Savaitės 2017.09.25 - 2017.10.01 apžvalga Nr. 40

Sukurta: 2017-10-05
Savaitės 2017.09.25 - 2017.10.01 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS KONSULTACIJA

„Sodros“ specialistai konsultuoja: ką apie ligos išmoką turi žinoti individualios veiklos vykdytojai?

Savarankiškai dirbantiems žmonėms neretai iškyla įvairių klausimų dėl reikalingų sumokėti mokesčių ir socialinio draudimo įmokų, užtikrinamų socialinių garantijų, mat įmokas ir mokesčius šie žmonės turi apskaičiuoti savarankiškai. Tam, kad susirgimai neužkluptų netikėtai, o reikalingos informacijos nereikėtų papildomai ieškoti, artėjant peršalimo ligų sezonui „Sodros“ specialistai atsako į dažniausius individualiai dirbančių žmonių klausimus apie ligos draudimą ir išmokas.
Vykdau individualią veiklą, ar esu draudžiamas ligos draudimu ir susirgęs galėsiu gauti išmoką?
Nuo 2017 m. sausio 1 d. dirbantieji pagal individualios veiklos pažymas yra draudžiami ligos draudimu ir susirgę gali gauti ligos išmokas. Kaip ir visi ligos draudimo įmokas mokantieji, norėdami gauti ligos išmoką dirbantys pagal individualios veiklos pažymą žmonės iki pirmos susirgimo dienos turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius šio draudimo stažą.
Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?
Stažas nustatomas pagal sumokėtas įmokas: jei įmokos sumokėtos nuo 1 MMA dydžio sumos – įgyjamas 1 mėnesio socialinio draudimo stažas, jei įmokos sumokėtos nuo didesnės ar mažesnės negu MMA sumos, stažas laikomas proporcingai didesniu arba mažesniu.
Pažymėtina, kad ligos socialinio draudimo stažas taip pat gali būti įgyjamas iki susirgimo pradžios individualią veiklą vykdančiam asmeniui dirbant pagal darbo sutartį ir jo darbdaviui mokant valstybinio socialinio draudimo įmokas; taip pat individualią veiklą vykdančiam asmeniui gaunant motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros socialinio draudimo išmokas. Tokiu atveju apdraustasis iki laikinojo nedarbingumo pradžios taip pat turi turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius 24 mėnesius ligos socialinio draudimo stažą.
Kokio dydžio įmokas reikia mokėti, kad gaučiau ligos išmoką?
Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos nuo 2017 m. liepos 1 d. sudaro 28,7 proc. nuo pusės Jūsų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatskaičius VSD ir PSD įmokų), 30,7 proc. tarifas galios, jei senatvės pensijai kaupiate papildomai savo lėšomis II pakopos pensijų fonde. Šias įmokas turite sumokėti, kaip ir anksčiau, iki kitų metų gegužės 1 dienos.
Žmogus gali pasirinkti, ar mokėti įmokas, skaičiuojamas, pavyzdžiui, nuo 1 MMA, arba skaičiuojamas nuo faktiškai per mėnesį gautų pajamų. Pasirinkus mokėti nuo planuojamų turėti pajamų, pavyzdžiui, nuo MMA, iki kitų metų gegužės 1 d. būtina sumokėti draudimo įmokų skirtumą, apskaičiuotą pagal faktiškai gautas pajamas.
Ar tai, kad moku privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas užtikrina, kad galėsiu gauti ligos išmoką ir esu draudžiamas ligos draudimu?
Ne, privalomojo sveikatos draudimo įmokos užtikrina galimybę nemokamai gauti sveikatos priežiūros paslaugas, jos niekaip nėra susijusios su ligos draudimu. Ligos draudimas skirtas užtikrinti, kad sergantis žmogus, tuo metu, kai dėl ligos negali dirbti, neliks be pajamų. Taigi mokant PSD įmokas užtikrinamas nemokamas gydymas, o mokant ligos draudimo įmokas – galimybė susirgus ar slaugant šeimos narį gauti ligos išmoką.
Kas nutiks, jei įmokas mokėsiu kas mėnesį, bet mano faktinės pajamos bus didesnės arba mažesnės nei tos, nuo kurių mokėjau įmokas?
Jeigu draudžiamosios pajamos, pagal kurias buvo paskaičiuotas ligos išmokos dydis, bus patikslintos pateikus metinę pajamų deklaraciją ir to laikotarpio draudžiamosios pajamos sumažės, ligos išmoka bus atitinkamai perskaičiuota ir bus nustatyta ligos išmokos permoka, kurią žmogus turės grąžinti.
Pažymėtina, kad, tokiu atveju bus perskaičiuojamos ir žmogaus sumokėtos VSD įmokos – nustačius, kad jos mokėtos nuo didesnės sumos ir pateikus metinę pajamų deklaraciją to laikotarpio pajamos sumažės, žmogui taip pat bus grąžinama įmokų permoka. Jei tuo metu žmogus dar nebus grąžinęs ligos išmokos permokos, VSD įmokų permoka jam bus grąžinta atskaičius ligos išmokos permokos sumą.
Ar tiesa, kad, nors sirgau šiemet, ligos išmoką gausiu tik kitais metais, po gegužės 1 d.?
Nebūtinai. Taip nutiks tik tokiu atveju, jei pajamas deklaruosite kartą per metus pateikdamas metinę pajamų deklaraciją Valstybinei mokesčių inspekcijai. Jei pasirenkate įmokas „Sodrai“ mokėti tik kartą per metus, ir Jums priklausančias išmokas „Sodra“ gali išmokėti tik po to, kai deklaruojate pajamas ir sumokate priklausančias įmokas.
Ar valstybinio socialinio draudimo įmokas ligos išmokai gauti galiu sumokėti avansu?
Taip, įmokas ligos išmokai gauti galima sumokėti avansu. Pavyzdžiui, 2017 m. vasario mėn. galima sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas už kelis, pavyzdžiui, tris mėnesius ar už visus metus į priekį.
Ar ligos išmoka bus mokama nuo pirmosios nedarbingumo dienos?
Kaip ir, pavyzdžiui, dirbantiems pagal darbo sutartis žmonėms, taip ir vykdantiems individualią veiklą žmonėms, tapusiems laikinai nedarbingais dėl savo ligos, ligos išmoka iš „Sodros“ lėšų pradedama mokėti nuo trečiosios laikinojo nedarbingumo dienos ir mokama už darbo dienas (ne kalendorines) taikant 5 darbo dienų savaitę. Dirbantiesiems pagal individualios veiklos pažymą žmonėms už pirmąsias dvi laikinojo nedarbingumo dienas ligos išmoka nemokama, o dirbantiesiems pagal darbo sutartį išmoką už šį laikotarpį moka darbdavys.
Ligos išmoka slaugant sergantį šeimos narį iš „Sodros“ lėšų yra mokama nuo pirmosios laikinojo nedarbingumo dienos.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Seimas grąžino 9% PVM tarifą šildymui

Seimas grąžino PVM lengvatą šildymui - iki 2017 m. gruodžio 31 d. bus taikomas 9% PVM tarifas.

Pakeistas 19 straipsnio 3 dalies 1 punktas ir jis išdėstytas taip:
„1) iki 2017 m. gruodžio 31 d. šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti;“.

Pakeistos Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad 2017 m. rugsėjo 22 d. priimtas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymas Nr. VA-75 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau ‒ Įsakymas).

Įsakymu nustatoma, kad:
Asmens akcizų deklaracija (FR0630A forma) ir jos priedai nuo 2018 m. sausio 1 d. teikiami tik per Valstybinės mokesčių inspekcij

2000os elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau ‒ AĮ) 9 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodytas pardavėjas ar jo fiskalinis agentas (toliau ‒ Pardavėjas) turi pateikti Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma), FR0630D priedą „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“, FR0630R priedą „Registruoto asmens akcizų apskaičiavimas“ ir tam tikrais atvejais FR0630B priedą „Biologinės kilmės žaliavų dalies energinių produktų mišiniuose ir akcizų apskaičiavimas“, FR0630C priedą „Cigarečių kombinuoto akcizų tarifo ir akcizų apskaičiavimas“ ar kitus teisės aktų nustatytus dokumentus (ataskaitas, registrus, pažymas, sertifikatus, leidimus ir pan.);
Pardavėjo pildomos Asmens akcizų deklaracijos (FR0630A forma) 8 laukelyje „Laikinai registruoto asmens ar kito asmens identifikacinis numeris AIS“ nurodomas Valstybinės mokesčių inspekcijos akcizų informacinėje sistemoje (toliau ‒ AIS) suteiktas numeris;
kai per tą patį mokestinį laikotarpį akcizais apmokestinamos prekės gaunamos ir pagal laikinai registruoto gavėjo pažymėjimą ir pagal išduotą patvirtinimą, kad akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje yra garantuotas, Asmens akcizų deklaracijos (FR0630A forma) 8 laukelyje nurodomas arba laikinai registruoto gavėjo SEED (angl. System for Exchange of Excise) numeris, arba minėtam patvirtinimui AIS suteiktas numeris;
Pardavėjo pildomame R0630R priede „Registruoto asmens akcizų apskaičiavimas“ R6 „AAP, atgabentos su AAD“ ir R7 „AAP, atgabentos su SAAD“ stulpelių laukeliai nežymimi;
FR0630S priedo „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio akcizų apskaičiavimas“ 23 laukelyje nurodomas iš kito Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą, faktiškai atgabentų akcizais apmokestinamų prekių, nepriklausomai nuo to ar jau yra parengtas elektroninis pranešimas apie jų gavimą (e-RoR), ar ne, kiekis;
asmuo, kuris pageidauja netaikyti akcizų lengvatos, nurodytos AĮ 40 straipsnyje, arba kuriam atsiranda prievolė mokėti akcizus už nepagrįstai pritaikytą minėtą akcizų lengvatą, turi pateikti atskirą Asmens akcizų deklaraciją (FR0630A forma), FR0630D priedą „Akcizais apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimas pagal tarifines grupes“ ir FR0630K priedą „Kito asmens akcizų apskaičiavimas“, kurioje būtų deklaruojami mokėtini akcizai. Šiuo atveju asmuo (mokėtojo tipas „Asmuo“) FR0630K priede „Kito asmens akcizų apskaičiavimas“ turėtų nurodyti:
20 laukelyje ‒ atitinkamą akcizų tarifą;
20a laukelyje ‒ 640 „Riebalų rūgščių metilo esteris (RRME)“ arba 648 „Automobiliniai etanolio degalai (E85)“ tarifinę grupę;
21-29 laukeliuose ‒ atitinkamų akcizais apmokestinamų prekių kiekius.

Pakeistos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. VA-77 pakeistos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. VA-147 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo” patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės).

Taisyklių pakeitime numatyta, kad Prašymą pakeisti pridėtinės vertės mokesčio mokestinį laikotarpį asmuo gali pateikti tik elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI), vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos 2012 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. VA-91 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Mano VMI naudojimo taisyklės), ir Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ (toliau – Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklės).“

Taip pat numatyta, kad mokesčių administratorius Sprendimą dėl pridėtinės vertės mokesčio mokestinio laikotarpio nustatymo asmeniui pateikia per Mano VMI, vadovaujantis Mano VMI naudojimo ir Mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklėmis.

VMI informuoja: pakeisti pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 11, 31, 38-1 ir 38-2 straipsnių apibendrinti paaiškinimai (komentarai)

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) taikymo tvarką, parengė PMĮ 2, 4, 11, 31, 381 ir 382 straipsnių komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimus, kurių nuostatos suderintos su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2017-09-12 raštas Nr. (14.16.01)-5K-1716266-6K-1705576) ir su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (2017-09-22 raštas Nr. (3-3184)).

Komentarai aktualūs laivybos įmonėms, kurios pasirinko mokėti fiksuotą pelno mokestį. Tokiai apmokestinimo schemai priskiriama ir jūrų laivų, perkamų už skolintas lėšas, įsigijimo sąnaudos (įskaitant palūkanas).
Pakeistus Pelno mokesčio įstatymo straipsnių komentarus galima rasti čia.

VMI informuoja: pakeisti gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1, 10 punktų apibendrinti paaiškinimai (komentaras)

VMI prie FM, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, VMI prie FM nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 17 straipsnio 6 dalies, 21 straipsnio 3 dalies ir 17 straipsnio 1 dalies 9, 9-1 ir 10 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimus. Gyventojų pajamų mokesčio 17 str. komentare VMI paaiškino, kaip draudimo bendrovės turi taikyti nuo 2017 m. galiojančias GPM įstatymo pataisas, jeigu gyvybės draudimo sutartyse pasikeitė naudos gavėjas. VMI paaiškino, kada tokių sutarčių išmokos (pasibaigus sutarčiai ar ją nutraukus) yra2000 apmokestinamos t.y lengvata yra netaikoma.

VMI pakeitė ir GPM 21 sttr. komentarą. VMI priminė, kad bendra visų GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų mokėjimų, nuo kurių sumokėtą GPM VMI grąžina, suma turi būti ne didesnė kaip 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų, o gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į pensijų fondus suma turi neviršyti 2 000 Eur per metus (ir būti ne didesnė kaip 25 proc. metinių gyventojo apmokestinamųjų pajamų).

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: sausio-rugpjūčio mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius – 311,7 mln. eurų

FFinansų ministerijos duomenimis, 2017 m. pirmųjų aštuonių mėnesių centrinės valdžios sektoriaus perteklius buvo 311,7 mln. eurų arba 0,8 proc. prognozuojamo šių metų bendrojo vidaus produkto (BVP). Praėjusių metų tą patį laikotarpį centrinės valdžios sektoriaus perviršis siekė 116,5 mln. eurų.

Šių metų pirmų aštuonių mėnesių centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 7 mlrd. 723 mln. eurų, išlaidos – 7 mlrd. 155 mln. eurų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų sausį-rugpjūtį sudarė 256,5 mln. eurų. Daugiausiai pajamų per septynis mėnesius gauta iš mokesčių (49,8 proc.) ir socialinių įmokų (43,4 proc.). Didžiausia visų išlaidų dalis (56,6 proc.) skirta socialinėms išmokoms.
Prognozuojamas 2017 metų BVP – 41,309 mlrd. eurų.

Ūkio ministerija informuoja: įmonių pavadinimai galės būti sudaromi užsienio kalba lotyniškais rašmenimis

Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos parengtiems Valstybinės kalbos įstatymo ir Civilinio kodekso pakeitimams, kurie leis juridinių asmenų pavadinimus sudaryti užsienio kalba lotyniškais rašmenimis.

„Vis daugiau įmonių veiklą vykdo ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų, todėl lietuvių kalba sudaryti juridinių asmenų pavadinimai yra sunkiau suprantami, atpažįstami užsienyje ir sudaro barjerus verslo plėtros galimybėms kitose šalyse. Tikimės, kad Ūkio ministerijos parengti pakeitimai padės verslui ir užsienio kalba lotyniškais rašmenimis sudaryti bendrovių pavadinimai bus lengviau įsimenami ir suprantami tarptautinėje rinkoje“, – teigia ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius.
Šiuo metu galiojančių teisės aktų nuostatos neleidžia sudaryti įmonių pavadinimų užsienio kalba, išskyrus juridinių asmenų, susijusių su užsienio įmonėmis, sudaromus pavadinimus. Civilinio kodekso ir Valstybinės kalbos įstatymo nuostatos nėra suderintos tarpusavyje, nes tik Civiliniame kodekse nustatyta, kad juridinių asmenų, susijusių su užsienio įmone, pavadinimas gali būti sudaromas užsienio kalba. Valstybinės kalbos įstatyme tokios išimties nėra nustatyta.
Taigi Valstybinės kalbos įstatymo ir Civilinio kodekso nuostatų pakeitimai užtikrins lygiateisiškumo principą ir suvienodins teisės aktų nuostatas, įteisins aiškų ir nedviprasmišką reguliavimą

Valstybinė darbo inspekcija praneša: VDI ir policija tikrino rizikingą statybvietę

Rugsėjo 29 d. ryte Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) Vilniaus skyriaus inspektoriai ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai išvyko į vieną iš Vilniaus statybviečių tikrinti, ar joje nedirbama nelegaliai.

„Tikrinamą statybos objektą pasirinkome neatsitiktinai. Tai viena iš vadinamųjų probleminių statybviečių, kuriose darbo inspektoriai, atsižvelgdami į VDI pasitikėjimo telefonu, taip pat iš žiniasklaidos gautą informaciją, jau buvo nustatę pažeidimų, – sako VDI Vilniaus skyriaus vedėjas Ramūnas Rakauskas. – Tikrintas objektas yra nemažas, jame dirba daugiau nei keletas skirtingų įmonių rangos ir subrangos sutartimis. Tad šį kartą pasirinkome taktiką tikrinti sutelktomis jėgomis, siųsdami tiek reide dalyvaujančius mūsų inspektorius, tiek policijos ekipažus.“
VDI tikrinimų akcijos kartu su policija jau turi gerą įdirbį. Jos organizuojamos šalies mastu, vienu metu visuose regionuose, taip pat ir atskirose apskrityse. Įprastai toks bendradarbiavimas pasižymi itin geru rezultatyvumu.
„Veikti išaiškinant nelegalų darbą – mūsų bendras siekis. Esame patenkinti galimybe prisidėti prie Valstybinės darbo inspekcijos rengiamų patikrinimų veiksmingumo ir sklandumo. Policijos pareigūnų dalyvavimas patikrinimuose padeda užtikrinti, kad darbo inspektorių teisėti reikalavimai būtų deramai vykdomi“, – teigia Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos Prevencinės ir administracinės veiklos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistai.
Reido metu dėmesys buvo skiriamas ir neblaivumo darbe prevencijai, ir užfiksuoti akivaizdžius saugos darbe pažeidimus.
Patikrinus numatytą statybvietę, nustatyti 4 galimai nelegalaus darbo naudojimo atvejai, visi asmenys – Ukrainos piliečiai. Pastarieji negalėjo tiksliai pateikti juos su vienu iš subrangovų siejančių darbinių santykių detalių, vengė tiesių atsakymų. Šiuo metu darbo inspektoriai aiškinasi, kokiu pagrindu ir kokioje įmonėje jie dirba.
Taip pat vienam darbuotojui reido metu nustatytas 0,43 promilės neblaivumas. Jis nušalintas nuo darbo, dėl šio atvejo surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Sodra primena: galima teikti neterminuotą prašymą ligos išmokai skirti

Sodra informuoja, kad galimybe vieną kartą pateikti prašymą skirti ligos išmoką, kuris galiotų neribotai, pasinaudojo jau per 610 tūkst. gyventojų. Daugiau kaip pusė iš jų neterminuotą prašymą pateikė internetu.

„Kviečiame gyventojus skirti kelias minutes ir pateikti neterminuotą prašymą net neišeinant iš namų. Taip nesugaišite daug laiko ir galėsite būti ramūs – visos priklausančios ligos išmokos pateikus prašymą Jus pasieks automatiškai. Pasirūpinkite tuo iš anksto, mat prašymą galima pateikti neturint nedarbingumo pažymėjimo, tiesiog dabar. Tam, kad susirgę ar slaugydami savo artimuosius turėtumėte bent vienu rūpesčiu mažiau“, – sakė „Sodros“ direktorius Mindaugas Sinkevičius.
Galimybė pateikti neterminuotą prašymą ypač patogi žmonėms, kurie retai serga ir gali užmiršti pateikti prašymus skirti išmokas, ir tiems, kuriems tenka dažniau sirgti ar slaugyti šeimos narius: jiems nebereikia kaskart pildyti vis naujo prašymo, juolab, jei dėl to reikėdavo vykti į teritorinį „Sodros“ skyrių, luktelėti eilėje. Pateikus neterminuotą prašymą apie ligos ar slaugos išmokos skyrimą galima nebegalvoti – niekuo rūpintis nereikės, o priklausančios išmokos bus skiriamos ir pervedamos į nurodytą sąskaitą automatiškai.
Internetu, prisijungus prie savo asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui, užpildyti neterminuotą prašymą labai paprasta: tai galima padaryti tiesiog namuose ir tai neturėtų užtrukti ilgiau nei kelias minutes. Atvykstantieji prašymą pateikti į „Sodros“ teritorinį skyrių su savimi turi turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę.
Prašymą galima pateikti bet kada – sergant arba esant sveikam. Taip pat tai padaryti galima ne tik nuo tos dienos, bet už 12 paskutinių mėnesių laikotarpį. Tokiu atveju, jei per tą laiką žmogus sirgo ir dar nesikreipė dėl nedarbingumo išmokos, ji bus skirta automatiškai.

Kaip pildyti prašymą
Pildant prašymą internetu, reikia prisijungti prie „Sodros“ asmeninės paskyros. Prisijungti galima per savo banko elektroninę sistemą, naudojantis elektroniniu parašu arba per elektroninius valdžios vartus.
Ka

675iriojo meniu skiltyje „Mano prašymai / skundai / pranešimai“, pasirinkus punktą „Naujas prašymas“, reikia spausti nuorodą „GPS1, Prašymas skirti ligos išmoką (įskaitant slaugą) (neterminuotas)“, patvirtinti pasirinkimą mygtuku „Tęsti“ ir, patikrinus duomenis bei pasirinkus, kaip turėtų būti pervesti pinigai, pateikti prašymą „Sodrai“ (mygtukas dešiniajame viršutiniame kampe). Svarbiausia patikrinti, kad būtų teisingi sąskaitos duomenys.

Informaciją apie prašymo statusą galima pasižiūrėti „Sodros“ asmeninės paskyros skiltyje „Žinutės“. Norint gauti pranešimus elektroniniu paštu, reikia juos užsisakyti paskyros nustatymuose.
Naują prašymą skirti ligos ar slaugos išmoką reikės pateikti nebent tuo atveju, jei pasikeistų asmens duomenys ar sąskaita. Tada reikėtų pateikti naują prašymą „GPS8, Prašymas dėl asmeninės sąskaitos pakeitimo (išmokoms)“ ir duomenys bus pakeisti.
Taip pat prašymą gali reikėti pateikti, jei žmogus dėl kažkokių priežasčių norės atsisakyti gauti ligos išmoką (pvz., jeigu susirgs atostogų metu, tačiau atostogų nenutrauks ir nepageidaus gauti ligos išmokos už šį laikotarpį). Tada užpildyti reikės prašymą „GPS11, Prašymas neskirti ligos išmokos“.
Visus minėtus prašymus galima pateikti ir bet kuriame „Sodros“ teritoriniame skyriuje.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR