Savaitės 2017.04.10 - 2017.04.16 apžvalga Nr. 16

Sukurta: 2017-04-19
Savaitės 2017.04.10 - 2017.04.16 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAIČIUS

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog virš 200 tūkst. gyventojų, jeigu būtų pateikę pajamų deklaracijas už 2015 m., galėjo susigrąžinti apie 16 mln. Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokos. Vienam gyventojui vidutiniškai tenka po 80 Eur.

SAVAITĖS STRAIPSNIS

"Verslo žinios": VMI švelnina požiūrį į valdybas. )
SAVAITĖS STRAIPSNIS-2

"Verslo žinios": VMI veda deklaravimo labirintu: kelios veiklos, skirtingi klientai. )
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. balandžio 05 d. įsakymu Nr. VA-30 pakeistos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i.MAS) naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. VA-119.

Svarbesni pakeitimai.
Taisyklės papildytos keliais punktais - taisyklės numato galimybę i.SAF posistemyje fiziniams asmenims, PVM mokėtojams išrašyti PVM s-f. Juridiniai asmenys tokios galimybės neturės.
„17(1). i.SAF posistemyje elektronines PVM sąskaitas faktūras gali išrašyti tik fiziniai apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje. i.SAF posistemyje šių asmenų išrašytos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, mokesčių mokėtojui tai nurodžius i.SAF posistemyje, gali būti automatiškai įtraukiamos į išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą tą laikotarpį, kurį jos išrašytos.“
„17(2). i.SAF posistemyje elektronines PVM sąskaitas faktūras gali gauti visi apmokestinamieji asmenys, registruoti PVM mokėtojais, vykdantys ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., atliekantys valstybės ar savivaldybių funkcijas). i.SAF posistemyje šių asmenų gautos elektroninės PVM sąskaitos faktūros, mokesčių mokėtojui tai nurodžius i.SAF posistemyje, gali būti automatiškai įtraukiamos į gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą pagal jų gavimo datą, neatsižvelgiant į jų išrašymo datą.“

Pakeistos informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja apie Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. VA-33 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. VA-102 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo« pakeitimo».

Pakeitimai parengti iš esmės siekiant ištaisyti techninio pobūdžio klaidas, taip pat neatitikimus, identifikuotus perkeliant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija patvirtintą automatinių informacijos mainų globalų standartą (angl. Common Reporting Standard ― CRS), susijusį su privalomais automatiniais apmokestinimo srities informacijos mainais, į nacionalinę teisę. Pakeitimai naujų teisės normų nesukuria.
Esant pokyčiams, susijusiems su jurisdikcijų statusu, atnaujinami jurisdikcijų sąrašai. Pakeičiamas taisyklių 8 priedas „Jurisdikcijos, apie kurias reikia pranešti“ ir 9 priedas − „Dalyvaujančios jurisdikcijos“. Paminėti priedai išdėstomi nauja redakcija.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerijos 2016 metų projekcijos - tiksliausios

Objektyvūs kriterijai rodo, kad Finansų ministerijos parengtas 2016 m. ekonominės raidos scenarijus buvo nešališkas, o rodiklių prognozės - tiksliausios.

Tokia išvada daroma, nes ministerijos rengto scenarijaus rodiklių standartinės paklaidos neviršija tokių pat Europos Komisijos (EK) ir Lietuvos banko (LB) rodiklių paklaidų keturis metus paeiliui ir atitinka nešališkumo vertinimo kriterijus.
Palyginti su kitomis nepriklausomomis institucijomis, Finansų ministerijos 2016 m. ekonominės raidos scenarijus buvo tiksliausias – visų analizuojamų rodiklių standartinės paklaidos buvo mažesnės arba neviršijo LB ir EK atitinkamų prognozuojamų rodiklių standartinių paklaidų.
Vertinimo laikotarpiu (2015 m. rugsėjis – 2016 m. gruodis) Finansų ministerija atnaujino ekonominės raidos scenarijų 3 kartus, EK – 4 kartus, LB – 6 kartus.
Nešališkumas vertinamas pagal tvarką, įgyvendinant Biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio nuostatas bei perkeliant į nacionalinę teisę ES Tarybos direktyvos 2011/85/ES dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms nuostatą dėl fiskaliniam planavimui skirtų ekonominės raidos scenarijų vertinimo pagal objektyvius kriterijus.

Finansų ministerija informuoja: „Lietuvos energijos“ 2016 metų indėlis į biudžetą – 101 mln. eurų dividendų

Finansų ministerijos valdoma valstybės energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ iš 2016 m. pelno į valstybės biudžetą iš viso perves beveik 101 mln. eurų dividendų.

Mažesnė pusė šios sumos (41 mln. eurų) už praėjusių metų pirmąjį pusmetį jau įmokėta, kita pelno dalis (60 mln. eurų), skirta dividendams už praėjusių metų antrąjį pusmetį, bus pervesta netrukus. Atitinkamą įsakymą pasirašė finansų ministras Vilius Šapoka.
„Energetikos bendrovės veiklos rezultatai yra įrodymas ir pavyzdys, kad ir valstybės įmonės gali būti valdomos efektyviai, drąsiai pertvarkius sektorių iš esmės ir pagal pažangiausią tarptautinę praktiką. Todėl dabar turime ir rekordinę grąžą dividendais į valstybės biudžetą, ir kokybiškesnes bei pigesnes paslaugas vartotojams“, - sako finansų ministras V. Šapoka.
Skaičiuojama, kad nuo 2013 metų pertvarkyta „Lietuvos energija“ į valstybės biudžetą sumokėjo per 180 mln. eurų dividendų.
Per tą laikotarpį „Lietuvos energijos“ EBITDA išaugo beveik 70 proc., pajamos – 36 proc., sąnaudos sumažėjo 24 proc. Tuo pat metu Lietuvos gyventojams elektra vidutiniškai atpigo apie 20 proc., gamtinės dujos – apie 30 proc.
Bendrovė ir toliau sieks didinti veiklos efektyvumą, atsisakyti su jos tiesiogine veikla nesusijusių funkcijų, skatins inovacijų plėtrą, didins gamybos pajėgumus, įgyvendindama kogeneracinių jėgainių projektus, ieškos plėtros galimybių atsinaujinančioje energetikoje.
Vienintelė „Lietuvos energijos“ akcininkė yra valstybei atstovaujanti Finansų ministerija, valdanti 100 proc. įmonės akcijų.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba primena, kokia viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiama informacija teikiama tarnybai

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad remiantis Viešojo intereso įmonių auditoriaus ir viešojo intereso įmonių audito įmonės teikiamos informacijos formų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 18 punktu, viešojo intereso įmonių auditoriai ir viešojo intereso įmonių audito įmonės užpildytas 2016 kalendorinių metų informacijos formas dėl atliktų viešojo intereso įmonių finansinių ataskaitų auditų (Tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai) pateikia Tarnybai iki 2017 m. gegužės 1 d.

Audito įmonės užpildytą finansinių metų, kurie baigėsi 2016 m. gruodžio 31 d., informacijos formą dėl pardavimo grynųjų pajamų (Tvarkos aprašo 3 priedas) pateikia Tarnybai iki 2017 m. birželio 1 d.
Remiantis Tvarkos aprašo 15 punktu, jeigu teikiamos informacijos formos pateikiamos tiesiogiai Tarnybos administracijos darbuotojui ar atsiunčiamos paštu, jos taip pat turi būti pateiktos užpildytos excel formatu ir pateiktos elektroniniu būdu:

Sodra atsako į klausimus, susijusius su pajamų deklaravimu savarankiškai dirbantiems

Sodra atsako į klausimus, susijusius su pajamų deklaravimu savarankiškai dirbantiems.

Iki kada, deklaravus pajamas, reikia sumokėti įmokas?
Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, t. y. iki šių metų gegužės 2 d.

Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas (teikti pranešimą)? Kokiais būdais, terminas?
Pajamos yra deklaruojamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Asmenys, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, „Sodrai“ gali pateikti SAV pranešimą apie praėjusių metų pajamų metinės sumos išdėstymą mėnesiais. SAV pranešimas teikiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, iki kurios VMI turėjo būti pateikta metinė pajamų deklaracija (už 2016 metus SAV pranešimas turi būti pateiktas iki šių metų gegužės 12 dienos).
Jeigu asmuo „Sodrai“ nepateikia SAV pranešimo arba VMI deklaruojant pajamas neužpildo priedo GPM308, asmens draudžiamosios pajamos, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos, registre bus išdėstytos mėnesiais proporcingai veiklos vykdymo laikotarpiui.

Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti PSD įmokas (teikti pranešimą)?
Ne, PSD įmokų deklaruoti nereikia.

Ką daryti, jei asmuo negali laiku sumokėti įmokų? Kada galima kreiptis dėl įmokų atidėjimo, jeigu pajamos jau deklaruotis, tačiau įmokoms trūksta lėšų?
Savarankiškai dirbantys asmenys, mokantys socialinio draudimo įmokas už save, dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo, neviršijančio 1 500 eurų, mokėjimo atidėjimo gali kreiptis į „Sodros“ skyrių su prašymu atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą.

„Sodros“ skyrius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą ar jo neatidėti. Tokiu būdu socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimas gali būti atidedamas vieną kartą per kalendorinius metus, laikantis šių sąlygų:

kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas lygus 600 eurų arba mažesnis, socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas atidedamas iki 4 mėnesių;
kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 600 eurų, bet lygus 900 eurų arba mažesnis – iki 6 mėnesių;
kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 900 eurų, bet lygus 1 200 eurų arba mažesnis – iki 8 mėnesių;
kai socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas didesnis nei 1 200 eurų, bet lygus 1 500 eurų arba mažesnis – iki vienų metų.

Socialinio draudimo įmokų įsiskolinimas pradedamas grąžinti nuo sprendimo atidėti socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimą priėmimo dienos laikantis jame nustatytų terminų ir sąlygų. Apie priimtą sprendimą „Sodros“ skyriai raštu informuoja draudėją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.
Asmenys į „Sodros“ skyrių dėl įmokų atidėjimo gali kreiptis iš karto po tos dienos, iki kurios VMI turi būti pateikta metinė pajamų deklaracija t.y. po gegužės 2 d.

VMI praneša: 9 tūkst. gyventojų nesusigrąžino beveik 0,8 mln. eurų GPM permokos už 2015 metus

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) duomenimis, už 2015 metus negrąžinamos gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) permokos 9 tūkstančiams gyventojų, kurie turi pradelstų mokestinių prievolių, t. y., nėra pateikę ar patikslinę ankstesnių laikotarpių privalomų deklaracijų – nekilnojamojo turto, pridėtinės vertės mokesčių ar kito mokestinio laikotarpio gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų. Negrąžinta jiems deklaruotų permokų suma sudaro apie 792 tūkst. eurų.

„Permokos bus grąžintos, tereikia minėtiems gyventojams įvykdyti savo prievoles: pateikti ar patikslinti ankstesnių laikotarpių privalomas deklaracijas, - paaiškina ir problemos sprendimą nurodo VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė – Šnirienė. – Sakykime, mokesčių mokėtojas pateikė metinę gyventojo pajamų deklaraciją, kurioje nurodė jam grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio permoką. Tačiau nustatyta, kad jis nėra pateikęs privalomos pateikti praėjusio mokestinio laikotarpio nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos, taip pat nepatikslino ankstesnio mokestinio laikotarpio pajamų deklaracijos. Vadinasi, nepašalino nustatytų šios deklaracijos trūkumų, nors apie tai bei terminus juos pašalinti buvo informuotas pagal nustatytą tvarką. Tokiu atveju mokesčių administratorius, atsižvelgdamas į tai, kad sprendimui dėl mokesčio permokos grąžinimo priimti trūksta duomenų, nusprendžia negrąžinti mokesčio permokos iki mokėtojas pateiks nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją bei atitinkamai patikslins metinę pajamų deklaraciją."

FNTT tyrimas: neskaidriais viešaisiais pirkimais įtariamos statybų bendrovės

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) tęsia ikiteisminį tyrimą, kuriame aiškinasi keliolikos bendrovių veiklą, sietiną su galbūt neskaidriais viešaisiais pirkimais atliekant statybos darbus. Tyrimas atliekamas dėl sukčiavimo, dokumentų klastojimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, piktnaudžiavimo tarnyba ir pinigų plovimo.

FNTT įtaria, kad įgyvendinant ES lėšomis vykdytus projektus Respublikinėje Kauno ligoninėje ir Palangos šilumos tinkluose, viena iš ikiteisminio tyrimo akiratyje esančių Vilniuje registruotų statybos bendrovių viešųjų pirkimų metu slapta susitardavo su kitais konkurso dalyviais.
Šiame ikiteisminiame tyrime taip pat tiriamos aplinkybės dėl valstybės įmonės Turto banko vykdyto 27,5 mln. eurų vertės projekto – Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstrukcijos. Nustatyta, kad darbuotojas, kuris buvo vienas iš viešojo pirkimo komisijos narių, pirkimo procedūros metu dirbo ir konkursą laimėjusioje bendrovėje.
Ikiteisminio tyrimo metu buvo atlikta daugiau kaip 30 fizinių ir juridinių asmenų kratų. Jų metu rasti ir paimti tyrimui reikšmingi duomenys, nemaža grynųjų pinigų suma eurais. Įtarimai dėl minėtų nusikalstamų veikų pareikšti 7 atsakingiems bendrovių asmenims.
FNTT, atlikdama šį tyrimą, bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba.
Atliekamą ikiteisminį tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūra.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR