Savaitės 2018.02.12 - 2018.02.18 apžvalga Nr. 07

Sukurta: 2018-02-20
Savaitės 2018.02.12 - 2018.02.18 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pratęsė terminą, iki kurio UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (toliau - SSC) išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų savininkai turi pasikeisti sertifikatus.
RRT informuoja, kad laikotarpis, per kurį asmenys, naudojantys SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, turėtų juos pasikeisti kitų teikėjų išduodamais sertifikatais, pratęsiamas iki 2018 m. kovo 12 d.
Daugiau informacijos http://www.rrt.lt/lt/pranesimai-spaudai/rrt-pratese-termina-b916.html
Nuo 2018 m. kovo 12 d. prisijungti ir pasirašyti dokumentus bus galima su Asmens dokumentų išrašymo centro prie LR vidaus reikalų ministerijos išduotais sertifikatais, esamais asmens tapatybės kortelėse ir Valstybės tarnautojo pažymėjimuose ir VĮ Registrų centras išduotais sertifikatais, naudojamais visų mobiliojo ryšio tiekėjų telefonų SIM kortelėse bei stacionarioje įrangoje – USB ir lustinėse kortelėse.

SAVAITĖS ATSAKYMAS

Klausimas:

Laba diena , norėtume sužinoti dėl darbuotojo Sodros įmokų „grindų“ ir darbuotojo gaunamo draudimo už papildomai sumokėtas įmokas. Darbuotoja dirba vienoje darbovietėje, 1 d. per savaitę, nustatytas darbo užmokestis 100 EUR, papildomai pensijos daliai darbuotoja nekaupia.

1. Ar teisingai įmonė supranta, kad Sodros ataskaitoje bus deklaruojama 100 EUR ir 40,18 EUR, o 120,54 EUR už darbuotoją įmonė sumokės papildomai pagal Sodros pateiktą pranešimą?
2. Ar teisingai įmonė supranta, kad 120,54 EUR papildomų įmokų per mėn. X 12 mėn. darbuotojai garantuos darbo stažą už metus, darbuotojai išeinant į pensiją?
3. Nuo kokios sumos būtų skaičiuojama pensija, jei darbuotoja sulauktų pensijinio amžiaus 2018-12-31? Ar į skaičiavimus patektų 400 EUR už mėn. suma, nuo kurios buvo sumokėti mokesčiai, ar tik 100 EUR?
4. Nuo kokios sumos būtų skaičiuojama nedarbingumo pašalpa, jei darbuotoja būtų nedarbinga nuo 2018-07-01? Ar į skaičiavimus patektų 400 EUR už mėn. suma, nuo kurios buvo sumokėti mokesčiai, ar tik 100 EUR?
5. Nuo kokios sumos būtų skaičiuojamas motinystės draudimas, jei darbuotoja išeitų nuo 2018-10-01 motinystės atostogų? Ar į skaičiavimus patektų 400 EUR už mėn. suma, nuo kurios buvo sumokėti mokesčiai, ar tik 100 EUR?

Atsakymas:
Socialinio draudimo stažas nustatomas pagal sumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas. Jeigu šios įmokos sumokėtos arba priskaičiuotos nuo Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžio sumos, įgyjamas vieno mėnesio socialinio draudimo stažas. Tais atvejais, kai įmokos sumokėtos arba priskaičiuotos nuo mažesnės arba didesnės negu minimalioji mėnesinė alga sumos, socialinio draudimo stažas laikomas proporcingai mažesniu arba didesniu. * * Socialinio draudimo stažą atskiroms socialinio draudimo išmokoms gauti nustato atitinkamas socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys įstatymai.
Atsakydami į Jūsų klausimus apie pensijų draudimo stažą paaiškiname, kad stažas būtų skaičiuojamas pagal tas draudžiamąsias pajamas, nuo kurių bus priskaičiuojamos ir sumokamos socialinio pensijų draudimo įmokos, o asmens įgyti apskaitos vienetai («taškai») – pagal asmeniui faktiškai priskaičiuojamas draudžiamąsias pajamas. Tai reiškia, jei įmokos būtų mokamos nuo minimalios mėnesinės algos (šiuo metu – 400 Eur), tuomet per metus tokiam asmeniui būtų įskaitomi pilni kalendorinių metų pensijų draudimo stažo metai, o skaičiuojant kalendorinių metų apskaitos vienetus („taškus«) būtų vertinamos asmens faktiškai gautos draudžiamosios pajamos (pvz. 100 Eur).
Ligos bei motinystės išmokos dydis būtų skaičiuojamas pagal draudžiamąsias pajamas, nuo kurių bus sumokėtos valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos, tai yra, asmens draudžiamosios pajamos būtų prilyginamos 400 Eur.

SAVAITĖS CITATA

– Kaip konstitucionalistas pasakysiu, kad kai kurie draudimai gali ir neprieštarauti Konstitucijai. Tai nereiškia, kad jie protingi. Konstitucija leidžia priimti ir kvailus sprendimus; dėl vieno tokio kadaise teko spręsti ir KT.
O žurnalų plėšymas – tai vandalizmas. Kaip sakoma, jei kažkas atrodo kaip antis, vaikšto kaip antis ir kvaksi kaip antis, tai tikriausiai yra antis. Jei įstatymą galima perskaityti kaip skatinantį plėšyti žurnalus arba jų neįvežti, tai jis ir skatina arba vandalizmą, arba tamsumą, arba ir viena, ir kita. Tegu joks ministras neaiškina, girdi, paprašėme kažkokios tarnybos, kad ne taip griežtai kontroliuotų, tai nieko čia tokio. Kadaise teatre šaukdavo „Autorių, autorių!“. Tai tegu ir čia išeina į sceną autorius ir prisistato: tai aš skatinu vandalizmą ir tamsumą.
Yra tokia sąvoka „paternalizmas“. Kažkodėl mums kartas nuo karto pavyksta išsirinkti paternalistinę valdžią – tokią, kuri už mus sprendžia, kas mums geriau. Per televiziją mačiau sveikatos sistemos pareigūnę, aiškinusią, kad tai, jog nuo dabar pacientas pirmą kartą gali nusipirkti tik generinių vaistų, yra gerai, nes kiti vaistai brangesni, todėl valdžia padeda žmogui taupyti. Bet koks jos reikalas, noriu aš taupyti ar ne? Tai paternalizmas par excellence.
Laisva visuomenė negali būti paternalistinė. Arba ji laisva, arba – paternalistinė. Vienas iš Markui Twainui priskiriamų posakių yra toks: amerikiečiai nuo kitų skiriasi tuo, kad turi labai plačią išraiškos laisvę, labai plačią tikėjimo laisvę ir pakankamai proto jomis nesinaudoti per plačiai. Svarbiausias tas trečiasis dėmuo: jei valdžia gali ką nors padaryti naudingo, tai ne riboti teises, o skatinti jomis nesinaudoti per plačiai. Bet tai būtų socialinė inžinerija, darbas, reikalaujantis išmanymo ir kantrybės, o draudimai – dalykas paprastas: pasakei „neleisiu!” – ir sapnuoji, kad pasaulis pasikeitė. Mano studijų laikais reikėjo skaityti Marxą. Jis reikalavo ne aiškinti pasaulį kaip kokiems filosofams, o pakeisti. Ir šiandien kai kas taip mano.»

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjas Egidijus Kūris.

Daugiau: https://www.delfi.lt/news/daily/law/isskirtinis-egidijaus-kurio-interviu-apie-laisves-kaina-daugybine-pilietybe-politiku-klaidas-skandalus-ir-draudimus.d?id=77170137
SAVAITĖS KVIETIMAS

VMI kviečia registruotis į auditorinius seminarus, kuriuose bus pristatyta, aktuali kiekvienam mokesčių mokėtojui, gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos GPM308 pildymo tvarka. Pridėtinės vertės mokesčio seminaruose mokesčių mokėtojams bus paaiškintos, PVM sąskaitų faktūrų, kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymo tvarka, PVM sąskaitų faktūrų duomenų teikimo VMI (i.SAF) procedūros. Bus kalbama apie PVM prievoles įsigijus prekes iš ES ir prekių tiekimo į ES apmokestinimą, automobilių apmokestinimą PVM ir PVM atskaitą.
Mokesčių mokėtojai galės pasikonsultuoti dėl sąnaudų priskiriamų neleidžiamiems atskaitymams ir susipažinti su PVM, PM, NTM įstatymų pakeitimų naujovėmis.
Informaciją apie visus 2018 m. kovo mėnesį vyksiančius seminarus mokesčių klausimais peržiūrėti bei užsiregistruoti į juos galima naudojantis VMI svetainės Renginių sistema adresu www.vmi.lt/renginiai/. Šioje sistemoje mokesčių mokėtojams yra sudaryta galimybė peržiūrėti įvairių temų e. seminarų įrašus.
VMI organizuojamų seminarų dalijamąją medžiagą galima rasti Konsultacinės medžiagos kataloge adresu www.vmi.lt/cms/web/kmdb/, pasirenkant skiltį Seminarų medžiaga. Seminarai mokesčių mokėtojams yra nemokami, juos veda Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių informacijos departamento specialistai.
Mokesčių mokėtojams, norintiems elektroniniu paštu gauti informaciją apie naujus m

2000okesčių seminarus, siūloma naudotis naujienų prenumerata: prisijungus prie Mano VMI (www.vmi.lt/manovmi), dešiniajame viršutiniame kampe (prie savo vardo ir pavardės) spragtelėjus Nustatymai ir pasirinkus kortelę Naujienų prenumerata bei pažymėjus prenumeratos būdą El. paštu, reikia uždėti varneles prie prenumeratos temų E. seminarai, Auditoriniai seminarai bei kitų pageidaujamų prenumeratos temų.
TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtinta Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos bei jų pildymo taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. vasario 6 d. Nr. įsakymu VA-9 patvirtintos Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formą ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos bei jų pildymo taisyklės.

Pagal Taisykles užpildyta Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 forma ir jos priedų GPM312L, GPM312U formos mokesčių administratoriui teikiamos, deklaruojant 2018 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais nuolatiniams ir nenuolatiniams Lietuvos gyventojams išmokėtas išmokas, priskiriamas gyventojų A ir B klasės pajamoms;
Šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 dieną.

Taigi, už 2018 metus iki 2019 vasario 15 d. teiksime 3 deklaracijas:
- A klasės pajamoms, išmokėtoms per 2018 sausio -vasario mėn. forma FR0573;
- B klasės pajamoms, išmokėtoms per 2018 sausio -vasario mėn. forma FR0471;
- Air B klasės pajamoms, išmokėtoms per 2018 kovo - gruodžio mėn. forma GPM312.

Pakeistos Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės

Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. v-24 gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės. Taisyklės išdėstytos nauja redakcija.
VMI informuoja: atnaujintas leidinys "„Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems savanoriško pensijų kaupimo įmokas"

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas« patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt/.

Leidinyje aiškinamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatos, kurios taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170.
Atnaujintą leidinį galima rasti čia

VMI informuoja: atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad atnaujintas leidinys „Gyventojų pajamų mokesčio lengvata mokantiems gyvybės draudimo įmokas» patalpintas VMI prie FM interneto svetainėje http://www.vmi.lt/.Leidinyje aiškinamos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio nuostatos, kurios taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2017 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas pagal 2016 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-170. Leidinį galima rasti čia.
VMI komentuoja: dėl 2017 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina 2017 m. gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų.

VMI raštą galima rasti čia.

KITOS NAUJIENOS

Finansų ministerija informuoja: pradeda veikti Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras

Finansų ministerija informuoja, kad savo veiklą pradejo nauja Finansų ministerijos įstaiga – Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. Jis bus atsakingas už centralizuotai tvarkomą įstaigų buhalterinę apskaitą ir personalo administravimą.

„Šio centro įsteigimas – svarbus žingsnis siekiant racionalesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo. Tai yra efektyvi priemonė, kuri prisidės prie valstybinio aparato aptarnavimo išlaidų mažinimo,“ – sako finansų ministras Vilius Šapoka.
Centre bus vykdoma 142 valstybės institucijų ir įstaigų buhalterinė apskaita ir personalo administravimas. Jo daugumą sudarys iki šiol buhalterinės apskaitos ir personalo administravimo funkcijas atlikę minėtų 142 valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai.
Centrui vadovauti laikinai paskirtas Antanas Matusa. Finansų ministerija artimiausiu metu ketina skelbti konkursą nuolatinio centro vadovo pareigybei užimti.
Centro įsteigimas leis valstybei sutaupyti 40 mln. eurų biudžeto lėšų. Ateityje numatoma centralizuotai vykdyti daugiau bendrųjų funkcijų, įtraukiant teisines paslaugas, viešuosius pirkimus ir dokumentų valdymą.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. sprendimu, Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinti pavesta Finansų ministerijai.

Finansų ministerija informuoja: finansų ministras dalyvaus Euro grupės ir Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžiuose

Vasario 19-20 dienomis finansų ministras Vilius Šapoka Briuselyje dalyvaus Euro grupės ir Europos Sąjungos (ES) Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžiuose.

Euro grupėje bus aptariama Graikijos finansinės paramos programa, tęsiamos diskusijos, susijusios su ES Ekonominės ir pinigų sąjungos gilinimo iniciatyvomis. Taip pat svarstomas klausimas dėl Europos stabilumo mechanizmo pertvarkymo į Europos valiutos fondą.
Europos Sąjungos šalių finansų ministrai diskutuos dėl tolesnių žingsnių siekiant spartesnio Bankų Sąjungos užbaigimo.
Taip pat numatoma tvirtinti Tarybos išvadų projektą dėl 2019 m. biudžeto gairių. ES biudžeto tikslai išlieka tokie patys – augimo ir užimtumo, naujų darbo vietų kūrimo skatinimas, ES sanglaudos stiprinimas ir konkurencingumo didinimas. Atkreipiamas dėmesys ir į iššūkius, susijusius su migracija ir saugumu, bei ES išorės sienų apsaugą.

2000
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: Darbo kodekso stebėsenos rezultatai aptarti Trišalėje taryboje

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad vasario 13 d. Vyriausybę, darbdavius ir profesines sąjungas vienijančiai Trišalei tarybai pristatyti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliktos pirmojo pusmečio naujojo Darbo kodekso įgyvendinimo stebėsenos rezultatai.

„2017 metais, lyginant su 2016-aisiais, augo vidutinis mėnesinis darbo užmokestis, mažėjo gaunančių MMA ar mažiau darbuotojų skaičius (22 proc. 2016 m. rugpjūtį ir 16,2 proc. 2017 m. rugpjūtį). Tam įtakos turėjo ir tai, kad vadovaujantis naujuoju Darbo kodeksu MMA gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą“, – teigia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo teisės skyriaus vedėja Vita Baliukevičienė.
Pastebima, kad darbo santykių šalys naudojosi galimybe sudaryti naujų rūšių sutartis. Sudarytos 133 darbo keliems darbdaviams sutartys, 11 darbo vietos dalijimosi sutarčių, 154 pameistrystės darbo sutartys, 887 projektinio darbo sutartys. Šių darbo sutarčių rūšių skaičius sudaro kol kas mažą dalį visų sudarytų darbo sutarčių atžvilgiu, tačiau galima teigti, kad naujos formos buvo reikalingos.
„Keičiant darbo santykių reguliavimą viešoje erdvėje būta nuogąstavimų dėl atleidimo darbdavio valia. Įvertinus pirmo pusmečio rezultatus, užfiksuotos 125 darbo sutartys, nutrauktos darbdavio valia, – tai sudaro tik 0,04 proc. nuo visų per minėtą laikotarpį nutrauktų darbo sutarčių. Vadinasi, darbdaviai nepuolė masiškai taikyti šio būdo, bet kartu matyti, kad toks atleidimo pagrindas buvo reikalingas“, – sako V. Baliukevičienė.
Akcentuotina, kad pernai liepos pradžioje įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui darbuotojų atstovavimo klausimas tapo nepalyginamai dažnesnis ir svarbesnis. Tai, tikėtina, prisidės prie kokybiškesnio darbuotojų teisių užtikrinimo ir įgyvendinimo. 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, VDI gavo 1094 pranešimus apie darbo tarybos sudarymą, iki šių metų vasario 8 d. užregistruotos 23 kolektyvinės sutartys.
Įvertinus Darbo ginčų komisijų veiklą ataskaitiniu laikotarpiu, matyti, kad darbuotojai vis dažniau gina pažeistas teises. Per 2017 m. antrą pusmetį Darbo ginčų komisijos gavo net 20 proc. daugiau asmenų prašymų dėl darbo ginčų nagrinėjimo nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 m. (atitinkamai 3358 ir 2781). Taip pat galima daryti išvadą, kad darbo ginčų sprendimas tapo ekonomiškesnis ir efektyvesnis. Tai rodo padidėjęs patenkintų bei iš dalies patenkintų prašymų skaičius bei sprendimais patvirtintų taikos sutarčių skaičius. Taip pat naujasis Darbo kodeksas prisideda ir prie anksčiau buvusių civilinių ginčų (ginčų dėl nekonkuravimo bei konfidencialumo susitarimo, neturtinės žalos atlyginimo) sprendimo ikiteisminiu būdu, o tai ypač aktualu socialiai silpnesnės darbo santykių šalies – darbuotojo – teisių gynimui.
Pasak VDI atstovų, kadangi dalis svarbių įpareigojimų, nustatytų Darbo kodekse (darbo tarybų įkūrimas, įvairių tvarkų – darbo užmokesčio, lygių galimybių užtikrinimo ir kt.), dar tik bus įgyvendinta, kol kas sunku tiksliai ir visapusiškai įvardinti naujojo kodekso reikšmę darbuotojų ir darbdavių santykiams.
Teigiamus arba neigiamus Darbo kodekso poveikio socialinėje ir ekonominėje erdvėse rezultatus labiau išryškins tolesnis jo taikymo praktikos formavimasis. Taigi, naujojo Darbo kodekso įtaką darbo santykiams Lietuvoje turėtų labiau atskleisti 2018-ieji metai.

Skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba informuoja, kad skelbiama Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos 2017 m. veiklos ataskaita.

Ataskaitą galima rasti čia.

Sodra primena: 5 dalykai, kuriuos reikia žinoti apie ligos išmokas

Sodra informuoja, kad pastaruoju metu smarkiai išaugus sergamumui gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, ne viena savivaldybė paskelbė gripo epidemiją mieste, o kai kurios ugdymo įstaigos uždarytos karantinui. „Sodra“ primena, ką apie ligos socialinio draudimo išmokas reikia žinoti susirgus ar slaugant vaikus.

1.Užpildykite neterminuotą prašymą ligos išmokai
Prašymą galima užpildyti tiesiog dabar. Nebūtina laukti, kol susirgsite ir kreipsitės į gydytoją. Prašymą gali užpildyti ir dirbantys pensininkai.
Teikiant prašymą, sistema automatiškai parenka metais ankstesnę datą – tam, kad gautumėte visas priklausiusias ligos išmokas už pastarųjų 12 mėnesių laikotarpį, jei dėl jų dar nespėjote kreiptis.
Neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką patogiausia ir greičiausia pateikti internetu, prisijungus prie „Sodros“ asmeninės gyventojo paskyros. Tai padaryti galima ir atvykus į bet kurį „Sodros“ skyrių.

2.Išmokų mokėjimo terminai
Pateikęs neterminuotą prašymą skirti ligos išmoką žmogus gali būti ramus – jeigu išmokos jam priklauso, jos bus mokamos automatiškai. Sprendimas dėl ligos išmokos skyrimo priimamas per 10 darbo dienų po to, kai buvo gauti reikalingi duomenys ir dokumentai. Ligos išmoka išmokama per 7 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Nurodyti terminai – ilgiausi galimi, todėl gali būti, kad priklausančią ligos išmoką žmogus gaus greičiau.
3. Aktualu tėvams: sergančio vaiko slauga ir išmokos
Laikas, kai mokama ligos išmokas šeimos nario slaugai, yra ribotas. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to, kiek truks gydytojo išduotas nedarbingumo pažymėjimas, ligos išmoka galės būti mokama nustatytą laiką – ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas, jei slaugote vaikus, vyresnius nei 14 metų, ir ne ilgiau kaip 14 kalendorinių dienų, jei slaugote vaikus iki 14 metų.
Išmoka gali būti skiriama ir už ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrą, kai vaikų lopšelyje - darželyje ar mokykloje (priešmokyklinės grupės) paskelbiamas karantinas.
Išmoka skiriama vienam iš tėvų. Tačiau nuo šių metų ligos išmoką anūkų slaugai gali gauti ir teisę į šią išmoką turintys (dirbantys ir ligos draudimu draudžiami) seneliai.

4.Išmokų dydis
Susirgus už pirmąsias 2 ligos dienas 80–100 proc. uždarbio dydžio ligos išmoką moka darbdavys. Nuo 3 nedarbingumo dienos „Sodra“ moka 80 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką.
Susirgus vaikui nuo pirmos ligos dienos „Sodra“ moka 85 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos išmoką.
Ligos išmoka negali būti mažesnė ar didesnė, nei nustatytos ribos:
Minimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis yra 6,02 Eur.
Maksimalus priskaičiuotas vienos dienos ligos išmokos dydis: 64,21 Eur, slaugant vaiką - 68,22 Eur.
Paskaičiuoti išmoką galite „Sodros“ skaičiuoklėje.

5.Savaitgaliai ir šventės

Jeigu pagal darbo grafiką žmogus turėjo dirbti savaitgalį ar švenčių dienomis, už pirmas 2 ligos dienas, kurios sutampa su žmogaus darbo grafiku, išmoką moka darbdavys. „Sodra“ ligos išmoką moka tik už kalendorines darbo dienas, taikant 5 darbo dienų savaitę (nepriklausomai nuo individualaus žmogaus darbo grafiko).
FNTT baigtas tyrimas: sukčiautojai ne tik nesumokėjo daugiau kaip 150 tūkst. Eurų pvm, bet ir pasisavino beveik 600 tūkst. Eurų

Kd84eturių vilniečių baudžiamoji byla perduota Vilniaus apygardos teismui. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai išaiškino pridėtinės vertės mokesčio sukčiautojus, kurie išvengė sumokėti daugiau kaip 150 tūkst. eurų ir iš vieno bendrininkų grupės nario bendrovės pasisavino beveik 600 tūkst. eurų. Tarp įtariamųjų – šešis kartus teistas ir šiuo metu bausmę pataisos namuose atliekantis vilnietis statybų bendrovės vadovas, taip pat už sukčiavimą, turto pasisavinimą ir dokumentų klastojimą teista dviejose (statybų ir pastatų apsaugos) bendrovėse apskaitininke dirbusi vilnietė. Įtarimai pareikšti taip pat šios bendrovės akcininkui ir direktorei.

Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas gavus duomenų iš Valstybinės mokesčių inspekcijos. Išaiškinta, kad statybų bendrovė buvo pasamdyta pastatų apsauga besiverčiančios bendrovės, kad atliktų įvairius darbus patalpose Ukmergės g. Pastarosios patalpos realiai priklausė vienos stambiausių sostinės taksi ir pavėžėjimo paslaugas teikiančių bendrovių vadovui. Nuo praėjusių metų lapkričio mėn. FNTT Vilniaus apygardos valdyba atlieka šios bendrovės ikiteisminį tyrimą, kuriame įtariama, kad naudojantis išmaniąja taksi iškvietimo programėle galėjo būti neapskaityta apie 5 mln. eurų.
Tyrimo metu nustatyta, kad statybos bendrovė neatliko jokių Ukmergės g. esančių patalpų remonto darbų ir buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodytų piniginių lėšų užsakovas – pastatų apsaugos bendrovė – nesumokėjo. Įtariama, kad statybų bendrovės buhalterinėje apskaitoje buvo suklastotos PVM sąskaitos faktūros už beveik 1 mln. eurų ir kasos pajamų orderių už beveik 600 tūkst. eurų sumą. Dokumentus už neva statybų bendrovės atliktus darbus pastatų apsaugos bendrovė įtraukė į savo apskaitą, o suklastojusi teikiamas PVM deklaracijas mokesčių administratoriui, išvengė sumokėti daugiau kaip 150 tūkst. eurų PVM.
Ikiteisminį tyrimą apsunkino tai, kad nebuvo rasti vienos bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentai, o kitoje trūko apskaitos registrų. Atliekant tyrimus mokesčių sukčiavimo srityje, neretai susiduriama, kai įtariamieji, siekdami išvengti atsakomybės, „praranda“ apskaitos dokumentus arba registrus, tikėdamiesi švelnesnės baudžiamosios atsakomybės už dokumentų neišsaugojimą. FNTT tyrėjai, glaudžiai bendradarbiaudami su VMI, remdamiesi turimais pirminiais apskaitos dokumentais, atkūrė pastatų apsauga besiverčiančios bendrovės registrus ir apskaičiavo šimtatūkstantinę nesumokėto PVM sumą ir pasisavintus beveik 600 tūkst. eurų.
Civiliniam ieškiniui ar galimam turto konfiskavimui užtikrinti buvo surastas ir laikinai apribotas įtariamiesiems priklausantis turtas (nekilnojamasis turtas, banko saugykloje laikomos vertybės), kurio vertė siekia daugiau kaip 100 tūkst. eurų.
Ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo organizavo ir jam vadovavo Vilniaus apygardos prokuratūra. Baigta baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR