IZOLDA
16
#198692 2005-08-17 15:55 IZOLDA
Sveiki! Gal galite patarti kokia korespondencija daroma perlaidus nekilnojamaj5 turt1 pagal main7 sutartį?
Iš anksto dekoju.

Loreta13
31055
#198822 2005-08-17 20:16 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49

IZOLDA rašė:

Sveiki! Gal galite patarti kokia korespondencija daroma perlaidus nekilnojamaj5 turt1 pagal main7 sutartį?
Iš anksto dekoju.


Jūs išties surašėte mainų sutartį?
Na tuomet ten yra nurodytos jūsų mainomų turtų rinkos kainos.
Vieną turtą įsigyjate
Kitą turtą perleidžiate
Padarote tarpusavio skolų suderinimą
Jei kažkieno turtas mažiau kainuoja, jis sumoka skirtumą.
Eilinis pirkimas ir pardavimas. smile

Ir jei tai nekilnojamas turtas, nepamirškite pateikt nekilnojamo turto deklaraciją VMI apie įsigytą ir apie perleistą turtą.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dalia29
12709
#198843 2005-08-17 22:18 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49

IZOLDA rašė:

Sveiki! Gal galite patarti kokia korespondencija daroma perlaidus nekilnojamaj5 turt1 pagal main7 sutartį?
Iš anksto dekoju.


Mainomo ilgalaikio turto apskaitą reglamentuoja 12 .
1.Jei mainomo ilgalaikio turto vertė mainų sutartyje nenurodoma, o mainomas panašios vertės turtas, tada daromi atitinkami įrašai - vienas nurašomas, kitas užsipajamuojamas, ir jokių ten tarpusavio užskaitų nėra.
2. Jei mainomas nevienodos vertės turtas, o mainomo turto vertė nenurodyta, tada nustatoma mainomo turto tikroji vertė, ir pripažįstamas mainų operacijos PELNAS arba NUOSTOLIS.
Tuo atveju, kai balansinė vertė skiriasi nuo tikrosios vertės, tenka registruoti nuostolį tarp tikrosios ir balansinės vertės.
Ir t.t., ir t.t.
Ilgalaikio turto mainų operacijos pakankamai sudėtingos, nežinant niuansų, korespondencijas surašyti - be šansų.
Geriausia pastudijuoti 12 , ir prisitaikyti variantus sau.

Loreta13
31055
#198866 2005-08-17 23:15 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49
[quote=Dalia29]

IZOLDA rašė:

Sveiki! Gal galite patarti kokia korespondencija daroma perlaidus nekilnojamaj5 turt1 pagal main7 sutartį?
Iš anksto dekoju.


Mainomo ilgalaikio turto apskaitą reglamentuoja 12 .
1.Jei mainomo ilgalaikio turto vertė mainų sutartyje nenurodoma, o mainomas panašios vertės turtas, tada daromi atitinkami įrašai - vienas nurašomas, kitas užsipajamuojamas, ir jokių ten tarpusavio užskaitų nėra.
2. Jei mainomas nevienodos vertės turtas, o mainomo turto vertė nenurodyta, tada nustatoma mainomo turto tikroji vertė, ir pripažįstamas mainų operacijos PELNAS arba NUOSTOLIS.Tuo atveju, kai balansinė vertė skiriasi nuo tikrosios vertės, tenka registruoti nuostolį tarp tikrosios ir balansinės vertės.
Ir t.t., ir t.t.
Ilgalaikio turto mainų operacijos pakankamai sudėtingos, nežinant niuansų, korespondencijas surašyti - be šansų.
Geriausia pastudijuoti 12

Na ne visai taip. Tai viskas kas 12 apie mainus:
22. Ilgalaikis materialusis turtas gali būti įsigyjamas mainais į kitą turtą.
23. Mainais gauto turto įsigijimo savikaina nustatoma prie mainų sutartyje numatytos vertės pridedant visas su to turto mainais susijusias išlaidas, susidariusias iki turto naudojimo pradžios.
24. Jei mainų sutartyje turto vertė nenurodyta, o mainomas tokios pačios ar panašios paskirties, pobūdžio ir vertės turtas naudojamas tokioje pat veikloje, ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina lygi mainais atiduodamo turto balansinei vertei. Tokiu atveju pelno (nuostolių) mainų sandoryje neatsiranda (pavyzdžiui, kopijavimo aparatas keičiamas į kitą kopijavimo aparatą).
25. Jei mainų sutartyje turto vertė nenurodyta, o mainais perduodamas kitos paskirties ilgalaikis materialusis, nematerialusis ar finansinis turtas, mainais gauto turto įsigijimo savikaina bus perduodamo turto tikroji vertė, pridėjus visas su to turto mainais susijusias išlaidas, patirtas iki turto naudojimo pradžios. { (Įsigijimas) -čia mano ne }
26. Mainais perduodamo turto tikroji vertė gali būti didesnė arba mažesnė už jo balansinę vertę. Tokiu atveju ta suma, kuria turto tikroji vertė skiriasi nuo balansinės vertės, pripažįstama pelnu (nuostoliais) iš ilgalaikio materialiojo turto mainų. {(Perleidimas)-čia mano ne }
27. Jei mainų sandoryje atsiskaitoma turtu ir pinigais, toks sandoris vertinamas kaip nepanašios paskirties turto mainų sandoris.

Kiekvienu atveju abiejose besimainančiose įmonėse turto tikroji vertė lyginama su balansine ir tik čia yra pelnas ar nuostolis dėl mainų. Na mums įprasto ilgalaikio turto perleidimo.
Iš pačių mainų, kaip operacijos, rezultato pelno ar nuostolio tarp 2 šalių, aš 'e nematau.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dalia29
12709
#198871 2005-08-17 23:34 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49
[quote=Loreta13][ Iš pačių mainų, kaip operacijos, rezultato pelno ar nuostolio tarp 2 šalių,
Prajuokinai, tiesą sakant.
Tu pabandyk sudėlioti mainų korespondencijas. Visus variantus.
Įdomu, kaip tu įsivaizduoji tą pelną/nuostolį tarp 2-jų šalių smile
Juk kiekviena įmonė registruoja apskaitoje savo operacijas. O pelnas/nuostolis susidaro iš mainų operacijos, kaip čia bedėliok.

Loreta13
31055
#198940 2005-08-18 10:11 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49

Dalia29 rašė:


2.Jei mainomas nevienodos vertės turtas, o mainomo turto vertė nenurodyta, tada nustatoma mainomo turto tikroji vertė, ir pripažįstamas mainų operacijos PELNAS arba NUOSTOLIS.Tuomet paskaityk ką rašai. Pacitavau.

Nėra to dalyko numatyta , ką ir parašiau savo komentare, kad to nematau.

Yra eilinis pelnas ar nuostolis dėl to, kad skiriasi tikroji vertė ir balansinė.
Ir mainant registruojasi analogiškai kaip ir perleidžiant:

Kai mainomo turto tikroji vertė didesnė už balansinę:
D ilgalaikio turto nusidėvėjimas
K ilgalaikio turto įsigijimo savikaina
K pelnas šiuo kartu dėl mainų

Kai mainomo turto tikroji vertė mažesnė už balansinę:
D ilgalaikio turto nusidėvėjimas
D nuostolis dėl mainų
K ilgalaikio turto įsigijimo savikaina

Žodžiu, nelyginama vienos ar kitos įmonės mainomų turtų vertės,nefiksuojamas joks to dalyko rezultatas o tik kiekvienos įmonės konkretaus turto tikroji vertė su balansine.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dalia29
12709
#198954 2005-08-18 10:34 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49

Loreta13 rašė:

[
Žodžiu, nelyginama vienos ar kitos įmonės mainomų turtų vertės,nefiksuojamas joks to dalyko rezultatas o tik kiekvienos įmonės konkretaus turto tikroji vertė su balansine.


MAINOMO turto vertė LYGINAMA, čia tu labai labai apsirinki. Nuo TO priklauso, kaip fiksuojama mainomo turto įsigijimo vertė- ar balansine, ar tikrąja verte.

Loreta13
31055
#198959 2005-08-18 10:45 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49

Dalia29 rašė:Loreta13 rašė:

[
Žodžiu, nelyginama vienos ar kitos įmonės mainomų turtų vertės,nefiksuojamas joks to dalyko rezultatas o tik kiekvienos įmonės konkretaus turto tikroji vertė su balansine.


MAINOMO turto vertė LYGINAMA, čia tu labai labai apsirinki. Nuo TO priklauso, kaip fiksuojama mainomo turto įsigijimo vertė- ar balansine, ar tikrąja verte.Nesutinku, ką ir aiškinu visą tą laiką .

Aš to niekur nematau.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

IZOLDA
16
#198963 2005-08-18 10:53 IZOLDA
smile jauciu, kad klausimu atsirado daugiau negu atsakymu....
Esu labai dekunga uz Jusu pamastymus.

Loreta13
31055
#198971 2005-08-18 11:04 Loreta13
Pagal mainų sutartį mainant turtą (kai turtų vertės nevienodos)neregistruojamas joks mainų rezultatas.

Jis tik registruojasi konkretaus turto konkrečioje įmonėje balansinę vertę lyginant su tikrąja.

Žinoma, jei mainomų turtų vertės nevienodos, toje įmonėje, kurios turto tikroji vertė didesnė, sąskaitos 52...likutis bus didesnis.

Bet tai ne mainų rezultatas, o pajamų fiksavimas dėl mainų, atsiradęs, dėl tikrosios ir balansinių verčių skirtumo.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#198975 2005-08-18 11:07 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49

IZOLDA rašė:


smile jauciu, kad klausimu atsirado daugiau negu atsakymu....
Esu labai dekunga uz Jusu pamastymus.Rašyk konkrečius skaičiukus, bus galima parašyti korespondencijas.
Reik tik žinoti abiejų įmonių turtų įsigijimo savikainą, nusidėvėjimą ir tikrąsias vertes, t.y. tas, kokias nustatėte mainų sutartyje, ar sutarėte žodiniu būdu. smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dalia29
12709
#198979 2005-08-18 11:12 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49
[quote="Loreta13"][quote="Dalia29"]

Loreta13 rašė:

[
[b]Žodžiu,
Nesutinku, ką ir aiškinu visą tą laiką .Į sveikatą.
Bet , dar buvo N jų rengėjų seminarų, paaiškinimų ir t.t. ir t.t.

Dalia29
12709
#198980 2005-08-18 11:14 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49
O aš, IZOLDA, siūlau tau gerai pastudijuot 12 metodines rekomendacijas.

Dalia29
12709
#198985 2005-08-18 11:21 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49

Loreta13 rašė:


Bet tai ne mainų rezultatas, o pajamų fiksavimas dėl mainų, atsiradęs, dėl tikrosios ir balansinių verčių skirtumo.


Drąsiai traktuoji smile
Net 12 yra kategorija kaip "pelnas/nuostoliai iš IMT mainų".
Būtent tai ir yra mainų rezultatas- pelnas arba nuostoliai.

Kas yra "pajamų fiksavimas"?

artas71
12728
#198987 2005-08-18 11:24 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-49
12 rekomendacijos pvz:
Išdėstytas pvz., kai mainų sutyartyje vertė nenurodyta.
A įmonė maino savo lengvąjį automobilį „VW Passat” į B įmonės lengvąjį automobilį„Nissan Primera”. Mainų sutartyje turto vertė nenurodyta. Automobilio „VW” įsigijimo savikaina – 65 000 Lt, sukauptas nusidėvėjimas – 40 000 Lt, likutinė vertė – 25 000 Lt.
Automobilio „Nissan” tikroji vertė, remiantis spaudoje bei internete rasta informacija –36 000 Lt, automobilio „VW” tikroji vertė – 35 000 Lt. Šios mainų operacijos pelnas –automobilių „Nissan” tikrosios vertės ir „VW” likutinės vertės skirtumas – 11 000 Lt.
Tačiau tai panašus ir panašios tikrosios vertės turtas, kurio vertė mainų sutartyje nenurodyta, todėl automobilio „Nissan” įsigijimo savikaina lygi atiduoto automobilio „VW” balansinei vertei, t. y. 25 000 Lt. Įrašai apskaitoje:
D 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina (,,Nissan“) 25 000
D 1227 Transporto priemonės – įsigijimo savikainos nusidėvėjimas („VW”) 40 000
K 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina („VW”) 65 000
Mainų pelno apskaitoje neregistravimas šiuo atveju reiškia, kad jis atidedamas. „Nissan” automobilio įsigijimo savikaina – 25 000 Lt vietoj 36 000 Lt tikrosios vertės, tačiau nusidėvėjimas bus skaičiuojamas nuo įsigijimo savikainos (25 000 Lt), todėl nepripažintas mainų pelnas bus realizuotas ateityje skaičiuojant mažesnes nusidėvėjimo sumas.
Jei gauto mainais automobilio ,,Nissan“ tikroji vertė būtų 23 000 Lt, o atiduoto automobilio ,,VW“ tikroji vertė – 22 000 Lt, mainų operacijos nuostolis – automobilių ,,Nissan“ tikrosios vertės ir ,,VW“ likutinės vertės skirtumas – 2 000 Lt. Tačiau tai panašus ir panašios tikrosios vertės turtas, kurio vertė mainų sutartyje nenurodyta, todėl automobilio ,,Nissan“ įsigijimo savikaina lygi atiduoto automobilio ,,VW“ balansinei vertei, t. y. 25 000 Lt. Įrašai apskaitoje:
D 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina (,,Nissan“) 25 000
D 1227 Transporto priemonės – įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (,,VW“) 40 000
K 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina (,,VW”) 65 000

2.Labai asmeninis išmislas - kai vertė nurodoma, korespondencijos būtų tokios
D 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina (,,Nissan“) 36 000
D 1227 Transporto priemonės – įsigijimo savikainos nusidėvėjimas („VW”) 40 000
K 1220 Transporto priemonės – įsigijimo savikaina („VW”) 65 000
K 52XX IT perleidimo pelnas – skirtumas tarp likutinės ir mainų sutartyje nurodytos vertės - 11 000

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

artas71
12728
#198988 2005-08-18 11:26 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-49

Loreta13 rašė:

Pagal mainų sutartį mainant turtą (kai turtų vertės nevienodos)neregistruojamas joks mainų rezultatas.

Jis tik registruojasi konkretaus turto konkrečioje įmonėje balansinę vertę lyginant su tikrąja.Tai registruojasi ar nesiregistruoja? Apsispreskit prašom. smile

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta13
31055
#198995 2005-08-18 11:45 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49

artas71 rašė:Loreta13 rašė:

Pagal mainų sutartį mainant turtą (kai turtų vertės nevienodos)neregistruojamas joks mainų rezultatas.

Jis tik registruojasi konkretaus turto konkrečioje įmonėje balansinę vertę lyginant su tikrąja.Tai registruojasi ar nesiregistruoja? Apsispreskit prašom. smileNesusikalbame, nes "išraukei" gabalėlį iš konteksto.

Registruojamas konkretaus turto mainų rezultatas lyginant jo tikrą vertę su balansine jo įmonėje.

O neregistruojamas rezultatas, kaip skirtumas tarp dviejų įmonių mainų rezultato.

Berods aiškiai parašiau ankstesnėse žinutėse.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dalia29
12709
#199000 2005-08-18 11:57 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-49

Dalia29 rašė:

[
Įdomu, kaip tu įsivaizduoji tą pelną/nuostolį tarp 2-jų šalių
smile
Juk kiekviena įmonė registruoja apskaitoje savo operacijas. O pelnas/nuostolis susidaro iš mainų operacijos, kaip čia bedėliok.Aš pasikartosiu. Tą rašiau vakar. Tu tą patį tik kažkaip suktai rašai šiandien.
Bandai įrodyt, kad mes norim fiksuot kažkokį mistinį pelną/nuostolį tarp dviejų įmonių (nu kaip konsolidaciją kažkokią).
Žymiai paprasčiau pasidaro aplamai suvokus ir įsigilinus, kam tie mainai aplamai įkišti į 12 buvo.
Aišku, niekas nedraudžia nesivadovauti , išrašyti abiem pusėm SF, susidengti ir ...viskas labai paprasta.
Pagal - ne taip.

Loreta13
31055
#199006 2005-08-18 12:05 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 03-49
Šalia yra dar ir VMI
smile

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Digita
61
#199197 2005-08-18 18:36 Digita
Sveiki

Parduotas automobilis. korespondencija D1207
D272
K 1220 taip, ?

O ka daryt su civiliniu draudimu kuris pasibaigs uz poros menesiu ?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis