Loreta13
31050
#1185872 2013-10-14 16:44 Loreta13
Skaitykite ABĮ:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=453519
Pradedant 59 straipsniu

jurgamar
179
#1186021 2013-10-15 13:44 jurgamar
Jei įmonė niekada nemokėjo dividendų, nors buvo pelninga, nusprendžia mokėt už kelius praėjusius metus, ar gali taip pasielgt? Dar klausimas, jei tais metais buvo pasinaudota pelno mokesčio lengvata dėl investicijų, ar reikia už visus tuos metus atstatinėt pelno mokestį?

Luka_Paciolis
3744
1   #1186026 2013-10-15 14:14 Luka_Paciolis

jurgamar rašė:


Jei įmonė niekada nemokėjo dividendų, nors buvo pelninga, nusprendžia mokėt už kelius praėjusius metus, ar gali taip pasielgt? Dar klausimas, jei tais metais buvo pasinaudota pelno mokesčio lengvata dėl investicijų, ar reikia už visus tuos metus atstatinėt pelno mokestį?

1. Galima mokėti dividendus už visą praėjusį laikotarpį.
2.Jei dividendai bus išmokami tik FA asmenims tuomet reikės nuo tos sumos atstatyti pelno mokestį, t.y. ka sbuvo nesumokėta tai dabar reikės sumokėti.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Rainis
15064
#1186027 2013-10-15 14:16 Rainis

jurgamar rašė:


Jei įmonė niekada nemokėjo dividendų, nors buvo pelninga, nusprendžia mokėt už kelius praėjusius metus, ar gali taip pasielgt? Dar klausimas, jei tais metais buvo pasinaudota pelno mokesčio lengvata dėl investicijų, ar reikia už visus tuos metus atstatinėt pelno mokestį?


Pirmiausiai tai jūsų klausimas klaidingas iš esmės.
Negalima naudoti tokio išsireiškimo: "mokėti dividendus už kelius praėjusius metus". Nes jokiai įmonei nėra nustatyta prievolės kasmet mokėti dividendus.
Dividendai - tai akcininkams išmokama pelno dalis. Jie mokami iš turimo pelno paskirstymui. Kai akcininkai nutaria, kad sukaupta pakankamai pelno ir neverta jo laikyti įmonėje grynųjų pinigų pavidalu, skirstydami pelną jie gali paskirti dalį sukaupto pelno dividendams.
Atsakyti į antrą klausimo dalį kiek sunkiau, nes neaišku, kas jūsų klausime yra "tais metais, visus tuos metus". Galiu tik tiek pasakyti, kad tikriausiai reikės koreguoti pelno mokestį tų metų, kuriais buvo pasinaudota lengvata.

Luka_Paciolis
3744
#1186037 2013-10-15 14:44 Luka_Paciolis
Nelabai supratau, ką blogai parašiau, Raini? smile

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Rainis
15064
1   #1186045 2013-10-15 14:56 Rainis

Luka_Paciolis rašė:


Nelabai supratau, ką blogai parašiau, Raini? smile


Štai šitą:
"1. Galima mokėti dividendus už visą praėjusį laikotarpį. "
Dividendai ne atlyginimas, jie nemokami "už metus" ar panašiai. Tiesiog jie mokami tais ir tais metais, ir tiek.
Jūs tai puikiai žinote, tik kartais neatkreipiate dėmesio į kokį nors išsireiškimą.
O aš su savo pamokslais stengiuosi kolegas mokyti gerbti savo darbą ir profesiją, tiksliai vartoti sąvokas, suprasti kiekvieno dalyko esmę. Nes dabar profesija "buhalteris" tai pirmoje vietoje po valytojų, vos ne kaip keiksmažodis. Kai išmoksime patys gerbti savo darbą, gal ir visuomenė pradės mus labiau vertinti.
Nes ne toks jau paprastas ir prastas tas mūsų darbas...

Luka_Paciolis
3744
#1186050 2013-10-15 15:10 Luka_Paciolis
Dėkui už teisingą pastabą, visiškai, Raini, sutinku.
Rašydama atsakymą stengiausiai atsakyti tokiu pačiu išsireiškimu kaip ir paklausėjas, nes pamaniau jei atsakysiu profesine kalba tai gali nesuprasti. smile


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


jurgamar
179
#1186178 2013-10-16 09:55 jurgamar
Bandau iš naujo formuluot klausimą:)
2011 metais įmonė uždirbo pelno, kuris akcininkų sprendimu "paliktas" nepaskirstytame pelne. Apmokestinant pelną buvo pasinaudota investicijų lengvata.
2012 metais viskas įvyko taip pat.
Pasibaigus 2013 metams, 2014 metais akcininkai nusprendžia išsimokėti dividendus ne tik iš 2013 metų pelno, bet ir nepaskirstytą pelną uždirbtą 2011-2012 metų.
Kaip suprantu reikėtų atstatinėt pelno mokestį 2011-2012 metų?
Jei akcininkai nuspręstų mokėt dividendus tik už 2013 gautą pelną, ir 2013 metais apmokestinant pelną nebūtų pasinaudota investicijų lengvata, ar nebus traktuojama, kad pirmiausiai turi būti paskirstomas anksčiausiai uždirbtas pelnas, t.y., kad turi būt išmokama 2011 metais uždirbti dividendai ir atstaytas pelno mokestis?

Rainis
15064
#1186185 2013-10-16 10:49 Rainis
"40(1) straipsnis. Fiziniams asmenims paskirstyto pelno apmokestinimas pelno mokesčiu

1. Lietuvos vieneto, kuris nėra laisvosios ekonominės zonos įmonė, fiziniams asmenims paskirstomas 2009 metų ir vėlesnių metų pelnas (ar jo dalis), proporcingai tenkantis dėl šio Įstatymo 12 straipsnio 5, 15, 16 punktuose, 46(1) straipsnyje nustatytų lengvatų neapmokestintam ir (arba) taikant 0 procentų tarifą apmokestintam apmokestinamajam pelnui, apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą."
Vistiek tą patį rašote," 2011 metais uždirbti dividendai".
Neuždirbami dividendai, pelnas uždirbamas. Supraskite tą pagaliau - uždirbtas pelnas išmokamas akcininkams, ir tos išmokos vadinamos dividendais (o ne atlyginimu).
Taip, laikoma, kad išmokamas anksčiau, o ne paskutiniais metais uždirbtas pelnas.

jurgamar
179
#1186188 2013-10-16 10:57 jurgamar
Ar teisingai suprantu, kad nuo tik nuo 2009 metų uždirbtam pelnui tai taikoma?
Jei vienas akcininkas fizinis asmuo nuolatinis gyventojas, kitas akcininkas- Danijos įmonė, kaip tuomet?

edwardas
4263
#1196896 2013-12-22 17:52 edwardas
Prašau patarimo.Skirstant 2012 m. paskelbti dividendai.Dalis išmokėta 2013 metais.Likusi dalis liko neišmokėta.
Kaip elgtis toliau?Ar galima laikyti neišmokėtus dividendus, kaip įsipareigojimus akcininkams ir išmokėti 2014 m. ar pagal akcininko sprendimą grąžinti į nepaskirstytą pelną?

edwardas
4263
#1196946 2013-12-23 10:02 edwardas

edwardas rašė:


Prašau patarimo.Skirstant 2012 m. paskelbti dividendai.Dalis išmokėta 2013 metais.Likusi dalis liko neišmokėta.
Kaip elgtis toliau?Ar galima laikyti neišmokėtus dividendus, kaip įsipareigojimus akcininkams ir išmokėti 2014 m. ar pagal akcininko sprendimą grąžinti į nepaskirstytą pelną?Gal jau kas atsilaisvino ir turi laiko atsakyti man? smile

Luka_Paciolis
3744
#1196955 2013-12-23 10:23 Luka_Paciolis

edwardas rašė:


Prašau patarimo.Skirstant 2012 m. paskelbti dividendai.Dalis išmokėta 2013 metais.Likusi dalis liko neišmokėta.
Kaip elgtis toliau?Ar galima laikyti neišmokėtus dividendus, kaip įsipareigojimus akcininkams ir išmokėti 2014 m. ar pagal akcininko sprendimą grąžinti į nepaskirstytą pelną?

Dėl kokios priežasties jie nebuvo išmokėti?


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


edwardas
4263
#1196956 2013-12-23 10:25 edwardas
Nėra pinigo smile

Luka_Paciolis
3744
#1196961 2013-12-23 10:33 Luka_Paciolis
Tokiu atveju palikite kreditoriniuose įsipareigojimuose ir kai bus pinigų juos išmokėsite.

Atkreipiu dėmesį, kad priimdami sprendimą dėl dividendų mokėjimo akcininkai turėtų žinoti, kad jis bendrovei virsta įsipareigojimu. Paskelbti dividendai yra bendrovės įsipareigojimas akcininkams, o akcininkai tampa bendrovės kreditoriais ir turi teisę reikalauti dividendų priteisimo.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


edwardas
4263
#1196966 2013-12-23 11:12 edwardas
Ačiū.

egle11
78
#1201147 2014-01-17 12:09 egle11
Laba diena,
turiu klausimą, įmonės vadovas skolingas įmonei pinigų skola sąsk. 2435. 2012 m. įmonė baigė pelningai, padengė ankstesnius nuostoliu ir dar liko pelno, kuris išmokamas buvo kaip dividendai. Ar galima dalį išmokamų dividendų užskaityti tą vadovo skolą įmonei, o jam iįmokėti mažiau ?
Atleiskit jei kvailai klausiu, bet susimaišiau visai :(

amadina22
19802
#1201150 2014-01-17 12:13 amadina22
Ar vadovas akcininkas?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

egle11
78
#1201157 2014-01-17 12:25 egle11
taip vienintelis

amadina22
19802
#1201158 2014-01-17 12:28 amadina22
Tai gali. Pasirašo užskaitos aktą. Sumoka GPM nuo dvidendų ir ta skolos suma sudengia su dividendais. Likusią sumą išsimoka.Deklaruojat FR0572A visą dividendų sumą

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Creacela, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Jurgio Baltrušaičio g. 9
2018 - 2020 2018 - 2021
EUROSTROY, UAB - -
Autokaralius, MB - -
Tinklinio broliai, VšĮ
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Tilžės g. 51B-2
2018 - 2019 -
Vitobalt, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Priestočio g. 4-13
2015 - 2019 -
Individuali įmonė - -
S. Janušo IĮ - -
Išmanus miestas, VšĮ - -
Individuali įmonė - -
153-ioji butų savininkų bendrija
Kauno m. sav. Kauno m. Partizanų g. 226
- 2018 - 2021
Khalil Nouri IĮ - -
Individuali įmonė
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. P. Kavoliuko g. 16-38
- 2018 - 2021
Ruderis, UAB
Marijampolės sav. Mokolų k. Metalų g. 14
2017 - 2020 2018 - 2021
Skonio linija, UAB
Trakų r. sav. Trakų m. Naujoji g. 5
2015 - 2018 2018 - 2021
Eadera, UAB
Kelmės r. sav. Laikšių k. Šilo Pavėžupio g. 22
2015 - 2015 -