Savaitės 2012.04.30 - 2012.05.06 apžvalga Nr. 18

Sukurta: 2012-05-08
Savaitės 2012.04.30 - 2012.05.06 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS LIAUDIES BALSAS

Aš pati turiu tokių perliukų Sodros atsakytų raštu į paklausimus, kad mane neraštingą juokas ima, o juokas ne pyktis todėl, kad joms nepasisekė mane išdurt ir marti sėkmingai gauna visas vaiko priežiūros išmokas. Nors aukštos Sodros specialistės moteriai sumokėjusiai apie 14000 mokesčių už metus bandė aiškinti, kad vaiko auginimas tai ne biznis, jį tikra motina gali auginti ir be pinigų. Vienu žodžiu juokinga jei nebūtų graudu. Tokia sistema arba turi žlugti, arba mokesčių mokėtojas turi nepersistengti ją kredituodamas…

Tax.LT NARYS

SAVAITĖS PRIMINIMAS

Nuo 2012-05-01 įsigalios nauja NP-SD formos versija, patvirtinta Fondo valdybos direktoriaus 2012-01-24 įsakymu Nr. V-27 (Žin., 2012, Nr. 13-596).

SAVAITĖS SKAITALAS

Tautvydas Marčiulaitis apie taupymą valstybės mastu.

SAVAITĖS AVARIJA

„Sodra“ informuoja, kad dėl įvykusios avarijos serverinėje sutriko visų „Sodros“ elektroninių sistemų darbas. Jų veiklą tikimasi atnaujinti trečiadienį. Kadangi neveikė tiek vidinės, tiek išorinės sistemos, nebuvo galimybės naudotis elektroninėmis „Sodros“ paslaugomis, t.y. Elektronine gyventojų aptarnavimo sistema (EGAS), Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema (EPTS). Teritoriniai „Sodros“ skyriai veikia, tačiau teikiama tik dalis paslaugų. Gyventojams, kurie atvyks į „Sodros“ teritorinius skyrius teikiamos konsultacijos, priimami popieriniai prašymai, kiti dokumentai, tačiau jokie veiksmai su šiais dokumentais šiandien nebus daromi. Prašymai bus apdoroti, kai bus atnaujintas elektroninių sistemų darbas. Šiuo metu šalinami avarijos padariniai ir atnaujinami serveriuose saugoti duomenys. Kai tai bus padaryta, „Sodros“ elektroninių sistemų darbas bus atnaujintas. Tikimasi, kad elektroninės sistemos pilnai veiks jau trečiadienį. Avarijos priežastys tiriamos.

SAVAITĖS STATISTIKA

VMI pateikia informaciją apie Gyventojų pajamų ir turto deklaravimą už 2011 metus. 820 tūkst. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) deklaracijų. Inspekcija sulaukė beveik 62 tūkst. turto deklaracijų ir beveik 512 tūkst. prašymų skirti paramai iki 2 proc. ir 1 proc. politinėms partijoms nuo sumokėtos GPM sumos.

SAVAITĖS PARODA

Šiaulių galerijoje „Skizze“ atidaryta teminė paroda „After tax (po mokesčių)“ , kurios kuratorius dailininkas Valdemaras Barakauskas. Apie mokestines ir savo, menininkų, aktualijas kalbėjo parodos atidaryme dalyvavę autoriai ir du skirtingoms kartoms atstovaujantys menotyrininkai – tremtinys ir Šiaulių miesto Garbės pilietis prof. Vytenis Rimkus bei Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) ir Lietuvos dailininkų sąjungos narys Virginijus Kinčinaitis. Kaip sakė parodos kuratorius V. Barakauskas, kalbėti apie mokesčius – sudėtinga, o perteikti sukondensuotą mintį apie mokestines aktualijas menininko pasirinktomis priemonės – nelengvas uždavinys

SAVAITĖS ATLAIDUMAS

Kalbėjau su Sodros specialiste: ji aiškina, kad pas juos jau viskas veikia normaliai, kad tai aš «išsidirbinėju» ir meluoju, kad negaliu pateikti nei WORD raštų, nei formų smileBalandžio 30 d. atleidau darbuotoją, o lig šiol nepranešiau (pasak Sodros…)

TAX.LT NARYS, KAUNAS

SAVAITĖS ATLAIDUMAS

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) informuoja, kad visi socialinio draudimo pranešimai, kurie privalėjo būti pateikti 2012 m. balandžio 28 d. – gegužės 2 d. bus apdorojami įprastai. Jokios administracinio poveikio priemonės už socialinio draudimo pranešimų pavėluotą pateikimą nebus taikomos. Atkreipiame dėmesį, kad draudėjui pateikiamos žinutės apie pavėluotai pateiktus pranešimus yra tik informacinio pobūdžio.Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratimą.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Paskelbti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai

"Valstybės žiniose" paskelbti Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimai. Kelis svarbiausius priminsime, tačiau daug techninių dalykų, susijusių su buhalterio-profesionalo kvalifikacijos pripažinimu palikta spręsti Vyriausybei, kuri turi paruošti poįstatyminius aktus.

Įstatymas papildytas labai svarbiais 10(1) ir 10(2) straipsniais:

„10(1) straipsnis. Reikalavimai asmenims, atliekantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas arba teikiantiems vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas

1. Šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, teikiantys vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1) laikytis Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos principų;

2) būti išlaikęs profesinius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės egzaminą ir mokesčių egzaminą, kaip nurodyta šio straipsnio 2 dalyje.

2. Ūkio subjektų organizuoti buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei mokesčių egzaminai pripažįstami pagal Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengtą egzaminų pripažinimo tvarką.

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija atlieka šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytam reikalavimui įgyvendinti būtinas funkcijas:

1) tvirtina šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų programas;

2) tvirtina reikalavimus ūkio subjektams, turintiems teisę organizuoti šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus, tvirtina tokių ūkio subjektų sąrašą, įtraukimo į jį ir išbraukimo iš jo tvarką;

3) nustato šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų organizavimo tvarką, vertinimo metodiką ir apeliacijų nagrinėjimo tvarką;

4) nustato apmokėjimo už šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams tvarką;

5) vykdo šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų egzaminų organizavimo ir vertinimo priežiūrą;

6) tvarko asmenų, išlaikiusių šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytus egzaminus, sąrašą ir nustato įrašymo į šį sąrašą ir išbraukimo iš jo tvarką;

7) nustato Lietuvos Respublikos ir užsienio ūkio subjektų organizuotų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės bei mokesčių egzaminų pripažinimo tvarką.“

10 straipsnis. Įstatymo papildymas 10(2) straipsniu

„10(2) straipsnis. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens civilinės atsakomybės draudimas

1. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis sudaroma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Metinė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo suma turi būti ne mažesnė kaip 10 000 Lt.

3. Apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo privalo būti apsidraudę bendrosios civilinės atsakomybės draudimu visą apskaitos paslaugų teikimo laikotarpį.

Pakeistas 11 straipsnis: jis dabar išdėstytas taip:„11 straipsnis. Atsakomybė už buhalterinių įrašų teisingumą

1. Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buh2000alteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą.

2. Apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, arba centralizuotai tvarkančios apskaitą biudžetinės įstaigos atsakomybė nustatoma rašytinėje sutartyje, sudaromoje su užsakovu. Prie sutarties pridedama apskaitos paslaugas teikiančios įmonės arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartis.“

Įstatymas įsigalioja nuo 2013 sausio 1 dienos, o keli svarbūs straipsniai - nuo 2016 sausio 1 dienos.Pvz. 10 straipsnio 3 dalis:,,3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti fiziniai asmenys ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai, teikiantys vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigas atitinkančias paslaugas, turi atitikti šio įstatymo 10(1) straipsnyje nustatytus reikalavimus.“
Gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Pakeistas Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnis ir nustatyta, kad prievolė deklaruoti turtą dėl užimamų pareigų atsiranda tik nuolatiniams Lietuvos gyventojams. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalis išdėstyta taip:„2. Šio straipsnio 1 dalies 1–23, 29 ir 30 punktuose nurodyti asmenys privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Šio straipsnio 1 dalies 1–24, 27, 28, 29 ir 30 punktuose nurodytais šeimos nariais laikomi sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, kurie privalo deklaruoti turtą tik tuo atveju, jeigu jie yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai. Nuolatinis Lietuvos gyventojas yra fizinis asmuo, kuris laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. Šio straipsnio 1 dalies 28 punkte nurodytų gyventojų šeimos nariais taip pat laikomi nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi dieninėse bendrojo ugdymo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo ugdymo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, taip pat asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais, ir sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai)."
Pakeistos Gyventojų įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės

Finansų ministro įsakymu pakeistos Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklės. Taisyklės yra suderintos suderintos su kitais teisės aktais, nustatančiais, kad tuo atveju, kai kasos aparatas gali būti nenaudojamas, kiekvienam asmeniui privalo būti išduotas pinigų priėmimo kvitas arba kitas teisės aktų nustatytais atvejais vietoj jo naudojamas apskaitos dokumentas. Taisyklių 4.1 punktas nustato, kad prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą privaloma išrašyti, kai prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, 11 punktu, parduoda prekes (nesvarbu kam).
Finansų ministerija patvirtino turto ir verslo vertinimo metodiką

Finansų ministerija vadovaudamasi Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 15 dalimi ir LR Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1389 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą“ 2.1 punktu įsakymu 1K-159 patvirtino Turto ir verslo vertinimo metodiką. Įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 d.
VMI komentuoja: kada klinikinių tyrimų veiklos pajamos yra priskiriamos individualios veiklos pajamoms

VMI paaiškino, kokias atvejais gydytojų farmacinių kompanijų užsakymu vykdomos klinikinių tyrimų veiklos pajamos yra priskirtos individualios veiklos pajamoms, o kokias atvejais - ne. Gydytojai, įsiregistravę kaip vykdantys individualią veiklą, vykdo mokslinius tyrimus pagal užsienio farmacinių kompanijų užsakymus, siekiant patikrinti tiriamųjų vaistinių preparatų poveikį pacientams. VMI nuomone, gydytojai, kurie, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, kartu atlieka ir klinikinius vaistinių preparatų tyrimus, laikomi vykdančiais laisvosios profesijos veiklą, iš kurios gaunamos pajamos apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Tačiau jei atliekama kolektyvinė mokslinė veikla – tai nebus laikoma savarankiška gydytojo veikla, todėl gautos pajamos nebus priskirtos individualios veiklos pajamoms.
Seminaro „Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus“ dalijamoji medžiaga

VMI pateikia seminaro „Individuali veikla, įsigijus verslo liudijimus“ dalijamąją medžiagą.
VMI komentuoja: papildytas PVM įstatymo 40 straipsnio komentaras

VMI prie FM informuoja, kad Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos parengė PVM įstatymo 40 straipsnio komentaro papildymąAktualus perkantiems internetu iš užsienyje registruotų elektroninių parduotuvių:

„3. Importo PVM neapmokestinamos siuntmenos, už kurias gavėjas niekaip neatsilygina (prekės perleidžiamos nemokamai, be jokio gavėjo įsipareigojimo) siuntėjui, t. y. už kurias siuntėjas negauna jokio užmokesčio. Nupirkus prekes internetu ir parsisiunčiant jas ne sau, bet nurodant gavėju kitą asmenį, nelaikoma, kad siuntmena iš siuntėjo gauta neatlygintinai. Jei prekės perkamos internetu ir tokių prekių vertė neviršija 75 litų (išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus), nepriklausomai, kas nurodomas gavėju, taikoma komentuojamo straipsnio 1 dalies 24 punkte nustatyta importo PVM lengvata.
KITOS NAUJIENOS

Sodra ramina: Sodros“ duomenys dėl avarijos nepradingo

„Sodros“ elektroninių sistemų darbas, kuris buvo sutrikęs dėl įvykusios avarijos serverinėje, trečiadienį atnaujintas. Elektroninėmis sistemomis jau gali naudotis visi vartotojai. „Sodroje“ visi duomenys kopijuojami į saugyklas esančias kitame pastate, todėl yra patikimai apsaugoti. Šiuo metu visi duomenys iš kopijos jau sugrąžinti į centrinę duomenų bazę. Todėl norime nuraminti klientus, kad jokie„Sodros“ duomenys nepradingo. Problemos buvo kilusios suveikus gaisro gesinimo įrangai. Tikslias avarijos priežastis tiria komisija. Visų klientų atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už supratimą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja: darbuotojai mažiau skundžiasi ir daugiau konsultuojasi

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Valstybinė darbo inspekcija (VDI) gavo perpus mažiau skundų, susijusių su darbo apmokėjimo problemomis bei darbuotojų sauga ir sveikata, nei pernai per tą patį laikotarpį. Nežymiai sumažėjo ir bendras gautų skundų ir prašymų skaičius. Tačiau trečdaliu daugiau gauta paklausimų, praneša VDI.

Lyginamuoju laikotarpiu taip pat sumažėjo nusiskundimų dėl darbo užmokesčio vėlavimo ir galutinio atsiskaitymo (beveik 70 proc.), mokėjimo už darbą švenčių ir poilsio dienomis, darbo užmokesčio lengvatų, garantijų ir kompensacijų. Šiek tiek mažiau (apie 23 proc.) skundų 1663ir pranešimų gauta dėl darbo ir poilsio organizavimo. Tuo tarpu gautų skundų bei pranešimų dėl darbo sutarties sudarymo ir vykdymo pažeidimų, tarp jų – dėl įdarbinimo, nelegalaus darbo, skaičius išaugo 25 proc. Iš viso VDI per 3 šių metų mėnesius gavo per 1,6 tūkst. skundų ir prašymų.

Paklausimų skaičius šiais metais išaugo 24 proc. (nuo 1,6 tūkst. atvejų per 2011 m. I ketvirtį iki 2 tūkst. atvejų 2012 m.). Daugiau paklausimų buvo gauta ir dėl darbo teisinių santykių (33 proc.), ir dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (apie 60 proc.) teisinių normų išaiškinimo. Ypač padaugėjo paklausimų dėl kolektyvinių darbo santykių, lengvatų ir garantijų jauniems asmenims bei nėščioms moterims, dėl darbo užmokesčio lengvatų, garantijų ir kompensacijų, darbuotojų materialinės atsakomybės, darbdavių ir jų atstovų atestavimo, darbuotojų instruktavimo, jų mokymo.
VMI informuoja: autoremontininkų „vokeliuose “ – 400 tūkstančių litų

Klaipėdos AVMI, gavusi pranešimą VMI pasitikėjimo telefonu 1882, nustatė Klaipėdos mieste ir rajone automobilių remonto paslaugas teikiančią bendrovę, kurioje buvo vedama „juodoji“ buhalterija, o iš neapskaitytų pajamų darbuotojams mokami atlyginimai „vokeliuose“. Įmonėje rasti „algalapių“ juodraščiai patvirtino, kad per pastaruosius kelerius metus apie 20 darbuotojų „vokeliuose“ įmonės vadovas galimai išmokėjo apie 400 tūkst. litų. Dėl galimai apgaulingai vedamos įmonės buhalterinės apskaitos medžiaga bus perduota teisėsaugai, įmonės vadovui gresia baudžiamoji atsakomybė.

Apie tai, kad autoremonto bendrovėje yra pažeidžiami darbuotojų interesai didžiąją dalį atlyginimo jiems mokant „vokeliuose“, išsyk gauti keli anoniminiai pranešimai. Kartu su Valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos skyriaus specialistais nuvykus į vieną iš įmonės autoservisų, keli darbuotojai patvirtino gaunantys „vokelius“. Šio fakto neneigė ir įmonės direktorius, prisipažinęs, jog tądien vienam iš jų išmokėjo 400 litų neapskaityto darbo užmokesčio. Lėšos tam buvo kaupiamos iš sumokėtų už autotransporto priemonių remontą pinigų, vėliau išdalinant sutartą procentą. Autoservise patikrinimo metu buvo rasta dokumentuose neužfiksuotų remontuojamų automobilių, čia dirbo ir nelegalus darbuotojas.
Finansų ministerija informuoja: kovo mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos ir išlaidos

Finansų ministerijos duomenimis, kovo mėnesio centrinės valdžios sektoriaus pajamos buvo 2 mlrd. 375,9 mln. litų, išlaidos – 2 mlrd. 901,7 mln. litų, o sandoriai su nefinansiniu turtu – 73,9 mln. litų. Kovo mėnesio centrinės valdžios (viešųjų finansų - išskyrus savivaldybes) deficitas (apskaičiuotas grynųjų pinigų pagrindu) buvo 599,7 mln. litų arba 0,5 proc. prognozuojamo 2012 metų BVP (110 mlrd. 526 mln. litų).

Daugiausia pajamų kovo mėnesį gauta iš mokesčių (44,4 proc.) ir socialinių įmokų (41,9 proc.) Didžiausia dalis – 49,9 proc. visų išlaidų buvo skirta socialinėms (pensijų, ligos ir motinystės bei nedarbo ir kt.) išmokoms.

Pirmojo ketvirčio pajamos ir išlaidos

Pirmojo šių metų ketvirčio centrinės valdžios deficitas, palyginus su tuo pačiu 2011 m. laikotarpiu, buvo mažesnis 72,7 mln. litų ir sudarė 1,4 proc. BVP (2011 m. pirmojo ketvirčio deficitas buvo 1,5 proc.). Pirmojo ketvirčio centrinės valdžios pajamos buvo 7 mlrd. 148,5 mln. litų, išlaidos – 8 mlrd. 426 mln. litų. Sandoriai su nefinansiniu turtu per šių metų du mėnesius sudarė 221,1 mln. litų.

FNTT praneša: baigtame tyrime – Šilutės verslininkas, mokėjęs atlyginimus vokeliuose

FNTT Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame Šilutėje registruotos bendrovės direktorius B. B. įtariamas Švedijoje dirbusiems mėsos pjaustytojams mokėjęs neoficialius atlyginimus ir nesumokėjęs beveik 1 milijono litų mokesčių.

Atskleista, kad 47-erių metų bendrovės vadovas 2002–2005 metais, nesudaręs rašytinių darbo sutarčių, bendrovėje įdarbino 14 šilutiškių. Pastarieji keliose Švedijos įmonėse dirbo mėsos pjaustytojais. Per kelerius metus Švedijos įmonės į įtariamojo B. B. bendrovės sąskaitas, kaip darbo užmokestį mėsos pjaustytojams, pervedė daugiau nei 4 milijonus litų. Išaiškinta, kad 47-erių metų bendrovės vadovas gautų pajamų neįtraukė į buhalterinę apskaitą, o daugiau nei 2,8 mln. litų pervedė į savo asmeninę sąskaitą. Nustatyta, kad šiuos pinigus B. B. pervesdavo į Švedijoje dirbančiųjų mėsos pjaustytojų banko sąskaitas ar darbo užmokestį sumokėdavo vokeliuose.

Be to, FNTT Klaipėdos apygardos valdybos tyrėjai atskleidė, kad įtariamasis ne tik apgaulingai tvarkė bendrovės buhalterinę apskaitą, bet ir siekdamas išvengti mokesčių, į mokesčių administratoriui teikiamas deklaracijas įrašydavo neteisingus duomenis apie bendrovės pajamas, turtą. Be to, B. B. Švedijoje dirbusiųjų mėsos pjaustytojų vardu užpildė metines pajamų mokesčių deklaracijas, pats jų vardu pasirašė ir pateikė mokesčių administratoriui.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR