Savaitės 2012.04.09 - 2012.04.15 apžvalga Nr. 15

Sukurta: 2012-04-17
Savaitės 2012.04.09 - 2012.04.15 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS VETO

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė grąžino pakartotiniam Seimo svarstymui Buhalterinės apskaitos įstatymo pataisas.

,,Įstatymo tikslas - užtikrinti kokybišką apskaitos paslaugų teikimą ir kelti apskaitos paslaugas teikiančių asmenų kvalifikaciją - yra teisingas ir sveikintinas, tačiau nustatytas teisinis reguliavimas neatitinka proporcingumo ir asmenų lygiateisiškumo principų«. - sakė Respublikos Prezidentė.

Tokių pataisų įgyvendinimas nuo 2013 metų būtų neįmanomas.

Šalies vadovė ragina atsisakyti diskriminacinės nuostatos, pagal kurią kvalifikacijos reikalavimai nėra taikomi pagal darbo sutartis apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims. Todėl teikiamas siūlymas nustatyti, jog ūkio subjektų apskaitą tvarkančiam asmeniui būtų privalu turėti atitinkamą kvalifikaciją, kurios įgijimo tvarką patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija. Siekiant užtikrinti tinkamą įstatymo įgyvendinimą ir asmenų teisėtų lūkesčių apsaugą, Prezidentė siūlo numatyti pakankamą pereinamąjį laikotarpį.

Prezidentė taip pat pasiūlė sumažinti minimalią metinės civilinės atsakomybės draudimo sumos ribą, taip sudarant platesnes galimybes patiems asmenims įvertinti prisiimamos rizikos laipsnį.

2012-04-11, Prezidentės spaudos tarnyba

SAVAITĖS PAREIŠKIMAS

Lietuvos draudikų asociacija reiškia susirūpinimą dėl naujai Seimo įvesto reglamentavimo apskaitos paslaugas teikiančioms įmonės ir asmenims privalomai apsidrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Balandžio 6 d. draudikai kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentę prašydami vetuoti Buhalterinės apskaitos įstatymą. Lietuvos draudikų asociacijos direktorius Andrius Romanovskis teigia, kad Lietuvoje vis dažniau draudimas tampa priemone riboti tam tikrų profesijų atstovams galimybes teikti paslaugas ar net apriboti konkurentų veiklą, praneša Lietuvos draudikų asociacija.„Neaišku kokiais tikslais norima priversti buhalterius apsidrausti bendrosios civilinės atsakomybės draudimu, kurio minimali draudimo suma siektų 100 000 Lt. Šios rūšies draudimas nėra tinkama priemonė apsaugoti trečiąją šalį nuo žalos, kurią padaro įmonė ar asmuo vykdydamas savo profesinę veiklą“, – teigia A.Romanovskis. Lietuvos draudikų asociacija teigia, kad siekiant užtikrinti privalomojo draudimo sistemos efektyvią veiklą, sprendimas dėl jo įvedimo ir pagrindinių sąlygų turėjo būti derinamas su draudimo įmonių asociacijomis, draudimo rinką prižiūrinčia institucija – Lietuvos banku ir kitomis suinteresuotomis organizacijomis. Tačiau šiuo atveju Įstatymas buvo priimtas skubotai ir nederintas nei su viena suinteresuota institucija.

SAVAITĖS PROJEKTAS

Seimas priėmė Darbo kodekso 214 straipsnio pataisų projektą Nr. XIP-2341(2), kuriuo kodekse įtvirtino nuostatą leidžiančią darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų ir neturintiems įstatyme nustatytų papildomų poilsio dienų, suteikti ne mažiau kaip pusę darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmą mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

Už pataisas priėmimo metu balsavo 91, susilaikė 5 Seimo nariai.

SAVAITĖS "MAKLIA"

Klaipėdos AVMI informuoja, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė UAB „Ekspogalvijai“ apeliacinį skundą ir paliko galioti Mokesčių administratoriaus sprendimą, kuriuo gyvulių didmenine prekyba užsiimančiai įmonei, tariamais milijoniniais sandoriais siekusiai mokestinės naudos, papildomai buvo apskaičiuota sumokėti per 640 tūkst. litų pelno mokesčio, delspinigių ir baudų. Dalis šios sumos į valstybės biudžetą jau grąžinta.

Iš Lietuvos ūkininkų veršelius supirkinėjusią ir juos į Olandiją eksportavusią Mažeikių bendrovę įklampino tariamos tarpininkavimo ir transportavimo sutartys su Olandijos įmonėmis, kurių savininkais buvo Lietuvos bendrovės direktoriaus tėvas ir brolis. Sutartyse buvo numatyti, kaip įrodė Lietuvos mokesčių administratorius, realiai tikrovėje nevykdyti sandoriai – Olandijos mokesčių mokėtojai esą buvo įsipareigojęs už tam tikrą atlygį rasti veršelių pirkėjus bei suteikti veršelių transportavimo paslaugas. Per kelerius metus Lietuvos įmonė tokių tarpininkavimo ir transporto paslaugų sandorių „sudarė“ daugiau kaip už 4 milijonus litų. Kompleksinio mokestinio patikrinimo metu, kuris atliktas bendradarbiaujant su Olandijos mokesčių administratoriumi, nustatyta, kad abi Olandijos įmonės savo šalyje neapskaičiavo, nedeklaravo ir nesumokėjo mokesčių nuo pajamų, neva gautų už tarpininkavimo ir transporto paslaugų teikimą, o jų buhalterinėje apskaitoje neužfiksuoti sandoriai su UAB „Ekspogalvijai“. Tuo tarpu Lietuvos įmonė Olandijos įmonių vardu įformintas sąskaitas faktūras už tariamai suteiktas tarpininkavimo ir transportavimo paslaugas apskaitė įmonės sąnaudose, todėl neteisėtu būdu padidino įmonės leidžiamus atskaitymus ir sumažino apmokestinamąjį pelną ir mokėtiną pelno mokestį.

SAVAITĖS SKAITALAS

Andrius Tapinas apie tai, kad mandagumo ir ekonomikos pamokos naujajai kartai tikrai praverstų.

SAVAITĖS PRIMINIMAS

Besibaigiant metiniam pajamų ir turto deklaravimui, primenam Seimui, Vyriausybei ir ypatingai Finansų ministerijai -Lietuva viena iš kelių pasaulio šalių, kurioje savarankiškai dirbantiems (IĮ savininkams, advokatams, IDV vykdantiems, ūkininkams ir t.t) taikoma regresinė pajamų apmokestinimo sistema; kuo daugiau pajamų gauni, tuo santykinai mažesnius mokesčius moki.

SAVAITĖS SKAIČIUS

JAV prezidentas Barakas Obama pateikė savo ir šeimos pajamų deklaraciją, kurioje nurodyta, kad jo ir jo žmonos Michelle Obama apmokestinamos pajamos sudarė 789 674 USD , o pajamų mokesčio tarifas yra 20,5% . Priminsime, kad socialinio draudimo, įmokas į pensijų fondus ir sveikatos draudimo įmokas JAV piliečiai moka savarankiškai, ir šiomis išlaidomis gali sumažinti savo apmokestinamas pajamas.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytos l prašymų grąžinti užsienio apmokestinamiesiems asmenims jų sumokėtą PVM pateikimo ir nagrinėjimo bei PVM grąžinimo taisyklės, patvirtintos LR finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 189. Taisyklės skirtos už Europos Bendrijų teritorijos ribų įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims.

VMI informuoja: paskelbta Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos 3-oji versija

VMI informuoja, kad Elektroninio deklaravimo sistemoje (toliau – EDS) yra paskelbtas Mokesčio už naudingąsias iškasenas, vandenį ir statybinį gruntą deklaracijos KIT708 formos 3-osios versijos (toliau – KIT708 forma) elektroniniu būdu pildomas šablonas (.mxfd).Nuo 2012 m. kovo 22 d. ankstesnė minėtos formos versija nebegalioja. Prašome neteikti ankstesnių minėtos form2000os versijų, norėdami patikslinti praėjusių mokestinių laikotarpių duomenis naudokite paskutinę formos versiją.Pateiktoms KIT708 formos deklaracijoms šiuo metu EDS suteikiamas statusas „Dokumento duomenys apdorojami“, vėliau bus suteiktas statusas „Dokumentas priimtas“ arba „Nustatyti dokumento trūkumai“ (Ką reiškia dokumentų statusai?), o mokesčių mokėtojai apie suteiktą statusą bus informuojamai elektroniniu būdu, atsižvelgiant į jų informavimo nustatymus EDS.
Audito ir apskaitos tarnyba informuoja: pakeistos VAS 12 "Ilgalaikis materialusis turtas" rekomendacijos

Skelbiamos pakeistos ir papildytos 12-ojo verslo apskaitos standarto „Ilgalaikis materialusis turtas» metodinės rekomendacijos, patvirtintos viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VAS-3. Metodinių rekomendacijų 7.4 punkte pateiktas aiškinimas ir pavyzdys, į ką įmonės turėtų atkreipti dėmesį skirstydamos turtą į ilgalaikį ir trumpalaikį. Šių rekomendacijų 38.2 punkto aiškinimas papildytas pavyzdžiu, kuris parodo ilgalaikio materialiojo turto registravimą apskaitoje, kai keičiama įmonės apskaitos politika.

Pakeistas 20 punkto metodinių rekomendacijų aiškinimas dėl neatlygintinai perduoto (dovanoto) ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo. Papildytas 42 punkto aiškinimas apie ilgalaikio materialiojo pakitusios turto vertės registravimą apskaitoje ir šio pokyčio pateikimą finansinėse ataskaitose.Šių metodinių rekomendacijų 70 punkte paaiškinta, kaip pakeitus apskaitinį įvertinimą apskaitoje registruojamos ūkinės operacijos, taip pat pateiktas naujas pavyzdys, kokiu atveju gali būti keičiamas ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.

VMI informuoja: pateikta seminaro "PVM deklaracijos (FR0600) bei Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (FR0564) pildymas, dažniausiai daromos klaidos" medžiaga

VMI prie FM pateikia seminaro „PVM deklaracijos (FR0600) bei Prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitos (FR0564) pildymas, dažniausiai daromos klaidos“ dalijamąją medžiagą.
VMI informuoja: pateikta seminaro „Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM“ dalijamoji medžiaga

VMI prie FM pateikia seminaro „Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM“ dalijamąją medžiagą.
KITOS NAUJIENOS

Vyriausybės naujienlaiškis Nr. 22 (15), 2012 m. balandžio 6 – 13 d.

Vyriausybės pateiktame naujienlaiškyje svarbiausia:

Jau beveik ketvirtadalis visų verslo patikrinimų atliekama naudojant žymiai paprastesnę verslui formą – kontrolinius klausimynus. Kontrolinių klausimynų taikymas gerina verslo sąlygas, nes verslininkai turi galimybę žinoti reikalavimų turinį, taip pat kurie reikalavimai yra esminiai ir už kurių nesilaikymą gali būti nubausti. Šią reformą inicijavo Ūkio ir Teisingumo ministerijos.

Visus kontrolinius klausimynus galima rasti interneto svetainėje www.verslovartai.lt.

Apie klausimynus informuoja ir Ūkio ministerija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: sumažėjo registruotų bedarbių

Lietuvos darbo biržos duomenimis, balandžio 12 d. šalyje buvo registruota 240 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,60 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Teritorinės darbo biržos balandžio 6–12 dienomis bedarbio statusą suteikė 5,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių, iš jų – 0,9 tūkst. buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus. Tarp naujųjų registruotų bedarbių daugiausia buvo neturinčių profesinio pasirengimo – 40,3 proc., turėjo didesnę nei dvejų metų pertrauką – 27,2 proc., darbo ieškantys pirmą kartą ir neturintys darbo patirties sudarė 22,3 proc.

Per trumpąją savaitę darbdaviai įregistravo 3,4 tūkst. laisvų darbo vietų
VMI informuoja: Kauno rajone aptiktoje „degalinėje“ – 4 tonos nelegalaus dyzelino

Kauno AVMI informuoja, kad Kauno rajone buvo išaiškinta nelegali degalinė, kurioje aptiktos 4 tonos nelegalaus rusiško dyzelinio, o „degalinės“ savininkas prisipažino iš prekybos kuru per metus gavęs beveik 41 tūkst. litų neapskaitytų pajamų. Nelegalią degalinę Kaune mokesčių inspektoriai aptiko bendradarbiaudami su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (toliau – FNTT).Patikrinimo metu mokesčių inspekcijos specialistai Kauno rajono esančiose dirbtuvėse aptiko gyventojui priklausančias 8 mokesčių inspekcijoje neregistruotas talpyklas (3 plastmasinės –po 1000 litrų, bei 5 metalinės – po 200 litrų), kuriose ir aptiktos 4 tonos nelegalaus dyzelino. Šalia rastas ir degalų siurbliukas su kuro apskaitos mechanizmu.

Finansų ministerija informuoja: pirmojo ketvirčio nacionalinio biudžeto pajamos

Finansų ministerijos duomenimis, per šių metų I ketvirtį į nacionalinį biudžetą gauta 4 mlrd. 829,7 mln. litų t. y. 104,7 mln. litų arba 2,2 proc. daugiau palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Buvo prognozuota, kad į nacionalinį biudžetą per 2012 m. I ketvirtį įplauks 4 mlrd. 639,4 mln. litų. Faktiškai įplaukė 190,3 mln. litų arba 4,1 proc. daugiau.

Į valstybės biudžetą pajamų per I ketvirtį gauta 4 mlrd. 41,9 mln. litų t.y. 88 mln. litų arba 2,2 proc. daugiau palyginti su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu. Buvo prognozuota, kad pajamų į valstybės biudžetą bus surinkta 3 mlrd. 902,2 mln. litų, t.y. gauta 139,7 mln. litų arba 3,6 proc. daugiau nei prognozuota.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį valstybės biudžeto (be savivaldybių, Sodros, PSDF ir ES) lėšų buvo skirta švietimui (pedagogų darbo užmokesčiui, mokyklų išlaikymui, pan.) – 866 mln. litų; socialinei apsaugai (socialinei paramai, išmokoms, pan.) – apie 763 mln. litų; 596 mln. litų – ekonomikai; 375 mln. litų - sveikatos apsaugai; viešajai tvarkai ir visuomenės apsaugai - daugiau nei 337 mln. litų.

FNTT praneša: baigtas tyrimas dėl bendrovės, kuri nesumokėjo beveik 4 milijonų litų mokesčių dėl direktoriaus pareigų neatlikimo

FNTT Vilniaus apygardos valdyba kartu su Vilniaus mesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame tarnybos pareigų neatlikimu įtariamas buvęs Vilniaus bendrovės direktorius M. V., už įsigytą nekilnojamąjį turtą nesumokėjęs daugiau nei 3,7 milijonų litų mokesčių.

Nustatyta, kad Vilniuje veikianti bendrovė, atstovaujama direktoriaus M. V., du dviem fiziniais asmenimis 2006 metais sudarė opciono sutartį dėl nekilnojamojo turto objektų, esančių Vilniuje, įsigijimo už bendrą daugiau 25 mln. Lt sumą. 2007 m. įvyko opciono sutartyje numatytas pirkimo–pardavimo sandoris, pagal kurį bendrovė iš dviejų fizinių asmenų įsigijo minėtą nekilnojamąjį turtą ir už jį per kelis kartus sumokėjo pardavėjams visą sutartyje nurodytą įsigijimo sumą – 25,09 mln. Lt. FNTT tyrėjai atskleidė, kad bendrovei įsigijus turtą, jos direktorius M. V., žinodamas, jog privalo organizuoti gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos užpildymą bei pateikimą Valstybinei mokesčių inspekcijai, to tyčia nepadarė ir nesumokėjo privalomo 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio. Paskaičiuota, kad bendrovė 2007 m. nesumokėjo daugiau nei 3,7 mln. Lt mokesčių. Be to, išaiškinta, kad bendrovės buhalterinę apskaitą pagal sutartį nuo 2006 m. tvarkė specializuota buhalter1afinės apskaitos įmonė, kuri nebuvo informuota apie tai, kad įsigytas kelių dešimčių milijonų litų vertės turtas ir privaloma deklaruoti ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį.

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2017 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2017 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2018-01-01
152.92 EUR
Draudžiamosios pajamos
nuo 2018-01-01
476 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2018-01-01
2,45 EUR ir 400 EUR