Savaitės 2012.05.14 - 2012.05.20 apžvalga Nr. 20

Sukurta: 2012-05-23
Savaitės 2012.05.14 - 2012.05.20 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS KOMIKSAI

Finansų ministerija ėmėsi sau nebūdingos veiklos- pradėjo ... piešti.

Liaudis sako - kaip šauksi, taip ir atsilieps. Šią tiesą populiariai atvaizduoja ir komiksų serija «šešėlinės istorijos». Komiksų mintis - parodyti sąsajas tarp mokamų mokesčių ir gaunamų viešųjų paslaugų. Mes patys kuriame savo gerbūvį - mokėdami mokesčius, gauname iš biudžeto finansuojamas viešąsias paslaugas švietimo, sveikatos, socialinės apsaugos ir kitos srityse, naudojamės keliais ar kita šalies infrastruktūra. Didžiąją į valstybės biudžetą sumokamų pajamų dalį sudaro vartojimo mokesčiai (pavyzdžiui, PVM, akcizai) – juos netiesiogiai mokame pirkdami įvairias prekes ir paslaugas. Šios, kaip ir kitos valstybės pajamos, niekur nedingsta - jos grįžta žmonėms viešosiomis paslaugomis.

SAVAITĖS AKCIJA

Pati finansų ministrė išėjo į gatvę dalinti lankstinukų, 2012 metais sausio-kovo mėnesiais nesumokėtų mokesčių suma Vilniaus apskrityje gali siekti 23 mln. litų. Už šiuos pinigus valstybė galėtų nupirkti 29 autobusus, 46 modernius gaisrinės automobilius, atsodinti 9,2 tūkst. hektarų iškirsto miško, įrengti 288 krepšinio aikšteles arba apšviesti Vilniaus gatves 646 dienas.

Skaičiuojama, kad vien 10 vidutinių Lietuvos įmonių, mokančių atlyginimus vokeliuose, per metus gali nuslėpti 2 mln. litų mokesčių. Už šiuos pinigus būtų galima nupirkti 800 lovų seneliams, gyvenantiems ilgalaikės globos namuose, apie 2 tūkst. žmonių, netekusių savo artimųjų, gautų laidojimo pašalpą, o daugiau kaip 11 tūkst. našlaičių gautų jiems priklausančią našlaičio pensiją.

R. Skyrienės teigimu, dėl nelegalių tabako gaminių valstybė per metus netenka apie 280 mln. litų akcizo mokesčio – tokios sumos užtektų naujam Nacionaliniam stadionui. Ekspertai apskaičiavo, kad sumažinus nelegalią rūkalų rinką bent per pusę, Lietuva galėtų rekonstruoti 328 km kelio. Skaičiuojama, kad 35 vairuotojams užsipylus į automobilio baką po 50 litrų dyzelino juodojoje rinkoje biudžetas netenka 3325 litų – tiek per mėnesį kainuoja vieno vaiko išlaikymas vaikų namuose.

SAVAITĖS SKAITALAS

Aušra Maldeikienė «Ideologinis kovos dėl tvarių finansų pamatas».

SAVAITĖS SEMINARAS

Gegužės 25 d. 11 val. Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriaus vedėjas Zenonas Griguola ir skyriaus vyriausiasis darbo inspektorius Mantas Leščiauskas Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriaus Jaunimo darbo centre (Tilžės g. 198, Šiauliai) studentams, moksleiviams, kitiems jauniems asmenims ves konsultacinį-šviečiamąjį seminarą tema „Pirmasis darbas? Nori žinoti savo teises?“.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Patvirtinta naujos, KIT715, deklaracijos forma ir jos pildymo taisyklės: Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija KIT715

VMI prie Finansų ministerijos viršininko įsakymu patvirtinta:

1.1. Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 forma;
1.2. Fizinio asmens (šeimos) nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos KIT715 formos užpildymo taisykles.

Įsakymu nustatyta, kad KIT715 forma naudojama 2012 metų ir vėlesnių metų fizinių asmenų (šeimos) nekilnojamojo turto, kurio bendra vertė viršija 1 mln. litų, mokesčiui deklaruoti.

Pateikiamas ir deklaracijos pildymo pavyzdys.

2012 metų sausio 1 d. fizinis asmuo nuosavybės teise turi gyvenamąjį namą, kurio mokestinė vertė 800 000 litų, ir sodybą, kurios mokestinė vertė 300 000 litų (bendra apmokestinamojo NT vertė 1 100 000 litų). 2012 metų balandžio 5 dieną sodyba buvo parduota. Tačiau tų pačių metų liepos 14 d. fizinis asmuo įsigijo naują sodybą, kurios mokestinė vertė 420 000 litų. Šiam asmeniui tenka sausio–balandžio mėnesių (100 000 * 1 proc. / 12 * 4) ir rugpjūčio–gruodžio mėnesių (220 000 * 1 proc. / 12 * 5) nekilnojamojo turto mokesčio prievolė. Deklaracijos 11 laukelis pildomas taip: prie sausio–balandžio mėnesių rašoma 100 000 litų, prie gegužės–liepos mėnesių rašome 0 (nes bendra apmokestinamojo NT mokestinė vertė neviršijo 1 milijono litų), prie rugpjūčio–gruodžio mėnesių rašome 220 000 litų;

Patvirtintos naujos Registrų centrui teikiamos formos įstatinio kapitalo didinimo ar mažinimo atvejais

2012 m. gegužės 14 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-140 papildytas 2006 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1R-204 „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamų prašymų, pranešimų ir kitų formų patvirtinimo“. 1R-140 įsakymu patvirtintos naujos, registrų centrui, teikiamos formos:

1.2.40. Pažyma dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimo (JAR – IKD)*;
1.2.41. Pažyma dėl uždarosios akcinės bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo (JAR – IKM)*.“

Nustatytas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis 2012 metų trečiajam ketvirčiui

Finansų ministro įsakymu nustatytas delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis 2012 metų trečiajam ketvirčiui - 0,03 procento už kiekvieną pavėluotą dieną.
Nustatytas palūkanų dydis už naudojimosi mokestine paskola 2012 metų trečiajam ketvirčiui

Finansų ministro įsakymu nustatytas palūkanų dydis už naudojimosi mokestine paskola- nuo 2012 m. liepos 1 dienos 2012 metų trečiajam ketvirčiui nustatomas 0,01 procento palūkanų dydis už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną.
VMi komentuoja: 2 straipsnio "Investicinio projekto" sąvoka

VMI prie Finansų ministerijos papildė PMĮ 2 straipsnio 121 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 1 punktą, kuris suderintas su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2012-04-19 raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1208546)-6K-1203713 ).

« Jeigu vienetas, įsigijęs ilgalaikį turtą, jį išnuomoja, tai laikoma, kad tokia vieneto vykdoma veikla neatitinka investicinio projekto sąvokos, nes vienetas įsigytu turtu tiesiogiai nekuria inovacijų, nemažina sunaudojamų resursų, nedidina produktyvumo ar darbo našumo, vieneto teikiamos paslaugos nediversifikuojamos į naujas (papildomas) paslaugas ir pan., ir investiciniams tikslams skirtas turtas faktiškai tiesiogiai naudojamas nuomininko. Šios nuostatos taikomos ir tuo atveju, kai vieneto pagrindinė veikla yra nuoma.»

VMI: seminaro „Dovanų, prizų, laimėjimų deklaravimas ir apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“ dalijamoji medžiaga

VMI prie Finansų ministerijos pateikia seminaro „Dovanų, prizų, laimėjimų deklaravimas ir apmokestinimas gyventojų pajamų mokesčiu“ dalijamąją medžiagą .
VMI: seminaro „Gyventojų, vykdančių IV pagal pažymą, pajamų apmokestinimas“ dalijamoji medžiaga

VMI prie Finansų ministerijos pateikia seminaro „Gyventojų, vykdančių IV pagal pažymą, pajamų apmokestinimas“ dalijamąją medžiagą .

== VMI: seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo bei paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimas PVM« dalijamoj17a8i medžiaga ==

VMI prie Finansų ministerijos pateikia seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo bei paslaugų, susijusių su nekilnojamuoju turtu, apmokestinimas PVM» dalijamąją medžiagą .

KITOS NAUJIENOS

Sodra praneša: pradėtos skelbti atidėtų skolų sumos

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) kasdien atnaujina ir pateikia duomenis apie jai skolingus draudėjus, o nuo šiol kasdien skelbiamos ir atidėtos mokėtinų skolų sumos. Iki šiol „Sodros“ interneto svetainėje buvo galima sužinoti tik bendrą skolos sumą. Tačiau dalis skolingų draudėjų yra sudarę skolos mokėjimo atidėjimo sutartis ir laiku moka einamąsias socialinio draudimo įmokas. „Suprasdami, kad mūsų skelbiami duomenys apie įmonių skolą „Sodros“ biudžetui yra nuolat aktualūs, į juos atsižvelgiama renkantis partnerius ar užsakymų vykdytojus, norime teikti kiek įmanoma tikslesnę informaciją. Manome, kad duomenys apie atidėtas skolų sumas leis objektyviau vertinti „Sodros“ biudžetui skolingas įmones“, - sako Mindaugas Sinkevičius, „Sodros“ direktorius. „Sodrai“ skolingų įmonių sąrašas kasdien atnaujinamas ir skelbiamas ZIP formato byla adresu http://www.sodra.lt/lt/paslaugos/informacijos_rinkmenos/draudeju_duomenys. Užklausą apie konkretų draudėją galima pateikti adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/. Preliminariais duomenimis, gegužės 18 d. „Sodros“ biudžetui buvo skolingi 96 tūkst. draudėjų, jų skola siekė 488,1 mln. litų. Atidėtų skolų suma sudarė 6,4 mln. litų, skolos atidėjimo sutartis turėjo 1447 draudėjai.

Sodra praneša: socialinio draudimo įmokų surenkama tiek, kiek geriausiais šalies ekonomikai metais

2012 gegužės 14 dieną „Sodroje“ vykusiame išvažiuojamajame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime buvo pristatyti gerėjantys „Sodros“ biudžeto rezultatai, informacinių technologijų taikymo socialinio draudimo srityje galimybės, prioritetinės „Sodros“ veiklos kryptys 2012 metais. Per pirmuosius keturis šių metų mėnesius į „Sodros“ biudžetą įplaukė 3 mlrd. 536,4 mln. litų, tai yra beveik ketvirčiu milijardo (234,9 mln. litų) daugiau nei pernai tuo pat metu. Negalutiniais duomenimis, pirmąjį šių metų ketvirtį apdraustųjų (dirbančiųjų) skaičius buvo 1 mln. 191,8 tūkst., o tai yra 50 tūkst. daugiau nei pernai tuo pat metu. Dirbančiųjų vidutinės mėnesinės draudžiamosios pajamos pirmąjį šių metų ketvirtį buvo 1 731 litas, kai pernai tuo pat metu – 1 698 litai, taigi išaugo 32 litais. Šįmet sausį-balandį „Sodros“ biudžeto išlaidos siekė 4 mlrd. 456,3 mln. litų ir buvo 148,2 mln. litų didesnės nei pernai tuo pat metu. „Pagrindinė priežastis, kodėl šįmet turime didesnes nei praėjusiais metais išlaidas, tai dėl padidėjusių išlaidų pensijų draudimui. Nuo šių metų sausio 1 dienos, atstačius pensijas į prieškrizinį lygį, per pirmuosius keturis mėnesius pensijoms išmokėti skirta 2 mlrd. 733,8 mln. litų arba 176,7 mln. litų daugiau nei tuo pat metu pernai“, – aiškina M.Sinkevičius. Nepaisant padidėjusių išlaidų pensijų socialiniam draudimui, labiausiai deficitinis išlieka ligos ir motinystės draudimas. Šios draudimo rūšies įmokos šiais metais padengia tik kiek daugiau nei pusę visų išlaidų (apie 56 proc.). Visgi pastarųjų kelerių metų sprendimai davė efektą ir išlaidos ligos ir motinystės draudimui palaipsniui mažėja. Palyginimui, 2010 m. atitinkamu laikotarpiu įmokos padengė 35 proc. ligos ir motinystės draudimo išmokų. Per pirmuosius keturis mėnesius „Sodros“ biudžeto deficitas sudarė 919,9 mln. litų ir buvo beveik 200 mln. litų mažesnis nei planuota bei beveik 90 mln. litų mažesnis nei tuo pat metu pernai. Svarbu paminėti, kad deficito rodikliai geresni nepaisant nuo šių metų sausio 1 d. išaugusių išlaidų pensijų draudimui (dėl valstybinio socialinio draudimo pensijų atstatymo į prieškrizinį lygį).

Ūkio ministerija: pradedantiesiems verslininkams – verslo abėcėlė

Ūkio ministerija praneša, kad nuo šių metų birželio mėnesio verslininkai, labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių atstovai, galės nemokamai konsultuotis, dalyvauti mokymuose ir informaciniuose renginiuose.

Ūkio ministerija šių metų antrąjį pusmetį beveik visoje Lietuvoje numato vykdyti projektą „Verslo ABC“, kuriame verslininkams bus teikiamos nemokamos konsultacijos pagrindiniais verslo organizavimo klausimais, jie galės nemokamai dalyvauti mokymuose „Verslo pradžia“ ir informaciniuose renginiuose, kuriuose bus pristatomos teisinės, ekonominės bei verslo aplinkos naujienos ir sėkmingo verslo istorijos. Teikiamomis paslaugomis galės pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, vykdantys veiklą ne ilgiau kaip trejus metus, ir asmenys, ketinantys pradėti savo verslą.

Projektas „Verslo ABC“ pradėtas Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse. Ūkio ministerija vakar pasirašė sutartis su viešosiomis įstaigomis Skuodo informacijos centru ir Šiaulių verslo inkubatoriumi dėl viešųjų paslaugų verslininkams teikimo. Skuodo informacijos centras įgyvendins projektą visose Klaipėdos apskrities savivaldybėse, o Šiaulių verslo inkubatorius – penkiose Šiaulių apskrities savivaldybėse: Joniškio, Kelmės, Pakruojo bei Šiaulių rajonų ir Šiaulių miesto.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR