airne
56
#276440 2006-05-16 16:49 airne
taip supratau labai aciu kitas dar klausimas iskilo:
PVZ: JEIGU DARBUOTOJAS PARASO PRASYMA ATOSTOGOMS 06.26 DATAI, ISEINA 14 KALENDORINIU DIENU IR BAIGIASI 07.09 , TAI EINAMO MENESIO TAIKOMA 33%, O SEK.MEN PAJAMU MOKESTIS TAIKOMAS 27%???
va sitas man irgi uzkliuvo ar jokio skirtumo kad keliasi i kita menesi taikomas toks pajamu mokestis kuri menesi buvo skaiciuoti atostoginiai?

klotilda
1396
#276445 2006-05-16 17:01 klotilda
Taikomas tarifas pagal išmokėjimą. Jei išmokat birželio mėn. - 33 proc., jei liepos mėn. - 27 proc. Priskaičiavimas gali būti birželio mėn. su 33 proc., bet jei išmokėsit liepos mėn., reikės perskaičiuoti su 27 proc.

wolf
11263
#276446 2006-05-16 17:02 wolf redaguota: 2011-09-11 04-57

airne rašė:

taip supratau labai aciu kitas dar klausimas iskilo:
PVZ: JEIGU DARBUOTOJAS PARASO PRASYMA ATOSTOGOMS 06.26 DATAI, ISEINA 14 KALENDORINIU DIENU IR BAIGIASI 07.09 , TAI EINAMO MENESIO TAIKOMA 33%, O SEK.MEN PAJAMU MOKESTIS TAIKOMAS 27%???
va sitas man irgi uzkliuvo ar jokio skirtumo kad keliasi i kita menesi taikomas toks pajamu mokestis kuri menesi buvo skaiciuoti atostoginiai?


Ne. Visai išmokai taikomas 33% tarifas, nes atostoginiai išmokami 2006 06 mėn.
GPM skaičiuojamas nega pagal priskaičiavimą, o pagal išmokėjimą.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11263
#276449 2006-05-16 17:10 wolf redaguota: 2011-09-11 04-57
VMI biški padirbėjo ir manau dabar paaiškino - kas ir kaip turi būti taikoma.
_____________________
2006 05 12 Nr. (18.18-31-1)-R-4372

Kita informacija


DĖL PAJAMŲ MOKESČIO TARIFO IR TAIKYMO PAAIŠKINIMO--------------------------------------------------------------------------------

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė Gyventojų pajamų mokesčio tarifo (pasikeitusio nuo 2006 m. liepos 1 d.) ir taikymo paaiškinimą. Šį paaiškinimą galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje (www.vmi.lt).
Prašome apie minėtą paaiškinimą informuoti suinteresuotus asmenis.

PRIDEDAMA.Paaiškinimas.

Viršininko pavaduotoja Birutė Černiuvienė
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS
NUO 2006 M. LIEPOS 1 D.

Šio paaiškinimo tikslas – paaiškinti pajamų mokesčio tarifų ir neapmokestinamojo pajamų dydžio () taikymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – Įstatymas, Žin., 2002, Nr. 73-3085) 6 ir 20 straipsniais (2005 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-235 redakcija, Žin., 2005, Nr. 76-2743).

1. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifai taikomi, apmokestinant gyventojų 2006 m. liepos 1 d. – 2007 m. gruodžio 31 d. laikotarpio pajamas?

RŽ: Mokestis, pajamų. Tarifai. Gyventojai. Pajamos. Apmokestinimas. Taikymas.

Pagal Įstatymo 6 straipsnį, apmokestinant nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d. gyventojų gautas pajamas, taikomi 27 ir 15 procentų pajamų mokesčio tarifai, t.y., apmokestinant su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas ir kitas 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas, taikomas 27 procentų pajamų mokesčio tarifas, o apmokestinant šio str. 2 dalyje nurodytas pajamas, kaip ir iki 2006 m. birželio 30 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

2. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifai taikomi, apmokestinant nuo 2008 m. sausio 1 d. gyventojų gautas pajamas?

RŽ: Mokestis, pajamų. Pajamos. Apmokestinimas. Tarifai. Gyventojai. Taikymas.

Pagal Įstatymo 6 str., apmokestinant nuo 2008 m. sausio 1 d. gyventojų gautas pajamas, taikomi 24 ir 15 procentų pajamų mokesčio tarifai, t.y. apmokestinant su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias pajamas ir kitas 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas, taikomas 24 procentų pajamų mokesčio tarifas, o apmokestinant šio str. 2 dalyje nurodytas pajamas, kaip ir iki 2006 m. birželio 30 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

3. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas, kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos išmokamos dalimis ir paskutinė išmokos dalis už 2006 m. birželio mėnesį išmokėta vėliau nei iki šio mėnesio paskutinės dienos?

RŽ: Užmokestis, darbo. Tarifai. Mokestis, pajamų. Santykiai, darbo.

Tuo atveju, kai su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos išmokamos dalimis ir už 2006 m. birželio mėnesį paskutinė išmokos dalis išmokėta vėliau negu šio mėnesio paskutinę dieną, tai pajamų mokestis nuo per birželio mėnesį išmokėtų dalių sumos turi būti išskaičiuotas taikant 33 proc. pajamų mokesčio tarifą ir sumokėtas į biudžetą iki birželio 15 dienos (jeigu išmoka išmokėta iki birželio 15 d.) arba iki birželio paskutinės dienos (jeigu išmoka išmokėta po birželio 15 d. iki paskutinės dienos). Paskutinė išmokos dalis, išmokėta po birželio mėnesio paskutinės dienos, apmokestinama, taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pavyzdys

Gyventojui taikytinas – 290 Lt per mėnesį. Jo mėnesinis atlyginimas 1200 Lt per mėnesį. 2006 m. birželio 23 d. jam bus apskaičiuota išmokėti 600 Lt darbo užmokesčio už birželio mėnesio pirmą pusę. Likusi darbo užmokesčio suma bus išmokėta liepos 3 d. Šiuo atveju gyventojų pajamų mokestis turi būti apskaičiuojamas taip:
– 600 Lt (apskaičiuota išmokėti darbo užmokesčio suma už birželio mėnesio pirmą pusę) – 290 (birželio mėnesio ) x 0.33 = 102,30 Lt. Ši išskaičiuota pajamų mokesčio suma į biudžetą turi būti sumokėta iki birželio 30 d.,
– 600 Lt (1200 Lt – 600 Lt) x 0,27 = 162 Lt. Ši išskaičiuota pajamų mokesčio suma į biudžetą turi būti sumokėta iki liepos 15 d.

4. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas apmokestinant iki 2006 m. birželio 30 d. išmokėtą liepos ir paskesnių mėnesių atlyginimą už atostogas ir koks taikomas ?

RŽ: Mokestis, pajamų. Tarifai. Taikymas. Užmokestis, darbo. Atostogos.

Apmokestinant iki 2006 m. birželio 30 d. išmokėtą liepos ir paskesnių mėnesių atlyginimą už atostogas, taikomas 33 proc. pajamų mokesčio tarifas ir kiekvienam mėnesiui galiojantis .

Pavyzdys

Gyventojui taikomas – 290 Lt per mėnesį. Šis gyventojas atostogauja 2006 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Atlyginimas už birželio mėnesį ir atlyginimas už liepos ir rugpjūčio mėnesių atostogas išmokamas birželio mėnesį. Gyventojui apskaičiuota:
– 1000 Lt atlyginimo už birželio mėnesį,
– 1200 Lt atlyginimo už liepos mėnesio atostogas,
– 1200 Lt atlyginimo už rugpjūčio mėnesio atostogas.
Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:
– [(1000 Lt (apskaičiuotas birželio mėnesio darbo užmokestis) – 290 Lt (birželio mėnesio NPD)] x 0,33 = 234,30 Lt,
– [(1200 Lt (apskaičiuotas darbo užmokestis už liepos mėnesio atostogas) – 290 Lt (liepos mėnesio NPD)] x 0,33 = 300,30 Lt,
– [1200 Lt (apskaičiuotas darbo užmokestis už rugpjūčio mėnesio atostogas) – 290 Lt (rugpjūčio mėnesio NPD)] x 0,33 = 300,30 Lt.
2006 m. birželio mėnesio atlyginimo ir liepos bei rugpjūčio mėnesių atlyginimo už atostogas suma apmokestinama taikant 33 proc. pajamų mokesčio tarifą ir sudaro 834,90 Lt (234,30 + 300,30 + 300,30) pajamų mokestį.

5. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas apmokestinant iki 2007 gruodžio 31 d. išmokėtą 2008 m. sausio ir paskesnių mėnesių atlyginimą už atostogas?

RŽ: Užmokestis, darbo. Tarifai. Mokestis, pajamų. Atostogos. Taikymas. Apmokestinimas.

Apmokestinant iki 2007 m. gruodžio 31 d. išmokėtą 2008 m. sausio ir paskesnių mėnesių atlyginimą už atostogas, taikomas 27 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Pavyzdys

Gyventojui taikomas – 290 Lt per mėnesį. Šis gyventojas atostogauja 2008 m. sausio mėnesį. Atlyginimas už 2007 m. gruodžio mėnesį ir atlyginimas už 2008 m. sausio mėnesio atostogas išmokamas 2007 m. gruodžio mėnesį. Gyventojui apskaičiuota:
– 1000 Lt atlyginimo už 2007 m. gruodžio mėnesį,
– 1200 Lt atlyginimo už 2008 m. sausio mėnesio atostogas.
Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:
– [(1000 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio suma už 2007 m. gruodžio mėnesį)+1200 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio suma už 2008 m. sausio mėnesio atostogas)]–290 Lt (gruodžio mėnesio x 0,27 = 515,70 Lt.

6. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifai taikomi apmokestinant pajamas, apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius (t. y. už laikotarpius iki 2006 m. birželio 30 d.), išmokamas nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d.?

RŽ: Mokestis, pajamų. Tarifai. Pajamos. Apmokestinimas. Taikymas.

Apmokestinant Įstatymo 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas, apskaičiuotas už laikotarpius iki 2006 m. birželio 30 d., ir išmokamas nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., taikomas 27 procentų pajamų mokesčio tarifas, o 6 str. 2 dalyje nurodytas pajamas, apskaičiuotas už laikotarpius iki 2006 m. birželio 30 d. ir išmokamas nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2007 m. gruodžio 31 d., kaip ir iki 2006 m. birželio 30 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.

Pavyzdžiai

1. Gyventojui taikomas – 290 Lt per mėnesį. Šiam gyventojui darbo užmokestis už 2006 m. birželio ir liepos mėnesius išmokamas liepos mėnesį. Gyventojui apskaičiuota:
– 1000 Lt darbo užmokesčio už birželio mėnesį,
– 1200 Lt darbo užmokesčio už liepos mėnesį.
– Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:
– [(1000 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio už birželio mėnesį) – 290 Lt (birželio mėnesio NPD)] x 0,27 (pajamų mokesčio tarifas) = 191,70 Lt,
– [(1200 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio už liepos mėnesį) – 290 Lt (liepos mėnesio NPD)] x 0,27 (pajamų mokesčio tarifas) = 245,70 Lt.
Iš viso apskaičiuota 437,40 Lt (191,70 Lt + 245,70 Lt) pajamų mokesčio.
2. Įmonė gyventojui 2006 m. liepos mėnesį išmoka autorinį atlyginimą už 2006 m. birželio ir liepos mėnesius. Autorinis atlyginimas už birželio mėnesį 500 Lt, už liepos mėnesį 300 Lt. Šiuo atveju pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: (500 Lt+300 Lt) x 0,15 = 120 Lt.

7. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifai taikomi apmokestinant pajamas, apskaičiuotas už ankstesnius laikotarpius (t. y. už laikotarpius iki 2007 m. gruodžio 31 d.), ir išmokamas nuo 2008 m. sausio 1 d.?

RŽ: Mokestis, pajamų. Tarifai. Taikymas. Pajamos. Pajamos apmokestinamosios.

Apmokestinant Įstatymo 6 str. 2 dalyje nenurodytas pajamas, apskaičiuotas už laikotarpius iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir išmokamas nuo 2008 m. sausio 1 d., taikomas 24 procentų pajamų mokesčio tarifas, o apmokestinant šioje dalyje nurodytas pajamas, apskaičiuotas už laikotarpius iki 2007 m. gruodžio 31 d. ir išmokamas nuo 2008 m. sausio 1 d., kaip ir iki 2006 m. birželio 30 d., taikomas 15 procentų pajamų mokesčio tarifas.
Pavyzdžiai
1. Gyventojui taikomas – 290 Lt per mėnesį. Jo darbo užmokestis už 2007 m. gruodžio ir 2008 m. sausio mėnesius išmokamas 2008 m. sausio mėnesį. Šiam gyventojui apskaičiuota:
– 1000 Lt darbo užmokesčio už 2007 m. gruodžio mėnesį,
– 1200 Lt darbo užmokesčio už 2008 m. sausio mėnesį.
– Pajamų mokestis apskaičiuojamas taip:
– [(1000 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio už 2007 m. gruodžio mėnesį)+1200 Lt (apskaičiuota darbo užmokesčio už 2008 m. sausio mėnesį)]–290 Lt (sausio mėnesio x 0,24 (pajamų mokesčio tarifas) = 458,40 Lt.
2 Įmonė gyventojui 2008 m. sausio mėnesį išmoka autorinį atlyginimą už 2007 m. gruodžio ir 2008 m. sausio mėnesius. Autorinis atlyginimas už 2007 m. gruodžio mėnesį–500 Lt, už 2008 m. sausio mėnesį–300 Lt. Šiuo atveju pajamų mokestis apskaičiuojamas taip: (500 Lt+300 Lt) x 0,15 = 120 Lt.

8. Kokio dydžio pajamų mokesčio tarifas taikomas, kai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai motinystės pašalpas, apskaičiuotas už mėnesius iki 2006 m. liepos 1 d. ir po liepos 1 d., moka dalimis?

RŽ: VSDF. Pašalpos, socialinės. Tarifai. Gavėjai.

Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) direktoriaus 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-466 patvirtintas Gyventojų pajamų mokesčio nuo valstybinio socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimo VSDFV teritoriniuose skyriuose taisykles (Žin., 2004, Nr. 186-6954) VSDFV teritoriniai skyriai motinystės pašalpas gavėjų prašymu gali išmokėti dalimis (pvz., lapkričio mėnesį paskirta motinystės pašalpa už lapkričio, gruodžio ir kitų metų sausio ir vasario mėnesius. Lapkričio mėnesį VSDFV teritoriniai skyriai gali išmokėti motinystės pašalpos dalį už lapkričio ir gruodžio mėnesius, o sausio mėnesį gali išmokėti motinystės pašalpos dalį už sausio ir vasario mėnesius). Remiantis šia nuostata, motinystės pašalpos, apskaičiuotos už laikotarpius iki 2006 m. birželio 30 d. ir nuo liepos 1 d., taip pat gali būti išmokėtos dalimis, atsižvelgiant į motinystės pašalpos gavėjos pasirinkimą. Motinystės pašalpa, apskaičiuota už laikotarpį iki 2006 m. birželio 30 d., gali būti išmokėta iki birželio 30 d. ją apmokestinant taikant 33 proc. pajamų mokesčio tarifą. Motinystės pašalpa, apskaičiuota už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d., gali būti išmokėta nuo liepos 1 d., ir apmokestinta taikant 27 proc. pajamų mokesčio tarifą.

Pastaba: Atkreipiame dėmesį į tai, kad mokestį išskaičiuojantis asmuo, apskaičiuodamas pajamų mokestį, per mokestinį laikotarpį gyventojui gali pritaikyti tik 12 jam taikytinų .

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Modestas
7023
#276459 2006-05-16 18:18 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-57
Reiškia toks variantas galimas:
1 pusm - 5
2 pusm - 7

Destina
91
#276461 2006-05-16 18:36 Destina redaguota: 2011-09-11 04-57
[quote=Modestas]Reiškia toks variantas galimas:
1 pusm - 5
2 pusm - 7

taip galimas, ir darbuotojui netgi palankesnis, jei pildys GPM302.

variantas 1 pusm- 7NPD, 2 pusm. -5 irgi galimas, bet jau darbuotojuinepalankus, ne tik todel ,kad tarkim liepos atostoginiai 33 proc. apmokestinami, bet jei pildys metine pajamu mokescio deklaracija, tai dar ir GPM persiskaiciuos.

Dalia29
12709
#276469 2006-05-16 19:40 Dalia29
Šaunuoliai, kad paaiškino, o tai daug visokių nuomonių teko girdėt.
Vadinasi, geriausias variantas - už birželį avansas 290,00 Lt, visa kita- liepos mėn. Ir tarifas 27. Valio, draugai smile

artas71
12730
#276475 2006-05-16 19:52 artas71
....ir už 05 - po 290. Du kart valio, ponai !!!

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Dalia29
12709
#276477 2006-05-16 19:56 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 04-57

artas71 rašė:

....ir už 05 - po 290. Du kart valio, ponai !!!


Jo, dar spėsim smile smile smile Posėdis tęsiasi, draugai.
O jei dar už 290 sugebėsit iki 2007 metų prgyvent... Kiek pinigų susitaupys, wow smile smile smile Nu geras. Va čia idėja smile

Modestas
7023
#276482 2006-05-16 20:05 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-57

Dalia29 rašė:artas71 rašė:

....ir už 05 - po 290. Du kart valio, ponai !!!


Jo, dar spėsim smile smile smile Posėdis tęsiasi, draugai.
O jei dar už 290 sugebėsit iki 2007 metų prgyvent... Kiek pinigų susitaupys, wow smile smile smile Nu geras. Va čia idėja smile

Aišku išgyvensim - imsim per avansines ūkio išlaidoms smile

artas71
12730
#276487 2006-05-16 20:17 artas71
...kol nesulauksim mokestinio tyrimo, dėl ryškiai sumažėjusio įmonių įšskaityto ir pervesto į biudžetą GPM.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#276490 2006-05-16 20:27 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-57
Bet ko Jūs kalbate apie išmokėjimą vien birželio mėnesį?
Nematau draudimo, kad išmokant birželio mėn. DU liepos mėn. taikyti 27 proc.

O tas sumažėjimas GPM kur atsiranda Artai, kad mokestiniams tyrimams "Užkibtume"?
birželio mokėjimai už gegužės - normalūs kaip ir kiekvieną mėnesį.
Liepos mėnesio mokėjimai už birželio mėnesį - Taip mažesni, bet turi susitaikyti, kad mažės įmokos pasikeitus tarifams.
Čia aš kalbu ne apie išmokėjimus, o normaliai visą DU išmokant kaip ir visada (tarkime 1 kartą iki 10 dienos)

artas71
12730
#276491 2006-05-16 20:57 artas71 redaguota: 2011-09-11 04-57

Modestas rašė:


O tas sumažėjimas GPM kur atsiranda Artai, kad mokestiniams tyrimams "Užkibtume"?Jei 2007 gyvensite vien iš .

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#276495 2006-05-16 21:05 Modestas redaguota: 2011-09-11 04-57
[quote=artas71]

Modestas rašė:


O tas sumažėjimas GPM kur atsiranda Artai, kad mokestiniams tyrimams "Užkibtume"?Jei 2007 gyvensite vien iš
Tas tai - kaip darysi, taip atsilieps smile Sutinku.

wolf
11263
#276524 2006-05-17 08:03 wolf redaguota: 2011-09-11 04-57
[quote=Destina][quote=Modestas]Reiškia toks variantas galimas:
1 pusm - 5
2 pusm - 7

taip galimas, ir darbuotojui netgi palankesnis, jei pildys GPM302.

variantas 1 pusm- 7NPD, 2 pusm. -5
Na dėl GPM302 dar nevisai aišku - nes lig ir sutikčiau, su ta nuomonė kad jei 5 mėn. su 33% patikome 5 .
Tarkime paprastas pvz.
Mėn. DU 1000, - 290 Lt. DU mokama normalia iki kito men 10 d. ir aišku paskutini karta gruodžio 30.
Tada situacija tokia realiai apskaičiuotas GPM:
Už pirmus 5 men. (5000 - 1450)*0,33= 1171,50 Lt
Už kitus 7 men. (7000 - 2030)*0,27= 1341,90 Lt
Viso: 2513,40 Lt

Atsižvelgian į GPM302 pildymą bus tos perskaičiavimas.
Tada situacija tokia realiai apskaičiuotas GPM:
Už pirmus 5 men. (5000 - 1740)*0,33= 1075,80 Lt
Už kitus 7 men. (7000 - 1740)*0,27= 1420,20 Lt
Viso: 2496,00 Lt
Skirtumas: 17,40 Lt VMI turės gražinti. Kolkas pliusas bet modeliuojant situacijas su kokias atostoginias gali gautis kad asmuo dar turės primokėti VMI.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


IrenaR
2886
#276526 2006-05-17 08:16 IrenaR redaguota: 2011-09-11 04-57
Dėl 17,40 Lt vargu ar visi puls deklaruoti pajamas. Todėl norėdami būti geri savo darbuotojams, išmokėkime birželio mėn. dydžio avansus iki birželio 30 d. smile

airne
56
#276540 2006-05-17 08:46 airne redaguota: 2011-09-11 04-57

wolf rašė:airne rašė:

taip supratau labai aciu kitas dar klausimas iskilo:
PVZ: JEIGU DARBUOTOJAS PARASO PRASYMA ATOSTOGOMS 06.26 DATAI, ISEINA 14 KALENDORINIU DIENU IR BAIGIASI 07.09 , TAI EINAMO MENESIO TAIKOMA 33%, O SEK.MEN PAJAMU MOKESTIS TAIKOMAS 27%???
va sitas man irgi uzkliuvo ar jokio skirtumo kad keliasi i kita menesi taikomas toks pajamu mokestis kuri menesi buvo skaiciuoti atostoginiai?


[b]Ne. Visai išmokai taikomas 33% tarifas, nes atostoginiai išmokami 2006 06 mėn.
GPM skaičiuojamas nega pagal priskaičiavimą, o pagal išmokėjimą.

[/b]

TAI TAIP IŠEINA KAD UŽ 2006.06 DU TAIKYSIME 27%?? KADANGI UZ BIRZELI ISMOKAME IKI LIEPOS .MEN. 10 DIENOS?

IrenaR
2886
#276541 2006-05-17 08:48 IrenaR
Taip išeina.

Joeva
214
#276603 2006-05-17 10:38 Joeva redaguota: 2011-09-11 04-57
Tarkime paprastas pvz.
Mėn. DU 1000, - 290 Lt. DU mokama normalia iki kito men 10 d. ir aišku paskutini karta gruodžio 30.
Tada situacija tokia realiai apskaičiuotas GPM:
Už pirmus 5 men. (5000 - 1450)*0,33= 1171,50 Lt
Už kitus 7 men. (7000 - 2030)*0,27= 1341,90 Lt
Viso: 2513,40 Lt

Atsižvelgian į GPM302 pildymą bus tos perskaičiavimas.
Tada situacija tokia realiai apskaičiuotas GPM:
Už pirmus 5 men. (5000 - 1740)*0,33= 1075,80 Lt
Už kitus 7 men. (7000 - 1740)*0,27= 1420,20 Lt
Viso: 2496,00 Lt
Skirtumas: 17,40 Lt VMI turės gražinti. Kolkas pliusas bet modeliuojant situacijas su kokias atostoginias gali gautis kad asmuo dar turės primokėti VMI.


O kodėl perskaičiuojant DU taikomas 5 mėn. o ne 6mėn.
(6000-1740)*0,33= 1405.8
(6000-1740)*.0.27= 1150.2
Viso: 2556
Skirtumas 42.60 mes skolingi VMI.

wolf
11263
#276605 2006-05-17 10:41 wolf redaguota: 2011-09-11 04-57
[quote:812b035d68]O kodėl perskaičiuojant DU taikomas 5 mėn. o ne 6mėn.
(6000-1740)*0,33= 1405.8
(6000-1740)*.0.27= 1150.2
Viso: 2556
Skirtumas 42.60 mes skolingi VMI.[/quote]
Taikomas 5 mėn. - nes reikia atskirti pajamas apmokestintas 33% tarifu ir 27 % tarifu.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR