus pervedama tiek metų, kiek žmogus nurodys prašyme. Maksimalus paramos skyrimo terminas – penkeri metai.
VMI duomenimis, pernai daugiau kaip 23 tūkst. paramos gavėjų buvo pervesta 16,6 mln. €, kuriuos skyrė beveik 554 tūkst. šalies gyventojų. Partijoms per 1 mln. € skyrė beveik 69 tūkst. mokesčių mokėtojų.

FNTT tyrimas: prekyba mobiliaisiais nemokant mokesčių krovė turtus: pardavėjui du nauji „Porsche“ ir vila Ispanijoje, Lietuvai – 4 mln. eurų žala

Tarptautinės operacijos metu Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) išaiškino organizuotą grupuotę, prekiavusią mobiliaisiais telefonais ir jų priedais. Įtariama, kad šia nusikalstama veika Lietuvos biudžetui padaryta žala – 4 mln. eurų.

Grupuotė naudojo sudėtingas pridėtinės vertės (PVM) ir pelno mokesčio grobstymo schemas, mobiliuosius telefonus pardavinėjo Lietuvoje veikiančioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos tinklams nemokėdama mokesčių – taip buvo iškreipiama konkurencija. Nusikalstamai veiklai iš Ispanijos, kurioje nuomojosi vilą, vadovavo jau anksčiau į FNTT akiratį patekęs ir teistas vilnietis. Praėjusią savaitę tarptautinės operacijos metu sulaikytas jis ir penki jo bendrininkai.
Dalį iš nusikalstamos veikos gautų pajamų veiklos organizatorius naudojo asmeninėms reikmėms. Pavyzdžiui, pernai įtariamasis įsigijo du naujus „Porsche“ automobilius, kurių kiekvieno kaina apie 140–150 tūkst. eurų. Vilnietis nuomojo vilą ant jūros kranto Ispanijos kurorte, pirkdavo prabangos prekes. FNTT tyrėjų skaičiavimais, asmeninių poreikių tenkinimui per metus nusikalstamos veikos organizatorius išleisdavo apie penktadalį milijono eurų.
Vilniečio suburta nusikalstama grupuotė naudojo sudėtingas mokesčių grobstymo schemas, maskavosi, jiems buvo žinomi pareigūnų ne viešo pobūdžio veiklos metodai. Įtariama, kad vilniečio organizuota grupuotė klastojo fiktyvių įmonių dokumentus, juose įrašydavo kitų bendrovių įvykdytus mobiliųjų telefonų ir jų priedų įsigijimus iš Europos Sąjungos (ES) valstybių bei jų pardavimus Lietuvoje. Pirminiais skaičiavimais, slepiant tikrąjį prekybos mastą į vals

9c1tybės biudžetą buvo nesumokėta daugiau kaip 4 mln. eurų PVM ir pelno mokesčių. Prekybos mobiliaisiais telefonais ir jų priedais apyvarta per nepilnus dvejus metus galėjo siekti apie 20 mln. eurų.

Tyrimo duomenimis, organizuotos grupės nariai įsteigė 5 Lietuvoje registruotas įmones ir 13 bendrovių užsienio valstybėse bei lengvatinio apmokestinimo zonose ir joms vadovavo. Įtariama, kad klastojant šių įmonių ir bendrovių buhalterinės apskaitos dokumentus – pirkimo–pardavimo sutartis, PVM sąskaitas faktūras ir kt. – buvo siekiama neapskaityti tikrosios prekybos mobiliais telefonais ir jų priedais apyvartos. Siekdami apsunkinti nusikalstamos veikos schemos išaiškinimą, Vilniuje veikusios organizuotos grupės nariai reguliariai keisdavo fiktyvias įmones, įsigydami ar įsteigdami naujas. Minėtoms įmonės vadovavo statytiniai, dalis jų – asocialūs asmenys. Jiems už parašą ant oficialių dokumentų buvo mokama po 50 eurų.
Bendros tarptautinės operacijos metu FNTT ir Ispanijos teisėsaugos pareigūnai nusikalstamos veiklos organizatoriaus ir jo bendrininkų darbo vietose, namuose, sandėliuose, prekybos vietose, automobiliuose atliko daugiau kaip 20 kratų. Jų metu buvo rasti ir paimti buhalterinės apskaitos dokumentai, įvairūs juodraščiai, per 30 mobiliojo ryšio telefonų, kompiuteriai ir kompiuterinės laikmenos.
Kelerius metus mobiliuosius telefonus Lietuvos didžiausioms elektroninėms parduotuvėms, mobiliojo ryšio tiekėjams, mažiesiems prekybos centrams pardavinėję nusikalstamos veikos organizatoriai iškreipė sąžiningą konkurenciją, nes išvengę mokesčių šalies ribose galėjo pasiūlyti prekes už mažesnę nei rinkos kainą.
Daugiau kaip 200 tūkst. eurų vertės įtariamųjų turtui pritaikytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas. Vilniaus miesto apylinkės teismas nusikalstamos veiklos organizatoriui skyrė pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą 3 mėn., jo bendrininkams paskirtos kitos kardomosios priemonės.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėtos įmonių veiklos organizuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR