Savaitės 2017.05.15 - 2017.05.21 apžvalga Nr. 21

Sukurta: 2017-05-23
Savaitės 2017.05.15 - 2017.05.21 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PERSPĖJIMAS

VMI įspėja: kitą savaitę – intensyvus institucijų dėmesys krovinių vežėjams. VMI informuoja, jog gegužės 22 – 28 d. konsoliduotos VMI, Policijos ir Muitinės departamentų, Valstybinės kelių transporto inspekcijos bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų pajėgos visoje šalyje vykdys intensyvias krovinių gabentojų patikras keliuose. Jų metu institucijų specialistai ir pareigūnai tikrins, ar kroviniai gabenami laikantis taisyklių, ar kroviniai registruoti VMI i.VAZ sistemoje.

„Vyksiančių plataus masto patikrų metu VMI vertins, kaip krovinių vežėjai laikosi reikalavimo teikti išrašomų važtaraščių duomenis į Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) Elektroninių važtaraščių posistemį i.VAZ. VMI manymu, krovinių pervežėjai turėjo pakankamai laiko prisitaikyti prie naujo krovinių registravimo i.VAZ‘e reglamentavimo, tad kitą savaitę kartu su kolegomis iš kitų institucijų vertinsime, ar visi mokesčių mokėtojai tinkamai vykdo savo prievoles«, - sako VMI prie FM Kontrolės departamento direktorius Marius Žemgulis, pažymėdamas, kad kitos kontroliuojančios institucijos gabenamus krovinius vertins pagal savo kompetenciją.
Mokesčių administratorius rekomenduoja krovinių vežėjams dar kartą pasitikrinti, kuriais atvejais privaloma teikti važtaraščių duomenis į i.VAZ. Atnaujinta informacija paskelbta adresu Konsultacinės medžiagos katalogas à I.MASài.VAZàBendrojo pobūdžio klausimai àAr visais atvejais mokesčių mokėtojai privalo teikti krovinio važtaraščio duomenis VMI?
Ankstesnių patikrų rezultatai rodo, kad didžioji dalis tikrintų krovinių gabentojų tinkamai teikia važtaraščių duomenis – 77 proc. atvejų VMI neturėjo jokių priekaištų. Kitais atvejais nustatyta pažeidimų – t.y. mokesčių mokėtojai yra i.VAZ vartotojai, tačiau arba iš viso nepateikė, arba teikė tik dalies gabenamų krovinių važtaraščių duomenis, kroviniai gabenti su PVM sąskaitomis faktūromis, atitinkančiomis važtaraščius, tačiau jų duomenys į i.VAZ nepateikti, klaidingai traktuojamas gabenimas savo sąskaita. VMI pastebėjo, kad pasitaiko ir grubių piktnaudžiavimo atvejų, kai duomenis į i.VAZ bandoma perduoti patikrinimų metu.

SAVAITĖS PRIMINIMAS

VMI informuoja, kad gyventojams, privalėjusiems, tačiau dar nepateikusiems Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaracijų (forma KIT715) už 2012, 2013, 2014, 2015 ir 2016 m. mokestinius laikotarpius, bus išsiųsti priminimai. VMI duomenimis, juos gaus per 3,4 tūkst. gyventojų, privalėjusių deklaruoti vadinamąjį brangų nekilnojamąjį turtą, sumokėti priklausantį NTM, bet to iki šiol nepadariusių. Jų nedeklaruota ir nesumokėta NTM suma siekia beveik 2 mln. eurų.

„Daugiausiai priminimų skirta 2016 m. turėjusiems brangų nekilnojamąjį turtą. Jie NTM deklaracijas turėjo pateikti ir mokestį sumokėti dar pernai iki gruodžio 15-osios, – sako VMI Mokestinių prievolių departamento direktoriaus pavaduotoja Virginija Ginevičienė, primindama, kad prieš porą metų buvo pakeistas ir sumažintas brangaus nekilnojamojo turto apmokestinimas. – Už 2015 metus ir vėlesnius mokestinius laikotarpius, NTM apskaičiuojamas taikant individualią 220 tūkst. eurų neapmokestinamąją vertę kiekvienam gyventojui, turinčiam brangaus nekilnojamojo turto. Kiekvienas žmogus moka ne už šeimos, o tik už jam nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.»
Turimo turto mokestinės vertės daliai, viršijančiai neapmokestinamąjį dydį, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas (iki 2014 m. gruodžio 31 d. taikomas 1 proc.).
Taip pat apskaičiuojant NTM papildoma lengvata taikoma šeimos nariams priklausančio nekilnojamojo turto vertei, jei tos šeimos augina tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, ar tos šeimos augina neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiu atveju neapmokestinamoji nekilnojamojo turto, priklausančio šeimos nariams, vertė didinama 30 procentų (66 tūkst. eurų) ir yra taikoma individualiai kiekvienam iš sutuoktinių jų pasirinktu santykiu. Šiuo atveju sutuoktiniai gali šią vertę paskirstyti lygiomis dalimis, t. y. po 33 tūkst. eurų, arba vienas iš sutuoktinių prisitaiko visą neapmokestinamąją 66 tūkst. eurų vertę, arba kiekvienas iš sutuoktinių neapmokestinamąją vertę paskirsto savo pasirinktu santykiu. Svarbu, kad bendra paskirstyta neapmokestinamoji vertė neviršytų 66 tūkst. eurų.

SAVAITĖS SPRENDIMAS

Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo 2017 m. vasario mėn.praktika. Paskelbtas LVAT sprendimas teismo byloje, kurioje buvo ginčijamas 0% PVM tarifo taikymo pagr5stumas. Problema buvo tame, kad VMI vis didino ir didino dokumentų, veiksmų ir kitų aplinkybių sąrašą, tam, kad įmonės pagrįstų 0% PVM taikymą, išvežant prekes į ES. Keliolika bylų VMI laimėjo, tvirtindama, kad «tiekėjas neįsitikino, kad pirkėjas turi pakankamų resursų (darbuotojų, sandėliavimo patalpų, piniginių lėšų), nuolatinio veiklos (ofiso, sandėliavimo patalpų) adreso») ir todėl privalo sumokėti į biudžetą 21% PVM nuo išvežtų tam ES pirkėjui prekių vertės. Toks LVAT sprendimas stipriai apramins VMI.

Citata:
Šiais aspektais LVAT pastebėjo, jog Iš Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo matyti, kad jame nėra konkrečiai nustatyta, kokius įrodymus apmokestinamieji asmenys privalo pateikti, kad tokiais atvejais, koks buvo nagrinėjamas apžvelgiamoje byloje, galėtų pasinaudoti 0 procentų PVM tarifu. Šio įstatymo 56 straipsnyje yra nustatyti tik bendro pobūdžio reikalavimai PVM mokesčio mokėtojui įrodyti, kad jo atliktas prekių tiekimas į kitą valstybę narę, atitiko tas sąlygas, kurių buvimas suteikia teisę į 0 procentų PVM tarifo taikymą. Tačiau toks abstraktus įrodinėjimo pareigos nustatymas, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, neatitinka teisinio saugumo principo reikalavimų, nes PVM mokesčio mokėtojui prieš sudarant tokio pobūdžio sandorius nėra iš anksto žinoma, kokius įrodymus jis turi surinkti, kurie iš įrodymų yra pakankami bei leistini reikiamoms aplinkybėms įrodyti, kokių įrodymų iš jo ateityje gali pareikalauti pateikti mokesčių administratorius ir pan. Dėl to įvertinusi šio teisinio reguliavimo nacionalinėje teisėje ydingumą, atsižvelgusi į įprastus reikalavimus, kurie taikomi įforminant tokio pobūdžio tiekimus (sandorius), LVAT teisėjų kolegija sprendė, kad pirminiais leistinais bei pakankamais įrodymais, kurie PVM mokesčio mokėtojui suteiktų teisę į 0 proc. PVM tarifo taikymą, pripažintini PVM sąskaita faktūra ir prekių gabenimo dokumentai.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Sodros biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 346 pakeistos Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija. Naujos redakcijos taisyklėse nurodyta, kad jeigu2000

pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams dėl kokių nors priežasčių už kalendorinį mėnesį nebus apskaičiuota pajamų, nuo kurių mokamos „Sodros“ įmokos, ir jie nebus apsidraudę ar apdrausti kitur ( pvz dirbs kitur, sirgs, vykdys individualiąją veiklą, turės IĮ arba yra studentai, pensininkai), tokie darbuotojai patys iki kitų metų gegužės 1 dienos turės sumokėti PSD įmokas nuo MMA per mėnesį.* Taisyklėse išliko kai kurios nuostatos dėl įmokų skaičiavimo įsigijus verslo liudijimus, vykdant individualiąją veiklą, už IĮ, MB ir ŪB savininkus, taip pat išsamiai išdėstyta skolų „Sodrai“ atidėjimo bei išieškojimo tvarka.

Pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

Lietuvos Respublikos Finansų ministro Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-43 pakeistos Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės.

Taisyklės pakeistos, atsižvelgiant į 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 ir 38 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-87, kuriuo pakeista gyventojų 2017 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms taikytino metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio (toliau – MNPD) apskaičiavimo formulė bei padidinti riboto darbingumo asmenims taikomų individualių neapmokestinamųjų pajamų dydžiai.
VMI primena, kad nenuolatiniai Lietuvos gyventojai Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formas mokesčių administratoriui turi pateikti, norėdami pritaikyti MNPD iš šaltinio Lietuvoje gautoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir/arba norėdami prisitaikyti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 dalies 20 punkte nustatytą pajamų mokesčio lengvatą Lietuvoje gautoms palūkanoms už ne nuosavybės vertybinius popierius ir/arba palūkanoms už indėlius (t. y. norėdami iš Lietuvos Respublikos biudžeto susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką).

Pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. VA-40 pakeistos Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103.

Pakeitimais numatyta, kad meno kūrėjų statusą turintys gyventojai nuo 2017 metų turės teikti FR0478 formą (apie paramos gavimą ir jos panaudojimą). Paramos gavėjai – juridiniai asmenys nuo 2017 metų turės deklaruoti ir iš gyventojų gautus 2 proc. GPM, kuriuos perveda VMI. Formoje reikės nurodyti bendrą
Gyventojai, turintys meno kūrėjo statusą ir įsiregistravę kaip paramos gavėjai bei gaunantys paramą, turės pateikti užpildytą pagrindinę FR0478 formą, jeigu per metus paramos gaus daugiau nei 12 minimalių mėnesinių algų.

Pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeistos Kasos aparatų naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255.
KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: Lietuva išnaudojo žemų palūkanų aplinką ir 1,3 mlrd. eurų pasiskolino palankiomis sąlygomis

Lietuva tarptautinėse kapitalo rinkose pasiskolino 1,3 mlrd. eurų išleisdama iš karto dvi euroobligacijų emisijas - 750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų ir 550 mln. eurų nominalios vertės 30 metų.

„Lietuva didelę sumą ilgam laikotarpiui skolinosi leisdama iš karto dvi emisijas. Sprendimą skolintis ilgam laikotarpiui lėmė palanki situacija tarptautinėse finansų rinkose ir mūsų noras ilgam laikotarpiui fiksuoti žemas skolos palūkanų normas. Skolos valdymo strategija leido išnaudoti investuotojų paklausą ilgo laikotarpio investicijoms. Savo ruožtu, ilga skolinimosi trukmė leis tolygiau paskirstyti skolos grąžinimo srautus ir ilgesnį laiką naudotis patraukliomis finansavimosi sąlygomis“, – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.
750 mln. eurų nominalios vertės 10 metų euroobligacijų emisija yra pigiausia per Lietuvos skolinimosi istoriją – už ją bus mokama 0,95 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 1,129 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,316 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2027 m. gegužės 26 d.
550 mln. eurų nominalios vertės 30 metų emisija ypatinga tuo, kad tai ilgiausios trukmės euroobligacijų emisija per mūsų šalies skolinimosi praktiką. Už ją Lietuva mokės 2,1 proc. metinių palūkanų. Euroobligacijos išplatintos 2,188 proc. pelningumu, o išleidimo kaina lygi 98,079 proc. jų nominaliosios vertės. Euroobligacijos bus apmokamos 2017 m. gegužės 26 d. ir išperkamos 2047 m. gegužės 26 d.

Finansų ministerija informuoja: konferencijos dėmesio centre – diskusijos, kaip skatinti kapitalo rinkas ir Fintech plėtrą

Vilniuje vyko Finansų ministerijos kartu su Lietuvos finansų rinkų institutu organizuota penktoji Tarptautinė finansų rinkų konferencija. Joje buvo dalijamasi gerąja patirtimi apie šalių taikomas naujausias kapitalo rinkų skatinimo priemones. Be to, ne mažai dėmesio buvo skiriama ir šiuo metu Vyriausybėje svarstomoms su finansinių technologijų (fintech) sektoriaus plėtra susijusioms iniciatyvoms su kitų šalių ekspertais aptarti.

„Siekdami tvaraus ir ilgalaikio augimo, privalome tinkamai išnaudoti visus turimus privalumus – gerą infrastruktūrą, talentingus žmones, šalies vietą pasaulio žemėlapyje. Apie tai ir kalbėjome su ekspertais iš kitų šalių, su kuriais vienareikšmiškai sutarėme, kad efektyviai veikiančios finansų rinkos, fintech plėtra ir yra tas raktas, atversiantis kelią tvaraus ir ilgalaikio augimo link“, - teigia finansų ministras Vilius Šapoka.
Be to, ministras pastebėjo, kad Lietuva pastaraisiais metais sukūrė gerą pagrindą finansinių technologijų (fintech) pramonei – itin daug dėmesio skiriama paskatoms, kad fintech kompanijos kurtųsi mūsų šalyje. Vyriausybei siūlomi tolesni sprendimai, susiję su fintech plėtrai palankia teisine aplinka, kapitalo pasiūla kiekviename plėtros etape (pvz., galimybėmis Fintech įmonėms pasinaudoti Europos Sąjungos investicijomis finansuojamomis priemonėmis, kaip „Inogeb LT“), finansinių technologijų produktų paklausa, jos skatinimu ir kt.
Renginyje taip pat buvo diskutuojama apie finansų sekt

2000oriaus vaidmenį ekonomikoje, investavimo strategijos pasaulyje pokyčius ir kylančias rizikas, aptariama investicinių bei pensijų fondų valdymo teisinės ir mokestinės aplinkos svarba realiosios ekonomikos augimui.

Šiais metais konferencijoje pranešimus skaitė tarptautiniu mastu pripažinti akademikai, Europos Sąjungos (ES) politikos formuotojai, verslo ir valdžios institucijų atstovai iš Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV), Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Izraelio, Švedijos, Airijos ir Lietuvos.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja: paruoštos Finansinių ataskaitų formos anglų kalba

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad paruoštos Finansinių ataskaitų formos anglų kalba, galiojančios nuo 2016-01-01 pagal atskiras įmonių rūšis.

Formas galima rasti čia.

Ūkio ministerija praneša: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai gali kreiptis dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius

Ūkio ministerija informuoja, kad Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai jau gali kreiptis į AB Šiaulių bankas ir lizingo bendrovę SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialą dėl portfelinių garantijų už lizingo sandorius. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė sutartis su minėtomis finansų įstaigomis dėl portfelinių garantijų lizingo sandoriams suteikimo pagal finansinę priemonę „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamiems iš Europos regioninės plėtros fondo“ (toliau – Portfelinės garantijos lizingo sandoriams).

„Smulkusis ir vidutinis verslas, siekdamas išlikti konkurencingas, turi ieškoti naujų galimybių. Susidūrus su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema, portfelinės garantijos lizingo sandoriams priemonė palengvins finansavimo gavimą, leis plėsti ir modernizuoti vykdomą verslą ar pradėti naują veiklą“, – sako ūkio viceministrė Lina Sabaitienė.
Šiai finansinei priemonei įgyvendinti Ūkio ministerija skyrė 4 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pagal portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonę, SVV subjektams bus garantuojama iki 80 proc. lizingo sandorio sumos. Lizingas bus teikiamas naujai (nenaudotai) gamybinei įrangai ir naujiems (nenaudotiems) įrenginiams, technologinėms linijoms bei technikai įsigyti. Didžiausia lizingo suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui.
Lizingo sandoriai suteikiami tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.
Pagal sutartyje numatytas sąlygas, portfelinių garantijų lizingo sandoriams priemonės valdytojai, t. y. AB Šiaulių bankas ir SIA „UniCredit Leasing“ Lietuvos filialas, teikiamiems lizingo sandoriams taikys mažesnę maržą nei rinkos sąlygomis teikiamiems lizingo sandoriams. Taip pat priemonės valdytojas taikys mažesnę pradinę įmoką (procentais nuo turto įsigijimo kainos) nei rinkos sąlygomis.

VMI ramina: mokesčių mokėtojų duomenys – saugūs

VMI prie FM informuoja, jog visi mokesčių mokėtojų duomenys yra apsaugoti ir pasaulinio viruso grėsmės jiems nėra. VMI specialistai jau penktadienį ėmėsi visų būtinų priemonių, kad virusas negalėtų pakenkti mokesčių administratoriaus darbui.

„VMI duomenų saugumui skiria ypatingą dėmesį, aktyviai bendradarbiauja su kibernetiniu saugumu besirūpinančiomis institucijomis, įgyvendina visas teikiamas jų rekomendacijas. VMI nuolat atnaujina programinę įranga, naudoja ne tik profesionalias antivirusines programas, bet taiko ir kitas būtinas saugumui užtikrinti priemones. Norime užtikrinti, kad mokesčių mokėtojų duomenų saugumui nėra jokios grėsmės", - pažymi VMI prie FM viršininko pavaduotojas Vygantas Ivanauskas.
Šiandien VMI specialistai tęsia saugumo priemonių atnaujinimo darbus, toliau diegiami savaitgalį išleisti atnaujinimai institucijos serveriuose, todėl kai kurios (daugiausiai vidinės) VMI sistemos trumpam gali būti nepasiekiamos. Elektroninio deklaravimo sistemos atnaujinimo darbai bus vykdomi esant mažiausiam vartotojų srautui.

FNTT tyrimas: mėsos vyniotiniai, kumpiai ir dešrelės Kauno turgavietėse pirkėjams pardavinėti nelegaliai, bendrovėje – juodoji buhalterija

FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atskleidė dar vieną mėsos perdirbimo bendrovę, kuri, kaip įtariama, dalį savo produkcijos parduodavo šešėlyje. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl apgaulingai tvarkomos buhalterinė apskaitos ir neteisingų duomenų teikimo mokesčių administratoriui.

Pirminiais tyrimo duomenimis, mėsos perdirbimo bendrovės atsakingi darbuotojai susitarė su mėsos produkciją perkančiais prekeiviais iš Urmo bazės, Žaliakalnio ir Šilainių turgaus ar turinčiais prekybos kioskus, kad dalį pagamintų vyniotinių, dešrelių, kumpių galima būtų parduoti be apskaitos dokumentų. Įtariama, kad šešėlyje parduota mėsos produkcija nebuvo įtraukiama į Kaune veikiančios bendrovės apskaitą. Atskleista, kad ir dviejose bendrovės prekybos vietose, esančiose Šilainių turgavietėje, galėjo būti prekiaujama žalia mėsa ar rūkytos mėsos produkcija be apskaitos dokumentų.
FNTT Kauno apygardos valdybos tyrėjai atliko kratas mėsos perdirbimo administracinėse ir gamybinėse patalpose Kaune. Kratos atliktos bendrovės akcininkės, joje dirbančių šeimos narių gyvenamosiose patalpose ir mėsos produkcijos prekybos vietose – Šilainių turguje, bei pas tris bendrovės vadybininkus. Pastarieji priiminėdavo produkcijos užsakymus, nuosavais automobiliais išvežiodavo bendrovės pagamintą produkciją ir iš mėsos pirkėjų surinkdavo grynuosius pinigus.
Pirminiais tyrimo duomenimis, bendrovės kasa nebuvo tvarkyta beveik dvi savaites, nors mėsos produkciją prekiaujanti bendrovė tą turėtų daryti kasdien. Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Kauno apskrities specialistai šiame tyrime atliko žaliavų ir pagamintos produkcijos likučių inventorizaciją, nes tokie duomenys nebuvo kaupiami bendrovės buhalterijoje.
Be kita ko, rasti juodosios buhalterijos užrašai, kuriuose galimai atsispindi parduodamos produkcijos pirkėjams, atsiskaitymai.
„Ankstesni tyrimai rodo, kad mėsą ar jos produkciją parduodanti bendrovė dažnai sumažina realią apyvartą ir taip vengia mokėti mokesčius. Įtariama, kad bendrovių apskaitoje nedeklaruojami visi sandoriai, klastojamos sąskaitos faktūros ir kiti dokumentai. Taip iškraipomi duomenys apie realią bendrovių prekybą, bendrovės vengia mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM), vėliau iš šių pinigų gali būti mokami atlyginimai vokeliuose”, – sako Kauno FNTT apygardos valdybos viršininkas Alvydas Packevičius.
FNTT per metus atlieka apie 10 ikiteisminių tyrimų, susijusių su šešėline prekyba mėsa ir jos produktais. Atliekant šiuos tyrimus fiksuojamos tendencijos, kad bendrovėms įsigyjant mėsą iš ES valstybių ir ją parduodant Lietuvos įmonėms ir fiziniams asmenims, apskaitoj

27de nedeklaruojami visi sandoriai, klastojamos sąskaitos-faktūros ir kiti dokumentai. Taip iškraipomi duomenys apie realią įmonės prekybą ir vengiama mokėti mokesčius. Fiziniai asmenys, neįsteigę įmonės ir neregistravę individualios veiklos, neįteisintose mėsos tvarkymo patalpose antisanitarinėmis sąlygomis gamina mėsos gaminius, kuriuos parduoda turgavietėse ar savo namuose.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR