Savaitės 2012.04.23 - 2012.04.29 apžvalga Nr. 17

Sukurta: 2012-05-02
Savaitės 2012.04.23 - 2012.04.29 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS DARBŠTUOLIAI

Kauno AVMI informuoja, kad mokesčių mokėtojų patogumui Kauno, Vilniaus bei Šiaulių AVMI teritoriniai skyriai dirbs ir šeštadienį, balandžio 28 dieną, o balandžio 30 dieną — ilginamas darbo laikas, visų kitų AVMI teritoriniuose gyventojų aptarnavimo padaliniuose esant poreikiui taip pat bus dirbama ilgiau. Mokesčių mokėtojai su VMI specialistais galės pasikonsultuoti pajamų mokesčio ir turto deklaracijų pildymo, deklaracijų pateikimo elektroniniu būdu klausimais.

SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Malinauskienė apie tai, kad Antanas Bosas, socialinių mokslų daktaras, per teismą prašė pripažinti, kad jis yra «truputuką žioplas», nes iki galo neskaito dokumentų, kuriuos pasirašo. Teismas prašymą patenkino.

SAVAITĖS ATSAKYMAS

Klausimas:

Ar laikoma pajamomis susijusiomis su darbo santykiais, jeigu direktorius, kaip atskaitingas asmuo, paima pinigus iš įmonės kasos ir per mėnesį laiko (ir ilgiau) nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų ir pinigų negrąžina į kasą?

Atsakymas:

Tais atvejais, jeigu atskaitingas asmuo iš įmonės kasos gauna pinigus atsiskaitymams su kitais asmenimis ir, nesilaikydamas Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 nustatytų Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių dėl atsiskaitymo įmonės buhalteriui už šių pinigų panaudojimą, praėjus mėnesiui nepateikia išlaidas patvirtinančių dokumentų ir pinigų negrąžina į kasą, o naudoja pinigus savo asmeniniams poreikiams, tokios pinigų sumos, vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, laikytinos to asmens su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis.

SAVAITĖS GRAFIKĖLIAI

Atsižvelgdama į degalų ir jiems taikomų akcizų temų aktualumą, Finansų ministerija pateikia atnaujintą degalų kainų ir mokesčių Lietuvoje, ES šalyse bei Rusijoje ir Baltarusijoje stebėseną.

SAVAITĖS ĮSPĖJIMAS

FNTT informuoja: praėjusią savaitę ypatingai padaugėjo skambinančių ir atvykstančių į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą Lietuvos gyventojų, sulaukusių melagingų telefono skambučių, kuriais jie kviečiami atvykti į apklausas. Telefoniniai sukčiai į FNTT nurodo atvykti dėl neva per interesantų banko sąskaitas plaunamų pinigų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba dar kartą įspėja, kad gyventojai nepasitikėtų melagingais skambučiais ir neatskleistų savo asmens bei banko sąskaitos duomenų asmenims, prašantiems jų Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vardu. FNTT tyrėjai neskambina gyventojams ir niekada neprašo padiktuoti elektroninės bankininkystės kodų.

Telefoniniai sukčiai prisistato FNTT tyrėjais, nurodo atvykti į apklausą, o tuo atveju, jei žmogus dėl laiko stokos ar sveikatos prisipažįsta negalintis tai padaryti, duoda neva banko juristo telefono numerį, kuriuo paskambinę žmonės praktiškai įtikinami, kad tikrai kalbasi su banko darbuotoju. Šis sukčius, neva rūpindamasis, kad skambintojo sąskaitos neareštuotų, iš žmonių išklausia elektroninės bankininkystės kodus. Juos gavus, ne tik ištuštinama sąskaita, bet ir sąskaitos savininko vardu paimami greitieji kreditai.

SAVAITĖS PRANEŠIMAS

Asociacijai „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) praneša: Asocijuoti apsaugos verslo subjektai susidūrė su galimai nešvaria konkurencija.

Asociacijai „Apsaugos verslo grupė“ (AVG) priklausančias saugos bendroves neramina vis dažniau rinkoje pasikartojanti galimai nesąžininga konkurencija. Dalyvaujant saugos paslaugų viešųjų pirkimų konkursuose kai kurios įmonės sąmoningai pateikia mažiausią kainą, kuri realiais skaičiavimais net nepadengia įmonės sąnaudų. Daugelis Lietuvoje veikiančių saugos tarnybų, atstovaujamų AVG, parduodamos savo paslaugas moka visus su tuo susijusius mokesčius, todėl itin stebina kai kurių saugos tarnybų viešųjų pirkimų metu pateikiamas kainos pagrindimas, akivaizdžiai rodantis, jog įmonė teikdama savo paslaugas dirba nuostolingai, o galbūt net nemoka visų su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių. Asociacijos specialistų skaičiavimu, sąžiningai mokant visus priklausančius mokesčius vien fizinės apsaugos valandos darbo savikaina sudaro 8,27 lt, o minėtame konkurse asociacijai nepriklausanti bendrovė „Eurocash1“ sugeba pateikti 6,81 Lt įkainį. Čia nesumuojama likusių paslaugų dalis. Tad nesudėtinga paskaičiuoti, kad viso Santariškių sandorio metinė apyvarta yra 179 447 Lt be PVM, kai tuo tarpu mokant visus mokesčius ir esant tik savikainai, reali sandorio vertė turėtų būtų 217 498 Lt be PVM. Minimalus įmonės nuostolis per metus sudaro beveik 40 tūkst. Lt. Tokie faktai kelia realius įtarimus, kad asocijuotos apsaugos bendrovės susiduria su nešvaria konkurencija.

Tai ne vienintelis AVG analizuojamas atvejis, kai „Eurocash1“ viešųjų pirkimų konkursus laimi pateikdama mažesnes už savikainą kainas. Praėjusį mėnesį žiniasklaidoje jau buvo pasirodę pranešimų, kad minima bendrovė Valstybinę mokesčių inspekciją saugo iš dalies ir savo sąnaudomis ( verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=57316733).

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistas darbo kodekso 214 straipsnis

Seimo narės Agnės Zuiokienės iniciatyva pakeistas Darbo kodekso 214 straipsnis «Papildomos lengvatos asmenims, auginantiems vaikus» DK 214 straipsnio 2 dalis dabar išdėstyta taip:

1. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų arba du vaikus iki dvylikos metų, suteikiama viena papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas dviem valandomis per savaitę), o auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų, – dvi dienos per mėnesį (arba atitinkamai sutrumpinamas darbo laikas keturiomis valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Darbuotojų, dirbančių ilgesnėmis negu aštuonios darbo valandos pamainomis, prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

2. Teisės į šio straipsnio 1 dalyje nustatytas papildomas poilsio dienas neturintiems darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.“

VMI komentuoja: darbdavio darbuotojo naudai mokamų gyvybės draudimo įmokų apmokestinimas

VMI prie FM komentuoja

Kaip apmokestinamos darbdavio darbuotojo naudai mokamos gyvybės draudimo įmokos, jeigu sutartį su draudimo bendrove sudaro pats gyventojas?

Atsakymas: neatsižvelgiant į tai, kas sudarė sutartį su draudimo bendrove (gyventojas ar darbdavys), pagal GPMĮ 17 str. 1 d. 14 punkto nuostatas pajamų mokesčiu neapmokestinamos darbuotojo naudai darbdavio mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartį:

- kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų, - arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam sulaukus pensinio amžiaus pagal Profesinių pensijų kaupimo įstatymo nuostatas, - kai įmokų suma neviršija 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiai1497s susijusių pajamų.

VMI komentuoja: 6 mėnesių laikotarpio skaičiavimas, kai taikoma galimybė nenaudoti kasos aparato

VMI prie FM pateikia atsakymą, kaip skaičiuojamas 6 mėnesių terminas, kai taikoma lengvata ( galima nenaudoti kasos aparato).

Klausimas: mokesčių mokėtojas išsiims verslo liudijimą 2012-04-20 prekybai. Prekiaus turgavietėje (patalpoje). 2 metus iki minėtos datos veiklos nevykdė. Ar 6 mėnesių laikotarpis, kurį jis neprivalės naudoti kasos aparato (toliau EKA), bus skaičiuojamas nuo 2012-04-20, ar nuo 2012-05-01 ?

atsakymas: 6 mėnesių laikotarpis, kurį mokesčių mokėtojas neprivalės naudoti EKA, bus skaičiuojamas nuo verslo liudijimo įsigijimo, t. y. nuo 2012-04-20.

VMI komentuoja: kai kasos aparatas registruojamas bute, verslininko atsakomybė dėl skolų nesikeičia

VMI prie FM komentuoja, kad vadovaujantis teisės aktais, kiekvienas kasos aparatas turi būti užregistruotas teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios aptarnaujamoje teritorijoje jis yra įrengtas (ar saugomas). Kai kasos aparatas neturi nuolatinės įrengimo (ar saugojimo) vietos, jis registruojamas toje teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje, kurios teritorijoje yra ūkio subjekto buveinė arba individualia veikla besiverčiančio gyventojo (smulkaus verslininko) nuolatinė gyvenamoji vieta, arba veiklos vykdymo pagrindinė vieta.

Ribotos civilinės atsakomybės asmenų (pvz., akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė ir t.t.) atsakomybė yra ribota ir jie už savo skolas atsako tik bendrovės turtu, o kiti — neribotos civilinės atsakomybės asmenys (pvz., individuali (personalinė) įmonė, ūkinė bendrija, individualia veikla besiverčiantis gyventojas ir t.t.) už savo skolas atsako visu savo turtu, neatsižvelgiant į tai, ar jie pajamų apskaitai naudoja kasos aparatą, ar jo nenaudoja. Tad atsižvelgiant į minėtas nuostatas, ar kasos aparatas bus įregistruotas smulkaus verslininko nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, ar veiklos vykdymo pagrindinės vietos adresu, ar kasos aparatas bus nuomojamas, ar smulkusis verslininkas apskaitą ves pildydamas žurnalus ir nesinaudodamas kasos aparatu, smulkaus verslininko atsakomybė už skolas bus tokia pati.

KITOS NAUJIENOS

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija: lankstusis darbo stilius – patogu ir darbuotojui, ir organizacijai

Lietuvos įmonės ir organizacijos kviečiamos prisijungti prie pirmą kartą mūsų šalyje organizuojamos „Lanksčiojo darbo stiliaus dienos“, kuris bus minima gegužės 31 d.

Iki to laiko visą mėnesį visuomenei bus pristatoma tokių darbo santykių esmė. Šią akciją, kurią inicijuoja pažangių technologijų bendrovės, palaiko ir Socialinės apsaugos ir darbo bei Susisiekimo ministerijos. Kaip teigė socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, per pastaruosius dvejus metus SADM jau keletą kartų inicijavo darbo santykius reglamentuojančių įstatymų pataisas, leidžiančias įmonėms peržiūrėti darbo organizavimą ir suteikti darbuotojams daugiau galimybių dirbti lanksčiuoju būdu. Be to, kad įteisintas nuotolinis darbas, buvo taip pat įtvirtinta suminė darbo laiko apskaita, kuri leidžia laisviau planuoti darbo laiką per ilgesnį laikotarpį. Parengtos ir kitos Darbo kodekso pataisos, kurios leis paprasčiau reguliuoti darbo santykius.

Norintys prisijungti prie pirmosios Lietuvoje „Lanksčiojo darbo stiliaus“ dienos įmonės ir darbuotojai kviečiami registruotis „Facebook“ socialiniame tinkle http://on.fb.me/dirbamlanksciai. Akcijos dalyviai galės plačiau susipažinti su lankstųjį darbo stilių užtikrinančiais sprendimais, įvairių sričių specialistai atsakys į vadybinius, teisinius ar technologinius klausimus.

Akciją inicijuoja bendrovės „Microsoft Lietuva“, „Omnitel“, „TEO“, „Nokia“, „Alna Intelligence“ kartu su asociacija INFOBALT ir „Žinių ekonomikos forumu“.
Ūkio ministerija informuoja: garantinio fondo išmokos bankrutavusių įmonių darbuotojus pasiekia 5 kartus greičiau

Penkis kartus efektyviau dirbantis Garantinio fondo administratorius pripažintas vienu sėkmingiausių pastarųjų metų efektyvumo gerinimo projektų viešajame sektoriuje. Nedidinant darbuotojų skaičiaus, neskiriant papildomų išlaidų ir nesumažinus tikrinimo kokybės, tik patobulinus veiklos procesus, Garantinio fondo atvejis sulaukė tarptautinio susidomėjimo ir pripažinimo. Jį pristatyti Ūkio ministerija kviečiama TOCICO konferencijoje Čikagoje.

Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR