Savaitės 2012.03.19 - 2012.03.25 apžvalga Nr. 12

Sukurta: 2012-03-27
Savaitės 2012.03.19 - 2012.03.25 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PAVYZDYS

"Priverstinė hipoteka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje". Autorius – Tomas Chochrin. MRU magistrantūros antro kurso civilinės teisės specialybės studentas, rašantis savo tinklaraštį.

«Vietoje įžangos. Neseniai parašiau komentarą, kad “Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neskelbia atskirųjų nuomonių”. Tas įrašas buvo parašytas, būtent dėl šiame straipsnyje nagrinėsimos bylos, kurioje buvo pareikšta atskiroji nuomonė. Į mano pasipiktinimą 2012 m. kovo 15 d. sureagavo ne bet kas, o pats teisingumo ministras Remigijus Šimašius. Jis pasakė:

“Prieš kelias dienas Tomas Chochrin rašė, kad kažkodėl Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neskelbia atskirųjų nuomonių. Tai va, šiandien gavau gerbiamo teismo pirmininko atsakymą, kad nebuvo ir nėra intencijos kažko neskelbti, bet dėl kokių tai organizacinių turbūt dalykų tai nebuvo skelbiama. Bet kokiu atveju bus greitai ištaisyta. Ačiū Tomui už pastebėjimą.O moralas – belsk, ir bus atidaryta.”

Kovo 17 d. Liteko duomenų bazėje jau galima rasti teisėjo Egidijaus Baranausko atskirąją nuomonę. Norėčiau dar kartą padėkoti tokiam veikliam ir į piliečių pastabas reaguojančiam ministrui ir palinkėti toliau sėkmingo darbo. Taip pat dėkoju Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkui Gintarui Kryževičiui, nes be jo įnašo atskirosios nuomonės vis dar nebūtų skelbiamos. Atkreiptinas dėmesys, kad šiame straipsnyje nagrinėjamoje byloje G. Kryževičius – vienas iš kolegijos narių, su kurio pozicija E. Baranauskas nesutiko pareikšdamas atskirąją nuomonę. Tai, kad pats G. Kryževičius aktyviais veiksmais prisidėjo prie šios atskirosios nuomonės paskelbimo, rodo sveikintiną sveiką teismo pirmininko požiūrį, siekiant įgyvendinti teismo sprendimų viešumą, o kartu ir proceso skaidrumą. Dar kartą ačiū. Dabar metas pereiti prie bylos ir atskirosios nuomonės analizės. Tikiuosi, kad šiuo tekstu pavyks parodyti, kokios svarbios – atskirosios nuomonės, taip pat, kad jų argumentai gali būti labiau pagrįsti už nutartį, su kuria nesutinkama.»

SAVAITĖS GEROJI NAUJIENA

Finansų ministerija informuoja: paskolas studentams 2012 metais teiks keturi bankai, toliau mažėja palūkanų norma.Kredito įstaigų atrankos komisija atrinko keturis bankus, kurie teiks valstybės remiamas paskolas studentams 2012 metais: buvo pasirinkti „DNB“, „Swedbank“, Šiaulių bei Ūkio bankai. Bankų pasiūlyta maksimali marža ir litais, ir eurais yra nuo 2,2 iki 2,3 proc. Visą valstybės remiamos paskolos studentams palūkanų normą sudaro kredito įstaigų marža ir 3 mėnesių tarpbankinės palūkanų litais (VILIBOR) arba eurais (EURIBOR) normos, tad visas palūkanų dydis litais š.m. kovo 16 dienai būtų nuo 3,5 iki 3,6 proc., eurais – nuo 3,05 iki 3,15 proc. Šiais metais toliau mažėja valstybės remiamų paskolų palūkanų normos litais – maksimali galima bankų marža sumažinta nuo 2,5 iki 2,3 proc., o Vyriausybės užtikrinamas viešųjų finansų stabilumas įtakoja žemą VILIBOR dydį.

SAVAITĖS "JUODASIS SĄRAŠAS"

Tax.lt narių prašymu informuojame ir perspėjame: rekomenduojama neturėti verslo santykių su šiomis įmonėmis ir asmenimis:

- Tomas Dragūnas, T. Dragūno projektavimo firma, individuali įmonė, Vilnius;
- Andrius Bareikis, «Septima Ursus», individuali įmonė, Molėtai;
- Gediminas Sinica, UAB «Mayya», Vilnius.

SAVAITĖS NUORODA

Lietuvos Respublikos statistikos departamentas sukūrė Asmeninio kainų indekso (AKI) skaičiuoklę. Jūsų asmeninis kainų indeksas priklausys nuo Jūsų išlaidų struktūros.

SAVAITĖS PROJEKTAS

Buhalteriai netrukus galės dirbti ir individualiai. Seimo Audito komitetas pateikė buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimų projektą. bus keičiama nemažai straipsnių. Keli svarbesni galimi pakeitimai - 10 straipsnio pakeitimas bei naujų straipsnių 10/1 ir 10/2 priėmimas.

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo, atitinkantys šio įstatymo 10/1 ir 10/2 straipsniuose nustatytus reikalavimus.“

Papildyti Įstatymą 10/1 straipsniu:

„10/1 straipsnis. Reikalavimai apskaitos paslaugas teikiančiai įmonei ir apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančiam asmeniui
1. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės už apskaitos paslaugų teikimą atsakingas darbuotojas arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) turėti aukštąjį išsilavinimą;
2)turėti buhalterio profesionalo kvalifikaciją.
2.Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės už apskaitos paslaugų teikimą atsakingas darbuotojas ir apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo savo veikloje privalo laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų.

3.Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės už apskaitos paslaugų teikimą atsakingo darbuotojo ir apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens buhalterio profesionalo kvalifikacijos suteikimo tvarką, pažymėjimo išdavimo, galiojimo, galiojimo sustabdymo, atnaujinimo ir panaikinimo, kvalifikacijos kėlimo tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.“

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 10/2 straipsniuPapildyti Įstatymą 10/2 straipsniu:„10/2 straipsnis. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens civilinės atsakomybės draudimas

1. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Metinė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 100 000 Lt.
3. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo būti apsidraudę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu visą apskaitos paslaugų teikimo laikotarpį.“

SAVAITĖS SEMINARAS

Vienodo konsultavimo klausimais Ūkio ministerija ir Teisingumo ministerija kovo 22 d. rengė seminarą „Priežiūros tarnybų ir visuomenės dialogas: ar verslą tenkina konsultavimo būdai ir kokybė? Kliento pasitenkinimas kaip institucijos veiklos efektyvumo rodiklis“.

Seminare pristatyta gerosios praktikos pavyzdys – skambučių centras Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurio patirtis parodė, kad valstybinė institucija gali teikti ne prastesnes konsultavimo paslaugas už privačias įmones. Taip pat seminare apžvelgiami konsultavimo priežiūros institucijose ypatumai ir vienodo konsultavimo telefonu kūrimo verslo priežiūros institucijose iššūkiai.

Siekiant vienodo konsultavimo praktikos, dar praėjusiais metais pagrindinės verslo priežiūrą atliekančios institucijos pasirašytoje deklaracijoje įsipareigojo verslo naujokus pirmaisiais jų veiklos metais ne bausti, o konsultuoti. Deklaracijos tikslas – kad verslininkas pirmaisiais verslo metais galėtų daugiau dėmesio skirti verslo pradžiai, susipažinti su taikomais reikalavimais.

Vienodą teisės aktų reikalavimų aiškinimo praktiką turi užtikrinti ir šiuo metu per priežiūros institucijų patikrinimus skirtingoms veiklos rūšims naudojami viešai skelbiami kontroliniai 2000klausimynai, kuriuose įvardyta, kas ir kaip tikrinama. Ši priemonė leidžia verslininkams žinoti, kokie svarbiausi reikalavimai, ir verslo priežiūrą daro skaidresnę.

Kontrolinius klausimynus galima rasti interneto svetainėje www.verslovartai.lt ir institucijų, patvirtinusių kontrolinius klausimynus, interneto svetainėse.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas

VSDFV direktoriaus įsakymu pakeistas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių mokamų pašalpų, kitų nepensinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo tvarkos aprašas ir nustatyta, kad motinystės (tėvystės) pašalpos bus pervedamos vėliau tik asmenims, įgijusiems teisę į šią pašalpą po 2012 m. kovo 31 d. (b Aprašo 4 punktas išdėstytas taip:

4. Motinystės (tėvystės) pašalpos mokamos už praėjusį mėnesį. Motinystės (tėvystės) pašalpos, į kurias teisę asmuo įgijo (buvo - iki 2011 m. gruodžio 31 d.) iki 2012 m. kovo 31 d., pervedamos į išmokos gavėjo sąskaitą ne anksčiau kaip mėnesio 15 d. Motinystės (tėvystės) pašalpos, į kurias teisę asmuo įgijo (buvo - po 2012 m. sausio 1 d.) po 2012 m. kovo 31 d., į išmokos gavėjo sąskaitą pervedamos ne anksčiau kaip mėnesio 20 d.

Pakeista Viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje taisyklės ir Viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą pavyzdinė forma

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-22 «Dėl Viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje taisyklių patvirtinimo», patvirtinta naujos redakcijos:

- Viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje taisyklės ir Viešo skelbimo apie įmonės įsipareigojimų nevykdymą pavyzdinė forma.

Įmonių veiklos analizės skyriui pavesta gautą Informaciją apie įmonės negalėjimą vykdyti įsipareigojimų skelbti Departamento interneto svetainėje.
Pakeistos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės

Vyriausybės nutarimu Nr. 249 pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtinimo“. Nutarime prie draudėjais registruojamų subjektų taip pat paminėti fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla (kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 4 EDV arba didesnis), šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Šeimynų įstatyme.

VSD įmokų mokėjimo tvarka verslo liudijimus turintiems asmenims pasikeitė. Patikslinta, kad tik asmenys, vykdantys individualią veiklą, tačiau papildomai įsigyjantys verslo liudijimą, VSD įmokų pagrindinei pensijos daliai gali nemokėti, jei verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu avansu yra sumokėję VSD įmokas, ne mažesnes kaip 50 % VSD bazinės pensijos per mėnesį. Tačiau tokiu pačiu būdu veiklas „sujungiantys“ individualių įmonių savininkai VSD įmokų pagrindinei pensijos daliai gali nemokėti, jeigu verslo liudijimo galiojimo laikotarpiu yra sumokėję socialinio draudimo įmokas nuo sumos, ne mažesnės kaip MMA per mėnesį. 20.15 punkte panaikintos nuostatos, kad valstybiniu socialiniu draudimu nedraudžiami verslo liudijime įrašyti fiziniai asmenys: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas ar globojamasis nuo 14 metų, globėjas (rūpintojas). Reikėtų priminti, kad pagal pakeistas Verslo liudijimo išdavimo taisykles verslo liudijime dabartiniu metu gali būti įrašytas tik vienas „susijęs“ asmuo. Nuo 2012 m. nelaimingų atsitikimų draudimo III grupę faktiškai pakeitus į I, analogiški pakeitimai padaryti ir nutarime.

VMI komentuoja: papildytas PVM įstatymo 24 str. 5 dalies komentaras

VMI pateikia atnaujintąPVM įstatymo 24 str. 5 dalies komentarą. Priminsime, kad šis PVM straipsnis teigia, kad «PVM neapmokestinamos nepriklausomų grupių, kurių nariai yra asmenys, vykdantys tik PVM neapmokestinamą veiklą ar veiklą, kuri nėra PVM objektas, savo nariams teikiamos paslaugos, kurios tiesiogiai būtinos tų narių veiklai, kai tokių grupių bendras išlaidas padengia nariai, o narys už gautą paslaugą nemoka daugiau negu jam tenkanti bendrų išlaidų dalis.

3. Remiantis EET praktika (C-8/01, C-407/07, 348/87), ,,nepriklausoma grupe“ PVM tikslais gali būti laikoma asociacija, fondas, ar kitoks panašaus statuso juridinis asmuo sukurtas tikslu teikti savo nariams paslaugas, kurios jiems yra tiesiogiai būtinos. Kaip nurodė ETT byloje C-8/01, PVM lengvata nepriklausomų grupių teikiamoms paslaugoms gali būti taikoma, jeigu nėra rizikos, kad atleidimas nuo mokesčio pats savaime iš karto arba ateityje gali iškreipti konkurenciją.

VMI komentuoja: atnaujintas leidinys "Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu"

VMI prie FM atnaujimo leidinį »Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu". Atnaujintas leidinys yra paskelbtas VMI prie FM interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/lt/Naujienos/Leidiniai/ Pridėtinės vertės mokestis(PVM)
VMI komentuoja: dėl naujos redakcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 formos (05) versijos

VMI prie FM informuoja, kad 2012-03-08 paskelbtu VMI prie FM viršininko 2012 m. vasario 29 d įsakymu Nr. VA-27 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. VA-29 „Dėl nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 29-1375; toliau — Įsakymas) patvirtintos naujos redakcijos Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės ir naujos redakcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 forma.

Nurodytu Įsakymu patvirtinta naujos redakcijos Nuolatinio Lietuvos gyventojo įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą FR0792 forma (05) versija, toliau — FR0792 forma).
FR0792 forma papildyta naujais laukeliais, kurie skirti žymėti veiklą asmens, kurio veikla priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, taip pat asmens, kuris vykdo apmokestinamąją veiklą.
FR0792 formos bloke „Veiklos vykdymo vieta“ veiklos vykdymo vietos pavadinimą ir adresą turi nurodyti ne tik advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, bet ir asmenys, jeigu jų veiklos vykdymo vieta skiriasi nuo jų gyvenamosios vietos.
Nurodytu Įsakymu patvirtintos naujos redakcijos Nuolatinių Lietuvos gyventojų įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro taisyklės (toliau — Taisyklės) papildytos naujomis nuostatomis, kurios reglamentuoja:
Asmenų, kurių vykdoma individuali veikla priskiriama laisvųjų profesijų veiklai, registravimą;
Laikiną individualios veiklos

1676sustabdymą motinystės (tėvystės atostogų) pašalpų gavimo laikotarpio metu;

Mokesčių mokėtojo telekomunikacinių rekvizitų ir jų pakeitimų registravimą Mokesčių mokėtojų registre mokesčių administratoriaus iniciatyva pagal mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją.

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: per 21-erius veiklos metus „Sodra“ Lietuvos žmonėms išmokėjo beveik 120 mlrd. litų

Kovo 23-iąją buvo minima socialinio draudimo darbuotojų profesinė diena. Šiais metais Lietuvoje socialiniam draudimui sukanka 86 metai. Ta proga buvo pagerbti darbdaviai, padėkota labiausiai nusipelniusiems Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių bei Fondo valdybos darbuotojams. Šiuo metu „Sodroje“ dirba apie 3,3 tūkst. žmonių. Praėjusiais metais įsisteigė Socialinio draudimo darbuotojų profesinė sąjunga, šiuo metu vienijanti apie 300 narių.Šiandien „Sodrai“ įmokas moka 309 tūstančiai draudėjų (darbdavių). Jų skaičius per praėjusius metus padidėjo beveik 8 procentais. Pernai kas mėnesį „Sodra“ išmokėdavo vidutiniškai po 1 mln. 116,4 tūkst. valstybinio socialinio draudimo pensijų ir kompensacijų bei po 92 tūkst. pašalpų. Vidutiniškai per mėnesį „Sodra“ gaudavo 918,9 mln. litų pajamų, o vidutinės mėnesio išlaidos siekė 1 mlrd. 82,4 mln. litų. Per visą savo veiklos periodą „Sodra“ Lietuvos žmonėms išmokėjo beveik 120 mlrd. litų.

Vyriausybės naujienlaiškis Nr. 19 (12), 2012 m. kovo 16 – kovo 23 d.

Svarbiausios Vyriausybės savaitės žinios:

šią savaitę žiniasklaidoje pasirodžius neteisingai informacijai apie neva numatytą pereinamąjį laikotarpį kasoms aparatams, Vyriausybė dar kartą pabrėžia, kad nuo gegužės 1-osios kasos aparatai bus privalomi visiems gyventojams, kurie prekiauja ne tik maisto, bet ir kitomis prekėmis. Kasos aparatai bus privalomi visiems dirbantiems ne lauko sąlygomis – kioskuose, automobilinėse parduotuvėse, vagonėliuose, kilnojamuose nameliuose;
šią savaitę Premjero A. Kubiliaus potvarkiu sudaryta darbo grupė jaunimo nedarbo problemoms išnagrinėti pateikė Vyriausybei pasiūlymus dėl jaunimo nedarbo mažinimo. Darbo grupės išvadose teigiama, kad didelis dėmesys turėtų būti skiriamas švietimo sistemos pasiūlos ir darbo rinkos poreikio subalansavimui bei lankstesniam darbo santykių reguliavimui, jaunimo darbo įgūdžių formavimui švietimo sistemoje, paramai jaunimui pradedančiam verslą, aktyvioms darbo rinkos priemonėms, valstybės institucijų ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimui didinant jaunimo užimtumą.

VMI informuoja: pluoštais pristatomuose prašymuose paramai skirti – suklastoti dokumentai

VMI prie FM informuoja, kad kai kurios organizacijos šiemet vis dar bando pačios prašymus skirti paramą pluoštais pristatyti į VMI – tai daroma ir atnešant iš gyventojų surinktus prašymus, ir siunčiant juos paštu. Tokiuose urmu pristatomuose prašymuose specialistai šiemet jau rado keletą klastočių. VMI akcentuoja, kad nagrinės tik tuos prašymus, kuriuos gyventojai pateiks individualiai.

Per kelias dienas į Vilniaus mokesčių inspekciją atneštuose ir atsiųstuose prašymų punduose specialistai, radę tokių, kurie buvo užpildyti vieno žmogaus ranka ir įtarę, kad prašymai gali būti suklastoti, susisiekė su neva juos užpildžiusiais gyventojais. Mokesčių mokėtojai buvo labai nustebę sulaukę mokesčių specialistų skambučio: 4 vilniečiai nurodė, kad jokių prašymų šiemet dar nepildė ir niekam paramos neskyrė, tuo patvirtindami, kad organizacijos pasinaudojo jų asmeniniais duomenis ir suklastojo prašymus. Vilniaus AVMI specialistai, surinkę visą informaciją, netrukus ją perduos teisėsaugos institucijoms.
Finansų ministerija informuoja: siekiama sudaryti sąlygas centralizuotam valstybės nekilnojamojo turto valdymui

Finansų ministerija teikia Seimui 10-ies įstatymų pakeitimų paketą, leisiantį pertvarkyti valstybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymą. Pasiūlymų esmė – sudaryti sąlygas centralizuotam valstybės nekilnojamojo turto valdymui bei įmonės, kuri centralizuotai valdys šį turtą, veiklos pradžiai.

Jau nuo 2013 metų planuojama nekilnojamo turto valdymą perduoti į vienas rankas – centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui (CTV), kuris būtų steigiamas sujungiant Valstybės turto fondą ir Turto banką. Ši valstybės nekilnojamojo turto pertvarka numatyta Vyriausybės veiklos programoje, pertvarkos principams yra pritarusi Saulėlydžio komisija ir Vyriausybė.

Valstybės nekilnojamasis turtas yra daugiausia turto valdytojų turintis turtas, skirtingai nei žemė, keliai, miškai ar kitos valstybės turto rūšys, kurios turi tam tikrą centralizavimo lygį. Nekilnojamojo turto, kurį institucijos naudoja veiklai vykdyti, valdymas nėra institucijų funkcijoms priskirta veikla. Kita vertus, turto valdymu ir priežiūra užsiima visi turto valdytojai, nors galėtų sutelkti dėmesį tik į pagrindines savo funkcijas ar veiklą.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR