Savaitės 2012.07.23 - 2012.07.30 apžvalga Nr. 30

Sukurta: 2012-08-07
Savaitės 2012.07.23 - 2012.07.30 apskaitos, mokesčių ir kitos naudingos informacijos buhalteriui naujienų apžvalga

SAVAITĖS SKAITALAS

Common sense atidžiai išnagrinėjo IT firmos spaudos pranešimą apie darbuotojų trūkumą bei jų pačių darbo skelbimą. Tikrai įdomu paskaityti.

SAVAITĖS PRIEKAIŠTAS

Valstybės kontrolė atliko Finansų ministerijos finansinį (teisėtumo) auditą. Valstybės kontrolė nustatė, kad ministerija neužtikrino, jog Lietuvos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrų maldos namams iš valstybės biudžeto skirtos lėšos (1 796,9 tūkst. Lt) būtų panaudotos teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai. Ministerija, skirdama lėšas minėtiems subjektams, nesudarė su jais sutarčių dėl lėšų panaudojimo. Lėšų gavėjai ministerijai teikė tik apibendrintą informaciją, pagal kurią negalima nustatyti, ar biudžeto lėšos naudotos programos tikslams vykdyti.

Valstybės kontrolė taip pat negalėjo patvirtinti, kad Finansų ministerija už suteiktas skolų administravimo paslaugas Turto bankui sumokėjo teisingą sumą – 3 492 tūkst. Lt. 2011 m. nebuvo patvirtintas mokamo atlygio už skolų administravimą dydis. Buvo taikomas 2010 m. patvirtintas planinis 12,26 proc. dydžio išieškotų sumų atlygis. Pasirinktas atlygio dydžio apskaičiavimas tik pagal planinius rodiklius – neobjektyvus.

Audito metu pažeidimų nustatyta ir Finansų ministerijai pavaldžiose įstaigose. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos savo veiklai vykdyti pirmiausia naudojo ne inspekcijos pajamų įmokas, o valstybės biudžeto asignavimus. Taip buvo pažeistas Biudžeto sandaros įstatymas, kad pirmiausia privalu naudoti ne valstybės biudžeto asignavimus, o pajamų įmokas. Jei lėšos būtų naudotos reglamentuota tvarka, asignavimai būtų likę biudžete. Finansų ministerijos mokymo centre auditoriai nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Ši biudžetinė įstaiga įsigijo dalomąją medžiagą arba paskaitas su dalomąja medžiaga netaikydama viešojo pirkimo procedūrų.

Finansų ministerija, kaip asignavimų valdytoja, su viešojo sektoriaus apskaitos reforma susitvarkė sėkmingai, tačiau klaidų, kurios lėmė, kad dėl ataskaitų teisingumo buvo pareikšta sąlyginė nuomonė, neišvengė.

SAVAITĖS PASITEISINIMAS

VMI prie FM, komentuodama Valstybės kontrolės išvadas, kad VMI pirmiau naudodama valstybės biudžeto asignavimus, o ne gautas pajamas už banderolių pagaminimą, pažeidė įstatymą, paaiškina: VMI, pirmiausia panaudojusi visus verslo sumokėtus pinigus už banderolių gamybą, vėliau, esant nepalankiai ekonominei situacijai, būtų rizikavusi neatsiskaityti su banderoles gaminančia įmone bei sutrikdyti sklandų banderolių gamybos ir platinimo procesą.

VMI prie FM paaiškina, kad konkurso būdu sudaro su spaustuvėmis banderolių gamybos sutartis, platina jas mokesčių mokėtojams, saugo bei naikina grąžintas ir nepanaudotas banderoles. Iš mokesčių mokėtojų už banderoles gautos pajamos įmokamos į biudžetą, o išlaidos, reikalingos banderolėms pagaminti, sandėliuoti, saugoti, platinti ar naikinti, finansuojamos iš biudžeto.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. Nr. 543 nutarimu, 55 straipsniu, programų išlaidoms padengti pirmiausia naudojami asignavimai, gauti iš einamaisiais biudžetiniais metais įmokėtų į biudžetą biudžetinių įstaigų pajamų, įskaitant ankstesniais metais nepanaudotus šių lėšų likučius ir viršplanines pajamas, išskyrus konkrečiam tikslui numatytas lėšas, kurių negalima naudoti kitiems tikslams — VMI prie FM atveju pajamų įmokų panaudojimo pagrindinė paskirtis yra banderolių gamyba. Kitu atveju naudojant pajamų įmokas ne pagal numatytą paskirtį (pavyzdžiui pagrindinei VMI prie FM veiklai finansuoti), gali iškilti rizika, kad sutriks sklandus banderolių gamybos ir platinimo procesas.

VMI prie FM pažymi, kad valstybės biudžetui žalos nebuvo padaryta, lėšos naudotos racionaliai, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų mokesčių mokėtojams tęstinumą.

SAVAITĖS RENGINIAI

VDI kviečia absolventus daugiau sužinoti apie darbo santykius, darbuotojams ir darbdaviams keliamus reikalavimus bei priklausančias garantijas. Darbo inspektorių pranešimai, konsultacijos šiomis temomis – Lietuvos darbo biržos renginių ciklo „Jaunimo kelias į darbo biržą: lūkesčiai ir galimybės“ dalis.

„Sėkmingai įsitvirtinti darbo rinkoje nepakanka vien diplomo ar gerų specialybės žinių. Nes kokybiški darbo santykiai grindžiami ne tik asmeniniais darbuotojo ir darbdavio interesais, bet ir tam tikromis valstybės nustatytomis darbo sutarčių sudarymo, darbo užmokesčio mokėjimo, iškylančių nesutarimų sprendimo taisyklėmis, kitomis abiem pusėms aktualiomis prievolėmis, teisėmis ir garantijomis. Jų nežinantis žmogus yra ypač pažeidžiamas, juo lengva manipuliuoti“, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis, kviesdamas jaunimą dalyvauti renginiuose.Seminarai absolventams, kuriuose skaitys pranešimus darbo inspektoriai, vyks:

liepos 27 d. 13 val. Utenos teritorinės darbo biržos Utenos skyriaus Jaunimo darbo centre (Basanavičiaus g. 90, Utena);
liepos 30 d. 14.30 val. Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyriaus Jaunimo darbo centre (Aukštoji g. 12, Klaipėda);
liepos 31 d. 11 val. Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyriuje (Tilžės g. 152, Šiauliai);
rugpjūčio 3 d. 9 val. Alytaus teritorinės darbo biržos Alytaus skyriuje (Vilniaus g. 21, Alytus);
rugpjūčio 3 d. 11.15 val. Vilniaus teritorinės darbo biržos Profesinio informavimo centre (J. Kubiliaus g. 2, Vilnius);
rugpjūčio 7-8 d. 9 val. Kauno teritorinės darbo biržos Kauno miesto skyriuje (Ožeškienės g. 37, Kaunas);
rugpjūčio 8 d. 13.30 val. Marijampolės teritorinės darbo biržos Marijampolės jaunimo darbo centre (Vilkaviškio g. 2 / Kauno g. 3, Marijampolė).

Komentaras: labai rekomenduotume sudalyvauti šiuose seminaruose ir buhalteriams-praktikams, nes reikia pakontroliuoti, ar VDI «nepripūs arabų» jaunimui apie «nuostabų» Darbo kodeksą, «FANTASTIŠKAI» mažus mokesčius jauniems darbuotojams ir kt.

SAVAITĖS PERSPĖJIMAS

Vilniaus AVMI informuoja sulaukianti pranešimų iš turgavietėse prekiaujančių verslininkų, kad mokesčių inspektoriais prisistatantys „veikėjai“ reikalauja suteikti įvairios informacijos apie jų vykdomą verslą bei siūlo įvairias nelegalias paslaugas.

Mokesčių inspekciją pasiekė informacija, kad po Gariūnų turgavietę (ir kitas prekybos vietas) vaikščiojantys „mokesčių inspektoriai“ prašo suteikti konfidencialią informaciją apie žmonių verslą, taip pat siūlo už tam tikrą mokestį „išspręsti klausimus su VMI dėl kasos aparatų nenaudojimo“.

VAVMI viršininkas Marius Žemgulis primena verslininkams, kad Mokesčių inspekcijos specialistai privalo jiems parodyti savo tarnybinius pažymėjimus bei pavedimus atlikti kontrolės veiksmus.

„Tikrintojai prekeivius turgavietėse dabar dažniausiai tikrina pagal kontrolinius klausimynus, tačiau pasitaiko ir išimčių. Vienaip ar kitaip, prekeiviai nėra klausinėjami apie apyvartas, antkainius ar reikalaujama kitos informacijos, kurią Mokesčių inspekcija gali patikrinti savarankiškai“, — perspėja VAVMI vadovas, primindamas, kad išimtis dėl kasos aparatų nenaudojimo, siekiant išvengti piktnaudžiavimo, priima ne vienas inspektorius, o sudaryta komisija.

SAVAITĖS PRIMINIMAS

Sodra primena,kad nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriuose nustatoma, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu. Darbdavys turės pranešti „Sodrai“ apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios. Taip tikimasi sumažinti nelegalaus darbo ir piktnaudžiavimo atvejų, nes nesąžiningi darbdaviai negalės remtis paaiškinimais, neva darbuotojas tik šiandien pradėjo darbą, o darbo sutartis dar rengiama. Taigi, šiomis nuostatomis siekiama geriau užtikrinti pradedančių dirbti darbuotojų interesus – darbuotojas galės nepradėti dirbti, o darbdavys negalės versti darbuotojo pradėti dirbti, kol nebus sudaryta darbo sutartis. Per 2011 metus nustatyti 2120 nelegaliai, t. y. be darbo sutarties, dirbę asmenys. Šioms Darbo kodekso nuostatoms vieningai pritarė tiek darbdavių organizacijų, tiek profesinių sąjungų atstovai Trišalėje taryboje.Pagal dabar galiojančią tvarką, darbdaviai apie asmens įdarbinimą „Sodrai“ turėjo pranešti tą pačią dieną.

TEISĖS AKTŲ APŽVALGA

Pakeistos Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos pildymo taiyklės

2012 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. VA-71 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistas Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo taisyklių 36 punktas.

Pakeitimu įtvirtinama nuostata, kad pateiktą prašymą nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti ne iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, liepos 31 dienos, o iki rugpjūčio 20 dienos.

Įsakymo nuostatos taikomos tikslinant pateiktus 2011 m. mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių prašymus.
Vyriausybė nutarė įgalioti Ūkio ministeriją paruošti ir patvirtinti Mažosios bendrijos steigimo sutarties ir steigimo akto formas

Vyriausybė 2012 liepos 18 dienos nutarimu Nr.902 įgaliojo Ūkio ministeriją« ..parengti ir, suderinus su Teisingumo ministerija, iki 2012 m. rugsėjo 1 d. patvirtinti mažosios bendrijos pavyzdines steigimo sutarties ir steigimo akto formas ir Mažosios bendrijos pavyzdinius nuostatus» bei "…atlikti Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo stebėseną ir iki 2014 m. balandžio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei šio įstatymo stebėsenos pažymą.
Vyriausybė pakeitė sąrašą valstybių, kurios pripažįstamos taikančios reikalavimus, lygiaverčius LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nustatytiems reikalavimams

LR Vyriausybės nutarimu patvirtintas sąrašas valstybių, valdų ir kraštų, kurie nėra Europos Sąjungos nariai, tačiau pripažįstami taikantys reikalavimus, atitinkančius Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytus reikalavimus. Priminsime, kad Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme nustatyta, kad finansų įstaigos ir kiti subjektai, vykdydami kliento ar naudos gavėjo tapatybės nustatymą, gali naudotis trečiųjų šalių, t. y. finansų įstaigų ir kitų subjektų arba jų atstovybių užsienyje, informacija apie klientą ar naudos gavėją, kai minimi subjektai atitinka įstatyme trečiosioms šalims nustatytus reikalavimus (jiems taikomas įstatymų nustatytas privalomas profesinis registravimas, jie vykdo ES standartus atitinkančias kliento tapatybės nustatymo priemones). Trečioji šalis nacionaliniame teisės akte įvardijama kaip finansų įstaiga ar kitas subjektas, veikiantis Europos Sąjungos valstybėje narėje ar valstybėje, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė, tačiau atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo, reikalavimus.

Naujajame Vyriausybės nutarime į valstybių, valdų ir kraštų sąrašą įtrauktos Indija, Pietų Korėja, papildytos Olandijos užjūrio teritorijos. Iš sąrašo išbrauktos Argentina, Rusija, Naujoji Zelandija. Šio sąrašo tikslinimą, be kitų kriterijų, lemia ir valstybių korupcijos indeksas.

Sąrašo koregavimą vykdo Europos Komisijos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos komitetas, visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms susitarus dėl kelių ne Europos Sąjungos valstybių pripažinimo atitinkančiomis Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje. Europos Komisija valstybes nares skatina įtvirtinti tokį sąrašą nacionaliniais teisės aktais. Atsižvelgiant į Europos Komisijos šių metų sąrašo pakeitimus, valstybių sąrašas patikslintas ir nacionaliniu lygiu.
VMI komentuoja: ar gali gyventojas samdomiems darbuotojams apmokėtas nuolatinio bilieto išlaidas taip pat apmokėtas išlaidas už skiepus (pvz., nuo gripo) priskirti leidžiamiems atskaitymams

VMI komentuoja situaciją, kai gyventojas, vykdantis veiklą pagal pažymą, samdomiems darbuotojams apmoka nuolatinio bilieto išlaidas (važiavimui į darbą ir iš darbo) taip pat apmoka išlaidas už skiepus (pvz., nuo gripo). Klausiama, ar galima tokias išlaidas priskirti leidžiamiems atskaitymams?

VMI atsako: Gyventojo, vykdančio individualią veiklą, darbuotojams nupirktų nuolatinių bilietų (važiuoti iš darbo ir į darbą) išlaidos nėra įprastinės ir susijusios su jo individualios veiklos pajamų uždirbimu, todėl tokios išlaidos negali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

Gyventojo, vykdančio individualią veiklą apmokėtos darbuotojų, kurie turi tiesioginį kontaktą su klientais, skiepijimo nuo infekcinių, virusinių ar kitų epideminių ligų, kuriomis galima užsikrėsti ar jas perduoti bendravimo metu, patirtos išlaidos, gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios individualios veiklos pajamų gavimui (uždirbimui).

KITOS NAUJIENOS

SODRA primena: privalomojo sveikatos draudimo įmokų suma didės nuo 72 iki 77 litų

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba („Sodra“) informuoja, kad nuo rugpjūčio 1 d. įsigaliojus naujam 850 litų minimalios mėnesinės algos dydžiui, keisis ir „Sodrai“ mokamos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų sumos. PSD įmokų suma keičiasi tiems asmenims, kurie kas mėnesį iki paskutinės mėnesio dienos mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos „Sodrai“ nuo minimalios mėnesinės algos, tai yra: - individualią veiklą vykdantys asmenys (įmokos kodas – 313);- individualią žemės ūkio veiklą vykdantys asmenys, kurių žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir kurie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai (įmokos kodas – 314);- in670dividualių įmonių savininkai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai (įmokos kodas – 322). Asmenų, kurie kas mėnesį mokėdavo arba už juos buvo mokamos 9 proc. PSD įmokos nuo minimaliosios mėnesinės algos, iki liepos 31 d. PSD įmoka sudarydavo 72 litus, o nuo rugpjūčio 1 d. ji bus 77 litai.

VMI informuoja: klaidas prašymuose paramai skirti gyventojai galės ištaisyti per mėnesį

VMI prie FM informuoja, kad liepos 21-23 d. 2342 gyventojams išsiuntė elektroninius laiškus, informuodama, kad jų pateiktuose prašymuose skirti paramą yra klaidų. Netrukus daugiau nei 6 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie nėra pateikę VMI savo e. pašto adresų, gaus popierinius pranešimus. Klaidas prašymuose bus galima ištaisyti iki rugpjūčio 20 dienos.

Iš viso šiemet pateikta per 496 tūkst. prašymų skirti 2 proc. paramą nuo savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio įvairiems fondams, organizacijoms, o taip pat ir 1 proc. politinėms partijoms. Partijas paremti panoro beveik 50 tūkst. mokesčių mokėtojų. Patikrinusi prašymus VMI nustatė, kad apie 9 tūkst. prašymų turi klaidų ar trūkumų.

Iš viso 2011 m. beveik 414 tūkst. gyventojų skirta 36,5 mln. litų parama pervesta 17,7 tūkst. organizacijų. 2010 metais 456 tūkst. gyventojų 16,7 tūkst. organizacijų skyrė apie 40 mln. litų.


Medžiagą redagavo: artas71

Leidinį išleido: Tomas Aleksiejūnas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2019 m. IV ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2020 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2020-01-01
180.95 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2020-01-01
3.72 EUR ir 607 EUR